ObjNr catno Beskrivning Startprice BildLink


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.
.jpg


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.
.jpg


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

.jpg
1
Tyskland. Synnerligen intressant adressbrev till postförskott tariffpaket sänt från MALMÖ 1.11.1875
till Breslau (dagens Wroclaw, Polen). Stämplar KJØBENHAVN 1.11, HAMBURG 12-1N 2.11.75, AUS (ÜBER) DÄNEMARK VIA HAMBURG PORTO VON WOYENS, samt BRESLAU 4.11. Svenskt zonporto 50 öre,
danskt porto 52 öre, tyskt porto 45 öre, samt svensk postförskottsavgift 33 öre. Mängder med noteringar, bl.a.
”180” för totala portot, ”5137” för pf-beloppet i öre, samt ”5835” för pf-beloppet i pf. Dansk paketetikett.
Troligen tidigaste kända pf-försändelsen till utlandet.
7500
2
Irland. Trevligt obetalt brevkuvert med innehåll sänt från TORSÅS 8.6.1875 till Queenstown
eftersänt till Londonerry. Stämplar PKXP Nr 2 10.6.1875, QUEENSTOWN A 14.JU.75, DUBLIN 14.JU.75 och DERRY B 15.JU.75. Dessutom den ovanliga lösenstämpel PORTO (Postal + 3500), samt blå stämpel C.N. HARVEY & SONS SHIP AGENTS QUEENSTOWN & CORK. Adresserat till sjöman ombord barken ”Freden”. Avräkningsnotering ”5½” (d) samt lösennoteringar ”7” och ”8” (d). Dekorativt UTSTÄLLNINGSOBJEKT till en sällsynt destination före UPU
4000
3
Unusual cover 1851 from Sweden to Portugal , AUS SCHWEDEN IN rectangular frame. Many transit markings incl. red PARIS 29 OCT 1851, German railway canc. DEUTZ-MINDEN" and MAGDEBURG -WITTENBERGE". BLUE 480 Portugese cancel. 1500
4
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
5
Kungörelser 3 st 1700 tal med MILITÄR anknytning, alla med kronslingor . 500
6
Kungörelser 5 st 1700 tal , alla med kronslingor . 500
7
1749 KRONOBREV MED SLINGA TILL kung. angående arbetare, PRAKT,F 800 400
8
36 öre Lösen stpl ,från Köpenhamn via Helsingborg-8-61 till Gamleby, PR-LYX objekt 400
9
Ofrankerat brev från Paris 9 Dec 1865 MOTALA via HELSINGBORG, 14-12-56 MED LÖSEN STPL "24SK" . prakt OBJEKT. 400
10
Sigill Älvsborgs län, brev 1812, till Noleby 300
11
Kungörelse 1774 med kronslinga ang: BRÄNNVINSTILLVERKNING 250
12
Kungörelse 1776 med kronslinga ang: SILL TUNNOR 250
13
Kungörelse 1796 med kronslinga ang: CAFFES INFÖRANDE 250
14
1828 KRONOBREV med 2 st KRON stpl kungörelse till FJÄLKINGE. 200
15
Budpost 1846 till Jörn Dall (Långstrand) 200
16
Kungörelse 1781 med kronslinga ang: tull för pappar. 200
17
Kungörelse 1822 med kronslinga ang: COMPETENCE LÄKARE- TJENSTER 200
18
Kungörelse1803 med kronslinga på framsidan,ang: Sjö Arenderne: Örlogsflottan m.m. 200
19
Kungörelse1813 med kronslinga ang: Seraphimer Lazarettet 150
20
KUNGÖRELSE , med Kronslinga 1803 100
21
KRONOSLINGA , BREV 1758 100
22
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Landfiskalers Dagtraktamenten 100
23
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Tull 100RAKSTÄMPLAR , N.st4

.jpg
24 CHRI CHRISTIANSTAD 1828 , Innehåll 90
25 CIM CIMBRITSHAMN RAK stpl till CARLSCRONA 1830? svag text men fint stämpelavtryck F 2500 500
26 MAR MARIESTAD RAK stpl till SKÖFDE, LYX 60
27 UDD UDDEVALLA , AB 150
28 WEN WENERSBORG, PR 100


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
.jpg
29
NYKÖPING Fr Br, AB, F 250+ 125
30
½ CIRKEL STPL nyköping fr br 75BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

.jpg
31 BågGef GEFLE 28-2-35 , PR, t yp 4, F 1200 325
32 BågGef GEFLE 10-4-32 , PR, t yp 1, F 1200 300
33 BågsDAL DALARÖ 4-10-33, AB, typ 1 F 2000 650
34 BågsGef GEFLE 18-6-34, AB 500
35 BågsGef GEFLE 24-8-33, AB-PR , F 500 200
36 BågsGri GRISLEHAMN 29-10-33, TYP1 ,Prakt 500
37 BågsGöt GÖTHEBORG 25-7-XX, TYP 1, F 500 100
38 BågsKong KONGELF 19-1-33, TYP 1 AB-PR 350
39 BågsSTO BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
40 BågSto STOCKHOLM 29-5-34 PR, typ 4 2000 500
41 BågsÖre ÖREBRO 7-10-36, AB, F1200 400
42 CIM CIMBRITSHAMN 21-2-36 BÅG stpl till Malmö , AB, F 1800 600
43 MAR MARIESTAD 30-3-33 till GBG, LYX 75
44 SIG SIGTUNA 26-2-32, BÅGstpl typ1 , fräscht omslag , sällsynt slagen 2 gånger. F 8000 4000
45 STO STOCCKHOLM 23-7-1841, vackert brev till Scotland omadresserat 2 gånger. Flera stpl på baksidan. 900FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

.jpg
46 4-KCARL Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
47 4-KChri Christianst.22-4?-48 50
48 4-kGag BREV MED 4-KANT stpl GAGNEF 1- 7- 1855, typ 2 DVS SAMMA DATUM SOM SKILLING BANCO UTKOM. ETT HÖGINTRESSANT UTSTÄLLNINGSOBJEKT I PRAKT-LYX KVALITET !!! 12500
49 4-kJÖN JÖNKÖPING 24-12-48, TYP5, AB 50
50 4-kKÖP KÖPING 23-5-51, LYX 4-k, F 400 250
51 4-kKÖP KÖPING 7-4-54, prs 4-k, F 400 175
52 4-kWEN WENERSBORG 10-8-47, TYP4, AB, F 2000 800
53 ARB ARBOGA 3-3-43, AB 75
54 CAR CARLSCRONA 20-4-45, 100
55 CIM CIMBRITSHAMN 19-7-52 LYXs till Malmö 160
56 CIM CIMBRITSHAMN 26-5-46 LYXS till Malmö 150
57 CIM CIMBRITSHAMN 10-6-45 LYXS till Malmö 125
58 CIM CIMBRITSHAMN 2-3-47 PRS till Malmö 100
59 GAG GAGNEF 9-9-40, PR 75
60 GEF GEFLE 11-11-40, PR 90
61 GEF GEFLE 17-5-53, AB TYP 8 75
62 GÖT GÖTHEBORG 23-1-39, TYP1 på baksid 60
63 GÖT GÖTHEBORG 23-6-41, TYP3 på baksid 50
64 HAL Halmstad 21-7-56, ab 50
65 JÖN JÖNKÖPING 18-1-55, PRS TYP4 90
66 KON KONGELF 1-10-39, ngt otydl 39 125
67 KON KONGELF 27-2-58, TYP2 AB-PR 100
68 KON KONGSBACKA 28, TYP 1 otydlig 50
69 MAR MARIESTAD 4-7-38 typ 1 till GBG., LYX 100
70 SÄT SÄTHER 6-11-52, PR 100
71 UDD UDDEVALLA 5-5-48, PR 75
72 UPS UPSALA 8-3-40, PR 100


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
.jpg
73
CALMAR 15-6-59, PR rödkrita 12 100
74
UDDEVALLA 10-10-51, cirkelstpl LYXobj 100
75 CirSto STOCKHOLM BLÅ typ 3-4 52-53 100
76
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2500


POSTAL DOKUMENTATION
.jpg


BREV , Frimärkta försändelser
.jpg
77
FR.P.S. Superb strike of THE VERY RARE "Frankrike per säck" cancel on Cover to Sweden from France with 20+40c Napoleon stamps from 29 sept 1869. The FR.P.S postmark was used only 14 Days 1-14 of October 1869 in order to estimate number of covers sent to Sweden. This cover has a clear superb LYX cancel struck perfectly horizontal which probably is the finest existing of the few known recorded of this rarity. F 15.000 (but a photy copy is included of a postage due cover sold by Frimärkskompaniet in 1999 for 35000 + commission20%) So this is an object of true"Lieberhaberwert". Rarley offered , spcially with covers with stamps.
Exhibition piece of high rang.
9000
78 2a STH 17-6-56, PRAKT OBJEKT 1400
79 2a1 4 skill bco. Fräscht brev frankerat med lodrätt par stämplat GEFLE 21.2.56. OVANLIGT MED PAR PÅ BREV. 3500
80 2c STH 28-7-56, rufftandat 750
81 2e STH 23-10-57, AB-PRS 600
82 2g GÖTHEBORG 16-11-56, ovanlig nyans 1000
83 2h1 STOCKHOLM 23-1-57, PRAKTOBJ. 800
84 2j1 4 skill bco skifferblå på fräscht och vackert brev stämplat STOCKHOLM 29.10.57. Intyg HOW (1991). Trots kt och liten fläckett sällsynt UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 6000
85 2j2 UPSALA 13-1-58, 4-K stpl 4sk (obet ktt) i grå nyans, nära skiffergrå men nyansintyg HOW j2 och E.H j2, sign Sjöman och Strandell. Vackert brev i sällsynt färg. 3800
86 2m STOCKHOLM 18.3.58 4 skill bco, klart tryck. Obetydligt rufftandat ex. på Prakt-LYX brev
.
1000
87 3a1,b GÖTHEBORG 20.1.58 6skill bco grå resp ljusgrå. 2 olika nyanser på
brev till Danmark stämplat , intyg HOW (1992) 2(1,,3) (1,2) 2 ”gott objekt”. märkena varit lyfta för undersökning (1 ex obetydligt riss). Ovanligt objekt sign Strandell och Kosack, F 85000
12500
88 5a,3b 6sk och 24sk på 30 skill Brev till HOLLAND, avsänt Stockholm 26-8-56, AB-PRAKT stämplar. Röd Aus Schweden , Franco inom ram, på baksidan Stettin29 .( II Berlin, röd UTRECHT 30-8-56.Intyg HOW 3(2,2) (3-4) 3 MYCKET GOTT OBJEKT OCH VERKLIGEN VACKERT. 50000
89 5e 24 skill bco brunaktigt röd med utflutet tryck, den svåra e-nyansen ,Signerat O.P., på brevframsida till Tyskland
stämplad STOCKHOLM 26.5.58. Mycket vackert objekt med intyg Obe på tyska ”Praktobjekt” (1984).
20000
90 7,14B 5 öre + 2x3 öre Liggande Lejon på intressant förstasida till FÖRTECKNING ÖFVER MYNT OCH MEDALJER M. M. TILL SALU HOS H. SELLING I GÖTEBORG OKT 1870. Ev sänt till utlandet, t.ex. finns en trycksak till Frankrike känd med 11 öre under vapenperioden. Trycksaken är något fuktskadad, och förmodligen beskuren,samt en 3-öring klippt. Stämplad GÖTEBORG 2000
91 7b1 5 OCH 12Ö PÅ 17Ö BREV TILL DANMARK MED BARA DANSKA STÄMPLAR NR 1 och sidostpl FRA SVERRIG 5-9-66, ankstpl Kjöbenhavn. Sällsynt. 2500
92 7b2 ,11e2, 12f2 5+30+50ö = 85 ö porto till USA avsänt GEFLE 19-2-68 TILL ILLINOIS , Knox county Altona, röd franco stpl, röd New York, på baksidan STH 20 Sep 68 4-k stpl och blå Stralsund 23 Berlin. Intyg HOW mycket gott ex ( 5ö ngr nötta tänder). Mycket sällsynt portosats F 36000 7000
93 7b2 ,14Bdv2, 16c, 5 ö Vapen 3ö+2x20ö Lejon på 48ö rekbrev med dubbelt porto. Avsänt ANDERSLÖF 8-3-70 till Filipstad MYCKET FINT OBJ MED UNIK KOMINATION. 6000
94 7c1,11e1 Tyskland. 2x5+30 öre på 40 öre underfrankerat brevkuvert, till följd av dubbla vkl i
stället för första. ENDAST ETT BREV KÄNT MED DUBBELT PORTO 80ö, Sänt från STOCKHOLM 2.7.1866 till Berlin. Stämplar OTILLR:FRANCO och
UNZUREICHEND FRANKIRT, samt lösennotering ”7½” Sgr. Porto för dubbelt porto 9 Sgr,
straffavgift 2x1½ Sgr, med avdrag för betalt porto 4½ Sgr. 30 öre med riss, några nötta
tänder, samt mindre del av bakfliken saknas. Intyg HOW 3 (3,4,4) 4, 3 (1993). UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
18000
95 8d MALMÖ 20.12.64. 18ö närporto ,9 öre i 2 ex (höger ex med 2vht, mikroskopiskt riss) på vackert och fräscht brev till Danmark intyg HOW (1999) ”mycket gott objekt”. 3(1.3) 3,3 .Facit 45000 7500
96 9b3 DANSK NRS 1 och FRA SVERIGE 28-8-1871 , mycket dekorativt. 2500
97 9b3 RÅDA 5-7-69, 12 ö mörk-svartblå, AB++ 250
98 9c1 par 12ö =24ö till NORGE, STH 7-2-59 400
99 9c1 STH 28-11-62, PR-LYXS 250
100 9c2 TROSA 1-3-65, LYX 4-K stpl PR-LYX 1400
101 9c3 12öre vapen singel ! på lösenbelagt brev till USA, avsänt GEFLE 21-12-1869, riss och tandskador i märket. Stämplar 2½ (silbergroschen ) på framsidan, 21/2 aP (=an Preussen) och Kiel-Hamburg 27-12 på baksidan . Ankomst New York Jan 12. UNIKT BREV! 12000
102 9c3 GÖTEBORG 18-4-70, vackert brev med 3st 12ö vapen på 36öre porto brev till BELGIEN, RÖD PD stämpel, och flera transit och ank stpl. på baksidan. Intyg Sjöman gott -mycket gott objekt. 6500
103 9c3 JÖNKÖPING 15-5-70, 4-STRIP 12Ö VAPEN + singel, på 60ö 5 dubbelt portobrev till KRISTDALA. 2st khtt. Vackert brev med rättvända ståmplar. 4-strip på brev är ovanligt. 5500
104 9c3 DANSK NRS 1 , Fra Sverrig 15-5-1871, 12Ö VAPEN med bara Danska stpl 1800
105 9c3 Fra Sverrig 3-7-1871, 12Ö VAPEN med bara Dansk stpl 1500
106 9c3 Fra Sverrig 17-5-1872, 12Ö VAPEN med bara Dansk stpl, På baksidan ovalig KÖPENHAMN -PARIS ANSH 17-5 1250
107 9c3 12 öre blå, 1865 års tandning på brev till
Köpenhamn stämplat med Köpenhamns ringstämpel nr 1. Ovanlig på brev. *
900
108 9c3 CIMBRITSHAMN 2-4-70, pr brev 200
109 9c3 CIMBRITSHAMN 13-1-67, prs brev 100
110 9d3 CIMBRITSHAMN 30-6-70, prs brev, LYX sido stpl i större format CIMBRITSHAMN 1--70 250
111 9d3,11d2, 14Bd, 12+3+30 på 45 ö brevomslag till RIGA , Stockholm 6-5-70, 2 olika Franco stpl, transit och ank stpl. Intyg HOW 3(2,5,5) (3,3,3)3 mycket gott objekt 12ö litet riss, 3ö 2 obet ktt. Endast 2 kända med denna kombination. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 12000
112 9i,10d1 Calmar 30-6-62 till SCHLESVIG, svag ank stpl på baksidan, mycket sällsynt destination. Mycket gott objekt, signerat O.P. 9i, 10d1. 10000
113 9k CARLSTAD 18-6-62, PRS, svår nyans 750
114 10b1,9b1 STH 19-4-59, 24öpar,12ö 60ö 5-dubbelt porto till Söderhamn Mycket gott objekt. F 5000 med plus för tidiga nyanser. 1600
115 10d1 FUNÄSDALEN 27-11-62, LYXEX PÅ LYXBREV med intyg HOW 5,5,5,5. Ytterst ovanligt 15000
116 10d2, 14Be, STRENGNÄS 4-12-71, 30 ö REK ( riss i brevet.) med sigill på baksida och på framsidan från tränsningen. Denna kombination är känd i endast 2 exemplar. Raritet och utställninsobjekt . 8000
117 10d2 ,16e, 14Be 24+3+20ö =47ö REKOMENDERAD brevframsid med korrekt porto 28ö+19ö REk avgift. STOCKHOLM 31-8-1871, Blå Finsk ANK 9-9, UNIKT OBJEKT. Endast 2 REk till Finland tidigare Kända. 5000
118 10d2,11e2 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, STH 7-7-68, PRAKTs. 900
119 10h,14Bd 24+3ö =27ö t. PREUSSEN , LYX utseende men ngn vikt tand,kt. 1200
120 10h2,14B 14B, 24ö, 3ö på brev t. HAMBURG, GBG 24-11-68, ank stpl 800
121 10h2,14Bd STH 13-6-71, 24+3ö på 27 porto till BERLIN , flera stpl på baksidan, helfräscht brev 900
122 10i,9m SÖDERHAMN 30-6-72, 12+24Ö 36 ö porto till ENGLAND, svåra i myansen och SISTA DAG BREV FÖR VAPENE MÄRKENA. PRAKTOBJEKT. UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 5000
123 11 30Ö i 3EX , DET FÖRSTA MED V4 accent över E, på PRAKTs STH 1-3-59, 90ö brev till Holland, skrivet av drottning Lovisa. signerat och intyg Sjöman. 2 transit stpl Hamburg och röd Holländsk stpl. 4000
124 11b,10d1 30ö i 4-strip + 24ö = 144ö dubbelt porto till FRANKRIKE. , STH 7-10-64, ank stpl, litet och vackert. Intyg NS "gott-mycket gott objekt." 4-strip på litet normal stort brev är EXTREMT SÄLLSYNT. UTST OBJ. F 18000+ 6500
125 11b,9d1 ÖKNE 18-8-59, 30+30+12Ö= 72Ö TILL FRANKRIKE. PRAKTbrev , röd PD stpl, många stämplar på baksidan. Sign O.P. Sällsynt vackert! 5000
126 11d1 2×30 öre mörkbrun, 1855 års perforering, på UNIKT brev med dubbelt porto till Finland, endast betalt till gränsen. Sänt från LUND 2.10.1866 via STOCKHOLM 5.10.1866 och
Grisslehamn till Gamla Karleby. Noteringar ”Franco gränsen” och ”2” med samma bläck. Ett par nötta tänder. Ej upptaget i Facit. Intyg HOW 2-3, 3, 3, 2 (1994).
20000
127 11d1 STOCKHOLM 18.12.1863. 11d1 30 öre mörkbrun, 1855 års perforering på
intressant brev med notering ”Franco gränsen”sänt till Finland. Frankerat för förstaviktklassen men taxerat som dubbelt porto och lösenbelagt med ”40” (penni). Sänt frånSTOCKHOLM 8.12.1865 till Åbo. Mycket ovanligt
objekt.
1400
128 11d2 STH 19-9-70, PRAKTSTPL PÅ LYX centrerat märke till AMSTERDAM. ank stpl Amsterdam sepp -70, tr stpl Pkxp Nr 2 21-9-70, Utst. OBJ 1400
129 11e,14Bc2 PKXP NR 11 6-11-68, 30ö+2x3ö, som 36 ö REK brev med unik kombination, F 209 1 Känt. UTST OBJ, i mkt fin kvalitet och lacksigill meddelar av snren på baksid. 6000
130 11e1,v4 STH 21-12-66, 30ö i par som 60ö porto till Ryssland St Petersburg, vacker text. Utlåtande HOW "äkta". Vänster märke variant accent över E. Sällsynt med varianter i par på brev. Vackert UTST. OBJ. 7500
131 11e2 STH Norr 20-3-71, 30ö par =60ö dubbelporto direkt i förseglad postsäck till Holland. Intyg HOW Prakt objekt 4(4,4) (4,4) 3 , Endast 2 kända. UTST OBJ: 16000
132 11e2,10 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, GBG 9-2-69, AB-PRAKTs. 600
133 11g,14Bg GEFLE 10-5-72, 2x30ö, 2x3ö 66ö 4dubbeltporto ochrekommenderat. brev till Hudiksvall. Underbart vacker med välcentetrerade märken och lätta rättvanda stämplar. Praktintryck. Intyg Sjöman felfritt. endast 2 kända. 10000
134 11h,17d,21 30ö vapen, 3ö+12ö (hörnskada) ringtyp= 45ö till SPANIEN , PKXP Nr 6 UPP 18-3-73, SÄLLSYNT BLANDFRANKERING till Utlandet. Mycket gott objekt. 9000
135 12h STH 18-1-73, PR -LYX stpl 50ö på brev till Paris, Intyg HOW 3,3,4,3, F 42000 15000
136 14B Julaftonsbrev STH 24-12-71 AB-PRst par 3ö lejon 300
137 14Ba AB-PRAKTEX PÅ BREV STH 2-1- 3 tur, n.i. HOW. 1100
138 14Bc1 STH 1 TUR 9-5-(65), PRAKT 250
139 14Bc1 GÖTEBORG 27-1-66, PRS, sidv märke 175
140 14Bc2 3ö Lejon i par på lokal trycksak STH 25-5-4 tur innehållande "Styrelsen för för Brand och Lifförsäkrings-Aktie-Bolaget Svea berättelse afgifven vid första ordinarie Bolagsstämma 21 Maj 1867." Intressant historisk dokumentation.i PRAKT KVALITET. Superfräscht. 600
141 14Bc2,v2 3ö par typ 3+typ2, AB-PR BREV STH 3 TUR 17-10 600
142 14Bd LJUSNE 5.11.70 , PR-LYXstpl 3 öre typ II i 2 par som 12 öres inrikes porto
sidostämpel GEFLE 6.11.70. PRAKT OBJ. (KÖPT 1981 FÖR 1650KR)
1500
143 14Bd PKXP Nr 1 UPP 28-2-72, 4x 3ö på fin framsida , stpl 300 + brev 350
144 14Bd,var GEFLE 28-6-71, svagt streck i S ( början till v5?) , hyssning till hö på hö ex 250
145 14Be 3Ö PAR MALMÖ 27-1-69, PR-LYX objekt. 700
146 14Be,v4 STH 22-9- 5 TUR, FLÄCK PÅ S, ovanlig på brev 1000
147 14Bg,v2 3ö typ III, PRAKTs STH 26-6-2 TUR 250
148 14Bh PKXP Nr 6 UPP 24-8-72, 3ö par på fin fprstpl brev , stpl 350 + brev 500
149 14Bh,21j 3ö+3x12ö (en skadad) på båtbrev med endast bläckmakulering till ST: PETERSBURG, Sällsynt blandfrankatur. Sign O.P. 14Bh, 21j 6000
150 15a MALMÖ 31-3-67, till Köpenhamn, arkivve 750
151 15b2 JÖNKÖPING 20-4-69, 17ö framsida till KÖPENHAMN 650
152 15b2,16, 7b2, 9d3, 17ö+20ö+12ö+5ö= 54 ö brev i 2:a viktklassen via Danmark till Lübeck ,TYSKLAND (flera stämplar på baksidan) .Endast 2 kända brev med denna kombination. Intyg HOW gott obj 2 (3,3,3,5) (2,2,3) 2. Lätt renoverat, 12ö med litet riss. Vacker färgkombination på ovanligt brunrött kuvert, 11000
153 15b2var LUND 29-12-67 praktstpl mitt på17ö till Kjöpenhamn ank stpl 30/12. Variant streck i hö marginal klichékantlinje. Praktobjekt 2000
154 16b2 GBG 30-11- 67 par 20ö på dubbelporto brev till NORGE, Intyg HOW PRAKT 4,(4,4)(4,4)4 6000
155 16c,14B c2,e 2x20ö+3x3ö (OLIKA NYANSER-SÄLLSYNT) =49 ö till SCHWEIZ "via Preussen" avsänt KOMGSBACKA 21-3-69, Intyg HOW, 3(3,3,3x4) (5x3) 3. en 3ö lätt veck pga placering, ett par ktt. Mycket gott ex av en UNIK FRANKERING 1 KÄNT. UTST- OBJ. 22000

16,5 RINGTYPSBREV
.jpg
156 17 STH 26-4-1 TUR till Gustafsberg, enligt innehåll skickat med Ångbåt "Gustafsberg" 200
157 17e 3 ö lodrätt par på trycksak till FINLAND, vackert stpl GBG 4-1-76, sällsynt obj. 2900
158 17e,21m, fk, 2x3ö+12ö på 12ö FK = 30ö Rekommederat , ÖRKENED 22-3-74, UNIK BLAND KOMBINATION. 9000
159 17e,25g 3+30 öre på brev stämplat PKXP Nr 1 NED 25.5.1875, sänt via Göteborg, Malmö, Kiel, Hamburg
och Basel till NEUCHATEL 28.5.1875, Schweiz. Avbildat i XpoNAT IX. Intyg Harbrecht, brevet
är ngt rengjort, 2-3, 3, 3-4, 2 (1989). Ex. Göta 1995
6000
160 17f 3ö t14 i vågrätt 4-strip , STÖRSTA KÄNDA ENHET, med AB-PRAKTS GEFLE 9-12-75. UTST. OBJ. 3000
161 17f,21n Frankrike. 2x3+3x12 öre på 42 öre underfrankerat brev (dubbelt porto), sänt från STOCKHOLM
10.2.1875. Röd stämpel AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT, samt notering om lösenbelopp
”11” (Decimes). UNIKT MYCKET GOTT objekt.
14000
162 17f,25e 33öre porto till BELGIEN, 3+30ö STPL PKXP Nr1 NED 18-4-74, INTYG how 3(4,4) (3,3) 3, MYCKET GOTT EX. vRKLIGT SAÄLLSYNT PORTSATS . F 30000 15000
163 17g 17g, 19f, 25g 3+5+30 öre på vackert brev (åldersfläckar), sänt från STOCKHOLM 11.3.1875 till Riga, ”F. via Preussen”. Ankomststämplat på baksidan. Nio brev finns kända med denna kombination. Intyg HOW 3 (3,3,4) (3,3,2) 3 (1991). Ex. Postiljonen 1991. 4500
164 18 Brevkort+4 ö ringtyp 14 med bara Danska stämplar 18a, bKe2. till DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish circle cancellation FRA SVERRIG 14.5 1877 (Kjøbenhavn) used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 14 (F 6000:-), and postal stationery card 6 öre. Also pmk K. 4-6½E 14.5. 4000
165 18a TRELLEBORG 2-9-79, PRAKTEX 4ö på 6ö brevkort till Lübeck, TYSKLAND, tr. stpl PKXP nr 30 2-9-79, och tysk stplK... 5000
166 18a 4öre t 14 på 6ö brevkort till Köpenhamn makulerat med endast FRA SVERRIG 14-5-77, AB-PRAKTOBJEKT. 4000
167 18,bk2 4 öre som tilläggsfrankering på 6 öres brevkort till England med Praktstämplar GÖTEBORG 12.6.79. 2400
168 19f 4x5 öre på brev sänt från STOCKHOLM NORR 19.7.1876 till Finland. Lätt ANK stpl. ,arkivveck genom ett märke,en kht, ett mycket intressant brev med en kombination ej noterad i F. UNIKT utställningsobjekt! 5000
169 19h 4x5ö i 2 par till Lübeck, DENMARK Helsingborg–Helsingør route. Danish numeral cancellation 24 (Helsingør) used on Swedish stamps, 5 öre Circle type perf. 14 in two pairs, together with HELSINGØR 2.TOG 2.10 and boxed FRA SVERRIG on cover sent to Germany. Arrival AUSG. No 3 3.10. Very fine. 4000
170 20, 35 6 öre RINGTYP T14 och 3 st 30 öre RINGTYP T 13 = 96öre ASSBREV (1500 kr) med PRAKT stpl KARLSTAD 9-11- 1877 och med REK-etikett Gunnarskog. Ett UNIKT BLAND FRANKERAT OBJEKT som är något medfaret. 2000
171 20b,21b WEXIÖ 13-12-72, 2x6ö+2x12ö som 36 ö porto till England med UNIK KOMBINATION. Mycket gott ex. . UTST. OBJ. Utlåtande HOW "äkta". Röd 4-kantig London stpl på baksid. 12000
172 20f, 25g Assbrev med uppräkning 96 öre, med 26ö grå och 3 x 30öre.
GÖTEBORG 11.3.1875, något beskuren brevframsida MED 3-DUBBELT PORTO (högsta kända vikt för uppräkningsbrev en av 2 med 3 dubbelt porto). Del av svag, violett Wärde-stpl. Endast ett brev känt med denna fina kombination enl. Facit.
5000
173 20g Unik Fantastisk kombination med 6ö grå Facit 20g, 17g, 19f, 21m brev, 6 öre grå + 2×3+5+12 öre som trolig UNIK kombination på brev till Otto Nordenskiöld, Finland, STH NORR 26.12.74, ANK-stpl. Ett par märken och kuvertet med småfel. Intyg Svensson. gott till mycket gott objekt. 5000
174 20g PKXP No 6 UPP 30.9.74. 6 öre olivgrå i fräscht och felfritt par på brev 3,(3,3),4,4,3 , mycket gott obj. Ovanligt med par 6ö grå på brev. 1200
175 20g STH 27-6-75, AB-PRs till Skutskär, 2st 6ö grå på AB-PRAKT BREV 1200
176 20i GBG 4-8-75, 6ö matt blålila trycksak 250
177 20k,21e på Fk1 IVc, 6öre+12ö på 12ö francokuvert som 30 öre REK till DANMARK, stpl Falun 31-7-77, intyg Sjöman mycket gott objekt. Sällsynt. 6000
178 21 12Ö singel+ par på brev med enbart utländska stämplar stpl FRA SVERRIG 25-8-73. till Leith Skotland, på baksidan Kjöbenhavn och ankstpl Edinburg, arive genom en 12ö men fint mycket gott objekt. 3(3x3)(3x3) 3. 3000
179 21 3X12Ö I PAR +singel på fint brev 36ö till ITALIEN, stpl PKXP NR 2 NED 4-7-74, PD stpl i ram, ankstpl Milano 7 aug 74, Intyg E.H gott -mycket gott ex. 3000
180 21 12ö FRA SVERRIG25-7-74, AB-PRAKTBREV MED BARA DANSK STPL 750
181 21 Hudiksvall 8-9-76, BLÅ PRS, omv märke 500
182 21 12ö frankerad på baksidan , GBG 11-4-78 anteckning "obs frim å baksidan", ovanligt 200
183 21a STH 27-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD 400
184 21a FILIPSTAD 21-4-73, PRAKT 200
185 21c GBG 22-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 400
186 21g 12Ö grönaktigt blå 3st på36ö brev till London , bara FRA SVERRIG 6-6-73, transit Köpenh, Röd ank London Paid 2500
187 21g 12ö GBG 6-5-73, PRAKT 200
188 21g PKXP NR 5 NED 11-6-73, PRAKT 200
189 21g PKXP Nr 1UPP 19-9-72, PRAKT,nyans 200
190 21g RÅDA 1-5-73, sidost Pkxp nr 7 UPP 150
191 21h AVESTA 6-2-73, PRAKT 12 ö brev 150
192 21h 12ö GBG 14-2-73, AB-PR, svår nyans 100
193 21j JÖNKÖPING 15-2-73, PR-LYX 300
194 21j NYA KOPPARBERGET 1-8-73, PR 150
195 21k PKXP nr 1 NED 7-6-75 , 3-strip 12ö , 2st transit och ankomst stpl på baksidan. Inressant då det är skickat efter portot var sänkt till 33ö. F för 33ö porto ntill Schweiz minst 20.000 PRAKTOBJEKT 6000
196 21k DELSBO 24-11-73, LYXS brev 500
197 21k MARSTRAND 24-7-73, PRAKT 100
198 21l FLODA 19-8-73, LYXS 200
199 21l CIMBRITSHAMN 27-6-93, pr brev 150
200 21m PKXP Nr 1 NED 27-5-75, 3strip 12ö på AB-PRAKT stpl brev, ngt ktt pga märkenas placering. annars mycket vackert till Manchester, ankstpl 400
201 21m LANDSKRONA 3-11-74, PRAKT 200
202 21o HEBY 16-12-76, BLÅ stpl AB-PR OBJ 350
203 21o LINKÖPING 23-7-75, mkt vacker text 150
204 21o,var KARLSTAD 13-1-77, vita prickar 100
205 22 STH C. 4-2-77, PRAKTbrev till WASA ANK 10-2, Åbo 10-2-77 påbaksidan 400
206 22c STH NORR 2-12-75, par 20ö på dubbelportobrev till HOLLAND, mycket sällsynt, A-PRAKT kvalitet. 1800
207 22g 20 ÖRE RINGTYP T 14 PÅ PRAKTBREV till HELSINGFORS MAKULERAT MED BARA FINSK stpl ANK 12-7 i LYX mitt på märket. Brevet är daterat 10/7 1877. UTSTÄLLNINGSOBJET 3500
208 22g ESKILSTUNA 2-11-76, AB-PRAKT brev till London, röd ankstpl 6/11, på baksid PKXP No 2 3-11-76. 350
209 23 stpl STH 30-10-77 till Frankrike, kht annars PRAKT 800
210 24,21 12(arkve)+24ö på 36öbrev till England st STH !3-5-73 800
211 24,25 LUND 13-3-75 PR-LYX stpl , till Millesvik ( ank stpl 17/3 75) 24ö+30ö på Adressbrev till paket, påskrift"Härmed ett bokpaket" , Endast 2 kända med denna kombination av 54ö. UTST OBJ. 5000
212 24c,21e STH 6-5-73, TILL SCHWEIZ, ovanligt F 7000+ MYCKET GOTT OBJEKT 3,2x3,2x3,3 3000
213 24h,21m 24+12ö=36ö till ENGLAND, STH 5-4-75 rv stplar, vackert mycket gott objekt. 650
214 25 MON 23-12-89, LYXS EX PÅ brevframsida. svår på brev 600
215 25,21 30+12ö=42öre till Frankrike , Pkxp 2-4-74 950
216 25d KATRINEHOLM 29-1-73, 30ö REK till DANMARK, märket satt över kanten (har stadgats med lite papper, mycket vackert med rek+ wärde stpl,ankstpl. Mycket sällsymt rekporto. 2500
217 25d,21k STH 20-2-74 42Ö (12+30Ö) till Italien, överfrankerat och unik kombination för Italienbrev , trsnsit stpl Livorno 4 Feb 74, nummerstpl 13, Mycket gott objekt. Ringtypsbrev till Italien med t 14 är sällsynta 3000
218 25f,17f,19g 30 öre, 3 och 5 öre (obet småfel) på mycket vackert brev till Riga stämplat PKXP Nr 2 NED 15.1.75 och på baksidan ankomststämpel. Intyg HOW MYCKET GOTT OBJEKT 3(3,3,4)(4,4)3 (1997), Signerat O.P. 5000
219 25h,21m LUND 13-9-75, 30ö par+ 12ö (ktt pga monteringen)=62ö på mkt intressant adressbrev till paket . UNIK portosats. ENDA KÄNDA. UTST. OBJ. vackert och genuint. 5000
220 26,21 12+50ö (hörnskada) på 62 ö ASS brev PRs Tidaholm 1-6-74, vackert. 375
221 26c,21m 50+12ö= 62ö ASS, 50ö PR-LYXs HJO 15-12-73, 12ö sitter omv, AB-PRAKT. 1600
222 28,32b 12ö VÅGRÄTT 5-strip (ngt särat 3-2 märket) + 3 ö = 63ö (1ö överfrank.) ASS. AB-PRS HVENA 22-12-77. UNDERBART litet kuvert i PRAKT KVALITET. Vågräta strip är mkt ovanligt. 3000
223 28b,32b Finland. 3×3 + 12 öre på brev, överfrankerat med ett öre, sänt från GÖTEBORG 27.6.1879 till Åbo. Finländsk stämpel ANK i grotesk stil vilken är ovanlig. Ett par nötta tänder
p.g.a. märkenas placering
750
224 28d,30h, FK2, 3+5öpå 12ö frankokuvert= 20ö till Stettin , tyskland, sällsynt kombination, PRAKT stämplar. 700
225 28d,32c 3öre och 12öre båda i par på Postförskottsklipp, Sth 5-12-82. tnågra ktt, mkt sällsynt. 400
226 28dv3 STH 28-7-82, 3 tur, PR-LYXs lokalbbrev till Danviken. 3ö skuggad siffra. 150
227 28f,30h, Fk2, 12ö francokuvert (litet inhak) med 5+3ö Ringtyp = 20ö till LONDON. Stpl Norrköping 23-10-84 ,röd ankstpl på baksidan. 600
228 29 LINKÖPING 29-8-82, PR-LYXS på Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps tidning 300
229 29a 4ö på 6ö bke 2, prs Kristianstad 6-11-79, kort ngt def, mycket tidig utlandsförsändelse med 4 ö t 13. 600
230 29a2 4Ö GRÅSVART på 6ö brevkort stpl FRA SVERIGE, ank stpl Zeitz- Ankunft 30-7-81, adressaten lite raderad nyans raritet på brev. Signerad O.P. a2 1800
231 29b,bKe6 JÖNKÖPING 25-11-80, 4Öpå 6ö brevkort till Tyskland, LYXobjekt. Sällsynt i denna kvalitet. 1000
232 29d VF -Superb ,Sverige F 29d, bKe6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish single line cancellation FRA SVERIGE without frame used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 13, and postal stationery card 6 öre, sent to Germany. The postcard is dated "Malmö 20/9 83". Transit K. OMB.5 20.9.83 and arrival 22. X 21.9. 1000
233 29e,bke PKXP No 17 1-1-85 PRAKTOBJ till Tyskland 400
234 30,33 BÖRRUM 15-12-84 på adresskort till paket med kupong , 5ö 2st +20ö på klippfrån paketet? uppklistrade å adresskortet vid ankomsten till Stockholm och där stämplats med bindande stpl till adreskortet. Intressant. 500
235 30i 5ö i 4-BLOCK på brev AB-PRS PKXP Nr 8 A UPP. 4-5-86, 4-BLOCK ÄR MYCKET OVANLIGT PÅ BREV. 2000
236 30i STH 20-7-85,5 ö par 100
237 30k STH 1 TUR 24-3-85PR-LYXS till Blancks Malmgård, 100
238 31e par 6ö PKXP Nr 46 25-9-83, PRAKT OBJ 250
239 31g NORRKÖPING BIKUPEstpl 6-10-82, på brevkort signerat SJÖMAN 400
240 31g,28d 6ö(kt) + 2 st 3ö = 12ö , prakts Falun 7-1-83, SÄLLSYNT KOMBINATION, trots obet. öppningsriss i kuvert vackert PRAKT UTSEENDE. 500
241 31h 6 ÖRE BLÅLILA på mjukt papper på bKe6 6ö postkorttill RUMÄNIEN. SÄLLSYNT DESTINATION. Avbildat i Ferdens bok. 5000
242 31j 2x6ö helfräscht PRS GBG Lbr 29-6-84 200
243 31k, 33e, Fk 38ö REK 6+20 öre på
frankokuvert sänt från STOCKHOLM 4 15.1.1885 till Tyskland, litet riss i kuvertet ,ett högintressant objekt med unik REK kombination för 38ö utlands REK
1250
244 32 KARLSBY 19-5-82, AB-PR 125
245 32b GBG 10-7-77, tidig för t 13 100
246 32b ÅMOT 6-10-78, AB-PR 80
247 32c GÖTEBORG BIKUPESTPL 11-1-83, PRAKTs, mycket sällsynt på brev. 800
248 32c GÖTEBORG VENTILstpl 23-7-79, prs sällsynt på brev 600
249 32c TORSÅKER 25-9-81, PRS TREDJESTÅNDSVIKT, sällsynt med t 13 500
250 32c 12ö (kht) DANSK NRS 24 PÅ MÄRKET , FRA SVERIGE toppfräscht , Helsingö3 30-5 2.tog på baksid. 500
251 32e Visitkortsbrev pr Kunsängen -81 200
252 32e TREKANTEN 27-10-80, PRS 125
253 33 20ö PR-LYX stämplat nr 383, HULL JU 6 1880, sidostpl SWEDEN BY STEAMER, RÖD Shipletter Paid Ju 7-80, DEKORATIVT OBJ. 2000
254 33 20 öre orangeröd. 2×20 öre på sorgebrev sänt från
STOCKHOLM C 16.4.1883 till Italien. Slarvigt öppnat förståligt pga. sorge besked, delvis lagat med tejp, dock är
dubbelportobrev till Italien mycket ovanliga. samt sorge brev är rariteter.
1000
255 33a PKXP No 62 17-11-77 på praktbrev till RIGA , "via Preussen" , nkstpl 600
256 33c 20ö lysande högröda, på 40ö brev till Finland över Tyskland, , ANK 15-12, flera transit stpl, färgraritet på brev 1200
257 33c GBG 1-11-82, 20ö par på underbart handskrift , dubbelportobrev , ankstpl. 750
258 33d 20ö på PRAKTs brev med enbart ANK 27-5 stpl, "med Finland" till Helsingfors. 1500
259 33d LINKÖPING 16-2-82, 20ö par =40ö dubbelporto till Tyskland, ovanligt 600
260 33f 20 öre på brev till Österrike stämplat ”Fra Sverige” samt ankomststämplat på baksidan 1500
261 35 KÄRRGRUFVAN 2-11-84 på adresskort till paket med kupong obet naggadde hörn 200
262 35,39 30+10ö(vht) =40ö Rek KRÅKSMÅLA 26-8-85, vackert AB-PRS 300
263 35dv8,34e, 33d, 30+20+24Ö= 74ö ASS brev (585kr) , rv GBG 21-11-82, VACKERT AB. F 2500 800
264 35i 60Ö sällsynt tredubbelt porto , Facit 35i v9, 33f, 39b brev, 10+20+30 öre som UNIK kombination för tredubbelt porto till Finland. Sänt från STOCKHOLM NORR 17.9.1885, och ankomststämplat HELSINGFORS 20.9.85. 2000
265 35i KARLSKRONA 6-9-84, 3x30ö på 90ö adrk. till paket med kupong 250
266 35i 30ö vckart REK MALMÖ 14-11-84 150
267 35j,45 TJERNÄS 21-11-86, LYXS, 40ö Ass brev I LYX KVALITET 800
268 40a F 40a, 41b, Fk6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 2×2+2×3 öre Circle type perf. 13 with ph, on stamped envelope 10 öre, sent to Germany. Transit K. OMB.3 26.8.91 and arrival BIELEFELD 27.8.91. Scarce combination. 1500
269 40b,fk LUND 2-6-93, 9X2ö på 12ö frankokuvert på 30ö REK ,Unik kompination 500
270 41b 3ö 4-strip mycket sällsynt enhet , F 41b, 45b. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 4×3 öre (strip of four) Circle type perf. 13 with ph and 10 öre Oscar II Letterpress with ph, on 2-fold cover sent to Germany. Transit K. OMB.6 24.12.88 and arrival KJØBENHAVN 24.12. 2000
271 42 STH 15-10- 5TUR, tryckt avsändare 200
272 42b, 45, 46a Tyskland. 2×4+10+2×20 öre på assurerat brev sänt från GÖTEBORG 29.7.1887 till CHEMNITZ i Sachsen, 1 7-8 V. 31.7.87. Fantastisk kombination av mycket sällsynt ASS brev. 3000
273 42d,61a 4öre ringtyp PH och 1 ö tvåfärgad siffertyp på litet kuvert till Finland stpl. "Från Utlandet" och transitstpl Hangö3 1-XII-94 samt ankstpl Åbo. 750
274 43 STH 27-6-91, 6X5Ö på REK framsida , sällsynt kombination på REK 350
275 43,46 BLÅ GNESTA 15-11-88. p-lyxs PANVN 350
276 43,46 BLÅ GNESTA 3-11-88. p-lyxs PANVN 250
277 43,46 WALLA 19-3-89, p-lyxs POSTANV. 100
278 43b,46 Panv 5ö+20ö pr Åsbro 24-8-88 90
279 43c,46c 2st Panv med 5ö+20ö och 30ö nr 47c båda i praktkval. FRÅNÖ 17-1-88 200
280 43c,46c Panv 5ö+20ö pr HALMSTAD 12-9-88 90
281 43d par 5ö STH C!! 23-9-90, prakttill "Volontären" Regemente 157 "Volontärenskolan" Karlsborg. Intressant. 300
282 44c,40a STH C5 26-9-91, +3X6ö ringtyp PH till USA , div ktt men ovanligt. 300
283 45 STRALSUND 6-9 III. R BERLIN IN NORDE på 7s10ö Oskar boktryck på brevdel, obet öppningsdef, en kht. UNIK Objekt 1200
284 45 10ö LIATORP 25-1-88 till USA , LÖSEN 3x2c , US Currency 6 , Chicago Unpaid, T stpl 300
285 45 JULA 3-12-90 10 ö Oscar LYXstpl , brev 200
286 46,43 GNESTA 22-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning, samt intressant bläckmakulering 300
287 46,43 GNESTA 21-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 250
288 46,43 P.anv. HJORTQVARN 14-8-88 ,PR-LYXS 200
289 46,43 GNESTA 13-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 200
290 46,43 P.anv. QVISTA 23-1-91,PR-LYXS 150
291 46,45,54 FANTASTISK KOMBINATION AV TRE EMISSIONER RINGTYP PH, OSCAR BOKTRYCK, OCH OSCAR KOPPARTRYCK PÅ BREV TILL TYSKLAND. PRAKTSTÄMPLAR STOCKHOLM 31-10-91, transit, ank st baksid. Brevet är något slarvigt öppnat ; brevriss upptill. Märkena är felfria. DEKORATIVT MED TRE OLIKA RÖDA , FÄRGNYANSER LJUSRÖD. RÖD OCH MÖRKRÖD UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3500
292 46c STH 8-1-90,notering " med Express" till Finland, anks. 300
293 47 30 ö på postanvisning , LYX st HERNÖSAND 24-4-88 300
294 47 FÄRILA 9-4-91, PRAKT 30ö REK 200
295 47c Panv 30ö GBG filial 29-12-88, LYXs 200
296 47d 30 öre på PRAKT -LYX postanvisning med intemindre än tre stämpelavtryck GNESTA 21.11.1888 i BLÅ färg. Ankomststämplad STOCKHOLM K.E.
21.11.1888 och kvitterad dagen efter.
600
297 47d 30ö Rek WIMMERBY 10-10-88,AB-PR 150
298 47d BJÖRNLUNDA 9-10-88, PR, 30ö rek 150
299 47e FLODAFORS 12-1-90, PR-LYX 30 ö Rek 350
300 47f RIMBO 28-10-91, PR-LYX, REKBREV 300
301 51b FILIPSTAD 24-2-90,AB-PR 250
302 51,fk 10/24ö på 10/12ö fk stpl NORRKÖPING 29-8-90, transit o ankstpl Landau Tyskl 200

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
.jpg
303 52 4-BLOCK på brev till Italien praktstpl LERUM 22-4-1908 400
304 52 VISBY 11-8-04, vyk. t. CHILE, ank stpl 400
305 52 BERLIN SASSNITZ BAHNPOST, 30-1-10, LYXS på 2x5ö Oscar. Vykort Ångfärjan "Drottning Victoria" sänt till Paris. Riktigt LYX stpl avtryck 300
306 52 5ö i 4-block stpl STH 29-9-02 på baksidan av brev till FINLAND 250
307 52 FREDERICIA 13-11-06, DANSK STPL PÅ 5Ö OSCAR. Vyk. till STH. 250
308 52 5ö i 4-block ,brev t Finland, STH 22-7-06 200
309 52 vyk. 5ö mak. Fra Sverige, rakstpl HELSINGÖR på märket, sällsynt, sidostpl Helsingör o Köpenh. 5-5-05 200
310 52 Vyk.Par t.TENERIFFA, GBG-07 125
311 52 ULLERVAD 10-6-05, 5ö LYXS vykort till Norge 125
312 52 Vyk. LYX FLISBY 29-12-04, Tuberkulosmärke vid sidan 100
313 52 5ö på Bke 7, st MALMÖ-97, till Tyskland 100
314 52 LÅSTAD 4-8-02, LYXS vyk 75
315 52 JULA 26-5-04, LYXs vykort. 60
316 52 LUGNÅS 24-12-05, PR-LYXs vyk. 40
317 52,54 SORGE BREV 2X5Ö ktt OCH 10Ö OSKAR st BJÖRNLUNDA 3-7-99 TILL CEYLON, mycket sällsynt 600
318 52,54 P.anv. TALLÅSEN 24-4-04 ,LYXS 125
319 52,54 PARTEBODA 27-8-08, REK 10+10+5 75
320 52a1 5ö på Bkd 6, st Skellefteå -92, till RYSSLAND ,obeg svarsdel. 250
321 52b1,54a 5ö mycket SÄLLSYNT EXTRA blekt huvud + 10ö på Postanvisning med kupong , PRAKTs RONNEBY 20-6-93 400
322 53,52,61 ,63 8+5Ö+2X2ö +3x1ö= 20ö till London PKXP 63B 5-6-1910, fint 250
323 53,61,63 STH 21-2-08, brev till Monaco, del av ankstpl. liten öppnings skada i brevet. Sällsynt Adressland. 300
324 53,62 2x8ö+2x2ö= 20ö till England, Malmö 25-6-07. 200
325 53,74 HORN 22-5-15, PR 2x8ö,4ö 150
326 54 10ö vykort till URAGUAY, JÖNKÖPING 20-1-02, ANK stpl .Sällsynt 1200
327 54 STH 17-1-13, brev till Monaco par 10ö Oscar, ankstpl. Sällsynt Adressland. 400
328 54 Vyk.. t. URUGUAY, GBG 1903 325
329 54 FRA SVERIGE L , 10ö Oscar, Paguebot stpl inom 4-K ram, tr+ank stpl Flensburg 19-5-02, Praktobj Vykort rån Landskrona 300
330 54 MALMÖ 27-5-09, 10ö oscar på par till TENERIFFA, ovanlig destination.ank stpl 250
331 54 Fra Sverige i ram på 10ö oscar , Vyk till BELGIEN, tr+ank stpl samt Belgisk "28". ovanligt. 250
332 54 Spånga! 15-6-08 PR-LYXs Lösenbelagt 25c Oscarsbrev till Schweiz . 200
333 54 Vyk. t. Teneriffa, Högestad-07 150
334 54 Från Utlandet, sidostpl Hangö 1-1-05,pr 150
335 54 Sollefteå 17-6-1900 3X10Ö OSCAR PÅ 10ö franko kuvert, Vackert 40ö REK 150
336 54 10ö till Ryssland, STH 26-8-05 125
337 54 LUGNÅS 8-11-08, PR-LYX brev t. Skara 80
338 56 STH 21-11-09, brev till Monaco 20ö Oscar, ankstpl. 24-11-09 lite slarvigt öppnat Sällsynt Adressland. 200
339 56,79 HELSINGBORG 19-1-12 PFSK till Finland, 20öOskar 5strip 5ö medaljong i 3 strip, PFSK avier till Utlandet är sällsynta. 400
340 57,54 FÄRILA 31-12-08, Wärde 25+25+10ö 125
341 58 HASSLERÖR 19-3-97, 30Ö REKBREV 100
342 58 MARIEFRED 25-1-93, REK AB-PR 75
343 59a PÅRYD 30-12-98, WÄRDE stpl, PRAKT 150
344 59c,55 3 Oscars försändelser HERNÖSAND 17-12-01 , paketadresskort för paket med kupong MED PFSK sänt till Skog, 5+20ö på rek , 10+30ö adresskort . Vackra 300
345 59d,56 50+20ö= 70ö Wärde brev (600kr), STH 6-11-07, AB-PRAKT 275
346 60,59 STH 8-8-02, Oscar 6 valörer inkl 1kr och Siffertyp 1-4ö på Rekbrev till Sachsen, ank stpl 10/8. Dekorativt och mycket ovanligt 500
347 61 STH utst 3-10-97 ,2st 1ö på litet rött brev mycket vackert och intressant litet 150
348 61-62 Paquebot , pr-lyxs 1Ö, PAR 2Ö, vykort till Tyskland 350
349 62,61 1ö+2ö på 2ö FK = 5ö trycksak till Helsingfors, STH B 10 AFG 2-1-08. 200
350 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 4-1-14, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
351 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 17-9-13, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
352 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 1-8-12, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till Nyköping 300
353 79 BERLIN -SASSNITZ 29-3-12., Paquebot, vykort från Sassmitz till STH. 200
354 79 TÄPPERÖD 11-5-1912 på Vykort , praktstpl, svår ort. 175
355 79 TORFED 12-8-12, 2x5ö på vyk , Prat 100
356 79,144A ROTEBRO 7-3-27, 5+10Ö på 10ö bke till Tyskland 100
357 79,82 5ö+10ö x3 = 35ö REK till BELGIEN , STH 31-3-1911. 3 olika utländska etiketter ang retur. Vackert och sällsynt. 400
358 81,86,71 4x8ö, 25ö medaljong och 3strip 1ö =52ö rekommenderat Express brev till Tyskland, Ovanligt 300
359 82 10ö par med Båtsiluettstpl Turku-Åbo 10-x-13 , till Tammefors 350
360 82 BERLIN BAHNPOST ZUG 18 29-8-12, PAGUEBOT 10ö till München, pr-lyx 300
361 82 STH 6-6-16 2x8ö+4strip 1ö =20ö porto till Paris ankstpl, censurremsa, VACKERT 200
362 82 Ulkummlta Från Utlandet, sidostpl Åbo Turku 27-XI-11, 10ö på vyk till Finland,pr 150
363 84 2x15ö STH 13-10-20, TILL JAPAN anks 250
364 85 20ö medaljong PLK 12-9-19, sorgebrev till CUBA , sido stpl röd 24, ankst på baksid 300
365 89 SIMBRISHAMN 30-12-19, illustrerat REK brev till HAMBURG, ank stpl , vackert 125
366 97 GV 198ö på flygbrev t Indien 1959, 150
367 98 GV 212ö på flygbrev t Indien 1960, 150
368 99v1 PLK 267 C 17-7-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i höjd , F 500 + på brev 200
369 106,72 STH 8-8-18, litet brev 2+5/3ö 200
370 109,110,111 STOCKHOLM 22-12-16, PFSK använt andra DAGEN, trts ett märke saknas så är det hyperintressant postalt intressant då det kan vara titigast kända dokumenterade användning av Landstorm 1 märkena. 1000
371 116,72 ÖREBRO 27--6-16, vykort 2+5/3ö 250
372 121 Landstorm II 10ö på 24ö single STH 24-8-17 900
373 124,121 ,116,118 10ö/1kr LAndstorm II med 10/24ö, 5på3ö och 5/6ö som korrekt porto 30ö REK brev JÖNKÖPING 25-10-18 , mycket sällsynt med 10/1kr i merfrankerad korrekt försändelse. 4000
374 126-113 Uppsala 19-2-19 5st =45ö Landstorm3 250
375 128,72, 83 1916 Landstorm III 7+3 / 5+FEM / 4 öre
grå tillsammans med 2+12 öre på brev sänt från STOCKHOLM 25.4.19 till Finland. Censurstämpel på framsidan. 1 öre överfrankerat.men intressant objekt då Landstormmärket är
inkluderat i portot trots att de var ogiltiga till utlandet.
800
376 141 GBG 18-8-21, 5öbrunröd typ 1 till Nygård 75
377 142A 5ö Lejon brunröd 3st på fönsterkuvert, märkrna PRAKT stpl KÖPENHAMN 30-9-25 och FRA SVERIGE 400
378 143E,181a NEW YORK PAQUEBOT DEC 26 1927 , båtbrev med Amerikanska stämplar på svenska märken, 5ö Lejon t 13 automatmärke med en sida otandad. 250
379 144A 4x10ö Lejon till Finland, med 4stBÅTSILUETT STÄMPLAR Posti Post 700
380 146A,168 10Ö 4 strip , 1kr par som lösen på brev GBG 28-3-39 200
381 146A,175C 6x10ö+4x15ö =120ö Rek-brev till Tjeckien NOCKEBY 9/12-1937, ankomststämplat. Reklam etiketter på baksidan. 300
382 148C BODEN 14-6-21, PRS par panvn , ngt ktt 75
383 151Av2 1920 Gustaf V En face 20 öre blå, tvåsid tandn.v2 - dubbelpincenez. Svag vänster tandrad. RARITET PÅ BREV 1000
384 151Avar NORRKÖPING 25-9-20, , 2 felskurna automatmärken med vä sida otandade, brev till Malmö, sällsynt på 20 En Face 350
385 151C 4-BLOCK med LYXs Svenska Bataljonen SAAR 26-1-35. 275
386 151C STH 25-11-21, PRbrev till Simrishamn 100
387 152C Vrigstad 24-1-22, prakt 125
388 156 NORRKÖPING 11-4-27, 35Ö rek till Köpenhamn, prakt obj. 60
389 175C 15 öre violett, fyrsid tn. v-plåtspricka från
hals till hjässa. Vykort stpl PKXP 19-8-25 1925.
1300
390 175C PAQUEBOT stpl på 2st 15ö profil vä . från New York 2 Jun 1925 till Sverige, anks STH 200
391 175C, 183 , 176, 5 försändelser med PAQUEBOT STÄMPLAR, 3st 1920tal och 2 moderna 1975 VARAV ETT TILL nigeria. 500
392 176A ÖREBRO 17-2-27, 15Ö röd G.V. röd i par till Turkiet. Ovanligt, transit GBG och ank stpl. 350
393 176C GBG 27-12-27, par 15ö till Litauen, anks 150
394 180a TROLLHÄTTAN 13-6-23, 20ö röd på vyk till CHILE, ank stpl Valparaiso 23 jul 23. 200
395 182,162 STOCKHOLM 3-8-22 på försändelse Sällsynta 25ö röd G.V och 60 ö postemblem (felskuret) på assbrev till Tyskland, ank stpl BINZ6-8-22. mYCKET SÄLLSYNT FRANKERING. 400
396 183a LONDON PAQUEBOT 22 JU 31 PRAKT stpl på 25ö G.V. profil vänster på BÅTbrev från London till STH. 300
397 184 Nordiskt RESEKORT,3st 2x25ö orange, 50ö A2 ,A3 ppr, STH-36, Örebro -29, Djursholm 21-7-38, några ktt 600
398 192a Nordiskt RESEKORT, 50ö STORLIEN 5-2-34 400
399 196-207 5-80 ö Kongress, på baksidan av brev stpl STH 27-7-24 till ÅBO, där 20ö och 80ö med Finska stpl ÅBO, 30+60ö stpl Helsinki, och resten omakulerade. Ovanlig försändelse. 300
400 199 20Ö Kongress STH 28-7-24 första månad,på vykort till Belgien. 200
401 199 2kort med 20ö Utst stpl 25-26 7-24 175
402 199 ÅRE 26 7-24 kort med 20ö Utst stpl 125
403 203,201 UPSALA 7-8-24 30+40Ö till Tyskland 300
404 209,160 MALMÖ17-1-25, 2kr , 45ö typ I Ipar , på 2kr ,90ö paketavi till FINLAND, SÄLLSYNT 4000
405 217,219 SUNDSVALL 18-12-24, 35+45ö UPU på 60ö rek till Finland, ovanlig försändelse ank Helsinki15.XII.24 400
406 224,218 ,218 STH 22-8-24 congress stpl , 2kr ,40,15ö på brevframsida till Schweiz. "kr på helt brev F 25000 1000
407 229,226 SJP 7 GBG-NEW YORK 24-11-28, 20+5ö intressant sjöpostbrev till USA 200
408 231,32,270 STH 31-3- Flygpost till USA, röd stpl VIA ENGLAND, censuröppnat. Ank stpl. 200
409 232 MALMÖ 1 5-4-38 50ö Luftpost till Tyskland 150
410 237 LIDINGÖ 21-12-32, 90ö Lützen single på paket adr. kort 300
411 238 DÅNGEBO 9-12-33 4-BLOCK 5 ö sparbanken typ I F 1800 + 2x15ö på REkbrev, samt et brev 3-strip 239C. 300
412 238 PKP 23-12-(33) , TYP 1på litet julkort 125
413 240-45 RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev 9ST fdc 100
414 240CPI par 5ö hö ex FLAGGSTÅNG STH 10-1-35 400
415 244 STH 13-5-35, 35Ö single på REK 125
416 245 STH 22-5-35, 60ö single på ASS brev 200
417 249 LINKÖPING 30-12-48 20ö singel 45
418 251 MALMÖ 1 25-27-36 30ö till Frankfurt 100
419 256,254 SJPOSTEXP 70 20-2-36, FDC STÄMPLAT OMBORD på m/s Gripsholm mellan Miami och Vera Cruz. dessutom FDC kort. 250
420 256,273 HALMSTAD 1 7-2-41, 60ö+10ö Värdebrev ass 300kr 200
421 258 Nordiskt RESEKORT, KRYLBO 10-7-36 500
422 258 GBG 27-5-36 50ö Rek till PRAG ankst 200
423 258 GBG STH Kugelposten juli 36, 50ö Bromma på rek ank Herrljunga 4-7-36, samt FDC Bromma 23-5-36 200
424 259A STH 17-6-38-NEW YORK Sjöpostexp 7 nya sv minnet 27-6-38, 10+1ö intressant sjöpostbrev till USA 100
425 262A ÅBP No 46 15-6-38 prakt brev 250
426 318BC SÖDERTELJE 2-3-, Ling 3+4sid par 75
427 318CB,C SKULTUNA 2-4-40, AB-PRS brev BC par + 4sid. 100
428 320BC PKP 25-9-39, 10ö Berzelius 4+3sid par på fint brev till Umeå, använt 3 månaden 350
429 323,273 ,279 STH 12-9-40, Linne 50ö par , 10, 30ö profol hö till USA Luftpost 125
430 324BC LUDVIKA 14-9-40 fint 3+4sid par Bellman på vykort till Södertälje 160
431 324BC GAMLEBY 21-5-40, Lyx marginal 3+4sid 150
432 327,334 ,279 ,NORRKÖPING 18-9-41, SERGEL 50ö par, Hazelius 1 kr par, 30ö Airmail till USA, censuröppnat2 200
433 338 STH 29-6-42, 40ö Tessin, Stockholmskarta på baksidan av kuvert. 75
434 340A3 MALMÖ 21-8-42 2st svåra tandningen 10 ö Folkskolan på Kontrolerat brev till Danmark 150
435 341,335 GNOSJÖ 5-10-42, 90Ö Folkskolan 15ö till USA , via England censur 641. 150
436 348,275 NORRTELJE 4-10-43, 90, 15Ö LUFTPOST till USA 100
437 357 STH 8-1-45, 90Ö flottan i par, censuröppnat brev till Brasilien 300
438 359API 4 strip 5 ö Pressen pos 3 med bruten penna. STH 12.6.46 250
439 366A Upsala 13-3-47, till Strängnäs, etikett Adressen ofullständig. 60
440 369,271 STH 20 23-3-47, 60+ 5Ö Luftpost till Argentina 125
441 381,452 , 446 STH 25-3-56, REK till Schweiz 50
442 390-92 STH -BANGKOK 26-10-49, första flygbrev 150
443 421DD1 ,SX1 Uppsala 2 26-6-62 ,4block 30+30 vinkelskuret + 30+10 REKtill Österrike 100
444 451-53 TYGELSJÖ 2-11-53, rek express, valutakontroll till Schweiz, ank stpl 100
445 471-75 STH 7-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE på varsitt litet kuvert. Mycket OVANLIGT. 1000
446 471-75 kpl serie i par med LYXS GBG 29-10 -55 150
447 487,489 ,395 SALTSJÖBADEN 9-11-57, 1,40 + 40ö+10ö Luftpost till Brasilien 125
448 501,503 ,395 STH 16-12-59, Luftpost till USA 125
449 514,416 LIDINGÖ 13-8-60, luftpost till Brasil 90+30ö 100
450 523 STH 1-3-65, REK 1,40Ö 75
451 556 NORRKÖPING 5-6-64 REK MED 1,05 ö 100
452 672B TIDAVAD 27-2-71, 45 Ö HJALMAR BRANTING LYXex på kort LYXobj 110
453 672B TIDAVAD 27-2-71, 45 Ö HJALMAR BRANTING LYXex på kort pr-LYXobj 40
454 708BB,684 ,621A , GBG 12-6-73, till GREKLAND med mottagningsbevis. Mottagningsbeviset ligger inuti kuvertet underskrivet och tillbakasänt till avsändaren. Sällsynt 150


TJÄNSTE PÅ BREV
.jpg
455
6 öre violett, tandn. 13 i fyrblock (vht,
ett riss) på kungörelse sänt från SÄMB
23.2.1883 till Länghem. Mycket ovanligt
objekt, enl. Facit 2018 är 4-block okänt på brev.
3500
456 1b 4×3 öre (två par) på tjänstebrev sänt från
MANTORP 28.6.1877 till Kisa. prakt OBJ.
800
457 2 3×4 öre (trestrip) på tjänstebrev sänt från MULSERYD 16.12.1880 till Åsenhöga. sÄLLSYNT ENHET. 700
458 4a,5d 2×6+12 öre på tjänstebrev med dubbelt porto sänt från MULSERYD 20.5.1880 till Åsenhöga.. mYCKET SÄLLSYNT KOBINATION. 1000
459 4b, 7e, 5a, 6ö grå, 24ö, 12ö på vackert REK brev 2ö MULSERYD 7-12-76 till Nissafors, sign O.P: 2200
460 4d 6ö stora tjänste i 4-strip på kungörelse, liten vattenrands fläck nedtill i brevet . STÖRSTA KÄNDA ENHET. 1500
461 5 12ö HIETANIEMI 3-1-74 3-DAG, TIDIGAST KÄNDA BREV MED 12Ö TJÄNSTE T14 ? PR-LYXS . UTSTÄLLNINGSOBJEKT !!!!!!! 5000
462 5 5 st 12ö brev mest PR-LYX stpl olika orter fina. 250
463 5 SÄMB 17-7-76, 10ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 150
464 5d SÖDERTELJE 10-6-80, LYXS, fint sigill på baksidan 250
465 5d SÖDERTELJE 15-7-80, LYXS, fint sigill på baksidan 200
466 5d SÖDERTELJE 28-7-80, LYXS, fint sigill på baksidan 175
467 5d UPSALA 1-4-79, PRAKTBREV, fint brutet sigill på baksidan 125
468 5e SÖDERTELJE 18-11-80, LYXS, fint sigill på baksidan 200
469 5e SÖDERTELJE 25-3-80,PR- LYX 160
470 5e SIGTUNA 23-9-80, PR-LYX brev 150
471 5evar SVARTSJÖ 8-12-79, LYXS 12Ö övre höger hörn stukat 200
472 5evar SIGTUNA 22-1-80, 12ö mkt stark hyssjning 100
473 7a JÖNKÖPING 26-9-79, 24ö några ktt, på tj bref till Borgholm med stort oblatreliefsigill Kongl. Majts... Ovanligt 200
474 7g SÖDERTELJE 23-9-80, LYXS 200
475 9b,7f 50 och 24 öre på mycket vackert assbrev stämplat WEXIÖ 16.6.78 1500
476 11 SUNDSVALL 9-4-1907, PR 2 ö singel 200
477 14,16 P.anv. 5ö+ 10Ö Malmslätt 1-6-04, AB 100
478 16Aa SÄMB 18-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM 200
479 16Aa SÄMB 11-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , med tryck Vänersborg 1885 Bagge och Pettersson. 200
480 16B STH 1-6-07, TELEGRAM vackert 250
481 17 SÖDERTELJE 7-2 84 LYXS på omv märke 200
482 17 LYX stpl. ex .på WEXIÖ 2-1-82 150
483 18e STH 12-1-88, PRAKT- LYX BREV 250
484 18e STH 6-3-88, AB-PRAKTBREV 150
485 20c NORRTELJE 22-5-82, PR-LYX brev 300
486 21,14 LJUSDAL 1-8-02, 30+5ö REK 100
487 31,28 RIMFORSA 67-7-12 4strip 8ö, 3st 1ö på 27ö rek, PR-LYX obj 300
488 40,42 GRÄSMARK 17-9-19 3ö par 1ö på 5ö tjänstebrevkort till Kil 100
489 40,44 STENSTORP 17-1-19 3ö par och 5ö tjänstebrevkort till Kil, PRAKT 100
490 45,43-4 SKANÖR 17-9-19 3+5+7ö till Skellefteå 150
491 52,49 KOLMÅRDSSANATORIET 3-9-19, Värde brev till Ålberga, PRAKT sällsynt stpl F 300 300


LÖSEN PÅ BREV
.jpg
492 4c L4c, 8b1, 10c 6+3×30 öre + 13×1 kr,mycket färgstarka och inkl 6-block och 3strip på adresskort till assurerat paket sänt från Paris till GÖTEBORG PAKET 13.12.1877. Transit CÖLNAUSLAND 2 7.12.77. Trevligt objekt. Ex. Göta 1980. Enbart märkesvärde 11.000 kr. Fint objekt 1800
493 1 obegagnat med märke kvar 225
494 8 Begagnat kuvert med kvarsittande Svarsmärke 200


HELSAKER
.jpg
495 3 10ö svarsdel till Sv. från Marseille 1893 150
496 8 JÖNKÖPING RULLst 8-4-97,5ö ej svar. 100
497
2st JÖNKÖPING RULL STPL 12-12-96, 12-7-96, PRAKT-LYXS, på varsitt hålslaget brevkort 5ö från MALMÖ hålslaget 210
498
JÖNKÖPING RULL STPL 25-9-96, PRAKT-LYXS, på baksid av 5ö brevk. Pkxp no 43B 24-9-96 till Jönk. 200
499
JÖNKÖPING RULL STPL 12-7-96, PRAKT-LYXS, 5Ö BREVKORT FRÅN SANDVIKEN , hålslaget 130
500 6 NORRKÖPING BIKUPEs 12-12-84, prs 6ö bke 200
501 6Bke6A 6ö brevk. typA obeg. SFF 325 100
502 1III,c FK IIc, 12ö PKXP NR 15 UPP 23-5-77,ab 150
503 7 JÖNKÖPING RULLstpl 31-12-96, 2 ö FK 250
504 13Ab FK 4ö vm\, VRIGSTAD 1-1-13, +julmärke 125
505 19a KORTBREV 15 ö Medaljong med hel rivkant, tilläggsfrankerad med nr 140A (5ö) och PR-LYX stämplat med BLÅ stpl KARLSKRONA 27-9-1920. SUPERBT ! 2000


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
.jpg
506
Monaco 2x 10c+ 5c on cover used MONTE -CARLO 25-4-94 to SWEDEN, very rare destination. Monaco-Sweden. 1500
507 34a Tyskland (Riket). Inkommande rekbrev, frankerat med par av 20 Pfg blå (Mi 34a), stämplat HAMBURG 29.8.76. Tysk reketikett samt svensk stämpel Recommenderas i ram. Vackert utställningsobjekt! 3000
508
Slightly water damaged wreckmail postcard with a type 3 (Sth D)
cachet stating that it has been delayed because of a train derailing in
Rörvik on 6/9 1954 where the mail car ended up in a body of water.
SCARCE.
500


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
.jpg
509
Sverige Mi 105. LATVIA Riga-Stockholm route. Swedish circle cancellation STOCKHOLM 1 ANK.LBR. 3-4E 28.10.26, on Latvian stamp 25 s, together with boxed FRÅN ESTLAND (by error, should have been FRÅN LETTLAND), on cover sent to Sweden. Very interesing cover. 3000
510
Shanghai to Sweden 1889, 2x 20 Pf Reichsadler "Kaiserliche Deutsche Post-Agentur Shanghai 25.1.1889" på brev av 2:a viktklassen till Göteborg, ank. stpl 8/3. SUPERB! 1800
511
RYSKT BREVKORT 4kop avsänt från SANKT PETERSBURG 18sept , stämplat FRÅN RYSSLAND I PRAKT AVTRYCK och stämplat STOCKHOLM 22-9-91, PRAKTOBJ. 1500
512
KRASCHPOST , 2x40c Frankrike ,Rek PARIS 9-2-1916till STOCKHOLM med notering på baksidan "skadat vid eldsvåda ombord på ångaren NEWTON i Sunderland den 14 februari 1916". 1000
513
BREVKORT 4kop tämplat FRÅN FINLAND I PRAKT AVTRYCK och stämplat STOCKHOLM 5-2-04, PRAKTOBJ. 300
514
VYKORT (Mariehamn) 10pen stämplat FRÅN FINLAND I PRAKT AVTRYCK och stämplat STOCKHOLM 19-7-03, PRAKTOBJ. 200
515
2c USA på vykort med PAQUEBOT från USA till Göteborg, med svensk stpl GBG 11-6-21 på USA 2c märket. 200
516
VYKORT i färg från Mariehamn med 10pen stämplat FRÅN FINLAND och stämplat STOCKHOLM 19-7-96 PRs. 100
517
LOKALBREV: Brevpilen i Ulricehamn 1997-05-05 , ovanlig 100
518 27,30 Belgien. 10 och 30 C på intressant brev från Antwerpen 4 Febr 1871 till Sverige, felsänt till Schweiz därdet stämplats BASEL 5.II.71. Transit stpl PKXP Nr2 15-2-71. (vapenbrev från denna tid till från Sverige till Belgien F minst 16000kr 1000
519 143A LONDON PAQUEBOT 23 MAY1935 på 3strip 5ö Lejon på Båtvykort till STH. 250
520 321101 LüTZEN serie 2 sid + extra 25ö och 90ö, på fint PRAKT FDC STH 1-11-32 1500
521 360623 Bromma FDC 23/6 36 50
522 471-75 STH 1-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE i varsitt block 1000
523 161220 Landstorm II KPLSERIE på FDC STOCKHOLM 20-12-16, 1 ö 2 st khtt, fina välcentrerade 1-5kr, Sällsynt FDC. 4000
524 350110 2FDC RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev med 9 märken med de 2 olika FDC stämplarna F 800 175
525 400204 Bellman BC par på FDC STH 4-2-40 och 4 till FDC 1938-48, F ca 750 125
526 440415 FDC Sjökartan 15.4.1944, vinjett 90
527 480401 Tre kr + GV profil hö 10st STH 1-4-48 250
528 510601 STH 1-6-51 nr 292,304 85Ö , 1,70kr TRE KR FDC F 700 200
529 520701 STH 1-7-52 nr 309 30Ö G.II.A. FDC 100
530 520701 STH 1-7-52 nr 289 75Ö TRE KR FDC 100
531 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 90
532 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 75
533 520912 STH 12-9-52, nr 405BB 25 ö G.VI FDC 100
534 520912 G.VI. A , 25Ö röd NR 405BB, F 375 100
535 530209 G.VI. A , 20Ö GRÅ NR 405BB, F 325 90
536 530912 STH 9-2-52, nr 403BB 20ö G.VI FDC 100
537 540120 STH 20-1-54 nr 412 40ö G.VI FDC 90
538 540120 G.VI. A , 40Ö grön NR 412, F 300 80
539 540213 Falun 13-2-54, dito STH 2 olika stpl FDC 75
540 540315 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 406BB, 410, F 300 80
541 540412 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 400A,BB , 406 HA3 O, R, F 1500 400
542 541012 STH 10-12-51 nr 210 , 2,10kr TRE KR FDC F 300 75
543 550701 471-75 i 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE STH 1-7-55 i varsitt löst block 1000
544 550701 STH 1-7-55, FDC 471-75 inträdesbljett till utställningen inuti kuvertet 60
545 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 100
546 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV 100
547 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 90
548 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV, ill text 90
549 570601 STH 1-6-57, 407, 413,, 416 3st + 2BB par illustrerat 65
550 570601 STH 1-6-57, 5+10ö nr 394-95, illustrerat 60
551 570601 STH 1-6-57,394,395A illustrerat 40
552 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 60
553 571015 G.VI. A ,20 ö grå, 25ö brun, 20ö grå ,414A, BB, 415,417ILLUSTRTERAT F 175 55
554 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 50
555 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adressetikett 250
556 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adress i blyerts 225
557 610601 FDC STH 1-6-61 85ö+1,70kr Tre kr F 700 150
558 650924 2,30+2,85 TreKR, FDC STH 24-9-65 40
559
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
560 28 SLITE 6-12-88, 4-K stpl LYX avtryck ,kht 100
561 28,31,42 NERIKES KIL 28-12-88, 3x3ö+2x6ö+4ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
562 28,32,45 ALINGSÅS 4-1-90, 3+12Ö+10ö panv kl 300
563 28,42,45 VECKHOLM 9-8-90, 4x3ö+4ö+10ö, unik kombination? panvn klipp 500
564 28,46 BJERSJÖLAGÅRD 22-9-88, 2x3ö+20ö 250
565 30d KÄRRGRUFVAN 6-1-805ö 4-block +5Ö 200
566 3128,42 STH C12 24-4-88, 3ö+3strip 6ö+4öph , UNIK KOMBINATION ? panv klipp 500
567 31,41,45 KARLSKOGA KYRKBY 2-4-90, 3ö+ 2x6ö+10ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
568 31j,28 STRÖMSBRO 22-11-88, 2X6Ö+3Ö pa.kl 100
569 33d,30 NORRKÖPING BIUPE 16-12-81, pr-lyxs 200
570 34,28 STH 5-7-88, 24ö riss, 3ö kt, ovanl komb 200
571 41,40,56I EKSJÖ 16-11-91, 2+3+20ö ovanl komb 300
572 41,40,56I Elmhult 21-12-91, 2+3+20ö ovanl komb 200
573 41,42 Wallsta 3-10-90, 3ö(ngt def) +3X4ö 100
574 41,54 TOMELILLA 29-9-91, ovanl panvklipp 300
575 41b SOMMEN 5-6-02, 3ö AB-PR 100
576 41b,42, ,43,45(def) TOREKOV 4-7-90, 2x3ö+4ö+5ö+10ö PH , unik komb? 400
577 41b,45 HJERPEN 4-12-88, 2X3+2x10ö ovanlig kombination pstanvisningsklipp 300
578 41b,56I FALKPG. RANTEN 12-9-91, PRS 2x3ö+20ö panvnklipp vanl komb 300
579 42 TVERRED 11-1-88, AB-PRS panvn klipp 100
580 42,43 MÅNSTAD 25-6-88, 5x4ö+5ö, ktt, cket ovanlig kombination 300
581 42,45 SJÖBO 1-5-91, 4x4ö+10ö ovanl panvkl 350
582 42,45 VALLSTA 5-10-90, PRS, 4+10ö PANVKL 100
583 50,43 LÅNGBRON 11-1-90, 2X10/12ö+5ö, unik komb ? panvnklipp 350
584 143Eb GBG 28-10-35, FELSKURET i automat 75