ObjNr catno Beskrivning Startprice


Bilder på samlingar. Ofta är det både en mindre bild och senare en större bild av samma märken så man kan detaljstudera dem.
There is often both normal pictures and enlarged pictures of the same stamps of the lots.DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)

305
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 300
8966
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
9048
Parti ark bl.a. nr 226-30 i helarkserie (dock 2-3 märken släppt i perforeringen på varje ark) och arkdelar 15-100 st xx av nr. 61,63,80,87,99,100 99st,101,103, 226 155st, 227 96st , 228 99st, 229 95st , 230 95 st,271,273,275,tj12 , F 2022 enligt inlämnaren ca 35.000 kr Billigt 1800
9084
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
9093
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
9100
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
9105
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
9116
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
9117
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
9293
Parti ca 17 olika häften 1997-2002 LYX stämplade Kiruna ,4 st block, , inköpsvärden över 1000kr (brevmärken 13), och ca 20 LYXs märken. 250
9372
VYKORT, samling ca 100 Oskarsfrankerade mest färgkort i gammalt brefkorts i mycket fint skick. Några skickade utomlands. Många intressanta motiv, spårvagnar, ångbåtar m.m. 4500
9382
10 OLIKA BC-CB PAR på 10 brev ex 259 BC-CB, 266CB, 267 BC till England, 267CB till Scotland, 324 BC 600
9427
Fantastisk nyanssamling stora tjänste t 14 ca 105 ex och t 13 ca 245 exmed massor PRAKT-LYX stämplar, en del enheter som Tj 22A 4 -bl med Oinlöst stpl, flera varianter. En samling i mycket fin kvalitet med många svåra PR-LYX ex. 30000
9428
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
9429
Äldre genuin samling 1855-1940, med 9st 4sk, 8sk fin sign Strandell, svart och brun lokal i praktkvalitet, vapen i mängd ex 7a1, 6st 9ö ,med många PRAKTEX 24ö, Lejon 17ö6st ett i PR-LYXex ESLÖF 9-2-68, 2 fina 17ögrå, ringtyp med många nyanser, 3x4ö, 7x 6ö, 5x24ö,4x 1 riksdaler, ringtyp 13 med 2st felfria riksdalrar, Landstorm kpl stpl med välc Landstorm II, Kongress kpl , Föreningen kpl, massor tjänste t 14 i nyanser, t 13 bra lösen med ex 2 st L7a, . En fin genuin samling. 26000
9430
Samling stämplat 1855 - 1989 i 2 Safe album , välfylld med de flesta märken (ej 55o80ö). skillingarna kpl men i blandad kvalitet, vapen - 1924 i princip kpl., flera BC-CB m.m. 20000
9431
Samling stämplat i 2 Facit Lyx album 1855-1989,mycket omfattande med alla skillingar ex 3f 6 sk med attest HOW gott till mycket gott ex , vapen, Lejon, ringtyp t14,13 och ph är kpl med en del extra nyanser, Landstorm I, II, III kpl i bra stpl serier, många bandmärken, Kongress och Föreningen 1924 är kpl, därefter välfylld med nästan alla BC-CB par, Tjänste och lösen är kpl m.m. Lite blandad kvalitet . Högt värde. Prisvärd! 20000
9432 Genuin fin Samling 1855-2002 i 5 album med både stämplat och ostämplat( få ostpl före Oscar II : 2 12övapen nr nr 7, 14, 28, 31,3x 32, ) , många bättre märken, varianter och stämplar. Skilling Banco kpl (3sk är Parisförfalskning), praktex svart lokal, fin brun lokal bra vapen ca 87 st i alla valörer, ringtyp t 14 med ex bra 4ö, 7x6ö, , Lejon med fin 17ö grå och 16 v2, ,
nr37 1 riksdaler t13 i AB-PRAKT Upsala 12-3-78, ex 2st stpl 100v3 , 104v1 stpl, Landstorm kpl, omfattande bandmärken , kongress o Föreningen överkpl, Många fina BCCB par, många tjänste inkl t 14 kpl, lösen kpl t14+13, vacker M1 m.m. Senare även hög nominal och flera vackra stämplar.
20000
9433
UTSÖKT STÄMPELSAMLING ca 1808 olika A-G på 26 visirblad , ringtyp, oscar medaljong och band till 1940 tal och fåtal senare. Olika stämplar eller stämpeltyper, men ibland på 2 olika emmissioner. Många oscar med stämpelvärde ca 100. Mest PR-LYX stämplar och i god kvalitet. Kan styckas! 18000
9434
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
9436
STORA TJÄNSTE T 13 samling PRAKT-LYX stämplade ex ca 390 st alla valörer ingåroch många nyanser. Men framför allt mycket hög stämpelkvalitet. Underbart vackert parti. 10000
9437
Mycket fin STÄMPEL Samling med ca 733 st SIFFERTYP nr 61-64, 1ö ca 115 st 2ö ca 57 st, 3ö ca 113 st, 4 ö ca 448 st, nästan alla är PR-LYX stämplar och olika orter på var valör A-Ö. Sällsynt samling i hög kvalitet. Även ett par fina satsbrev. 10000
9438
ORTstämpel samling Tre Kronor ca 3400 olika stämplar A-Ö I 2 pärmar med hemma gjorda kartongblad. De allra flesta är PRAKT-LYX stämpar. Bra grunsamling. 10000
9439
STORA TJÄNSTE T 13 SAMLING I NYANSER, oftast utvald PR-LYX kvalitet även små tjänste i pr-lyx kval och ett antal fina försändelser. KVALITETS samling med nära 300 märken. Rekommenderas 10000
9442
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
9443
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 9000
9444
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
9446
RINGTYP T 14, stort dubblettpartipå visirblad, 176st 3ö , 3st 4ö, ca 340 5ö, 38x 6ö, ca 240 12ö, ca 170 20ö inkl blekoranga, 10x 20/20, 41x 24ö, 220x 30ö, 21x 50ö. 14 x 1 riksdaler. F 2020 ca efter blligaste nyans 121000 kr 8000
9447
STÄMPELSAMLING ca 725 olika H-L på 13 visirblad , ringtyp, oscar medaljong och band till 1940 tal och fåtal senare. UTSÖKT Olika stämplar eller stämpeltyper, men ibland på 2 olika emmissioner. Flera oscar med stämpelvärde ca 100. Mest PR-LYX stämplar och i god kvalitet. Kan styckas! 8000
9448
Bandmärken nr 140-195 postfriska ** i lagerbok 32 sidor med märken på 22 sidor med hundralas märken inklusive många bättre ex, ex 141, ca100st 5ö grön nr 143A utan vm, 9st 144A utan vm, många nr 145 inkl 5strip 145Ea Appr, 11st nr 147, 148C i 6-block, 3x 149A,151A,C, 153-55 med par 155bz, 156-159, 160 3st, 165Bz par, 171, 175A 4st 175C par 18st 176A, 11x 176C, 2x 184, 7st 186, 2st 186 rent tryck, 187-190, 191 A1 3st, 192 Agry, 193-95 i antal. F 2024 ca 160.000 god kvalitet 8000
9450
Samling stämplat i Facit album 1855-1961, 2x 4sk, vapen lejon o ringtyp t14 överkompletta, nr 28-36, 39-51, Landstorm I-II-III fina kpl stpl serier, en del bättre band 144Ccx, 144-146E, 162cxKongress och förening 1924 kompletta, några BC-CB par, tänste och lösen kpl. Högt värde god kvalitet. 7000
9451
Samling 1855-1965, svart o brun lokal, apen 4x 5ö16x 12ö, 6x 24ö, 4x30ö, 2x 50ö, Lejon 7x 3ö, 17ö, 3x 2ö, ringtyp t 14 med t.ex 6st 6ö, 2x 24ö 4x50ö, 2st riksdalrar , ringtyp t 13 ex 10st 24ö, PH med 6x3ö, 3x 6ö, 3st 5kr pothus, Landstorm nr 105-135 kpl stpämplat , band ex 143Ccx, 145Ea, 4st nr 153, 2st 189, kongress och Förening kompletta serier, 14 olika BC-CB , 344BB, sen välfylld med ex 416 4olika 4-block ur HA 6. Flera vackra -praktstämplar 7000
9452
Stora Tjänste t 14-13 och små samt lösen samling stämplat i nyanser, ex 4x tj1, 4x 4ö tj 2, flera 6ö inkl grå, 8x12ö, 5x20ö, 7x24ö, 6x 30ö, 5x 50ö, 2x 1kr, t 13 4-12 st av varje valör, tj 22B 2st, små tj kpl några cx ex 51-52cx, Lösen t 14 2-4 av varje ex 3st 6ö, 4x 24ö inkl L 7a, och t 13 4-7 av var ex 5 24ö inkl L17a praktstpl HOSSMO 5-11-84, 5x 1kr. En del varianter ingår. Högt värde och mest god-mycket god kvalitet. 5000
9453
Stora Tjänste, nyanssamling på 4 visirblad 6x3ö, 4ö 6x5ö 6x 6ö, 24x12ö +par, 2st av var nyans av 20ö, 30ö, 50ö, 1kr, 24ö 24st, samt ett 4-block av 1 kr. Många fina stämplar, lite blandad kvalitet. F 2020 41200kr 5000
9454
RINGTYP T 13,stort dubblettparti på visirblad, 240st 3ö , 310st 4ö, ca 260 5ö, 210x 6ö, ca 470 12ö, ca 350 20ö inkl, , 65x 24ö, 130x 30ö, 190x 50ö. 1 x 1 riksdaler.47 x 1kr. F 2020 ca efter blligaste nyans 78000 kr 5000
9455
Parti vapen 31 x 5ö en ostpl, 10st 9ö, ca 50 34ö, 26x 30ö, 17st 50ö , Intressant parti i blandad kval, högt värde. Många nyanser 5000
9456
Samling/ Parti mest PR-LYX stämplade ringtyp nr 17-50, 30 st t 14 i nyanser , alla valörer ej nr 27, ca 200 st t 13 inkl 10 st 24ö, ringtyp PH ca 70 st. Hög stämpelkvalitet. 5000
9457
Samling vapen i nyanser nära 200st, 22x5 inkl 7a, 7c1Gagnef 6-5-63, 4 fina 9ö, massor av 12ö i nyansuppställning och flera varianter, 22 st 24ö, ex a-c, 2st 10f1, 23x30ö och 14x50ö. Flera vackra stämplar. 5000
9461
VAPEN 5-50ö nyanssamling med många finafärger, 5ö 29st inkl bra 7a1, 7c1, 9ö 5 st, 12ö inkl flera anyanser, flera b1, 2 k nyanser en prs Eksjö10-6-62, ca 64 ultramarina nyanser, 12 9g grönblå, , ca80 12ö ytterligare, 24ö 19st inkl flera tidiga nyanser, 10f1 samt en ostpl (tunn) 44 st 30ö inkl flera a , 2st c nyanse och en ostpl 30ö , rm.m. Samt 4st 50ö. Flera fina stämplar, intressanta dubbeltänder m.m. 5000
9463
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
9464
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
9465
Dubblettparti Kongress och Förening 5ö-5kr i antal på 2 visirblad alla valörer utum nr 210 , bl.a. 21st 1kr UPU, F ca 55.000 som alltid lite blandad kval. Många fina kronvalörer 4000
9466
Visiralbum med ca 50 visirblad 7-8or med ca 2000 RINGTYPS märken varav ca 300st ringtyp t14, ex 48 st 6öt 14 nr 20 i många nyanser, 23 st 24önr 24,ca 40 30, ca 15st 50ö 12 st en riksdalrar. Ringtypt 13 med ca 90 3ö, ca 90 4ö, ca 100 6ö, ca 46 st 24ö, över 50st 50ö, 1 riksdaler skadat hörn, över 30 1kr, PH med t.ex 25 st 6ö PH. Lite blandad kvalitet men Praktstämplar lite här och var. Enormt katalogvärde. 4000
9467
Bandmärken samling/parti nr 156-195 VACKRA STÄMPLAR CA 400ST på 7 visirblad med mest PR-LYX stämplar. Många olika orter och mycket bra kvalitet. 4000
9468
LYX(-Prakt) stämplar ca 875 massor olika märken eller parkombinationer ca 1970tal-2008 på 33 visirblad.. Ett 40 tal 4-block tillkommer. 3800
9469
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
9470
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
9471
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
9473
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
9474
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
9475
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
9476
RINGTYP med ph nr 40-51,stort dubblettparti på visirblad, 113x2ö, 59st 3ö , 70st 4ö, ca 168 5ö, 33x 6ö, ca 64 20ö 110x 30ö, 116x 50ö. 120 x 1kr, 65x 10/12ö, 4x 10/24ö. F 2020 ca efter blligaste nyans 53000 kr 3500
9477
Visirpärm med ca 50 blad och ca 1500 märken med mest PRAKT-LYX stämplar mest ringtyp-oscar-medaljong -1940 tal samt modernare 1970-80 tl och en del 1990-2000 tal. , en del AB och även en del normalstämplade bättre märken ex. 4ö ringtyp t 14, 7 st 6öre ringtyp t 14,nr 20 i 5 nyanser, 2st nr 23, 5st 6öre ph nr 44 och en *, 6st 5 kr posthus, 136-38 3 serier och extra, 4x 233b 5kr slottet vitt papper, tj 4, tj9, tj 15, L3,L7 2st m.m. Intressant parti. 3500
9479
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
9480
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
9481
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
9483
Trevligt gammalt investeringsparti stämplat från 1976 Köparen betalade ca 11000 för denna del av investering 1976. Innehåller, 6 st 4 skillingar, ca 150 ringtyps klipp med praktstämplar,25 st 3öre ringtyp ph nr 41, 15 st 6öre ringtyp ph nr 44, diverse senare bra märken . Högt katalogvärde. God kvalitet. 3200
9484
Intressant parti ringtyp t 13 på visirblad mycket omfattande lager stämplat ca 1150 st inkl felfri riksdaler, ca 110 3ö, ca 190 4ö, ca 200 5ö drygt 110 st 6ö, ca 130 x 12ö, 200 st 20ö , 48 x24ö, ca 115 30ö 68 x50ö 30 x 1krona+ 6-block , Flera praktstämplar och varianter, många nyanser.Facit 2022 ca 45 500kr efter billigaste nyans och inga varianter räknade . Billigt utrop 3200
9485
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
9486
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
9489
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
9490
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
9491
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
9492
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
9493
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
9494
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
9497
Samling 5-strip ** postfriska 1920 -40 tal 142Ecxz, 144Ecx,168d, 169cx,cxz,174, 194, 254, 269B16-strip, 269B2 7 strip, ca 21 olika tre kr, 260, 327 Sergel , 330-331, 348 360 352 m.fl. F 2022 34000 fin kvalitet 3000
9499
Omfattande parti i visirpärm och 2 16 sid insticksböcker med stämplat/**/* mängder märken ringtyp - ca 1960, många bättre märken ex 10st nr 44 stpl, många nr 41, flera ringtyp , nr 224-25 * 2-5kr UPU, Kongress 5-80ö *, div stpl föreninen , mycket ** 1940 tal med många bättre, en del bra bandmärken ex 167 b 90ö vitt papper *, Mycket att plocka med och lågt utrop. 3000
9500
Samling stämplat och en del ostämplat , 1855-1924 medd 4sk, vapen kpl, ringtyp t 14 kpl med fin 4ö, tjänste t 14 kpl, 27 olika Landstorm *, bra lösen t 13 *, Kongress 5ö-1kr *, UPU nr 211-225 kpl 5ö-5kr. 3000
9503
Samling ringtyp t13 och PH, i gammal fin insticksbok med 24 sidor, med AB-PR-LYX STÄMPLAR ca 200 t 13 med diverse varianter och block. vIDARE CA 110 st med PH, Rekommenderas. 3000
9504
Drygt 50st ringtyp t 13 och PH på visirblad, alla med utvalda stämplar PR-LYXS, : Alla valörer (uton nr 37) och många nyanser, FLERA SUPERBT VACKRABra parti i finkvalitet. 3000
9506
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
9507
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
9508
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
9509
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
9511
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
9512
Bra försäljnings pärm med **/* oscar-1961 på ca 41 fulla visirblad, ex ** nr51, 67 prakt, 88, 91,div landstorm , 155, 156, 175, 185, 192-93, div 1924 års, 234-37, 240-45,9 olika BC-CB ex 269CB, 266-68, Trekronor kplmed dubbletter och därefter nästan alla serier ingår ** inkl 4 sid slott nr 332 C, 337C 4 sid svan, ostämpla t.ex,1-5 kr UPU 2 kr prakt, 5 kr pr-lyxex *, Bra kvalitet . Högt värde 2800
9515
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
9516
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
9519
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
9520
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
9523
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
9527
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
9530
Liten insticksbok med **/* ostpl - postfriskt ringtyp- 1940, bl.a. 2x 34, 2x 46,59, 77vm2, 125 **, Kongress och Förening kpl nr 196-225, 5 kr slottet 233a, 238-239 i 6-block **, 259Bc **, 262CB **, 318CCB **, 332C**, div bättre tjänste ex tj 23 4-block **, tj24 5 strip **, 324 CB 2st**, F för ** ca 12000, F för * ca 15000 tot F 2020 ca 27000 fin kval 2500
9533
Lagerbok stämplat tjänste t14 och t 13 i nyanser, små tj med många vm cx, och lösen t 14 och t 13 : alla märken ingår och delvis i nyanser 3x tj1, 3x tj2, 4 x tj 3, 4 x tj 4 inkl grå, 9st 24ö, 2x tj 9..., t 13 med ex 5x6ö, 8x 12ö, 8x 24ö, 6x tj22A, bra tj 22B, 3x tj25, 4x tj 26, tj 46 6st + en cz, F 2020 ca 55000 även över 100 Militär märken ingår ex M3, M8 allt är stämplat. Mest god kvalitet. 2500
9538
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
9543
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
9545
STÄMPEL Samling med ca 800 st SIFFERTYP nr 61-64, 1ö ca 220 st ,2ö ca 100 st, 3ö ca 118 st, 4 ö ca 365 st, Samlat olika orter på var valör A-Ö. Läsbart -PRAKT-LYX. Även ett par fina satsbrev. 2200
9547
Intressant parti ringtyp med Posthorn på visirblad i god kvalitet ,mycket omfattande lager stämplat ca 650 st ca 45 x 2ö ca 37 3ö, ca 85 4ö, ca 105 5ö , 16 st 6ö, ca 150 st 20ö , ca 108 30ö ca 73 x50ö , ca 95 x 1krona F ca 38500, Flera praktstämplar och varianter, många nyanser.Facit 2022 ca 28000kr efter billigaste nyans och inga varianter räknade . Billigt utrop 2200
9548
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
9549
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
9569
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
9577
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
9579
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div extra märkenmed vm kpv ,samt Luftpost med ex 50ö vm krona stpl ex ( F 2022 5500 för denna 138vm)) fin kvalitet 2000
9580
FINSKA STÄMPLAR på Svenska märken, ( inkl 5 utländska märken England,Tyskland USA)9 försändelser och 42 objekt 2000
9586
Drygt 50st ringtyp t 14 på visirblad, alla med utvalda stämplar AB-PR-LYXS, : Alla valörer och många nyanser, 2st 6ö grå,prs 22f, 24i PRS 24ö citrongul, 3 olika nyanser 50 med prs. Bra parti i finkvalitet. 2000
9587
Oscar II högklassig samling med rullstämplar , 5 lösa inkl 4-block, 5-strip, par vidare 5 brev . Allt är i PR-LYX kvalitet. Sällsynta försändelser. 2000
9588
POSTHUSET 5 KR, F nr 65, 51 st ex på visirblad, Många vackra till Prakt stämplar. Bra kvalitet 2000
9616
Bandmärken , omfattande variantsamling ca 500 st nr 139-188, ca 230 st felskurna märken mest 2 märkesbilder, diverse automatskurna, dragspel, extra tonade tryck, kraftiga plåtskarvar m.m. 1800
9620
Liten fin välbevarad presentbok "Ottawa" 1933 med fina svenska frimärken 1911-33,t. ex. 156,158,160, 163,175, 176A,183a,166, 187a,191a192b, praktex gröna slottet nr 233a,och 234-37A. F 2019 ca 16.800kr 1700
9623
Samling stämplat tjänste t14 27st ex 2x 50ö, 5x 1 kr , 13 71st ex 4x6ö , fin tj 22B, +3x tj25, 4x tj 26 i nyanser samt små tjänste kpl.på gamla album blad, alla valörer . F 2022 ca 21000 fin mest Kvalitet 1700
9627
Samling stora tjänste med nyanser **/* 2x tj 1 sen t 13 med t.ex 6ö 8st samt postfriskt fint 6-block, 2x 16A, 2x 12ö, 20ö röd , 22A , 22B. Mest fin kvalitet F 2020 ca 18800 1600
9631
Samling stpl på albumblad, 4sk, vapen kpl, brun lokal, Lejon kpl, bättre ringtyp, Kongress till 2kr, Föreningenkpl, mest bra kval 1600
9640
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
9663
44 ST 5KR POSTHUS F NR 65 , ett 4-block ingår, fin kvalitet 1500
9665
NYANSUPPSTÄLLNING 6 ÖRE RINGTYP T 14, NR 20b-20k, 30st F 2020 då c nyanserna ( ngt tveksamma) räknade som b 17.600kr 1500
9670
Samling/ parti ** postfriskt Oscar- 1942 ex 52c i 4-bl, nr 6, 76, 85,126-35,155bz, 175A par, 181a 3-strip, 185a 3-srip, 240-44, 261-62BC-CB, 318BC, 320BC, 321BB, 324BB, 326-29, 332C slottet 4-s, Birgitta kpl, 337C 4-sid Svan m.m. Bra kvalitet F 2022 ca 22000 1500
9674
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
9680
Samling på gamla albumblad, 4sk vapen kpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl , ringtyp t 13 kpl nr 37 kht, Oscar 10ö 50ö *, inkl 59a * ( F 2000)., tj 22B. bättre lösen inkl 17a*. F 2024 ca 26000 1400
9685
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
9687
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
9701
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
9720
Samling LYX ståmplade märken FÖRSTA DAGEN, 1956-67, ca 135 olika märken. SÄLLSYNT SAMLING på enstaka märken och LYX. 1200
9727
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
9741
Samling på gamla albumblad stora tjänste t 14 i nyanser 42 st varav 76ö, 6x 30ö, 3x50ö, 4x 1 kr del vackra stämplar. Mest god kvalitetF 2020 ca 20300:- 1100
9742
Parti stora tjänste med nyanser T 14 14 st F 4600 T 13 massor på 10 fulla visirblad F ca 7000 , små tjänste vm krona F3600, småtjänste vm linjer bara omv vm F ca 4900, Total F 2020 ca 20.000kr Lite blandad kval. 1100
9747
PARTI KONGRESS OCH FÖRENING 100 tals 5ö-80 ö på 3 visirblad , ex 15 st 25ö nr 200, 11 st 202, 5 st 45ö, nr 204, 11 st 25ö nr 215, 6 st 45ö nr 219. F 2022 ca 35000 blandad kvalitet 1100
9748
PARTI KONGRESS 29 st med vackra - PR-LYX STÄMPLAR 20ö-60ö, ex 12st 25ö, Många fina ex 1100
9803
Samling i Insticksbok 32sidor, vapen -1966, inkl nyanser papper vm, lite varianter m.m. En del bättre märken. 1000
9827
Trevlig samling rintyp t 14 i nyanser, br 3ö 7st inkl praktex, fin 4ö , alla valörer 12ö 15st flera 24ö. Bra 1000
9843
Parti vapen 4x5ö, fin 9ö, 7x12ö, 5x24, 3x30ö och 3x 50ö i bra stpl kval. 1000
9874
NR 182 25ö röd , 100ST stpl ex(74st i par) , alla stpl 1922 ,äldre SFF a 100kr = 10000kr för stpl 1922 vilket är sällsynt. Ytterst ovanligt utbud. 900
9882
Samling lösen t14 och 13 på gamla albumblad stämplat och ostämplat delvis flera nyanser 2x 1ö, 2x3ö, 3x5ö 20ö, 3 x24ö inkl färgstark felfri L7a, 2x 30ö 3x 50ö t 14, 49st t 13 med 3x 24ö, 5x 1kr. Bra kvalitet ex sällsynt röd stpl på L 19. F 2020 ca 14.400:- 900
9885
Lösen t13 överkpl ra serie **/* i 4-block 17st med tex 3st 50ö block, 2st 1 kr blockF 2022 ca 10.000 900
9890
Parti **/* 1920-40-tal , inkl bätre band , ex 165cx**, 168**, 172a** prakt, ,180a** , 233a,b * 5kr gröna slotten , 3-strip nr :244** +257** 350**+ 352**. F ca 8500:- Bra kvalitet 850
9964
ORTSTÄMPELSAMLING VÄSTERNORRLANDS LÄN, Ringtyp-1940 tal ca 186 olika stämpeltyper /orter på rutade blad.med många PRAKT-LYX STÄMPLAR. 800
9965
ORTSTÄMPELSAMLING NORRBOTTENS LÄN, Ringtyp-1940 tal ca 148 olika stämpeltyper /orter på rutade blad.med många PRAKT-LYX STÄMPLAR. 800
9966
ORTSTÄMPELSAMLING KALMARS LÄN, Ringtyp-1940 tal ca 135 olika stämpeltyper /orter på rutade blad.med många PRAKT-LYX STÄMPLAR. 800
10007
ORTSTÄMPELSAMLING ÄLVSBORGS LÄN, Ringtyp-1940 tal ca 152 olika stämpeltyper /orter på rutade blad.med många PRAKT-LYX STÄMPLAR. 750
10008
ORTSTÄMPELSAMLING MALMÖHUS LÄN, Ringtyp-1940 tal ca 165 olika stämpeltyper /orter på rutade blad.med många PRAKT-LYX STÄMPLAR. 750
10068
ORTSTÄMPELSAMLING VÄRMLANDS LÄN, Ringtyp-1940 tal ca 138 olika stämpeltyper /orter på rutade blad.med många PRAKT-LYX STÄMPLAR. 700
10069
ORTSTÄMPELSAMLING GÄVLEBORGS LÄN, Ringtyp-1940 tal ca 161 olika stämpeltyper /orter på rutade blad.med många PRAKT-LYX STÄMPLAR. 700
10070
ORTSTÄMPELSAMLING JÄMTLANDS LÄN, Ringtyp-1940 tal ca 152 olika stämpeltyper /orter på rutade blad.med många PRAKT-LYX STÄMPLAR. 700
10071
ORTSTÄMPELSAMLING SKARABORGS LÄN, Ringtyp-1940 tal ca 137 olika stämpeltyper /orter på rutade blad.med många PRAKT-LYX STÄMPLAR. 700
10072
ORTSTÄMPELSAMLING GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN, Ringtyp-1940 tal ca 157 olika stämpeltyper /orter på rutade blad.med många PRAKT-LYX STÄMPLAR. 700
10156
Drygt 40 märken med UTLÄNDSKA stämplar ringtyp -oscar och några senare.Engelsk, finska Kork stpl, båtsiluett stpl, New York, Fra Sverige, olika typer, Kanadensisk Montreal m.m. 600
10157
Parti 4st 20ö Lejon, 19c,2 fina klipp 20/20+5ö ca 12 ex ringtyp -Oscar med utländska stämplar, posthuset nr 65 i stpl 4-block 600
10160
ORTSTÄMPELSAMLING ÖREBRO LÄN, Ringtyp-1940 tal ca 113 olika stämpeltyper /orter på rutade blad.med många PRAKT-LYX STÄMPLAR. 600
10190
30ö GII A typ II nr 416 SX2 100 st stpl , Hög kvalitet. F 2005 7500 500
10239
Serie ringtyp t 14 , ex 2 st 6ö en c nyans, 2x 24ö, 2x50ö, 2x 1 riksdaler. F 2016 ca 6600:- 500
10262
Parti felfri svart lokal, 15 PR-LYXS klipp 12ö vapen, 3 prs nr 38,45,46. 500
10280
RINGTYP T 13 serie med PR-LYX stämplar ( ej nr 37) 500
10281
5 kr POSTHUS NR 65, 12 EX INKL ETT 4-BLOCK, 3 PAR, mycket fin kvalitet 500
10285
ORTSTÄMPELSAMLING VÄSTMANLANDS LÄN, Ringtyp-1940 tal ca 80 olika stämpeltyper /orter på rutade blad.med många PRAKT-LYX STÄMPLAR. 500
10286
ORTSTÄMPELSAMLING GOTLANDS LÄN, Ringtyp-1940 tal ca 51 olika stämpeltyper /orter på rutade blad.med många PRAKT-LYX STÄMPLAR. 500
10317
111 st nr 50 Ringtyp 10/ 12ö stpl med flera fina stämplar. F 4540+ 450
10324
Parti PROFIL VÄNSTER * 31st varav 25 olika, många PR-LYX. F ca 3200++ 400
10325
Samling UTLÄNDSKA STÄMPLAR på Svenska märken 19st, 2 brev, Fra Sverige, Från Ullandet m.m. Hög kval. 400
10382
17st 151Cbz stämplade F 2020 9200 kr 400
10383
PRAKT ORTSTÄMPLAR T--U-LÄN VÄSTMANLAND 70ST Stora Tjänste på 2 visirblad,flera olika valörer 400
10387
ORTSTÄMPELSAMLING HALLANDS LÄN, Ringtyp-1940 tal ca 61 olika stämpeltyper /orter på rutade blad.med många PRAKT-LYX STÄMPLAR. 400
10436
Parti ** 8olika 5-strip nr 165-187.Ex 173a,c, 187c. F ca 2800 300
10520
50ST NR 66 20Ö oSKAR UTAN VM, f 6500 200
10538
NR 61-64, parti 4-block, 5 strip 1ö, 3st 4ö i par och singel. Nyanser ex 61a i 4-block. Bra kvalitetF 2014 ca 1720:- 175
10551
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2011 40.000 BRA KVALITET, ex flera praktex som 5 kr posthus, 2-5 kr kongress, 5kr Föreningen 6500
10552
PARTI ** postfriskt, med 50ö, 1kr Oscar , 5 kr posthus, 50, 1kr medaljong, samt Kongress och Föreningen kompletta serier. F 2014 40.000 BRA KVALITET, ex några praktex som 5 kr posthus, 2 kr kongress, 5kr Kongr och 5kr Föreningen i AB-PR. 5000
10553
100 st nr 65 5 kr posthuset, bra stpl ex. 3700
10554
PARTI 4-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 22000. 2500
10555
NR 211-225 Världspost FÖRENINGEN 1924 kpl ** postfrisk serie. 35+40ö ngt ktt, bra kronvalörer. 2400
10556
UTSÖKT LOT AB-PRS MÄRKEN, 2 x 4sk, 2 5ö vapen , 8 12ö, 2x24ö+ par, 3x30ö + par och 50ö. Vacker lot. 2200
10557
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3ö 14A 3ö, 14B 5st och 20ö 6st av var nr 14 och 16. F 2011 ca 33000:- 2200
10558
30ö Stora tjänste t 14, tj8, 20st med AB-PR-LYX stämplar . Fin kvalitet 2000
10559
KONGRESS NR 196-210 INKL 187cx, OCH vÄRLDSPOSTFÖRENINGEN NR 211-225 inkl 212 cx 2st, samt 216 FDC klipp och 233a,b. Bra kvalitet 2000
10560
KONGRESS och FÖRENINGEN * nr 196-25 inkl 10ö cx och 30 ö grönblå, mycket fin serie ostämplat, utsökta kronvalörer. 1900
10561
Parti 37 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156, cx, cxz, 157 A1, A2, 158, 159a,b,bz (kt) 160, 162cx **, 163A, A2, 167, 168 e i par, 171 m.m. F 2005 ca 17.000 :- Bra kvalitet. 1900
10564
PARTI 3-STRIP kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 16000. 1600
10567
FÖRENINGEN NR 211-25 serie 5ö-5kr * OSTPL AB-PRAKT serie ,bra tandn. 1400
10569
Liggande lejon lot ostämplat * - (*) 3 och 20ö 5 av var nr 14 och 16. F 2024 ca 24000:- 1400
10570
Parti 9 4-block och 2 6-block nr 144- 177Cc. ex , 148C 6-bl,149C, 175C, 177Ca,c, F 2013 ca 17.500 fin kvalitet 1400
10572
211-22 FÖRENINGEN 5-80öre ** POSTFRISKA INKL 20Ib ktt, övriga ngt bättre tandn än normalt F ca 7800 1300
10574
14 ST 24 ÖRE VAPEN MED PRAKT stpl eller omvända prs. Bra kval. 1250
10575
Föreningen kpl förutom 2kr ,nr 211-23,225,+ 4-bl 5ö, ngt bl.kval men t.ex 20ö,30ö i prakt. F 13535:- 1200
10576
PARTI PAR kpl A,B,C 259-68, 318-24 ** (ej bc-cb par) några är delvis * och ej räknade. Bl.a. alla 3-sidiga ex 320 B1,B2 . F 1999 ca 11000 1200
10577
Parti 19 olika G V profil vänster nr 175-192. Br a kval F 2003 ca 8200:- 1200
10578
6 st Sthlmia 1955 9-BLOCKserier ** 1200
10580
7 st ringtyp t14 3ö 4st , 6ö, 12ö, 20ö F ca 18000 Ngt blandad kval. (*) -' 1200
10581
FÖRENINGEN KPL * OSTPL, BRA . 1100
10582
Parti lösen i 4-block * , 1ö, 6ö, 12,30 och 50 ö T 14, 3,5,12,30ö t 13. F 2004 ca 16000:- 1100
10583
Parti ostpl * / ** ca 25 märken , 19 olika bl.a. nr 7, 13N2, 14, 28 i par, 35, tj 18, tj 22B. F ca 14.000:- 1100
10584
50Ö VAPEN 10 goda ex , en prs, någon kt 1100
10585
10 st 4-skilling Bano ,4-5 hela och de andra med någon kt, en tryckvariant stor prick mellan LL och B 1100
10588
Lot vapen, ringtyp , lösen och Oscar i ngt bl.kval. Tot ca 270 märken. 1000
10589
Parti 29st **/* i mest utvald PR-LYX centr, bl.a. 186c 30ö G.V. vitt ppr i nära LYX centr, 155a AGRG pr-lyxc. 151A,167, 176A-C,180a-b, och ** nr 76, 156 gummive., 193, av 5-strip 153, Fin lot. 1000
10591
Parti ** G.V. PROFIL vä , nr 175-195 ,27 olika. bl.a.175A,C, 176A,C 180a,b, 181a,b, 184, 187a,b,c... F 10020:- 1000
10592
14-16 Liggande lejon 3 serier mest AB-PRAKT stpl 1000
10593
NR 216, 30 ö föreningen, 25 utvalt PR-LYx centrerade ex med 1 stpl. Ovanligt fin kvalitet, F 7500+ 1000
10594
Bellman 324 BB 300 stämplade par ur gammalt lager F 21000 1000
10595
Variant lot! 24 öre ringtyp t13, nr 34, 26st bra ex , flera AB-Pr stämplar, Kuriosa intressant lot då alla har nästan full orginal gummering kvar. Flera ser postfriska ut. Fin gummeringsstudie på nyanser som man sällan ser som **: UNIKT Parti. 1000
10596
50ö Stora tjänste t 14, tj9, 9st med AB-PR stämplar . F 9000 1000
10597
5Ö VAPEN 14ST fina ex, ett par PR-LYXstämplar och nyanser t.ex 7a1 1000
10598
RINGTYP T14 kpl, t 13 kpl utom nr 37, PH kpl , en del nyanser totalt 42 st. Praktstämpler ex nr 23 och 26. Fin kvalitet 1000
10599
Parti 14 äldre ostpl * märken vapen 9 (*) ,12,30ö ringtyp nr 19 34 46-47, -Oscar 39 ('), 45, 58, 60 samt nr 91. Något bl kval . 9 ö *. F 2022 ca 18.800 1000
10602
OSCAR PARTI NR 19 ST **/* 45, ALLA VALÖRER , endel nyanser. Bra kval. 900
10603
LOT 15 st mellan nr 7-51 **/* mest god kval. F ca 10.000:-. 900
10604
RINGTYP T 13 OSTÄMPLAD nyanslot, 4x3ö, 2x5ö, 3x6ö, 4x12ö, , 2x20ö, 2x 24ö. F ca 15000 900
10605
Lot Profil vänster 6 ex varav 5 **, 1 * i prakt kval nr 175A, 185c, 186a,b, c *, 195. Inkl 3 olika av 30ö brun och praktex 30ö brun på vitt papper. 900
10606
Parti 29 olika Postemblem **/* ett par olika papper och flera vm. De flesta ingår ex 156-62, , 162cx , 163A, A2, 167, 171 m.m. F 2005 ca 8.000 :- Bra kvalitet flera praktcentr. 900
10607
20 st RINGTYP PH 4-5ö och 20-30ömed PR-LYX stämplar olika orter, många praktex. Hög kvalitet 900
10608
Liten insticksbok med **/* mest * ringtyp Oscar band, F 2007 ca 15000 mest god kval 900
10609
RINGTYP 30ö t 14 , 50st stämplade ex i nyanser, många vackra stämplar även blå stpl, varianter m.m. 900
10610
Parti ringtyp med PH 29 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer ex3x3ö, 2x6ö, fin lot. 900
10611
50 öre vapen 8st fina ex i flera tidiga nyanser , nyanser. 900
10612
FÄRGADE STÄMPLAR 25 olika på RINGTYP NR 19-50, flera PR-LYX 900
10613
OSCAR NR 39-60 KPL * MED NYANSER , 2ex nr 39 och 45, 52a1 m.fl. kpl alla nr. F ca 9300:- lite varierande kval. 850
10614
14 st 50ö VAPEN stpl, bl,kval, NYANSER 850
10615
PARTI RINGTYP t 14 , ex 19c, 21a, 22f, 24 3olika nyanser, 26a (F1800)lyxc bra ex, 26d,f,g, 27c,27d. BRA KVAL.ca 6000 800
10616
Kongress serie 5ö-2kr **, bra serie , 2 kr kt, F -02 7765:- 800
10617
4SKILLINGAR, 4 st nyanser bl.a.2c,l,m 800
10618
Parti */** ringtyp ph- postemblem , nr 41-171, bl.a. 2nyanser nr42, nr 49, 59-60 (50-1kr Oscar), flera 149-51, 5-strip 153**, nr158-59,163a+b, 167, F ca 12200:- 800
10619
Parti ** 23 olika mellan nr 76-195, inkl136-38, 149A,C 155,163, 175A,176A,C, 186 m.m. F ca 9000 800
10620
Parti 25 olika GV profil vänster */** inkl par ex 179Agbz , 176C i pr 4-block , 183, singel 175,A,C ,176A 179e,f, 180-83 , 185 , 186-95. F 2005 ca 8600 :- bra kvalitet . delvis Prakt centr 800
10621
50Ö VAPEN 4 VACKERT STPL EX I NYANSER 800
10622
Parti ringtyp t13 * -(*) 12 st 3ö - 1kr (ej nr 35, 37), bl.a. 3 nyanser 20ö, blandad kval. F ca 20.000 800
10623
24ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX stämplar, nyanser .BRA. 800
10624
5 KR POSTHUS 20 ST BRA STPL EX, nr 65 800
10625
STORA TJÄNSTE T 13 serie med PR-LYX STÄMPLAR , 20ST NR TJ11-26 INKL 22BLYX men vht, flera myckt vackra. 800
10626
Parti ringtyp t 13 32 st med PRAKT-LYX stämplar , alla valörer utom nr 37, ex 5st 3ö, 3x24ö. 800
10627
14st 5ö vapen i nyanser, bl.a 7c1 med 4-k stpl och 4st 9öre vapen i nyanser. Mycket blandad kvalitet 800
10628
TJ 33, 15ö BRUN 26 st PR-LYX ex med olika orts stpl. UTSÖKT PARTI 750
10629
Parti 5-strip mellan nr 259-323, bl.a. 259, 268, 320-23 F-04 ca 3750:- Bra kvalitet. 750
10630
Parti 5-strip mellan nr 232-258, bl.a. Lützen kpl 10-90ö, nr 239A,E, Bromma 50ö, F-04 ca 4650:- Bra kvalitet. 750
10631
Parti 19 bättre märken, 1856-1891 (*) -** mest (*) 6a3 , 12, 14B, 17,19, 28, 31-333, 43, 58-60. Blndad kval. F ca 27000 (F 2007) 750
10632
parti bättre drygt 40 stpl märken 1874- 1941 på 6 små instickskort, ex tj6, tj25 , M3, M 8, 1 kr oscar i 4-block med blå stpl -00 kht, 2st nr 20, 7x 24ö nr 34, nr 44, 66, 3x 66 75, 2 st 189b. F ca 10.000 (2007) 750
10633
10 mkt ovanliga kombinationer postanvisningsklipp 1888- 90 , bla. nr 43+45+50, 2x6ö+3ö+1ö, 750
10634
Postfriskt parti Medaljong -1946 i pergamyntpåsar, inkl flera bättre ex, 148Acx 4-strip, 226-30 prakt serie, riksdagen 5ö-60ö, par 35ö postverket, 261-65 inkl 262CB, BB par högvalörer m.m. F 2008 ca 8500 750
10635
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:- 750
10636
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 25 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.750:- 750
10637
PARTI ** oscar -1938 , diverse oscar medaljong band ex 155 i par, div nr 211-68 riksdagen, postverket , ex par 262-65 .fint 3strip nr 268 Lite bl kval. F 2009 ca 15.000:- 750
10638
nr 66 100 ex i par och 3-strip bra kval F 13.000 750
10639
Parti 18st ostpl **/* 5 st ringtyp t 14, nr 8N1, 31 praktex 6ö nr 44**, 43** kt, 6st lösen. F 2013 ca 15500:- lite bl.kval 750
10640
Parti 5ö ringtyp med PH 16 st med PRAKT-LYX stämplar , fin lot. 750
10642
5 kr POSTHUS, 15 st mycket fina stpl ex inkl 3 st par.många AB-PR stpl 750
10643
211-224 * ostämplat 5ö- 2 kr UPU 1924. F 4900 (98). BRA KVALITET 700
10644
PARTI OSTÄMPLAT * 15 EX NR 14-52 + 4 st tjänste t13 . Bl.a. 31(kt),32,44,46,49,39,45. F -99 ca 7500:-. 700
10645
PARTI PRAKT -LYX EX **/* 1891- 1924 14 st bättre utvalda ex, BL.A. NR 55-56,88, 115,119,122, 149Abz, 205. 700
10646
Parti ** 1878-1939, 3 -strip 12ö ringtyp t13, nr 67,88, 3-strip 110ö Gustav Vasa, Tj 23,tj 26 m.fl F ca 7000. 700
10647
TJ 33, 15ö BRUN 132 mest st PR-LYX ex med många orts stpl. UTSÖKT PARTI 700
10648
Parti 19 olika GV profil vänster ** inkl ex 175A , 176A 179e,f,bz, 181 , 183a,b ,185, 187, 192b. F 2005 ca 6600 :- bra kvalitet . 700
10649
Parti 30 olika GV profil vänster * någon ** inkl ex 177Aa,b, 177Cb, 179e, 180-81a,b , 183a,b, 184, 186a,b 187a,b,c, 190a,b ,191a, 192a. F 2005 ca 6500 :- bra kvalitet . 700
10650
Parti 35 olika inkl någon nyans ostpl * nr 28-67 ,enstaka ** ex nr 44 , * nr 31,34 2-20ö ringtyp PH, nr 39, 45, 52-59, 59c nr F 2005 ca 11.000:- mest god kval 700
10651
nr 43, 5ö ringtyp PH 18 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 700
10653
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 24 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 8.400:- 700
10654
Ringtyp t 14 12öre 7 st 3-strip på klipp, mycket sällsynt post. stpl 1872 21c, 4x 1873, 2x 74. 3-strip 40x 700
10655
15ST STORA TJÄNSTE MED PR-LYX stämplar, vacker lot 700
10656
Bellman 324 BB 200 stämplade par F 14000 700
10658
Parti * -(*) nr6-46 ** 12 olika märken ex 6a3,9,9h, 11h, 12, 17 , blandad kvalitet F 2017 30000:- 700
10659
Parti ostämplat, ex nr 15 (*) 17ö Lejon kht, F nr 40-49 * ( 50, 1 kr prakt centr men u.g.), 52-59, 105-14, 126-35, bättre band ellan 140-195 ex 155a, 246-57 och diverse senare serier, F 2020 ca 21000 lågt utrop 700
10660
Parti vapen , lejon ringtyp, nr 7-51 (*) , * , ** ostpl- postfriskt bl.a 5ö (') variant vapen accent över ö hö 5, 12ö vapen 9g kht, 50ö vapen ktt, div ringtyp Ph ** flera 2ö, 6ö 4st ** i ngt särat 4-block, 10st ** nr 50 och 4x51**. F 2020 ca 21500 700
10661
24ö VAPEN 14 st stpl ex, flera vackra stämplar 700
10663
24 st RINGTYP MED UTLÄNDSKA STÄMPLAR 7 FINSKA varav 5 kork stpl, 11 st Danska stpl ex nrs 19, 4 st Engelska och 2 Norska. Lite blandad kval. 700
10665
12 st stpl 1 riksdaler ringtyp t 14 inkl 5 st a nyanser stpl samma datum från samma brev, rekonstr 3-block + par2, 3 st b nyanser och 2st par 27d . F ca 10.000:- 675
10666
Parti ** 1924-36, med par 197cx, 222 80ö, kpl serier 226-30, 234-37, 240-45, mest praktserie POSTVERKET 1936. Fin kvalitet F ca 6800 675
10667
PARTI STÄMPLAT NÅGRA VAPEN, RING- TYP T14 KPL,PH KPL NR 65,L 6,L10 M.M. F ca 6000 650
10668
RINGTYP T 13 SERIE MED MEST PRAKT EX NR 28-36+38 650
10669
30 öre vapen , parti med 21 st stpl ex, nyanser , flera vackra stpl , ngt bl kval. F ca 6000 650
10670
8 vackra vapenmärken 10a, d2,g, 11a,b,f, 12a,d. F 3200 vackra stpl 650
10671
parti 4sk 2x5ö vapen 5x nr 9, 2 ab-prs 24ö, ab-prs 30ö, 50ö vapen, 3x 14B 17ö lejonrv stpl, 2x 20ö . F ca 4500 ngt bl kval 650
10672
PARTI VAPEN 30Ö 18ST I NYANSER, FIN KVALITET. 650
10673
NR 28-36+38 SERIE MEST PRAKT EX 625
10674
KONGRESS 5ö-80ö **-* F över 2000+ ngr prakt 625
10675
STORA TJÄNSTE T 13 KPL */**, (ej 22B,24A) bl.a ** Tj 18(kht),21(2st), 23(2st), flera väl centr ex F 6700 600
10676
OSCAR NR 52-50, + 52c, 66-67, mkt fräsch serie F ca 3600 600
10677
Parti Kongress 5ö- 80ö ** postfriska inkl 197cx . 80ö med kt. F ca 4600. 600
10678
BB-PAR parti stpl + nr 321 BC,CB.Bl.a. 321 BB 10st, 338 15st,nr 350 44st, 352 15 st. F över 6000 (1998) 600
10679
19 ST 30 ö VAPEN STPL , NYANSER , vackra stpl , bl.kval 600
10680
RINGTYP PH, alla valörer 50st +2x nr 51, 4x 50. CA ½ PRAKTSTÄMPLAR, EX PRAKTEX 6ö. 600
10681
Parti Ringtypsklipp bl.a. 33ö Panvn t14, 3+5+30ö =38ö (Rysslandsbrev) , nr 22f , 23, bland tandningar , m.m . Intressant. 600
10682
RINGTYP 13+PH 34ST MEST PRAKTS. VACKER LOT. 600
10683
PARTI 12 st ostpl märken nr 59,77, 141,144Ccx,154,158-59, 163a,b , 167a,b ,177Cc. AB-PRAKTcentr. F 7700 600
10684
6 st 50ö vapen vackra ex i ngt bl.kval. Tidiga nyanser . 600
10685
Parti 8 ostpl märken med utvald PR-LYXcentrering, nr 77, 82, 202,203, 216b 30ö grönblå, 217-19. 600
10686
Parti Tjänste */** bl.a. nr 1, 2, 8 ibl kval sen god kval med 18 stora t 13 ex 6ö, 10ötyp1, 12ö, 50ö(*) 2 nyanser 30ö ** tj23**, 24-26 och små tj kpl. F 2006 ca 9300:- 600
10687
nr 43, 5ö ringtyp PH 28 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 600
10688
13ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar, fin lot 600
10689
12ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr32 med PRAKT-LYX stämplar, mycket fin lot 600
10690
RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKT-LYX STÄMPLAR. 600
10691
Ringtyp- medaljong 27st */** i mest god kval. F ca 6200:- 600
10692
tj 25 PÅTRYCK 10ö/12ö, 38 st ** , inkl 4st med spegeltryck, 5x 4-block, små tryckvar färgprickar m.m. F 2011 ca 10.000:- 600
10693
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 100st stämplade ex på AV papper F 25.000:- 600
10694
140A 250 st i 2 pergamynt kuvert från gammalt lager, F 12.500:-. Ganska ovanligt märke i dessa kvantiteter 600
10695
RINGTYP PH 3Ö 5ST AV VAR NYANS 41a,b,c och 6ö 2 av var nyans 44a,b,c F 2017 6000, BRA KVALITET NÅGRA PRAKT STÄMPLAR 600
10696
parti ** postfriskt 34 olika ex nr 41, 44, 50-54, 61-64, 67,85, 96 1 kr, tj19v1 , 324CB, 321 BB 259bc-cb, 2612cb 6olika högvalörer 1940 tral ex Bibel 90ö. Fin kvalitet F 2018 ca 8200 600
10697
LÖSEN T14 ostämplat * 1ö-50ö en 1ö(*), 20ö liten tu fl. F 2018 ca 8400 600
10698
138 50ö LUFTPOST / 4ö , 15 bra ex med fina stämplar 600
10700
Gammalt urvalshäfte stpl . Kvar finns ex 5,24,50ö vapen 3,20 ö lejon , nr 17h, 20, 24-26, 38-51, div bandm. m.m. ,F 6000 575
10701
Parti ** 4-block 11 olika, bl.a tj21 30ö fint block, L15, nr 76, 82, 137. F 2005 ca 5200:- Bra kvalitet 575
10702
PARTI **/* nr 34- 75vm2 , ex nr 39-42, 66-67,76 i 4-block, tj15,tj17,tj20 , tj 25-26.Ca 42 märken Fca 6000. bra kval. 550
10703
Parti 17ostpl märken ringtyp- medaljong. Bl.a. nr 29, 41-42, 65 Posthuset, bra ex, 77, 88,90,91,96. F ca 7500:- (2005) mest bra kval. 550
10704
Kongress ** 5ö- 1 kr, normal kvalitet F ca 5300 550
10705
RINGTYP T 14 , kpl serie märken, och ett klipp, mest bra stpl. 550
10706
12 st olika stämplade BC-CB par och 321BB F 5200 550
10707
11ST STORA TJÄNSTE ostpl 3,5 o 6ö t14, nr 13 A 15, 16Aa, 21, 22A, 23 24, 26, vackra ex men några småfel F 2011 ca 6700:- Lågt utrop 550
10708
KONGRESS 5-50ö ** F 3050:- 500
10709
Parti stpl drygt 40 st lite bättre äldre märken . Bl.a 2 st 24ö vapen, Lösen 6ö t 14, L7a(tu), dyrare tjänstemärkent14, 6ö t13, Tj25+26 m.m. mkt bl.kval. F 1998 ca 8000 500
10710
26 ST RINGTYP MED PRAKT-STÄMPLAR, bl.a . 12 st 5 ö T 14. 500
10711
30 öre Lejon 4 -sid tandning F nr 148 C, 100 stpl ex i kvalitet mycket bättre än normalt. F 2800+ 500
10712
PARTI STPL MÄRKEN NR 236-339, ÄVEN BB PAR. F CA 10500:- 500
10713
RINGTYP PARTI * 2x3ö(*)+ 12ö(*) T14, 3,4,6,12,20ö och 24ö t13 . F ca 8400 500
10714
Parti 27st ringtyp PH **/* 2-20ö .F ca 6500. 500
10715
Postens Presentbok med ca 40 märken 1920-70, inkl bättre nr 140Ac, 149A, 151A , 153-55, 240-45 ...F ca5300 500
10716
169cxz, 110ö Postemblem 24st , F 6000 500
10717
PARTI ** 1920-50 TAL, bla 5-strip nr 165cc, 283, 285-93, 296-98, 466, 148A spegeltryck , F 2002 ca 5000kr 500
10718
Instickskort med ca 60 st (+ 5-strip nr 152) felperforerade och felskurna bandmärken nr 139-192. Bra lot. 500
10719
Parti ca 150st 1911-86 ** med några bättre märken serier, div medaljong, Bibeln, G V 85 år m.m. 500
10721
Parti 10olika , mest i par o strips , GV profil vänster **/* inkl ex 175A 2, 176A 3 176C 4 block, 180 3 , 181 5-strip **, 183 4,186. F 2005 ca 5.400 :- bra kvalitet . 500
10722
Parti 25 olika GV profil vänster * inkl ex 179e-, 180-81a,b , 183-88, 190a,b 191, 192a. F 2005 ca 4400 :- bra kvalitet . 500
10723
7 klipp från samlingslösen, bl.a bredmarginaliga 3+4 och 4+3 sid par nr 332 5 kr slottet, 4 st 337C m.m. 500
10724
10 st ringtyp ostpl (*) nr 17 2st, 28-29, 31 2st, 32 3st och 38. F 12000 bl. kval 500
10725
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 21st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 6300 500
10726
Kongress 10 olika **/* 5-35ö + 60-80ö+1kr, Föreningen 5-20ö+35-80ö *. Bra kvalitet. F ca 4100 500
10727
Liten insticksbok ** bl.a trekr 5-strip 13 olika, inkl120 ljusblå, 1,75, 1,80, 1,85, 2,15, 2,55, 2,85 div hällristningar och G.VI .A inkl HA 6 kpl 4st. 500
10728
Ringtyp enheter nr 23 i par, nr 30 3-strip pr, 33 5strip och 4-strip, 35 prs 3-strip. 500
10729
RINGTYP T 14 , kpl serie märken, bl.a. 2 st 6ö , och 2 klipp, mest rättv prydliga stpl 500
10730
TJ 24 1 KR 14-block+8+6+3 par alla stpl STH 14-12-01,trol från samma ark 500
10731
TJÄNSTE ENHETER ** 6ö 6-block (2 ex ktt)3ö e nyans 33st flera 10-bl, några tj26 m.m. F ca 8000 mest god kval 500
10732
Parti ** 20 olika G.V. PROFIL VÄ nr 175-194 , bl.a. nr 175A ,C 2 nyanser, 176A ,183,185a, 193-95 F ca 5200 God kval. 500
10733
48 ST 5 ö ringtyp PH med PR-LYX stämplar, flera lite mindre orter 500
10734
nr 49, 1 kr ringtyp PH 10 st med PRAKTs , 5 AB-PRS par och 2 varianter , flera nyanser . Vacker lot 500
10735
12ST 5 Ö RINGTYP T 13 MED PR-LYX STÄMPLAR, NYANSER. 500
10736
10ST 6 Ö RINGTYP T 13 MED PR-AB STÄMPLAR, NYANSER. FI n LOT. 500
10737
Parti Lösen t 13, , 45x 50ö Vackra Stämplar nyanser m.m. Fin kvalitet. 500
10738
Ringtyp 18 st- nr 64, totallt ca 30st */(*) i mest god kval. bl.a. nr 28, 31, 32, 47, 49 F ca 7500:- 500
10739
72 st 6ö ringtyp T13 NR 38, god kval , nyanser , månnga vackra, några PRstämplar. 500
10740
NR 65 5 KR POSTHUS 10 bra stpl ex 500
10741
3öre ringtyp nr 17 , 11 st med PR-LYX STÄMPLAR 500
10742
10 st nr 65 5 kr POSTHUSET, bra stpl ex. 500
10743
RINGTYP T 13 3Ö-1KR nr 28-36+38, MED PR-LYX STÄMPLAR 500
10744
Ringtyp t14 16st 5-30ö + 3-strip 12ö på klipp ÖSB-74 några PR-LYX stämplar, en del AB spl och kuriosa stpl ex 4st 20 ö med Finsk ANK stpl en 22f, nyanser som bra 6ö grå , 24ö citrongul... Bra. 500
10745
Lösen t 13 bra parti 24 st t13 1-7 av var , de flesta AB-PRAKT stämplar , vacker lot. 500
10746
14 st ringtyp PH 1-3 av var valör utom nr 40-49, alla med PR-LYXS , fin kval med nyanser och flera stämpeltyper 500
10747
PARTI ** postfriskt 1934-38 bl.a. bra serie Postverket 1936. 500
10748
7ST STORA TJÄNSTE MED varianter 18v2,v3, 19v2 1kr 24A förskjutna färger isär och kraftigt ihop ,24B felperforerad. 500
10749
30 öre vapen 10st med mest fina AB stämplar , nyanser. 500
10751
10st PRAKT stpl 50ö röd stora tjänste tj22. Vacker t parti 500
10752
Serie ringtyp med PH nr 40-49 med PR-LYX stämplar. 500
10753
144Cbz 10 stpl ex, mest god kvalitet F 15.000 500
10754
20st stämplade 30ö vapen i god kvalitet, även tidiga nyanser 500
10755
Parti Lejon 10st 3ö nr 14B, en 17ö nr 15, och 14 st 20ö nr 16 i nyanser , stpl ex. 500
10756
16 PR-LYX stämplade Välgörenhets märken 1904-11 och 1 1916, inkl kuriosa som Wärde stpl, Ångbåts stpl mnr 107 , rakstpl TANTO, .. fin ovanlig lot. 500
10757
nr 24-25 24öre ringtyp t 14 och 30ö 15st av var . Bra kval F ca 6600 500
10758
5 kr posthuset F nr 65, 6st vackert stpl par varav ett med 3vm 65vm3, F 4200 500
10759
nr 26, 10st fina stpl ex. F 4000 500
10761
NR 48 50 Ö RINGTYP PH 24 st I NYANS sammanställning 48a, 7x48b, 5sx48c, 6x 48d, 5x 48e delvis PR-LYXs stämplar, Bra lot! 500
10762
Parti ** medaljong-1936 ** 18 olika märken ex nr 84, 145A, 167b (F 3500 gummiveck) 172, 174, 258 fin kvalitet F 2017 5000 500
10763
Vapen kpl med 2x 30ö, och Lejon kpl F nr 7-12 och 14-16, bra serier några vackra stpl. 500
10764
Slottet 5kr grön på vitt pappaer nr 233b, 15 st stämplade bra ex.F 2022 5250kr 500
10765
SMÅ TJÄNSTE . 2ö, 10ö, 25ö, 24 st av varje med utvalda AB-PRAKT LYX STÄMPLAR. Fint parti. 500
10766
GOTLANDS STÄMPLAR 10st 1863-1901 ex 50ö vapen (FÅRÖ)SUND 1863 och ett PR LYX 4-Kant stpl klipp med nr 43+2x45, samt 4 försändelser. 500
10767
RINGTYP MED PH PRAKTSERIE med extra 5ö, klipp 5+20ö 500
10768
SERIE RINGTYP T 13 nr 28-36, 38 (ejnr37) med PR-LYX STÄMPLAR 500
10769
SERIE RINGTYP T 13 nr 28-36, 38 (ejnr37) med PR-LYX STÄMPLAR 500
10775
NR 168c-d 1kr orange på vitt papper 125 stpl ex i god kvalitet, F 10000 475
10777
30ö VAPEN PÅ KLIPP MED 1-3stpå varje 3x2,2x3 och singel ;totalt 13st. 450
10778
PARTI 18 ÄLDRE EX stpl, 2 st 50ö vapen ,nr 16, 2x nr20,23,, tjänste 5+1kr t14, tj 22 LYXs men kt m.fl. F ca 5000 ngt bl kval.Några prs. 450
10779
Lösen t 13 kpl **/* ,18st , nyanser ex välc L17a , flera prakt. 450
10780
PARTI 24 ST olika märken ca 1982 alla LYXS SILJANSNÄS 1982. 450
10781
10 st nr 179 Abz ,välc. bra tandn. F 4000 450
10782
20 st nr 159 Abz ,prc. bra tandn. F 6000 450
10783
Parti * nr 143-162, 19 st bättre bandmärken ex nr 151Ac,d, 152Acz, 153-55+ 155a, 156-159. F ca 5600 450
10784
Parti 11olika och 5 extra papper eller nyanser GV profil vänster **/* i plåtskarvpar inkl175A, 176A 2st, 176C, 180, 181 2st, 183,185 192a,b . F 2005 ca 5.250 :- bra kvalitet . 450
10785
Parti ca 50 st */** med bla nr 17 (*) 45* 55*, tj 15** även div stämplat 14B, 73cxz, L6, 223 450
10786
nr 43, 5ö ringtyp PH 24 st i nyanser med PRAKT-LYX STÄMPLAR 450
10788
LÖSEN 8 olika stpl 4-block, 3ö t 14 Hudiksvall samt 1-12ö t 13 div orter, 24ö vackert PITEÅ 26-490, 30ö. 450
10789
LANDSTORM I-III 12 olika märken med rättvändastpl delvis prakts, ovanligt. 450
10790
5 KR POSTHUS nr 65 16 fina lätt stpl ex 450
10791
nr 20 b,d-e, g, i-k, 6 ö ringtyp t 14 7st fina stpl ex. olika nyanser F 3650 450
10792
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 100 st stämplade ex i kuvert, F 9000 450
10793
Stora tjänste överkpl serie stpl med 3x5ö, 3x 24ö.fin kvalitet mest AB F 2018 ca 6150 450
10794
OSCAR , 32 ST MED PR-LYX stämplar alla valörer , nr 39, 45, 52-60. Vackra. 450
10795
SERIE RINGTYP MED PH nr 40-49 med PR-LYX STÄMPLAR 450
10796
324 BB BELLMANN 3+3 SID PAR 70 ST stpl. F 4900 425
10798
NR 109 6ö Landstorm 61 st stpl ex F 4575 400
10799
PARTI OSTÄMPLADE BAND-MÄRKEN c 50 st i blandad kvalitet F ca 7000 400
10800
PARTI 15 OLIKA BANDMÄRKEN OSTPL MELLAN 142Abz och nr 175.Bl.a skapliga 142Abz,146Ca, 143Ea,145Ea F ca 4000:- 400
10801
Parti PROFIL VÄNSTER * /** mest * ca 30 olika och flera bättre och mest bra tandning F ca 5000:- 400
10802
4 FELFRIA VACKRA 24 ö vapen i olika nyanser. 400
10803
PARTI **/* TJ 27-54 , ex 46 **, samt lösen t 13 kpl **/* ex 12ö praktex **, 24 ö bra AB **. 400
10804
10 MÄRKEN 41,44 ri, 51 TJ24-26, L11,12,14,15 ** MED PRAKTCENTR. 400
10805
15st brev1883-1890-tal, bla. 12+30ö 1883, 10/12ö singel, flera vackra stpl. 400
10806
50ö vapen 12d,f1,f2,g2,h , lite bl.kval. F 2003 ca 3300 400
10807
Vapenserie med extra nyanser stpl i ngt bl kval. 400
10809
Parti ca 40 olika märken bl.a. 96bz, 199, 201, 329 BB, 333BB högvalörer 1950 tal m.m F .04 ca 4000 400
10810
Litet parti Bandmärken **/* med bl.a praktex nr 177Cc,183 400
10811
Parti stpl medaljong bl.a. nr 75 vm2 i 2ex med 2 vm i sidled och i höjdled, nr75, ett ar intressanta stämplar bl.a båtsiluettstpl, samt serie nr 136-38. F ca 2500:- 400
10812
PARTI 21 st med Prakt eller kuriosa stpl, bl.a. tj2a,b med pr-lyxs, 8 ringtyp m.m. Vidare 5 bättre märken nr 11,20,24 ,26,44 (F 1925:- för dessa 5st) 400
10813
BLÄCKMAKULERINGAR, 45 s ringtyp- nr 144, mest oscar men ex 2st lösen t 14 1ö L1 400
10814
nr 48, 50ö ringtyp PH 14 st i nyanser med PRAKT STÄMPLAR 400
10815
12ST 20 Ö RINGTYP T 13 nr33 med PRAKT-LYX stämplar, nyanser . 400
10816
RINGTYP PH + påtryck nr 40-51, PRAKTSTÄMPLAR, 6ö ab-prs. 400
10817
50 öre vapen 8 st stpl ex i nyanser mkt blandad kval F ca 7000 400
10818
NR 66 20Ö OSCAR utan vm, 100 stpl ex från gammalt lager, F 13.000 400
10819
24 ex med UTLÄNDSKA Stämplar på nr 21-192. Trevligt parti.mest Fra Sverige., Kjöpenhamn och Danska nr stpl. 400
10820
Parti 13 st ostpl nr 20 (*) 6 ö t 14 , sen ex 52c, 66-67 **, ex nr 60 *- (*) F2013 ca 7200 god kval 400
10821
9 H , 12ÖRE ULTRAMARIN, 9ST STPL SAMMA DAG HERNÖSAND 5-1-62, troligen från samma brev, särad enhet? 400
10822
75st 50ö ringtyp t 13 stpl i nyanser F 5250:- 400
10823
Parti ca 50 st ringtyp t 14 , ex 22f, 5x 24ö, 50ö flera vackra. 400
10825
Tj 6a-e, cv2, 20ö stora tjänste t 14 5 olikanyanser + ett ex kartongpapper. F ca 3100, Vackra ex 400
10826
nr 26a,c-g, 6st stpl ex. olika nyanser F 4200 400
10827
189 40ö GV profil vä typ 1 , 16 bra ex inkl 3-strip och 2 par F 4800 400
10828
MEDALJONG VARIANTER 21st stpl med RIKTKORS 7 olika valörer , 400
10829
Ringtyp t14 överkomplett serie med ex 5st 6ö inkl 20h, 5x20ö inkl 22f, 6x 30ö . F 2018 ca 7000 400
10830
6 instickskort märken 14B- oscar, medaljong band och några1960 tal. Totalt 58 objekt bl.a. 197cxz ( 1700), L6, M3, och många praktstämplar. 400
10831
12öre vapen , stämplar 35 st lite bättre, inkl 8 st läsbara STORA RÖR f 800-12 , 10 4-K stpl, 400
10832
PARTI ca 125 st ORTSTÄMPLAR A-Ö PÅ RINGTYP, rättvända till prakt. Bl.a. fin 3ö ph. 400
10836
Nr 168c-d, 1 kr vitt papper, 60 st, F 4500 390
10838
VAPEN-LEJON stpl ,ostpl mest med småfel, 8 st. F ca 10.700:- 375
10839
NR 212 50 STPL EX VARAV 10 ST 4-BLOCK. BRA KVAL. F (98) 2750:-. 375
10840
20st bra stpl 10-block , 1ö riksvapen nr 68. F 8000:- räknat som 40x4-block. 375
10841
Parti 22 olika GV profil vänster */** mest * inkl par ex 176A 3strip 180a, 183a , singel 175,A,C ,176A 179f, 180-83 , 185-86, 191-95. F 2005 ca 4000 :- bra kvalitet . 375
10842
18ST 12 Ö RINGTYP T 13 nr 32 med PRAKT-LYX stämplar, ngn kt, orter 375
10845
LÖSEN T 13 ÖVERKPL SERIE OSTPL *, ALLA MED PR-LYX CENTR.1 KR *-(*) F ca 1900 för PRAKT 350
10846
25 ST NR 66 20öre OSCAR UTAN VM i PAR,STRIP,SINGEL BRA KVAL. F 3250 350
10847
Parti 4sk Vapen,2x5,12ö,24-50ö, nr 14B,16, 3x 66 m.m ngt bl.kval. F 1997 ca 3000 350
10848
10 ST NR 35 30 ÖRE RINGTYP T 13 MED PRAKTSTÄMPLAR, FLERA J NYANSER. 350
10850
PARTI 11 olika stora tjänste * ex nr 13A,15, 21, 22A 3ktt, 22B tu.fl. 25-26 i PR -LYX. F CA 3400 350
10851
3ö ringtyp PH, nr 41a-c, 5 stpl bra ex av var nyans . F 3000++ 350
10852
24öre Stora tjänste 14 st stpl ex 2x tj20a, 4x b, 8 x c. Delvis någon kt. F 3080 350
10853
BLÄCKMAKULERINGAR, 20 st lösen varav 7st t 14 1ö+2x3ö ex v2x, 2x30ö, T13 bl.a 8 olika valörer, 1 st oscar, 350
10854
RINGTYP 50ö t 13 , 50st stpl ex 3500 350
10855
nr 152C G II Adolf i nyanser 40st ** , och en 152bz F 6500 350
10856
RINGTYP 3ö PH nr 41 , 20stpl ex i god kvalitet alla med bara en stpl. F 4000 350
10857
Lösen t 13 bra parti 42 st t13**/* 1ö -1kr flera Prakt ex ** 3-12ö, F ca 3600 350
10858
6ö ringtyp med PH 9 st , 3 av var nyans F 4500 350
10859
Ca 30 st märken vapen- ringtyp med delvis varianter, bla. dragspel på 12ö ringtyp, spegeltryck 5 klipp med 20/20. F ca 3000? 350
10860
POSTSKOLAN , 25 olika märken 10ö-9kr och några etiketter rek, Värde .. 350
10861
6ST STÄMPLADE 4-BLOCK STORA TJÄNSTE, 3ö, 5ö, 20ö, 30ö, 50ö, 1kr. F 2014 ca 2000:-, OVANLIGA 350
10862
45st bra , flera vackra stämplar nr 66 20 ö Oscar utan vm i kuvert F 2014 5850 kr 350
10863
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 65st stämplade ex på AV papper F 16.250:- 350
10864
Ringtyp serie t 14 med bra 4ö och t 13 (ej nr 37) 350
10865
336, 120ö Birgitta, 40 stpl ex 350
10866
334, 1KR Hazelius, 100 stpl ex i slutet pergamyntkuvert, Fynd? 350
10867
NR 201, 30 ö Kongress, 14 utvalt PR-LYx centrerade ex med 1 stpl. Ovanligt fin kvalitet, F 2800+ 350
10868
Parti ** med ex nr 240-57 riksdagen och Postverket kpl samt några lösen märken F ca 4100 350
10870
3öTILL 50ö, 1kr ringtyp T13 MED PR-LYX STÄMPLAR, några ktt på 24,30ö, ngån ktspts 350
10872
BANDMÄRKEN NR 141-155 PARTI ca 37 ST, varav 30 olika, BAANDMÄRKEN MELLAN GOD KVALITET F ca 3000 325
10873
8st 30 ö vapen bl.a. c-nyans, ngt bl.kval. 325
10874
Parti postemblem 8 olika ,bl.a. nr 156, 162, F ca 3800 325
10875
Tj 15 * ostpl 6ö t 13 , kanske ngn **, 10st + 4-block. i god kvalitet. F 2011 över 4000:- 325
10877
BANDMÄRKEN, gammalt urvalshäfte med stämplade Lejon nr 140-48 med olika pappaer och vm ,42st fåtal finns i 2 ex annars olika, bättre som142BZ, 142Acc , 144Cbz, 144Ecx, 148Acxz. F 2020 ca 9000 god kvalitet 325
10878
OSCAR med omvända vm, 5-50ö 17st i nyanserex 2av var 20-30ö, 3st 50ö, samt nr 61o 62 vm1. Bra värde fint stpl 300
10879
NR 342 BB ,5 ö Scheele parti 50 st stämplade BBpar (varav 5st 4-block) F 1998 2500 300
10880
PARTI VAPEN stpl mest def, men bra 5 ö, 6 st 50 öre ingår F ca 6100 300
10881
148C 30 ö LEJON 4sid tandn. 20st AB-PRstpl ex, svårt märke flera orter. 300
10882
JÖNKÖPING RULL 3 st på 5ö brevkort (hålslagna) och 11 st lösa mest Jönk.1896. flera pratavtryck 300
10883
353-56A FLOTTAN 10,20,30,40ö i 100 strip, F 2700:-. 300
10884
146Ca ,10Ö LEJON A1 PPR 20 ST, F3200 300
10885
266-68 KPL SERIE STPL INKL BRA BRED MARG. BC,CB PAR 4 OLIKA, F -99 1520:- 300
10886
nr 324 BB BELLMAN 50 st stpl par F 3000 300
10887
Parti lösen **/* 5,12,30 och 50ö t14 samt 37st t13 1-50ö inkl L17a. F ca 4500:-. Blandad kvalitet 300
10888
PARTI 5 ST MED UTLÄNDSKA STPL nr 7 nrs 24, nr20 Blå ANK stpl, 22f Fra Sverrig, nr 33 ANK 11-8, nr 33 nrs 383. 300
10890
Parti RINGTYP PH 28st alla valörer inkl 3 st 6ö (ejPrs) annars med PRAKTs 300
10891
144Acc 15st stpl ex. F 3000 300
10892
Parti nr 146-162, 13 st bättre bandmärken ex nr 151Ac, 153-55, 156-159. F ca 3200 bra kvalitet 300
10893
30ö vapen 7st :11a, a,b,d1,d2,e1,h , ganska vackra ex , lite bl.kval. F-03 2300 300
10894
Litet parti ca 50 st **/* 1891-1940-tal mest * som nr 160, 165bz, 171 ngt ktt, 184, 194-95, 320B2 300
10896
7st olika Landstorm 2 med prakt-lyx centrering nr 115-20+122 300
10897
Parti stora tjänste T 14: 3x 5ö , 6x12ö, 20ö, 50ö (tunn) , t 13 2x24ö och 2st tj24A. F 3700:- 300
10898
Parti 20 olika GV profil vänster */** mest * inkl 175,A,C ,176A 179f, bz **, 180-83 , 185-87, 188a 192a-95. F 2005 ca 4000 :- mest bra kvalitet . 300
10899
Blad med 21 stpl märken F ca 3200 , nr 14-38, ex nr20,24-27 med 2x50önr 26. god kval. 300
10900
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 10st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 3000 300
10901
Stora Tänste ** t 13 2ö-10ö tj16A (gummirepor) , tj21 **, 23**, 25 **, och 12 +24 ö *. F ca 3400 fin kval 300
10902
25ö medaljong, 21 st pr-lyxs ex 300
10903
Parti lösen nr 2 och 31 ex 11-20 **/* , inkl L18a . Alla valörer ingår. F ca 3800 (2007) 300
10904
10 ST FINSKA STPL PÅ VAPEN RINGTYP, nr 7 Ank, kht, nr 14B blå Ank, nr 21 ank, 33 korkstp. m.m. 300
10905
TJÄNSTE ENHETER stpl ,tj 24 ,1 KR 10-block+2x 4-strip par alla stpl STH 14-1-02,trol från samma ark, vidare 16 ex bl.a. 2 x 5-strip 19-8-01, + 21 st i div par-5-strip. 300
10906
BLÄCKMAKULERINGAR, 13 st lösen varav 4 t 14 1ö+3x30ö, 5 st oscar,och nr 71+73 korkstpl.. 300
10907
32ST 12 Ö RINGTYP T 13 32v4 MED SPEGELTRYCK, flera kraftiga en 21v2 300
10908
RINGTYP T14, 12ö 10st och 12ö t 13 7st med tryckvarianter mest storavita prickar m.m, Intressant 300
10909
LITET PARTI ( 1-3 av var)** 1938-42 MED HÖGVALÖRER NR 259, 268, 322 2st, 323 3-strip 331 m.m. fin kval F 2009 ca 2400 300
10910
Parti **/* med ex tj18 2 st *, tj11 6-bl tj13 5-strip, nr 64, 74 4-bl , 75 prc 3-strip F ca 5000 300
10911
Parti STÄMPELKURIOSA på LÖSEn märken 13 st rek, wärde, oinlöst röd, blå stpl m.m. Intressant 300
10913
30 ex med UTLÄNDSKA Stämplar på nr 21-64. Trevligt parti.mest Fra Sverige, Kjöpenhamn . 300
10914
OSCAR 8 st bra mycket gott ex nr 39a, sen 2xnr 45, 2 x 25ö, 30ö, 50ö 59c och 1kr i lite blandad kval. F 2013 ca 6500 300
10915
Parti stpl ca 45st st 4-9 -block stpl medaljong 5-50ö, bl.a. mycket vackert 9-block 25ö Laholm 19-11-12 ,en del vackra stämplar. 300
10916
nr 66 20 öre utan vm , 50st stpl i fin kvalitet, flera par. F 6500:- 300
10917
Parti fina AB-PR ex nr 60, 91, 96, 156a,cx, 159a, samt div lösen **. F 2014 ca 5150:- 300
10919
nr 316 2,85kr, TRE KRONOR , 100 stpl ex F 2015 4000 300
10920
WISBY stämplar, 13st flera bttre märken 22f, 24, 27, tj1,2 flera prs. märkesvärde 2300 300
10921
144Cb Lejon 10ö grön 4-sidig 40st stämplade ex på AV papper F 10.000:- 300
10923
Oscar ** parti 5,8,10ö i 4-block, 52c i par, 52c, AB-PR ex av nr 66-67. F 2014 ca 3230:- Bra kvalitet. 300
10925
Stora Tjänste 10st varianter ex 13A 3 punkter över Ö, tj18v2+v3, 19v2 (F 750), 20v1 (F 600)21v3m.m. 300
10926
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PR-LYXSTÄMPLAR 300
10927
Parti ** G V profil vä 11olika 148-194, ex 183b, 187,190b, 192-194 F 2016 ca 3600 fin kvalitet 300
10928
Parti * 149-189 19 olika märken ex nr 149Ab, 157-160,167a, 167b, 171 174a, fin kvalitet F 2017 3600 300
10929
LÖSEN T14 ostämplat * 12ö 14 st med tryckvarianter samt dito 4x1ö (*) F ca 3200+ var 300
10930
16st ringtyp med järnvägsstämplar 2 , 15 olika, flera fina. 300
10931
LUFTPOST 1920, parti ** inkl 7 serier kpl, nr 136 59st mest i 4-9 block, 137 28 st i 4-6 block, 138 7st ( 2st Gummive). F ca 7000 300
10933
25 ö Oscar utan vm 90st stämplade ex nr 67, F 3150 300
10934
4ö lilla riksvapnet nr 74cx, omv vm /,40st stämplade ex F 8000 300
10935
KARLSLUND AB-PRAKTstämplar 17 ringtyp,11 Oscar, 3 tjänste =31 st (bl.a. 21a 4st klipp men veck. 300
10936
11 st OSCAR ** 3X5Ö VARAV EN 52f SVÅR NYANS, 8Ö, 10Ö 10Ö OMV VM, 2ST NR 66, NR 67. F 2022 3300 300
10937
65st olika märken 1972-82 MED PR-LYX stämplar , flera Huddinge. 300
10939
nr 266-68 kpl med 4 olika BC,CB par stämplat god kval. F 1360:- 275
10941
Nr 34, 24ö ringtyp t13, 7 bra ex . a-nyans med AB-PRS LIDKÖPING 6-11-78. 275
10942
RINGTYP PH 8 st *+ nr 51 ** , 5ö, 2x6ö 20ö 3nyanser 50ö , 1kr. F 2009 ca 7500 ser bra ut men blandad kval 275
10943
nr 145A 10ö lejon i nyanser 35st ** F 5000 275
10945
PARTI NR 266-68 KPL STPL MED 266BC,CB OCH 267BC,CB F ca 1360 270
10946
Nr 16 20 Ö 6st LEJON med 5 ST OLIKA NYANSER en nrs 3 F ca 2100 270
10947
NR 35 j 3 ST PRAKT EX i OLIKA FÄRGSTYRKOR 270
10948
Ringtyp 1 kr PH 21st varav ca 8 st med praktstämplar 250
10949
LÖSEN T 13 L11-20* 2-3 ex av var I FRÄSCHA AB-PR ex. F ca 1800:- 250
10950
168c,1 kr Postemblem Bppr 20st F4000 250
10951
Parti ** 4-block 10 olika bl.a. 4 olika ur HA6 nr 416, 329BB, 333BB, 406DD1, 335C DD2, F 2400 250
10952
Ringtyp T13 kpl ej nr 37 med prakt stpl 1kr AB 250
10953
Parti * G.V. PROFIL vä , nr 175-192a,c ,17 olika. bl.a.176A, 180a,b 183a,b, 184 ,185a,c 186a,b , 187a,c... F ca 3100 (F2006) 250
10954
RINGTYP, 4 st t14, 21st t 13 ,bl.a. LYXs 33d Kopparberg-83, 2 ab-prs nr 34, m.m. 250
10955
12 öre lösen t 13 , 10 ** ex 8 AB. F 2400, nyanser och 2 par 250
10957
168c-d 1kr A3 vitt papper 36 stpl ex.od kval F 2880 250
10958
Parti 3 st ringtyp ex 3ö, 10st Oscar och 10ö medalj med mycket vackra FRA SVERIGEstämplar. Danska stpl i utvald kvalitet. 250
10959
parti med div vackra-praktstpl ringtyp-oscarsklipp, Stockholmia 9-block serie **, 20ö medaljong ** i 4-strip, 486A 5-strip**. 250
10960
Bellmann nr 324BB 60 stpl par F 4200 250
10961
LANDSTORM 1 kpl *, III kpl **, Luftpost kpl ** med prc 4/50ö. F ca 1700 250
10964
STPL PARTI BL.A. 35 ST RINGTYP 10 PÅ 12Ö NR 50 FLERA STPL FÖRSTA MÅNADEN, 2X TJ 15, 10st tj11, tj24 4st, 2st 35ö kongress. F ca 3300 250
10965
UTLÄNDSKA STÄMPLAR på ringtyp-band 10 st , bra till PRAKTs 250
10967
21 bättre bandmärken, 141bz, 142bz, 144Ccx, 144Ecx, 145Ea,cx, 146E m.m. F ca 5000 250
10969
Serie ringtyp PH + nr 50 AB- PRAKT STÄMPLAR 250
10970
241C 10ö 4-sidig Riksdagen 1935, 240 st stpl ex från gammalt lager F 13.200 kr 250
10971
Parti ** på 2 visirkort ca 40 st medaljong- 1940, bl.a. F nr 166a,b, 188a 3strip 197cx, 4-block 196-98, 200,261BC, 321BB F 2018 ca 4400 + div ** i kuvert oräknat. 250
10974
Parti * ostpl nr 9,28 (3st),nr 32(2st) F 3280 225
10975
Parti 12 olika 1940 tals serier melan 330-373 . F ca 1700 hög kvalitet 225
10976
2 serier Lösen t 13 * i nyanser, delvis prakt centr F 1800 225
10977
Stämpelparti , 17 klippnr 63-72 , Fra Sverige och Fra Ystad 3st , 2 båtsiluetter ,1 paquebot div sjöpoststpl. Vackra. 225
10978
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 20 st stämplade ex i kuvert och 60st 143Eb t, F 2520 225
10981
15Ö FÖRENINGEN 10 ST 4 BLOCK STPL, DELVIS PRS. 200
10982
nr 35 30ö ringtyp t 13 5st 3-strip inkl prs 35g, 3 par och 11 lösa , vackra. 200
10983
47a-f ett prs 30ö av var nyans. 200
10984
Liten lot **/* bl.a. nr 151Abz * PR, 142Acx i 5 strip 3ex **. Totalt 21 märken. 200
10985
10 st prakts Ringtypsklipp olika orter 200
10986
10 st prakts Ringtypsklipp olika orter. Nr 43,46,47 200
10987
10st bra stpl 10-block , 1ö nr 68. F 4000:- räknat som 20x4-block. 200
10988
Parti 13 olika 1940 tals serier melan 330-389 . F ca 1650 hög kvalitet 200
10989
NR 66 20Ö OSCAR utan vm, 32 stpl ex från gammalt lager, flera par F2011 4160:- 200
10990
** Litet parti med ex 50-51 i 4-block 10/24ö i PRAKT, 148a felskuret par m.m. 200
10991
16 bättre bandmärken, 141bz, 142bz, 144Ccx, 145Ea,cx, 146E m.m. F ca 3500 200
10992
144Cc Lejon 10ö grön 4-sidig 95st bra stämplade ex på B ppr F 5.700:- 200
10993
PAR ca 154st stpl par , BB , sx m.m. 1970-90 tal bra spridning. Rättvända stämplar 200
10996
5 ST BLAND FRANKERADE KLIPP OSCAR BOKTRYCK+ RINGTYP MM 180
10997
10st66 bra ex i par.F1300 180
10999
NR 36, 10 EX med RVst 160
11000
15 ö FÖRENINGEN NR 213, BRA STPL EX f (98) 1350:- 160
11001
PARTI 11 ST UTLÄNDSKA MÄRKEN MED SVENSKA STÄMPLAR, DELVIS DEF. 150
11002
47a-f ett AB-PR 30ö av var nyans. 150
11003
LÖSEN T 13 20 EX OSTPL med FRÄSCHL 1 kr,L20 M.M. Fca 800 125
11004
30st nr 66 i kuvert F 2014 4050 kr 125
11005
27 ö Medaljong NR 87 ,100st stämplade ex 110
11006
ca 60st 30ö ringtyp t 13 stpl i nyanser F 1040:- 100
17664
NORGE FANTASTISK SAMLING / DUBBLETTALBUM STÄMPLAT // STÄMPLAR i 32 sidig insticksbok med vacker nr1 fin nr 315st 4sk Oscar med utvalda stämplar ex Jupiter,, Engelsk stpl, 8sk Oskar 12st 4 skill nr 8 med utvalda stämplar, 3 nrs, bläckmak, 2x 8sk 24sk prs, 23st skillingar nr 11-15 i utvald kvalitet, 6x 1sk nr 16, 10st 2sk Posthorn, 13X 3SK, 6 X 4SK fina nyanser, 3x 6sk, 3x 7skm, massor fina posthornsmärken i utvald kvalitet och i nyanser, nr 25,2st,nr 27, 2 serier Oskar, mycket omfattande Posthorns avdelning med stämplar nyanser, nr 86 spegeltryck nr87-89 2 av var i olika nyanser av påtryck, nr 90-93 små pärlor, fina vinkelskurna märken i par -4-block, Lösendyra 20ö i fint ex, returmärke RM 1 , Nordkapp 1 fin serie, Legionen stpl, vidare vackra nummerstämplar ., m.m Sällsynt bra kvalitet. 12000
17667
NORGE, HEDMARK ORTSTÄMPLAR, samling A-Ö ca 500 st i 20 sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter mest 1930-70 tal. Underbar samling. 5000
17668
NORGE, BUSKERUD ORTSTÄMPLAR, samling A-Ö ca 510 st i 16 sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter OCH STÄMPELTYPER mest 1930-70 tal. Underbar samling. 5000
17669
NORGE, Posthorn nr 22- 86 nyanssamling stämplat på 15 kartongblad ,ca 220 märken Fin samling med ex 3x 25ö skuggat ph,7st 35ö och 2st sjögröna, 2st nr 25 5ö, st nr 27 10ö utåtriktad fana , bra 12ö mattgrön nr 41 Många bättre nyanservariante. Fin kvalitet 5000
17670
NORGE, ORTSTÄMPLAR, insticksbok 32 sidor med ca 815 pr-lyx stämplar på Haakon VII och Olav, samt tjänstefrimärken, några är på par eller 4-block. Mycket fin lot. 4000
17671
NORGE, ,ORTSTÄMPLAR,1920-80 tal ca 600 st i 30 sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter OCH STÄMPELTYPER ca 100 ex på 4sid par. Underbar lot! 4000
17672
NORGE, VEST-AGDER ORTSTÄMPLAR, samling A-Ö ca 255 st i 16sid insticksbok, MEST PR-LYX STÄMPLAR, många orter OCH STÄMPELTYPER mest 1930-70 tal. Underbar samling. 3500
17673
NORGE, skillingar Posthorn nyanssamling stämplat 4x 1sk, 3x 2sk, 8x 3sk, 8x 4sk, 2x6skoch 4st 7skill. Många bättrenyanser 2000
17676
Norge samling stämplat med en del **/*1855- 1945 på albumblad med 25 skillingr , nr 1 oskar nr 3, 2x 8sk, 2sill ngt def, 8skill nr 9, 24sk nr 10 m.m.en del posthornörevalörer , OscarII kpl stpl + 1,2 kr *, 1925 Isbjörn o Flyg kpl stpl, Nordkap I *, flera Nordkap **/*, Legionen och universitetet *, några bättre stpl 19490 tals serier, tjänste och lösen diverse. 1400
17677
Norge, Samling stämplat på gamla albumblad, med 19 olika skillingar i mest god kvalitet, örevalörer . Lite blandad kval. Högt värde. 1300
17689
NORGE, 55ö postverket gammalt kuvert med några 100 märken och massor intressanta och PR-LYX stämplar 500
17692
NORGE, 24 märken me T stämplar, flera prakt 300
17722
Danmark , samling stpl ( fåtal ostpl) i album, 1851- 2006, 11 skillingar,inkl bra 4 RBS div örevalörer praktstpl 50ö CHR IX nr 67 , en del lite bättre som 5 kr posthus,201-21 3x 4-block * ,278-80 3 H1,H2,H3 ** (F 1350) sen välfylld 1924-96 nästan kpl stpl (luftpost bara 10ö nr 213, nr 215*), Thuleset m.m. 1000
17753
Danmark, fint parti 9 olika skillingar, 3ö nr 28 i ultramarin nyans (F 450), 5öre ( F 750) och 20ö. F 2022 ca 4000 mest fin kvalitet 300
17764
Danmark 10 ST DANSKA MÄRKEN MED SVENSKA STÄMPLAR 1872-1931. Delvis PRS 250
17809
Grönland , 5 olika Pakkeporto i PR_LYX centr nr 4,9, 11, 17-18 F ca 4000 700
17820
DVI , 14 c nr 12, Spiro forgery in used full sheet of 25. Interesting 3200
17821
DVI , liten saml/ parti stpl med bra ex 3c otandad5st 1c nr 5, 13st nr 6 3c, 2x 5c, 2x 10c, 4x 3c nr 15nr 19-21m.m. mest bra kvalitet F över 11.000 , ytterligare 1 blad tvåfärgade 1-5c i blandad- ngt def kval F 2018 extra F över 8000 = 19000 tot 1100
17822
DVI SAMLING STÄMPLAT , 45 olika 38 stpl och 7 ostpl märken . F 2020 ca 9500 , 3-4 märken med små def. 1000
17823
DVI , parti stämpel ca 20 märken och 4 st block. delvis varianter. Intressant 500
17832
ISLAND 1 gammal 100 bunt 2 kr CHR X nr 143 , F 2022 30000 1500
17954 173-87 Island * ALLTINGET (173-87) 1930 12 OLIKA 3-40 AUR + 5kr och 10kr VF * f CA 1250 150
18019
BELGIUM, lot used 31 x Mi 4 20c imperf. ( 11 with 4 margins) and 2 Fine copies 40c Mi no 5. Mi ca 450 Euro 375
18029
DVI , SAMLING STPL /* MED MÅNGA BRA MÄRKEN I FIN KVALITET, ca 85 märken och halverad 4ö på brev. 1100
18030
England, collection used in 32 page stockbook 1840- ca 1999 one penny black fold, 6p no 5 slightly cut into embossing, , many Victoria and Eduard stamps with better, high value , mixed quality in beginning.and some Gurnsey Isle of Man, and Jersey /used** in back. 2000
18032
ENGLAND, mi 13-83, ca 40 different used copies Mi ca 3300 Euro 1400
18033
ENGLAND med kolonier på 4 blad, bl.a. one penny black , många victoria i blandad kvalitet. 1400
18035
ENGLAND, mi no 30 6d ca 107 stamps on paper (can easily be washed off) Very mixed t quality and defects. Mi ca 4280 Euro 700
18054
FRANKRIKE parti helark, äldre Yvert ca 11000 Franc 400
18072
Italien collection prephilately ,ca 50 covers with different beautiful cancellations 2000
18167
German Reich. coll * 1930´s-1040-´s e.g. 479-81, 548-53, block 5-7, 702-805. VF quality. 500
18173
Tyska Kolonier, German Colonies, Deutsche Kolonien, nice collection many areas, Mi ca 16000 Euro VF quality 18000
18177
Germany Berlin all used collection 1946–1990 in Schaubek album without stamp mounts. Starts with Trizone Block 12 A and 12 B, Bizone Block 1 and incl black overprints, 1-20 used, red overprints 21-34 used no 35-139 cpl and rest seems cpl incl mini sheets and booklets but not Berlin block 1. Very Fine quality. Low estimate. 3500
18213
BRD, quality collection VF used in Lighthouse album 1949-68. All better early sets with one round cancellation and with carfully selected good perforations. ALMOST CPL incl blocks ex Beethovenblock. Mi over 6000 Dm. 3500
18308
Austria special collection 50g-20s "stifte und Klöster" ca 1984-1992, in 3 thick visiralbums. Many stamps and ca 800 with superb (PR-LYX) cancellations incl many different, also units, blocks, and nice cancels on pieces. Fantastic lot.. Ca 6 kg. 3000
18326
Österrike: Lombardiet and Venezien, large collection in visiralbum, with 3x no 1 one (*), 8x no 2 one(*)ca 150 x no3, 70x no 4 30c, ca 110x no 5, 12x no 6 2S, 6x no 7 3S, 7 I 2, 7II 6 copies, no 8 6, no9 ca 150 copies, 38xno 10, 35x no 11, ca 80 x no 12 6x no 13, 8x 14, 7x 15, 28x 16 6x 18, no 19 1 good used and 5 *, 30x no 20, ca 95 x no 21, no 22 ca 55, no 23 ca 25 copies, and also various reprints and 26 covers. Many interesing cancellations, papers shades etc. Very Hig value and chances. 10000
18365
USA , nice collection used in thick album 1851-2000, with some better classics, Columbus 1-15c, several little more expensive stamps, wellfilled to 1994. 1500
18366
USA, stockbook, 32 pages (8 empty pages.) 1857- 1970. Some expensive classics like 1-12c 1869, Columbus 1-50c, and many medium priced stamps , air mails, back of the book stamps. Slightly mixed quality.Also 5 cirkulation booklets with ** stamps. 1200
18367
USA, collection used in Minkusalbum 1857-1960, some classics, but mainly very fine basic collection with nice medium priced stamps and sets, air mail, back of the book, Columbus 1-10c, many presidents 1909-20.,. Nice collection in mostly VF quality. 1200
18369
USA, ca 78 covers to Sweden 1880´s-1926 , several 5c from 1980´s, some 10c, and a 15c from 186. Also a special delivery and a censor. Somewhat mixed quality. 1000
18370
USA, duplicate lot ca 23 visir sheets stamps used 1861-1924 Many Columbus stamps ca 110 values 4-30c incuding 4x 15c, Many slightly better stamps . Very high cat. value Mixed quality. 1000
18373
USA, lot 23 Columbus stamps 1-2c, 4c,5c (5),6c(7) ,and 10c (3) unused (*). Slightly mixed qual. Mi ca 1300 Euro 900