ObjNr catno Beskrivning Startprice


Bilder på samlingar. Ofta är det både en mindre bild och senare en större bild av samma märken så man kan detaljstudera dem.
There is often both normal pictures and enlarged pictures of the same stamps of the lots.DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.


ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

7854 95 95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
8574
Album häften 1999-2009 , Nominal ca 6500 2000
8575
KARTOKEKSLÅDA HÄFTEN 1969-1989, med ca 1-6 av var häfte och några rj kompletta ingår. Bra spridning och välordnat. Nominal ca 6500kr 2000
8588
Samling häften i album 1991-98 Nominal ca 3400 kr 1000
8645
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
8677
Rabatthäften 42 st giltiga inom Norden och 2 st inom Sverige och 96 st märken inom Norden. 4400
8708
Parti Häften mest 1990 tal Nominal ca 1500. 350
8743
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
8752
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
8757
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
8762
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
8772
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
8773
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
8799
6 ST ÅRSATSER MELLAN 1980 OCH 2004 MED NOMINAL CA 1200 250
8870 Sterbhus fyndlådor mest Sverige, i 6st flyttkartonger, insticksböcker , visirpärmar, FDC, klipp i askar,Exempel , Insticksbok stämplat med många 12ö vapen -ringtyp, Samling Automathäften i pärmar, Insticksalbumtjänste stpl /*, album svenska block inkl 2st 9-blockset Stockholmia 1955 och framåt, Flera album stämplade BB par, Album Svenska ** 1960-90 tal i märken och strip med bra nominalvärde , Några årsatser m.m. Även lite utland ex USA ark från 1970 tal.
Bör hämtas. JAg kan även köra hem det inom ca 20km gräns i Stockholm för ca 500kr. Porto med Postnord och förpackningsavgift blir annars 2000kr.

För den som vill ha mycket att plocka med. Fynd? Lågt utrop!
1500
8999
VYKORT, samling ca 100 Oskarsfrankerade mest färgkort i gammalt brefkorts i mycket fint skick. Några skickade utomlands. Många intressanta motiv, spårvagnar, ångbåtar m.m. 4500
9004
16st försändelser med siffertyp nr 61-64, bl.a. 2st satsbrev, 3 pfsk, en tidning med 4ö, lokal trycksak, flera till utland ex USA Schweiz, 800
9051
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
9052
Samling stämplat 1855 -1983 i 2 Facit Lyx album, skilling Banco kpl, nr 6-51 kpl med många nyanser på vapen-ringtyp, Landstorm I,II,III fina stämplade serier, bättre bandmärken 142Ea, 144Ccx, Kongress och Föreningen kpl och alla BC-CB paren senare nära kpl. Tjänste och lösen kopletta med ex. fin tj22B. Högt värde. Skillingarna i något blandad kvalitet sen mest fin -myckt fin kvalitet. 22000
9053
Samling stämplat 1855 - 1989 i 2 Safe album , välfylld med de flesta märken (ej 55o80ö). skillingarna kpl men i blandad kvalitet, vapen - 1924 i princip kpl., flera BC-CBm.m. 20000
9054
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
9055
STORA TJÄNSTE T 13 samling PRAKT-LYX stämplade ex ca 390 st alla valörer ingåroch många nyanser. Men framför allt mycket hög stämpelkvalitet. Underbart vackert parti. 10000
9056
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
9057
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 9000
9058
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
9060
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
9061
RINGTYP T 14, stort dubblettpartipå visirblad, 176st 3ö , 3st 4ö, ca 340 5ö, 38x 6ö, ca 240 12ö, ca 170 20ö inkl blekoranga, 10x 20/20, 41x 24ö, 220x 30ö, 21x 50ö. 14 x 1 riksdaler. F 2020 ca efter blligaste nyans 121000 kr 8000
9062
Samling stämplat i Facit album 1855-1961, 2x 4sk, vapen lejon o ringtyp t14 överkompletta, nr 28-36, 39-51, Landstorm I-II-III fina kpl stpl serier, en del bättre band 144Ccx, 144-146E, 162cxKongress och förening 1924 kompletta, några BC-CB par, tänste och lösen kpl. Högt värde god kvalitet. 7000
9063
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
9064
Stora Tjänste t 14-13 och små samt lösen samling stämplat i nyanser, ex 4x tj1, 4x 4ö tj 2, flera 6ö inkl grå, 8x12ö, 5x20ö, 7x24ö, 6x 30ö, 5x 50ö, 2x 1kr, t 13 4-12 st av varje valör, tj 22B 2st, små tj kpl några cx ex 51-52cx, Lösen t 14 2-4 av varje ex 3st 6ö, 4x 24ö inkl L 7a, och t 13 4-7 av var ex 5 24ö inkl L17a praktstpl HOSSMO 5-11-84, 5x 1kr. En del varianter ingår. Högt värde och mest god-mycket god kvalitet. 5000
9065
Stora Tjänste, nyanssamling på 4 visirblad 6x3ö, 4ö 6x5ö 6x 6ö, 24x12ö +par, 2st av var nyans av 20ö, 30ö, 50ö, 1kr, 24ö 24st, samt ett 4-block av 1 kr. Många fina stämplar, lite blandad kvalitet. F 2020 41200kr 5000
9067
Parti vapen 31 x 5ö en ostpl, 10st 9ö, ca 50 34ö, 26x 30ö, 17st 50ö , Intressant parti i blandad kval, högt värde. Många nyanser 5000
9069
Bra Samling 1978 - 1941 på rutade albumblad många fina ringtyp t13 med flera praktex i nyanser, vidare så oscar, medaljong , bandmärken, och senar i fin kvalitet och en del PR-LYX, Ex 142Ea, 144A par på AV ppr 144 AC en är (*) , 144Cbz,cx, 162cx, Kongress och förening med valörer till 1kr, 10 tal BC-CB m.m. Många verkligt vackra märken 4500
9070
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
9071
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
9072
Dubblettparti Kongress och Förening 5ö-5kr i antal på 2 visirblad alla valörer utum nr 210 , bl.a. 21st 1kr UPU, F ca 55.000 som alltid lite blandad kval. Många fina kronvalörer 4000
9073
Samling 1855- 1970 i tre Estettalbum, 4sk , vapen kpl, lejon kpl ringtyp t 14 kpl, t13, ph, en del bättre band som 142Ea, Kongress till 2kr Föreningn till 2 r, många BC cB som bra 320BC-CB, tjänste t 14 kpl, lösren kpl m.m. Högta värde. En del Praktstpl 4000
9074
PRAKT-LYX stämplar ca 1330 massor olika märken eller parkombinationer ca 1970tal-2010 på 43 visirblad.. Ett tio tal 4-block tillkommer. 4000
9076
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
9077
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
9078
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
9080
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
9081
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
9083
RINGTYP med ph nr 40-51,stort dubblettparti på visirblad, 113x2ö, 59st 3ö , 70st 4ö, ca 168 5ö, 33x 6ö, ca 64 20ö 110x 30ö, 116x 50ö. 120 x 1kr, 65x 10/12ö, 4x 10/24ö. F 2020 ca efter blligaste nyans 53000 kr 3500
9086
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
9087
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
9090
Trevligt gammalt investeringsparti stämplat från 1976 Köparen betalade ca 11000 för denna del av investering 1976. Innehåller, 6 st 4 skillingar, ca 150 ringtyps klipp med praktstämplar,25 st 3öre ringtyp ph nr 41, 15 st 6öre ringtyp ph nr 44, diverse senare bra märken . Högt katalogvärde. God kvalitet. 3200
9091
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
9092
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
9096
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
9097
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
9098
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
9099
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
9100
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
9101
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
9103
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
9106
Samling 5-strip ** postfriska 1920 -40 tal 142Ecxz, 144Ecx,168d, 169cx,cxz,174, 194, 254, 269B16-strip, 269B2 7 strip, ca 21 olika tre kr, 260, 327 Sergel , 330-331, 348 360 352 m.fl. F 2022 34000 fin kvalitet 3000
9110
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
9113
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
9115
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
9118
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
9119
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
9120
Parti Lejo n 37st 3ö nr 14, 7st 17ö, 44st 20ö, lite blandad kvalitet, nyanser , stämplar 2600
9123
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
9124
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
9127
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
9131
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
9134
Liten insticksbok med **/* ostpl - postfriskt ringtyp- 1940, bl.a. 2x 34, 2x 46,59, 77vm2, 125 **, Kongress och Förening kpl nr 196-225, 5 kr slottet 233a, 238-239 i 6-block **, 259Bc **, 262CB **, 318CCB **, 332C**, div bättre tjänste ex tj 23 4-block **, tj24 5 strip **, 324 CB 2st**, F för ** ca 12000, F för * ca 15000 tot F 2020 ca 27000 fin kval 2500
9139
Samling ostämplat - postfriskt, (')- * - **, 1865-1920 svart och brun lokal i nytryck , 14B, nr 17, 20, flera ringtyp t 13 och PH, oscar med nyanser 52a1, 54d**, -medaljong , många tjänste även 3 t 14, lösen med många t 14, div Landstorm och Lejon. En del bättre ** har setts som nr 44, 119, 142Ecc m.fl 2500
9140
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
9143
Samling stämplat på gamla albumblad , 4st 4 skillingar, många vapen ex 2x 50ö, , ringtyp med t.ex. 2x 4ö nr 18, 3x6ö t 14 , kongress bl.a. 30ö grönblå, 1kr, Freningen t.ex 50ö-1kr , tjänste och lösen m.m. Även en del **/* som 151A **, 226-30 i 4-bl **. Bra värde 2300
9146
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
9148
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
9149
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
9169
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
9171
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
9179
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
9181
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div extra märkenmed vm kpv ,samt Luftpost med ex 50ö vm krona stpl ex ( F 2022 5500 för denna 138vm)) fin kvalitet 2000
9182
FINSKA STÄMPLAR på Svenska märken, ( inkl 5 utländska märken England,Tyskland USA)9 försändelser och 42 objekt 2000
9213
Liten fin välbevarad presentbok "Ottawa" 1933 med fina svenska frimärken 1911-33,t. ex. 156,158,160, 163,175, 176A,183a,166, 187a,191a192b, praktex gröna slottet nr 233a,och 234-37A. F 2019 ca 16.800kr 1700
9216
Samling stämplat tjänste t14 27st ex 2x 50ö, 5x 1 kr , 13 71st ex 4x6ö , fin tj 22B, +3x tj25, 4x tj 26 i nyanser samt små tjänste kpl.på gamla album blad, alla valörer . F 2022 ca 21000 fin mest Kvalitet 1700
9220
Samling stora tjänste med nyanser **/* 2x tj 1 sen t 13 med t.ex 6ö 8st samt postfriskt fint 6-block, 2x 16A, 2x 12ö, 20ö röd , 22A , 22B. Mest fin kvalitet F 2020 ca 18800 1600
9254
44 ST 5KR POSTHUS F NR 65 , ett 4-block ingår, fin kvalitet 1500
9256
NYANSUPPSTÄLLNING 6 ÖRE RINGTYP T 14, NR 20b-20k, 30st F 2020 då c nyanserna ( ngt tveksamma) räknade som b 17.600kr 1500
9262
Samling/ parti ** postfriskt Oscar- 1942 ex 52c i 4-bl, nr 6, 76, 85,126-35,155bz, 175A par, 181a 3-strip, 185a 3-srip, 240-44, 261-62BC-CB, 318BC, 320BC, 321BB, 324BB, 326-29, 332C slottet 4-s, Birgitta kpl, 337C 4-sid Svan m.m. Bra kvalitet F 2022 ca 22000 1500
9264
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
9274
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
9276
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
9287
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
9312
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
9326
Samling på gamla albumblad stora tjänste t 14 i nyanser 42 st varav 76ö, 6x 30ö, 3x50ö, 4x 1 kr del vackra stämplar. Mest god kvalitetF 2020 ca 20300:- 1100
9327
Parti stora tjänste med nyanser T 14 14 st F 4600 T 13 massor på 10 fulla visirblad F ca 7000 , små tjänste vm krona F3600, småtjänste vm linjer bara omv vm F ca 4900, Total F 2020 ca 20.000kr Lite blandad kval. 1100
9385
Samling i Insticksbok 32sidor, vapen -1966, inkl nyanser papper vm, lite varianter m.m. En del bättre märken. 1000
9409
Trevlig samling rintyp t 14 i nyanser, br 3ö 7st inkl praktex, fin 4ö , alla valörer 12ö 15st flera 24ö. Bra 1000
9447
NR 182 25ö röd , 100ST stpl ex(74st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 10000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 900
9455
Samling lösen t14 och 13 på gamla albumblad stämplat och ostämplat delvis flera nyanser 2x 1ö, 2x3ö, 3x5ö 20ö, 3 x24ö inkl färgstark felfri L7a, 2x 30ö 3x 50ö t 14, 49st t 13 med 3x 24ö, 5x 1kr. Bra kvalitet ex sällsynt röd stpl på L 19. F 2020 ca 14.400:- 900
9458
Lösen t13 överkpl ra serie **/* i 4-block 17st med tex 3st 50ö block, 2st 1 kr blockF 2022 ca 10.000 900
9461
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
9733
30ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög kvalitet. F 2005 7500 500
9784
Serie ringtyp t 14 , ex 2 st 6ö en c nyans, 2x 24ö, 2x50ö, 2x 1 riksdaler. F 2016 ca 6600:- 500
9809
Parti felfri svart lokal, 15 PR-LYXS klipp 12ö vapen, 3 prs nr 38,45,46. 500
9864
Parti PROFIL VÄNSTER * 31st varav 25 olika, många PR-LYX. F ca 3200++ 400
9923
17st 151Cbz stämplade F 2020 9200 kr 400
9924
PRAKT ORTSTÄMPLAR T--U-LÄN VÄSTMANLAND 70ST Stora Tjänste på 2 visirblad,flera olika valörer 400
9976
Parti ** 8olika 5-strip nr 165-187.Ex 173a,c, 187c. F ca 2800 300
10016
PRAKT ORTSTÄMPLAR G-LÄN SM 50 ST Stora Tjänste på 2 visirblad,flera olika valörer 300
10057
50ST NR 66 20Ö oSKAR UTAN VM, f 6500 200
10069
NR 61-64, parti 4-block, 5 strip 1ö, 3st 4ö i par och singel. Nyanser ex 61a i 4-block. Bra kvalitetF 2014 ca 1720:- 175
10083
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2011 40.000 BRA KVALITET, ex flera praktex som 5 kr posthus, 2-5 kr kongress, 5kr Föreningen 6500
10084
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2014 40.000 BRA KVALITET, ex några praktex som 5 kr posthus, 2 kr kongress, 5kr Kongr och 5kr Föreningen i AB-PR. 5000
10085
100 st nr 65 5 kr posthuset, bra stpl ex. 3700
10086
PARTI 4-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 22000. 2500
10087
NR 211-225 Världspost FÖRENINGEN 1924 kpl ** postfrisk serie. 35+40ö ngt ktt, bra kronvalörer. 2400
10088
UTSÖKT LOT AB-PRS MÄRKEN, 2 x 4sk, 2 5ö vapen , 8 12ö, 2x24ö+ par, 3x30ö + par och 50ö. Vacker lot. 2200
10089
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3ö 14A 3ö, 14B 5st och 20ö 6st av var nr 14 och 16. F 2011 ca 33000:- 2200
10090
30ö Stora tjänste t 14, tj8, 20st med AB-PR-LYX stämplar . Fin kvalitet 2000
10091
KONGRESS NR 196-210 INKL 187cx, OCH vÄRLDSPOSTFÖRENINGEN NR 211-225 inkl 212 cx 2st, samt 216 FDC klipp och 233a,b. Bra kvalitet 2000
10092
KONGRESS och FÖRENINGEN * nr 196-25 inkl 10ö cx och 30 ö grönblå, mycket fin serie ostämplat, utsökta kronvalörer. 1900
10093
Parti 37 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156, cx, cxz, 157 A1, A2, 158, 159a,b,bz (kt) 160, 162cx **, 163A, A2, 167, 168 e i par, 171 m.m. F 2005 ca 17.000 :- Bra kvalitet. 1900
10094
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3och 20ö 6 av var nr 14 och 16. F 2011 ca 27600:- 1800
10095
Liggande lejon 4x 3ö, 2x 17ö, 7 x20ö ostämplat, lite blandad gummi (*) - * men men ser bra ut. F 2013 ca 40.000:- 1800
10098
PARTI 3-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 16000. 1600
10100
Parti utländska stämplar på 12ö vapen, 3 tyska och 3 Engelska i blandad kval en finsk, och 14 Danska i fin kval ex LYXs Fra Sverrig, fin nr 3, bra nr 227, nr1 RÖD!, blå m.m. Intressant. 1500
10102
FÖRENINGEN NR 211-25 serie 5ö-5kr * OSTPL AB-PRAKT serie ,bra tandn. 1400
10104
Parti 9 4-block och 2 6-block nr 144- 177Cc. ex , 148C 6-bl,149C, 175C, 177Ca,c, F 2013 ca 17.500 fin kvalitet 1400
10106
211-22 FÖRENINGEN 5-80öre ** POSTFRISKA INKL 20Ib ktt, övriga ngt bättre tandn än normalt F ca 7800 1300
10108
14 ST 24 ÖRE VAPEN MED PRAKT stpl eller omvända prs. Bra kval. 1250
10109
Föreningen kpl förutom 2kr ,nr 211-23,225,+ 4-bl 5ö, ngt bl.kval men t.ex 20ö,30ö i prakt. F 13535:- 1200
10110
PARTI PAR kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** (ej bc-cb par) några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 11000 1200
10111
Parti 19 olika G V profil vänster nr 175-192. Br a kval F 2003 ca 8200:- 1200
10112
6 st Sthlmia 1955 9-BLOCKserier ** 1200
10114
7 st ringtyp t14 3ö 4st , 6ö, 12ö, 20ö F ca 18000 Ngt blandad kval. (*) -' 1200
10115
FÖRENINGEN KPL * OSTPL, BRA . 1100
10116
Parti lösen i 4-block * , 1ö, 6ö, 12,30 och 50 ö T 14, 3,5,12,30ö t 13. F 2004 ca 16000:- 1100
10117
Parti ostpl * / ** ca 25 märken , 19 olika bl.a. nr 7, 13N2, 14, 28 i par, 35, tj 18, tj 22B. F ca 14.000:- 1100
10118
50Ö VAPEN 10 goda ex , en prs, någon kt 1100
10119
10 st 4-skilling Bano ,4-5 hela och de andra med någon kt, en tryckvariant stor prick mellan LL och B 1100
10122
Lot vapen, ringtyp , lösen och Oscar i ngt bl.kval. Tot ca 270 märken. 1000
10123
Parti 29st **/* i mest utvald PR-LYX centr, bl.a. 186c 30ö G.V. vitt ppr i nära LYX centr, 155a AGRG pr-lyxc. 151A,167, 176A-C,180a-b, och ** nr 76, 156 gummive., 193, av 5-strip 153, Fin lot. 1000
10125
Parti ** G.V. PROFIL vä , nr 175-195 ,27 olika. bl.a.175A,C, 176A,C 180a,b, 181a,b, 184, 187a,b,c... F 10020:- 1000
10126
14-16 Liggande lejon 3 serier mest AB-PRAKT stpl 1000
10127
NR 216, 30 ö föreningen, 25 utvalt PR-LYx centrerade ex med 1 stpl. Ovanligt fin kvalitet, F 7500+ 1000
10128
Bellman 324 BB 300 stämplade par ur gammalt lager F 21000 1000
10129
Variant lot! 24 öre ringtyp t13, nr 34, 26st bra ex , flera AB-Pr stämplar, Kuriosa intressant lot då alla har nästan full orginal gummering kvar. Flera ser postfriska ut. Fin gummeringsstudie på nyanser som man sällan ser som **: UNIKT Parti. 1000
10130
50ö Stora tjänste t 14, tj9, 9st med AB-PR stämplar . F 9000 1000
10131
5Ö VAPEN 14ST fina ex, ett par PR-LYXstämplar och nyanser t.ex 7a1 1000
10132
RINGTYP T14 kpl, t 13 kpl utom nr 37, PH kpl , en del nyanser totalt 42 st. Praktstämpler ex nr 23 och 26. Fin kvalitet 1000
10133
Parti 14 äldre ostpl * märken vapen 9 (*) ,12,30ö ringtyp nr 19 34 46-47, -Oscar 39 ('), 45, 58, 60 samt nr 91. Något bl kval . 9 ö *. F 2022 ca 18.800 1000
10135
OSCAR PARTI NR 19 ST **/* 45, ALLA VALÖRER , endel nyanser. Bra kval. 900
10136
LOT 15 st mellan nr 7-51 **/* mest god kval. F ca 10.000:-. 900
10137
RINGTYP T 13 OSTÄMPLAD nyanslot, 4x3ö, 2x5ö, 3x6ö, 4x12ö, , 2x20ö, 2x 24ö. F ca 15000 900
10138
Lot Profil vänster 6 ex varav 5 **, 1 * i prakt kval nr 175A, 185c, 186a,b, c *, 195. Inkl 3 olika av 30ö brun och praktex 30ö brun på vitt papper. 900
10139
Parti 29 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156-62, , 162cx , 163A, A2, 167, 171 m.m. F 2005 ca 8.000 :- Bra kvalitet flera praktcentr. 900
10140
20 st RINGTYP PH 4-5ö och 20-30ömed PR-LYX stämplar olika orter, många praktex. Hög kvalitet 900
10141
Liten insticksbok med **/* mest * ringtyp Oscar band, F 2007 ca 15000 mest god kval 900
10142
RINGTYP 30ö t 14 , 50st stämplade ex i nyanser, många vackra stämplar även blå stpl, varianter m.m. 900
10143
Parti ringtyp med PH 29 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer ex3x3ö, 2x6ö, fin lot. 900
10144
50 öre vapen 8st fina ex i flera tidiga nyanser , nyanser. 900
10145
OSCAR NR 39-60 KPL * MED NYANSER , 2ex nr 39 och 45, 52a1 m.fl. kpl alla nr. F ca 9300:- lite varierande kval. 850
10146
14 st 50ö VAPEN stpl, bl,kval, NYANSER 850
10147
PARTI RINGTYP t 14 , ex 19c, 21a, 22f, 24 3olika nyanser, 26a (F1800)lyxc bra ex, 26d,f,g, 27c,27d. BRA KVAL.ca 6000 800
10148
Kongress serie 5ö-2kr **, bra serie , 2 kr kt, F -02 7765:- 800
10149
4SKILLINGAR, 4 st nyanser bl.a.2c,l,m 800
10150
Parti */** ringtyp ph- postemblem , nr 41-171, bl.a. 2nyanser nr42, nr 49, 59-60 (50-1kr Oscar), flera 149-51, 5-strip 153**, nr158-59,163a+b, 167, F ca 12200:- 800
10151
Parti ** 23 olika mellan nr 76-195, inkl136-38, 149A,C 155,163, 175A,176A,C, 186 m.m. F ca 9000 800
10152
Parti 25 olika GV profil vänster */** inkl par ex 179Agbz , 176C i pr 4-block , 183, singel 175,A,C ,176A 179e,f, 180-83 , 185 , 186-95. F 2005 ca 8600 :- bra kvalitet . delvis Prakt centr 800
10153
50Ö VAPEN 4 VACKERT STPL EX I NYANSER 800
10154
Parti ringtyp t13 * -(*) 12 st 3ö - 1kr (ej nr 35, 37), bl.a. 3 nyanser 20ö, blandad kval. F ca 20.000 800
10155
24ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX stämplar, nyanser .BRA. 800
10156
5 KR POSTHUS 20 ST BRA STPL EX, nr 65 800
10157
STORA TJÄNSTE T 13 serie med PR-LYX STÄMPLAR , 20ST NR TJ11-26 INKL 22BLYX men vht, flera myckt vackra. 800
10158
Parti ringtyp t 13 32 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer utom nr 37, ex 5st 3ö, 3x24ö. 800
10159
14st 5ö vapen i nyanser, bl.a 7c1 med 4-k stpl och 4st 9öre vapen i nyanser. Mycket blandad kvalitet 800
10160
TJ 33, 15ö BRUN 26 st PR-LYX ex med olika orts stpl. UTSÖKT PARTI 750
10161
Parti 5-strip mellan nr 259-323, bl.a. 259, 268, 320-23 F-04 ca 3750:- Bra kvalitet. 750
10162
Parti 5-strip mellan nr 232-258, bl.a. Lützen kpl 10-90ö, nr 239A,E, Bromma 50ö, F-04 ca 4650:- Bra kvalitet. 750
10163
Parti 19 bättre märken, 1856-1891 (*) -** mest (*) 6a3 , 12, 14B, 17,19, 28, 31-333, 43, 58-60. Blndad kval. F ca 27000 (F 2007) 750
10164
parti bättre drygt 40 stpl märken 1874- 1941 på 6 små instickskort, ex tj6, tj25 , M3, M 8, 1 kr oscar i 4-block med blå stpl -00 kht, 2st nr 20, 7x 24ö nr 34, nr 44, 66, 3x 66 75, 2 st 189b. F ca 10.000 (2007) 750
10165
10 mkt ovanliga kombinationer postanvisningsklipp 1888- 90 , bla. nr 43+45+50, 2x6ö+3ö+1ö, 750
10166
Postfriskt parti Medaljong -1946 i pergamyntpåsar, inkl flera bättre ex, 148Acx 4-strip, 226-30 prakt serie, riksdagen 5ö-60ö, par 35ö postverket, 261-65 inkl 262CB, BB par högvalörer m.m. F 2008 ca 8500 750
10167
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:- 750
10168
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:- 750
10169
PARTI ** oscar -1938 , diverse oscar medaljong band ex 155 i par, div nr 211-68 riksdagen, postverket , ex par 262-65 .fint 3strip nr 268 Lite bl kval. F 2009 ca 15.000:- 750
10170
nr 66 100 ex i par och 3-strip bra kval F 13.000 750
10171
Parti 18st ostpl **/* 5 st ringtyp t 14, nr 8N1, 31 praktex 6ö nr 44**, 43** kt, 6st lösen. F 2013 ca 15500:- lite bl.kval 750
10172
Parti 5ö ringtyp med PH 16 st med PRAKT-LYX stämplar , fin lot. 750
10174
5 kr POSTHUS, 15 st mycket fina stpl ex inkl 3 st par.många AB-PR stpl 750
10175
211-224 * ostämplat 5ö- 2 kr UPU 1924. F 4900 (98). BRA KVALITET 700
10176
PARTI OSTÄMPLAT * 15 EX NR 14-52 + 4 st tjänste t13 . Bl.a. 31(kt),32,44,46,49,39,45. F -99 ca 7500:-. 700
10177
PARTI PRAKT -LYX EX **/* 1891- 1924 14 st bättre utvalda ex, BL.A. NR 55-56,88, 115,119,122, 149Abz, 205. 700
10178
Parti ** 1878-1939, 3 -strip 12ö ringtyp t13, nr 67,88, 3-strip 110ö Gustav Vasa, Tj 23,tj 26 m.fl F ca 7000. 700
10179
TJ 33, 15ö BRUN 132 mest st PR-LYX ex med många orts stpl. UTSÖKT PARTI 700
10180
Parti 19 olika GV profil vänster ** inkl ex 175A , 176A 179e,f,bz, 181 , 183a,b ,185, 187, 192b. F 2005 ca 6600 :- bra kvalitet . 700
10181
Parti 30 olika GV profil vänster * någon ** inkl ex 177Aa,b, 177Cb, 179e, 180-81a,b , 183a,b, 184, 186a,b 187a,b,c, 190a,b ,191a, 192a. F 2005 ca 6500 :- bra kvalitet . 700
10182
Parti 35 olika inkl någon nyans ostpl * nr 28-67 ,enstaka ** ex nr 44 , * nr 31,34 2-20ö ringtyp PH, nr 39, 45, 52-59, 59c nr F 2005 ca 11.000:- mest god kval 700
10183
nr 43, 5ö ringtyp PH 18 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 700
10185
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 24 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.400:- 700
10186
Ringtyp t 14 12öre 7 st 3-strip på klipp, mycket sällsynt post. stpl 1872 21c, 4x 1873, 2x 74. 3-strip 40x 700
10187
15ST STORA TJÄNSTE MED PR-LYX stämplar, vacker lot 700
10188
Bellman 324 BB 200 stämplade par F 14000 700
10190
Parti * -(*) nr6-46 ** 12 olika märken ex 6a3,9,9h, 11h, 12, 17 , blandad kvalitet F 2017 30000:- 700
10191
Parti ostämplat, ex nr 15 (*) 17ö Lejon kht, F nr 40-49 * ( 50, 1 kr prakt centr men u.g.), 52-59, 105-14, 126-35, bättre band ellan 140-195 ex 155a, 246-57 och diverse senare serier, F 2020 ca 21000 lågt utrop 700
10192
Parti vapen , lejon ringtyp, nr 7-51 (*) , * , ** ostpl- postfriskt bl.a 5ö (') variant vapen accent över ö hö 5, 12ö vapen 9g kht, 50ö vapen ktt, div ringtyp Ph ** flera 2ö, 6ö 4st ** i ngt särat 4-block, 10st ** nr 50 och 4x51**. F 2020 ca 21500 700
10193
24ö VAPEN 14 st stpl ex, flera vackra stämplar 700
10195
12 st stpl 1 riksdaler ringtyp t 14 inkl 5 st a nyanser stpl samma datum från samma brev, rekonstr 3-block + par2, 3 st b nyanser och 2st par 27d . F ca 10.000:- 675
10196
Parti ** 1924-36, med par 197cx, 222 80ö, kpl serier 226-30, 234-37, 240-45, mest praktserie POSTVERKET 1936. Fin kvalitet F ca 6800 675
10197
PARTI STÄMPLAT NÅGRA VAPEN, RING- TYP T14 KPL,PH KPL NR 65,L 6,L10 M.M. F ca 6000 650
10198
RINGTYP T 13 SERIE MED MEST PRAKT EX NR 28-36+38 650
10199
30 öre vapen , parti med 21 st stpl ex, nyanser , flera vackra stpl , ngt bl kval. F ca 6000 650
10200
8 vackra vapenmärken 10a, d2,g, 11a,b,f, 12a,d. F 3200 vackra stpl 650
10201
parti 4sk 2x5ö vapen 5x nr 9, 2 ab-prs 24ö, ab-prs 30ö, 50ö vapen, 3x 14B 17ö lejonrv stpl, 2x 20ö . F ca 4500 ngt bl kval 650
10202
96ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med delvis PRAKT-LYX stämplar, nyanser , varianter m.m. många a nyansr. 650
10203
PARTI VAPEN 30Ö 18ST I NYANSER, FIN KVALITET. 650
10204
NR 28-36+38 SERIE MEST PRAKT EX 625
10205
KONGRESS 5ö-80ö **-* F över 2000+ ngr prakt 625
10206
STORA TJÄNSTE T 13 KPL */**, (ej 22B,24A) bl.a ** Tj 18(kht),21(2st), 23(2st), flera väl centr ex F 6700 600
10207
OSCAR NR 52-50, + 52c, 66-67, mkt fräsch serie F ca 3600 600
10208
Parti Kongress 5ö- 80ö ** postfriska inkl 197cx . 80ö med kt. F ca 4600. 600
10209
BB-PAR parti stpl + nr 321 BC,CB.Bl.a. 321 BB 10st, 338 15st,nr 350 44st, 352 15 st. F över 6000 (1998) 600
10210
19 ST 30 ö VAPEN STPL , NYANSER , vackra stpl , bl.kval 600
10211
RINGTYP PH, alla valörer 50st +2x nr 51, 4x 50. CA ½ PRAKTSTÄMPLAR, EX PRAKTEX 6ö. 600
10212
10st klipp med par 20ö Lejon nr16 , många olika nyanser. 600
10213
Parti Ringtypsklipp bl.a. 33ö Panvn t14, 3+5+30ö =38ö (Rysslandsbrev) , nr 22f , 23, bland tandningar , m.m . Intressant. 600
10214
RINGTYP 13+PH 34ST MEST PRAKTS. VACKER LOT. 600
10215
PARTI 12 st ostpl märken nr 59,77, 141,144Ccx,154,158-59, 163a,b , 167a,b ,177Cc. AB-PRAKTcentr. F 7700 600
10216
6 st 50ö vapen vackra ex i ngt bl.kval. Tidiga nyanser . 600
10217
Parti 8 ostpl märken med utvald PR-LYXcentrering, nr 77, 82, 202,203, 216b 30ö grönblå, 217-19. 600
10218
Parti Tjänste */** bl.a. nr 1, 2, 8 ibl kval sen god kval med 18 stora t 13 ex 6ö, 10ötyp1, 12ö, 50ö(*) 2 nyanser 30ö ** tj23**, 24-26 och små tj kpl. F 2006 ca 9300:- 600
10219
nr 43, 5ö ringtyp PH 28 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 600
10220
13ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar, fin lot 600
10221
12ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar, mycket fin lot 600
10222
RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKT-LYX STÄMPLAR. 600
10223
Ringtyp- medaljong 27st */** i mest god kval. F ca 6200:- 600
10224
tj 25 PÅTRYCK 10ö/12ö, 38 st ** , inkl 4st med spegeltryck, 5x 4-block, små tryckvar färgprickar m.m. F 2011 ca 10.000:- 600
10225
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 600
10226
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 100st stämplade ex på AV papper F 25.000:- 600
10227
140A 250 st i 2 pergamynt kuvert från gammalt lager, F 12.500:-. Ganska ovanligt märke i dessa kvantiteter 600
10228
RINGTYP PH 3Ö 5ST AV VAR NYANS 41a,b,c och 6ö 2 av var nyans 44a,b,c F 2017 6000, BRA KVALITET NÅGRA PRAKT STÄMPLAR 600
10229
parti ** postfriskt 34 olika ex nr 41, 44, 50-54, 61-64, 67,85, 96 1 kr, tj19v1 , 324CB, 321 BB 259bc-cb, 2612cb 6olika högvalörer 1940 tral ex Bibel 90ö. Fin kvalitet F 2018 ca 8200 600
10230
LÖSEN T14 ostämplat * 1ö-50ö en 1ö(*), 20ö liten tu fl. F 2018 ca 8400 600
10231
5ö Oscar blekta huvuden 100st flera 52b2 ingår. F 2022 ca 18000 600
10233
Gammalt urvalshäfte stpl . Kvar finns ex 5,24,50ö vapen 3,20 ö lejon , nr 17h, 20, 24-26, 38-51, div bandm. m.m. ,F 6000 575
10234
Parti ** 4-block 11 olika, bl.a tj21 30ö fint block, L15, nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5200:- Bra kvalitet 575
10235
PARTI **/* nr 34- 75vm2 , ex nr 39-42, 66-67,76 i 4-block, tj15,tj17,tj20 , tj 25-26.Ca 42 märken Fca 6000. bra kval. 550
10236
Parti 17ostpl märken ringtyp- medaljong. Bl.a. nr 29, 41-42, 65 Posthuset, bra ex, 77, 88,90,91,96. F ca 7500:- (2005) mest bra kval. 550
10237
Kongress ** 5ö- 1 kr, normal kvalitet F ca 5300 550
10238
RINGTYP T 14 , kpl serie märken, och ett klipp, mest bra stpl. 550
10239
12 st olika stämplade BC-CB par och 321BB F 5200 550
10240
11ST STORA TJÄNSTE ostpl 3,5 o 6ö t14, nr 13 A 15, 16Aa, 21, 22A, 23 24, 26, vackra ex men några småfel F 2011 ca 6700:- Lågt utrop 550
10241
KONGRESS 5-50ö ** F 3050:- 500
10242
Parti stpl drygt 40 st lite bättre äldre märken . Bl.a 2 st 24ö vapen, Lösen 6ö t 14, L7a(tu), dyrare tjänstemärkent14, 6ö t13, Tj25+26 m.m. mkt bl.kval. F 1998 ca 8000 500
10243
26 ST RINGTYP MED PRAKT-STÄMPLAR, bl.a . 12 st 5 ö T 14. 500
10244
30 öre Lejon 4 -sid tandning F nr 148 C, 100 stpl ex i kvalitet mycket bättre än normalt. F 2800+ 500
10245
PARTI STPL MÄRKEN NR 236-339, ÄVEN BB PAR. F CA 10500:- 500
10246
RINGTYP PARTI * 2x3ö(*)+ 12ö(*) T14, 3,4,6,12,20ö och 24ö t13 . F ca 8400 500
10247
Parti 27st ringtyp PH **/* 2-20ö .F ca 6500. 500
10248
Postens Presentbok med ca 40 märken 1920-70, inkl bättre nr 140Ac, 149A, 151A , 153-55, 240-45 ...F ca5300 500
10249
169cxz, 110ö Postemblem 24st , F 6000 500
10250
PARTI ** 1920-50 TAL, bla 5-strip nr 165cc, 283, 285-93, 296-98, 466, 148A spegeltryck , F 2002 ca 5000kr 500
10251
Instickskort med ca 60 st (+ 5-strip nr 152) felperforerade och felskurna bandmärken nr 139-192. Bra lot. 500
10252
Parti ca 150st 1911-86 ** med några bättre märken serier, div medaljong, Bibeln, G V 85 år m.m. 500
10254
Parti 10olika , mest i par o strips , GV profil vänster **/* inkl ex 175A 2, 176A 3 176C 4 block, 180 3 , 181 5-strip **, 183 4,186. F 2005 ca 5.400 :- bra kvalitet . 500
10255
Parti 25 olika GV profil vänster * inkl ex 179e-, 180-81a,b , 183-88, 190a,b 191, 192a. F 2005 ca 4400 :- bra kvalitet . 500
10256
7 klipp från samlingslösen, bl.a bredmarginaliga 3+4 och 4+3 sid par nr 332 5 kr slottet, 4 st 337C m.m. 500
10257
10 st ringtyp ostpl (*) nr 17 2st, 28-29, 31 2st, 32 3st och 38. F 12000 bl. kval 500
10258
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 21st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 6300 500
10259
Kongress 10 olika **/* 5-35ö + 60-80ö+1kr, Föreningen 5-20ö+35-80ö *. Bra kvalitet. F ca 4100 500
10260
Liten insticksbok ** bl.a trekr 5-strip 13 olika, inkl120 ljusblå, 1,75, 1,80, 1,85, 2,15, 2,55, 2,85 div hällristningar och G.VI .A inkl HA 6 kpl 4st. 500
10261
Ringtyp enheter nr 23 i par, nr 30 3-strip pr, 33 5strip och 4-strip, 35 prs 3-strip. 500
10262
RINGTYP T 14 , kpl serie märken, bl.a. 2 st 6ö , och 2 klipp, mest rättv prydliga stpl 500
10263
TJ 24 1 KR 14-block+8+6+3 par alla stpl STH 14-12-01,trol från samma ark 500
10264
TJÄNSTE ENHETER ** 6ö 6-block (2 ex ktt)3ö e nyans 33st flera 10-bl, några tj26 m.m. F ca 8000 mest god kval 500
10265
Parti ** 20 olika G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175A ,C 2 nyanser, 176A ,183,185a, 193-95 F ca 5200 God kval. 500
10266
48 ST 5 ö ringtyp PH med PR-LYX stämplar, flera lite mindre orter 500
10267
nr 49, 1 kr ringtyp PH 10 st med PRAKTs , 5 AB-PRS par och 2 varianter , flera nyanser . Vacker lot 500
10268
12ST 5 Ö RINGTYP T 13 MED PR-LYX STÄMPLAR, NYANSER. 500
10269
10ST 6 Ö RINGTYP T 13 MED PR-AB STÄMPLAR, NYANSER. FI n LOT. 500
10270
Parti Lösen t 13, , 45x 50ö Vackra Stämplar nyanser m.m. Fin kvalitet. 500
10271
Ringtyp 18 st- nr 64, totallt ca 30st */(*) i mest god kval. bl.a. nr 28, 31, 32, 47, 49 F ca 7500:- 500
10272
72 st 6ö ringtyp T13 NR 38, god kval , nyanser , månnga vackra, några PRstämplar. 500
10273
NR 65 5 KR POSTHUS 10 bra stpl ex 500
10274
3öre ringtyp nr 17 , 11 st med PR-LYX STÄMPLAR 500
10275
10 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 500
10276
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 500
10277
Ringtyp t14 16st 5-30ö + 3-strip 12ö på klipp ÖSB-74 några PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl ex 4st 20 ö med Finsk ANK stpl en 22f, nyanser som bra 6ö grå , 24ö citrongul... Bra. 500
10278
Lösen t 13 bra parti 24 st t13 1-7 av var , de flesta AB-PRAKT stämplar , vacker lot. 500
10279
14 st ringtyp PH 1-3 av var valör utom nr 40-49, alla med PR-LYXS , fin kval med nyanser och flera stämpeltyper 500
10280
PARTI ** postfriskt 1934-38 bl.a. bra serie Postverket 1936. 500
10281
7ST STORA TJÄNSTE MED varianter 18v2,v3, 19v2 1kr 24A förskjutna färger isär och kraftigt ihop ,24B felperforerad. 500
10282
30 öre vapen 10st med mest fina AB stämplar , nyanser. 500
10284
10st PRAKT stpl 50ö röd stora tjänste tj22. Vacker t parti 500
10285
Serie ringtyp med PH nr 40-49 med PR-LYX stämplar. 500
10286
144Cbz 10 stpl ex, mest god kvalitet F 15.000 500
10287
20st stämplade 30ö vapen i god kvalitet, även tidiga nyanser 500
10288
Parti Lejon 10st 3ö nr 14B, en 17ö nr 15, och 14 st 20ö nr 16 i nyanser , stpl ex. 500
10289
16 PR-LYX stämplade Välgörenhets märken 1904-11 och 1 1916, inkl kuriosa som Wärde stpl, Ångbåts stpl mnr 107 , rakstpl TANTO, .. fin ovanlig lot. 500
10290
nr 24-25 24öre ringtyp t 14 och 30ö 15st av var . Bra kval F ca 6600 500
10291
5 kr posthuset F nr 65, 6st vackert stpl par varav ett med 3vm 65vm3, F 4200 500
10292
nr 26, 10st fina stpl ex. F 4000 500
10294
NR 48 50 Ö RINGTYP PH 24 st I NYANS sammanställning 48a, 7x48b, 5sx48c, 6x 48d, 5x 48e delvis PR-LYXs stämplar, Bra lot! 500
10295
Parti ** medaljong-1936 ** 18 olika märken ex nr 84, 145A, 167b (F 3500 gummiveck) 172, 174, 258 fin kvalitet F 2017 5000 500
10296
Vapen kpl med 2x 30ö, och Lejon kpl F nr 7-12 och 14-16, bra serier några vackra stpl. 500
10297
RINGTYP T 13 nr 28-36+nr 38, LYX stpl serie, 1kr även del av Wärde stpl (ovanligt) 500
10298
Slottet 5kr grön på vitt pappaer nr 233b, 15 st stämplade bra ex.F 2022 5250kr 500
10299
NR 168c-d 1kr orange på vitt papper 125 stpl ex i god kvalitet, F 10000 475
10301
30ö VAPEN PÅ KLIPP MED 1-3stpå varje 3x2,2x3 och singel ;totalt 13st. 450
10302
PARTI 18 ÄLDRE EX stpl, 2 st 50ö vapen ,nr 16, 2x nr20,23,, tjänste 5+1kr t14, tj 22 LYXs men kt m.fl. F ca 5000 ngt bl kval.Några prs. 450
10303
Lösen t 13 kpl **/* ,18st , nyanser ex välc L17a , flera prakt. 450
10304
PARTI 24 ST olika märken ca 1982 alla LYXS SILJANSNÄS 1982. 450
10305
10 st nr 179 Abz ,välc. bra tandn. F 4000 450
10306
20 st nr 159 Abz ,prc. bra tandn. F 6000 450
10307
Parti * nr 143-162, 19 st bättre bandmärken ex nr 151Ac,d, 152Acz, 153-55+ 155a, 156-159. F ca 5600 450
10308
Parti 11olika och 5 extra papper eller nyanser GV profil vänster **/* i plåtskarvpar inkl175A, 176A 2st, 176C, 180, 181 2st, 183,185 192a,b . F 2005 ca 5.250 :- bra kvalitet . 450
10309
Parti ca 50 st */** med bla nr 17 (*) 45* 55*, tj 15** även div stämplat 14B, 73cxz, L6, 223 450
10310
nr 43, 5ö ringtyp PH 24 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 450
10312
LÖSEN 8 olika stpl 4-block, 3ö t 14 Hudiksvall samt 1-12ö t 13 div orter, 24ö vackert PITEÅ 26-490, 30ö. 450
10313
LANDSTORM I-III 12 olika märken med rättvändastpl delvis prakts, ovanligt. 450
10314
5 KR POSTHUS nr 65 16 fina lätt stpl ex 450
10315
20st stämplade 5ö vapen i god kvalitet, nyanser 450
10316
nr 20 b,d-e, g, i-k, 6 ö ringtyp t 14 7st fina stpl ex. olika nyanser F 3650 450
10317
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 100 st stämplade ex i kuvert, F 9000 450
10318
Stora tjänste överkpl serie stpl med 3x5ö, 3x 24ö.fin kvalitet mest AB F 2018 ca 6150 450
10319
324 BB BELLMANN 3+3 SID PAR 70 ST stpl. F 4900 425
10321
NR 109 6ö Landstorm 61 st stpl ex F 4575 400
10322
PARTI OSTÄMPLADE BAND-MÄRKEN c 50 st i blandad kvalitet F ca 7000 400
10323
PARTI 15 OLIKA BANDMÄRKEN OSTPL MELLAN 142Abz och nr 175.Bl.a skapliga 142Abz,146Ca, 143Ea,145Ea F ca 4000:- 400
10324
Parti PROFIL VÄNSTER * /** mest * ca 30 olika och flera bättre och mest bra tandning F ca 5000:- 400
10325
4 FELFRIA VACKRA 24 ö vapen i olika nyanser. 400
10326
PARTI **/* TJ 27-54 , ex 46 **, samt lösen t 13 kpl **/* ex 12ö praktex **, 24 ö bra AB **. 400
10327
10 MÄRKEN 41,44 ri, 51 TJ24-26, L11,12,14,15 ** MED PRAKTCENTR. 400
10328
15st brev1883-1890-tal, bla. 12+30ö 1883, 10/12ö singel, flera vackra stpl. 400
10329
50ö vapen 12d,f1,f2,g2,h , lite bl.kval. F 2003 ca 3300 400
10330
Vapenserie med extra nyanser stpl i ngt bl kval. 400
10332
Parti ca 40 olika märken bl.a. 96bz, 199, 201, 329 BB, 333BB högvalörer 1950 tal m.m F .04 ca 4000 400
10333
Litet parti Bandmärken **/* med bl.a praktex nr 177Cc,183 400
10334
Parti stpl medaljong bl.a. nr 75 vm2 i 2ex med 2 vm i sidled och i höjdled, nr75, ett ar intressanta stämplar bl.a båtsiluettstpl, samt serie nr 136-38. F ca 2500:- 400
10335
PARTI 21 st med Prakt eller kuriosa stpl, bl.a. tj2a,b med pr-lyxs, 8 ringtyp m.m. Vidare 5 bättre märken nr 11,20,24 ,26,44 (F 1925:- för dessa 5st) 400
10336
BLÄCKMAKULERINGAR, 45 s ringtyp- nr 144, mest oscar men ex 2st lösen t 14 1ö L1 400
10337
nr 48, 50ö ringtyp PH 14 st i nyanser med PRAKT STÄMPLAR 400
10338
12ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX stämplar, nyanser . 400
10339
RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKTSTÄMPLAR, 6ö ab-prs. 400
10340
50 öre vapen 8 st stpl ex i nyanser mkt blandad kval F ca 7000 400
10341
NR 66 20Ö OSCAR utan vm, 100 stpl ex från gammalt lager, F 13.000 400
10342
24 ex med UTLÄNDSKA Stämplar på nr 21-192. Trevligt parti.mest Fra Sverige., Kjöpenhamn och Danska nr stpl. 400
10343
Parti 13 st ostpl nr 20 (*) 6 ö t 14 , sen ex 52c, 66-67 **, ex nr 60 *- (*) F2013 ca 7200 god kval 400
10344
Parti stpl nr 68-3, bl.a ca 120st nr 69 2ö vm krona, 3st nr 75, ca 60st 5kr nr 78, ca 50st 4-10 -block stpl medaljong 5-50ö, F 2014 ca 10.000 en del vackra stämplar. 400
10345
9 H , 12ÖRE ULTRAMARIN, 9ST STPL SAMMA DAG HERNÖSAND 5-1-62, troligen från samma brev, särad enhet? 400
10346
75st 50ö ringtyp t 13 stpl i nyanser F 5250:- 400
10347
Parti ca 50 st ringtyp t 14 , ex 22f, 5x 24ö, 50ö flera vackra. 400
10349
Serie ringtyp PH + nr 50 MED PR-LYXSTÄMPLAR 400
10350
Tj 6a-e, cv2, 20ö stora tjänste t 14 5 olikanyanser + ett ex kartongpapper. F ca 3100, Vackra ex 400
10351
nr 26a,c-g, 6st stpl ex. olika nyanser F 4200 400
10352
189 40ö GV profil vä typ 1 , 16 bra ex inkl 3-strip och 2 par F 4800 400
10353
MEDALJONG VARIANTER 21st stpl med RIKTKORS 7 olika valörer , 400
10354
Ringtyp t14 överkomplett serie med ex 5st 6ö inkl 20h, 5x20ö inkl 22f, 6x 30ö . F 2018 ca 7000 400
10355
12ö Vapen ,32st med AB-PRAKT stämplar, bl.a LOS 8-11-70 ( F 400), Los 11-9-69, Ljusne 8-11-71, ett par ultramarina nyanser. God kvalitet 400
10356
6 instickskort märken 14B- oscar, medaljong band och några1960 tal. Totalt 58 objekt bl.a. 197cxz ( 1700), L6, M3, och många praktstämplar. 400
10358
Nr 168c-d, 1 kr vitt papper, 60 st, F 4500 390
10360
VAPEN-LEJON stpl ,ostpl mest med småfel, 8 st. F ca 10.700:- 375
10361
NR 212 50 STPL EX VARAV 10 ST 4-BLOCK. BRA KVAL. F (98) 2750:-. 375
10362
Parti 23 st nr 41 -64 **/* 3x nr 55, 56-58, 59a,c,d, 66 , omv vm 52c,53. F ca 5000:- 375
10363
20st bra stpl 10-block , 1ö riksvapen nr 68. F 8000:- räknat som 40x4-block. 375
10364
Parti 22 olika GV profil vänster */** mest * inkl par ex 176A 3strip 180a, 183a , singel 175,A,C ,176A 179f, 180-83 , 185-86, 191-95. F 2005 ca 4000 :- bra kvalitet . 375
10365
18ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr 32 med PRAKT-LYX stämplar, ngn kt, orter 375
10368
LÖSEN T 13 ÖVERKPL SERIE OSTPL *, ALLA MED PR-LYX CENTR.1 KR *-(*) F ca 1900 för PRAKT 350
10369
25 ST NR 66 20öre OSCAR UTAN VM i PAR,STRIP,SINGEL BRA KVAL. F 3250 350
10370
Parti 4sk Vapen,2x5,12ö,24-50ö, nr 14B,16, 3x 66 m.m ngt bl.kval. F 1997 ca 3000 350
10371
10 ST NR 35 30 ÖRE RINGTYP T 13 MED PRAKTSTÄMPLAR, FLERA J NYANSER. 350
10373
PARTI 11 olika stora tjänste * ex nr 13A,15, 21, 22A 3ktt, 22B tu.fl. 25-26 i PR -LYX. F CA 3400 350
10374
3ö ringtyp PH, nr 41a-c, 5 stpl bra ex av var nyans . F 3000++ 350
10375
24öre Stora tjänste 14 st stpl ex 2x tj20a, 4x b, 8 x c. Delvis någon kt. F 3080 350
10376
BLÄCKMAKULERINGAR, 20 st lösen varav 7st t 14 1ö+2x3ö ex v2x, 2x30ö, T13 bl.a 8 olika valörer, 1 st oscar, 350
10377
RINGTYP 50ö t 13 , 50st stpl ex 3500 350
10378
nr 152C G II Adolf i nyanser 40st ** , och en 152bz F 6500 350
10379
RINGTYP 3ö PH nr 41 , 20stpl ex i god kvalitet alla med bara en stpl. F 4000 350
10380
Lösen t 13 bra parti 42 st t13**/* 1ö -1kr flera Prakt ex ** 3-12ö, F ca 3600 350
10381
6ö ringtyp med PH 9 st , 3 av var nyans F 4500 350
10382
Ca 30 st märken vapen- ringtyp med delvis varianter, bla. dragspel på 12ö ringtyp, spegeltryck 5 klipp med 20/20. F ca 3000? 350
10383
POSTSKOLAN , 25 olika märken 10ö-9kr och några etiketter rek, Värde .. 350
10384
6ST STÄMPLADE 4-BLOCK STORA TJÄNSTE, 3ö, 5ö, 20ö, 30ö, 50ö, 1kr. F 2014 ca 2000:-, OVANLIGA 350
10385
45st bra , flera vackra stämplar nr 66 20 ö Oscar utan vm i kuvert F 2014 5850 kr 350
10386
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 65st stämplade ex på AV papper F 16.250:- 350
10387
Ringtyp serie t 14 med bra 4ö och t 13 (ej nr 37) 350
10388
336, 120ö Birgitta, 40 stpl ex 350
10389
334, 1KR Hazelius, 100 stpl ex i slutet pergamyntkuvert, Fynd? 350
10390
NR 201, 30 ö Kongress, 14 utvalt PR-LYx centrerade ex med 1 stpl. Ovanligt fin kvalitet, F 2800+ 350
10391
Parti ** med ex nr 240-57 riksdagen och Postverket kpl samt några lösen märken F ca 4100 350
10393
3öTILL 50ö, 1kr ringtyp T13 MED PR-LYX STÄMPLAR, några ktt på 24,30ö, ngån ktspts 350
10395
BANDMÄRKEN NR 141-155 PARTI ca 37 ST, varav 30 olika, BAANDMÄRKEN MELLAN GOD KVALITET F ca 3000 325
10396
8st 30 ö vapen bl.a. c-nyans, ngt bl.kval. 325
10397
Parti postemblem 8 olika ,bl.a. nr 156, 162, F ca 3800 325
10398
Tj 15 * ostpl 6ö t 13 , kanske ngn **, 10st + 4-block. i god kvalitet. F 2011 över 4000:- 325
10401
OSCAR med omvända vm, 5-50ö 17st i nyanserex 2av var 20-30ö, 3st 50ö, samt nr 61o 62 vm1. Bra värde fint stpl 300
10402
NR 342 BB ,5 ö Scheele parti 50 st stämplade BBpar (varav 5st 4-block) F 1998 2500 300
10403
PARTI VAPEN stpl mest def, men bra 5 ö, 6 st 50 öre ingår F ca 6100 300
10404
148C 30 ö LEJON 4sid tandn. 20st AB-PRstpl ex, svårt märke flera orter. 300
10405
JÖNKÖPING RULL 3 st på 5ö brevkort (hålslagna) och 11 st lösa mest Jönk.1896. flera pratavtryck 300
10406
353-56A FLOTTAN 10,20,30,40ö i 100 strip, F 2700:-. 300
10407
146Ca ,10Ö LEJON A1 PPR 20 ST, F3200 300
10408
266-68 KPL SERIE STPL INKL BRA BRED MARG. BC,CB PAR 4 OLIKA, F -99 1520:- 300
10409
nr 324 BB BELLMAN 50 st stpl par F 3000 300
10410
LÖSEN T 13 KPL * ngn** 18 ST inkl 3 st 24ö varav en grålila. Flera praktex. 300
10411
Parti lösen **/* 5,12,30 och 50ö t14 samt 37st t13 1-50ö inkl L17a. F ca 4500:-. Blandad kvalitet 300
10412
PARTI 5 ST MED UTLÄNDSKA STPL nr 7 nrs 24, nr20 Blå ANK stpl, 22f Fra Sverrig, nr 33 ANK 11-8, nr 33 nrs 383. 300
10414
Parti RINGTYP PH 28st alla valörer inkl 3 st 6ö (ejPrs) annars med PRAKTs 300
10415
144Acc 15st stpl ex. F 3000 300
10416
Parti nr 146-162, 13 st bättre bandmärken ex nr 151Ac, 153-55, 156-159. F ca 3200 bra kvalitet 300
10417
30ö vapen 7st :11a, a,b,d1,d2,e1,h , ganska vackra ex , lite bl.kval. F-03 2300 300
10418
Litet parti ca 50 st **/* 1891-1940-tal mest * som nr 160, 165bz, 171 ngt ktt, 184, 194-95, 320B2 300
10420
7st olika Landstorm 2 med prakt-lyx centrering nr 115-20+122 300
10421
Parti stora tjänste T 14: 3x 5ö , 6x12ö, 20ö, 50ö (tunn) , t 13 2x24ö och 2st tj24A. F 3700:- 300
10422
Parti 20 olika GV profil vänster */** mest * inkl 175,A,C ,176A 179f, bz **, 180-83 , 185-87, 188a 192a-95. F 2005 ca 4000 :- mest bra kvalitet . 300
10423
Blad med 21 stpl märken F ca 3200 , nr 14-38, ex nr20,24-27 med 2x50önr 26. god kval. 300
10424
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 10st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 3000 300
10425
Stora Tänste ** t 13 2ö-10ö tj16A (gummirepor) , tj21 **, 23**, 25 **, och 12 +24 ö *. F ca 3400 fin kval 300
10426
25ö medaljong, 21 st pr-lyxs ex 300
10427
Parti lösen nr 2 och 31 ex 11-20 **/* , inkl L18a . Alla valörer ingår. F ca 3800 (2007) 300
10428
10 ST FINSKA STPL PÅ VAPEN RINGTYP, nr 7 Ank, kht, nr 14B blå Ank, nr 21 ank, 33 korkstp. m.m. 300
10429
TJÄNSTE ENHETER stpl ,tj 24 ,1 KR 10-block+2x 4-strip par alla stpl STH 14-1-02,trol från samma ark, vidare 16 ex bl.a. 2 x 5-strip 19-8-01, + 21 st i div par-5-strip. 300
10430
BLÄCKMAKULERINGAR, 13 st lösen varav 4 t 14 1ö+3x30ö, 5 st oscar,och nr 71+73 korkstpl.. 300
10431
32ST 12 Ö RINGTYP T 13 32v4 MED SPEGELTRYCK, flera kraftiga en 21v2 300
10432
RINGTYP T14, 12ö 10st och 12ö t 13 7st med tryckvarianter mest storavita prickar m.m, Intressant 300
10433
LITET PARTI ( 1-3 av var)** 1938-42 MED HÖGVALÖRER NR 259, 268, 322 2st, 323 3-strip 331 m.m. fin kval F 2009 ca 2400 300
10434
Parti **/* med ex tj18 2 st *, tj11 6-bl tj13 5-strip, nr 64, 74 4-bl , 75 prc 3-strip F ca 5000 300
10435
Parti STÄMPELKURIOSA på LÖSEn märken 13 st rek, wärde, oinlöst röd, blå stpl m.m. Intressant 300
10437
30 ex med UTLÄNDSKA Stämplar på nr 21-64. Trevligt parti.mest Fra Sverige, Kjöpenhamn . 300
10438
OSCAR 8 st bra mycket gott ex nr 39a, sen 2xnr 45, 2 x 25ö, 30ö, 50ö 59c och 1kr i lite blandad kval. F 2013 ca 6500 300
10439
Intressanta stämplar på 14 ringtyp , jvg, försöks, utländska. 300
10440
Parti stpl ca 45st st 4-9 -block stpl medaljong 5-50ö, bl.a. mycket vackert 9-block 25ö Laholm 19-11-12 ,en del vackra stämplar. 300
10441
nr 66 20 öre utan vm , 50st stpl i fin kvalitet, flera par. F 6500:- 300
10442
Parti fina AB-PR ex nr 60, 91, 96, 156a,cx, 159a, samt div lösen **. F 2014 ca 5150:- 300
10444
nr 316 2,85kr, TRE KRONOR , 100 stpl ex F 2015 4000 300
10445
WISBY stämplar, 13st flera bttre märken 22f, 24, 27, tj1,2 flera prs. märkesvärde 2300 300
10446
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 40st stämplade ex på AV papper F 10.000:- 300
10448
Oscar ** parti 5,8,10ö i 4-block, 52c i par, 52c, AB-PR ex av nr 66-67. F 2014 ca 3230:- Bra kvalitet. 300
10450
Stora Tjänste 10st varianter ex 13A 3 punkter över Ö, tj18v2+v3, 19v2 (F 750), 20v1 (F 600)21v3m.m. 300
10451
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PR-LYXSTÄMPLAR 300
10452
Parti ** G V profil vä 11olika 148-194, ex 183b, 187,190b, 192-194 F 2016 ca 3600 fin kvalitet 300
10453
Parti * 149-189 19 olika märken ex nr 149Ab, 157-160,167a, 167b, 171 174a, fin kvalitet F 2017 3600 300
10454
LÖSEN T14 ostämplat * 12ö 14 st med tryckvarianter samt dito 4x1ö (*) F ca 3200+ var 300
10455
16st ringtyp med järnvägsstämplar 2 , 15 olika, flera fina. 300
10456
LUFTPOST 1920, parti ** inkl 7 serier kpl, nr 136 59st mest i 4-9 block, 137 28 st i 4-6 block, 138 7st ( 2st Gummive). F ca 7000 300
10458
25 ö Oscar utan vm 90st stämplade ex nr 67, F 3150 300
10459
4ö lilla riksvapnet nr 74cx, omv vm /,40st stämplade ex F 8000 300
10460
KARLSLUND AB-PRAKTstämplar 17 ringtyp,11 Oscar, 3 tjänste =31 st (bl.a. 21a 4st klipp men veck. 300
10461
11 st OSCAR ** 3X5Ö VARAV EN 52f SVÅR NYANS, 8Ö, 10Ö 10Ö OMV VM, 2ST NR 66, NR 67. F 2022 3300 300
10462
65st olika märken 1972-82 MED PR-LYX stämplar , flera Huddinge. 300
10463
nr 266-68 kpl med 4 olika BC,CB par stämplat god kval. F 1360:- 275
10465
Nr 34, 24ö ringtyp t13, 7 bra ex . a-nyans med AB-PRS LIDKÖPING 6-11-78. 275
10466
RINGTYP PH 8 st *+ nr 51 ** , 5ö, 2x6ö 20ö 3nyanser 50ö , 1kr. F 2009 ca 7500 ser bra ut men blandad kval 275
10467
nr 145A 10ö lejon i nyanser 35st ** F 5000 275
10468
PARTI NR 266-68 KPL STPL MED 266BC,CB OCH 267BC,CB F ca 1360 270
10469
Nr 16 20 Ö 6st LEJON med 5 ST OLIKA NYANSER en nrs 3 F ca 2100 270
10470
NR 35 j 3 ST PRAKT EX i OLIKA FÄRGSTYRKOR 270
10471
Ringtyp 1 kr PH 21st varav ca 8 st med praktstämplar 250
10472
LÖSEN T 13 L11-20* 2-3 ex av var I FRÄSCHA AB-PR ex. F ca 1800:- 250
10473
168c,1 kr Postemblem Bppr 20st F4000 250
10474
Parti ** 4-block 10 olika bl.a. 4 olika ur HA6 nr 416, 329BB, 333BB, 406DD1, 335C DD2, F 2400 250
10475
Ringtyp T13 kpl ej nr 37 med prakt stpl 1kr AB 250
10476
Parti * G.V. PROFIL vä , nr 175-192a,c ,17 olika. bl.a.176A, 180a,b 183a,b, 184 ,185a,c 186a,b , 187a,c... F ca 3100 (F2006) 250
10477
RINGTYP, 4 st t14, 21st t 13 ,bl.a. LYXs 33d Kopparberg-83, 2 ab-prs nr 34, m.m. 250
10478
12 öre lösen t 13 , 10 ** ex 8 AB. F 2400, nyanser och 2 par 250
10480
168c-d 1kr A3 vitt papper 36 stpl ex.od kval F 2880 250
10481
Parti 3 st ringtyp ex 3ö, 10st Oscar och 10ö medalj med mycket vackra FRA SVERIGEstämplar. Danska stpl i utvald kvalitet. 250
10482
parti med div vackra-praktstpl ringtyp-oscarsklipp, Stockholmia 9-block serie **, 20ö medaljong ** i 4-strip, 486A 5-strip**. 250
10483
Bellmann nr 324BB 60 stpl par F 4200 250
10484
LANDSTORM 1 kpl *, III kpl **, Luftpost kpl ** med prc 4/50ö. F ca 1700 250
10487
STPL PARTI BL.A. 35 ST RINGTYP 10 PÅ 12Ö NR 50 FLERA STPL FÖRSTA MÅNADEN, 2X TJ 15, 10st tj11, tj24 4st, 2st 35ö kongress. F ca 3300 250
10488
UTLÄNDSKA STÄMPLAR på ringtyp-band 10 st , bra till PRAKTs 250
10490
21 bättre bandmärken, 141bz, 142bz, 144Ccx, 144Ecx, 145Ea,cx, 146E m.m. F ca 5000 250
10492
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PRAKT STÄMPLAR 250
10493
241C 10ö 4-sidig Riksdagen 1935, 240 st stpl ex från gammalt lager F 13.200 kr 250
10494
Parti ** på 2 visirkort ca 40 st medaljong- 1940, bl.a. F nr 166a,b, 188a 3strip 197cx, 4-block 196-98, 200,261BC, 321BB F 2018 ca 4400 + div ** i kuvert oräknat. 250
10497
Parti * ostpl nr 9,28 (3st),nr 32(2st) F 3280 225
10498
Parti 12 olika 1940 tals serier melan 330-373 . F ca 1700 hög kvalitet 225
10499
2 serier Lösen t 13 * i nyanser, delvis prakt centr F 1800 225
10500
Stämpelparti , 17 klippnr 63-72 , Fra Sverige och Fra Ystad 3st , 2 båtsiluetter ,1 paquebot div sjöpoststpl. Vackra. 225
10501
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 20 st stämplade ex i kuvert och 60st 143Eb t, F 2520 225
10504
15Ö FÖRENINGEN 10 ST 4 BLOCK STPL, DELVIS PRS. 200
10505
nr 35 30ö ringtyp t 13 5st 3-strip inkl prs 35g, 3 par och 11 lösa , vackra. 200
10506
47a-f ett prs 30ö av var nyans. 200
10507
Liten lot **/* bl.a. nr 151Abz * PR, 142Acx i 5 strip 3ex **. Totalt 21 märken. 200
10508
10 st prakts Ringtypsklipp olika orter 200
10509
10 st prakts Ringtypsklipp olika orter. Nr 43,46,47 200
10510
10st bra stpl 10-block , 1ö nr 68. F 4000:- räknat som 20x4-block. 200
10511
Parti 13 olika 1940 tals serier melan 330-389 . F ca 1650 hög kvalitet 200
10512
NR 66 20Ö OSCAR utan vm, 32 stpl ex från gammalt lager, flera par F2011 4160:- 200
10513
** Litet parti med ex 50-51 i 4-block 10/24ö i PRAKT, 148a felskuret par m.m. 200
10514
16 bättre bandmärken, 141bz, 142bz, 144Ccx, 145Ea,cx, 146E m.m. F ca 3500 200
10515
Parti Ventilstämplar ppå ringtyp t 138st Göteborg bl.a. 24ö, samt 12ö Wenersborg-79 F ca 1800 200
10516
144Cc Lejon 10ö grön 4-sidig 95st bra stämplade ex på B ppr F 5.700:- 200
10517
PAR ca 154st stpl par , BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. Rättvända stämplar 200
10518
5 ST BLAND FRANKERADE KLIPP OSCAR BOKTRYCK+ RINGTYP MM 180
10519
10st66 bra ex i par.F1300 180
10520
NR 36, 10 EX med RVst 160
10521
15 ö FÖRENINGEN NR 213, BRA STPL EX f (98) 1350:- 160
10522
PARTI 11 ST UTLÄNDSKA MÄRKEN MED SVENSKA STÄMPLAR, DELVIS DEF. 150
10523
47a-f ett AB-PR 30ö av var nyans. 150
10524
LÖSEN T 13 20 EX OSTPL med FRÄSCHL 1 kr,L20 M.M. Fca 800 125
10525
30st nr 66 i kuvert F 2014 4050 kr 125
10526
27 ö Medaljong NR 87 ,100st stämplade ex 110
10527
ca 60st 30ö ringtyp t 13 stpl i nyanser F 1040:- 100
16462
NORGE, HEDMARK ORTSTÄMPLAR, samling A-Ö ca 500 st i 20 sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter mest 1930-70 tal. Underbar samling. 5000
16463
NORGE, BUSKERUD ORTSTÄMPLAR, samling A-Ö ca 510 st i 16 sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter OCH STÄMPELTYPER mest 1930-70 tal. Underbar samling. 5000
16464
NORGE, ORTSTÄMPLAR, insticksbok 32 sidor med ca 815 pr-lyx stämplar på Haakon VII och Olav, samt tjänstefrimärken, några är på par eller 4-block. Mycket fin lot. 4000
16465
NORGE, ,ORTSTÄMPLAR,1920-80 tal ca 600 st i 30 sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter OCH STÄMPELTYPER ca 100 ex på 4sid par. Underbar lot! 4000
16466
NORGE, VEST-AGDER ORTSTÄMPLAR, samling A-Ö ca 255 st i 16sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter OCH STÄMPELTYPER mest 1930-70 tal. Underbar samling. 3500
16502
Danmark , samling stpl ( fåtal ostpl) i album, 1851- 2006, 11 skillingar,inkl bra 4 RBS div örevalörer praktstpl 50ö CHR IX nr 67 , en del lite bättre som 5 kr posthus,201-21 3x 4-block * ,278-80 3 H1,H2,H3 ** (F 1350) sen välfylld 1924-96 nästan kpl stpl (luftpost bara 10ö nr 213, nr 215*), Thuleset m.m. 1000
16527
Danmark, fint parti 9 olika skillingar, 3ö nr 28 i ultramarin nyans (F 450), 5öre ( F 750) och 20ö. F 2022 ca 4000 mest fin kvalitet 300
16530
Danmark 10 ST DANSKA MÄRKEN MED SVENSKA STÄMPLAR 1872-1931. Delvis PRS 250
16571
Grönland , 5 olika Pakkeporto i PR_LYX centr nr 4,9, 11, 17-18 F ca 4000 700
16580
DVI, SAMLING 64 märken stpl /* någranyanser på tvåfärgade men ca 58 olika märken. F 2020 ca 26750 något blandad kvalitet. 1900
16591
ISLAND 1 gammal 100 bunt 2 kr CHR X nr 143 , F 2022 30000 1500
16692 173-87 Island * ALLTINGET (173-87) 1930 12 OLIKA 3-40 AUR + 5kr och 10kr VF * f CA 1250 150
16755
BELGIUM, lot used 31 x Mi 4 20c imperf. ( 11 with 4 margins) and 2 Fine copies 40c Mi no 5. Mi ca 450 Euro 375
16764
England, collection used in 32 page stockbook 1840- ca 1999 one penny black fold, 6p no 5 slightly cut into embossing, , many Victoria and Eduard stamps with better, high value , mixed quality in beginning.and some Gurnsey Isle of Man, and Jersey /used** in back. 2000
16766
ENGLAND, mi 13-83, ca 40 different used copies Mi ca 3300 Euro 1400
16768
ENGLAND, mi no 30 6d ca 107 stamps on paper (can easily be washed off) Very mixed t quality and defects. Mi ca 4280 Euro 700
16785
FRANKRIKE parti helark, äldre Yvert ca 11000 Franc 400
16797
Italien collection prephilately ,ca 50 covers with different beautiful cancellations 2000
16892
Tyska Kolonier, German Colonies, Deutsche Kolonien, nice collection many areas, Mi ca 16000 Euro VF quality 18000
16895
Germany Berlin all used collection 1946–1990 in Schaubek album without stamp mounts. Starts with Trizone Block 12 A and 12 B, Bizone Block 1 and incl black overprints, 1-20 used, red overprints 21-34 used no 35-139 cpl and rest seems cpl incl mini sheets and booklets but not Berlin block 1. Very Fine quality. Low estimate. 3500
16929
BRD, quality collection VF used in Lighthouse album 1949-68. All better early sets with one round cancellation and with carfully selected good perforations. ALMOST CPL incl blocks ex Beethovenblock. Mi over 6000 Dm. 3500
17016
Austria special collection 50g-20s "stifte und Klöster" ca 1984-1992, in 3 thick visiralbums. Many stamps and ca 800 with superb (PR-LYX) cancellations incl many different, also units, blocks, and nice cancels on pieces. Fantastic lot.. Ca 6 kg. 3000
17034
Österrike: Lombardiet and Venezien, large collection in visiralbum, with 3x no 1 one (*), 8x no 2 one(*)ca 150 x no3, 70x no 4 30c, ca 110x no 5, 12x no 6 2S, 6x no 7 3S, 7 I 2, 7II 6 copies, no 8 6, no9 ca 150 copies, 38xno 10, 35x no 11, ca 80 x no 12 6x no 13, 8x 14, 7x 15, 28x 16 6x 18, no 19 1 good used and 5 *, 30x no 20, ca 95 x no 21, no 22 ca 55, no 23 ca 25 copies, and also various reprints and 26 covers. Many interesing cancellations, papers shades etc. Very Hig value and chances. 10000
17067
South America , ca 1860-1960 in large Schaubek binder eith cassette with stamps in pockets on albumpages, e.g. Colombia, Ecuador, Peru... 600
17082
USA, 35 stamps 1861-1870 with very interesting cancellations. Mixed quality 1000
17090
USA, 27 stamps 1851-1870 with interesting cork cancellations. Mixed quality 750