ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)FÖRFILATELI , DIVERSE
1
Tyskland. Synnerligen intressant adressbrev till postförskott tariffpaket sänt från MALMÖ 1.11.1875
till Breslau (dagens Wroclaw, Polen). Stämplar KJØBENHAVN 1.11, HAMBURG 12-1N 2.11.75, AUS (ÜBER) DÄNEMARK VIA HAMBURG PORTO VON WOYENS, samt BRESLAU 4.11. Svenskt zonporto 50 öre,
danskt porto 52 öre, tyskt porto 45 öre, samt svensk postförskottsavgift 33 öre. Mängder med noteringar, bl.a.
”180” för totala portot, ”5137” för pf-beloppet i öre, samt ”5835” för pf-beloppet i pf. Dansk paketetikett.
Troligen tidigaste kända pf-försändelsen till utlandet.
7500
2
Irland. Trevligt obetalt brevkuvert med innehåll sänt från TORSÅS 8.6.1875 till Queenstown
eftersänt till Londonerry. Stämplar PKXP Nr 2 10.6.1875, QUEENSTOWN A 14.JU.75, DUBLIN 14.JU.75 och DERRY B 15.JU.75. Dessutom den ovanliga lösenstämpel PORTO (Postal + 3500), samt blå stämpel C.N. HARVEY & SONS SHIP AGENTS QUEENSTOWN & CORK. Adresserat till sjöman ombord barken ”Freden”. Avräkningsnotering ”5½” (d) samt lösennoteringar ”7” och ”8” (d). Dekorativt UTSTÄLLNINGSOBJEKT till en sällsynt destination före UPU
4000
3
Unusual cover 1851 from Sweden to Portugal , AUS SCHWEDEN IN rectangular frame. Many transit markings incl. red PARIS 29 OCT 1851, German railway canc. DEUTZ-MINDEN" and MAGDEBURG -WITTENBERGE". BLUE 480 Portugese cancel. 1500
4
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
5
Kungörelser 3 st 1700 tal med MILITÄR anknytning, alla med kronslingor . 500
6
Kungörelser 5 st 1700 tal , alla med kronslingor . 500
7
1749 KRONOBREV MED SLINGA TILL kung. angående arbetare, PRAKT,F 800 400
8
36 öre Lösen stpl ,från Köpenhamn via Helsingborg-8-61 till Gamleby, PR-LYX objekt 400
9
Ofrankerat brev från Paris 9 Dec 1865 MOTALA via HELSINGBORG, 14-12-56 MED LÖSEN STPL "24SK" . prakt OBJEKT. 400
10
Sigill Älvsborgs län, brev 1812, till Noleby 300
11
Kungörelse 1774 med kronslinga ang: BRÄNNVINSTILLVERKNING 250
12
Kungörelse 1776 med kronslinga ang: SILL TUNNOR 250
13
Kungörelse 1796 med kronslinga ang: CAFFES INFÖRANDE 250
14
1828 KRONOBREV med 2 st KRON stpl kungörelse till FJÄLKINGE. 200
15
Budpost 1846 till Jörn Dall (Långstrand) 200
16
Kungörelse 1781 med kronslinga ang: tull för pappar. 200
17
Kungörelse 1822 med kronslinga ang: COMPETENCE LÄKARE- TJENSTER 200
18
Kungörelse1803 med kronslinga på framsidan,ang: Sjö Arenderne: Örlogsflottan m.m. 200
19
Kungörelse1813 med kronslinga ang: Seraphimer Lazarettet 150
20
KUNGÖRELSE , med Kronslinga 1803 100
21
KRONOSLINGA , BREV 1758 100
22
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Landfiskalers Dagtraktamenten 100
23
Kungörelse 1829 med kronslinga ang: Tull 100RAKSTÄMPLAR , N.st4

24 CHRI CHRISTIANSTAD 1828 , Innehåll 90
25 CIM CIMBRITSHAMN RAK stpl till CARLSCRONA 1830? svag text men fint stämpelavtryck F 2500 500
26 MAR MARIESTAD RAK stpl till SKÖFDE, LYX 60
27 UDD UDDEVALLA , AB 150
28 WEN WENERSBORG, PR 100


½ cirkel FRI-br stämplar , N.stpl 5
29
NYKÖPING Fr Br, AB, F 250+ 125
30
½ CIRKEL STPL nyköping fr br 75BÅGSTÄMPLAR , Nstpl 6

31 BågGef GEFLE 28-2-35 , PR, t yp 4, F 1200 325
32 BågGef GEFLE 10-4-32 , PR, t yp 1, F 1200 300
33 BågsDAL DALARÖ 4-10-33, AB, typ 1 F 2000 650
34 BågsGef GEFLE 18-6-34, AB 500
35 BågsGef GEFLE 24-8-33, AB-PR , F 500 200
36 BågsGri GRISLEHAMN 29-10-33, TYP1 ,Prakt 500
37 BågsGöt GÖTHEBORG 25-7-XX, TYP 1, F 500 100
38 BågsKong KONGELF 19-1-33, TYP 1 AB-PR 350
39 BågsSTO BÅG stpl STH 10-1-39, LYX 100
40 BågSto STOCKHOLM 29-5-34 PR, typ 4 2000 500
41 BågsÖre ÖREBRO 7-10-36, AB, F1200 400
42 CIM CIMBRITSHAMN 21-2-36 BÅG stpl till Malmö , AB, F 1800 600
43 MAR MARIESTAD 30-3-33 till GBG, LYX 75
44 SIG SIGTUNA 26-2-32, BÅGstpl typ1 , fräscht omslag , sällsynt slagen 2 gånger. F 8000 4000
45 STO STOCCKHOLM 23-7-1841, vackert brev till Scotland omadresserat 2 gånger. Flera stpl på baksidan. 900FYRKANTSTÄMPLAR , Normalstpl 9

46 4-KCARL Carlskrona 16-8-50,typ6,pr 250
47 4-KChri Christianst.22-4?-48 50
48 4-kGag BREV MED 4-KANT stpl GAGNEF 1- 7- 1855, typ 2 DVS SAMMA DATUM SOM SKILLING BANCO UTKOM. ETT HÖGINTRESSANT UTSTÄLLNINGSOBJEKT I PRAKT-LYX KVALITET !!! 12500
49 4-kJÖN JÖNKÖPING 24-12-48, TYP5, AB 50
50 4-kKÖP KÖPING 23-5-51, LYX 4-k, F 400 250
51 4-kKÖP KÖPING 7-4-54, prs 4-k, F 400 175
52 4-kWEN WENERSBORG 10-8-47, TYP4, AB, F 2000 800
53 ARB ARBOGA 3-3-43, AB 75
54 CAR CARLSCRONA 20-4-45, 100
55 CIM CIMBRITSHAMN 19-7-52 LYXs till Malmö 160
56 CIM CIMBRITSHAMN 26-5-46 LYXS till Malmö 150
57 CIM CIMBRITSHAMN 10-6-45 LYXS till Malmö 125
58 CIM CIMBRITSHAMN 2-3-47 PRS till Malmö 100
59 GAG GAGNEF 9-9-40, PR 75
60 GEF GEFLE 11-11-40, PR 90
61 GEF GEFLE 17-5-53, AB TYP 8 75
62 GÖT GÖTHEBORG 23-1-39, TYP1 på baksid 60
63 GÖT GÖTHEBORG 23-6-41, TYP3 på baksid 50
64 HAL Halmstad 21-7-56, ab 50
65 JÖN JÖNKÖPING 18-1-55, PRS TYP4 90
66 KON KONGELF 1-10-39, ngt otydl 39 125
67 KON KONGELF 27-2-58, TYP2 AB-PR 100
68 KON KONGSBACKA 28, TYP 1 otydlig 50
69 MAR MARIESTAD 4-7-38 typ 1 till GBG., LYX 100
70 SÄT SÄTHER 6-11-52, PR 100
71 UDD UDDEVALLA 5-5-48, PR 75
72 UPS UPSALA 8-3-40, PR 100


CIRKELSTÄMPLAR , N.stpl 10
73
CALMAR 15-6-59, PR rödkrita 12 100
74
UDDEVALLA 10-10-51, cirkelstpl LYXobj 100
75 CirSto STOCKHOLM BLÅ typ 3-4 52-53 100
76
LÖSEN, CA 45 FÖRSÄNDELSER LÖSEN 1859-1920 TAL, MÅNGA INTRESSANTA, FRÅN STERBHUS. 2500


POSTAL DOKUMENTATION


BREV , Frimärkta försändelser
77
FR.P.S. Superb strike of THE VERY RARE "Frankrike per säck" cancel on Cover to Sweden from France with 20+40c Napoleon stamps from 29 sept 1869. The FR.P.S postmark was used only 14 Days 1-14 of October 1869 in order to estimate number of covers sent to Sweden. This cover has a clear superb LYX cancel struck perfectly horizontal which probably is the finest existing of the few known recorded of this rarity. F 15.000 (but a photy copy is included of a postage due cover sold by Frimärkskompaniet in 1999 for 35000 + commission20%) So this is an object of true"Lieberhaberwert". Rarley offered , spcially with covers with stamps.
Exhibition piece of high rang.
9000
78 2a STH 17-6-56, PRAKT OBJEKT 1400
79 2a1 4 skill bco. Fräscht brev frankerat med lodrätt par stämplat GEFLE 21.2.56. OVANLIGT MED PAR PÅ BREV. 3500
80 2c STH 28-7-56, rufftandat 750
81 2e STH 23-10-57, AB-PRS 600
82 2g GÖTHEBORG 16-11-56, ovanlig nyans 1000
83 2h1 STOCKHOLM 23-1-57, PRAKTOBJ. 800
84 2j1 4 skill bco skifferblå på fräscht och vackert brev stämplat STOCKHOLM 29.10.57. Intyg HOW (1991). Trots kt och liten fläckett sällsynt UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 6000
85 2j2 UPSALA 13-1-58, 4-K stpl 4sk (obet ktt) i grå nyans, nära skiffergrå men nyansintyg HOW j2 och E.H j2, sign Sjöman och Strandell. Vackert brev i sällsynt färg. 3800
86 2m STOCKHOLM 18.3.58 4 skill bco, klart tryck. Obetydligt rufftandat ex. på Prakt-LYX brev
.
1000
87 3a1,b GÖTHEBORG 20.1.58 6skill bco grå resp ljusgrå. 2 olika nyanser på
brev till Danmark stämplat , intyg HOW (1992) 2(1,,3) (1,2) 2 ”gott objekt”. märkena varit lyfta för undersökning (1 ex obetydligt riss). Ovanligt objekt sign Strandell och Kosack, F 85000
12500
88 5a,3b 6sk och 24sk på 30 skill Brev till HOLLAND, avsänt Stockholm 26-8-56, AB-PRAKT stämplar. Röd Aus Schweden , Franco inom ram, på baksidan Stettin29 .( II Berlin, röd UTRECHT 30-8-56.Intyg HOW 3(2,2) (3-4) 3 MYCKET GOTT OBJEKT OCH VERKLIGEN VACKERT. 50000
89 5e 24 skill bco brunaktigt röd med utflutet tryck, den svåra e-nyansen ,Signerat O.P., på brevframsida till Tyskland
stämplad STOCKHOLM 26.5.58. Mycket vackert objekt med intyg Obe på tyska ”Praktobjekt” (1984).
20000
90 7,14B 5 öre + 2x3 öre Liggande Lejon på intressant förstasida till FÖRTECKNING ÖFVER MYNT OCH MEDALJER M. M. TILL SALU HOS H. SELLING I GÖTEBORG OKT 1870. Ev sänt till utlandet, t.ex. finns en trycksak till Frankrike känd med 11 öre under vapenperioden. Trycksaken är något fuktskadad, och förmodligen beskuren,samt en 3-öring klippt. Stämplad GÖTEBORG 2000
91 7b1 5 OCH 12Ö PÅ 17Ö BREV TILL DANMARK MED BARA DANSKA STÄMPLAR NR 1 och sidostpl FRA SVERRIG 5-9-66, ankstpl Kjöbenhavn. Sällsynt. 2500
92 7b2 ,11e2, 12f2 5+30+50ö = 85 ö porto till USA avsänt GEFLE 19-2-68 TILL ILLINOIS , Knox county Altona, röd franco stpl, röd New York, på baksidan STH 20 Sep 68 4-k stpl och blå Stralsund 23 Berlin. Intyg HOW mycket gott ex ( 5ö ngr nötta tänder). Mycket sällsynt portosats F 36000 7000
93 7b2 ,14Bdv2, 16c, 5 ö Vapen 3ö+2x20ö Lejon på 48ö rekbrev med dubbelt porto. Avsänt ANDERSLÖF 8-3-70 till Filipstad MYCKET FINT OBJ MED UNIK KOMINATION. 6000
94 7c1,11e1 Tyskland. 2x5+30 öre på 40 öre underfrankerat brevkuvert, till följd av dubbla vkl i
stället för första. ENDAST ETT BREV KÄNT MED DUBBELT PORTO 80ö, Sänt från STOCKHOLM 2.7.1866 till Berlin. Stämplar OTILLR:FRANCO och
UNZUREICHEND FRANKIRT, samt lösennotering ”7½” Sgr. Porto för dubbelt porto 9 Sgr,
straffavgift 2x1½ Sgr, med avdrag för betalt porto 4½ Sgr. 30 öre med riss, några nötta
tänder, samt mindre del av bakfliken saknas. Intyg HOW 3 (3,4,4) 4, 3 (1993). UTSTÄLLNINGSOBJEKT!
18000
95 8d MALMÖ 20.12.64. 18ö närporto ,9 öre i 2 ex (höger ex med 2vht, mikroskopiskt riss) på vackert och fräscht brev till Danmark intyg HOW (1999) ”mycket gott objekt”. 3(1.3) 3,3 .Facit 45000 7500
96 9b3 DANSK NRS 1 och FRA SVERIGE 28-8-1871 , mycket dekorativt. 2500
97 9b3 RÅDA 5-7-69, 12 ö mörk-svartblå, AB++ 250
98 9c1 par 12ö =24ö till NORGE, STH 7-2-59 400
99 9c1 STH 28-11-62, PR-LYXS 250
100 9c2 TROSA 1-3-65, LYX 4-K stpl PR-LYX 1400
101 9c3 12öre vapen singel ! på lösenbelagt brev till USA, avsänt GEFLE 21-12-1869, riss och tandskador i märket. Stämplar 2½ (silbergroschen ) på framsidan, 21/2 aP (=an Preussen) och Kiel-Hamburg 27-12 på baksidan . Ankomst New York Jan 12. UNIKT BREV! 12000
102 9c3 GÖTEBORG 18-4-70, vackert brev med 3st 12ö vapen på 36öre porto brev till BELGIEN, RÖD PD stämpel, och flera transit och ank stpl. på baksidan. Intyg Sjöman gott -mycket gott objekt. 6500
103 9c3 JÖNKÖPING 15-5-70, 4-STRIP 12Ö VAPEN + singel, på 60ö 5 dubbelt portobrev till KRISTDALA. 2st khtt. Vackert brev med rättvända ståmplar. 4-strip på brev är ovanligt. 5500
104 9c3 DANSK NRS 1 , Fra Sverrig 15-5-1871, 12Ö VAPEN med bara Danska stpl 1800
105 9c3 Fra Sverrig 3-7-1871, 12Ö VAPEN med bara Dansk stpl 1500
106 9c3 Fra Sverrig 17-5-1872, 12Ö VAPEN med bara Dansk stpl, På baksidan ovalig KÖPENHAMN -PARIS ANSH 17-5 1250
107 9c3 12 öre blå, 1865 års tandning på brev till
Köpenhamn stämplat med Köpenhamns ringstämpel nr 1. Ovanlig på brev. *
900
108 9c3 CIMBRITSHAMN 2-4-70, pr brev 200
109 9c3 CIMBRITSHAMN 13-1-67, prs brev 100
110 9d3 CIMBRITSHAMN 30-6-70, prs brev, LYX sido stpl i större format CIMBRITSHAMN 1--70 250
111 9d3,11d2, 14Bd, 12+3+30 på 45 ö brevomslag till RIGA , Stockholm 6-5-70, 2 olika Franco stpl, transit och ank stpl. Intyg HOW 3(2,5,5) (3,3,3)3 mycket gott objekt 12ö litet riss, 3ö 2 obet ktt. Endast 2 kända med denna kombination. UTSTÄLLNINGSOBJEKT! 12000
112 9i,10d1 Calmar 30-6-62 till SCHLESVIG, svag ank stpl på baksidan, mycket sällsynt destination. Mycket gott objekt, signerat O.P. 9i, 10d1. 10000
113 9k CARLSTAD 18-6-62, PRS, svår nyans 750
114 10b1,9b1 STH 19-4-59, 24öpar,12ö 60ö 5-dubbelt porto till Söderhamn Mycket gott objekt. F 5000 med plus för tidiga nyanser. 1600
115 10d1 FUNÄSDALEN 27-11-62, LYXEX PÅ LYXBREV med intyg HOW 5,5,5,5. Ytterst ovanligt 15000
116 10d2, 14Be, STRENGNÄS 4-12-71, 30 ö REK ( riss i brevet.) med sigill på baksida och på framsidan från tränsningen. Denna kombination är känd i endast 2 exemplar. Raritet och utställninsobjekt . 8000
117 10d2 ,16e, 14Be 24+3+20ö =47ö REKOMENDERAD brevframsid med korrekt porto 28ö+19ö REk avgift. STOCKHOLM 31-8-1871, Blå Finsk ANK 9-9, UNIKT OBJEKT. Endast 2 REk till Finland tidigare Kända. 5000
118 10d2,11e2 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, STH 7-7-68, PRAKTs. 900
119 10h,14Bd 24+3ö =27ö t. PREUSSEN , LYX utseende men ngn vikt tand,kt. 1200
120 10h2,14B 14B, 24ö, 3ö på brev t. HAMBURG, GBG 24-11-68, ank stpl 800
121 10h2,14Bd STH 13-6-71, 24+3ö på 27 porto till BERLIN , flera stpl på baksidan, helfräscht brev 900
122 10i,9m SÖDERHAMN 30-6-72, 12+24Ö 36 ö porto till ENGLAND, svåra i myansen och SISTA DAG BREV FÖR VAPENE MÄRKENA. PRAKTOBJEKT. UTSTÄLLNINGS OBJEKT. 5000
123 11 30Ö i 3EX , DET FÖRSTA MED V4 accent över E, på PRAKTs STH 1-3-59, 90ö brev till Holland, skrivet av drottning Lovisa. signerat och intyg Sjöman. 2 transit stpl Hamburg och röd Holländsk stpl. 4000
124 11b,10d1 30ö i 4-strip + 24ö = 144ö dubbelt porto till FRANKRIKE. , STH 7-10-64, ank stpl, litet och vackert. Intyg NS "gott-mycket gott objekt." 4-strip på litet normal stort brev är EXTREMT SÄLLSYNT. UTST OBJ. F 18000+ 6500
125 11b,9d1 ÖKNE 18-8-59, 30+30+12Ö= 72Ö TILL FRANKRIKE. PRAKTbrev , röd PD stpl, många stämplar på baksidan. Sign O.P. Sällsynt vackert! 5000
126 11d1 2×30 öre mörkbrun, 1855 års perforering, på UNIKT brev med dubbelt porto till Finland, endast betalt till gränsen. Sänt från LUND 2.10.1866 via STOCKHOLM 5.10.1866 och
Grisslehamn till Gamla Karleby. Noteringar ”Franco gränsen” och ”2” med samma bläck. Ett par nötta tänder. Ej upptaget i Facit. Intyg HOW 2-3, 3, 3, 2 (1994).
20000
127 11d1 STOCKHOLM 18.12.1863. 11d1 30 öre mörkbrun, 1855 års perforering på
intressant brev med notering ”Franco gränsen”sänt till Finland. Frankerat för förstaviktklassen men taxerat som dubbelt porto och lösenbelagt med ”40” (penni). Sänt frånSTOCKHOLM 8.12.1865 till Åbo. Mycket ovanligt
objekt.
1400
128 11d2 STH 19-9-70, PRAKTSTPL PÅ LYX centrerat märke till AMSTERDAM. ank stpl Amsterdam sepp -70, tr stpl Pkxp Nr 2 21-9-70, Utst. OBJ 1400
129 11e,14Bc2 PKXP NR 11 6-11-68, 30ö+2x3ö, som 36 ö REK brev med unik kombination, F 209 1 Känt. UTST OBJ, i mkt fin kvalitet och lacksigill meddelar av snren på baksid. 6000
130 11e1,v4 STH 21-12-66, 30ö i par som 60ö porto till Ryssland St Petersburg, vacker text. Utlåtande HOW "äkta". Vänster märke variant accent över E. Sällsynt med varianter i par på brev. Vackert UTST. OBJ. 7500
131 11e2 STH Norr 20-3-71, 30ö par =60ö dubbelporto direkt i förseglad postsäck till Holland. Intyg HOW Prakt objekt 4(4,4) (4,4) 3 , Endast 2 kända. UTST OBJ: 16000
132 11e2,10 24+par 30ö =84 ö dubbelporto framsida till Frankrike, GBG 9-2-69, AB-PRAKTs. 600
133 11g,14Bg GEFLE 10-5-72, 2x30ö, 2x3ö 66ö 4dubbeltporto ochrekommenderat. brev till Hudiksvall. Underbart vacker med välcentetrerade märken och lätta rättvanda stämplar. Praktintryck. Intyg Sjöman felfritt. endast 2 kända. 10000
134 11h,17d,21 30ö vapen, 3ö+12ö (hörnskada) ringtyp= 45ö till SPANIEN , PKXP Nr 6 UPP 18-3-73, SÄLLSYNT BLANDFRANKERING till Utlandet. Mycket gott objekt. 9000
135 12h STH 18-1-73, PR -LYX stpl 50ö på brev till Paris, Intyg HOW 3,3,4,3, F 42000 15000
136 14B Julaftonsbrev STH 24-12-71 AB-PRst par 3ö lejon 300
137 14Ba AB-PRAKTEX PÅ BREV STH 2-1- 3 tur, n.i. HOW. 1100
138 14Bc1 STH 1 TUR 9-5-(65), PRAKT 250
139 14Bc1 GÖTEBORG 27-1-66, PRS, sidv märke 175
140 14Bc2 3ö Lejon i par på lokal trycksak STH 25-5-4 tur innehållande "Styrelsen för för Brand och Lifförsäkrings-Aktie-Bolaget Svea berättelse afgifven vid första ordinarie Bolagsstämma 21 Maj 1867." Intressant historisk dokumentation.i PRAKT KVALITET. Superfräscht. 600
141 14Bc2,v2 3ö par typ 3+typ2, AB-PR BREV STH 3 TUR 17-10 600
142 14Bd LJUSNE 5.11.70 , PR-LYXstpl 3 öre typ II i 2 par som 12 öres inrikes porto
sidostämpel GEFLE 6.11.70. PRAKT OBJ. (KÖPT 1981 FÖR 1650KR)
1500
143 14Bd PKXP Nr 1 UPP 28-2-72, 4x 3ö på fin framsida , stpl 300 + brev 350
144 14Bd,var GEFLE 28-6-71, svagt streck i S ( början till v5?) , hyssning till hö på hö ex 250
145 14Be 3Ö PAR MALMÖ 27-1-69, PR-LYX objekt. 700
146 14Be,v4 STH 22-9- 5 TUR, FLÄCK PÅ S, ovanlig på brev 1000
147 14Bg,v2 3ö typ III, PRAKTs STH 26-6-2 TUR 250
148 14Bh PKXP Nr 6 UPP 24-8-72, 3ö par på fin fprstpl brev , stpl 350 + brev 500
149 14Bh,21j 3ö+3x12ö (en skadad) på båtbrev med endast bläckmakulering till ST: PETERSBURG, Sällsynt blandfrankatur. Sign O.P. 14Bh, 21j 6000
150 15a MALMÖ 31-3-67, till Köpenhamn, arkivve 750
151 15b2 JÖNKÖPING 20-4-69, 17ö framsida till KÖPENHAMN 650
152 15b2,16, 7b2, 9d3, 17ö+20ö+12ö+5ö= 54 ö brev i 2:a viktklassen via Danmark till Lübeck ,TYSKLAND (flera stämplar på baksidan) .Endast 2 kända brev med denna kombination. Intyg HOW gott obj 2 (3,3,3,5) (2,2,3) 2. Lätt renoverat, 12ö med litet riss. Vacker färgkombination på ovanligt brunrött kuvert, 11000
153 15b2var LUND 29-12-67 praktstpl mitt på17ö till Kjöpenhamn ank stpl 30/12. Variant streck i hö marginal klichékantlinje. Praktobjekt 2000
154 16b2 GBG 30-11- 67 par 20ö på dubbelporto brev till NORGE, Intyg HOW PRAKT 4,(4,4)(4,4)4 6000
155 16c,14B c2,e 2x20ö+3x3ö (OLIKA NYANSER-SÄLLSYNT) =49 ö till SCHWEIZ "via Preussen" avsänt KOMGSBACKA 21-3-69, Intyg HOW, 3(3,3,3x4) (5x3) 3. en 3ö lätt veck pga placering, ett par ktt. Mycket gott ex av en UNIK FRANKERING 1 KÄNT. UTST- OBJ. 22000

16,5 RINGTYPSBREV
156 17 STH 26-4-1 TUR till Gustafsberg, enligt innehåll skickat med Ångbåt "Gustafsberg" 200
157 17e 3 ö lodrätt par på trycksak till FINLAND, vackert stpl GBG 4-1-76, sällsynt obj. 2900
158 17e,21m, fk, 2x3ö+12ö på 12ö FK = 30ö Rekommederat , ÖRKENED 22-3-74, UNIK BLAND KOMBINATION. 9000
159 17e,25g 3+30 öre på brev stämplat PKXP Nr 1 NED 25.5.1875, sänt via Göteborg, Malmö, Kiel, Hamburg
och Basel till NEUCHATEL 28.5.1875, Schweiz. Avbildat i XpoNAT IX. Intyg Harbrecht, brevet
är ngt rengjort, 2-3, 3, 3-4, 2 (1989). Ex. Göta 1995
6000
160 17f 3ö t14 i vågrätt 4-strip , STÖRSTA KÄNDA ENHET, med AB-PRAKTS GEFLE 9-12-75. UTST. OBJ. 3000
161 17f,21n Frankrike. 2x3+3x12 öre på 42 öre underfrankerat brev (dubbelt porto), sänt från STOCKHOLM
10.2.1875. Röd stämpel AFFRANCHISSEMENT INSUFFISIANT, samt notering om lösenbelopp
”11” (Decimes). UNIKT MYCKET GOTT objekt.
14000
162 17f,25e 33öre porto till BELGIEN, 3+30ö STPL PKXP Nr1 NED 18-4-74, INTYG how 3(4,4) (3,3) 3, MYCKET GOTT EX. vRKLIGT SAÄLLSYNT PORTSATS . F 30000 15000
163 17g 17g, 19f, 25g 3+5+30 öre på vackert brev (åldersfläckar), sänt från STOCKHOLM 11.3.1875 till Riga, ”F. via Preussen”. Ankomststämplat på baksidan. Nio brev finns kända med denna kombination. Intyg HOW 3 (3,3,4) (3,3,2) 3 (1991). Ex. Postiljonen 1991. 4500
164 18 Brevkort+4 ö ringtyp 14 med bara Danska stämplar 18a, bKe2. till DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish circle cancellation FRA SVERRIG 14.5 1877 (Kjøbenhavn) used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 14 (F 6000:-), and postal stationery card 6 öre. Also pmk K. 4-6½E 14.5. 4000
165 18a TRELLEBORG 2-9-79, PRAKTEX 4ö på 6ö brevkort till Lübeck, TYSKLAND, tr. stpl PKXP nr 30 2-9-79, och tysk stplK... 5000
166 18a 4öre t 14 på 6ö brevkort till Köpenhamn makulerat med endast FRA SVERRIG 14-5-77, AB-PRAKTOBJEKT. 4000
167 18,bk2 4 öre som tilläggsfrankering på 6 öres brevkort till England med Praktstämplar GÖTEBORG 12.6.79. 2400
168 19f 4x5 öre på brev sänt från STOCKHOLM NORR 19.7.1876 till Finland. Lätt ANK stpl. ,arkivveck genom ett märke,en kht, ett mycket intressant brev med en kombination ej noterad i F. UNIKT utställningsobjekt! 5000
169 19h 4x5ö i 2 par till Lübeck, DENMARK Helsingborg–Helsingør route. Danish numeral cancellation 24 (Helsingør) used on Swedish stamps, 5 öre Circle type perf. 14 in two pairs, together with HELSINGØR 2.TOG 2.10 and boxed FRA SVERRIG on cover sent to Germany. Arrival AUSG. No 3 3.10. Very fine. 4000
170 20, 35 6 öre RINGTYP T14 och 3 st 30 öre RINGTYP T 13 = 96öre ASSBREV (1500 kr) med PRAKT stpl KARLSTAD 9-11- 1877 och med REK-etikett Gunnarskog. Ett UNIKT BLAND FRANKERAT OBJEKT som är något medfaret. 2000
171 20b,21b WEXIÖ 13-12-72, 2x6ö+2x12ö som 36 ö porto till England med UNIK KOMBINATION. Mycket gott ex. . UTST. OBJ. Utlåtande HOW "äkta". Röd 4-kantig London stpl på baksid. 12000
172 20f, 25g Assbrev med uppräkning 96 öre, med 26ö grå och 3 x 30öre.
GÖTEBORG 11.3.1875, något beskuren brevframsida MED 3-DUBBELT PORTO (högsta kända vikt för uppräkningsbrev en av 2 med 3 dubbelt porto). Del av svag, violett Wärde-stpl. Endast ett brev känt med denna fina kombination enl. Facit.
5000
173 20g Unik Fantastisk kombination med 6ö grå Facit 20g, 17g, 19f, 21m brev, 6 öre grå + 2×3+5+12 öre som trolig UNIK kombination på brev till Otto Nordenskiöld, Finland, STH NORR 26.12.74, ANK-stpl. Ett par märken och kuvertet med småfel. Intyg Svensson. gott till mycket gott objekt. 5000
174 20g PKXP No 6 UPP 30.9.74. 6 öre olivgrå i fräscht och felfritt par på brev 3,(3,3),4,4,3 , mycket gott obj. Ovanligt med par 6ö grå på brev. 1200
175 20g STH 27-6-75, AB-PRs till Skutskär, 2st 6ö grå på AB-PRAKT BREV 1200
176 20i GBG 4-8-75, 6ö matt blålila trycksak 250
177 20k,21e på Fk1 IVc, 6öre+12ö på 12ö francokuvert som 30 öre REK till DANMARK, stpl Falun 31-7-77, intyg Sjöman mycket gott objekt. Sällsynt. 6000
178 21 12Ö singel+ par på brev med enbart utländska stämplar stpl FRA SVERRIG 25-8-73. till Leith Skotland, på baksidan Kjöbenhavn och ankstpl Edinburg, arive genom en 12ö men fint mycket gott objekt. 3(3x3)(3x3) 3. 3000
179 21 3X12Ö I PAR +singel på fint brev 36ö till ITALIEN, stpl PKXP NR 2 NED 4-7-74, PD stpl i ram, ankstpl Milano 7 aug 74, Intyg E.H gott -mycket gott ex. 3000
180 21 12ö FRA SVERRIG25-7-74, AB-PRAKTBREV MED BARA DANSK STPL 750
181 21 Hudiksvall 8-9-76, BLÅ PRS, omv märke 500
182 21 12ö frankerad på baksidan , GBG 11-4-78 anteckning "obs frim å baksidan", ovanligt 200
183 21a STH 27-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD 400
184 21a FILIPSTAD 21-4-73, PRAKT 200
185 21c GBG 22-7-72, PRS FÖRSTA MÅNAD, sidv märke. 400
186 21g 12Ö grönaktigt blå 3st på36ö brev till London , bara FRA SVERRIG 6-6-73, transit Köpenh, Röd ank London Paid 2500
187 21g 12ö GBG 6-5-73, PRAKT 200
188 21g PKXP NR 5 NED 11-6-73, PRAKT 200
189 21g PKXP Nr 1UPP 19-9-72, PRAKT,nyans 200
190 21g RÅDA 1-5-73, sidost Pkxp nr 7 UPP 150
191 21h AVESTA 6-2-73, PRAKT 12 ö brev 150
192 21h 12ö GBG 14-2-73, AB-PR, svår nyans 100
193 21j JÖNKÖPING 15-2-73, PR-LYX 300
194 21j NYA KOPPARBERGET 1-8-73, PR 150
195 21k PKXP nr 1 NED 7-6-75 , 3-strip 12ö , 2st transit och ankomst stpl på baksidan. Inressant då det är skickat efter portot var sänkt till 33ö. F för 33ö porto ntill Schweiz minst 20.000 PRAKTOBJEKT 6000
196 21k DELSBO 24-11-73, LYXS brev 500
197 21k MARSTRAND 24-7-73, PRAKT 100
198 21l FLODA 19-8-73, LYXS 200
199 21l CIMBRITSHAMN 27-6-93, pr brev 150
200 21m PKXP Nr 1 NED 27-5-75, 3strip 12ö på AB-PRAKT stpl brev, ngt ktt pga märkenas placering. annars mycket vackert till Manchester, ankstpl 400
201 21m LANDSKRONA 3-11-74, PRAKT 200
202 21o HEBY 16-12-76, BLÅ stpl AB-PR OBJ 350
203 21o LINKÖPING 23-7-75, mkt vacker text 150
204 21o,var KARLSTAD 13-1-77, vita prickar 100
205 22 STH C. 4-2-77, PRAKTbrev till WASA ANK 10-2, Åbo 10-2-77 påbaksidan 400
206 22c STH NORR 2-12-75, par 20ö på dubbelportobrev till HOLLAND, mycket sällsynt, A-PRAKT kvalitet. 1800
207 22g 20 ÖRE RINGTYP T 14 PÅ PRAKTBREV till HELSINGFORS MAKULERAT MED BARA FINSK stpl ANK 12-7 i LYX mitt på märket. Brevet är daterat 10/7 1877. UTSTÄLLNINGSOBJET 3500
208 22g ESKILSTUNA 2-11-76, AB-PRAKT brev till London, röd ankstpl 6/11, på baksid PKXP No 2 3-11-76. 350
209 23 stpl STH 30-10-77 till Frankrike, kht annars PRAKT 800
210 24,21 12(arkve)+24ö på 36öbrev till England st STH !3-5-73 800
211 24,25 LUND 13-3-75 PR-LYX stpl , till Millesvik ( ank stpl 17/3 75) 24ö+30ö på Adressbrev till paket, påskrift"Härmed ett bokpaket" , Endast 2 kända med denna kombination av 54ö. UTST OBJ. 5000
212 24c,21e STH 6-5-73, TILL SCHWEIZ, ovanligt F 7000+ MYCKET GOTT OBJEKT 3,2x3,2x3,3 3000
213 24h,21m 24+12ö=36ö till ENGLAND, STH 5-4-75 rv stplar, vackert mycket gott objekt. 650
214 25 MON 23-12-89, LYXS EX PÅ brevframsida. svår på brev 600
215 25,21 30+12ö=42öre till Frankrike , Pkxp 2-4-74 950
216 25d KATRINEHOLM 29-1-73, 30ö REK till DANMARK, märket satt över kanten (har stadgats med lite papper, mycket vackert med rek+ wärde stpl,ankstpl. Mycket sällsymt rekporto. 2500
217 25d,21k STH 20-2-74 42Ö (12+30Ö) till Italien, överfrankerat och unik kombination för Italienbrev , trsnsit stpl Livorno 4 Feb 74, nummerstpl 13, Mycket gott objekt. Ringtypsbrev till Italien med t 14 är sällsynta 3000
218 25f,17f,19g 30 öre, 3 och 5 öre (obet småfel) på mycket vackert brev till Riga stämplat PKXP Nr 2 NED 15.1.75 och på baksidan ankomststämpel. Intyg HOW MYCKET GOTT OBJEKT 3(3,3,4)(4,4)3 (1997), Signerat O.P. 5000
219 25h,21m LUND 13-9-75, 30ö par+ 12ö (ktt pga monteringen)=62ö på mkt intressant adressbrev till paket . UNIK portosats. ENDA KÄNDA. UTST. OBJ. vackert och genuint. 5000
220 26,21 12+50ö (hörnskada) på 62 ö ASS brev PRs Tidaholm 1-6-74, vackert. 375
221 26c,21m 50+12ö= 62ö ASS, 50ö PR-LYXs HJO 15-12-73, 12ö sitter omv, AB-PRAKT. 1600
222 28,32b 12ö VÅGRÄTT 5-strip (ngt särat 3-2 märket) + 3 ö = 63ö (1ö överfrank.) ASS. AB-PRS HVENA 22-12-77. UNDERBART litet kuvert i PRAKT KVALITET. Vågräta strip är mkt ovanligt. 3000
223 28b,32b Finland. 3×3 + 12 öre på brev, överfrankerat med ett öre, sänt från GÖTEBORG 27.6.1879 till Åbo. Finländsk stämpel ANK i grotesk stil vilken är ovanlig. Ett par nötta tänder
p.g.a. märkenas placering
750
224 28d,30h, FK2, 3+5öpå 12ö frankokuvert= 20ö till Stettin , tyskland, sällsynt kombination, PRAKT stämplar. 700
225 28d,32c 3öre och 12öre båda i par på Postförskottsklipp, Sth 5-12-82. tnågra ktt, mkt sällsynt. 400
226 28dv3 STH 28-7-82, 3 tur, PR-LYXs lokalbbrev till Danviken. 3ö skuggad siffra. 150
227 28f,30h, Fk2, 12ö francokuvert (litet inhak) med 5+3ö Ringtyp = 20ö till LONDON. Stpl Norrköping 23-10-84 ,röd ankstpl på baksidan. 600
228 29 LINKÖPING 29-8-82, PR-LYXS på Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps tidning 300
229 29a 4ö på 6ö bke 2, prs Kristianstad 6-11-79, kort ngt def, mycket tidig utlandsförsändelse med 4 ö t 13. 600
230 29a2 4Ö GRÅSVART på 6ö brevkort stpl FRA SVERIGE, ank stpl Zeitz- Ankunft 30-7-81, adressaten lite raderad nyans raritet på brev. Signerad O.P. a2 1800
231 29b,bKe6 JÖNKÖPING 25-11-80, 4Öpå 6ö brevkort till Tyskland, LYXobjekt. Sällsynt i denna kvalitet. 1000
232 29d VF -Superb ,Sverige F 29d, bKe6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish single line cancellation FRA SVERIGE without frame used on both Swedish stamp, 4 öre Circle type perf. 13, and postal stationery card 6 öre, sent to Germany. The postcard is dated "Malmö 20/9 83". Transit K. OMB.5 20.9.83 and arrival 22. X 21.9. 1000
233 29e,bke PKXP No 17 1-1-85 PRAKTOBJ till Tyskland 400
234 30,33 BÖRRUM 15-12-84 på adresskort till paket med kupong , 5ö 2st +20ö på klippfrån paketet? uppklistrade å adresskortet vid ankomsten till Stockholm och där stämplats med bindande stpl till adreskortet. Intressant. 500
235 30i 5ö i 4-BLOCK på brev AB-PRS PKXP Nr 8 A UPP. 4-5-86, 4-BLOCK ÄR MYCKET OVANLIGT PÅ BREV. 2000
236 30i STH 20-7-85,5 ö par 100
237 30k STH 1 TUR 24-3-85PR-LYXS till Blancks Malmgård, 100
238 31e par 6ö PKXP Nr 46 25-9-83, PRAKT OBJ 250
239 31g NORRKÖPING BIKUPEstpl 6-10-82, på brevkort signerat SJÖMAN 400
240 31g,28d 6ö(kt) + 2 st 3ö = 12ö , prakts Falun 7-1-83, SÄLLSYNT KOMBINATION, trots obet. öppningsriss i kuvert vackert PRAKT UTSEENDE. 500
241 31h 6 ÖRE BLÅLILA på mjukt papper på bKe6 6ö postkorttill RUMÄNIEN. SÄLLSYNT DESTINATION. Avbildat i Ferdens bok. 5000
242 31j 2x6ö helfräscht PRS GBG Lbr 29-6-84 200
243 31k, 33e, Fk 38ö REK 6+20 öre på
frankokuvert sänt från STOCKHOLM 4 15.1.1885 till Tyskland, litet riss i kuvertet ,ett högintressant objekt med unik REK kombination för 38ö utlands REK
1250
244 32 KARLSBY 19-5-82, AB-PR 125
245 32b GBG 10-7-77, tidig för t 13 100
246 32b ÅMOT 6-10-78, AB-PR 80
247 32c GÖTEBORG BIKUPESTPL 11-1-83, PRAKTs, mycket sällsynt på brev. 800
248 32c GÖTEBORG VENTILstpl 23-7-79, prs sällsynt på brev 600
249 32c TORSÅKER 25-9-81, PRS TREDJESTÅNDSVIKT, sällsynt med t 13 500
250 32c 12ö (kht) DANSK NRS 24 PÅ MÄRKET , FRA SVERIGE toppfräscht , Helsingö3 30-5 2.tog på baksid. 500
251 32e Visitkortsbrev pr Kunsängen -81 200
252 32e TREKANTEN 27-10-80, PRS 125
253 33 20ö PR-LYX stämplat nr 383, HULL JU 6 1880, sidostpl SWEDEN BY STEAMER, RÖD Shipletter Paid Ju 7-80, DEKORATIVT OBJ. 2000
254 33 20 öre orangeröd. 2×20 öre på sorgebrev sänt från
STOCKHOLM C 16.4.1883 till Italien. Slarvigt öppnat förståligt pga. sorge besked, delvis lagat med tejp, dock är
dubbelportobrev till Italien mycket ovanliga. samt sorge brev är rariteter.
1000
255 33a PKXP No 62 17-11-77 på praktbrev till RIGA , "via Preussen" , nkstpl 600
256 33c 20ö lysande högröda, på 40ö brev till Finland över Tyskland, , ANK 15-12, flera transit stpl, färgraritet på brev 1200
257 33c GBG 1-11-82, 20ö par på underbart handskrift , dubbelportobrev , ankstpl. 750
258 33d 20ö på PRAKTs brev med enbart ANK 27-5 stpl, "med Finland" till Helsingfors. 1500
259 33d LINKÖPING 16-2-82, 20ö par =40ö dubbelporto till Tyskland, ovanligt 600
260 33f 20 öre på brev till Österrike stämplat ”Fra Sverige” samt ankomststämplat på baksidan 1500
261 35 KÄRRGRUFVAN 2-11-84 på adresskort till paket med kupong obet naggadde hörn 200
262 35,39 30+10ö(vht) =40ö Rek KRÅKSMÅLA 26-8-85, vackert AB-PRS 300
263 35dv8,34e, 33d, 30+20+24Ö= 74ö ASS brev (585kr) , rv GBG 21-11-82, VACKERT AB. F 2500 800
264 35i 60Ö sällsynt tredubbelt porto , Facit 35i v9, 33f, 39b brev, 10+20+30 öre som UNIK kombination för tredubbelt porto till Finland. Sänt från STOCKHOLM NORR 17.9.1885, och ankomststämplat HELSINGFORS 20.9.85. 2000
265 35i KARLSKRONA 6-9-84, 3x30ö på 90ö adrk. till paket med kupong 250
266 35i 30ö vckart REK MALMÖ 14-11-84 150
267 35j,45 TJERNÄS 21-11-86, LYXS, 40ö Ass brev I LYX KVALITET 800
268 40a F 40a, 41b, Fk6. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 2×2+2×3 öre Circle type perf. 13 with ph, on stamped envelope 10 öre, sent to Germany. Transit K. OMB.3 26.8.91 and arrival BIELEFELD 27.8.91. Scarce combination. 1500
269 40b,fk LUND 2-6-93, 9X2ö på 12ö frankokuvert på 30ö REK ,Unik kompination 500
270 41b 3ö 4-strip mycket sällsynt enhet , F 41b, 45b. DENMARK Malmö–Copenhagen route. Danish cancellation FRA SVERIGE M on Swedish stamps, 4×3 öre (strip of four) Circle type perf. 13 with ph and 10 öre Oscar II Letterpress with ph, on 2-fold cover sent to Germany. Transit K. OMB.6 24.12.88 and arrival KJØBENHAVN 24.12. 2000
271 42 STH 15-10- 5TUR, tryckt avsändare 200
272 42b, 45, 46a Tyskland. 2×4+10+2×20 öre på assurerat brev sänt från GÖTEBORG 29.7.1887 till CHEMNITZ i Sachsen, 1 7-8 V. 31.7.87. Fantastisk kombination av mycket sällsynt ASS brev. 3000
273 42d,61a 4öre ringtyp PH och 1 ö tvåfärgad siffertyp på litet kuvert till Finland stpl. "Från Utlandet" och transitstpl Hangö3 1-XII-94 samt ankstpl Åbo. 750
274 43 STH 27-6-91, 6X5Ö på REK framsida , sällsynt kombination på REK 350
275 43,46 BLÅ GNESTA 15-11-88. p-lyxs PANVN 350
276 43,46 BLÅ GNESTA 3-11-88. p-lyxs PANVN 250
277 43,46 WALLA 19-3-89, p-lyxs POSTANV. 100
278 43b,46 Panv 5ö+20ö pr Åsbro 24-8-88 90
279 43c,46c 2st Panv med 5ö+20ö och 30ö nr 47c båda i praktkval. FRÅNÖ 17-1-88 200
280 43c,46c Panv 5ö+20ö pr HALMSTAD 12-9-88 90
281 43d par 5ö STH C!! 23-9-90, prakttill "Volontären" Regemente 157 "Volontärenskolan" Karlsborg. Intressant. 300
282 44c,40a STH C5 26-9-91, +3X6ö ringtyp PH till USA , div ktt men ovanligt. 300
283 45 STRALSUND 6-9 III. R BERLIN IN NORDE på 7s10ö Oskar boktryck på brevdel, obet öppningsdef, en kht. UNIK Objekt 1200
284 45 10ö LIATORP 25-1-88 till USA , LÖSEN 3x2c , US Currency 6 , Chicago Unpaid, T stpl 300
285 45 JULA 3-12-90 10 ö Oscar LYXstpl , brev 200
286 46,43 GNESTA 22-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning, samt intressant bläckmakulering 300
287 46,43 GNESTA 21-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 250
288 46,43 P.anv. HJORTQVARN 14-8-88 ,PR-LYXS 200
289 46,43 GNESTA 13-11-88 PR LYXS BLÅ STPL PÅ Postanvisning 200
290 46,43 P.anv. QVISTA 23-1-91,PR-LYXS 150
291 46,45,54 FANTASTISK KOMBINATION AV TRE EMISSIONER RINGTYP PH, OSCAR BOKTRYCK, OCH OSCAR KOPPARTRYCK PÅ BREV TILL TYSKLAND. PRAKTSTÄMPLAR STOCKHOLM 31-10-91, transit, ank st baksid. Brevet är något slarvigt öppnat ; brevriss upptill. Märkena är felfria. DEKORATIVT MED TRE OLIKA RÖDA , FÄRGNYANSER LJUSRÖD. RÖD OCH MÖRKRÖD UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3500
292 46c STH 8-1-90,notering " med Express" till Finland, anks. 300
293 47 30 ö på postanvisning , LYX st HERNÖSAND 24-4-88 300
294 47 FÄRILA 9-4-91, PRAKT 30ö REK 200
295 47c Panv 30ö GBG filial 29-12-88, LYXs 200
296 47d 30 öre på PRAKT -LYX postanvisning med intemindre än tre stämpelavtryck GNESTA 21.11.1888 i BLÅ färg. Ankomststämplad STOCKHOLM K.E.
21.11.1888 och kvitterad dagen efter.
600
297 47d 30ö Rek WIMMERBY 10-10-88,AB-PR 150
298 47d BJÖRNLUNDA 9-10-88, PR, 30ö rek 150
299 47e FLODAFORS 12-1-90, PR-LYX 30 ö Rek 350
300 47f RIMBO 28-10-91, PR-LYX, REKBREV 300
301 51b FILIPSTAD 24-2-90,AB-PR 250
302 51,fk 10/24ö på 10/12ö fk stpl NORRKÖPING 29-8-90, transit o ankstpl Landau Tyskl 200

51,5 OSCAR KOPPARTRYCK OCH FRAMÅT
303 52 4-BLOCK på brev till Italien praktstpl LERUM 22-4-1908 400
304 52 VISBY 11-8-04, vyk. t. CHILE, ank stpl 400
305 52 BERLIN SASSNITZ BAHNPOST, 30-1-10, LYXS på 2x5ö Oscar. Vykort Ångfärjan "Drottning Victoria" sänt till Paris. Riktigt LYX stpl avtryck 300
306 52 5ö i 4-block stpl STH 29-9-02 på baksidan av brev till FINLAND 250
307 52 FREDERICIA 13-11-06, DANSK STPL PÅ 5Ö OSCAR. Vyk. till STH. 250
308 52 5ö i 4-block ,brev t Finland, STH 22-7-06 200
309 52 vyk. 5ö mak. Fra Sverige, rakstpl HELSINGÖR på märket, sällsynt, sidostpl Helsingör o Köpenh. 5-5-05 200
310 52 Vyk.Par t.TENERIFFA, GBG-07 125
311 52 ULLERVAD 10-6-05, 5ö LYXS vykort till Norge 125
312 52 Vyk. LYX FLISBY 29-12-04, Tuberkulosmärke vid sidan 100
313 52 5ö på Bke 7, st MALMÖ-97, till Tyskland 100
314 52 LÅSTAD 4-8-02, LYXS vyk 75
315 52 JULA 26-5-04, LYXs vykort. 60
316 52 LUGNÅS 24-12-05, PR-LYXs vyk. 40
317 52,54 SORGE BREV 2X5Ö ktt OCH 10Ö OSKAR st BJÖRNLUNDA 3-7-99 TILL CEYLON, mycket sällsynt 600
318 52,54 P.anv. TALLÅSEN 24-4-04 ,LYXS 125
319 52,54 PARTEBODA 27-8-08, REK 10+10+5 75
320 52a1 5ö på Bkd 6, st Skellefteå -92, till RYSSLAND ,obeg svarsdel. 250
321 52b1,54a 5ö mycket SÄLLSYNT EXTRA blekt huvud + 10ö på Postanvisning med kupong , PRAKTs RONNEBY 20-6-93 400
322 53,52,61 ,63 8+5Ö+2X2ö +3x1ö= 20ö till London PKXP 63B 5-6-1910, fint 250
323 53,61,63 STH 21-2-08, brev till Monaco, del av ankstpl. liten öppnings skada i brevet. Sällsynt Adressland. 300
324 53,62 2x8ö+2x2ö= 20ö till England, Malmö 25-6-07. 200
325 53,74 HORN 22-5-15, PR 2x8ö,4ö 150
326 54 10ö vykort till URAGUAY, JÖNKÖPING 20-1-02, ANK stpl .Sällsynt 1200
327 54 STH 17-1-13, brev till Monaco par 10ö Oscar, ankstpl. Sällsynt Adressland. 400
328 54 Vyk.. t. URUGUAY, GBG 1903 325
329 54 FRA SVERIGE L , 10ö Oscar, Paguebot stpl inom 4-K ram, tr+ank stpl Flensburg 19-5-02, Praktobj Vykort rån Landskrona 300
330 54 MALMÖ 27-5-09, 10ö oscar på par till TENERIFFA, ovanlig destination.ank stpl 250
331 54 Fra Sverige i ram på 10ö oscar , Vyk till BELGIEN, tr+ank stpl samt Belgisk "28". ovanligt. 250
332 54 Spånga! 15-6-08 PR-LYXs Lösenbelagt 25c Oscarsbrev till Schweiz . 200
333 54 Vyk. t. Teneriffa, Högestad-07 150
334 54 Från Utlandet, sidostpl Hangö 1-1-05,pr 150
335 54 Sollefteå 17-6-1900 3X10Ö OSCAR PÅ 10ö franko kuvert, Vackert 40ö REK 150
336 54 10ö till Ryssland, STH 26-8-05 125
337 54 LUGNÅS 8-11-08, PR-LYX brev t. Skara 80
338 56 STH 21-11-09, brev till Monaco 20ö Oscar, ankstpl. 24-11-09 lite slarvigt öppnat Sällsynt Adressland. 200
339 56,79 HELSINGBORG 19-1-12 PFSK till Finland, 20öOskar 5strip 5ö medaljong i 3 strip, PFSK avier till Utlandet är sällsynta. 400
340 57,54 FÄRILA 31-12-08, Wärde 25+25+10ö 125
341 58 HASSLERÖR 19-3-97, 30Ö REKBREV 100
342 58 MARIEFRED 25-1-93, REK AB-PR 75
343 59a PÅRYD 30-12-98, WÄRDE stpl, PRAKT 150
344 59c,55 3 Oscars försändelser HERNÖSAND 17-12-01 , paketadresskort för paket med kupong MED PFSK sänt till Skog, 5+20ö på rek , 10+30ö adresskort . Vackra 300
345 59d,56 50+20ö= 70ö Wärde brev (600kr), STH 6-11-07, AB-PRAKT 275
346 60,59 STH 8-8-02, Oscar 6 valörer inkl 1kr och Siffertyp 1-4ö på Rekbrev till Sachsen, ank stpl 10/8. Dekorativt och mycket ovanligt 500
347 61 STH utst 3-10-97 ,2st 1ö på litet rött brev mycket vackert och intressant litet 150
348 61-62 Paquebot , pr-lyxs 1Ö, PAR 2Ö, vykort till Tyskland 350
349 62,61 1ö+2ö på 2ö FK = 5ö trycksak till Helsingfors, STH B 10 AFG 2-1-08. 200
350 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 4-1-14, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
351 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 17-9-13, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till STH 300
352 79 BERLIN -SASSNITZ Z 18 1-8-12, PAQUEBOT , på 5ö medaljong till Nyköping 300
353 79 BERLIN -SASSNITZ 29-3-12., Paquebot, vykort från Sassmitz till STH. 200
354 79 TÄPPERÖD 11-5-1912 på Vykort , praktstpl, svår ort. 175
355 79 TORFED 12-8-12, 2x5ö på vyk , Prat 100
356 79,144A ROTEBRO 7-3-27, 5+10Ö på 10ö bke till Tyskland 100
357 79,82 5ö+10ö x3 = 35ö REK till BELGIEN , STH 31-3-1911. 3 olika utländska etiketter ang retur. Vackert och sällsynt. 400
358 81,86,71 4x8ö, 25ö medaljong och 3strip 1ö =52ö rekommenderat Express brev till Tyskland, Ovanligt 300
359 82 10ö par med Båtsiluettstpl Turku-Åbo 10-x-13 , till Tammefors 350
360 82 BERLIN BAHNPOST ZUG 18 29-8-12, PAGUEBOT 10ö till München, pr-lyx 300
361 82 STH 6-6-16 2x8ö+4strip 1ö =20ö porto till Paris ankstpl, censurremsa, VACKERT 200
362 82 Ulkummlta Från Utlandet, sidostpl Åbo Turku 27-XI-11, 10ö på vyk till Finland,pr 150
363 84 2x15ö STH 13-10-20, TILL JAPAN anks 250
364 85 20ö medaljong PLK 12-9-19, sorgebrev till CUBA , sido stpl röd 24, ankst på baksid 300
365 89 SIMBRISHAMN 30-12-19, illustrerat REK brev till HAMBURG, ank stpl , vackert 125
366 97 GV 198ö på flygbrev t Indien 1959, 150
367 98 GV 212ö på flygbrev t Indien 1960, 150
368 99v1 PLK 267 C 17-7-18, 7/10Ö förskjutet påtryck i höjd , F 500 + på brev 200
369 106,72 STH 8-8-18, litet brev 2+5/3ö 200
370 109,110,111 STOCKHOLM 22-12-16, PFSK använt andra DAGEN, trts ett märke saknas så är det hyperintressant postalt intressant då det kan vara titigast kända dokumenterade användning av Landstorm 1 märkena. 1000
371 116,72 ÖREBRO 27--6-16, vykort 2+5/3ö 250
372 121 Landstorm II 10ö på 24ö single STH 24-8-17 900
373 124,121 ,116,118 10ö/1kr LAndstorm II med 10/24ö, 5på3ö och 5/6ö som korrekt porto 30ö REK brev JÖNKÖPING 25-10-18 , mycket sällsynt med 10/1kr i merfrankerad korrekt försändelse. 4000
374 126-113 Uppsala 19-2-19 5st =45ö Landstorm3 250
375 128,72, 83 1916 Landstorm III 7+3 / 5+FEM / 4 öre
grå tillsammans med 2+12 öre på brev sänt från STOCKHOLM 25.4.19 till Finland. Censurstämpel på framsidan. 1 öre överfrankerat.men intressant objekt då Landstormmärket är
inkluderat i portot trots att de var ogiltiga till utlandet.
800
376 141 GBG 18-8-21, 5öbrunröd typ 1 till Nygård 75
377 142A 5ö Lejon brunröd 3st på fönsterkuvert, märkrna PRAKT stpl KÖPENHAMN 30-9-25 och FRA SVERIGE 400
378 143E,181a NEW YORK PAQUEBOT DEC 26 1927 , båtbrev med Amerikanska stämplar på svenska märken, 5ö Lejon t 13 automatmärke med en sida otandad. 250
379 144A 4x10ö Lejon till Finland, med 4stBÅTSILUETT STÄMPLAR Posti Post 700
380 146A,168 10Ö 4 strip , 1kr par som lösen på brev GBG 28-3-39 200
381 146A,175C 6x10ö+4x15ö =120ö Rek-brev till Tjeckien NOCKEBY 9/12-1937, ankomststämplat. Reklam etiketter på baksidan. 300
382 148C BODEN 14-6-21, PRS par panvn , ngt ktt 75
383 151Av2 1920 Gustaf V En face 20 öre blå, tvåsid tandn.v2 - dubbelpincenez. Svag vänster tandrad. RARITET PÅ BREV 1000
384 151Avar NORRKÖPING 25-9-20, , 2 felskurna automatmärken med vä sida otandade, brev till Malmö, sällsynt på 20 En Face 350
385 151C 4-BLOCK med LYXs Svenska Bataljonen SAAR 26-1-35. 275
386 151C STH 25-11-21, PRbrev till Simrishamn 100
387 152C Vrigstad 24-1-22, prakt 125
388 156 NORRKÖPING 11-4-27, 35Ö rek till Köpenhamn, prakt obj. 60
389 175C 15 öre violett, fyrsid tn. v-plåtspricka från
hals till hjässa. Vykort stpl PKXP 19-8-25 1925.
1300
390 175C PAQUEBOT stpl på 2st 15ö profil vä . från New York 2 Jun 1925 till Sverige, anks STH 200
391 175C, 183 , 176, 5 försändelser med PAQUEBOT STÄMPLAR, 3st 1920tal och 2 moderna 1975 VARAV ETT TILL nigeria. 500
392 176A ÖREBRO 17-2-27, 15Ö röd G.V. röd i par till Turkiet. Ovanligt, transit GBG och ank stpl. 350
393 176C GBG 27-12-27, par 15ö till Litauen, anks 150
394 180a TROLLHÄTTAN 13-6-23, 20ö röd på vyk till CHILE, ank stpl Valparaiso 23 jul 23. 200
395 182,162 STOCKHOLM 3-8-22 på försändelse Sällsynta 25ö röd G.V och 60 ö postemblem (felskuret) på assbrev till Tyskland, ank stpl BINZ6-8-22. mYCKET SÄLLSYNT FRANKERING. 400
396 183a LONDON PAQUEBOT 22 JU 31 PRAKT stpl på 25ö G.V. profil vänster på BÅTbrev från London till STH. 300
397 184 Nordiskt RESEKORT,3st 2x25ö orange, 50ö A2 ,A3 ppr, STH-36, Örebro -29, Djursholm 21-7-38, några ktt 600
398 192a Nordiskt RESEKORT, 50ö STORLIEN 5-2-34 400
399 196-207 5-80 ö Kongress, på baksidan av brev stpl STH 27-7-24 till ÅBO, där 20ö och 80ö med Finska stpl ÅBO, 30+60ö stpl Helsinki, och resten omakulerade. Ovanlig försändelse. 300
400 199 20Ö Kongress STH 28-7-24 första månad,på vykort till Belgien. 200
401 199 2kort med 20ö Utst stpl 25-26 7-24 175
402 199 ÅRE 26 7-24 kort med 20ö Utst stpl 125
403 203,201 UPSALA 7-8-24 30+40Ö till Tyskland 300
404 209,160 MALMÖ17-1-25, 2kr , 45ö typ I Ipar , på 2kr ,90ö paketavi till FINLAND, SÄLLSYNT 4000
405 217,219 SUNDSVALL 18-12-24, 35+45ö UPU på 60ö rek till Finland, ovanlig försändelse ank Helsinki15.XII.24 400
406 224,218 ,218 STH 22-8-24 congress stpl , 2kr ,40,15ö på brevframsida till Schweiz. "kr på helt brev F 25000 1000
407 229,226 SJP 7 GBG-NEW YORK 24-11-28, 20+5ö intressant sjöpostbrev till USA 200
408 231,32,270 STH 31-3- Flygpost till USA, röd stpl VIA ENGLAND, censuröppnat. Ank stpl. 200
409 232 MALMÖ 1 5-4-38 50ö Luftpost till Tyskland 150
410 237 LIDINGÖ 21-12-32, 90ö Lützen single på paket adr. kort 300
411 238 DÅNGEBO 9-12-33 4-BLOCK 5 ö sparbanken typ I F 1800 + 2x15ö på REkbrev, samt et brev 3-strip 239C. 300
412 238 PKP 23-12-(33) , TYP 1på litet julkort 125
413 240-45 RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev 9ST fdc 100
414 240CPI par 5ö hö ex FLAGGSTÅNG STH 10-1-35 400
415 244 STH 13-5-35, 35Ö single på REK 125
416 245 STH 22-5-35, 60ö single på ASS brev 200
417 249 LINKÖPING 30-12-48 20ö singel 45
418 251 MALMÖ 1 25-27-36 30ö till Frankfurt 100
419 256,254 SJPOSTEXP 70 20-2-36, FDC STÄMPLAT OMBORD på m/s Gripsholm mellan Miami och Vera Cruz. dessutom FDC kort. 250
420 256,273 HALMSTAD 1 7-2-41, 60ö+10ö Värdebrev ass 300kr 200
421 258 Nordiskt RESEKORT, KRYLBO 10-7-36 500
422 258 GBG 27-5-36 50ö Rek till PRAG ankst 200
423 258 GBG STH Kugelposten juli 36, 50ö Bromma på rek ank Herrljunga 4-7-36, samt FDC Bromma 23-5-36 200
424 259A STH 17-6-38-NEW YORK Sjöpostexp 7 nya sv minnet 27-6-38, 10+1ö intressant sjöpostbrev till USA 100
425 262A ÅBP No 46 15-6-38 prakt brev 250
426 318BC SÖDERTELJE 2-3-, Ling 3+4sid par 75
427 318CB,C SKULTUNA 2-4-40, AB-PRS brev BC par + 4sid. 100
428 320BC PKP 25-9-39, 10ö Berzelius 4+3sid par på fint brev till Umeå, använt 3 månaden 350
429 323,273 ,279 STH 12-9-40, Linne 50ö par , 10, 30ö profol hö till USA Luftpost 125
430 324BC LUDVIKA 14-9-40 fint 3+4sid par Bellman på vykort till Södertälje 160
431 324BC GAMLEBY 21-5-40, Lyx marginal 3+4sid 150
432 327,334 ,279 ,NORRKÖPING 18-9-41, SERGEL 50ö par, Hazelius 1 kr par, 30ö Airmail till USA, censuröppnat2 200
433 338 STH 29-6-42, 40ö Tessin, Stockholmskarta på baksidan av kuvert. 75
434 340A3 MALMÖ 21-8-42 2st svåra tandningen 10 ö Folkskolan på Kontrolerat brev till Danmark 150
435 341,335 GNOSJÖ 5-10-42, 90Ö Folkskolan 15ö till USA , via England censur 641. 150
436 348,275 NORRTELJE 4-10-43, 90, 15Ö LUFTPOST till USA 100
437 357 STH 8-1-45, 90Ö flottan i par, censuröppnat brev till Brasilien 300
438 359API 4 strip 5 ö Pressen pos 3 med bruten penna. STH 12.6.46 250
439 366A Upsala 13-3-47, till Strängnäs, etikett Adressen ofullständig. 60
440 369,271 STH 20 23-3-47, 60+ 5Ö Luftpost till Argentina 125
441 381,452 , 446 STH 25-3-56, REK till Schweiz 50
442 390-92 STH -BANGKOK 26-10-49, första flygbrev 150
443 421DD1 ,SX1 Uppsala 2 26-6-62 ,4block 30+30 vinkelskuret + 30+10 REKtill Österrike 100
444 451-53 TYGELSJÖ 2-11-53, rek express, valutakontroll till Schweiz, ank stpl 100
445 471-75 STH 7-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE på varsitt litet kuvert. Mycket OVANLIGT. 1000
446 471-75 kpl serie i par med LYXS GBG 29-10 -55 150
447 487,489 ,395 SALTSJÖBADEN 9-11-57, 1,40 + 40ö+10ö Luftpost till Brasilien 125
448 501,503 ,395 STH 16-12-59, Luftpost till USA 125
449 514,416 LIDINGÖ 13-8-60, luftpost till Brasil 90+30ö 100
450 523 STH 1-3-65, REK 1,40Ö 75
451 556 NORRKÖPING 5-6-64 REK MED 1,05 ö 100
452 672B TIDAVAD 27-2-71, 45 Ö HJALMAR BRANTING LYXex på kort LYXobj 110
453 672B TIDAVAD 27-2-71, 45 Ö HJALMAR BRANTING LYXex på kort pr-LYXobj 40
454 708BB,684 ,621A , GBG 12-6-73, till GREKLAND med mottagningsbevis. Mottagningsbeviset ligger inuti kuvertet underskrivet och tillbakasänt till avsändaren. Sällsynt 150


TJÄNSTE PÅ BREV
455
6 öre violett, tandn. 13 i fyrblock (vht,
ett riss) på kungörelse sänt från SÄMB
23.2.1883 till Länghem. Mycket ovanligt
objekt, enl. Facit 2018 är 4-block okänt på brev.
3500
456 1b 4×3 öre (två par) på tjänstebrev sänt från
MANTORP 28.6.1877 till Kisa. prakt OBJ.
800
457 2 3×4 öre (trestrip) på tjänstebrev sänt från MULSERYD 16.12.1880 till Åsenhöga. sÄLLSYNT ENHET. 700
458 4a,5d 2×6+12 öre på tjänstebrev med dubbelt porto sänt från MULSERYD 20.5.1880 till Åsenhöga.. mYCKET SÄLLSYNT KOBINATION. 1000
459 4b, 7e, 5a, 6ö grå, 24ö, 12ö på vackert REK brev 2ö MULSERYD 7-12-76 till Nissafors, sign O.P: 2200
460 4d 6ö stora tjänste i 4-strip på kungörelse, liten vattenrands fläck nedtill i brevet . STÖRSTA KÄNDA ENHET. 1500
461 5 12ö HIETANIEMI 3-1-74 3-DAG, TIDIGAST KÄNDA BREV MED 12Ö TJÄNSTE T14 ? PR-LYXS . UTSTÄLLNINGSOBJEKT !!!!!!! 5000
462 5 5 st 12ö brev mest PR-LYX stpl olika orter fina. 250
463 5 SÄMB 17-7-76, 10ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , 150
464 5d SÖDERTELJE 10-6-80, LYXS, fint sigill på baksidan 250
465 5d SÖDERTELJE 15-7-80, LYXS, fint sigill på baksidan 200
466 5d SÖDERTELJE 28-7-80, LYXS, fint sigill på baksidan 175
467 5d UPSALA 1-4-79, PRAKTBREV, fint brutet sigill på baksidan 125
468 5e SÖDERTELJE 18-11-80, LYXS, fint sigill på baksidan 200
469 5e SÖDERTELJE 25-3-80,PR- LYX 160
470 5e SIGTUNA 23-9-80, PR-LYX brev 150
471 5evar SVARTSJÖ 8-12-79, LYXS 12Ö övre höger hörn stukat 200
472 5evar SIGTUNA 22-1-80, 12ö mkt stark hyssjning 100
473 7a JÖNKÖPING 26-9-79, 24ö några ktt, på tj bref till Borgholm med stort oblatreliefsigill Kongl. Majts... Ovanligt 200
474 7g SÖDERTELJE 23-9-80, LYXS 200
475 9b,7f 50 och 24 öre på mycket vackert assbrev stämplat WEXIÖ 16.6.78 1500
476 11 SUNDSVALL 9-4-1907, PR 2 ö singel 200
477 14,16 P.anv. 5ö+ 10Ö Malmslätt 1-6-04, AB 100
478 16Aa SÄMB 18-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM 200
479 16Aa SÄMB 11-3-85, 10Ö par på Tredjeståndsvikt kungörelse till LÄNGHEM , med tryck Vänersborg 1885 Bagge och Pettersson. 200
480 16B STH 1-6-07, TELEGRAM vackert 250
481 17 SÖDERTELJE 7-2 84 LYXS på omv märke 200
482 17 LYX stpl. ex .på WEXIÖ 2-1-82 150
483 18e STH 12-1-88, PRAKT- LYX BREV 250
484 18e STH 6-3-88, AB-PRAKTBREV 150
485 20c NORRTELJE 22-5-82, PR-LYX brev 300
486 21,14 LJUSDAL 1-8-02, 30+5ö REK 100
487 31,28 RIMFORSA 67-7-12 4strip 8ö, 3st 1ö på 27ö rek, PR-LYX obj 300
488 40,42 GRÄSMARK 17-9-19 3ö par 1ö på 5ö tjänstebrevkort till Kil 100
489 40,44 STENSTORP 17-1-19 3ö par och 5ö tjänstebrevkort till Kil, PRAKT 100
490 45,43-4 SKANÖR 17-9-19 3+5+7ö till Skellefteå 150
491 52,49 KOLMÅRDSSANATORIET 3-9-19, Värde brev till Ålberga, PRAKT sällsynt stpl F 300 300


LÖSEN PÅ BREV
492 4c L4c, 8b1, 10c 6+3×30 öre + 13×1 kr,mycket färgstarka och inkl 6-block och 3strip på adresskort till assurerat paket sänt från Paris till GÖTEBORG PAKET 13.12.1877. Transit CÖLNAUSLAND 2 7.12.77. Trevligt objekt. Ex. Göta 1980. Enbart märkesvärde 11.000 kr. Fint objekt 1800
493 1 obegagnat med märke kvar 225
494 8 Begagnat kuvert med kvarsittande Svarsmärke 200


HELSAKER
495 3 10ö svarsdel till Sv. från Marseille 1893 150
496 8 JÖNKÖPING RULLst 8-4-97,5ö ej svar. 100
497
2st JÖNKÖPING RULL STPL 12-12-96, 12-7-96, PRAKT-LYXS, på varsitt hålslaget brevkort 5ö från MALMÖ hålslaget 210
498
JÖNKÖPING RULL STPL 25-9-96, PRAKT-LYXS, på baksid av 5ö brevk. Pkxp no 43B 24-9-96 till Jönk. 200
499
JÖNKÖPING RULL STPL 12-7-96, PRAKT-LYXS, 5Ö BREVKORT FRÅN SANDVIKEN , hålslaget 130
500 6 NORRKÖPING BIKUPEs 12-12-84, prs 6ö bke 200
501 6Bke6A 6ö brevk. typA obeg. SFF 325 100
502 1III,c FK IIc, 12ö PKXP NR 15 UPP 23-5-77,ab 150
503 7 JÖNKÖPING RULLstpl 31-12-96, 2 ö FK 250
504 13Ab FK 4ö vm\, VRIGSTAD 1-1-13, +julmärke 125
505 19a KORTBREV 15 ö Medaljong med hel rivkant, tilläggsfrankerad med nr 140A (5ö) och PR-LYX stämplat med BLÅ stpl KARLSKRONA 27-9-1920. SUPERBT ! 2000


DIVERSE BREV VARIANTER M.M.
506
Monaco 2x 10c+ 5c on cover used MONTE -CARLO 25-4-94 to SWEDEN, very rare destination. Monaco-Sweden. 1500
507 34a Tyskland (Riket). Inkommande rekbrev, frankerat med par av 20 Pfg blå (Mi 34a), stämplat HAMBURG 29.8.76. Tysk reketikett samt svensk stämpel Recommenderas i ram. Vackert utställningsobjekt! 3000
508
Slightly water damaged wreckmail postcard with a type 3 (Sth D)
cachet stating that it has been delayed because of a train derailing in
Rörvik on 6/9 1954 where the mail car ended up in a body of water.
SCARCE.
500


FDC, FÖRSTA DAGS BREV
509
Sverige Mi 105. LATVIA Riga-Stockholm route. Swedish circle cancellation STOCKHOLM 1 ANK.LBR. 3-4E 28.10.26, on Latvian stamp 25 s, together with boxed FRÅN ESTLAND (by error, should have been FRÅN LETTLAND), on cover sent to Sweden. Very interesing cover. 3000
510
Shanghai to Sweden 1889, 2x 20 Pf Reichsadler "Kaiserliche Deutsche Post-Agentur Shanghai 25.1.1889" på brev av 2:a viktklassen till Göteborg, ank. stpl 8/3. SUPERB! 1800
511
RYSKT BREVKORT 4kop avsänt från SANKT PETERSBURG 18sept , stämplat FRÅN RYSSLAND I PRAKT AVTRYCK och stämplat STOCKHOLM 22-9-91, PRAKTOBJ. 1500
512
KRASCHPOST , 2x40c Frankrike ,Rek PARIS 9-2-1916till STOCKHOLM med notering på baksidan "skadat vid eldsvåda ombord på ångaren NEWTON i Sunderland den 14 februari 1916". 1000
513
BREVKORT 4kop tämplat FRÅN FINLAND I PRAKT AVTRYCK och stämplat STOCKHOLM 5-2-04, PRAKTOBJ. 300
514
VYKORT (Mariehamn) 10pen stämplat FRÅN FINLAND I PRAKT AVTRYCK och stämplat STOCKHOLM 19-7-03, PRAKTOBJ. 200
515
2c USA på vykort med PAQUEBOT från USA till Göteborg, med svensk stpl GBG 11-6-21 på USA 2c märket. 200
516
VYKORT i färg från Mariehamn med 10pen stämplat FRÅN FINLAND och stämplat STOCKHOLM 19-7-96 PRs. 100
517
LOKALBREV: Brevpilen i Ulricehamn 1997-05-05 , ovanlig 100
518 27,30 Belgien. 10 och 30 C på intressant brev från Antwerpen 4 Febr 1871 till Sverige, felsänt till Schweiz därdet stämplats BASEL 5.II.71. Transit stpl PKXP Nr2 15-2-71. (vapenbrev från denna tid till från Sverige till Belgien F minst 16000kr 1000
519 143A LONDON PAQUEBOT 23 MAY1935 på 3strip 5ö Lejon på Båtvykort till STH. 250
520 321101 LüTZEN serie 2 sid + extra 25ö och 90ö, på fint PRAKT FDC STH 1-11-32 1500
521 360623 Bromma FDC 23/6 36 50
522 471-75 STH 1-7-55 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE i varsitt block 1000
523 161220 Landstorm II KPLSERIE på FDC STOCKHOLM 20-12-16, 1 ö 2 st khtt, fina välcentrerade 1-5kr, Sällsynt FDC. 4000
524 350110 2FDC RIKSDAGEN 10-1-35 sats brev med 9 märken med de 2 olika FDC stämplarna F 800 175
525 400204 Bellman BC par på FDC STH 4-2-40 och 4 till FDC 1938-48, F ca 750 125
526 440415 FDC Sjökartan 15.4.1944, vinjett 90
527 480401 Tre kr + GV profil hö 10st STH 1-4-48 250
528 510601 STH 1-6-51 nr 292,304 85Ö , 1,70kr TRE KR FDC F 700 200
529 520701 STH 1-7-52 nr 309 30Ö G.II.A. FDC 100
530 520701 STH 1-7-52 nr 289 75Ö TRE KR FDC 100
531 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 90
532 520725 STH 25-7-52, nr 403,405 20+25 ö FDC 75
533 520912 STH 12-9-52, nr 405BB 25 ö G.VI FDC 100
534 520912 G.VI. A , 25Ö röd NR 405BB, F 375 100
535 530209 G.VI. A , 20Ö GRÅ NR 405BB, F 325 90
536 530912 STH 9-2-52, nr 403BB 20ö G.VI FDC 100
537 540120 STH 20-1-54 nr 412 40ö G.VI FDC 90
538 540120 G.VI. A , 40Ö grön NR 412, F 300 80
539 540213 Falun 13-2-54, dito STH 2 olika stpl FDC 75
540 540315 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 406BB, 410, F 300 80
541 540412 G.VI. A ,25Ö BLÅ NR 400A,BB , 406 HA3 O, R, F 1500 400
542 541012 STH 10-12-51 nr 210 , 2,10kr TRE KR FDC F 300 75
543 550701 471-75 i 9-block STOCKHOLMIA 1955 9-BLOCK SERIE STH 1-7-55 i varsitt löst block 1000
544 550701 STH 1-7-55, FDC 471-75 inträdesbljett till utställningen inuti kuvertet 60
545 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 100
546 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV 100
547 570601 STH 1-6-57, 5+15ö HA5, illustrerat 90
548 570601 STH 1-6-57, 10+30ö HA6 OV,RV, ill text 90
549 570601 STH 1-6-57, 407, 413,, 416 3st + 2BB par illustrerat 65
550 570601 STH 1-6-57, 5+10ö nr 394-95, illustrerat 60
551 570601 STH 1-6-57,394,395A illustrerat 40
552 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 60
553 571015 G.VI. A ,20 ö grå, 25ö brun, 20ö grå ,414A, BB, 415,417ILLUSTRTERAT F 175 55
554 571015 STH 15-10-57, FDC G II A. 20,40,25Ö 50
555 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adressetikett 250
556 580917 5KR SLOTTET 2 sid STH 17-9-58, ovanligt , adress i blyerts 225
557 610601 FDC STH 1-6-61 85ö+1,70kr Tre kr F 700 150
558 650924 2,30+2,85 TreKR, FDC STH 24-9-65 40
559
LÖSEN 4SK 25-6-1857,STOCKHOLM 700
560 28 SLITE 6-12-88, 4-K stpl LYX avtryck ,kht 100
561 28,31,42 NERIKES KIL 28-12-88, 3x3ö+2x6ö+4ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
562 28,32,45 ALINGSÅS 4-1-90, 3+12Ö+10ö panv kl 300
563 28,42,45 VECKHOLM 9-8-90, 4x3ö+4ö+10ö, unik kombination? panvn klipp 500
564 28,46 BJERSJÖLAGÅRD 22-9-88, 2x3ö+20ö 250
565 30d KÄRRGRUFVAN 6-1-805ö 4-block +5Ö 200
566 3128,42 STH C12 24-4-88, 3ö+3strip 6ö+4öph , UNIK KOMBINATION ? panv klipp 500
567 31,41,45 KARLSKOGA KYRKBY 2-4-90, 3ö+ 2x6ö+10ö, UNIK KOMBINATION ? för panvn klipp 500
568 31j,28 STRÖMSBRO 22-11-88, 2X6Ö+3Ö pa.kl 100
569 33d,30 NORRKÖPING BIUPE 16-12-81, pr-lyxs 200
570 34,28 STH 5-7-88, 24ö riss, 3ö kt, ovanl komb 200
571 41,40,56I EKSJÖ 16-11-91, 2+3+20ö ovanl komb 300
572 41,40,56I Elmhult 21-12-91, 2+3+20ö ovanl komb 200
573 41,42 Wallsta 3-10-90, 3ö(ngt def) +3X4ö 100
574 41,54 TOMELILLA 29-9-91, ovanl panvklipp 300
575 41b SOMMEN 5-6-02, 3ö AB-PR 100
576 41b,42, ,43,45(def) TOREKOV 4-7-90, 2x3ö+4ö+5ö+10ö PH , unik komb? 400
577 41b,45 HJERPEN 4-12-88, 2X3+2x10ö ovanlig kombination pstanvisningsklipp 300
578 41b,56I FALKPG. RANTEN 12-9-91, PRS 2x3ö+20ö panvnklipp vanl komb 300
579 42 TVERRED 11-1-88, AB-PRS panvn klipp 100
580 42,43 MÅNSTAD 25-6-88, 5x4ö+5ö, ktt, cket ovanlig kombination 300
581 42,45 SJÖBO 1-5-91, 4x4ö+10ö ovanl panvkl 350
582 42,45 VALLSTA 5-10-90, PRS, 4+10ö PANVKL 100
583 50,43 LÅNGBRON 11-1-90, 2X10/12ö+5ö, unik komb ? panvnklipp 350
584 143Eb GBG 28-10-35, FELSKURET i automat 75

,2
SVERIGE STÄMPLADE FRIMÄRKEN


,5 SKILLING BANCO
585 1 STH 3-4-56?, riss upptill,fint utseende 3500
586 1a STH 31-10-56, 3SK SUPERFRÄSCH FELFRI FÄRGFRISK , välcentread är nog praktcentrerad , dubbeltand upp hö. Intyg HOW felfri 3,3,3 och signerad Sjöman. Sällsynt vackert ex. 20000
587 1a 3 skill bco, ljust blåaktigt grön. Fräscht exemplar med sidvänd stämpel STOCKHOLM 18.8.57, brutna fibrer på hörntand men absolut inte lös utan snarare lättvikt till vikt
Intyg HOW 1.3.3 (2017). Vackert utseende och kunde lika gärna vara gott ex då hörntanden snarare är vikt än bruten. Positionsbestämd av Mats Ingers till position 76
8000
588 1a STH 18-11-56, kht,ktt, godtagbart ex 1,4,3. 3000
589 2a GEFLE 12-7-55, omv 4-k stpl 12 dag 500
590 2a MÖNST(ERÅS ) 4-K STPL 300
591 2a SKARA 18-10-55 BÅGSTPL, F 1500, rufft. 250
592 2a NORRKÖPING 1-6-56, extrem rufftandning 250
593 2a STH 7-8-55, PRS, dubbeltand upp hö 200
594 2a STH 20-7-55, PRS 20 DAG, kht 200
595 2a2 STH 25-2-56 VACKERT KLIPP 250
596 2b WISBY 11-1-56, omv 4-k stpl, klipp 250
597 2c STH 23-6-56, färgstark, kt 450
598 2c Lund 27-10, felfritt gott ex 400
599 2c SÖDERHAMN 23-9-56, AB 400
600 2c silkestunnt ppr, Gefle 21-2-56, färgstarkt 300
601 2c fin färg , hörnstpl hö 2..., 3 mm riss 150
602 2e KÖPING 13-1-7?, vacker rättv stpl 250
603 2e NYKÖPNG 16-4-5.. 4-K STPL 250
604 2e STH 30-6?-57 LYXplacerad stpl, dubbeltand 250
605 2e STH 22-1-56, fint ex 225
606 2e UPSALA 17-1-57, 4-K stpl , kt 200
607 2e STH 22-12-56? vacker 4 sk 200
608 2e del av 4-k stpl ned vä 57?, dubbeltand 150
609 2e, var WISBY 23-4-5(/) signerad Strandell och Sjöman , aldrig sett ett märke med dessa 2 signaturer på samma märke, kartong papper 600
610 2evar STH 2-3-57, vita fläckar i FYRA SKILL 300
611 2evar STH 31-3-57, 3 rambrott till hö, klipp 250
612 2f CIMBRITSHAMN 3-5-58, PR 4-K STPL, F 2000 1000
613 2f PRAKTex 4,4,4, HJO 2-10-56, lev7c 950
614 2f WEXIÖ 20-2-57, PR4-K STPL 300
615 2f STH 23-8-57, PRS klipp 250
616 2f CIMBRIT)SHAMN -58, PR 4-K , F 2000 250
617 2g STH 16-6-57, klipp 400
618 2h1 AVESTA 20-2-57, LYXS klipp med kvarsittande konfetti 1300
619 2h1 Söderhamn 6-10-57, prs 850
620 2h1 ÅTORP 17?-2-57, 4- k stpl F 2000 300
621 2h1 WESTERÅS 15-5-57 250
622 2h1 STH 26-6-57, AB-PRAKT stpl 250
623 2h1 4-K STPL SÖDERTELJE 1- ...1 200
624 2h2var lätt hörnstpl ...M 57, brott på I i Sverige 250
625 2i STOCKHOLM 19-11-57, PR-LYX stämpel 3-4, 3, 4-5, ab- praktex , MED VARIANT DELVIS EJ GENOMTRÄNGANDE PERFORERING 1500
626 2i 4 skill bco gråultramarin. Fräscht , mycketvackert exemplar på klipp med sidvänd stämpel STOCKHOLM 17.9.57 900
627 2i STH 18-4-58, vht godtagbart.gott ex 500
628 2i prs STH 24-9-57, def ht 400
629 2j1 YSTAD 12-7-, 4sk matt ultramarin utflutet tryck , nyansintyg HOW , även signerad Sjöman .. Fräscht ex av svår nyans. 1500
630 2j1 SKIFFERBLÅ, fin färg, otydlig stpl , kht, 2 mm riss, godtagbart ex 800
631 2j2 STH 23-10-57, FANTASTISKT TRYCK, toppfräsch felfrittex. 4000
632 2j2 SÖDERHAMN 31-10-57, PRAKTstpl, 2lvhtt. nyansintyg HOW 2000
633 2j3 LINKÖPING 18-1-58, AB-PRS 1500
634 2k1 NORRKÖPING 19-X-57, 4sk Turkos, lvht, Intyg HOW 2,3,2 gott ex. Fin färg 3600
635 2k2 STH 23-10-57, 4sk turkosgruppen ljust gråblå, AB-PR stpl och AB-prakt centr, 2ktt, Intyg HOW 2,3,3. Gott ex. Men ser bättre ut! F 15000 4000
636 2l SÖDERHAMN 1-5-58, pr-lyxs , vht, variant F.Y.RA 350
637 2l NYKÖPING 15-7-5 4-k rufftandad 200
638 2m ab-Pr ex STH 23-3-58, 2lvhtt 500
639 2m STH 23-5-58, AB-PRS 400
640 2m STH 20-1-58, rättv stpl, klar fin färg 250
641 2n PHILIPSTAD 27-5 -, rättvänd 4-k stpl, MED VARIANT DELVIS EJ GENOMTRÄNGANDE PERFORERING, DÄRAV MYCKET OJÄMN TANDNING 500
642 2n STH 29-7?-58, välcentr mörkblå 500
643 2n hörnstpl ned hö 18... 400
644 3 STOCK... 2-1 , 6sk rep, def 500
645 3a SÖDE... , 4 K STPL, V ej att betrakta som ktt utan normalt för rufftandningen utan felfritt rufftandat ex 1300
646 3b GEFLE 13-4-56, AB-PRAKT stpl , prakt centrering, enkt och svagt knappt synligt hörnveck. Intyg Sjöman Godtagbart till Gott ex. 2000
647 3e hel fräscht ,felfritt ex ,st STH 14-5-58, atttest EH 3,3,3 mkt gott ex 5000
648 3e STH 11-5-58, intyg HOW 3,3,3 felfri AB 3900
649 3e AB ex på klipp STH 18-6-58, del av röd utländsk stpl. Intyg HOW 3,3,3. 3600
650 3e STH 3-3-58, Intyg HOW , 3,3,3 lvht. mycket vacker 3500
651 3f STH 18-6-58,mycket vacker 6sk gråbrun, intyg HOW 3,4,3. 5500
652 4a STH 15-2-56, PRs, kht, 1,4,4 800
653 4a HUDIK)SVALL 12-9, fint ex men tu fl, godtagbart ex 700
654 4a STOCKH. 13-7-55, 13 DAG, ktt, litet riss 600
655 4b 8SK PRAKT DANSK Nummer stpl 3, svagt horiz. veck . men stämpel raritet. 1400
656 4b praktutseende Gefle 25-5-56 men tunn, godtagbart ex 800
657 4b GEFLE 27-X-56, vacker, liten tunn fl. 750
658 4b 4-k stpl 18..., rufftandad men ok 8sk 600
659 4d Gefle 10-10-56, karteringssiffra 11 kht ,godt.ex, F 10000 1400
660 4d WEXIÖ 21-5-58, 8skill klargul svår nyans Intyg Sjöman kt, ft, godtagbart-gott ex. 1400
661 4f LYX stpl RONNEBY 4-6-57, attest HOW 3,3,5, mikroskopiskt inhak 5000
662 4f STH 12-11-57, MYCKET GOTT EX 3,3,3 1500
663 4f UPSALA 12- 12? fräscht ex mini riss upptill 550
664 4g CARLSCRONA 14-6-58,( min bedömning 3,3,3) vacker gul 8sk med utflutet tryck, och Intyg Thomas Larsson mycket gott ex. 2500
665 4g Sunds..,13-11.kt,kht.Fin gul färg. 700
666 4h felfritt mycket gott ex, STH 16-4-58, intyg HOW 3,3,3 1700
667 5d GEFLE 4-2-58, vackert gott ex 2,3,2-3 2lätt vhtt, en vht. 3000
668 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd , vht, nyansintyg HOW. Svår nyans F 35.000 6000
669 5f GBG 20-5-58, 24sk matt ljusröd, påbättrad tandning i höger marginal. Svår nyans, n.i. HOW 5f, F 40000 2200

5,5 SVART LOKAL (brun lokal se nr 13), äldre nyansering förutom sista ex.
670 6a2 6Ad1 sign O.P. Vackert ex 1200
671 6a2 1 skill pr centr, AB-PR stjärnstpl ngt hö, kt 500
672 6a3 6Bb sign O.P ,AB ex, vackert stpl, lvht 800
673 6a3 6Bb sign O.P.,stjärnstpl(ngt upp hö), lvht 700
674 6a3 6Bb STJÄRNSTPL Nästan mitt på, prakt centr 700
675 6a3 6Bb ,2st stjärnstpl, centr lite ned, 2,3,2 gott ex 500
676 6a3 6Ab gott ex 2,2,3, centr nedåt. 450
677 6a3 6Ba, sign O.P. 3ö svart lokal 3,2-3, 4 centr vä 450
678 6a3 6Ba, stjärnstpl lite upp hö, vht, centr ngt vä 350
679 6a3 6Bb ,del av 2 stjärn stpl, tunn 300

6,5 VAPENMÄRKEN
680 7 FRÖLUNDA 14-6-72, rv stpl F 1200,kt 500
681 7a1 PITEÅ 27-12-58, rv stpl 375
682 7a1 LUND 17-1-63 , mörk djup färg, gottex 275
683 7a1 STH 15-6-60, AB 200
684 7a1 LJUGARN 17-12-69, 200
685 7a1 SÖDERKÖPING 17-8-61 200
686 7b1 FALUN 2-10-65, PRAKT 400
687 7b1 MARIESTAD 7-12-63, SUPERLYX stpl, ngt ktt, tunn fläck 300
688 7b1 DANSK NRS 1, AB-PRAKT ex 250
689 7b1 ÅMÅL 27-9-65, PRAKT 250
690 7b1 ENKÖPING 16-11-, LYXC. torrt tryck 150
691 7b1 UDDEVALLA 22-9-63, PRS, 2 stpl 125
692 7b1 THORSHÄLLA 8-5 100
693 7b1 GBG 11-11-65, vacker sidvänd klipp 100
694 7b2 WIMMERBY 21-11-82, SUPERB stpl, kuriosa sen 1000
695 7b2 HEMSE 6-8-70, PR-LYXS 200
696 7b2 CIMBRITSHAMN 21-6 4-K STPL, F 300 200
697 7b2 DANSK NRS 24 90
698 7c1 AB-PRst Skene 27-8-62 1000
699 7c1 GBG 5-1-6(4) mkt vackert 450
700 7c1 FA... 15, små dragspel, vc. F 1400 290
701 7c1 WIMMERBY 9-5-63, AB-PRAKT stpl 250
702 7c1 LUND 24-4-62, tidig för nynsen, svagt horizontellt veck, , nära full orginalgummi kvar. F 1500 225
703 7c1var LINKÖPING 2-7-65, sällsynt variant delvis i princip otandad, sign O.P. 3000
704 7c2 STOCKHOLM NORR 2-12-70, LYXEX INYYG SJÖMAN LYXEXEMPLAR 2000
705 7c2 MARIESTAD 26-2-72, LYXS , PR-LYX EX 1000
706 7c2 LIDKÖPING 10-10-71, PR-LYX 800
707 7c2 WINGÅKER 20-6-70, PRAKT 300
708 7c2 WÄRDE stpl i prakt , kht 300
709 7c2 SUNDSVALL 18-12-71, PR-LYXS 250
710 7c2 ÖREBRO 11-12-70, PRAKT 250
711 7c2 HÖRBY 31-8-72, AB-PR 175
712 7c2,22f LINKÖPING 29-1-76, panvn klipp med UNIK? kombination 5ö vapen och 20ö blekorange (kht) ringtyp t 14, vackert och sällsynt kuriosa. 700
713 7c3 SÖDRA ST. BANAN 21-6-68, PRS 200
714 7d KB(aus ) SCHW(EDEN), veck men vacker 200
715 7d DANSK NRS 1, dubbeltand 150
716 7d GBG 12-10-66, omv prs 150
717 7d Dansk nrs 1 125
718 7d GISLAVED 15-2 110
719 7d1 WADSTENA 8-5-66, lvht 250
720 7e1 STH 5-2-66, vackert par 300
721 7e2 WEXIÖ 24-5-72, LYXS 1000
722 7e2 GÖTEBORG 4-4-72, PRAKT 250
723 7e2 SUNNE 7-7-70, OMV LYX 200
724 7e2 WARBERG 6-4-71, PRS 200
725 7e2 MARIESTAD 27-6-70, PRAKTs 200
726 7e2 ÖREBRO 22-7-70, LYXS , 2:a stpldel 200
727 7e2 SUNDSVALL 28-11-69, PRS 125
728 7e2 SUNDSVALL 15-3-72, PRS 110
729 7f PR-LYX SKÖVDE 6-2-72 1500
730 7f HALSBERG 7-4-73, SUPERLYX stpl 1000
731 7f SKARA 8-4-73,AB-PRAKT 200
732 7f ANK 5-7 BLÅ FINSK STPL 200
733 7f MOTALA 23-11-72, PR-LYXS 125
734 7f1 JÖNKÖPING 15-7-71, PRS, kuriosa centr 100
735 7f2 MÖNSTERÅS 18-1-73, LYXS 300
736 7f2 SUDSVALL 25-8-72, AB-PR 150
737 8b GBG 28-8-6 , vackert ex 475
738 8b PHILIPSTAD 26-6, fin färg, dubbeltand 300
739 8b 9ö Dansk nrs 3 Lübeck, ovanlig, 2 khtt 300
740 8c PRAKTex STOCKHOLM 10-10-65 ,intyg HOW 4,4,4-5 6000
741 8c 9 öre blålila. 2 par på klipp
stämplat med DANSKA nummerstämplar ”24”.
2000
742 8c DANSK NRS 24, AB-PRAKT ärke 900
743 8c STH 20-7-68, prc,sidv stpl,3,4,3 600
744 8c GBG 25-3-66, 3,4,3 . VACKERT EX 475
745 8c,var 9ö Dansk stpl 1, variant öppen 9 upp vä 500
746 8d ARBOGA 12-11-66, PRAKT, intyg HOW 4,4,4 3900
747 8d 9 öre PRAKT ex WESTERÅS 4-7-65, intyg HOW 4,4,4 felfritt . F 7500 2200
748 8d 9 öPkxp Nr 1, LYX centr stpl-72, vacker 500
749 8d Göteborg 20-9-66 bra AB 400
750 9 KORSNÄS STRÅLSTÄMPEL I LYX 2000
751 9 FINSK KORK STPL, mycket ovanlig på vapen 500
752 9 12ö STJÄRNSTPL 200
753 9 ÅNGBÅTS... N 25 22-7-7.., kht 200
754 9 DANSK NRS 24 fint ex 150
755 9 DYLTA STATION 10-8-70kht 125
756 9 NEDERKALIX 17-6- 4-K stpl 100
757 9a1 S)OCKHOLM 30-, EXTREM FÄRGSTYRKA 200
758 9b1 BOLLNÄS 11-3, 4-K stpl, 200
759 9b1 STH 26-4-59, fin mörkblå 125
760 9b2 TJELLMO 7-8-66, LYXS 200
761 9b2 NORRKÖPING 9-5-66, extrem färgstyrka 100
762 9b2 ÅTVIDABERG 15-1-66 PR-LYXS 100
763 9b2var STH 12-11-64, LYXS vit prick i Ö 125
764 9b3 HERNÖSAND 30-7-69, LYXS 125
765 9b3 STH 17-9-69, PRS 75
766 9b3 W.S.B 12-6-67, PRS klipp 60
767 9c1 CIMBRITSHAMN 11-3-59, 4-K F 300 200
768 9c1 DANSK NRS 1 BLÅ + Svart stpl, ktt 150
769 9c2 ROBERTSHOLM STRÅL stämpel, F 1000 500
770 9c2 AUS SCHWEDEN , Motala 28 300
771 9c2 Hjo 13-8-63 Lyxs n10 typ 2 ,R, pr-lyxex 250
772 9c2 ANK , BLÅ FINSK STPL 200
773 9c2 12Ö BLÄCKMAK 21-4, PRAKT 200
774 9c2 ROBERTSHOLM STRÅL stämpel, F 1000 200
775 9c2 SOLLEBRU(NN) 2-12-6(2) , 4-K F 500 175
776 9c2 DANSK NRS 1 LYX centr 150
777 9c2 W.S.B. 19-12-66, (6mm bokstäver) omv 100
778 9c2 CALMAR 20-5-65, LYXS 100
779 9c2 WEXIÖ 16-7-64, PRAKT 100
780 9c2 SMEDJEBACKEN 16-5-66, PR-LYXS 100
781 9c2 UMEÅ 27-4-64, PRAKT 100
782 9c2 SMEDJEBACKEN 15-6-70, PR-LYXS 100
783 9c2 12Ö BLÄCKMAK kryss 100
784 9c2 LINKÖPING 22-10-63, PR 75
785 9c2v12 SUNDSVALL 30-3-63, istället för 12 300
786 9c2v9 Norrköping 3-4?-66, brott i V 150
787 9c2v9 STH 8-2-62, brott på V 150
788 9c3 KÖPING 2-7-68, LYX 500
789 9c3 AUS SCHWEDEN , PRS PAR , Sth 31-1-72, STPL F 1000 500
790 9c3 ÅBY 30-11-71, LYXS , n10 23,5mm 400
791 9c3 DANSK NRS 24, LYXS 300
792 9c3 K.B. AUS SCHWEDEN 300
793 9c3 ROBERTSHOLM STRÅL stämpel, F 1000 300
794 9c3 Mönsterås 21-5-71 Lyxs n10 H 275
795 9c3 Carlshamn 24-4-67 Lyxs n10 typ 3, K 250
796 9c3 BERG 13-8-71, PRS,F 350 250
797 9c3 Fra Sverrig 29-4-71, PRS 250
798 9c3 Mora 26-11-67 Prakt n10 typ 1 W 200
799 9c3 BORÅS 14-3-68, PR-LYX 200
800 9c3 WIMMERBY 30-10-67, PR-LYXS 200
801 9c3 SKARA 15-2-70, PRAKT 200
802 9c3 WESTERVIK 7-7-70, LYXS 200
803 9c3 CIMBRITSHAMN 5-3-70, pr 200
804 9c3 DANSK NRS 1 BLÅ 200
805 9c3 DANSK NRS 24, PR-LYXS 200
806 9c3 12Ö BLÄCKMAK 11-8-71, PRAKT 200
807 9c3 DANSK NRS 1, DEL AV BLÅ STPL 150
808 9c3 DANSK NRS 24, PR-AB 125
809 9c3 STABY 23-10-70, PRS 100
810 9c3 G.D.J 10-6-71, PRS 100
811 9c3 DANSKNRS 1 100
812 9c3 DANSK NRS 24, omvänd fin 100
813 9c3 WERNAMO 28-6-67, PRS 100
814 9c3v15 STH 28-6-67, AB-PRS, fläck vid skölden 150
815 9c3v6 ÖSTERSUND 23-3-69, AB-PR, UTROPSTECKNET 750
816 9d1 RONNEBY 7-7-62, PRAKT 100
817 9d2 HALSBERG 27-9-66, LYXS 250
818 9e1 STH 29-9?-60, färgstarkt på klipp 100
819 9f1 WEXIÖ 25-1-61 ,omv lyxs 2 ngt ktt, sign O.P. f1. Fantastisk färgstyrka 500
820 9h STH 11-10-61, UTFLUTET TRYCK 100
821 9h,var 12ö stpl4/7 62, spjälkat hörn ned hö 100
822 9h1 CIMBRITSHAMN 3-1-62, lyxs 200
823 9i CIMBRITSHAMN 14-7-61 4-K F 300, 200
824 9j1 STH 4-10-61, PRS 150
825 9j1v7 12ö RUNDA INHAKET, välc. stpl hö 200
826 9m EKSJÖ 9-7-72, PR-LYXS 125
827 10a HERNÖSAND 30-7-58, första månad 250
828 10b WARBERG 6-12-58, AB 200
829 10b1 CHRIS... 18 200
830 10b1 STH 8-5-63 175
831 10c STH 6-10-59, hel sidv stpl 200
832 10c STH 4-5-59, mkt fräscht klipp 200
833 10c EKSJÖ ljus färg 100
834 10d PKXP NR 10 20-10-71, PRS 200
835 10d1 CIMBRITSHAMN 29-9-63, lyxs 500
836 10d1 ÅBY 30-5-65, PRS, lvht 300
837 10d1 HALMSTAD 22-9-65, hel rättv stpl 200
838 10d1 CIMBRITSHAMN 24-8-63, kuriosa tandning 200
839 10d1 UDDEVALLA 6-11-63, AB-PRS 125
840 10d1 STH 25-11-64, hel sidv 110
841 10d1 MALMÖ 4-11 , dubbeltand 90
842 10d1 ÖREBRO 26-2-68, vacker sidvänd 75
843 10d2 FALUN 15-9-70, LYXS 500
844 10d2 UPSALA 1-11-70 300
845 10d2 24ö par STORA RÖR 15-12-XX, svår stpl 300
846 10d2 ÖREBRO 15-9-69, PRS, utlöpare i ö vä hörn 200
847 10dvar HVETLANDA 29, stor dubbeltand 150
848 10f1 GAMLEBY 9-2-63, PR-LYX ex av svår nyans 2000
849 10f1 Rödorange 25-4-64, F 900 225
850 10h1 NORA 20-7-66, rättvänd stpl LYXc 125
851 10h1,var GBG 27-2-66, kartongppr 200
852 10i EKSJÖ 11-9-72, helsidvänd 200
853 10i 24ö orange ,gulakt. ppr, 2-12 ...skrona 150
854 10i LUND 16-?-72 150
855 11 k)ARLSTORP 23-10-70, rättvänd, stpl F 1000 300
856 11 Laholm 27-5-72 200
857 11 KORSNÄS 11-7-71, AB rättv. stpl F 300 200
858 11 LIATORP 5-4-71, AB stpl 400 200
859 11a Lund 8-2-63, lvht, AB 150
860 11a STH 13-5-, sidv stpl 100
861 11a 30ö mörkt rödbrun 4-10-63, dubbeltand 100
862 11b WESTERVIK 16-4-64, PRS 300
863 11b WIMMERBY 19-5-61, AB-PR 200
864 11b MARIESTAD 3-2-63, AB-PR 200
865 11b RAMUNDEBO(DA) 31-10, stpl F 500 150
866 11b Dansk nrs 2 hamburg 150
867 11b STH 25-2-(59), 3 DUBBELTÄNDER 125
868 11b lätt 4-Kstpl, dubbeltand vä 90
869 11d1 GBG 16-9-65, rufft.,2 dubeltänder 100
870 11d2 WERNAMO 21-1-67, hel räv stpl 150
871 11e1 Motala 4-7-66, PR-LYX ex, intyg Sjöman praktex. 1500
872 11e1 LAHOLM 17-6-65, PRS 250
873 11e1 AVESTA 23-11-65, omv LYXs 150
874 11e1 NYKÖPING 6-6-66, hel sidvänd, vacker 150
875 11e1 SPARRE(HOLM) 23-12-6X dubbeltand 75
876 11e1,var ÅTORP 5-3-66, PRAKT, utlöpare streck i båda nedre hörnen 250
877 11e2 PR-LYXex Lidköping 2-1-71 2000
878 11e2 STEHAG 1-5-71 PRAKTEX 500
879 11e2 ÅBY 2-4-71, PR 250
880 11e2 WREDSTORP 1-10-71, PRS 250
881 11e2 LINKÖPING 13-9-70, PR-LYXS 200
882 11e2 STH 15-11-67, hel sidv 140
883 11e2 TIERP 13-11-70, PRS 140
884 11e2 SKENE 14-1-71, PRS , 2 :a stpl 125
885 11e2 sth norr 27-3-72 100
886 11f MOTALA 6-4-72, LYXS 300
887 11f WESTERVIK 4-7-72, PRS 200
888 11f UPSALA 24-1-72, OMV PRS 125
889 11f STH NORR 17-5-72 75
890 11g MORA 28-7-72, PRS 300
891 11g TRAHERYD 25-6-72, PR , 2:a stpl 200
892 11h ÖREBRO 8-11-72, PRS 200
893 11h BORENSBERG 26-7-72, PRS liten tu fl 200
894 11h BÅSTAD 8-8-72, AB-PR 200
895 11h LINKÖPING 14-11-72, PRS 200
896 11h WESTERÅS 18-6-72, PRS 100
897 12a LINDESBERG 20-12-63, AB-PRS 400
898 12a KRISTIANSTAD 1-X- 58?, fin färg välc. dubbeltand 400
899 12a YSTA(D) 8-1, välcentrerad och färgstark 250
900 12a LULEÅ ? 27-4-63 225
901 12a välc. stpl 20-1-60?, mörk färg 200
902 12a STH 3-10-58?, mktstark mörk färg, lvht 200
903 12b WARBERG 5-11-65, PRS 400
904 12b GBG 10-9-64, Sidvänd vacker 300
905 12b ENKÖPING 15-11-65, AB 200
906 12b STH 4-10-64 200
907 12b KRISTINEHAMN 11-6-6(0?) 150
908 12d Åmål 24-1-62, mycket gott ex 200
909 12d,var STH 24-11-63, ,lvht, utflutet tryck th. 500
910 12f1 SALA 13-4-66, prs 1000
911 12f1 HUDIKSVALL 23-3-67, PR-LYXS 1000
912 12f1 Linköping 24-5-67, omv prs 400
913 12f1 LINKÖPING 7-6-67, AB-PR 375
914 12f1 LINKÖPING 10-11-65, omv prs, sign BG 250
915 12f1 WERNAMO 12-12-6 200
916 12f2 KÖPING 29-12-68, PRS 500
917 12f2 KONGSBACKA 15-7-71, PR-LYXS, 2:a stpl 500
918 12f2 STH 26-2-69, PRAKTS 500
919 12f2 STH 10-5-71, AB-PRS 400
920 12f2 WALDEMARSVIK 24-11-70, EXTREM FÄRGSTYRKA 400
921 12f2 WALDEMARSVIK 13-1-68, LYXS, 2 : stpldel 400
922 12f2 EKSJÖ 20-9-71, AB , 3,3,3 250
923 12f2 SMEDJEB(ACKEN) tryckvar ö vä hörn 200
924 12f2 STH 3-12-67, AB 3,3,3 200
925 12f2 SÖDRA ST. (BNAN) 16-2, vacker 50ö 175
926 12g2 LYXstpl PRAKTex MALUGN 6-4-72,att.HOW 4,3,5, lvht 3800
927 12g2 TROSA 26-12-68, LYXS, PRAKTEX 4,3,5 1200
928 12g2 FALUN 31-5-70, PRAKT 1000
929 12g2 WEXIÖ 12-3-72, PR-LYXS 750
930 12g2 HUDIKSVALL 5-9-71, PRS 500
931 12g2 GBG 14-3-68, sidv,pr-lyxcentr 400
932 12g2 STH NORR 13-4-75, AB-PR ktspts 300
933 12g2 GBG 31-8-67, mycket vackert ex 300
934 12g2 MÖNSTERÅS 29-11-71, PRS +2:a stpl 250
935 12g2 WESTERVIK 27-2-72, omv prs 250
936 12g2 HÅKANTORP 28-2-72, AB-PRS 250
937 12g2 SMEDJEBACKEN 23- X -71 225
938 12g2 STH 1-1872 200
939 12g2 50ö stpl ...LKEN... 200
940 12h MARSTRAND 29-7-73 ;PRAKTEX 4,4,4 900
941 12h Gefle 22-4-7(2) 200

12,5 BRUN LOKAL
942 13 KÖPING 28-7-63, PRS, ktt upp vä 600
943 13a AB ex, vackert stpl, lvht UPSALA 13-11-62 intyg Sjöman mkt gott ex 1800
944 13a AB-(praktex) STH 2-10 3tur AB 1700
945 13a kl omv Wenersborg 4-5-63, lätt stämplat AB 1300
946 13a STh 4-tur 20-11, rättv stpl på klipp, HOW 3,3,3, felfritt 1250
947 13a STH 19-9 6 TUR, felfri ,intyg Grenstedt 1200
948 13a STH 1-7 2-tur,ABex 1000
949 13a STH 28-7,5tur, AB 3,3,3,lvhtt 800
950 13a 3ö stpl 11, 1 tur, bra gott ex, 500
951 13a STJÄRN STPL, centr vä 500
952 13a STH 5-8-3 TUR,obet ve. 475
953 13a ÖREBRO 19-2, gott ex 2,3,2, ktspts 400

13,5 LIGGANDE LEJON
954 14Aa STH 1-2-1 TUR, bra AB fin färg, sign Strandell och O.P. 1250
955 14Aa STH 4 TUR 25-8, gott ex 2,2,3 ngt rufft. 800
956 14Aa typ 1 stpl ...olm 2-2? 1 tur, gott ex 2,3,2 750
957 14Aa STH 11-2-6 TUR, praktstpl ngt avtrubbad ht ,3ö olivaktigt gulbrun 14Aa (F 2020) mycket vacker 600
958 14Ab STH 25-4- 1 TUR, AB-PRAKT ex, sign Strandell och O.P. 14 Ab, svår nyans 2500
959 14Ab STH 9-12 5 tur, RÄTTV STPL 1400
960 14B ÖSB 12-10-70, PRAKTstpl 5x3ö+12ö vapen på 27ö tysklandsporto klipp, sällsynt kombination i prakt kval. 1000
961 14B WAJ 1.9.73, kt, rättv stpl 70
962 14Ba 4-TUR x-1, GOTT EX, sign O.P 14Ba 700
963 14Bav3 STH 25-10- 1 TUR, FLÄCK PÅ NOS, sign O.P a 1000
964 14Bb STH 1-6 1 TUR, PRS,prs 2:a st 750
965 14Bb STH 31-10 4 TUR, färgstark 500
966 14Bb 3ö mycket mörk, stpl ...BY , 2stpl, Färg 500
967 14Bb STH 11-6-5 TUR, PRS, kt 300
968 14Bb,v5 STH 11-1 ,1 TUR, fläck vid S 500
969 14Bc1 STH 2 TUR, delstpl, LYX centr, ovanligt 100
970 14Bc1 STH 1 TUR 18-11, PRS 100
971 14Bc2 STH 28-12-1 TUR, PR-LYX 600
972 14Bc2 DANSK NRS 1 100
973 14Bc2,v2 STH 28-12-, 1 TUR 100
974 14Bc2var STH 23-5-6 TUR, dubbeltand, Praktex 4,3,5 400
975 14Bd KARLSBORG 5-1-72, LYXS intyg HOW praktex 4,4,5 1200
976 14Bd HAPARANDA 3-1-72, LYXS PRAKTEX 1000
977 14Bd 3 öre typ II. Praktexemplar LYX stämplat
WESTERÅS 20.1.71. Intyg HOW (1990
750
978 14Bd DANSK NRS 1, AB-PR 200
979 14Bd GBG 3-2-72, PRAKT 200
980 14Bd SUNDSVALL 17-12-69, PRS litet klipp 200
981 14Bd,var W)ENERSBO(RG, färgfläck vid S 200
982 14Bdv2 NRS 24, LYX centr AB-PRAKT EX 200
983 14Bdv2 Arvika 23-7-71, AB 100
984 14Bdv2 UPSALA 27-11-71, typ III 100
985 14Bdv5 HALMS... 2.. fläck på S , F 1000 200
986 14Be STH 22-5-72, PRS 250
987 14Be FLÄSKJUM 4-10-71, rv stpl ngt kttt 150
988 14Be AVESTA 5-12-70, PRS, 2 :a stpldel 125
989 14Be-d STH Norr 1-12-70, prs 200
990 14Bev2 UPSALA 8-1-72, AB, huvudtyp 2 90
991 14Bev4 STH 1 TUR 6-, CIGARR 350
992 14Bf ....nberg 19-8-71 150
993 14Bf Finsk blå ANK stpl, ljus färg 125
994 14Bf LIMMARED 25-8-72, AB 125
995 14Bg PKXP Nr 3 NED 17-3-72, tu fl. stpl300 150
996 14Bg STH 28-6-72, omv prakt 125
997 14Bg,v NORRKÖPING 7-10-72, 2 märkesbilder 100
998 14Bg,v3 Pkxp nr 1 NED, fläck på nos 200
999 14Bgvar 2 märkesbilder Vingå.. 25-10 200
1000 14Bh SUNDSVALL 15-8-72, PRS 200
1001 14Bv2 3 ex , c1,c2,e . Alla typ III, bra stpl ex 250
1002 15a LINDESBERG 9-10-66, PRAKT 1250
1003 15a MALMÖ 15-1-67, omv prs 500
1004 15a JÖNKÖPING 21-1-69, intyg Strandell, 425
1005 15a STH 2-7-66, OMV PRAKTs, 375
1006 15a STH 12-8-66, vackert välcentrerat 350
1007 15a GBG 13-11-66, färgstark 350
1008 15a STH 15-7-68, lvht PRS 300
1009 15a NORRKÖPING 26-6-66 BRA AB 3,3,3 300
1010 15a JÖNKÖPING 21-3 250
1011 15b1 TIERP 1-7-66, PRS, 2 :a stpl 750
1012 15b1 DANSK NRS 1,AB-PRS 500
1013 15b1 WARBERG 31-7-66, praktex 4,3,5 500
1014 15b1 MALMÖ 16-10- 66, omv PR-LYXS 500
1015 15b1 SÖDRA ST. BANAN 16-5-66, AB-PRklipp 450
1016 15b1 DANSK nrs 24, dubbeltand 400
1017 15b1 MORA 1-6-66, VACKER 17ö 400
1018 15b1 CIMBRITSHAMN 13, fin 17ö 200
1019 15b2 LYXs praktex STH 23-6-69 2500
1020 15b2 17 öre lila i PRAKT ex ,ÅBY 9-10-67, intyg EH 4,4-5,3-4 2000
1021 15b2 FRA SVERR(IG) 25-1-69, I BLÅ FÄRG, Intyg HOW 4,5,4. PRAKTEX. 2000
1022 15b2 17ö rödakt. lila. DANSK NRs 24, PRAKT, granskad HOW "äkta , felfritt". 1250
1023 15b2 FALKENBERG 18-12-68, PRAKTEX intyg Kaiser 900
1024 15b2 MALMÖ 1-7-67, Intyg NS 3-4,3,4-5, lvht 900
1025 15b2 MALMÖ 29-7-68, sidvänd, PR-LYX centr 500
1026 15b2 ÅTVIDABERG 15-2-71, LYXS PRAKTex 4,3,5 500
1027 15b2 WENERSBORG 12-9-68, PRAKTEX 500
1028 15b2 Dansk blå nrs 1 500
1029 15b2 Klipp FRA SVERRIG 2-7-(1870?) 475
1030 15b2 GBG 1-10-67, 3,4-5,3, vackert 400
1031 15b2 DANSK NRS 1, VACKERT EX 400
1032 15b2 HÖGANÄS 26-3-68, hel sidv, 400
1033 15b2 MALMÖ 12-7-68, PRS , lvht 400
1034 15b2 GÖTEBORG 13-2-68, AB 375
1035 15b2 PKXP NR 10 2-10-68, ab-prs, FÄRGSTARK 375
1036 15b2 ANDERSLÖF 13-9-67, AB 300
1037 15b2 GBG 16-4-69? rättvänd, välcFÄRGSTARK 300
1038 15b2 WEXIÖ 30-2-68 250
1039 15b2 DANSK NRS 1, 3,4,3 250
1040 15b2 MALMÖ 6-2-69, AB 225
1041 15b2 STH 9-8-... bra stpl ex 2,3,2, gott ex 175
1042 15c YSTAD 29-5-69,prs ,liten 2:a st, intyg LN 3500
1043 15c 17 öre grå MALMÖ 3-12-70, intyg HOW 3,3,3, mycket gott ex , kt 2600
1044 15c UPSALA 31-1-71, Intyg NS 3,4,3 2600
1045 15c YSTAD 4-6-69, AB-PRAKTs AB ex 2000
1046 15c 17ö GRÅ, stpl ...DSVALL. vackert ex 2000
1047 15c Kalmar 18-11-71, prs, kt, ktsptsht 1000
1048 15c SÖ)DERKÖPING 5-7-, lvht, obet ktsptss 1000
1049 16a RÅDA 20-11-66, PRS, svår nyans 500
1050 16a WSB 15-10-66, PRAKTEX svår nyans 500
1051 16a KALMAR 22-11-66, OMV LYXS 300
1052 16a Södertelje 17-xx-66 125
1053 16b1 NORRKÖPING 31-10-66, vackert par av svår nyans 250
1054 16b2 STH 27-5-67, 3,3,3 hel sidv. färgstark 250
1055 16b2 FINSK ANK STPL 17-7 200
1056 16b2 STH 9-8-67, AB-PRS 150
1057 16c EKSJÖ 27-10-68, PRS , 2:a stpl 125
1058 16c SÖLVE... 2-4 100
1059 16c CARLSTAD 2-7-68, sidv 90
1060 16c, var FINSK ANK stpl 16-6, tyckvar i bokstäver 250
1061 16e TIERP 16-11-70 PR, intyg HOW 4,4,4-5 1100
1062 16e WEXIÖ 5-4-72, LYXS 500
1063 16e AVESTA 29-7-71, LYXS 500
1064 16e WEXIÖ 4-11-72, mkt vacker 250
1065 16e LAHOLM 15-4-72, PRS 200
1066 16e Wexiö 14-2-73, prs 175
1067 16e LINKÖPING 29-8-70, PRS 90
1068 16f WINGÅKER 3-6-70 omv LYXs , nyans 250
1069 16g SÖDERKÖPING 3-2-73, PR-LYX 600
1070 16g ÖREBRO 20-7-72, LYX,2 stpldel 200
1071 16g PKXP NR 2 9-3-73, PRAKTS 200
1072 16g WARBERG 13-4-73 PRAKT 200
1073 16g ÅMÅL 9-8-72, PRS 200
1074 16g prs Luleå 29-3-73 150
1075 16g CARLSTAD 31-10-72, PRS, 2 :a stpldel 110
1076 16v3 20Ö SPIS, färglinje både veertikalt och horisontellt , fåtal kända ( jag har bara sålt en tidigare till pris ca 20000) 6000
1077 16v4 MLM(KÖPING) SKADAT ÖVRE VÄ HÖRNORNAMENT, SÄLLSYNT 700

16,5 RINGTYP T 14
1078 17 SVENLJUNGA 3-1-77, BLÅ PRS 250
1079 17b ÖREBRO 11-2-73 mycket gott ex 3,3,3 200
1080 17c STH 19-3 1 TUR, AB-PR 100
1081 17d HERNÖSAND 30-12-73, LYXS 300
1082 17d STH 28-1-73, LYXS 250
1083 17d LAHOLM 4-3-73, prs, färgstark 100
1084 17e STH 6 TUR 25-8 , PRAKT 250
1085 17e GRENNA 13-10-74, PR-LYXS 200
1086 17e GILLBERGA 4-7-76, PR-LYXS 200
1087 17e STH 2 TUR 7-10-75, rv Stpl 100
1088 17e CARLSTAD 22-9-73, omv pr-lyxs 100
1089 17e,25 33ö PANVN klipp , PRS STH NORR-76 650
1090 17f GÖTEBORG 18-6-76, Superbt VACKER 1500
1091 17f STH 1 TUR, PRAKTEX 4,4,4 200
1092 17f ÅMÅL 29-5-75, PRS 200
1093 17f ÖREBRO 19-4-76, LYXS 200
1094 17f UPSALA 18-5-75, PRAKT 150
1095 17g STH 3 TUR 11-1-75, PRS suddigt tryck 200
1096 17g PR STH 4 TUR 9-5-76 100
1097 17g STH 6 TUR 27-3, AB-PRS 100
1098 17g GBG 12-3-75, starkt suddigt tryck 100
1099 17g,25h JÖNKÖPING 25-8-76, PRS 3+25 postanvisningsklipp, ovanligt 400
1100 17h UPSALA 14-7-77, PR 200
1101 17h GBG 28-4-77, PRS 100
1102 17v2 STH 2-5-77, 3 TUR, SPEGELTRYCK svagt ålderspåverkad, F 1500 350
1103 18 GBG 22-5-77, LYX men liten 2 :astpl 700
1104 18 WIMMERBY 11-2-78, AB-PR 500
1105 18 STH NORR 11-11-78, PR-LYXS 500
1106 18 ROTEBRO 16-5-79, AB-PR 400
1107 18 MALMÖ 5-11-78, PR-LYXS 400
1108 18 FRÖVI 8-10-7, ganska mörk 350
1109 18 STH 19-6-7(8), Välcentr vackert 300
1110 18 BYSKE 17-4-78, AB-PRAKT stpl 300
1111 18 STH 10-1-79, AB-PRS 250
1112 18 KLIPPAN 19-9-78, + REK stpl 250
1113 18 MALMÖ 9-9-78, PRS, r del av ekstpl 250
1114 18 KRISTIANSTAD 27-4-77, lätt sidvänd 250
1115 18 LJUNGBY 13-5-78, AB-PRS 4Ö 250
1116 18 GBG 14-8-77?, FINT EX 225
1117 18 G(ÖTEBO)RG 31-12-78 AFG AFD 200
1118 18 GOTT EX STPL ...ONA 26-10-78 200
1119 18 GRIPENBERG 19-7-77, AB-PRAKTS 175
1120 18a HÖRBY 29-3-78, LYXS, FÄRGSTYRKA 7 400
1121 18a 4Ö VACKERT HÖRNSTPL 18- 200
1122 18var flammigt tryck ned vä, stpl 9-11-78, prc 250
1123 19 LULEÅ 14-3-76, prakt 125
1124 19,22 BLÅ HEDEMORA 26-8-76, PRS klipp 200
1125 19a MALMÖ+ 18-10-73, AB 200
1126 19b LULEÅ 12-5-73, LYXS 300
1127 19b Linköping 9-3-74, ab-prs, SVÅR NYANS 125
1128 19c NORRKÖPING 8-8-73, omv prakt 175
1129 19c,v2 HAL)MSTAD 4-6-73 60
1130 19d ÅMOT 12-10-74, PRAKT 200
1131 19d RYD 15-10-74, PRS 200
1132 19d HERNÖSAND 8-12-73, PRS 150
1133 19e LAHOLM 29-6-74 200
1134 19e ÖREBRO 27-8-74, MYCKET VACKER 200
1135 19e KISA 9-12-74, AB 175
1136 19e HUDIKSVALL 2-8-74, AB-PR svår nyans 175
1137 19e FILI)PSTAD -74, färgstark F 550 150
1138 19e mörkt blåakt grön stpl ...LE 76 150
1139 19f HUDIKSVALL 19-12-75, PRAKT , BLÅ STPL 200
1140 19f STH NORR 9-10-75, PRAKT 150
1141 19f KRISTIANSTAD 31-10-76, PRAKT 125
1142 19f KARLSTAD 19-9-76, PRAKT 100
1143 19f NORRKÖPING 8-9-75 lätt prs 100
1144 19f,33a LENA 14-4-79, LYXSTÄMPLAR, t 14 t 13 300
1145 19f,v5 BACKE 11-11-77, PRS tät färg 100
1146 19g 5 öre i 6-block stämplat Tågarp 31-1-76, STÖRSTAKÄNDA ENHET 14000
1147 19g WESTERÅS 12-3-77, LYX 750
1148 19g,22e HEDEMORA 2-4-75,BLÅ LYXS klipp 300
1149 19h LUND 20-8-77, 4block på klipp+ ösingel, mycket fräscht block F 5000 1000
1150 19h Malmö Pak 9-9-77, prakt 200
1151 19h Linköping 27-11-77, prakt 200
1152 19h HALSBERG 24.9-76, PRS 100
1153 19h Waldemarsvik 24-9-77, prs 100
1154 19h WALDEMARSVIK 11-7-77, PRS 90
1155 19h FRYELED 25-9-78, PRS, tu fl. stpl 100 75
1156 19h,33a SIGTUNA 16-9-78, LYXS 5ö t 14, 20ö ringtyp t 13, blandklipp. 200
1157 19h,33a SANDVIKEN 25-5-78, PR-LYXS klipp 150
1158 19hv2 EKSJÖ 31-1-77, PR-LYXS 125
1159 19hv5,33a KUNGSBACKA 18-9-77, LYXS t14+13 250
1160 20a 6ö mörklila, LYX centr ... HOLM -72, underbart ex i 1962 års Facit så var detta ett idealex. Tiderna förändras. Men det är ett osedvanligt fint ex 900
1161 20a Skutskär 16-11-72 750
1162 20b JÖNKÖPING 2-7-75, LYX intyg HOW 5,5,5 10000
1163 20b HERNÖSAND 16-6-73, PRS 200
1164 20b STH 24-8-72, LYXS, 2:a stpl 140
1165 20b,var 6öre DIAMANTTANDAT MÄRKET ÄR TANDAT 2 GÅNGER, även kallat SÅGTANDAT . UNIK VARIANT PÅ 6 öre? Tidigare har den varit okänd på 6ö och endast ett fåtal kända på Rintyp y14 överhuvudtaget: Intyg HOW 2,3,2 felfritt gott ex stpl Göteborg 28-11-72 35000
1166 20c Pkxp nr 1 18-10, fint ex 300
1167 20c ÖSTERSUND 20-11-73, vackert stpl kl 300
1168 20c STH norr 31-12-73, SVÅR NYANS 3,3,4 300
1169 20e PKXP No 10 UPP 24-6-74, prs par SÄLLSYNT F 1400 350
1170 20e 6ö lätt hornstpl 74, F 700 100
1171 20f SVARTÅ 3-2-75, LYXS PAR 1000
1172 20g NORRKÖPING 21-12-74, PRAKT 500
1173 20g MALMÖ 29-4-75, PRAKTS 300
1174 20g STH Norr 4-9-74, PRAKT stpl 300
1175 20g GBG 24-10-74, AB-PRS 250
1176 20g STH 25-7-74, PRS 250
1177 20g STH 17-7-74, AB-PRS 250
1178 20g PAJALA 18-7-75, vacer stpl, 3,3,3 225
1179 20g starkt olivgrå, ...8B. UPP 27-11 200
1180 20g STH 13-7-74, AB 200
1181 20g GBG 11-9-75, PRS 3,3,4 200
1182 20g,v4 STH 5-11-74 250
1183 20h stpl ...BODA -74 200
1184 20h LED? 2-7 omv stpl blåaktigt grå 200
1185 20h GBG 12-11-74, sidv stpl 150
1186 20i HOFORS 1-4-76, N HA ,Stpl F 1500 900
1187 20i STH SÖDER 12-1-76, AB-PR 250
1188 20j ÖREBRO 2-1-77, PRAKT 300
1189 20j JULA 16-2-77, LYXS, praktobj 4,3,5 300
1190 20j WALLA 20-8-76, AB-PRAKT 250
1191 20j SPANNARP 4-4-76, BLÅ omv prs 250
1192 20j HOFMANTORP 30-6-77, PRS 200
1193 20j STH 20-12-76, AB-PR 175
1194 20j GBG 31-1-76, hel sidvänd 125
1195 20j,v8 Upsala 25-3-76, prakt 400
1196 20jv8 6ö ...SJÖDAL , färglinje i marg. F 700 200
1197 20k STH 3-8-76, PRAKT 300
1198 20k STH C. 18-1-77, PRS 200
1199 20k UPSALA 26-4-77, AB-PRS 200
1200 20k PKXP Nr 32 25-5-77, vackert par ,klipp 200
1201 20k STH NORR 2-3-78, WÄRDE stpl 125
1202 20v3 Kristineh. var färgstreck 125
1203 21 FINJA BLÄCKMAKULERING, kht, även 12ö med FINJA 3-5-75 800
1204 21 U.W. 15-1-76, PRAKT 250
1205 21 WINTERÅSA 12-3-76, svår 200
1206 21 RASBO 15-5-75, PRs 100
1207 21 TORNE 19-2-75 100
1208 21 NÄRTUNA 7-2-77, PR-LYXS 100
1209 21 BOLSTAD 20-7-76, vackert klipp st 200 100
1210 21 KLEF 2-8-77, LYXS 100
1211 21 GAMLA UPPSALA 24-4-77, BLÅ omv prs 100
1212 21a STH 9-7-72, 9 DAG 250
1213 21a KARLSLUND 25-10-72 prs klipp 100
1214 21c EKSJÖ 9-8-72, AB-PRS 75
1215 21d STH 13-9-72, PR-LYXS 300
1216 21d GBG 12-12-72, PRS 150
1217 21d GÖTEBORG 28-4-73, PRAKT 100
1218 21e EKSJÖ 26-1-73, PR-LYXS 125
1219 21ev6 STH 29-10-72, DRAGSPEL 250
1220 21g PKXP Nr 1 NED 26-5-73 PRAKT 200
1221 21g STH 11-6-73, PRS 100
1222 21h CHARLOTTENBERG 7-2-73, AB-PR 75
1223 21j 3-STRIP GBG 18-10-73, AB, F 1320 300
1224 21j RONNEBY 9-6-73, PRAKTEX 150
1225 21j Storvik 2-10-73 100
1226 21k ESLÖF 7-10-73, PR-LYXS 200
1227 21k MÖLNBO 12-1-74, PRAKT-LYXS 125
1228 21l RÅDA 30-7-75, PR-LYXS, stark färg 250
1229 21m KÅRSTA 10.7.75. Praktexemplar! Postal: 500:- B 600
1230 21m Lessebo 5-6-76, prakt 200
1231 21m Sandhem 25-4-74, prakt 200
1232 21m SKÖFDE 3-11-74, LYXS 200
1233 21m GBG 6-9-75, prakt 150
1234 21m PKXP 10B UPP 18-10-74, LYXS 150
1235 21m HORN 25-4-74, PRS 125
1236 21m Wimmerby 27-10-76, pr 100
1237 21m WESTERVIK 30-12-76, PRS 100
1238 21m,v7 MARIEDAM 8-2-76, PR-LYX 200
1239 21mv2 12ö STH 18-5-76, extremt spegeltryck 110
1240 21mv2 KRISTINEHAMN 7-3-75, PR spegeltr 100
1241 21n SÄTER 3-2-77, BLÅ AB-PRS 100
1242 21nv6 STH 9-10-76, DRAGSPEL F 800 175
1243 21o ENÅNGER 29-8-76, BLÅ PRS 250
1244 21o GBG 15-1-75, PRAKT 150
1245 21o BILLESHOLM 7-3-76, BLÅ stpl 150
1246 21o SNAFLUNDA 26-9-77, PRS 100
1247 21o MARIEFRED 24-1-77, PR 100
1248 21p U.W.H.J. 1-7-76, PR-LYXS 200
1249 22a STH 27-5-73, lyxs , 2:a stpl 200
1250 22c PRS "383", Hull, , Engelsk stpl 350
1251 22c THORSHÅLLA 1-7-74, PRS 125
1252 22c Gefle 20-7-74 100
1253 22e ÖREBRO 28-9-75, PRAKT 400
1254 22e Warberg 28-9-75, prakt 200
1255 22e Westerås 25-11-76, prakt 200
1256 22e STRENGNÄS 20-7-76, PR-LYXS 150
1257 22e BERG 27-4-76, AB-PR,obet kt 75
1258 22f UPSALA 6-11-75, PRAKT 500
1259 22f NORRKÖPING 13-33-74, PR-LYXS 300
1260 22f LINKÖPING 2-1-76, AB-PR 250
1261 22f HUDIKSVALL 12-11-75, BLÅ LYXS , 2 :a stpl 250
1262 22f STH 28-12-75 200
1263 22f KARLSTAD 31-6-76, PRS 200
1264 22f ONSALA 29-9-75, PRKLIPP 200
1265 22f YSTAD 6-9-75, PRS ,2:a stpl 125
1266 22f PITEÅ 2-X-76, 20ö blekorange 110
1267 22f,19 ESLÖF 1-11-75, LYXS KLIPP 300
1268 22f,19 ANDERSLÖF 30-10-75, LYXS klipp 200
1269 22f,19f prs kl. Upsala 12-12-75 200
1270 22f,19g Strömstad 13-1-76 , blekorange är PRS 150
1271 22g FALUN 3-2-77, PRAKTEX, 4,4,4-5 300
1272 22g,19 SUPERB stpl LUND 5-4-77 200
1273 23 PKXP. No 2 upp 15-10-77, PRAKT 250
1274 23 Svenljunga 6-3-77, BLÅ stpl, RÄTTV., extremt tydligt dubbeltryck 200
1275 23 STH NORR 14-1-77, PRS 200
1276 23 Lidköping 19-6-77, pr klipp 150
1277 23,19 LAHOLM 22-12-78, TIDIG STPL 300
1278 23,19 ELFDALEN 4-6-77, PR-LYXS klipp 200
1279 23a UPSALA 20-1-78, LYX men 2:stpl 200
1280 23a KARLSTAD 15-9-77, PRS klipp 150
1281 23a,19 KÖPING 22-12-76, vackert klipp med tidig stämpel för 20<720 200
1282 23a,19 Jönköping 3-4-77, pr-lyxs klipp 150
1283 23a,19h WARBERG 13-8-77, LYXSklipp 250
1284 23a,19h LYXs klipp HJORTQVARN 18-7-77 200
1285 23b ÖREBRO 25-4-77, PRS 200
1286 23b JÖNKÖPING 25-8-77, PRS 200
1287 23b,19f LIDKÖPING 18-5-77, PRS klipp 200
1288 23b,19h KRISTIANSTAD 25-6-77, PR-LYXS klipp 200
1289 23c FILIPSTAD 3-2-77, LYX 3000
1290 23c SKARA 7-7-77, prakt 350
1291 23c K.B. AUS SCHWEDEN 20/20 250
1292 23c PKXP No 17 7-3- 77, PRS 20/20 200
1293 23c RONNEBY 22-3-77, PRS 20/20 125
1294 23c ÖSTRA KARUP 5-7-77, PRS , 2:a stpl 100
1295 23c,30a EKSJÖ 19-12-77, PR-LYXS , t 14+ t13 250
1296 24av4 skugg siffror, stpl 15-- 150
1297 24c FALUN 24-1-74, PRAKT 4,4,4 300
1298 24d LUND 17-3-74, AB-PRAKT 300
1299 24d HÖÖR 27-10-73, fin välc 300
1300 24d ASKERSUND 1-1-78, PRS 200
1301 24d Skara 28-6-74, prs 200
1302 24d PKXP Nr 2 NED 15-1-75, AB 125
1303 24d WALDEMARSVIK 1-1- 110
1304 24d NORRKÖPING 27-2-75 100
1305 24dv2 Ovanåker 5-10-74, vackert ex 200
1306 24dv2 NORRKÖPING 17-11-73, AB 150
1307 24f FRÖVI 9-2-74 PRAKTEX 500
1308 24f LOS 5-7-74, PRS 300
1309 24f PKXP Nr 2510-4-76, PR S obet ktspts 300
1310 24f ARBOGA 12-4-77, PRS 250
1311 24f GBG 30-5-74, BLÅ sidv stpl 200
1312 24f SKENINGE 1-4-75, AB-PRS 200
1313 24f stpl ... UM 27-8-78, Dragspel 200
1314 24f JÖNKÖPING 13-1-75, AB-PRS 150
1315 24g FRÖVI 1-9-77, PRAKTEX 600
1316 24g NYKÖPING 5-10-77, PR-LYXs 400
1317 24g LUND 5-7-77, LYXS 350
1318 24g WALLA 3-4-78, PRS 300
1319 24g ARBOGA 13-2-77, PR-LYXS 300
1320 24g Filipstad 1-3-78 LYXS n16 S 300
1321 24g HUDDUNGEBY 8-5-78, ab-pr 275
1322 24g WAXHOLM 15-3-80, PRS 200
1323 24g EKSJÖ 19-1-77, PR-LYXS 200
1324 24g NORBERG 10-12-77, PRS 100
1325 25c STH 16-1-73, BRA AB, sign O.P 200
1326 25d SKÖFDE 11-6-73, PR-LYX 1600
1327 25d OUSBY 30-8-73, VACKERT 100
1328 25e LILJEHOLMEN 21-6-73, NÄRA LYXEX 500
1329 25e SALA 10-5-74, prakt 225
1330 25e BORÅS 12-6-74, PRAKT 200
1331 25e STH 28-6-73, ab-PR 150
1332 25e STH 24-5-73 125
1333 25e INGATORP 2-3-74, PRS 125
1334 25f ÅRSET 19-4-77, PRAKT 200
1335 25f HÄGERSTAD 10-1-75, PRS 150
1336 25f ENGELSK STPL 383 (HULL) 150
1337 25fv3 FALUN 5-3-75, PRAKTEX, skuggade siffror 250
1338 25fv6 EKSJÖ 13-2-76, PRS , skuugg siffror 100
1339 25g MÖRBY 21-3-77, Lyxc. PRAKTEX 350
1340 25g ASKERSUND 13-4-75, LYXS 300
1341 25g WÄRDE STPL, kt 150
1342 25h Oppmanna 5-4-76, prs 350
1343 25h STENSTORP 18-11-76, PRAKT 200
1344 25h LIMMARED 27-7-77, PR-LYXS 200
1345 25h KUNGSBACKA 31-8-76, LYXS 4,3,5 200
1346 25h SKENINGE 7-1-76, PRS 100
1347 25i BETTNA 21-9-77, LYXS 300
1348 25i prs Wexiö 24-4-77 125
1349 25i-j KISA 20-6-77, SUPERB 1000
1350 25j BLÄCKmakulerad (Ram)qvilla 21-2, kt 800
1351 25j Wadstena 23-2-77, prs 400
1352 25j OPPMANNA 21-8-77 PR, färgstark 250
1353 25j HEMSE 16-1-78, PRS, rostprick. 100
1354 25j KOLSEBRO 11-7-77, H, F 250 100
1355 26a ESKILSTUNA 9-11-73, F 1800 300
1356 26a TANUM 6-3-73, fin a nyans 225
1357 26b STH 19-6-73 200
1358 26c NYLAND 19-4-74, PRS, ktspts 150
1359 26c DALKARLS... 9 välc fint ex 100
1360 26d CIMBRITSHAMN 29-9-74, LYXs 500
1361 26d SKÄLLVIK 5-5-75, ovanlig stpl 300
1362 26d DELSBO 11-5-74, PRS 200
1363 26d FALKENBERG 5-3-7(4), VACKER 150
1364 26d ÅSELE 28-9-75, OMV PR-LYXS 125
1365 26d TÅGAR(P) 3- 100
1366 26d (JER)?SNÄS 31-8-75, fin 50ö 100
1367 26d YSTAD 9-10-73, fin färg 100
1368 26d PKXP NR 7 UPP 3-7-74, vackert ex 100
1369 26e S)ÖDRA WI 6-1-76, rättv stpl 100
1370 26f HÖÖR 15-3-77, PRAKT, sign Strandell 750
1371 26f LÄNGHEM 15-2-79, PRS 400
1372 26f STH SÖD. 1-6-78, AB-PR 200
1373 26f SOLBERGA 6-3-78, PRS 125
1374 26f NORRKÖPING 7-10-78, bra AB 100
1375 26f STH 7-3-76, OMV RS 100
1376 26f KRYLBO 29-5-77, AB 3,3,3, ktspts 100
1377 26g WEDDIGE 19-2-76, PR-LYXS 700
1378 26g PR STH pak c 6-2-78 500
1379 26g BRANDSTORP 26-9-76, PRAKT 4,4,4 500
1380 26g Landskrona 12-3-76,prakt 400
1381 26g WALÖ 11-6-78, PRAKTEX 400
1382 26g Wifstavarf 22-1-78, prakt 400
1383 26g TUNABERGSHAMMAR 9-8-81, PRS 300
1384 26g KARLSTAD 5-4-78, AB-PRAKT 300
1385 26g STH PAKETSTADEN 18-4-78, PR-LYXS 300
1386 26g BORÅS 1-6-78, PRS 300
1387 26g FILIPSTAD 14-4-78, PR-LYXS, lvht 300
1388 26g ab-pr STH pak 24-1-79 250
1389 26g FAGERSANNA 18-8-77, PRS 250
1390 26g NYKÖPING 27-12-76, PRS,mkt färgstark 200
1391 26g Hernösand 4-77-77, LYXc 200
1392 26g TROLLHÄTTAN 16-10-76, AB-PRAKT 200
1393 26g HERNÖSAND 1-4-78, PRS, färgstark 200
1394 26g BERGVIK 15-10-76, AB 200
1395 26g TÖCKSFORS 19-7-77, PRS 200
1396 26g G)RYT 1-8-76, FÄRGSTARK 200
1397 26g ÖREBRO 19-2-77, AB-PRAKT ex 200
1398 26g GEFLE 1-4-78, AB stark färg 125
1399 26g NORRKÖPING 3-6-78, PRS 110
1400 26g KARLSTAD 9-4-78, AB 100
1401 26g stpl ...GUN -76, LYXcentr 100
1402 26g LJUNGBY 18-2-78, rättv stpl 100
1403 26h stpl ... KÖPING 30-3-78 100
1404 27a GEFLE 14-12-72, vht 150
1405 27c WESTERÅS 14-2-78, PRAKT 900
1406 27c CIMBRISHAMN 14-6-75, prakt 500
1407 27c SALA 10-4-74, AB-PR 300
1408 27c omv prs GBG Pak 2-4-77 250
1409 27c NEDERKALIX 11-1-78, prc vacker 200
1410 27c STH PAK 15-2-74, vacker sidvänd 200
1411 27c NORRKÖPING 13-9-86, mycket fint 175
1412 27c LIDKÖPING 18-4-74, vacker sodvänd 125
1413 27d LIDKÖPING 17-11-77, lvhtt, pr-lyxs 400
1414 27d EKSJÖ 18-4-77, PR-LYS 400
1415 27d MALMÖ PAKET 23-6-78, PRAKTEX 400
1416 27d LINDESBERG 29-6-77, AB-PR 350
1417 27d MALMÖ PAKET 14-10-77, LYXs + 2:a st 300
1418 27d MALMÖ PAKET 19-478, AB-PRAKTEX 300
1419 27d HEDEMORA 14-9-77, rättv stpl 150
1420 27d STH PAKET 9-10-76, AB 150
1421 27d CARLSKRONA 7-7-75, AB-PRS 120

27,5 RINGTYP T 13
1422 28 LAXÅ 12-1-84, PR-LYX 1500
1423 28 GBG BIKUPE stpl 150
1424 28a 4-block MALMA 14-1-79 rv stpl ,AB F 2100 750
1425 28a ÅMÅL 15-7-78, LYXS 300
1426 28a LIDKÖPING 23-2-78, PRAKT 200
1427 28a MALMÖ 16-7-78, PRAKT 200
1428 28a MALMÖ8--6-78, vacker sidvänd 75
1429 28b MARKARYD 20-12-78, PR-LYXs 4-STRIP 600
1430 28b RINGARUM 22-6-78, PRAKT klipp 300
1431 28b STH 6 TUR 13-3-78, LYXS 250
1432 28b PR ÖREBRO 7-2-78 200
1433 28b STH 5 TUR 21-8-79, PR 200
1434 28bv2 STH 4 Tur 1-80, starkt spegeltryck 125
1435 28c SÖDERTELJE 26-2-78, nära praktex 300
1436 28c GBG 14-3-7(8), svår nyans 150
1437 28c HÄRADSBÄCK 22-2-78, kt, omv prs 150
1438 28c WIMMER(BY LYXCentr 150
1439 28c Mariefred 10-7-78, SVÅR NYANS 125
1440 28c STH 1 TUR 30-3 78, kt sign O.P 100
1441 28c 3ö mörk färg , lätt stpl ned hö, gott ex 100
1442 28d SNAFLUNDA 19-8-79, LYXS 300
1443 28d STH L.L. 10-1-84, PRS 200
1444 28d Upsala 4-9-79, prs 150
1445 28d STH C. 7-10-84, PRS 150
1446 28d Motala 23-11-80 100
1447 28d STH 4 TUR 13-1-79 100
1448 28d GEFLE 1-7-79, PRS 100
1449 28d,var vit tryckfläck under 3, stpl 15-4-82 100
1450 28dv3 pr PAR Westerås 12-12-84 200
1451 28e ÖREBRO 4-3-81, LYX 1000
1452 28e ESKILSTUNA 23-10-82, LYXS 3ö orangebrun ej skarpt tryck 200
1453 28e WADSTENA 3-10-82, PRS 150
1454 28e INGATORP 10-8-81, PRS 100
1455 28e ASKERSUND 27-1-82, PRS 100
1456 28e GBG VENTILstpl 5-2?-79 100
1457 28e GBG Llbr 17-8-80, prs 100
1458 28g BORÅS 20-2-93, PRAKT svår nyans 200
1459 28g VAXHOLM 10-6-87, vacker av svåra g nyansen 150
1460 28g STH 30-5-87, AB-PR 75
1461 28h ASKERSUND 25-4-87, LYXS 400
1462 29 KLIPPAN 1-4, PR-LYX 200
1463 29 REKSTPL + MALMÖ 5-6-79, TIDIG 100
1464 29a Pkxp N17 ned 24-8-79, LYX men ktspts 300
1465 29a prs Rätan 4-10-79 100
1466 29a WILLANDS WÅNGA 24-11-81, AB-PR 100
1467 29a1 SKULTUNA 10-1-80, LYXS 250
1468 29b BORÅS 1-8-81, SUPERLYX stpl 1000
1469 29b KNISTA 7-5-81, PR-LYX 750
1470 29b GÖTEBORG Lbr 5-4-81, nära LYX 400
1471 29b STH 11-5-83, PR-LYX 300
1472 29b STH L.G.L. 6-3-83, PR-LYX 300
1473 29b STH NORR 14-6-83, PR-LYXS 300
1474 29b STH 25-7-81, PR-LYX 300
1475 29b LYXs Lund 30-1-82 200
1476 29b STOCKHOLM SÖD. 5-1-81, PR-LYX 200
1477 29b STH 19-7-80, LYXS 150
1478 29b KARLSTAD 6-7-81, PR-LYXs 150
1479 29b RAGUNDA 8-1-81, PRAKT 125
1480 29b FORSHEM 8-11-81, PRS 125
1481 29b Ystad 1-7-72, pr-lyxs 100
1482 29b STH LGL 6-5-83, PRS 100
1483 29b1 GEFLE 26-8-82 ( köpt på Anteba auktion 88? som LYXexemplar obj1951 för 550+15%) 400
1484 29b2 EKSJÖ 18-11-82, 4 ö ljusgrå, SUPERB, signerad BG b2 2000
1485 29b2 KARLSTAD 14-8-82, LYXS 4ö grå 300
1486 29bv2 GEFLE 7-4-80, PRS, SPEGELTRYCK 150
1487 29c1 LUND 21-3-83, PR-LYX av svår nyans 600
1488 29c1 MALMÖ 29-10-82, prs 200
1489 29c1 RÅDA 11-1-83, PR-LYXS 200
1490 29c1 Wadstena 9-9-82, 4ö mörkgrå 100
1491 29c1 JÖNKÖPING 14-10-82 60
1492 29d MALMÖ 7-10-83, PRS typiskt mjukt ppr 100
1493 29d STH 1-8-84, PRS 100
1494 29e LUND 20-3-86, Superb 750
1495 29e RÖSTÅNGA 13-3-86, LYX 600
1496 29e BJÖRKVIK 13-3-88, LYXS 400
1497 29e MANTORP 5-12-84, PRAKT 300
1498 29e SVENSTA 21-1-85, PR-LYX 300
1499 29e KIL 25-1-85, PR-LYXS 150
1500 29e Eskilstuna 14-5-86, pr-lyxs 150
1501 29e Sala 17-10-84, PRAKT 125
1502 29e Röstånga 9-8-86, lyxs 125
1503 29e STH NORR 17-9-84, PRS 125
1504 29e PKXP No 52 31-12-84, PR 125
1505 29e ÖSTRA TORP 27-5-86, PR men ktspts 125
1506 29e GEFLE 4-11-84, 100
1507 29e Upsala 20-12-85, prs 100
1508 29e Wester Björsäter 8-1-85 100
1509 29e LUND 14-8-86, PRAKTs 100
1510 29e LOFTAHAMMAR 13-6-87, AB-PR 90
1511 29ev2 4ö SPEGELTRYCK, Kristianstad 3-8-86 100
1512 29v5 STH 13-7-84, 2 märkesbilder 250
1513 29var FRA SVERIGE, 22FELPERFORERAD 350
1514 30a TORSHÄLLA 25-6-78, 4BLOCK a nyans, vackert stpl F 5400 1000
1515 30a FILIPSTAD 16-8-79, PR-LYXs 250
1516 30a BORGHOLM 23-5-78, sidv fin 50
1517 30a,33a GAMLEBY 18-9-78, PR-LYXS klipp 75
1518 30b HELLEFORSNÄS 12-7-80, LYX , kan inte bli mycket bättr som 4-block, otroligt sällsynt vackert 4-block, UTST OBJ: 2000
1519 30b ÖLME 5-1-82, PR-LYX 300
1520 30b STH L.L. 10.11.81, LYXS 200
1521 30b WESTERÅS 28-8-80, LYXS 200
1522 30b STH PAKET STADEN 2-10-80, LYXS 200
1523 30b JÖNKÖPING 30-8-80, LYXS 150
1524 30b STENSTORP 2-7-78, PRAKT 100
1525 30b,v5 HESSLEHOLM 13-4-80, PR-LYX ex klipp 200
1526 30bv2 SALA 13-12-81, PRAKT, SPEGELTRY 125
1527 30bv2 WADSTENA 23-6-82, PRS, SPEGELTR 100
1528 30bv9 HÖGFORS 18-11-81, 3 ex på klipp med pr-lyxs, ett ex v9, vit fläck vid SV i Sverige 125
1529 30d KIL 8-11-82, LYX 1000
1530 30d GAGNEF 9-6-82, PR-LYX 200
1531 30d BORÅS 1-4-81, PRAKT 3-STRIP 100
1532 30d,33d BETTNA 19-10-81, PR KLIPP 100
1533 30e JÖNKÖPING 6-5-82, PR-LYX 200
1534 30e HERRLJUNGA 3-4-83, LYXS 200
1535 30e TUN 24-10-83, PRAKT 150
1536 30e WESTERÅS 2-11-82, LYXS 125
1537 30e WARA 2-9-82, PR, ljus blek färg 100
1538 30evar WESTERÅS 29-3-84, LYXS utflutet sverige 100
1539 30g BJÖRKETORP 15-9-83, LYXS 400
1540 30g STRENGNÄS 3-12-83, LYXS 300
1541 30g KIL 19-8-83, PR-LYXs 125
1542 30g SÖDERHAMN 11-7-83, PRS, svår nyans 100
1543 30h HELSINGÖR 10-4-4 TOG, LYXS 300
1544 30h MALMÖ 22-7-84, PR-LYX 200
1545 30h NÄSSJÖ 13-3-84, LYXS 100
1546 30h,33e GLIMÅKRA LYXS postanvisningsklipp 100
1547 30i NOR 23-9-86, superb 600
1548 30i MUNKTORP 1-10-85, LYXS pr-lyxex 250
1549 30i KISA 6-10-85, PRAKT 200
1550 30i UPSALA 15-2-86, BLÅ PRS klipp 200
1551 30i FAGERSANNA 3-9-86, BLÅ PRS 200
1552 30i UPSALA 9-7-86, PR-LYX 150
1553 30i WARA 9-2-86, PR-LYXs 125
1554 30i STH 15-1-86, BLÅ STPL 100
1555 30j KÄRRGRUFVAN 15-1-85, PRS, nyans 150
1556 30k LENHOFDA 14-4-86, LYX 5,5,5 4000
1557 30k UPSALA 26-5-85, LYX 300
1558 30k Finspong 28-5-86, pr-lyx 300
1559 30k KIL 26-8-86,PR-LYX 250
1560 30k TIBRO 30-1-85 VIOLETT stpl pr klippp 250
1561 30k FRA SVERRIG, PR 150
1562 30k KARLSTAD 4-11-85, PR-LYX 125
1563 30v5 5ö stpl...LLA, 2 märkesbilder 150
1564 31 RÖRUM 4-9-78, LYXS kt, L SK, F 800 500
1565 31b LÖNNEBERGA 28-12-80. PRS 100
1566 31b,dv9 malmö 8-10-79, Färglinje 150
1567 31bV8,9 Helsingborg 20-1-79, skugg 6+ färglinje 150
1568 31c GBG Perforerings stpl 7-6-80 200
1569 31c STH 5 TUR 11-11-82, PR 200
1570 31c LYRESTAD 28-8-81, PR-LYXS, R VG 200
1571 31c STH NORR 27-1-79 100
1572 31d Pkxp 17 ned 11-10-79 150
1573 31e NORRKÖPING BIUPE 12-11-82, PRS 350
1574 31e STH 19-6-83, prs 100
1575 31e p-lyxs Östmark 22-12-81 100
1576 31e,32 6ö+12ö par på Panvklipp Malmö 28-7-85, 350
1577 31fvar STH 8-2, 2 märkesbilder 200
1578 31g Westerby 19-9-82, LYXS PR-LYXex 300
1579 31g NERIKES KIL 4-1-82, LYXS 300
1580 31g STÄLLDALEN 21.8-83, PR 200
1581 31g P.F.J. 5-8-83, PRAKT, lvht 150
1582 31g PKXP . No.17? 29-11-83, PR-LYXS 150
1583 31g STH 26-7-83, PR 125
1584 31g STH 6-10-83, PRS 125
1585 31g STH SÖD.25-1-83, BLÅ PRS, kt 125
1586 31g STH 5-2-1 tur, prs 100
1587 31g GEFLE 28-3-82, PRS 100
1588 31h STH 3 TUR 1-8-83, vacker , svår nyans 125
1589 31h NORRKÖPING 9-9-83, AB-PR, svår nyans 100
1590 31i STÖLLET 6-11-84, LYXS 200
1591 31i STH 1 TUR 9-1-84, PR-LYXS 110
1592 31j STH 2 TUR 24-5-84, LYX 2000
1593 31j STH 5 TUR LYX 800
1594 31j BREDGRIND 4-6-85, LYXS 500
1595 31j Westerås 30-5-84 250
1596 31j MALMÖ 1-12-84, PRAKT 250
1597 31j STH Ö M. 27-1-85, PRAKT 200
1598 31j RAGUNDA 9-2-85, LYXS 200
1599 31j ÖSTERSUND 20-2-84, PR-LYXS 200
1600 31j BORÅS 16-12-86, PRAKT 200
1601 31j STH LL 3-12-88, PRAKT 200
1602 31j STH 4 2-5-84, PAR vä ex LYXs 200
1603 31j HJO 1-4-85, PR-LYXS 200
1604 31j PKXP NO 46 NED 26-10-84, PR 110
1605 31j WISBY 7-10-97, OMV LYX 100
1606 31k STH LL 11-4-86, PRS 150
1607 31k STH LL 18-1-85 100
1608 31k SKARA 10-5-84, PRS 100
1609 31k,e,d 6ö 4st i 3olika nyanser på Panvkl. Malmö 13-4-81, ett ex LYX 400
1610 32 SVINHULT 9-9-78, PRAKT stpl E, F 2000 1100
1611 32 HEL)SINGÖR 4 TOG 4-11, DANSK STPL 200
1612 32 NERIKES KIL 28-11-82, LYXs 150
1613 32 DANSK NRS 19 150
1614 32 GBG Perforerings stpl 27-5-80 100
1615 32 GÄRDSRUM 10-8-78, AB-PR , F 250 100
1616 32 FRA SVERIGE , prakts 12ö 75
1617 32 ÅNGBÅT PKP NO 59 27-7-80, PRs ,kt 60
1618 32 FRÖDINGE 16-5-81, PRS F 75 50
1619 32-33ev2 12+20+30ö starka spegeltryck , stpl 250
1620 32a LYSEKIL 31-5-77, första månad och mycket typisk första nyans 100
1621 32avar WESTERÅS 24-4-78, TRYCKVAR 125
1622 32avar GBG 10-8-77, felrivet ex på klipp 100
1623 32b ÖREBRO 1-11-81, LYXS 300
1624 32b STH 17-8-80, LYXS PR-LYXEX 250
1625 32b K.S.J. 15-3-79, PR-LYX 200
1626 32b GBG VENTIL stpl 3-6-79, pr-lyxs 200
1627 32b ASKERSUND 19-10-77, PR-LYXS klipp 150
1628 32b GLANSHAMMAR 1-6-78, LYXS 150
1629 32b STH 16-00-80, LYXS PR-LYXEX 150
1630 32b KLÅGERUP 27-7-78, PRAKT 125
1631 32b JULARBO 29-12-81, PR 100
1632 32b PKXP Nr 3 11-4-83, PR 100
1633 32b RYD 14-2-78 PRS extrem färgmättnad 75
1634 32b,var 12ö DRAGSPEL I övre vä hörn 150
1635 32c FINSK KORK STPL5 balkar mitt på 300
1636 32c KLOTEN 21-4-81, PR-LYX EX 250
1637 32c TUNA 11-12-81, LYXS omv N 200
1638 32c STORÅ 11-8-79, LYXS 200
1639 32c STH 2-11-82, LYXS 200
1640 32c STRENGNÄS 10-1-82, LYXS 200
1641 32c WEXIÖ 10-5-81, PR-LYX 200
1642 32c STH C 19-8-82, PR-LYX 150
1643 32c FINSK KORK STPL mitt på 150
1644 32c Horndal 6-5-82, pr 125
1645 32c PKP. No 51 29-3-82, PR-LYXS 125
1646 32c STH 8 26-6-82, PRAKT 125
1647 32C GDJ 9-7-81, PR-LYXS 100
1648 32c REKARNE 3-3-80, PR-LYXS 100
1649 32c GBG BIUPE 9-6-82, pr-lyxs, ngt kt 100
1650 32c NORRKÖPING 28-6-79, PRAKT 100
1651 32c Göteborg bikupe stpl 11-1-82, 100
1652 32c,v7 FA)LERUM 3-3-80, VIT KIL 350
1653 32cv K.E.J. 3-7-82, PRS 100
1654 32dvar GBG 8-8-79, FELPERFORERAD 100
1655 32e Lyxs Kungsbacka 1-3-84 300
1656 32e Snaflunda 17-9-80, pr 100
1657 32e BERSBO 20-4-80, LYXS, N16 100
1658 32e Ö.W.J. 11-4-83, PRS 100
1659 32evar PKXP Nr 45 22-8-80, prs, streck på 12 100
1660 32f TIDAHOLM 5-3-84, 4-BLOCK av svåra f-nyansen. UNIK? F 10.000:- UTST OBJ. 2500
1661 32f PKXP NR 18 NED 14-11-84, Pr-lyxs, nyans 200
1662 32f JULARBO 8-3-84, PRS , svår nyans 100
1663 32f WENJAN 2-1-85, ovanligt ljus klarblå , nyansen sällsynt stpl 1885 90
1664 32f,v4 starkt spegeltr, prs Vesterfernebo1-4-84 100
1665 32g BERGSLAGSHÖRKEN 7-7-84, PR 100
1666 32g BROBY 8-3-84, PR 100
1667 32g LIMA 9-11-84, PRS 75
1668 32h SMEDJEBACKEN 3-3-84, LYX 500
1669 32h U.W. 1-9-84 250
1670 32h UPPHÄRAD 15-8-84, BLÅ PRS 200
1671 32h KARLSLUND 17-8-84, LYXS 150
1672 32h 10SUNDSVALL-THRP UPP 11-10-84, PR 125
1673 32h Karlsh. 3-11-84 100
1674 32h WRETEN 12-8-84, PRAKT 100
1675 32h HÖCKGÅRDEN 26-10-83, PRS 100
1676 32h JULARBO 16-11-83, LYXS n 16 100
1677 32h G.D.J. 9-7-84, PRAKT 100
1678 32h ÖREBRO-HALSB. 22-2-84, PRS-LYXS 75
1679 32h,v4 STH 22-12-84, PRAKT, extrem spegeltr 150
1680 32h,var FELPERF. ,NYKÖPING 23-12-84 225
1681 32v2 JERNA 26-4-83, PRAKT, spegeltryck 125
1682 33 K.B aus Schweden, kt 200
1683 33 A)NK 16-11 AB-PRAKT finsk stpl 200
1684 33 JÄRBO 20-12-85, PRAKT-LYXS 100
1685 33 K.S.J. 26--9-83, PR-LYXS 100
1686 33a Lyxs Walåsen 6-9-79 900
1687 33a KARLSHAMN 6-7-79, SUPERLYXstpl 400
1688 33a FINSK KORK STPL 5 balkar mitt på, PR 300
1689 33a HÖRBY 12-6-78, LYXs 250
1690 33a ÖDESHÖG 18-12-78, LYXS, ovanl ljus 200
1691 33a FINSK KORKSTPL I PRAKT 200
1692 33a JÖNKÖPING 9-11-78, PR-LYXS 150
1693 33a ESKILSTUNA 29-3-79, PRAKT 100
1694 33a SNAFLUNDA 10-11-79, PRAKT 100
1695 33a LOS 11-5-79, PR-LYXS 100
1696 33a,var SKENE 12-4-78, DRAGSPEL, riss 100
1697 33b MÖLNDAL 10-3-81, LYXS 200
1698 33b JULA 24-4-80, PR-LYX, R VG 150
1699 33b SKÖFDE 18-1-82, PR-LYXS 125
1700 33b SÖDERKÖPING 7-11-80, PRAKT 100
1701 33b,19e SLITE 10-981, LYXS 4-K 200
1702 33b,30b GÖTEBORG VENTIL stpl 13-11-79, klipp 150
1703 33b,30b WRETSTORP 20-9-80, LYXS klipp 150
1704 33c ÄS 17-6-81, LYXS 250
1705 33c FALUN 13-4-81, PR-LYXS 200
1706 33c SPARREHOLM 8-2-81, PR 100
1707 33cv13 Örebro 23-12-80, trasiga siffror 100
1708 33cv9 KARLSHAMN 21-11-80, ojämna siffror 100
1709 33d 383 ENGELSK STPL HULL 200
1710 33d TORSHÄLLA 19-12-83, LYXS 200
1711 33d NYKÖPING 5-3-83, PRAKT 150
1712 33d STENSTORP 11-2-82, LYXS 150
1713 33d HALSBERG 25-1-83, LYXS 150
1714 33d HJO 24-5-80, PRAKTEX 150
1715 33d ENGELSK STPL HULL 4 JUL 85, + Engelsk röd stpl 150
1716 33d TORSÖ 14-3-83, PR-LYXS R VG 110
1717 33d BLÄCKMAK KORS 75
1718 33d,v6 20ö spegeltryck , prs Kalmar 17-7-81 100
1719 33e Finsk Lyx stpl HANGÖ 20-12-83 400
1720 33e TIBRO 7-12-83, PR-LYX, typisk nyans 200
1721 33e HANGÖ 26-3-8(4), VACKER 200
1722 33e NORRKÖPING 2-2-84, PR-LYX 150
1723 33e ÖREBRO 3-4-84, PR-LYXS 150
1724 33e STH T.E. 28-1-843, LYXS 150
1725 33e HÖRBY 19-5-84, PR-LYXS 125
1726 33e Strengnäs 21-11-84 100
1727 33e Sköfde 30-12-85 100
1728 33e STH 5-5-84, PRAKT 100
1729 33e LUND 21-10-84, LYXS 100
1730 33e HAMMAR 27-8-86, PR 100
1731 33ev8 RÖK 10-7-84, n 16, 2 märkesbilder 250
1732 33f UPSALA 24-2-86, PR-LYX 200
1733 33f SKÖFDE 30-4-86, PR-LYX 200
1734 33f HANGÖ 1-9-84, PRS 200
1735 33f TRELLEBORG 9-7-86, LYXS 150
1736 33f UPSALA 15-2-86, BLÅ pr-lyxs klipp 150
1737 33f MARMA 29-1-86, PRAKT 125
1738 33f ÖSTERSUND 3-2-86, PR-LYX 125
1739 33f ÅLEM 10-8-86, PR-LYXS 125
1740 33f ÅRJENG 14-1-86, LYXS 125
1741 33f SKYLLBERG 2-9-85, PRAKT 125
1742 33f pr Halmstad 7-2-85 100
1743 33f ÅNGE 1-3-85, LYXS 100
1744 33f BORENSBERG17-7-86, PR-LYXS 100
1745 33f WIMMERBY 14-7-84, PR-LYXS 100
1746 33v8,30 GBG 29-1-1 PRS 20ö felperforerad med 2 märkesbilder och 5ö på klipp 250
1747 33v8,30 WESTERVIK 6-5-80 PRS 20ö felperforerad med 2 märkesbilder och 5ö på klipp 100
1748 33var STH 8 30-12-92, PR-LYXS 2 märkesbilder 200
1749 34a STEHAG 4-5-78, AB-PR 150
1750 34a STH 17, typisk färg 100
1751 34a LJUSDAL? 10-3-78, typisk färg§100 100
1752 34b QVISTRUM 28-2-84, PRAKT 300
1753 34b BERGSJÖ 6-12-78, AB-PR, sign O.P 150
1754 34c KUNGSBACKA 21-7-79, LYXS obet kttsptsar 300
1755 34c HÖÖR 23-3-81, P-LYXS 225
1756 34c HJO 10-3-81, PR 200
1757 34c NYLAND 26-2-82, PRS 200
1758 34c STENSTORP 1-6-82, PR-LYXS 200
1759 34c KRISTIANOPEL 7-6-82, PR-LYXS 200
1760 34c UTTERSBERG 20-2-79, PR-LYXS 150
1761 34c KIL 20-10-81, prs , 3,3,4 110
1762 34c Forssa 22-12-78, rv stpl 100
1763 34c ÅKERSBERG 28-11-80, PR-LYXS, kt 100
1764 34c ÅLEM 27-10-79, AB-PR 100
1765 34c HEDEMORA 9-12-81, PRS 90
1766 34c Norrköping 6-7-78 75
1767 34d ULRICEHAMN 17-2-81, LYXs, ktspts 200
1768 34d HALLSBERG 1-8-80, PRS 200
1769 34d TIDAHOLM 10-3-80, PRLYXS 200
1770 34d RUTE 2-3-81, PR-LYXS 200
1771 34d WRETEN 9-4-81, PRAKT 200
1772 34d BERGVIK 21-6-82, LYXS 200
1773 34d Grenna 20-4-82, prakt 200
1774 34d BOGSTA 30-12-81, LYXS 200
1775 34d Sollefteå 27-3-81, AB ex 150
1776 34d KÖPING 18-8-82, AB-PR 150
1777 34d UPSALA 5-5-82, PRS 150
1778 34d WARA 3-12-79, PRS 150
1779 34d Tjellmo 22-2-81 100
1780 34d ÅRE 2-4-81, AB-PRS 100
1781 34e KLOTEN 7-8-83, PR-LYX 400
1782 34e KUNGSBACKA 7-7-83 LYXS 300
1783 34e STRÖM 5-10-83, LYXS 250
1784 34e TORSBY 20-11-82, PR-LYXs 200
1785 34e HUDIKSVALL 8-5-83, PRS 200
1786 34e Pkxp no 46C 12-12-82 125
1787 34e LUND 9-4-83, PRS. 2: a stpl 125
1788 34e NYLAND 25-8-83, hel sidv. 100
1789 34e KÄRRGRUFVAN 8-6-83, vacker stpl 100
1790 34e LULEÅ 15-1-83, AB-PR 100
1791 34e,31g MALMKÖPING 8-9-83, dekorativt panvn klipp i sällsynt kombination 350
1792 34f WOXNA 25-5-84, CITRONGUL, PRS 400
1793 34f HARLÖSA 25-3-8 fräsch citrongul, sign O.P 200
1794 34f LINKÖPING 10-12-83, citrongul 125
1795 34h BACKE 15-9-84, AB-PR 100
1796 34j LJUSNE 28-8-84, PRS 200
1797 34k HÖÖR 16-4-86, PRS 200
1798 34k STH Norr23-12-84,LYXS, 2:a st, sign BG 200
1799 34k HELSINGBORG 5-1-85, AB-PR 150
1800 34k GBG 15-7-84 AB-PR KLIPP 125
1801 34v3 STH 4 19-1-84, färglinje ned vä 150
1802 35a HÖÖR 16-6-78, PR, hög färgstyrka 200
1803 35a Kumla 25-10-77, prakt 100
1804 35a ÅSHEDA 30-7-79, PR-LYXS 100
1805 35a STH NORR 6-7-78, PRALT 100
1806 35a ANEBY 31-8-78, PRS 75
1807 35a,v12 MARIESTAD 10-11-79, PR-LYX 500
1808 35av7 ARBOGA 19-2-78, PR-LYX stämplat, SÅGTANDAT ex. RARITET, ej tidigare känd på nyansen eller stämplat i Arboga. Nyansintyg O.P: 35av7. UTSTÄLLNINGSOBJEKT 15000
1809 35b GBG BIKUPEstpl 21-4-82, PRS 150
1810 35b WISBY 18-9-78, BLÅ PRS 150
1811 35b DUFVED 4-12-83, PRAKT 100
1812 35b ÅTVIDABERG 11-10-80 , LYXS klipp 100
1813 35b NÄSÅKER 16-6-82, PRS 75
1814 35b JULA 14-4-83, PRs, R VG 75
1815 35b,var MARIEDAM 8-3-79, PRS vita prickar 100
1816 35b1 KUNGSBACKA 22-9-79, LYXS 250
1817 35b1v9 FINSPONG 26-3-78, LYXS 200
1818 35b2v2 Malmö Paket 1-10-83, mkt stark spegeltryck 200
1819 35bv12 GBG paket 15- , variant "80" 110
1820 35bv6v9 STH 9-8-, 2 märkes bilder, skugg siffra 300
1821 35c STH PAKET STADEN 19-7-78, PRAKTEX av svår nyans 300
1822 35c HORNDAL 13-5-78, svår nyans 125
1823 35d HOLMSVEDEN 19-2-83, pr-lyx 300
1824 35d KÖPING 20-8-79, PRAKT 200
1825 35d UDDEHOLM 20-1-81, PR-LYXS 200
1826 35d KIL 27-5-82, PR-LYX 200
1827 35d ÅSBO-FAGERHULT 19-12-80, PRS 150
1828 35d LINNERYD 17-11-809, PRS 150
1829 35d JÖNKÖPING 2-7-80, LYXS 125
1830 35d EKOLSUND 4-9-82, PR-LYXS 125
1831 35d SKILLINGARYD 22-7-80, PR 100
1832 35e BORÅS 26-1-81, PR-LYX 200
1833 35f KÄRRGRUFVAN 5-4-81, PR-LYXEX 250
1834 35f TRELLEBORG 20-10-81, PRAKT 200
1835 35f STORÅ 5-5-81, LYXS 125
1836 35f STRENGNÄS 26-2-81, LYXS 100
1837 35f KARLSLUND 27-8-81 PR-LYXS 100
1838 35f LJUNG 21-7-81, PRS 75
1839 35g STH PAKET C 26-4-82, BLÅ STPL 100
1840 35h ÅSBO-FAGERHULT 22-4-84, SUPERB 400
1841 35h HUSQVARNA 2-6-84, PR 150
1842 35h,v8 BORÅS 9-1-85, PRS, skugg siffror 100
1843 35i ÅKER 17-4-86, SUPERB 800
1844 35i RÄTAN 6-3-86, LYX 400
1845 35i SÖDERTELJE 21-9-85, LYX 300
1846 35i FORSMARK 27-1-86, PR-LYX 275
1847 35i MARSTRAND 111-7-85, LYXS 250
1848 35i GNESTA 8-9-86, LYXS 250
1849 35i ALINGSÅS 29-12-86, LYXS 250
1850 35i TÅGARP23-12-84, PRAKTEX BLÅ stpl 250
1851 35i KRISTINEHAMN 5-8-86, LYXS 200
1852 35i SJÖTORP 6-5-86, PR-LYX EX , R VG 200
1853 35i STH PAK 10-5-84, PRAKT 150
1854 35i STH NORR 7-9-85, PR 150
1855 35i NÄSSJÖ 5-10-84, PR-LYX 150
1856 35i HERNÖSAND 21-10-85, PR-LYXS 150
1857 35i KARLSLUND 7-12-85, pr-lyx 150
1858 35i LENNARTSFORS 18-3-86, PR-LYXS 125
1859 35i SJÖTORP 10-5-86, LYXS , R VG 125
1860 35i RÖSTÅNGA 1-1-86, PRS 100
1861 35i NORRKÖPING 6-12-84, PR-LYXS 100
1862 35i,v6 HELSINGBORG 9-9-85, vit fyllning i = 100
1863 35iv9 KARLSLUND 6-2-86, PRS skuggade siffror 100
1864 35j KÖPING 22-4-86, SUPERB STPL 250
1865 35j HÄFLA 3-8-86, PR-LYX 200
1866 35j LINKÖPING13-5-86, LYXS 150
1867 35j STRENGNÄS 16-9-86, LYXS 125
1868 35j SMEDJEBACKEN 25-8-86, PR-LYXs 125
1869 35j LUND 22-4-86, PR-LYXS 100
1870 35j TIDERUM 1-9-86, PR-LYXS 100
1871 35var HÖRNMARGINAL VATTENMÄRKE tydligt ca 1/3 in i märket, stp-84 4000
1872 36 HALMSTAD 25-1-86, RÖD stpl i PR-LYX avtryck. Mycket sällsynt 2000
1873 36 NYKÖPING 23-9-87, PRAKT 125
1874 36a HELGUM 4-12-78, LYX 1000
1875 36a BERGVIK 23-10-79, PR-LYX 250
1876 36a ASKERSUND 17-3-79, PR-LYXS 200
1877 36a JULA 20-4-78, LYXS 200
1878 36a HÖRBY 8-7-78, PRS 100
1879 36a STH SÖD 18-11-79, PRS 100
1880 36c ÖREBRO 21-7-82, LYXS 200
1881 36c HELGUM 14-8-81, PRS 100
1882 36c JÖNKÖPING 2-6-82, PRS 100
1883 36c RISEBERGA 29-11-81 100
1884 36d STPL 2 RINGAR !!! 200
1885 36d ODENSVIHOLM 27-6-80, PRAKT 200
1886 36e STH LGL 16-7-83, LYXS 250
1887 36e GBG BIKUPEstpl 3-2-82 LYXS 2:a stpl 200
1888 36e OXIE 27-2-82, PR-LYXs 150
1889 36e STH NORR 30-9-85, LYXS 150
1890 36e KARLSTAD 8-11-83, PR-LYXS 75
1891 36f WRETEN 6-1-83, PR-LYX 400
1892 36f SÖDERKÖPING 14-12-85, LYXS 200
1893 36f SOLBERGA 27-1-81, PRAKTEX 200
1894 36f MALMÖ PAKET 17-10-84, PRS 150
1895 36f HALMSTAD 6-10-82, PR 125
1896 36f LEUFSTA BRUK 20-12-83, LYXS kttsptsar 100
1897 36f OUSBY 26-1-83, PR 100
1898 36f GAGNEF 27-2-84, PRS 100
1899 36f HARNÄS 11-6-84, PRS 100
1900 36g SÖDERHAMN 27-9-84, PR-LYXS svåra mjuka pappret, sign O.P g 500
1901 36h HERRLJUNGA 13-5-86, LYX 750
1902 36h IMMELN 26-7-86, LYX 700
1903 36h 4-block Ab-pr st Östersund-86 600
1904 36h pr-lyx Sköfde 3-9-86 300
1905 36h LUND 22-5-85,PR-LYXEX 300
1906 36h RINGARUM 2-2-87, LYXS 200
1907 36h ÖSTERSUND 12-5-86, PRAKT 200
1908 36h WESTERVIK 13-11-85, LYXS 200
1909 36h HERRLJUNGA 20-12-84, PR 150
1910 36h Halmstad 26-2-85, pr-lyxs 150
1911 36h HJO 3-11-85, PRAKT 150
1912 36h TIBRO 20-7-86, PRAKT 100
1913 36h EKSJÖ 22-10-87, PR-LYXS 100
1914 36h NÄFVEQVARN 26-4-87, PRS 75
1915 36h,var VIBY 2-01 (omv 10) -86, PRS, ktspts 150
1916 36hv2 PR par SÄfve 7-5-85, med extremt tydligt spegeltryck 600
1917 36v2 50ö i par med spegeltr., Neder Luleå-84 150
1918 37 MOTALA 26-2-78, PRAKT 4000
1919 37 PR stpl KISA 4-6-78 3000
1920 37 HALMSTAD 9-10-78, PR-LYXS 2500
1921 37 KRISTINEHAMN 20-3-78, PRAKTs 1500
1922 37 1 RIKSDALER T 13, stpl ...and 27-x-78 1100
1923 37 STH paket, praktcentr fint ex 1000
1924 37 1 RIKSD. T 13 STPL ... ing 11-1-79 1000
1925 37 HALM... 6-3, FIN RIKSDALER T 13 800
1926 37 1 RIKSDALER t13, SUNDS..24-5 gott ex 700
1927 37 CIMBRISHAMN 29-12-78, 3,3,3 AB, antydan till dragspel 600
1928 38a SÖDERHAMN 7-9-78, AB-PR 125
1929 38d GÖBEBORG PAK EXP 26-8-87, P-LYXS 300
1930 38d STH NORR 17-4-83, LYXS 125
1931 38dv3 Laholm 16-8-83, prs,ca 1mm förskj tryck 170
1932 38e WADSTENA 20-9-88, PRS 200
1933 38e TORSHÄLLA 7-5-86, AB-PR 175
1934 38g LINKÖPING10-11-87, LYX 1000
1935 38g Nyköping 17-12-87, pr-lyx 400
1936 38g BORÅS 14-6-85 LYX obet 2:a stpl 250
1937 38g ÖREBRO 30-1-86, PRAKT 200
1938 38g BRUZAHOLM 2-5-88, PR 200
1939 38g UPSALA 29-11-86, AB-PR 100

38,5 OSCAR BOKTRYCK UTAN PH
1940 39 LERUM 1-1-1885, FÖRSTA DAG, UNIK ORT? 900
1941 39 B)OLSTAD 11-3-86, P,DAL SVÅR F 1500 250
1942 39 ENGELSK STPL 383 (HULL) LYXs 250
1943 39 WESTANFORS 15-3-85, PR-LYXex n 10 200
1944 39 SLITE 21-4-86, 4-k 150
1945 39 ÅNGBÅTS PXP nr 82 28-8-85, PRAKT-LYX 150
1946 39 HORNDAL 20-1-85, PR LYXex n 10 150
1947 39 JENNY 30-9-85 sidvänd 100
1948 39 FRA) SVERIGE M., PRS 100
1949 39 GRENNA 11-4-85, PRAKTEX 100
1950 39 U.W.H.J. 13-3-85, PR-LYXS 100
1951 39 ÅNGBÅT PKP NO 34 13-5-85, PRAKT 100
1952 39 HELSINGBORG 26-10-86, LYXS 100
1953 39 RÄPPE 25-3-85 N 10 90
1954 39 PKXP No 16 B 2-7-85, PRAKTEX 75
1955 39 LILLSJÖDAL 6-11-85, PRS 60
1956 39 SVERIGE M. 50
1957 39 SÖDRA WI 17-12-85, PRS 50
1958 39 WESTERVIK 23-11-85, PR 50
1959 39a PKXP 23 11-4-85. Nst 16, F 100 100
1960 39av4 STH 19-12-85, Mustasch, veck 120
1961 39b BERG 11-8-85, PR 60
1962 39vb4 STOCKH 1-, Mustasch, gott ex 200

39,5 RINGTYP MED PH , och 10ö Oscar PH
1963 40a STH 1 TUR, 17-5-92, PR-LYX 150
1964 40a HESSLEHOLM 19-6-92, BLÅ omv PRS 125
1965 40a 40a 2ö WAXHOLM 27-12-91 90
1966 40a ENKÖPING22-8-91, AB-PR 75
1967 40a,v1 PKXP No 5-4-93 ,2 med smal släng 75
1968 40b KARLSTAD 10-2-93, PR-LYX 250
1969 40b GÖTEBORG 12-9-91, PRAKT 200
1970 40b RAMSELE 13-6-97, PRAKT 200
1971 40b MÖNSTERÅS 15-9-93, ktspts, LYXS 125
1972 40b STH 5 TUR 10-12-92, PR 100
1973 40b STH RG 18-3-92, AB-PR 90
1974 40b STH 16-3-92, PRS 75
1975 40b,var ARVIKA 19-1-93, punkt framför Frimärke 100
1976 40c PKXP NO 8C UPP 6-5-92 150
1977 41a PKXP. No. 25 A 16-5-91, PRS 150
1978 41a UDDEVALLA 14-12-91, PRS 125
1979 41a ÖREBRO 22-8-91, AB-PR 100
1980 41a STH C 5 23-10-89, AB-PRS par 100
1981 41b MALMÖ 7-1-90, PRS 200
1982 41b UPSALA 26-9-92, PR-LYXS 200
1983 41b SVARTÅ 13-8-89, PRAKTs 200
1984 41b PKXP NO 80 2-7-90, 2 prs ex på klipp 200
1985 41b MALMÖ 29-4 91, PR-LYXS 150
1986 41b NYKÖPING 19-11-89, PRS 150
1987 41b YSTAD 6-9-88, PRS 125
1988 41b SÖDERHAMN 21-11-90, AB-PR 100
1989 41b MOTALA 12-8-89, PR 100
1990 41c WESTERÅS 5-11-92, PR-LYX stpl 3-strip, ovanlig enhet 350
1991 41c 4-block sen stpl Grycksbo 30-6 200
1992 41c KARLSKRONA 10-4-93, LYXS, lvhtt 200
1993 41c LINKÖPING 7-4-93, PRS 200
1994 41c MELLERUD 23-10-92, PRAKTEX 200
1995 41c NYKÖPING 17-2-93, PR 150
1996 41c VEDEVÅG 18-6-89, PRS 150
1997 41c HELSINGBORG LBR 23-3-05 3ö par 150
1998 41c MALMÖ 2-3-92, hel sidvänd 100
1999 42 Malmö 2-3-92, prakt 200
2000 42 BLÅ stpl SANDSJÖ 16-6-92, Rättvänd 200
2001 42 FRA SVERIGE M., prakts 4ö 150
2002 42a GBG 17-10-87, PRAKT 100
2003 42b GNESTA 4-8-88, VIOLETT stpl , PR 200
2004 42b Örebro 15-8-89, pr 150
2005 42b ARBOGA 31-1-89, LYXs 125
2006 42b LUND 4-7-89, PRAKT 100
2007 42c Engelsk stpl 383 LYXEX , del av ring från HULLstpl. PR-LYX ex 300
2008 42c STUGUN 11-5-89, PR-LYX 200
2009 42c STH ÖM 11-6-98, PR 150
2010 42c STH 8-9-88, PRAKT 100
2011 42d SÖLVESBORG 31-12-91, PR-LYX 300
2012 42d ÖREBRO -HALLSBERG 11-5-92, PR-LYX 200
2013 42d OSLÄTTFORS 19-4-92, PRAKT 200
2014 42d MARIANNELUND 7-8-92, BLÅ PRS 200
2015 42d GNESTA 29-6-88 violett PRS 150
2016 42d JÖNKÖPING 9-12-90, PR 130
2017 42d PKXP No 17B 11-10-90, PRAKT 125
2018 42d PKXP Nr 8 A UPP 2-5-92, LYXS 110
2019 42d Halmstad 8-5-91, pr 100
2020 42d ÖREBRO 14-7-92, PR-LYX men ktspts 100
2021 42d KARLSTAD FM 6-9-92,PRS 100
2022 42d SÖRBYTORP 29-10-91, VIOLETT stpl 100
2023 42d ÖSTERSUND 25-7-91, PRAKT 100
2024 42d LUND 7-6-92, PRAKT 100
2025 42d CIMBRISHAMN 2-12-90, pr-lyxs 100
2026 43 ENGELSK STPL 383 (HULL) LYXs 300
2027 43 FINSK KORK stpl , PRAKT sign A Latinen. SF 200
2028 43 FRA SVERIGE L., prakts 5ö 150
2029 43a EMARP 15-1-87, PRS, ngt kt, stpl F 150 100
2030 43a HEDENSÖ 15-7-87, PR 100
2031 43b LANDSORT 27-4-88, ab-pr, svår F 300 200
2032 43b TÄNG 4-11-88, PRAKT, Z J 200
2033 43b SKARA 17-3-88, PR-LYX 200
2034 43b STH SÖD 14-12-86 BLÅ PRS 200
2035 43b SJÖTORP 30-10-90, LYXs , R VG 200
2036 43b SKIRÖ 4-2-88, LYXS 150
2037 43b LYRESTAD 16-9-89, PR-LYXS, R VG 150
2038 43b Lyxs STH 30-11-88 100
2039 43b Wadstena 31-3-88, praktex 100
2040 43b PKXP No 10 UPP 27-3-87, PR-LYXS 100
2041 43b VALLBERGA 31-1-88, PRS 100
2042 43b FAKENBERG 5-4-87, PR-LYXS 100
2043 43b SUNNE 6-3-87, PRAKT 100
2044 43b KARLSHAMN 11-11-87, PR 100
2045 43b WEXIÖ 12-7-87, PR-LYXs 100
2046 43b GUNNARSTORP 23-11-87, BLÅ OMV PRS 100
2047 43b SKARA 12-4-88, PRAKT 100
2048 43b STRÖM 13-1-90, PRAKT 100
2049 43b STORÅ 20-12-89, PR, nära postfrisk gummi kvar på baksidan, ovanligt 100
2050 43b MÖNSTERÅS 7-3- 88, PR-LYXS 100
2051 43b VAXHOLM 19-5-89, PR-LYXS 70
2052 43b LÅNGRÅDNA 22-1-87, LYXS klipp 50
2053 43b,46 VESTERVIK 8-11-87, LYX klipp 200
2054 43b,46 LÅNGRÅDNA 5-1-87, LYXS klipp 100
2055 43c RISEN 5-4-90, LYX 250
2056 43c WESTERÅS 20-12-86, BLÅ stpl PRAKT 200
2057 43c pr Grythyttehed 16--8-88 150
2058 43c NERIKES BO 7-1-90, LYXS 150
2059 43c STUGSUND 18-10-88, P-LYXS 100
2060 43c STH öm 26-4-89, pr-lyxs 100
2061 43c HJO 14-12-88, PRAKT 100
2062 43c SEGLINGSBERG 15-4-90, PR-LYXS 100
2063 43c LANDBERGA 11-8-89, PRS f 100 100
2064 43c ENKÖPING 28-12-89, 60
2065 43d LYX Jönköping 23-3-91 500
2066 43d RYSK stpl 14-Okt 1889, praktplacerad på klipp 400
2067 43d LYXs ÄS 30-7-90 150
2068 43d Lyxs STH 4-tur 19-9-90 125
2069 43d Kingelstad 26-10-90, pr 125
2070 43d prakt Linköping 18-1-90 100
2071 43d ÅRSET 13-10-90, LYXS 100
2072 43d SJÖTORP 2-10-90, PR-LYXs , R VG 100
2073 43d MALMA 20-9-90, PRS 75
2074 43d TÅGARP 21-6-90, PRS 75
2075 43d Virserum 11-6-90, prs 60
2076 43d STH 18-6-91, PRAKT 50
2077 43i SJÖTORP 2-10-90, PR-LYXs , R VG 100
2078 44a ÖREBRO 21-3-90, PR-LYXS 250
2079 44a KOPPARBERG 30-1-90, AB-PR, lvht 250
2080 44a Sköfde 24-9-91, ab-prs 200
2081 44a HELSINGBORG 14-8-90, PRS 200
2082 44a KÖPING 10-2-89, AB-PRS 175
2083 44a Gräsmark 12-12-92 150
2084 44a LUND 17-10-90, PRS 150
2085 44a STH C 12 PRAKTEX 6 ö PH 150
2086 44a PKXP No 90 b 15-5-91, PRAKTs 125
2087 44a ÖREBRO 1-10-89, AB-PR 100
2088 44a,b,c 6ö PH et mkt bra AB ex av var nyans 450
2089 44a,v4 STH 18-1-90, PRAKT , skuggad siffra 225
2090 44b HJORTQVARN 26-7-89, PRAKT 300
2091 44b BERGVIKSMO 5-7-92, PRS 250
2092 44b ÖREBRO 28-1-91, PRS 200
2093 44b PKXP 26-8-91, AB-PR 150
2094 44c STH SÖD 21-4-92, PRAKT 375
2095 44c STUGSUND 8-2-93, AB-PRS 150
2096 44c GÖTLUNDA 18-12-93 150
2097 45 ULLERVAD 7-9-91,kht PRS R VG, mycket ovanlig, f 2000 1000
2098 45 HELSINGÖR JB.PE 2-2-2TOG PR-LYX 250
2099 45 BJÖRNEBORG 24-7-90, PRS PAR FINSK STPL 250
2100 45 HULL OCT 14 88, PRS ENGELSK 250
2101 45 SÖLVESBORG 23-9-90, BLÅ LYXS 250
2102 45 AUS SCHWEDEN PER STRALSUND,tu 200
2103 45 STOBY 17-10-88, rv F 350 200
2104 45 FRÅN UTLANDET 10ö par, PR 200
2105 45 HELSINGÖR JB PE, 23-2, Dansk stpl 200
2106 45 FRA SVERIGE L M, LYXS par 10ö med även del av Blå fransk stämpel 200
2107 45 ÅNGBÅTS PXP No 27 6-7-88, PR-LYXex 200
2108 45 SKÄLLVIK 5-9-87, AB-PRS E ÖG 350, röd fläck 150
2109 45 BLÅ PARIS ETRANGER 24 JAN 87, 10ö par på klipp Upsala 21-1-87 150
2110 45 H.S.B. 29-12-88, PR-LYX 100
2111 45 ÅNGBÅTS PXP No 23 11-12-86, PRAKTS 100
2112 45 FRA SVERIGE L., par 10ö 100
2113 45 LYRESTAD 19-9-89, PR-LYXS, R VG 100
2114 45 FALERUM 27-9-90, PR 75
2115 45 H.S.B. 1-8-90, PRS KLIPP 75
2116 45 L.S.S. 11-12-86, PRS 60
2117 45 ÅNGBÅTS PXP No 87 3-8-89, PRAKTS 60
2118 45 SJÖTORP 21-11-90, PRs , R VG 60
2119 45 MÖNSTERÅS 7-8-87, LYXS 50
2120 45 RUMSKULLA 29-7-91, PR 50
2121 45 H.S.B. 19-8-88, PRAKTs 50
2122 45 LÅNGASJÖ 21-4-88, PR-LYXS 40
2123 45 MÖNSTERÅS 4-12-88, LYXS 40
2124 45 PÅSKALLAVIK 17-5-87, PR-LYXS 40
2125 45 FRA SVERIGE M. 30
2126 45a SVERIRIG LYXs 200
2127 45a FRA SVERIRIG PRAKTstpl 100
2128 45d Wirserum 16-1-89, prs 40
2129 45v3 STH 8- ,, var delar 2 ph , kt 75
2130 45var STH 12-3 68, STPL 1868! 500
2131 46 FINSK KORKSTPL I LYX 400
2132 46 20ö FINSK KORK STPL 200
2133 46 FINSK KORK stpl , PRAKT sign A Latinen. SF 200
2134 46 FRA SVERIGE M , PRS 125
2135 46 LIT 13-11-87, PRS 75
2136 46 FRA SVERIGE M., prakts 20ö 75
2137 46a BISPEGÅRDEN 14-6-87, BLÅ stpl PR-LYXex 400
2138 46a FRA SVERRIG PRAKTKLIPP 250
2139 46a KÄRRGRUFVAN 11-9-86, svag ramlinje 200
2140 46a PÅLGÅRD 28-5-88 150
2141 46a FJÄL 8-5-89, LYXS PR-LYXEX 150
2142 46a JERFSÖ 9-9-87, PR-LYX 125
2143 46a ARVIKA 17-4-87, PR 100
2144 46a MÖRSILL 15-7-87, PR-LYXS 100
2145 46a BERGVIK 11-5-89, PR-LYXS 100
2146 46a RAMSBERG 16-7-87, PR-LYXs 100
2147 46a EKENSHOLM 16-12-86, AB-PRS 100
2148 46a BARKÅKRA 11-2-88, PRAKT 100
2149 46a U)TLANDET 75
2150 46a ALBY 4-9-87, PR-LYXS 75
2151 46b HELSINGFORS ANK EXP13-VI-89, prs par 20ö 250
2152 46b LJUNGSKILE 21-4-88, PR-LYX 200
2153 46b SILLERUD 14-10-87, PR-LYX 200
2154 46b RÅNÄS 20-3-88, BLÅ PR STPL 100
2155 46b LYCKSELE 25-8-88, PRAKT 4,4,4 100
2156 46b TORÖ 22-5-89, PR-LYXS 100
2157 46b LILLEBYN 15-12-89, PRS, P ,DAL, F125 100
2158 46b KARLSKRONA 9-8-87, LYXS 100
2159 46b LJUSNE 30-3-89, PR-LYXs 75
2160 46c ENGELSK STPL 383 (HULL) LYXs klipp 250
2161 46c MOLKOM 22-7-88, PRAKT 100
2162 46c MYSKJE 30-5-90, PR-LYXS 100
2163 46c MARMA 12-10-88, PR-LYXS 100
2164 46c KÄRRGRUFVAN 26-4-88, LYXS 100
2165 46c ERTEMARK 29-4-89, PRAKT 100
2166 46c ÄLGHULT 22-10-88, LYXS 100
2167 46c,43b SLITE 6-11-88, 4-K stpl LYX klipp 200
2168 46d LYRESTAD 17-5-90, PR-LYXS, R VG 150
2169 46d KARSJÖ 6-3-90, LYXS 110
2170 46d Köping 5-6-90, prakt 100
2171 46d LOS 20-12-90, PR-LYXS 100
2172 46d FRA) SVERIGE M , PRS 100
2173 46d CHARLOTTENBERG 21-6-90, PR 100
2174 46d BILLINGE 10-6-90, PR-LYXS 100
2175 46d JERNA 15-2-91, LYXS 100
2176 46d RAMSJÖ 9-5-90, PRAKT, X HÄL 100
2177 46d ÅLEM 3-5-91, LYXS 100
2178 47 HALL-MARBY 1-11-88, bht stpl F 250 100
2179 47 JULA 14-12-90, PRS 60
2180 47a Söderfors 7-12-86, prakt 100
2181 47a LINKÖPING 17-8-87, PRKT 100
2182 47a MARIESTAD 24-9-87, PR-LYXs 100
2183 47a SALEBY 16-8-87, PR-LYXs 100
2184 47a VAXHOLM 12-7-87, PRAKT 50
2185 47b SKENINGE 3-6-87, LYXS, svår ny 500
2186 47b FORSVIK 18-2-88, PR-LYXex 300
2187 47b TÅGARP 28-5-87, PR 250
2188 47b ESKILSTUNA 25-7-87, PR 200
2189 47b FRÄNSTA 24-8-87, PRAKT 200
2190 47b EKSJÖ 1-6-87, rv stpl 100
2191 47b Hernösand 10-6-87, F 140, nyans 75
2192 47b ESKILSTUNA 23-7-87 AB-PR 50
2193 47c PR-LYX par, Örebro 2-10 89 500
2194 47c pr ÄS 30-9-8 200
2195 47c ARBOGA 17-11-88, LYXS 200
2196 47c PÅLGÅRD 4-4-88 175
2197 47c ÄS 22-6-88, LYXS 150
2198 47c pr Linköping 18-11-87 100
2199 47c Lidköping 26-5-87, lyxs 100
2200 47c GBG FILIAL 28-11-88, PRAKTEX 100
2201 47c FLEN 15-7-87, PRAKT, 4,4,4 100
2202 47c HARESTAD 31-1-88, PRAKT 100
2203 47c SJÖTORP 16-10-88, PRs , R VG 65
2204 47d GARPENBERG 11-12-88, PR-LYX 200
2205 47d Arvika 11-10-89 p-LYX EX n10 23mm 200
2206 47d SYA 27-7-87,BLÅ PRS, kt 150
2207 47d HJO 3-5-89, prakt 125
2208 47d HOOK 30-6-90, LYXS 110
2209 47d Elghult 18-7-88, Prakt 100
2210 47d Luleå 19-11-88, prakt 100
2211 47d TRÄDET 26-10-88, PR 100
2212 47d SUNDBYBERG 22-4-89, PRAKT 4,4,4 100
2213 47e SÄFSJÖSTRÖM 28-11-90, LYXS 200
2214 47e STH Pak 8-9-90, prakt 125
2215 47e STEHAG 14-2-88, BLÅ PRS 125
2216 47e KARLEBY 10-1-91, PRS 100
2217 47e LINNERYD 3-9-89, LYXS 100
2218 47f Mora 8-6-91, pr-lyx 250
2219 47f Ludvika 14-9-90, pr-lyxex 200
2220 47f KARLSTAD F.M. 30-5-90, PR-LYXS 150
2221 47f JUNSELE 6-8-90, LYXS 150
2222 47f Kolbäck 22-1-92, lyxs 125
2223 47f ENGÖSUND 21-11-90, PR-LYXS 100
2224 47f NÖBBELED 5-9-91, AB-PRS, stpl 100 100
2225 47f WÄRDE STPL 100
2226 47f STRÖMSTAD 6-1-92, PR 100
2227 47f UPSALA 30-6-91, LYXS 100
2228 47f KARLSKRONA 29-1-29, PR-LYXs 100
2229 47f HJO 23-9-91, PRS 60
2230 48a Violett LYXst Wadstena 14-2-88 , obet bläckstreck på baks 400
2231 48a TOSSENE 15-5-87, LYXS, PR-LYXex 300
2232 48a MELLANSJÖ 11-7-87, LYXS n16 250
2233 48a STH PAK STADEN 2-9-89, LYXS 125
2234 48a LINK. 29.10.89,p-lyx st 100
2235 48a KUNGSBACKA 9-12-87, par vackert 100
2236 48a ÄS 8-7-87, PRS 100
2237 48b ARBOGA 27-1-89, LYXS 250
2238 48b UDDEVALLA 26-4-90, VIOLETT PRS 200
2239 48b STRENGNÄS 11-9-88, LYXS 200
2240 48b LULEÅ 6-4-89 100
2241 48b LOS 15-3-88, PRAKT 100
2242 48c MJÖLBY 20-6-89, LYX 1000
2243 48c GNESTA 8-3-89 violett PR-LYXS 300
2244 48c MORA 16-6-88, PR-LYX 250
2245 48c SÖDERHAMN 8-1-90, LYXS 200
2246 48c NORBERG 28-11-89, PR-LYXS 175
2247 48c BÖSSGÅRD 24-4-89, PRS stpl 200 125
2248 48c KALLINGE 1-8-80, PRS K BL F 150 125
2249 48c Svanskog 26-5-89 100
2250 48c Finspong 13-11-88, PRAKT 100
2251 48c LJUSNE 8-2-89, LYXS 100
2252 48c KROKSTAD 4-3-89, MKT VACKER 75
2253 48c FRÄNSTA 13-10-88, PR 75
2254 48d WADSTENA 27-7-90, VIOLETT PRS 300
2255 48d NORA 4-11-90, PR-LLYXS 250
2256 48d MJÖLBY 13-9-90, LYXS 200
2257 48d STH Carlbergsv. 5-12-89, pr 200
2258 48d MÖNSTERÅS 16-7-91, PR 150
2259 48d KRISTIANSTAD 23-10-90, PR-LYX 150
2260 48d Frövi 28-9-90, praktex 100
2261 48d HALMSTAD 19-11-90, LYXS 100
2262 48d PITEÅ 28-7-90, PR-LYXS 100
2263 48d KARLSTAD E.M. 14-10-90, PR-LYXS 100
2264 48d QVISTRUM 10-9-91, PR-LYXS 75
2265 48d FALERUM 6-8-91, PR 75
2266 48e GÅXSJÖ 12-7-95, PR-LYXS , raritet på ringtyp 1000
2267 48e ÅSBY FAGERJHULT 9-10-91, PR-LYX, färgstark, dragspelsveck 350
2268 48e SUNNE 16-1-92, PR-LYXs 150
2269 48e GBG 27-6-91, LYXS 150
2270 48e KRÄKLINGE 29-12-92, PR-LYXS 125
2271 48e HÖKEDALEN 12-9-91, PRS 90
2272 49 CIMBRITSHAMN 14-9-94, VACKER 150
2273 49a WADSTENA 9-8-88, PRAKT 200
2274 49a ÖREBRO 27-9-90, PRAKT 200
2275 49a STH SÖD14-9-99, lysande BLÅ stpl 200
2276 49a Warberg 29-3-95, lyxs n10 200
2277 49a NÄSBYHOLM 6-12-88, PR-LYXS 150
2278 49a Ystad 23-11-89, prs 100
2279 49a STRÖMSTAD 6-3-88, PR 100
2280 49a NORRKÖPING 5-6-89, PRS 100
2281 49a PITEÅ 13-12-90, PRS 60
2282 49b HESSLEHOLM 15-3-92, GRÖN omv ,kt 200
2283 49b UPSALA 5-8-91, par 1mm förskj mitt 100
2284 49b STUGSUND 8-1-94, PR 100
2285 49c HERNÖSAND30-4-96, SUPERB 400
2286 49c ÅMÅL 1010-93, SUPERB STPL 250
2287 49c STH PAKET 12-6-96, superb 200
2288 49c NYKÖPING 19-6-91, PRAKT 200
2289 49c STRENGNÄS 6-6-98, LYXS 200
2290 49c WARBERG 12-9-98, LYXS 200
2291 49c BACKE 18-12-93, LYXS 200
2292 49c SÖLVESBORG 17-4-97, PR-LYX 200
2293 49c ASKERSUND 15-10-96, PRAKT 150
2294 49c 6-block STH -95, AB 100
2295 49c OCKELBO 16-1-03, PRS 100
2296 49c MALMKÖPING 15-11-96, PR-LYXS 100
2297 49c VAXHOLM 21-8-93, PRAKT 100
2298 49c WRETSTORP 7-3-1901, hel sidv 70
2299 49d HÖÖR 31-7-97, PR-LYX 250
2300 49d NYKÖPING 25-4-99, PR-LYX 200
2301 49d VARBERG 21-8-1900,PRAKT 200
2302 49d NÄSSJÖ 18-2-96, LYXS 200
2303 49d ÖREBRO 13-4-93, LYXS 150
2304 49d UDDEVALLA 13-5-97, PRAKT 125
2305 49d JETTENDAL 27-10-01, PR 100
2306 49d HUDIKSVALL 30-3-96, PR-LYXS 100
2307 49v4 STH NORR 9-12-89, förskj mittparti 150
2308 49v4 ÖFVERTORNEÅ 16-11-94, 1mm förskjut 100
2309 49v4 LA...NA 2-1892, , CA 1mm förskjut 50
2310 49var LULEÅ 2-4-90, PR-LYXS, GRAVYRSKADA MELLAN KRONORNA 200
2311 50 LAHOLM 7-12-90, PR-LYXS 100
2312 50 HÅKANTORP 4-11-89, PR 100
2313 50 BERGVIK 13-11-89, PRS 100
2314 50 STJERNSUND 6-12-89, PRS 100
2315 50 OSKARSHAMN 8-11-89, PRAKT 100
2316 50 TORSTUNABY 11-11-89, omv prs , st 75 75
2317 50a FRA ) SVERIGE L, PRAKT 150
2318 51 WISBY 14-2-90, LYXS 200
2319 51 CIMBRITSHAMN 26--10-90, praktex 175
2320 51b KÖPING 21-9-91, PRS 200
2321 51b STRENGNÄS 4-2-90,PR-LYXS 200
2322 51,5 NORGE nr 245, stpl FRÅN NORGE 200
2323 51,5 4Mk REICH stpl LUND 2-4-28, kt 200
2324 51,5 10Ö DANMARK prs MALMÖ 8?-1-01 200
2325 51,5 Grekland 4,5 DR SUNDSVALL 9-11-62 150

51,5 OSCAR- LANDSTORM
2326 52 ÖLANDS SKOGSBY 13-9-10, PR-LYXs stpl 350 300
2327 52 BERLIN SASSNITZ Bahnpost 27-8-10 200
2328 52 SKYTTEBASAREN GEFLE 14-11-03, LYX klipp 200
2329 52 MANTORP -NORMLÖSA 26-4-05, PRS 100
2330 52 EKLÅNGEN 18-5-07, PRAKT-LYXS 100
2331 52 KÄRRBODA 21-11-1900, PR-LYX, L SK 100
2332 52 GERUM 29-9-98, LYXS 100
2333 52 FRA Sverige i ram ,pr 70
2334 52 ASEA , skyddsperf 50
2335 52 MANTORP -NORMLÖSA 26-4-05, AB 50
2336 52 QVICKSUND 20-5-02, PRS , D SÖ F 75 50
2337 52 ULLERVAD 5-4-09, PRS R VG 50
2338 52 Runsten 16-8-99, prakt 40
2339 52 SKIRÖ 16-11-03, PRAKT 40
2340 52a MÅLILLA STATION 2-6-11, LYXS par på klipp 75
2341 52a1 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 200
2342 52a1,v11 2 st linje upp+ ned, 7-7+28-5-91 50
2343 52b GISLAVED 30-11-93, PR-LYXS 150
2344 52b STH 12-5-93 100
2345 52b LJUSDAL 30-4-93, PRS 100
2346 52b RÅDA 26-6-93, sidv 50
2347 52b1 RAMVIK 28-8-93, prs klipp, mkt blekt huv 125
2348 52c Engelsk stpl 383 LYXEX på klipp. 5,5,5 400
2349 52c FINSK KORK stpl i PR-LYX 125
2350 52c LEKSBERG 30-11-95, PR-LYXex, R VG 60
2351 52c HJORTEDS STATION 13-2-93, PRS 100 50
2352 52c,v11 NYBRO 11-2-02, LYXS 60
2353 52cv14 Gefle 13-2-95, 3-strip pos 3 blixt i 5 150
2354 52cv14 Åkersberg 18-2-96 klipp 5ö blixt i 5+10ö 100
2355 52cv14 19-1-93 , blixt i 5 60
2356 52v14 STH 8-9-98 , blixt i 5 100
2357 53 HEMSE 12-2-11, LYXEX 8ö , n33 600
2358 53 FRAYSTAD, PR 200
2359 53 CIMRISHAMN 1-11-09, PRAKTEX 8ö n 14 200
2360 53 KRISTINEHAMN 24-4-11, PR 150
2361 53 FINNMOSSEN X-9-06, perfekt placerad n 14 150
2362 53 NYKÖPING 22-8-09, PR-LYXs 8ö 150
2363 53 STH 7 1 TUR 11-10-11, PRAKT 125
2364 53 MALMÖ 5-12-07, PRS 100
2365 53 STH 1 AFG 20-6-12, LYXS 100
2366 53 Rottneros 10-8-07, prs 8ö 100
2367 53 HOFORS 11-2-04, PRS 100
2368 53 LYSEKIL 14-12-09, PRAKTEX n 14 100
2369 53 UDDEHOLM 8-7-11, PRAKTEX 8ö 100
2370 53bvar HALLANDSÅS 23-3-15, LYXs, blekt huvud 250
2371 54 DALSTORP-STÅLARED 30-1-97, LYXS 500
2372 54 KJÖBENHAVN- KORSÖR 12-2-00, DANSK JÄRNVÄGSstpl på par 10ö oscar 300
2373 54 FINSK KORKSTPL I pr-LYX på par 10ö 250
2374 54 KJÖPENHAVN -HELSINGÖR 25-5-14 TOG , PR-LYX 250
2375 54 köpenhamn 3-7- ,PRS 200
2376 54 FINSK KORKSTPL I pr-LYX på 2x 10ö på klipp 200
2377 54 PRÄSTBAKKE 30-2-92, PRS NORSK 200
2378 54 HORNSÖ 3-XI-99, AB, NORSK 200
2379 54 ÅNGBÅTS PXP No 75 20-7-00,LYXs ex 200
2380 54 ÅNGBÅTS PXP No 183 2-7-10,LYXs ex 200
2381 54 PRAKT KORK stpl 10ö på 10ö fk klipp 150
2382 54 SJÖTORP 14-7-92, LYXex , R VG 150
2383 54 WÄRDE STPL, PRAKT 125
2384 54 ULLERVAD 5-1-11, LYXS R VG, är nr 55 125
2385 54 NORSK NRS 45 100
2386 54 NORSK STPL NR 45 100
2387 54 FRÅN UTLANDET 10ö par, PR 100
2388 54 TOFVERUM 17-9-98 PR, stpl 125 100
2389 54 SMÅLANDS BURSERYD 31-8-09, LYXS 100
2390 54 M.B. motagningsbevis, PR-LYX 100
2391 54 FRÅN UTLANDET prs par 100
2392 54 FRA SVERIGE L., par 5ö, är nr 52 100
2393 54 FRA) SVERIGE M, 30ö, nr 58 100
2394 54 WEXIÖ-RONNEBY 13-2-99, LYXS 100
2395 54 ÅNGBÅT PKP NO 39 6-8-90, PRAKT 100
2396 54 ÅNGBÅT PKP NO 28 11-12-99, PRAKT 100
2397 54 ÅNGBÅTS PXP No 36 20-6-96,LYXs ex 100
2398 54 bläckmak Mottagnings -bevis 80
2399 54 bläckmak Mottag... 75
2400 54 STRAND 19-2-93, PR-LYXS 75
2401 54 KJÖBENHAMN 4-2 70
2402 54 ÄSKEKÄRR 28-3-95, PR-LYXex , R VG 70
2403 54 PKXP No 2 C 11-9-96, rullstpl 60
2404 54 SVERIGE i ram ,pr 60
2405 54 Virserum 16-2-98, pr-lyx 60
2406 54 ÖSTRA KARSBO 31-8-04, PRAKT 60
2407 54 ULLERVAD 19-4-07,P-YX 60
2408 54 ÅNGBÅTS PXP No 63 17-8-98, PRAKTS 50
2409 54 ÅNGBÅTS PXP No 59 5-7-01, PR-LYXs 50
2410 54 FRA SVERIGE M. 50
2411 54 MOLKOM SUNDSTORP 6-10-94, PRS 175, kt 50
2412 54 KÄLLUNGE 23-12-92, LYXS , tunn 50
2413 54 FÖRLÖSA 13-1-99 ,PR-LYXS 50
2414 54 GRÄSGÄRDE 17-5-01, PR-LYX 50
2415 54 LOFTA 21-4-96, LYXS 50
2416 54 LÖNNEBERGA 14-3-98 BLÅ PR-LYXS 50
2417 54 TIMMERNABBEN 9-8-10, PR 50
2418 54 TREKANTEN 18-11-03, PR-LYX 50
2419 54 Degerhamn 22-7-04, lyxs 50
2420 54 SJÖTORP 14-2-03, pr-LYXs , R VG 50
2421 54 HOSSMO 9-5-11 PRS 40
2422 54 RUDA 1-7-01, PR-LYXS 40
2423 54 TORSÅS 7-2-05, PR 40
2424 54 SÖDRA MÖCLEBY 21-121-95, PR-LYX 40
2425 54 LINDÅS 16-9-00, PR S 35
2426 54b FRA SVERIGE L., PR-LYX 10ö 100
2427 54c ENGELSK STPL 383 HULL C*P FE 17 95 LYXs klipp par 10 ö oscar 400
2428 54c MALMBÄCK 29-1-94, LYX , n 14 125
2429 54c LYRESTAD 8-8-92, PR-LYXS, R VG 50
2430 54c vissefjerda 15-8-93, pr-lyxs KLIPP 40
2431 54d ÅNGBÅT PKP NO 69 30-5-93, PRAKT 100
2432 54ev11 KRISTIANSTAD 27-7-96, PRS, plåtspr 75
2433 54v11 CIMBRISHAMN 17-9-99 pr klipp, stor plåtspricka ned hö. 200
2434 54v7 FÖRSKJUTEN TANDNING, ..nköping 5- 100
2435 54var SANDSJÖ 2-11 omvänd 11- 1897, prs 50
2436 55 LOMMELANDA 28-1-03, prs svår F 150 150
2437 55 MÖCKELN 16-10-10, LYX 15ö n 33 150
2438 55 KULSTA 19-11-07, LYXS 100
2439 55 STH SÖD 4-8-98, BLÅ LYXS ex på klipp 100
2440 55 LOCKNEVI 11-2-00, PR-LYX 75
2441 55 ALSJÖHOLM 23-12-02, PR-LYXS 50
2442 55 LUGNÅS 4-9-02, PRS , R VG 35
2443 56 WÄRDE. LYX 500
2444 56 FINSK KORKSTPL ILYX 250
2445 56 FRÅN UTLANDET 20ö par, PR 200
2446 56 FINSK KORKSTPL I pr-LYX 200
2447 56 NEWCASTL)E ON TYNE, NRS 5.., 28, ovanlig Engelsk stpl 125
2448 56 LORÅS 12-12-99, PRS , stpl F 125 100
2449 56 FINSK KORKSTPL I prakt 100
2450 56 JÖNKÖPING 19-4-01, LYX 100
2451 56 GOTTNE 19-3-96 PR-LYXex n 14 100
2452 56 SKOTTORP 9-8-03, PR-LYXS 60
2453 56 JÖNKÖPING 17-12-96, rullPR-LYXs 20ö 60
2454 56 FRA SVERIGE M. 50
2455 56 MÖLLTORP 5-8-99, LYXS 50
2456 56a FINSK KORKSPL , LYXS 125
2457 56a JULA 27-5-92 20 ö Oscar typ1 LYXst 100
2458 56aIv7 omv vm, FALUN 27-7-91, lödskarvlinje nedtill, dubbelvariant på ovanligare typ 1 i PRAKTKVALITET. omv vm F 400 250
2459 56v8 KOMMATECKNET, 29-12-96 100
2460 56vm2 20Ö PAR ...SVALL, 2vm hiriz nära mitt itu 150
2461 57 HÖKÖPINGE 9-2-97, M SK , stpl a 500 = 1500 500
2462 57 MOTALA 27-5-10, SUPERLYX stpl 300
2463 57 TODDERÖD 25-4-05, LYXS 25ö 150
2464 57 STORDALEN 11-11-19xx BD L, F 400 125
2465 57 SANDHEM 11-11-98, LYX 125
2466 57 GAXA 20-1-06 100
2467 57 ULLERVAD 5-2-03, LYXS R VG 100
2468 57 REPPLINGE 25-11-11, PRS, stpl 125 75
2469 57 WESTERVIK 5-12-10, LYXS 75
2470 57 SJÖTORP 10-1-03, LYXs klipp, R VG 75
2471 57 LÅSTAD 27-11-05, PRS , R VG 60
2472 57 LEKSBERG 5-12-09, PR-LYXs, R VG 60
2473 57 TIDAVAD 15-2-06 50
2474 57 TORSÖ 29-12-99, PR-LYXS R VG 50
2475 57 ROSENFORS 9-4-11, PR-LYXS 40
2476 57 WIMMERBY 9-6-11, PR-LYXS 40
2477 57 LUGNÅS 14-9-08, PRS , R VG 40
2478 57vm2 25Ö PAR ...GBg 20-11-11, 2vm hiriz mitt itu sällsynt så förskjutet 150
2479 58 FÄRNABRUK 16-11-12, PRAKT ej noterad på Oscar 1500
2480 58 JÖNKÖPING 30-12-96,rull PR-LYXs 30ö 100
2481 58 LJUNGSKILE 10-5-04, PR-LYXEX 75
2482 58 LILLESKOG 30-1-05, PR-LYXS 60
2483 58 LOFTA 5-4-94, LYXS 50
2484 58 ÖLANDS GRÄSGÅRD 10-9-11, PRS klipp 50
2485 58 TAFNÄS 10-5-93, PR-LYXS 50
2486 58 LÄCKEBY 9-3-04, PR-LYXS 40
2487 58v4 ÖSTERSU 18-3, 2 märkesbilder 175
2488 58v6 FRÅN U..., stor plåtspricka ned hö 125
2489 58v8 5st 30ö nyanser , Blekt huvud, stpl 100
2490 59b HARPLINGE 26-4-96, PR 75
2491 59c WÄRDE stpl. prs 150
2492 59c JÄLLUNTOFTA 2-3-06, LYXs , N14 150
2493 59c PAJALA 16-9-07 100
2494 59c JUNSELE 25-10-01, PR 75
2495 59d PAJALA 29-3-11, SUPERB 350
2496 59d KALFTRÄSK 5-5-11, PRAKT, n33 175
2497 59d Lärbro 26-2-07, lyxs, n 14 100
2498 59d NYSÄTRA 26-11-07, PR-LYX 75
2499 60 STRÖMSTAD 16-8-02, LYXS 200
2500 60 NYKÖPING 12-4-11, PR-LYXs 1kr 150
2501 60 LJUSDAL 13-9-12, PR-LYXS 125
2502 60 Tranås 24-1-12, prs 100
2503 60 UTLANDET 1 kr 100
2504 60 LANDSKRONA 7-7-11, PRAKT 100
2505 60 MALUNG 25-3-04, PRS 1KR n 33 100
2506 60c GEFLE 3-8-07, AB-PR 100
2507 61 1ö med ringstpl utländsk stpl "WIH" 600
2508 61 BELGISK RULLSTPL påklipp, sällsynt 400
2509 61 EK 8-1-05, PR-LYXS R, VG 75
2510 61-64vm1 1-4ö omv vm , 1ö * 2,34 ö stpl F 725 160
2511 62 STH 17-11-06, SUPERB 100
2512 62v5 stpl 1902 förskj siffra. 100
2513 62vm1 KARLSTAD 11-11-03, OMV VM, omv LYXS 120
2514 62vm1 2ö omv vm ...KHO.. 3 75
2515 63 MORA 5-8-14, PR-LYX 75
2516 63 BJURHOLM 26-4-11, PR-LYXS 50
2517 63vm 3ö omv vm, lätt stpl ...TA... 100
2518 64 KJÖBENHAVN 25-10-0 100
2519 64 KÖPENHAMN 3-12-00, PRS 100
2520 64 ULLERVAD 31-12-02, LYXS R VG 100
2521 64 LIATORP 17-7-96, PRAKT 60
2522 64 NYBORG 27-6-99, PRS 50
2523 64 Kungsbacka 6-3-96 40
2524 64 TIMMERNABBEN 19-4-03, omvPR-LYXS 40
2525 64b LAXÅ 21-3-93, AB PR svår nyans F 350 150
2526 64b SVALÖF 20-2-93, PRS sotkarmin 100
2527 64vm1 4ö omv vm , NORRKÖPING 10-10-96 80
2528 64vm1 STH 10-1, BRA ab, OMV VM KRONA 70
2529 65 SANDVIKEN 27-8-10, superb 500
2530 65 Prc 4-block, 2 Prs STH 17-8-19 300
2531 65 KÄFLINGE 20-12-20, PRAKT 300
2532 65 STH 6 25-6-10, vackert 4-block 250
2533 65 UPSALA 25-7-12, PRS 200
2534 65 STH 18-12-15, LYXS PAR 175
2535 65 STH 6-4-17, PRAKTS 125
2536 65 Malmö 18-2-18, LYXs +2:A STPL DEL 100
2537 65 GEFLE 21-12-09, PRAKT 100
2538 65 ESKILSTUNA 25-10-17, PRAKT 100
2539 65 Karlskrona25-8-14, ab-pr 100
2540 65 ESLÖF 25-1-07, PRS 100
2541 65 HVETLANDA 23-7-0, AB-PR 90
2542 65vm 5kr posthus med omv vm, Stock... 7- 475
2543 65vm2 BORÅS 18-3-12, LYXS ngt kht, minimal del 3dje krona 100
2544 66 SKALSTUGAN 26-4-1(1) 100
2545 66 FINSPONG 21-10-11, PRS 50
2546 67 25 ö Oscar utan vm I HORIZ. 5-STRIP STH 24-10-24 sällsynt enhet ( 4-bl F 3000) 300
2547 67 Altuna 30-9-11, 4,3,5 LYX stämpel 150
2548 67 RINGSTORP 11-9-11, PRAKT 25 ö utan vm 100
2549 67 ENKÖPING 7-11-11, PRAKTstpl utan vm 75
2550 70 VALLSTA 19-1-11, PR 60
2551 71-74cx 1-4Ö STPL ALLA VM CX, f 800 125
2552 71-74cx 1-4ö , alla cx, stpl serie F 300 100
2553 71cx VINRr..? 16-2-12, 4-bl 1ö vm / F 800 150
2554 72 FINSK KORK STPL, LYXS 200
2555 72 finsk korkstpl3 balkar, LYX 200
2556 72 KORK STPL 3 BALKAR, LYXs 110
2557 72 Kävlinge 29-11-18, pr 75
2558 72 STH 1 3 TUR 10-3-11 , PR-LYX 50
2559 72cxvar GBG 9-4-13, extra stor tand ned, F 200+ 80
2560 72cxz 2ö omv vm +kpv, 18-3-15, F 650 125
2561 72v1 MJ... 25-9-18 100
2562 73 KORKSTPL I LYX PÅ 3ö 100
2563 73 3ö vm linjer +KPV,stpl GBG F 250 80
2564 73cx UMEÅ 25-4, vm cx 50
2565 73cx MAL)MÖ 6-1920, 3ö F 150 50
2566 73cx 3ö omv vm VÄNER... 40
2567 73cxz 3ö 3-strip streck maskin stpl Linköping 1 ,tydl KPV , F 2100 250
2568 74 BERGBY 9-12-14, PRS 60
2569 74cx STH 5-8-12, PRAKTEX vm / 250
2570 74cx STH 10-9-14, ab-pr vm / 100
2571 74cx ...JUNGA 6-6-1917, 4ö F 150 50
2572 74cx ÖSTERSUND 30-7-19, omv vm F 200 50
2573 74cx 4 ö omv linjer, stpl streck 40
2574 74cxz 4ö stpl ...MÖ 4.7 ,tydl KPV , F 700 200
2575 74cxz 4ö streck maskin stpl,tydl KPV , F 700 150
2576 74cxz 4ö streck maskin stpl,tydl KPV , F 700 100
2577 74cz,v2 ...gborg 8-18, skadat V 100
2578 74v2 STH 10-3-19, AB-PRS 125
2579 74v2 4 ö skadat v. 90
2580 74v2 GBG skadat V 50
2581 75 SLÄP 16-6-11, AB-PRAKT 125
2582 75 JÖNKÖPING 19-6-11, PRS 125
2583 75 KUNGSBACKA 29-7-11, prc, hel sidv. 100
2584 75 STH 26-6-11, PRAKT 100
2585 75 SUNDSVALL 1-6-11 första dag för medaljong utan vm , intressant 100
2586 75vm2 5ö 2vm horiz. i lätt stpl 4-strip F 3600 400
2587 75vm2 AMBJÖRNARP 23-9-11, vm 2 kronor 250
2588 76var VEXBO 23-8-11, ORS, Riktkors upp hö 50
2589 76vm2 GARN 11-5-12, PR-LYXS 2 vm höjdled 125
2590 76vm2 10Ö.. STH 4-4-11, 2vm horiz. 40
2591 76vm4 PKXP 106 E1-6-11, 2KRONOR MITT ITU 200
2592 76vm4 10Ö... SKRONA 9-3-11, 2vm vertikalt 300 75
2593 77 ASPÅS 27-8-19, PR-LYXEX 300
2594 79 FINSK KORK STPL, PRS 100
2595 79 HOK 31-12-21, lila prs 100
2596 79 ÖSTHAMMAR 1-11-19, LYXS 100
2597 79 Berli)n- Sassnitz 3-7-14, prakt 75
2598 79 GÖTEBORG 12-11-14, PR-LYX 75
2599 79 KÖFRA 20-4-13, PR 60
2600 79 GÖTEBORG 16-9-15, PR-LYX 50
2601 79 BÄLGVIKEN 20-5-15, RÄTTVÄND 40
2602 80 KORKSTPL I P-LYX 7Ö 100
2603 81 HÖRNINGSHOLM 1.10.14. PRAKTAVTRYCK på rekonstr. par. B LÄN Postal: 3500:- 900
2604 82 par med FINSK BÅTsiluett stpl 150
2605 82 RÖL-SMEDSTA 28-4-17, PRS svår, tu fl 100
2606 82 FINSK KORK STPL, PRS, 25- 100
2607 82 kork stpl i lyx 100
2608 82 SVANEBERG 22-11-11, PR-LYX R VG 100
2609 82 KORKSTPL I P-LYX 10Ö 75
2610 82 EK 8-11-17, PR-LYXS R, VG 60
2611 82 ÅTVIDABERG 14-3-12, lyxs 50
2612 82 WIMMERBY LBR 29-10-19, LYXklipp 40
2613 82 BIBY 16-8-16, AB-PRAKT 30
2614 82C ÅNGBÅT PKP NO 183 ? 188? 16-12-11, 100
2615 82C FRA SVERIGE I RAM, par 75
2616 82var etra högt, tjock tand upptill Klågerup- 16 60
2617 83 TRANÅS L br 23-8-18, LYXEX 500
2618 83 ESEBODA 5-9-18, PRS 75
2619 83 BÄCKABY 2-12-18, PRS 50
2620 84 Skalstugan 11-8-16, LYXS 250
2621 84 LÅNGASJÖ 3-7-19, PR-LYX 75
2622 84 LÅSTAD 2-6-13, PRS , R VG 50
2623 84 JÄDERS BRUK 13-7-19, PR-LYXS 40
2624 84a KILLEBERG 8-2-12, LYXS 50
2625 84var PLK 192 18-9-19, stora tänder ned 50
2626 85 BROARYD 12-8-17, PR-LYX 100
2627 86 LIDHULT 2-10-12, PRAKT 60
2628 86 STRÖMSUND 12-8-12, PRS 50
2629 86 Halmstad 21-11-13, PR 50
2630 86 SJÖTORP 1-4-14, PR-LYXS, R VG 50
2631 88 RENGSJÖ 3-8-21, PRS par 100
2632 88 SKÄSTRA 14-9-21, LYXS 100
2633 89 ÄNGEBO 31-7-18, PRAKTs 35ö 60
2634 90 GUNNARSBYN 3-7-18, PRS 60
2635 90 KÄFLINGE 28-12-20, PRS 50
2636 91 Värsjö 12-8-20, lyxs 100
2637 91 TIDAVAD 18-4-18,LYXS 100
2638 91 BORGLUNDA 5-5-19, stpl 125 90
2639 91 SJÖTORP 4-5-20, LYXS, R VG 60
2640 91 TRÅNGSVIKEN 6-11-19, LYXS 50
2641 96 SANDHEM 28-7-21, PR 100
2642 96 STH 20-7-21, LYXS 100
2643 96 SYNINGE 13-11-23, LYXs 1kr 100
2644 96 SVANEBERG 5-1-11, PR R VG 100
2645 96 EKSJÖ 3-7-2O, PRS 60
2646 99v1 STH 4-7-18, FÖRSKJUTET PÅTRYCK 100
2647 100v3 22-7-18, FÖRSKJUTET PÅTRYCK 150
2648 100V3 FÖRSKJUTET PÅTRYCK, stpl 101 C, -18 125
2649 101 KRISTINEHAMN 14-6-18, PR-LYXstpl 150
2650 101 RINGÅS 4-6-18, PR 100
2651 101 Mariestad 17-1-19, pr lyx12ö/ 65ö 100
2652 101 HYBO 14-7-18, PRAKT 12/65 75
2653 101 KRISTINEHAMN E 14-6-18,PR 60
2654 101v1 12/65 ö förskj nedåt , 28-8- 125
2655 101v1 12/65ö förskj påtryck 29-6-18 60
2656 102 LAHOLM 30-4-19, PRAKTEX 27/55ö 100
2657 103 LINKÖPING 8-5-22, AB-PR 50
2658 105 FALKENBERG LBR 7-11-17, AB-PR 100
2659 105-14 LANDSTORM 1 , bra kpl stpl serie 175
2660 105-14 LANDSTORM 1 ,kpl serie stpl 110
2661 105cx 5/2ö pr-lyx 4-bl omv vm Hälsingborg25-8-18, sällsynt, F 3200 800
2662 105cx 2ö ovanligt vm, bra stpl ex F 225
2663 105cx 5/2ö vm / hörnstpl 200
2664 105cx 5/2ö STH 12-4-17 vm /, F 2020 800 175
2665 106 STH 1-4-20, AB-PR 50
2666 107 MALMÖ 27-6-17, AB-PRS 10/ 4ö 70
2667 107cz 10/4ö KPV rakt över märket, ockholm 1 60
2668 110 PKXP 51C 2-4-17, PR 100
2669 110 MALMÖ 17-10-17, rv stpl , 10/12ö 75Z
2670 110 NORRKÖPING 28-2-17, PRS PAR 60
2671 110 STH 15-4-20, AB 50
2672 110var 10/12ö skyddsperforerad, sällsynt 100
2673 111 VADSTENA 10-8-17, PRAKT 150
2674 111 PLK 147 20-7-17, LYXS, 10 / 20ö 125
2675 111 GÄVLE 31-8-17, PRS 75Z
2676 111 MALMÖ 10-4-18, rv stpl , 10/20ö 65
2677 112 GBG 14-2-18, PRAKT 100
2678 113 STH -18, 10/30ö stpl 4-block 100
2679 114 Borås 6-10-17, pr 100
2680 114 HEDEMORA 11-8?19, VACKER 100
2681 114 STH 15-4-20, AB 50
2682 115,115v 5ö på 1 ö vågr par, kort+långt L, PRC 95
2683 115-25 Landstorm II, kpl stpl serie, välc 1kr,5 kr 1800
2684 116 LYXc stpl ex 75
2685 116 ÖREBRO 28-6-18, AB-PRS klipp 50
2686 116var 2 st 3ö, olika storlek på nedre FEM ÖRE 200
2687 117 5+5Ö/ 5Ö , LYX CENTR 100
2688 117 5ö PR-LYXcentr, hörnstpl 75
2689 117 prakt centr stpl ex 50
2690 117a 5+5/5Ö LYXcentr 90
2691 117var 5/ 5 ö felperforerat, hörn stpl 125
2692 118 4-block 5/6ö pr-lyxcentr 150
2693 118 prc stpl ex 6ö 50
2694 118 5/ 6ö praktcentr 50
2695 118a 5+5/ 6ö PR- LYXcentr, stpl ..5-17 60
2696 119 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 100
2697 120 10/20 Ö LYX CENTR 150
2698 120 PRc stpl ex 100
2699 120 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 100
2700 121 prakt-lyx centr ex 500
2701 121 10 på 24ö LYXcentr, hörnstpl ex, svårt 450
2702 121 10/24ö PR-LYX centr hörnstpl 400
2703 121 10/24Ö PR-LYX CENTR 250
2704 121 10/24Ö sth...5-7- PR-LYXcentr 250
2705 121 10/24ö praktcentr hörnstpl ex 225
2706 121 stpl normal ex 200
2707 121 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 200
2708 121 10/24ö välcentr stpl ex 9-3 200
2709 121 STH 3-2-19, PRS 10/24Ö 200
2710 121 bra stpl 12- -1916 tidig, normalex 150
2711 121a 10+10 / 24ö LYXc st (SA)LA 14-8-19 450
2712 121b,var 10/24ö def påtryck ned, ÖPE , sällsynt 450
2713 121v1 10/24ö hörnstpl , variant kort fot. på L 200
2714 122 PRcentr stpl ex 100
2715 122 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 70
2716 123b 10/50ö pr-lyx centrerat lätt stpl ex 100
2717 124 PR-LYXcentr stpl ex 1400
2718 124 1kr välc, stpl 22-... upptill vä 1100
2719 124 STH 11-2-18, AB-PRAKTex välc 10/1kr 1100
2720 124 bra stpl ex , 1918, FÖRSKJ PÅTRYCK, går in i perforeringen 1000
2721 124 STH 1 AFG D 4 30-10-18, PRklipp 1000
2722 124 STH 25-12-16 PRAKTklipp stpl 4-DAG 1000
2723 124 stpl ex 800
2724 124 STH 12-, rättvänd stpl 750
2725 124 STH 26-12-17 rättv stpl 700
2726 124 bra stpl ex 600
2727 124v 10/1kr par STH hö ex variant F 9500 3000
2728 125 rv Sth 1-10- 1300
2729 125 MALMÖ stpl 900
2730 125 hörnstpl ex 900
2731 125 LULE... fin10ö/ 5kr 800
2732 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 750
2733 125 10ö/ 5kr Lyx centr, hörnstpl 750
2734 125 10ö på 5 kr bra stpl ex 600
2735 126-35 4-blockserie, extra bra mestmittst. serie 350
2736 126-35 bra 4-blockserie stpl 200
2737 135 YSTAD 23-12-19, PRAKTklipp 100
2738 136 Gävle Lbr 28-10-20, prs PAR 100
2739 136-38 STH 22-111-22, PRS 4-BLOCKSERIE 500
2740 136-38 vackert stpl serie 125
2741 136-38 Luftpost kl serie 95
2742 136-38 kpl stpl serie 90
2743 136-38 LUFTPOST BRA STPL SERIE 90
2744 137 TINGSRYD 21-7-21, 10/2 ö Luftpost i 4block, mycket ovanligt på detta märke. Attest HOW 3(4X3)(4X3) MYCKET GOTT OBJEKT 750
2745 137 GBG 23-9-21, AB-PRS 4-strip 200
2746 137 MALUNG 27-6-21, PRS 100
2747 137 TÄLBO 25-8-21, PR 100
2748 137 LINKÖPING 21-9-21, PRS 100
2749 137 GBG 4-10-20, AB-PR 75
2750 137var NORBERG 23-12-20, par vä TP länkade 150
2751 138 FÄLLFORS 12-8-21, PR 200
2752 138 WAXHOLM 7-12-21, PRS 150
2753 138 HÖRBY 3-11-21, PR 150
2754 138 TOMELILLA 26-1-22, 3-strip 150
2755 138 DJURSHOLM 22-2-21, PRS PAR 150
2756 138 ..RSBO 29-3-21 100
2757 138 GRÄNNA 7-11-21, rättvänd 100
2758 138 HALLABRO 13-4-21, PRS 100
2759 138 GBG 29-10-21, PR 80
2760 138 EKSJÖ 31-12-21, AB-PRS 75
2761 138 STH 28-12-20, AB-PRS 60
2762 138cz UMEÅ 10 -11-21, vaxkert par F 1300 275
2763 138cz VM LINJER+kpv ...UM 27-2-21 f 650 200
2764 138cz PAR STH 3-2-x, hö ex KPV, F720 190
2765 138cz 50/4ö stpl 11-12 150
2766 138cz,v3 DJURSHOLM 24-11-21, hö 5 bruten 250
2767 138v2 stpl 10-12, förskj. påtr. delvis utanför 150
2768 138v3 VÄRNAMO 3-12-20, vä ex v3 300
2769 138v3 VISINGSÖ 4-10-21, F 500 200
2770 138v3 stpl .T. 20-11-21, vä 5 inbuktning 175
2771 138v3 ÅTV... 6-8-21, 5 t.h. avbruten, F 500 175
2772 138vm 50ö på 4ö vm KRONA, hörnstpl 900

138,5 BANDMÄRKEN,
Numrering mest ej krångliga Facit 2022

2773 139 FKMB Rimbo- Norrtälje 11-9-32, prs 100
2774 139 NÄLDEN 19-1-33, PRAKT 60
2775 139b 3ö AGRG ppr stpl ...M 5prcentr F 700 90
2776 139var par STPL 1913 !!!, Varberg 12-5-13 150
2777 140Acx Lyxcentr stpl 10-4... 250
2778 140Acx 5ö grön typ 1 vm /, stpl 4-21 200
2779 140Acxz 5 öre grön, typ I, tvåsid tandning med vm
linjer + KPV. stpl ...ÖPING 2-21 perfekt tandning som är mycket ovanligt Att: Norsten 2017. F 7500
2500
2780 140Acxz 5ö grön typ1 linje+KPV mitt på, ST..., hörnstpl gott ex 2,3,1 perfekt tandning 2000
2781 140Acxz STH 21-8-20?, tydligt KPV ,kt, svårt märke F 7500 1000
2782 140Avar 2 MÄRKESBILDER I sidled, stpl 50
2783 140b VIKMANSHYTTAN 7-4-21, PRS 75
2784 140C 5ö AGRG, 4-SID, bra stpl ex 70
2785 140Ccx STH 5-3-21, PRS, svår att få prs 150
2786 140Ccx MAL...10-, pr-lyxcentr hörnstpl ned hö 100
2787 140Ccx LINKÖPING 30-11-21, AB-PRS 100
2788 140Ccx stpl ...EM i öv vä hörn, fint ex 60
2789 141a STO... 29,9 AV PPR, välc fint ex, 1800 300
2790 141a AV ppr, stpl ...SHAMN, praktcentr 275
2791 141Aa 5ö brun AV ppr, st (Pr)emiobligat...ngt kt 160
2792 141bz STH 6-6-21, PRAKT 150
2793 142Aa PLK 138 22-2-22, PR 75
2794 142Abz Svenljunga 19-2-24, Ab 410 125
2795 142Abz (Häf)la 28-4-24, vackert ex , F 300 100
2796 142Abz 5 ö brunröd typ 2, kpv mitt på, PR-LYXc 100
2797 142Abz kpv MTT PÅ, ...rvik -22, pr-lyx centr 100
2798 142Acc 5ö brunröd , omv linjer pr-lyxc.snummer 110
2799 142Acc omv linjer, LYXcentr.stpl ...LM -24 100
2800 142Av LULEÅ 31-5-22, mycket tydlig PLÅTSPRICKA, ojämn tandning 150
2801 142Av2 plåtskarvpar, vä ex plåtspricka 4-7-22 200
2802 142Ea 3-strip PRs STH 21-6-21,F 4200 1000
2803 142Ea Örebro 15-12-23, praktex 1000
2804 142Ea 3-strip, VÄXJÖ 7-11-22, AB, F 4200 500
2805 142Ea STH 31-12-23, vacker t 13 A1 ppr 400
2806 142Ea BS)PGÅRDEN 18-10-24, AB-PRAKT 400
2807 142Ea 5ö brunröd t13, på A1 ppr, stpl 300
2808 142Ea GU)LLBRANDS(TORP 30-11-23 300
2809 142Ea LANDSK(RONA) 24-10, LYX centr A1ppr 275
2810 142Ea PLK... 1-11-22, tidig stpl 31 Dag! 250
2811 142Ecc 5ö brunröd t 13 omv vm \ Adress nummer 300
2812 142Ecc Lyxcentr stpl 27-8-2... 200
2813 142Ecxvar KUNGSBACKA 26-1-28, LYXS, ojämt skuren automatmärke 100
2814 143Acc stpl , pr-lyxcentr 75
2815 143Acz LJU..., omv linje + KPV 600
2816 143Acz omv linje + KPV, stpl ..RKÖ.. 30-1 450
2817 143Ad HÄLSINGBORG 30-10-35, PRAKT-LYX 300
2818 143Ea OXELÖSUND LBR 17-2-33, PR A2 PPR 125
2819 143Ea PKP 2-12-32, AB-PRAKT 60
2820 143Ebvar KIL 19-5-37, PRS , vä sida otandad, autimat märke 150
2821 144A 3-strip på klipp med Amerikanska stpl 1925 400
2822 144Abz BÅTSILUETT STPL ,LYX men veck 200
2823 144Ac 10ö AV ppr, par ...VIK 1-8-22 400
2824 144Ac 10ö rön AV ppr, LYX centr stpl ex 300
2825 144Ac 10ö grön på AV ppr,, omv st ...A 275
2826 144Ac JÖNKÖP.. 23-7-2X, AV PPR, F 900 250
2827 144Ac AV ppr stpl, F 900 200
2828 144Ac 10ö AV ppr, Välcentr, lätt stpl vä 200
2829 144Ac 10ö AV ppr, Välcentr, stpl 12-4-2 4 tur, kt 125
2830 144Acc 3-strip omv linjer GBG 19-1-25, F 720 200
2831 144Acc Rv st Skeppsgården 13-10-24 90
2832 144Acx FREDRIKSBERG 18-10-24, PR 50
2833 144Acz PRc par rv stpl 29-10-24 700
2834 144Acz Tre strip omv linje +KPV, välc. F 4850 400
2835 144Acz Lejon 10ö grön vm \ + kpv tvärsöver, Vältandat, F 1600 250
2836 144Acz stpl gott ex P.8-7, F 950 200
2837 144Acz SA... 5-7-2.. tydl vm obet ktspts 200
2838 144Cbz 10Ö grön 4-sid KPV tvärsöver, PR-LYXc 350
2839 144Cbz 10ö grön tydligt KPV, ...BO 18-7-22 300
2840 144Cbz PAR STPL 13-7-22, F 3000 250
2841 144Ccxv1 stpl -27, 10ö grön plåtspricka F ca 1300 250
2842 144Ccxz PLK 421 A 22-7-25, PRAKT 900
2843 144Ccxz stpl ...STAD 16-1-25, tydligt / + kpv 300
2844 144Ecx STH 17-6-27, AB-PR, svår 200
2845 144Ecx 10ö grön t 13 vm linjer, prc 100
2846 144Ecx välc t13 grön, ...ISP 100
2847 144Ecx STH 3-2-25, T13, felskuret vä sida delvis otandad 75
2848 144Ecx 10ö grön t 13, stpl 2-6- 70
2849 145A PLK 184 A 30-5-27, LYXEX 500
2850 145A MALMÖ 4 LBR 13-7-31, PR-LYX 150
2851 145A REMMENDAL 8-6-31, PRAKT 100
2852 145A GOTHEM 30-4-22, PRAKT 50
2853 145Av1 PLÅTSPRICKA stpl 10-5?, F 750 200
2854 145Avar PLÅTSPRICKA 10ö violett 200
2855 145C VISBY 1-2-33, PR-LYX 150
2856 145C VISBY 27-7-33 PR-LYXS 75
2857 145Ea 10ö violett t 13, Lyxcentr 125
2858 145Ea 10ö violett typ 1 t13, välc stpl ex 75
2859 145Ecx STO 16-11-, felskuret automatmärke , vä sida otandad 150
2860 145Ecx STH 4-2-2x, 10ö typ1 T 13 90
2861 145Ecx STPL 11-10, LYX centr 10ö t 13 80
2862 145Ecx GBG -27, PAR , F440 80
2863 145Ecxvar NORRKÖPING 16-8, automattandning 100
2864 146Ca GBG 31-7-34, A1 ppr , F 200 60
2865 146Ca 10ö A1 ppr, stpl RRÖ 31-8-36 50
2866 146Ea ab-pr GBG 19-2-38 200
2867 146Ea PKP 15 13-7-36, PRAKT , 2:a stpl 125
2868 146Ea 10ö t 13 LYXcentr mitt placerad stpl 90
2869 146Ea stpl ...OLM -10-37PR centr 70
2870 146Ea,b 10ö viol. + svart.violett bra stpl ex 200
2871 146Eavar rättvänd stpl STH 20-2 40, PRS , hö sida heltandad, autimat märke 150
2872 146Eb stpl 3-strip F 1200 400
2873 146Eb TALLINN EESTII 15-12-35?, ESTLÄNDS 350
2874 146Eb, 143Eb violett rakst STH , F400 200
2875 146Eb 10ö svartakt violett t 13 bra pr-lyxc stpl 140
2876 146Eb 10ö svartakt violett t 13 bra prc stpl ex 115
2877 146Eb 10ö svartakt violett t 13, bra stpl ex 100
2878 146Eb 10ösvartakt violett, stpl 22-2 95
2879 146Eb SIDOSTPL VÄ, SVARTAKTIG t 13 95
2880 147 Lyxs Alby 5-11-25 80
2881 147 SVANEBERG 5-12-23, PR-LYXs R VG 70
2882 147 TYLLINGE 9-11-25, PR-LYX 50
2883 147 TIDAVAD 8-1-25, PRS 50
2884 147C ESKILSTUNA LBR 22-2-38, LYXS 200
2885 147var 25ö , plåtskarvsiffra 3 ned+ upp ktt 100
2886 147var 25ö , plåtskarvsiffra upp, stpl 21-10-24 60
2887 148A LINDSTORP 18-1-22, PR 50
2888 148A WIMMERBY 30-1-24, PR 40
2889 148Aa LINDOME 9-4-24, PRAKT 60
2890 148Acx KALMAR 3-10-22, PR-LYXS 30ö vm / 200
2891 148Acx KRISTIANSTAD 16-1-23, AB-PRS 90
2892 148Acx 30ö lyxcentr lätt stpl ...ANFOR -1-26 75
2893 148Acx HÄSSLEHOLM 21-12-35, fint AB ex 70
2894 148Avar STH 27-12-23, delar 4 märkesbilder,ktt 200
2895 148C UDDEBO 2-12-21, LYX 30ö 4-sid 300
2896 148C Vättersnäs 4-11-21, prakt 250
2897 148C ÄPPELBO 16-7-21, PR 200
2898 148C VANSBRO 26-11-21, AB-PR, vackert 50
2899 148C Nyland 31-10-21, prc, hel sidv 40
2900 148cxz stpl 10-1922, tydligt KPV 175
2901 149A SKEDSHULT 16-1-21, PR 50
2902 149Aa SVANEBERG 31-1-21, PR-LYXs R VG 60
2903 149C 10ö 4-block KARLSBORG 17-4-21 150
2904 150 LYSEKIL LBR 4-11-22, PR 150
2905 150 TÖRE 28-10-22, PR-LYX 15ö 125
2906 150 MALMÖ 1 29-11-37, PR-LYX 15ö 75
2907 151Aa par ÖSTERSUND 29-12-20, PRS vä ex ngt ktt 225
2908 151Aa 20ö ultramarinblå AGRG, prc ..rsenals.. 225
2909 151Aa vc stpl ex F 600 160
2910 151Aa 20ö stpl ex ultramarinblå AGRG 150
2911 151Aa 20ö AGRG ultramarin blå, stpl -10 , kt 75
2912 151Aa 20ö AGRG ultra.blå 8-1-2x, kt 65
2913 151Ac PLK 282 A 27-12-20, PRAKT 60
2914 151Ac STH 22-10-20, LYXS 50
2915 151Ae 20Ö AGRY, rent tryck, lätt stpl F 1800 400
2916 151Ae 20ö En Face, otonat tryck , par stpl Malmövä ex ktt F 3600 350
2917 151Af 20ö blekblå defekt kornigt tryck, stpl -20 1000
2918 151Af Blekblå delvis kornigt tryck , 14-12-20, kt 400
2919 151Av1 20ö ,plåtspricka STOCK...., ngt ktt 125
2920 151Avar 3 märkesbilder KARLSHAMN 22-11-20 200
2921 151Avar 2 märkesbilder , stpl med omv dtering 4-3-21, 150
2922 151C KÖPING LBR 15-3-22, PR-LYXS 100
2923 151C 20 ö en Face pr-lyxcentr . hörnst. ned vä 50
2924 151Cbz SÄFSJÖ LBR 3-12-21, AB-PRS 100
2925 152A ÅNGBÅT PKP NO 173 26-5-21, PRs 125
2926 152Abz NÄSINGE 9-3-21, PRS 75
2927 152Acx STH 7-9-20, PRAKTS 150
2928 152Acxz mkt bra vc ex, tydl KPV, F 2500 750
2929 152Acxz KPV+LINJE , bra stpl ex 2,3,1, F 2500 450
2930 152cxz ST)OCKHOLM 4-11-20, fin tandning 500
2931 153 GBG 6-2-27, PRS 100
2932 153 20ö stpl ... RFORS 8-X-21, perfekt tandn 75
2933 154 MALMÖ 2-6-21, LYXS 110ö 100
2934 154bz STOCKHOLM24-6-21, fint AB 70
2935 155bz FREDRIKSBERG 18-1-22, PRAKT 140ö 150
2936 155bz LINKÖPING 21-12-21, AB 70
2937 156 ENKÖPING 31-5-24, LYXS, A1 100
2938 156 OCKELBO 28-10-26, PR-LYX 75
2939 156 ÖDESHÖG 5-1-36, PR-LYXstpl 60
2940 156 STH 2 AVG 21-10-27, PR-LYXS 50
2941 156cx HORNSÖ 20-12-24, PRAKT 100
2942 156cx PÅRYD 5-5-25, PR-LYXS 50
2943 156cxzvar UPPSALA PAK 9-12-24, plåtskarv siffra 160
2944 156var stpl... AMO, del av plåtskarv 0 150
2945 156var LUCKSTA 17-7, del av plåtskarv 0, 90
2946 156var stpl... HOLM 2-26, del av plåtskarv 0, kt 75
2947 157 LYRESTAD 7-3-29, LYXs, R VG 150
2948 157 RÅGGÄRD 11-12-25, LYXS 100
2949 157 LÅSTAD 30-5-24, PR-LYX , R VG 100
2950 157 ÅTVIDABERG 9-12-26, pr-lyx 60
2951 157 LOTTORP 11-4-29, PRAKT 40
2952 158 LAXÅ 11-3-21, PR-LYX, svårt märke 100
2953 158var Plåtspricka stpl 200
2954 159a STH AVG 9-12-27, PR 50
2955 159b LONDON PAQUEBOT 1-NO-21,AB-PR 150
2956 159bz par med extremt flammigt och utflutet tryck,rv st 25-6-21 350
2957 160 LIMEDSFORSEN 7-8-23, PRAKT 75
2958 160 TOBO 8-10-24, AB-PRS 40
2959 162 Ockelbo 17-2-26 200
2960 162 VOLLSJÖ 24-9-25, PR-LYX 125
2961 162cx STH D 26-4-32, AB-PR 300
2962 162cx STH PF 3, PR-LYXcentr bra stpl ex 275
2963 162cx STH 2-7-2 200
2964 162cx 60ö vm / , praktcentr hörnstpl K... 3- 200
2965 162cx MÖRSIL 20-8-22, AB-PRS 60 ö vm / 200
2966 163a HIMMETA 20-6-32, PR 50
2967 163a ÖREBRO 1A 8-8-31, PR 40
2968 165cx KRISTINEHAMN 5-5-24, PR-LYX 300
2969 165cx Transtrand 30-9-25, pr-lyx 200
2970 166a Kumla 12-4-33, pr-lyx, A2 100
2971 166a STH 20 28-10-33, PRAKTEX 50
2972 167b NORBERG 1-7-20, LYXS 40
2973 167c KIMSTAD 28-8-37, LYXS 60
2974 168 LÅNGBACKA 22-12-24, NÄR A LYXEX 100
2975 168 DJURÅS 29-11-35, PR-LYXS 60
2976 168 SJÖTORP 20-12-38, PR-LYXS, R VG 50
2977 168c VARA A 14-10-43, PR-LYX 125
2978 169cx NORRKÖPING 27-10-24,, PRAKT-LYX 100
2979 169cx NORRKÖPING 17-6-24, PRS 60
2980 169cxz STH 27-2 FINT PAR 100
2981 169cxz TRÄLLEBORG 2-9-24, fint AB 90
2982 169cxz BORÅS 16-10-24, fint AB 80
2983 169cxz STH 6-3-25, AB 70
2984 174a FALKENBERG 15-11-32, PRAKT, A2 60
2985 175A Malmö 1 S.J. 25-11-23, pr-lyx 100
2986 175Av 15ö violett, Plåtspricka, stpk 4-8-25, F600 125
2987 176A MUNKFORS 26-4-26, PR-LYX 150
2988 176A ÅNGBÅTS PKP 87 7-26, AB-PR F 150 100
2989 176A VÄRNAMO 2-1-32, LYXS 75
2990 176A KÅLLERED 12-12-28, PR-LYX 75
2991 176A TORFVED 20-11-29, PR-LYX , R ,VG 75
2992 176A PAJALA 3-2-26, PR-LYXS 60
2993 176C ÅNGBÅT PKP NO 55 20-4-27, PRs ,kt 100
2994 177Aa FORSHAGA 24-1-30, PR-LYX 100
2995 177Ac TREKANTEN 11-11-25, PR-LYX 50
2996 177Cb MANTORP 3-3-33, LYXS 60
2997 177Cc PKP 315 C 16-9-33, PRS 50
2998 178A KYLINGE 19-1-38, prs, stpl F 125 BL 90
2999 178C FÄLTPOST 752 04 LYXS 100
3000 178C Runsten 13-2-38, prakt 40
3001 179A STH AVG 6-6-22, LYXS 75
3002 179A,v PLÅTSPRICKA,20ö 1-7- ...AVG 120
3003 179Abz ÖFVERLIDA 4-5-21, PRS vm KPV 300
3004 179Ac AV ppr, perfekt tandning, 19-8-21 125
3005 179Ac AV ppr 20ö , ktt svårt ppr, stpl 31-10-21 70
3006 179Af,gBz 20Ö G.V. 2 NYANSER MED VM KPV, 29-12, 13-7-21, F 1720 200
3007 179Afbz ÖDESHÖG 22-7 , F 400 95
3008 179Agbz 20ö stpl LA, 28-6, tydl KPV, hö ex 1 kt F 3000 300
3009 179Av Kraftig PLÅTspricka, svagt veck 275
3010 180a OXELÖSUND 27-3-24, LYXS 20Ö röd 60
3011 181a FAGERÅS 14-7-34, LYXS 100
3012 182 TOPPELADUGÅRD 11-10-22, PRS 25ö 100
3013 182 VÄXIÖ -10-22, 25ö röd , svår 1922 50
3014 183a GRÖNDAL 20-12-27, PR-LYX 100
3015 183a TORFVED 6-5-27, PR-LYX , R ,VG 70
3016 184 HUDIKSVALL 11-4-38, LYX 25ö orange 150
3017 184 STH 1-5-38, lyx 100
3018 184 KYRKHEDDENGE 3-10-38, LYX klipp, M 100
3019 184 HASSLERÖR 7-12 -38 PR-LYXS, R VG 70
3020 184 HÅBYGÅRD 11-7-38, PRAKT 60
3021 184 STH 14 23-12-36, PRAKT 50
3022 184 JULA 2-5-38, PRAKT 40
3023 185 BARKERYDSBY 18-3-24, PRS ktt, F SM 300 100
3024 185b MALMÖ 11-3-24, PRAKT 30ö ljusblå 200
3025 185b STH 21-2-25, AB-PRS 30ö ljusblå 125
3026 185b STYRSÖ 11-10-24, perfekt tandn, F 400 110
3027 186c STH 20-9-36, PR vitt ppr 50
3028 187a BORÅS 2-3-34, PR-LYXS 40
3029 187c ROTTNE 7-1-38, LYX 35ö vitt ppr 200
3030 187c YXSKAFTKÄLEN 7-1-38, PR-LYX 100
3031 189 LJUSDAL 24-3-31, PR-LYX svår 600
3032 189 MARIESTAD 19-5-29, AB-PR 225
3033 189 ÅMOTFORS 2-1-33, PRS 200
3034 189 STH PFFS 6-8-38, PR men tu fl, svår 125
3035 189 40ö grön typ 1 , pr-lyxcentr stpl ...LM 90
3036 189a SKARA 29-6-31, PR-LYX typ 1 , mycket svår i denna kvalitet 500
3037 189A LJUSDAL 29-4-31, vackert 3-strip 200
3038 189a VACKERT EX HÖRNSTPL 90
3039 189b TO... 19-2-32, A2 PPR 70
3040 191b LYRESTAD 19-9-38, LYXs, R VG 75
3041 191b GBG 29-11-40, PR 40
3042 191b,var 45ö A 3 ppr DUBBELPRÄGLING stpl 100
3043 192b SILVERDALEN 27-5-35, PRAKT 50
3044 192c BANDER 3-3-38, PR-LYX 75
3045 193 ORSA 25-11-38, PRAKT 60
3046 194 Kumla 15-5-28, prakt 125
3047 194 MALMÖ 3-12-26, PRAKT 75
3048 194 MALMÖ 28-3-29, PRS 115ö 60

195,5
KONGRESS OCH FÖRENINGEN

3049 196 HÖRBY 26-6-24, PR-LYX 5ö 75
3050 197 TECKOMATORP 23-1-24, PAR LYXS 125
3051 197cx TIDAVAD 27-9-24, PRAKT 250
3052 197cx STH 11-9-24, PRS 225
3053 197cx STH 4-5-29, AB-PR 200
3054 197cx GBG Lbr 21-X-24, VACKERT EX 175
3055 197cx 10ö hörnstp ned hö, LYX centr 175
3056 197cx STH -8-24, VM LINJER BRA EX 150
3057 197cx DEGERSELET 2-12-24 140
3058 197cx husnumer och stpl linjer, pr-lyxcentr 125
3059 197cx ÖSTERSUND 9-, PRAKT centr bra ex 125
3060 197cx MALMÖ 20-7-24, PR-LYXS 125
3061 197cx STH 24-7-24, tidig prakts 125
3062 197cx DJURSHOLM 30-4-25, AB-PRAKT 100
3063 197cx BOLLNÄS 8-1924, fint stpl ex 100
3064 197cx stpl 7-8-24 bra tandning 100
3065 197cx 10ö vm linjer , fin tandning, stpl ned 100
3066 197cx STO 19-7- ...10Ö VM LINJER 100
3067 197cxz 10ö , vm KPV + linjer, bra stpl ex 400
3068 197cxz SALTSJÖ... 18- 400
3069 197cxz WE)STERVIK 29-8-24, KPV över hela 350
3070 197cxz stpl ... YSTRAN... 3 tydligt kpv, 250
3071 197cxz 10ö tydl kpv, stpl GBG 11-11-24, kt 225
3072 197gBz STH... tydligt KPV, svåra nyansen F 1500 250
3073 199 GUSTAFS 20-7-24, hel sidvänd 100
3074 199 ULRICEHAMN 21-7-24,AB-PRS 75
3075 199 STH 29-10-24, AB-PRS 75
3076 199 20ö STO... 13-7- , BRA EX 50
3077 199var AVESTA 4-11-24, röd prick upp hö 125
3078 200 BORGSTENA 9-12-24, prs 125
3079 200 ÖSTERSUND 3-1-25, PRS 125
3080 200 GBG 22-12-24, PR-LYXstpl 120
3081 200 KNYPPLAN 4-11-24, AB 100
3082 200 NORRTÄLJE 8-10-24, PRS 25Ö 100
3083 200 BORÅS PAK 13-11-24? , VACKER 25Ö 100
3084 200 TIDAN 14-11-24, PRAKT 25ö 100
3085 200 KNUTBY 4-10-24, 25ö AB-PR 90
3086 200 GBG 3-12-24, FN 25ö 50
3087 201 SVENLJUNGA 12-7 -24 lätt prs 8 dag! 125
3088 201 STH 20-10-24, pr 100
3089 201 HALLSBERG 6-8-24, PRS 90
3090 201 30ö bra stpl ex 75
3091 201 30ö prc, ... SJÖ 30-9-24 50
3092 201 STO... OMV stål 30ö 50
3093 201b 30ö grönblå prc stpl ex 300
3094 202 FALKENBERG 31-10-24, PRAKT-LYXS 175
3095 202 BORÅS PAK 29-10-25 , PRAKT 35Ö 150
3096 202 BORÅS PAK 7-10-25 , VACKER 35Ö 125
3097 202 ÖRSUNDSBRO 29-9-24, AB-PR 100
3098 202 35ö LYXcentr, KAR... 20-1-26 90
3099 202 MALMÖ 20-12-24, hel sidv stpl 90
3100 202 NORRKÖPING 24-7-24, vacker 35ö 90
3101 202 TECKOMATORP , 35ö 50
3102 203 SALA 9-4-25, PR 40Ö 200
3103 203 LJUNGBY 8-11-24, LYXS 40ö 150
3104 203 BORÅS PAK 9-11-26 , VACKER 40Ö 125
3105 203 40ö bra stpl ex 100
3106 203 40Ö bra stpl ex 100
3107 203 GBG 11-12-24, hel sidvänd 100
3108 203 SKÖNSBERG 8-9-24, LYXS 100
3109 203 STH 15-8-24, sidv , prc 90
3110 203 ESKILSTUNA 10-12-24, PRAKTs 90
3111 203 40ö vackert hörnstpl ex 75
3112 203 40Ö PR-LYXcentr, liten hörnstpl 75
3113 203 40ö ...STA -7-8-24, PR 75
3114 203 STH 9-4-24, sidvänd hel stpl 75
3115 204 UDDEBO 5-10-24, PR-LYX 200
3116 204 BORÅS 31-12-24, OMV PRS 125
3117 204 KUMLA 18-9-24, PRS 45ö 125
3118 204 45ö , lyxcentr stpl 31-7-24 första månad 120
3119 204 45ö bra stpl ex 100
3120 204 ARVIDSJAUR 1-12-24, LYXcentr 100
3121 204 GBG 14-11-24, VACKER 45Ö 100
3122 204 SKÄRHAMN 30-12-24, PRAKTS, 45ö 100
3123 204 ST 3 värde 29-12-24, sidvänd vacker 45 90
3124 204 45ö vackert hörnstpl ex 80
3125 204 45ö ... BORG 7-11-24 75
3126 205 KJÖBFENHAVN 17-7-24, omv prs på 50ö 200
3127 205 HÖKÖN 6-8-24, AB-PR 50ö 150
3128 205 Helsingborg 28-7-24, prs 50ö 150
3129 205 50ö LYX centr perfekt centr, stpl37 100
3130 205 Rådom 1-10-24 100
3131 205 NJURUNDA 31-10.-24, AB-PR, 50ö 100
3132 205 STOC... 8-, FIN 50Ö 100
3133 205 STH RBT 2-9-24, AB-PR 100
3134 205 LIDKÖPING 22-9-24, AB-PR 95
3135 205 SUNDBYBERG 28-8-24, sidvänd 90
3136 205 TROLLHÄTTAN 26-6-24, PRS 90
3137 206 SVARTVIK 24-12-34, PRS 60 Ö 250
3138 206 Hvetlanda 4-3-25, 60ö svag hel rv stpl 200
3139 206 BORÅS 16-2-24, PRS, 2:a stpl, 60ö 200
3140 206 60ö STPL ..LLHOLM 16-11-24, bra ex 200
3141 206 TYRINGE 22-8-24, AB-PR 200
3142 206 BOR 11-5-25, PRAKT stpl 200
3143 206 60ö BRA STPL EX 175
3144 206 Skönvik 11-12-24, sidvänd, 60ö 175
3145 206 Lätt stpl 60ö 150
3146 206 A... 2-11-2 , fin 60ö 150
3147 206 BORÅS PAK 6-11-25 , VACKER 60Ö 125
3148 206 KLINTEN 18-12-24, PRS 60ö ktt 100
3149 206 SMEDJEBACKEN 5-9-24, PRS, 2 kttspts 100
3150 207 MOTALA 15-8-24, PR 80ö 200
3151 207 HJO 29-12-24, 80ö hel sidv stpl 125
3152 207 STH 18-1-27, PRS 125
3153 207 STH 1 29-12-24, LYXS 80ö 125
3154 207 80ö BRA STPL EX, (MALMÖ) 1-25 110
3155 207 MALMÖ 21-11-24, hel sidvänd 100
3156 207 80ö stpl ...UM 80
3157 208 BERGSJÖ 22-8-24, PR-LYXS 1KR 350
3158 208 1 kr ,bra stpl ex 250
3159 208 prs STH 7-7-24 normal tandn 250
3160 208 Emmaboda 29-10-24, OMV prakts, välc. 250
3161 208 STOCKARYD 20-12-24, svag prs på perfekt tandad pr-lyx centrerad fin 1kr 250
3162 208 SVÄNGSTA 8-12-24, AB-PRS 225
3163 208 HÄSTHOLMEN 30-9-24, PRS + postkkontoret stpl 200
3164 208 LOBONÄS 2-10-24, PRS 200
3165 208 SKARA 19-12-, vacker 1 kr 200
3166 208 LJUSDAL 25-7--(24) rättv fin stpl 200
3167 208 S)VAOOAVA(RA , BRA 1KR 175
3168 208 HÖRNSTPL 5- , FIN 1 KR 175
3169 208 GBG 27-8-24, PR-LYXS 150
3170 209 Prakts HÄRADS 10-9-24 1250
3171 209 Prakt-lyxcentr. hörnstpl ex 950
3172 209 STH 28-8-24, OMV PRS 900
3173 209 Sundsvall 27-8-24, omv prakts 750
3174 209 KARLSTAD 12-7-24, AB 700
3175 209 2KR BRA STPL EX 600
3176 209 BORÅS PAK 9-11-25, Vacker 2kr 600
3177 209 2kr stpl ...RHAMN 2- 500
3178 209 2kr Kongress hörnstpl ...OCKHO... 5 fint 500
3179 209 NORRKÖPING 31-12-29, AB-PR 500
3180 209 LJU... 22-5, FIN 2KR 500
3181 209 STH 20-10-24, HEL STPL 450
3182 210 LINKÖPING 15-12-24, LYXS 5 KR 3000
3183 210 5kr M)ALMÖ ...1-25, mkt fint vältandat ex 2000
3184 210 5 kr Kongress LYX centr , hörnstpl ST.. 1200
3185 210 KRISTIANSTAD 16-7-24 , 12 dag! 1000
3186 210 Hörnstpl ex 900
3187 210 5 KR BRA STPL EX 750
3188 211 MORA 6-12-24, PR-LYX 65
3189 211 GÄFLE 19-7-25 LYXS 60
3190 211 PLK 216 B 15-9-24, PR-LYXS 50
3191 211-25 5Ö-5KR UPU 1924 mycket fin serie 1200
3192 212cx T)ECKOMATO(RP, 10ö vm linjer 125
3193 212CX 10ö pr lyxcentr stpl av ... nedtill 110
3194 212cx SUNDSVALL 4-2?-26, bra ex 100
3195 212cxz KPV + linjer, stpl ...Nyland ( 12-5-28) 550
3196 214 MÖNSTERÅS 22-20 100
3197 214 STH 28-11-24 , hel stpl , 20ö 100
3198 214 LILJENDAL 10-X24?, vacker 20ö 100
3199 214 20ö pr-lyxcentr stpl ...RRE... 90
3200 215 PLK 28-8-24, PR-LYX 25Ö 200
3201 215 ASKIM 3-11-24, PR 25ö 150
3202 215 RYDSGÅRD 15-9-24, LYXS 125
3203 216 GBG 22-9-24, AB-PR 125
3204 216 LINDESBERG 22-8-24, rättv tpl 7 DAGen 125
3205 216 RABBALSHEDE 8-10-24 (svag prs) 100
3206 216 STH 16-12-25, prakts 100
3207 216a FALUN PAKET 28-9-25, vag lyxplacerad 130
3208 216b GBG 29-10-24, AB-PR 30 ö grönblå 200
3209 216b KARLSHAMN 10-10-24, AB-PRS, 150
3210 216b STH 2 23-8-24, GRÖNBLÅ, AB 130
3211 216b STH 1 24-9-24, 30 ö grönblå 120
3212 216b STH 2 22-5-25, AB-PR 100
3213 217 STH 31-12-24, AB 160
3214 217 STPL ...OBERG 10-12-24, bra 35ö 145
3215 217 EDSVALLA 23-8-2 , rv stpl 125
3216 218 BORÅS PAK 13-10-24? vacker 40ö 150
3217 218 40ö bra stpl ex 125
3218 218 KRISTINEHAMN 20-4-27 rv hel stpl 110
3219 218 ALINGSÅS 15-2-25, PRAKTstpl 110
3220 218 BORÅS PAK 24-1-25, hel sidv 100
3221 219 STH 16 15-12-24, PRAKT 275
3222 219 STH 13-7-26, AB-PRS 160
3223 219 GRILLBY 29-10-2 150
3224 219 STH 1 ANK H 21-10-24, LYXS 45ö 150
3225 219 ÖFVERLIDA 31-12-24, AB-PR 45ö 130
3226 219 RAGUNDA 9-12-24, hel sidv 125
3227 219 KRISTINEHAMN 16-1-25, AB-PR, 45ö 125
3228 219 STH 2-102(4), 45ö vackert 90
3229 219 DJUR)SHOLS DA(NDERYD 10- 80
3230 219 HYLTE... 3-1-... fin 45ö 75
3231 220 STH 4 PAK 3-11-24, PR-LYXS 250
3232 220 GBG 31-12-24, LYXS 50ö UPU 250
3233 220 50ö Kristinehamn 6-9-24, prs 200
3234 220 BORÅS PAK 30-7-25, prakt 50ö 200
3235 220 HALMSTAD 5-12-24, vacker 175
3236 220 MALMÖ 24-12-24, PR 175
3237 220 ÅHUS 4-9-24, hel sidvänd stpl, vacker 160
3238 220 STH 20-8-24, AB-PRAKT 150
3239 220 TIDAHOLM 13-10-24, PRS 125
3240 220 MALMÖ 27-12-24, PRS 50Ö 110
3241 221 STH 14-4-25, AB-PR 300
3242 221 STH 19 28-10-24, PRAKTS 250
3243 221 LIDINGÖ VILLASTAD 11-11-2X, fin 60ö 225
3244 221 Linköping 5-2-28, prs. 60ö 200
3245 221 STH -27 PRCENTR FIN 60Ö 200
3246 221 STH 19-9-24, OMV PRS 60ö 200
3247 221 60Ö UPU VÄLC hörnstpl upp vä 175
3248 221 STH 23-8-24, AB, 60Ö 150
3249 221 ÅRJÄNG 14-11-24, vacker 100
3250 222 GBG 19-11-25, PRAKT 80ö 125
3251 222 80ö BRA STPL EX ...KHOLM 8-10-24 110
3252 222 BORÅS PAK VACKER RÄTTV STPL 80Ö 100
3253 222 KORSÅN 31-8-26, stpl mitt på 100
3254 222 ÖFVERUM 21-11-24 75
3255 223 1KR 4-BLOCK mitstpl STH 9-11-29 750
3256 223 STH 3 KASSA 1 3-9-24, PRAKT 375
3257 223 prc. hörnstpl ex 300
3258 223 STH BAN 27-4-27 300
3259 223 STORVIK 26-8-24 10 DAG, PRAKT 300
3260 223 1 kr bra hörnstpl ex 225
3261 223 BORÅS PAK 13-10-26, PRS 225
3262 223 MALMÖ 18-9-24, LYXS kt 200
3263 223 1kr UPU stpl ... SÅGEN 2-24 175
3264 224 pr par STH 8-10-29 600
3265 225 BORÅS 28-8-28, vackert 4-block 5kr 2000
3266 225 5Kr par STH 2-2-28, vackert mittstpl , perfekt tandning 1250
3267 225 STH 24-1-28, hel rv obet 2:a 750
3268 225 bra stpl 5 kr med marginal 700
3269 225 bra stpl ex 675
3270 225 ÄLVSERED 11-?-28, omv stpl, pr-lyx centr 600

225,5
GV 70ÅR OCH SENARE.

3271 226 PKP 215 A 12-2-37, PR 75
3272 226 pr-lyx STH pffs 20-6-28 60
3273 226 PKP 452 23-29-29, PRS 60
3274 226-30 G.V. 70 ÅR, Kpl bra stpl serie 70
3275 227 Lyxs STH pffs 16-6-28 150
3276 227 SVENLJUNGA 16-6-28, PR 1 DAG 100
3277 227 SVENLJUNGA 16-6-28, LYXS FDC 100
3278 227 STH PFSS 16-6-28, Första dag 75
3279 228 TORONTO CANADA Oc 8 1928, PRAKTs 250
3280 228 pr STh c st 14-8-28 100
3281 228 BRITTATORP 29-8-28, LYXS 100
3282 228 KRÅKSHULT 29-8-28, PR-LYXS 75
3283 228 KARLSTAD 29-6-28, PRAKT 70
3284 228 LUND 4-7-30, PR-LYXS 60
3285 228 TECKOMATORP 3-7-28, PRS 60
3286 228 PKP 418 26-9-28, PRAKT 50
3287 228 GRÄNGESBERG 3-7-28, PRS 50
3288 228 STH PFSS 16-6-28, Första dag, 15ö 50
3289 229 TORONTO CANADA Oc 8 1928, PRAKTs 300
3290 229 STH pffs 16-6-28, FDC prakt 100
3291 230 BORÅS 19-10-37, LYXS 75
3292 233a KRAMFORS 2-7-36, LYXS PAR 250
3293 233a 4-BLOCK, PR-LYX TOMELILLA 21-2-33 200
3294 233a NORRKÖPING 7-10-33, fint 4-block 200
3295 233a TROLLHÄTTAN 20-10-35, PR-LYX 200
3296 233a Fagersta 25-11-33 150
3297 233a SVENLJUNGA 29-11-33, LYXS 5 kr 150
3298 233a GBG 27-9-32, PRS 125
3299 233a HALMSTAD 15-10-35, AB-PR 100
3300 233a STAFFANSTORP 9-11-38. LYXS rekonstr par 100
3301 233a STH 20-10-34, PR 100
3302 233a VETLANDA 18-11-35, PRS lodr par 90
3303 233a GBG 10-2-39, PRS 75
3304 233a NORRKÖPING 19-8-37, PR 75
3305 233a STH 27-8-35, PRAKT 75
3306 233a VETLANDA 11-9-35, prakt 75
3307 233a VETLANDA 22-11-35, AB-PRS vågr par 50
3308 233a VETLANDA 6-11-35, PRS par hö ex ktt 40
3309 233a,b 5kr 2st PR-LYXcentr ex, lätta delstpl 125
3310 233avar VETL... 2-9, välc. grönt streck i hö marg 75
3311 233b 5kr slottet vitt ppr, lyxc stpl ex 120
3312 233b omv violett stpl 24-2, 50
3313 235A PKXP No 42 b 9-12-32, SUPRB stpl 100
3314 235A Runsten 30-3-33, prakt 30
3315 235Av SALA 4-1-35, PRS, FLAMMA 200
3316 235AvPI GU... 5-11, Flamma F 500 120
3317 238 5ö typ 1, bra hörn stpl ex 110
3318 238 GBG 19-1-38 100
3319 238 5ö Sparbanken lätt stpl. praktcentr 80
3320 238 5Ö TYP 1 POSTSPARBANKEN, pr-lyxc, stpl vä 70
3321 239A SÖLVESBORG 30-1-34, PR 40
3322 239C gbg lbr 15-1-34, pr-lyxs 100
3323 239C FALKENBERG 5-2-34, PRS 50
3324 239E WALDEMARSVIK 13-2-33, AB-PRS 50
3325 240A STH 2 AVG 27-4-36, LYXS 55
3326 240API MARI... 11-7-33, Flaggstång 125
3327 240PI 5ö FLAGGSTÅNG, pr-lyx centr 3-4-35 150
3328 240PI TORSÅS 12-3, par hö ex Flaggstång 125
3329 240PI 5ö lätt stpl Flaggstång 100
3330 240PIII par hö ex vita fläcken , kt,streck stpl, 100
3331 241A STH 24 16-5-37, PR 50
3332 241C LJUSDAL LBR 29-5-35, PR 60
3333 241C VENTZELHOLM 20-1-35, PR-LYXS 50
3334 241C YSTAD 15-4-35, PR 50
3335 242A GREVIE 19-3-35, LYXS 60
3336 242A VOLGSELE 21-5-35, PR-LYX 60
3337 242A MORTORP 20-5-35, LYXS 50
3338 242C LINDSTORP 11-3-35, PR 50
3339 243 RÅSUNDA 30-4-35, LYXS 70
3340 244 LOMSJÖ 9-5-35, pr 50
3341 244 ESLÖV 29-4-35, PRS 40
3342 245 KÖPING 4-4-35, PR 60Ö 50
3343 246A Skattungbyn 1-11-36, LYXs , ngt kt 75
3344 246A SÖLVESBORG 19-8-36, LYXS 60
3345 246A STIGTOMTA 14-2-38, PR 40
3346 247C ÖFVERTÄNGER 30-3-36, LYXS 10ö 150
3347 248A FRA SVERIGE pr-lyxs 3-strip 150
3348 248A RÄPPLINGE 19-4-36, LYXS 100
3349 248A Malung 15-7-36, lyxs 75
3350 248A PKP 281 14-5-36, PR-LYX 60
3351 248C FRA SVERIGE I RAM 50
3352 249 JÄRNFORSEN POMB 1 15-12-36, P-LYX 200
3353 249 LYRESTAD 15-9-36, PR-LYXs, R VG 75
3354 250 Tjörnarp 20-2-36, Lyx plåtskarvpar 200
3355 250 UDDEVALLA 18-12-36, PR-LYX 25ö 100
3356 250 KUSTFLOTTAN 11-9-42, p-lyxs ,kttyp Vb, 50
3357 251 TURKU 10-VI-36 ÅBO, LYXS 300
3358 251 HÖGANÄS A 30-7-36 LYXS 100
3359 251 OCKELBO 9-5-36, PRAKT 60
3360 251 HÄSSLEHOLM 6-9-36, PR-LYXS, 30ö 50
3361 252 Gropen 30-9-36, pr-lyx 35Ö 150
3362 252 EKOLSUND 6-4-36, PR-LYX 35ö 150
3363 252 FAGERVIKSVERKEN 1-6-36, LYXs 35ö 125
3364 252 MÖLLTORP 27-10-37, PR-LYX 100
3365 252 GBG 23-5-36, LYXS 100
3366 252 KALLSEDET POMB 1 23-7-36, LYXS 35ö, stämpel F postal 125kr 100
3367 252 UDDEHOLM 23-11-36, PR-LYX 35ö 100
3368 252 FURUSUND 31-12-36, PR 35ö 60
3369 252 KUNGSHUSBY 24-2-37, PR-LYXS 50
3370 253 20Ö lyx CENTR, ...stad 8-7-21 är nr153 100
3371 253 HOVA 15-3-37 PR-LYXS 40ö 60
3372 253 STH 20 10-6-37 PRS, nr 430 på framsid 50
3373 255 MJÖBÄCK 11-4-37, LYXS 150
3374 255 GÄLLERSTA 21-9-36, PR-LYX 50ö 100
3375 255 LÅNGTRÄSK 6-5-37, PRAKT 75
3376 255 GBG A 15-6-36, LYXS 60
3377 255 VIMMERBY 25-3-57, PR 50Ö 50
3378 256 BY KYRKBY 28-5-36, PRAKT, svår valör 75
3379 256 gbg pak 18-12-36, pr 60ö svår 75
3380 256 HID 25-1-37, PR-LYXS 60ö 65
3381 256 STH 5 J 22-7-36, PR-LYXS 50
3382 257 LÖFBERGA 10-4-36, PRAKT 90
3383 257 EKSJÖ 25-2-36, PR-LYXS, ngt ktt 60
3384 257 SKARVSJÖBY 23-2-39, PRS 60
3385 258 4-STRIP varje märke pr-lyx Borås -37 225
3386 258 Borås 8-8-38, pr-lyxs 100
3387 258 Hasselfors 8-8-36 100
3388 258 MALMÖ SJ. A. 23-3-38, PR 100
3389 258 MALMÖ PAK A 30-7-36, PRAKT 100
3390 258 Borås Pak 12-11-37, PRS 75
3391 258 MALMÖ 6-6-36, PR 50
3392 259A STH 2 16-6-38, PR-LYXex 60
3393 259API Swedenborg, 2 sid, streck över 10, stpl 75
3394 259Av2 stpl 4-38, streck i 1 75
3395 259B1 SPÅNGA LBR 31-8-39, PRAKT 40
3396 259BC LIDINGÖ 1 18-7-38, rv stpl 150
3397 259BC STOC)KHOLM 7 8-39, fint par 150
3398 259BC PKP 335 25-6-39, AB-PR 150
3399 259BC 10ö lätt maskinstpl par bra marg 135
3400 259BC BORLÄNGE 16- 125
3401 259BC YSTAD 29-8-38, AB 125
3402 259BC UMEÅ 4-11-39, rättv stpl 120
3403 259BC HAS... 21-6-38 lätt mittstpl 120
3404 259BC bra stpl par 110
3405 259BCC LANDSKRONA, BRA MARG 150
3406 259CB VIGGE 5-3-38, AB-PR 150
3407 259CB RYDBO 27-5-39, AB-PR 150
3408 259CB 10ö bra stpl par 130
3409 259CB GBG LBR 18-8-38, fint par på klipp 125
3410 259CB PKP 322 7-9-38, rättv stpl 110
3411 259CB STH 11-5-38, rättvänd stpl 100
3412 259CB maskinstpl bra par Swedenborg 100
3413 261A TISSLESKOG 21-6-38, PRS 100
3414 261A MALÅ-VÄNNÄS 22-5-39, PR-LYXS 100
3415 261B1 ÖSMO 20-938, PR 75
3416 261BC GÖTEBORG 10-5-39, PRAKT 250
3417 261BC GÖTEBORG 29-8-38, PRAKTEX 200
3418 261BC GBG LBR 24-1-39, AB-PR 150
3419 261BC Rättv (STH) 22-5-38, 100
3420 261C POSTDIREKTIONEN 30-8-38, LYXS klip 60
3421 261CB GÖTEBORG 20-5-39, Mittstpl 125
3422 261CB FALKÖPING 8-, Rättvänd stpl 100
3423 261CB STH LBR -38 rättvänd stpl 100
3424 262A KALIX A 7-6-38, LYXS 75
3425 262A SPÅNGA 2-9-38, LYX 75
3426 262A FLEN LBR 20-8-38, LYXS 60
3427 262B1 STORVIK LBR 26-9-38, PR 100
3428 262B2 LYRESTAD 2-7-38, LYX, R VG 125
3429 262BC SORSELE 18-5-38, 4-BLOCK 250
3430 262BC HERNÖSAND 21-9-38 150
3431 262BC NORSJÖ 6-10-38, rättv stpl 125
3432 262BC sth 11-42, STPL UPPTILL 100
3433 262C ULRICEHAMN 18-6-38LYXS 70
3434 262CB STO... , 15ö bra stpl par 150
3435 262CB SKELLEFTEHAMN 10-8-38M rättvänd stpl 150
3436 262CB STH 2 5-2-(39?) 120
3437 262CB Gripenberg 29-9-39, ab-prs par 110
3438 263 ANEBY 21-12-38, PR-LYX 20ö 75
3439 263 GRÄNNA 18-7-38, PR-LYX 20ö 60
3440 263 SJÖTORP 17-10-38, LYXS, R VG 60
3441 264 STH 6 J 19-8-38, PR-LYX 60
3442 265 STH AVG LBR 29-8-40, LYX 100
3443 265 STH 3 25-10-39, LYXS 90
3444 265 LILLHAGEN 17-1-39, LYXS 50
3445 265 STH 5 10-6-39, PR-LYX 50
3446 266Avar STORRUMAN 15-10-38, 2st felskurna på klipp 75
3447 266Avar STRUMAN 15-10-38, felskuret på klipp 50
3448 266BC TOFTEHÖG 18-3-39, PR 175
3449 266BC GÄVLE 1 LBR 23-8-39, PR 175
3450 266BC STH 29-6-38, mittst 4-block, bred marg 150
3451 266BC UPPSALA , SUPER MARG 140
3452 266BC HÄLSINGBORG 29-6-38, AB-PR 125
3453 266BC rv st -38 100
3454 266BC LUND 1 x-7-x-, mkt bred marg 100
3455 266BC rättv stpl 3-4-39 100
3456 266BC rättvänd stpl 26-12.. 75
3457 266BC GBG -39 rättv stpl bred marg 70
3458 266CB GBG 30-6-38, fint 4-block 150
3459 266CB BORÅS 26-12?38, AB-PR 150
3460 266CB BRA STPL PAR 110
3461 266CB Helsingborg 17-7-39, ab-pr 110
3462 266CB BRA STPL PAR 5ö GV 80 ÅR 100
3463 266CB VARBERG 21-3-39, LYX marginal 100
3464 266CB EMMABODA 28-11-39 100
3465 266CB NORRKÖPING 1-7-38, rättv. tidig 100
3466 267A Falkenberg 5-8-39, pr-lyx 50
3467 267B1 PKP 307 F 11.8.39, LYXex 200
3468 267B1 PKXP No 42 B, 22-1-39, PR-LYXS, supermarginal 50
3469 267BC PKP 310 A 3-3-39, PRAKT 250
3470 267BC HÖLLVIKEN 15-8-38, PR-LYXS 200
3471 267BC PKP 379 7-10-38, LYXS, 2:a stpl 150
3472 267BC GÄVLE 1 LBR 23-5-39, VACKERT PAR 150
3473 267BC ÖRNSKÖLDSVIK 12-2-38, rv stpl 125
3474 267BC SKELLEFTEÅ 19-10-38, rättv stpl 125
3475 267BC bra stpl -39 3+4sid par 110
3476 267BC rv stpl ..NSBODA 6-12-38 110
3477 267BC SOR)SELE rättv stpl 110
3478 267BC VISSEFJERDA 4-1-39 rättvänd stpl 110
3479 267BC MALMÖ 17-12-38, omv 110
3480 267BC ÖVERKALIX POMB 2 8-6-39, bra par 100
3481 267BC HÖRBY LBR 25-4-39, klipp 100
3482 267BC HELSINGBORG 8-11-38, AB 100
3483 267BC stpl ...NN...23-10-38?
3484 267C BULLAREN 1-3-39, PR-LYX 100
3485 267C KUMLA LBR 16-5-38, PRAKT 50
3486 267C GBG 1 LBR 4-11-39, LYXS 40
3487 267CB PKP 4 A 15-2-39, PRAKT 250
3488 267CB Supermarginal ,rv Alingsås 20-6-38 200
3489 267CB STH 26-8-39, omv stpl ¤-block 200
3490 267CB PKP 272 10-12-38, AB-PRS 150
3491 267cb PITEÅ 23-1-39, SUPER MARG 150
3492 267CB LINKÖPING 7-9-38, AB-PR 150
3493 267CB KRISTIANSTAD 16-11-38, PRS 140
3494 267CB SUNDSVALL LBR 5-4-39, AB-PR 140
3495 267CB Fkmb Sundsvall-Hudiksv.-39 125
3496 267CB supermarginal ,stpl 17-4-38,ktspts 125
3497 267CB LÖDÖSE 26-10-39, RÄTTV STPL 120
3498 267CB K)ALLRÖR 8-12-38, AB 110
3499 267CB ESLÖV 19-10-38, PRS, kt 100
3500 267CB VÄSTERÅS 1 LBR 25-2-38, sidv 100
3501 267CB stpl 19-1-39, bred marginal 100
3502 269B2 LUND 1 LBR 20-7-39, PRS 200
3503 269BC BRA STPL PAR 5-1940 500
3504 269BC BASTUTRÄSK 30-12 325
3505 269BC bra stpl par 300
3506 269CB STH H 9-6-39, BRA PAR 500
3507 269CB BORÅS 8-4-40, PRS, 2:a stpl 500
3508 269CB stpl ...OLM -39 400
3509 269CB bra stpl par 300
3510 271 VIBORG 18-8-51, DANSK PRS 200
3511 271 RUDA 30-11-51, LYX 100
3512 271 ROSENFORS 19-2-49, PR-LYXS 40
3513 271 OTTENBYGÅRD 31-12-52, prs klipp 40
3514 272 TORFVED POB 1 21-1-55, PR-LYX , R ,VG 100
3515 273A Östervåla 15-9-42, prakt 100
3516 273A ÄLMHULT A 23-8-41, PR-LYX 50
3517 273BC2 PKXP 31-7-40, mycket fint par 550
3518 273BC2 KLINTEHAMN 2-11-40, AB-PR 550
3519 273BC2 HEL)SINGBORG -40, LYX centr par med bra marinal 500
3520 273BC2 FJÄLKINGE 21-10-46, FINT PAR 400
3521 273BC2 Lätt stpl nedtill, F 2200 300
3522 273CB PKP 359, 500
3523 273CB lätt stpl upptill 15- 500
3524 273CB1 BRA STPL PAR 10ö stora siffror 600
3525 273CB1 STH 19 G 21-11-40, LYXMARG klipp 550
3526 273cb1 stpl ...MO... 22-1-40, mittstpl lyxmarginal 400
3527 273CB1 lätt rättv stpl SA-NGA?, 300
3528 273CB2 BORÅS 3-8-40, rättv stpl, utan färgstreck 500
3529 274BB ORUP 15-2-49, LYX-PR par 100
3530 274BB GENERALSTYRELSEN 28-MAJ 1949 pr 60
3531 275A STH 16 8-4-49, LYX 100
3532 275C HIDINGEBRO 23-7-48, LYX 100
3533 275C HARALDSMÅLA 7-7-51, p-LYX 40
3534 276A ÖREBRO 1 LBR 10-7-44, LYXS 50
3535 276A ALSTERBRO 4-12-50,LYX 50
3536 276A KUITAINEN 28-5-42, PRAKT 50
3537 276A STH 2 AVG 11-6-43, LYX 50
3538 276A HILLERSTORP 24-10-50, PR-LYX 50
3539 276A GÄRDSLÖSA 20-1-51, LYXS, klipp 30
3540 276B1 GBG 1 30-12-43, LYX 75
3541 276B2 LILLMARKSBY 6-12-44, LYXS 100
3542 276BB FKMB BODEN-LULEÅ II 2-2-44, PRS 50
3543 277 STH 14 C 5-12-40, SUPERB 100
3544 277 LÅNGSHYTTAN 30-9-42, PR-LYX 75
3545 277 PORSI 6-11-41, PR KLIPP 25ö orange 60
3546 277 Bastuträsk 1945-11-02 pr-lyx 25ö AC län 60
3547 277 TRETJÄRN 3-10-45, PR 50
3548 277 ÖVERTÄNGER 15-11-41, PRAKT 50
3549 277 DROTTNINGSKÄR 26-10-41, PRS 50
3550 277 SÄVSJÖ 2-7-41, pr 50
3551 277 HJORTED 19-8-41 pr-LYXS 50
3552 277 STH 12 L 15-11-45, LYXS 50
3553 277 STH 5 F 28-11-45, PR-LYXS 50
3554 277 VERLEBO 20-8-41, PR på klipp 30
3555 279 FLISBY 5-5-41, LYX 60
3556 279 SKURUP 31-3-42, PR 50
3557 279 VARBERG 5-1-42, PR-LYX 30Ö 50
3558 279 SÄVSJÖ E 20-1-42, PR 40
3559 279ADPI 30ö blå, dubbelprägling i R, St 1-51, kt 50
3560 279ADPI 30ö blå, dubbelprägling i R, 7-51, 2ktt 45
3561 280 UNDERSÅKER 6-7-43, LYXS 35ö 50
3562 280 LYRESTAD 7-8-42, LYXs, R VG 50
3563 281 SUNNE 1-10-46, LYX 200
3564 281 LUND 1 H 11-1-46, LYX 100
3565 281 HJORTHAGEN 31-7-50, LYX 100
3566 281 BIE 9-4-43, PR-LYX 75
3567 281 FLEN B 12-2-52, PR-LYX 60
3568 281 ANDERSLÖV 22-9-43, PR 50
3569 282v2 45ö streck kind-krage, lätt stpl ned hö 100
3570 283 FRÖDINGE 30-4-42, PR-LYX 50
3571 283 VÄSTERÅS 8-10-42, PR-LYX 50
3572 286 SÖDRA SUNDERBYN 19-12-42, LYXS 70
3573 286 STORSJÖ 28-5-45, LYXS KLIPP 50
3574 286 STÄLLDALEN 9-10-47, LYXS 30
3575 286 TRANEBERG 22-12-42, LYXS 30
3576 287 TINGSTÄDE 25-2-52, LYX 65ö 200
3577 291 Rättvänd 8-6-25, 35 ö 50
3578 292 MORA 23-11-60 , PRAKT 85ö brun 60
3579 293 SJÖBO 15-11-41, LYXS 100
3580 294 NORRKÖPING 12 C 16-12-64, LYX 60
3581 294 SJÖTORP 23-10-61, LYXS, R VG 60
3582 296 ÄLVSERED 11-5-51, PR-LYXS 110ö 60
3583 296 STH 20 16-7-48, PR-LYXEX 60
3584 296 ÅLBERGA 30-11-51, PR 40
3585 298 KRISTINEHAMN 19-2-46, LYXS 100
3586 299 JÖNKÖPING 6 24-6-65, PRAKT 1,20 blå 100
3587 300v1 1,40 KR FLOUR 3-STRIP ...ANSTAD-69 160
3588 300v1 1,40KR med flourescens stpl ...BERG 2-69 75
3589 301 STH 20 K 7-12-43, P-LYX 50
3590 301v 1,40 FLOUR b... PAR 15-4-6X 100
3591 304 HEMSE 24-4-57, LYX 75
3592 304 HAMMARBYHÖJDEN A 17-3-56, PR-LYX 60
3593 304 LEKSAND C 11-3-59, PR 170ö 30
3594 304 WIMMERBY 10-9-57, LYXklipp 30
3595 305 KRYLBO 1 C 15-7-68, PR-LYX, 1,75 500
3596 305 1,75 TRE KR, 5-STRIP, FLEN 13-2-53 150
3597 305 GBG 3 J 20-12-52, hel sidv , svårt märke 125
3598 305 SNDVIKEN 18-1-52, 1,75 tre kr 100
3599 305 HAKKASBYN 12-8-52, PRS 100
3600 308 STH 19 17-10-56, LYX 60
3601 310 MALMÖ 1 6-10-56, LYX 2,10kr svår 300
3602 310 BERGHEM 15-12-59, LYX, 2,10KR 200
3603 310 STH 20 22-8-56, LYXS, svårt märke 100
3604 313 GÖTEBORG 30 C, 28-1-65, PR-LYX 35
3605 317 HÅLLAND 15-1-65, PR-LYX 60
3606 317 TANDSBYN 23-2-66, PR svårt märke 50
3607 317V1 RO... 11-1269 klipp med 3kr 3kr med florescens. F 500 140
3608 318BC TROLLENÄS 20-7-40, PRAKT 250
3609 318BC GBG 7-10-39, PRS 200
3610 318BC VEDEVÅG 21-5-40, vackert 6-block 200
3611 318BC GÅRDBY 16-1-40, PRAKT 150
3612 318BC SÄVSJÖ 23-6--39?, ser LYX ut 125
3613 318BC SÄVSJÖ 5-9-40, BC och B på klipp prs 110
3614 318BC stpl 28-2-39 100
3615 318BC HAGFORS 2.4.40 vackert 100
3616 318BC GBG 21-6-40, AB-PR PAR 100
3617 318BC STH AVG LBR 21-2-40 75
3618 318CB STORA ESSINGEN 14-5-39, PR-LYX 250
3619 318CB GBG LBR 24-3-39, PRAKT 150
3620 318CB SKELLEFTEÅ 31-3-38, ab med nr marg 125
3621 318CB BOLIDEN 27-4-39, LYXS 4-block 125
3622 318CB bra stpl par, 100
3623 318CB YSTAD 31-5-40, AB-PR 100
3624 318CB KARLSKRONA 27-10-39, pr-LYXs , 2:a stpl 100
3625 318CB BJUV 15-4-40 100
3626 319 HASSLERÖR 11-12-40 LYXS, R VG 75
3627 320B1 KIL 10-1-40, PR-LYX 150
3628 320B2 BÅSTAD LBR A 3-5-40, PR 125
3629 320B2 RÄTTVIK 14-9-40, PR 90
3630 320B2 RÄTTVIK 16-6-39, AB-PR 60
3631 320BC MALMÖ 12 1-2-40, AB-PR 675
3632 320BC ,259C klipp Hessleholm 4-3-40, AB-PR 550
3633 320BC NISSAFO(RS) 1-12-4. fint par 550
3634 320BC STH 12-X-39, mkt fint ex på ovanl klipp 500
3635 320BC STOCKHOLM15-8-40, hel sidv stpl 500
3636 320BC Lövånger 13-9-42, bra par 10ö Berzelius 500
3637 320BC lätt stpl lnjer, LYX MARG 475
3638 320BC STH 6-5-40, rättv stpl , klipp 450
3639 320BC YSTAD 7-9-39- 2 , AB-PR stpl 450
3640 320BC LIDINGÖ 13-10-39, rättv stpl 400
3641 320BC STO)CKHOLM 8-8-39, mycket fint par 400
3642 320BC BOLIDEN 10-1-39, PRS 4-BLOCK , övre ex obt litet riss. 300
3643 320BC Lätt stpl nedtill 300
3644 320CB GRÄSMARK POMB 1 19-8-39, LYXS+2a 600
3645 320CB HEMFOSA 11-11-39, vackert par 500
3646 320CB ULRICEHAMN E 18-11-39, PR-LYXS klipp + 2:a stpl 500
3647 320CB BOLIDEN 10-1-5-40, PRS 4-BLOCK , 500
3648 320CB BRA STPL PAR 425
3649 320CB stpl 4-2-41, bra marg. 400
3650 320CB LUDVIKA 18-1-40, VACKERT PAR 375
3651 320CB supermarginal, stpl 1941 LBR 375
3652 321A KVÄNUM 16-10-39, LYXS 75
3653 321A FÄLTPOST 162 22-7-40, LYXS 75
3654 321A MUNKEDAL 12-4-40, PR-LYX 60
3655 321A FÅGELFORS 17 -9 40 , PR-LYXS klipp 30
3656 321A Vissefjerda 1-10-40, PRAKT 30
3657 321BB BURGSVIK 1-7-40, PRS 200
3658 321BB ESLÖV 7-9-40, PR 150
3659 321BB TORSÖ 2-12-40, PR-LYX R VG 150
3660 321BB LYRESTAD 20-9-40, PR-LYXs, R VG 125
3661 321BB PKP 341C 12-11-40, AB-PR 110
3662 321BB AVESTA 1-3-41, PRAKT 100
3663 321BB SUNDHOLMEN 18-10-40, 2 prs 100
3664 321BB SKIVED 21-5-40 Sidvänd lyxcentr 100
3665 321BC DOROTEA 14-3-40, pr-lyx 350
3666 321BC MALMÖ 20-4-40, PR-LYX PAR 250
3667 321BC GBG 8-2-40, prakt 200
3668 321BC JULA 21-5-40, PRAKTPAR 160
3669 321BC STH 21-9-39, AB+ PRS 150
3670 321BC KÖINGE 7-8-39, PR-LYXS, ktspts 150
3671 321BC SANKT OLOF 5-4-40, PRS 150
3672 321BC ALINGSÅS 4-3-40, LYXs 150
3673 321BC Mora 15-10-39, rv stpl 125
3674 321BC Smedstorp 31-8-39 125
3675 321BC KRISTIANSTAD 6-5-40, pr-lyxs klipp 125
3676 321BC SORSELE 8-11-39, OMV PR-LYXS 110
3677 321BC STH 3 6-12-39, skyddsperf Å&Å 100
3678 321BC SKANSHOLM 11-1-40, PRS 2stpl 100
3679 321BC SORSELE 1-2-40, rättvänd 100
3680 321BC ARBOGA 8-8-39, PRS, LYX marg, ngt kt 100
3681 321C HUDDINGE 19-3-41, LYX 100
3682 321C Strömstad 3-7-39, lyxs 60
3683 321C ENERYDA 23-3-40, PR 40
3684 321CB BORÅS 28-7-39, PRAKTPAR 250
3685 321CB MALMÖ 13-11-39, AB-PRS 150
3686 321CB TORNEGÅRD 7-9-39, AB-PR 150
3687 321CB 15ö Lyx marg, Pk....26-9-39 110
3688 321CB PKP 61 7-4-40, rättv stpl 110
3689 323 STH 50 16-7-40, P-LYX 50
3690 324A KILLEBERG 4-11-40, PR-LYX 50
3691 324A FRITSLA POMB 1 24-1-41, PRS 40
3692 324A ÖSTERÄNG 28-7-41, PR 40
3693 324B2 TRÅVAD 3-1-41, LYX 100
3694 324BB ÖREBRO 1 A 1-4-41, PRAKT 50
3695 324bc 4-block KALMAR 1 B 13-9-40. PRS 250
3696 324BC BRA STPL PAR 200
3697 324BC BRA STPL PAR, ESKILST 200
3698 324BC TORUP 3-9-40, prakt 200
3699 324BC HALSBERG 5-8-40, ab-prs 150
3700 324BC SKELLEFTEÅ 14-5-40, PRS 150
3701 324BC STH 4-9-40, prs 3+4s par på klipp 150
3702 324BC MÖLNDAL LBR 11-7-40, rättvänd stpl 120
3703 324BC MÖLNDAL LBR 12-9-40, rättvänd stpl 120
3704 324CB YSTAD 20-12-40, 6-block, mkt bred marg 300
3705 324CB GREBBESTAD 24-8-40, PRAKTPAR 300
3706 324CB ÖREBRO 1 LBR 3-5-40, PRAKT 250
3707 324CB ALINGSÅS LBR 16-9-40, PR PAR 250
3708 324CB MALMÖ , FINT PAR 200
3709 324CB STH 16-8-40, AB-PR 200
3710 324CB stpl ....viken 29-3-40, bra stpl par 175
3711 324CB GLIMMINGSTORP 19-11-40, LYXS 2:st 150
3712 325 OSBY A 2-10-40, P-LYX 65
3713 325 HARG 22-5-40, LYXS 60
3714 325 MJÄLLOM 14-1-41, PR-LYXS 50
3715 326 ARVÅN 22-5-41, PRAKT 40
3716 326A TÄXAN POMB 1 30-1-41, LYXS 75
3717 326A GBG 1 LBR C 17-3-41, LYXS 60
3718 326A POSTANSTALTEN 8 NOV 40, violett 50
3719 326A HJORTKVARN 15-2-41, PRAKT 35
3720 326B2 GROPEN 4-4-41, PR-LYX 50
3721 326v2 ...HAMMAR 10-1-41, streck ÖVER 1740 140
3722 326v2 hörn stpl LBR, streck ÖVER 1740 100
3723 326v2 par GEF..., HÖ EX streck ÖVER 1740 100
3724 326v3 INGSBRO 3-2, streck i 0-SE 125
3725 327 JÖNKÖPING 18-12-40, PR-LYX 100
3726 328A OSLO 17-11-41, PRS ktspts 200
3727 328A TORSÖ 22-10-41 -LYX R VG 100
3728 328BB STH 21-5-41, PRAKT maskin stpl 90
3729 328BB PKP 221 21-11-41, PRAKT 75
3730 328v2P 5st stpl ex i olika stadier av plåtsår i R, F 1250 250
3731 328v2P S...VIK 22-8-41, plåtsår i R 75
3732 329 STH AVG PAK B 2-12-41, LYX 100
3733 329 STH 26 C 17-6-41, PR-LYX 50
3734 330BB GREBBESTAD 18-3-41, PRAKT 75
3735 331 LANDSKRONA B 5-3-41, PR-LYX 70
3736 331 EDSBRO 11-5-42 30
3737 332A STH 3 2-11-65, LYX 100
3738 332BC KRISTIANSTAD E 2-8-49, PR-LYX 4-BL 1000
3739 332BC KATRINEHOLM 3-2-53,lätt mitt stpl 4-Block, AB-PRAKT 750
3740 332BC KRISTIANSTAD 13-10-52, PRAKT obet anilinstreck på baksidan 500
3741 332BC STH 30-9-50, mycket fint par 400
3742 332BC B)ORÅS 11-X-XX, BRA STPL PAR 350
3743 332BC STOCK... , perfekt tandat 3+4sid par 350
3744 332BC STH TULL 22-3-51 300
3745 332BC HUSKVARNA 10-10-52, PRS, 2.a stpl korta tandspetsar 200
3746 332BC 5kr slottet 3+4sid par kt, stpl ...köping-52 150
3747 332C SANDVIKEN D 19-3-51, PR 40
3748 332CB MYCKET BRA STPL PAR SLOTTET, STH 26 450
3749 332CB STPL -40, mkt fint par 375
3750 332CB STO... 16-X-51 , perfekt tandat par 375
3751 332CB sth 5-8?, mittstpl ned 350
3752 332CB Fint par ...AMMARBY... 23-11 300
3753 332CB STO)CKHOLMS TULL, lätt mittstpl upp 300
3754 332CB LJUNGBY 22-5-50 250
3755 332CB Slottet 4+3sid stpl ...ILL, 2 ktt 150
3756 333A TORSÅS 2-12-41, PR 40
3757 333Av1 streckstpl 5Ö Hazelius , dp streck i HÖ ram 75
3758 333Av1 ...holm 5Ö Hazelius , dp streck i HÖ ram 60
3759 333B2 österbybruk 24-10-41, lyxs 100
3760 333BB STH 11-2-(4)1 50
3761 334 pr STH 8-5-46 100
3762 334 pr Filipstad 29-7-48 50
3763 335A Experimentalfältet 10-2-42, lyx 100
3764 335A FÄLTPOST 124 4-3-42, PR-LYXS 100
3765 335A Köping 24-1-42 75
3766 335A STH 30-6-43, lyxs 75
3767 335A ÖLANDS LINDBY 21-3-42, LYXS 50
3768 335B FKMB BODEN-LULEÅ 31-1-42, PR 100
3769 336 BORRBY 24-9-43, PR 120ö 100
3770 336 FALUN 13-11-41, PRAKTEX 120ö 100
3771 336 ÖVERHÖRNÄS 27-11-41, PRS 100
3772 336 GRIPENBERG 12-6-42, PRS 70
3773 337C AB-PR 10-Block på kl,STH-56 300
3774 337C 4-bl, RV mittstpl OSBY 29-12-53 200
3775 337C STOCKHOLM 8 7-1-53, PR 4- BLOCK 150
3776 338B1 POSTANSTALTEN 1207 22-4-43, PR 50
3777 340A3 ÖSTERSUND 13-7-42, vacker 75
3778 343 NORDANÅSBY POMB 1 13-1-43, PR-LYX 100
3779 343 GBG 8 3-8-43, pr-lyx 50
3780 344A KINNARP 27-7-43,PR 35
3781 344BB STH 3 A 26-6-43, PRAKT 4-BLOCK 500
3782 344BB ORSA 19-5-43, bra par stpl 1943 200
3783 344BB SKOG 27-7-43, bra par 175
3784 344BB Hälsi... 6-10-4(3) 150
3785 346 pr Tureberg 23-11-43 60
3786 346 EMMABODA 21-7-43, PR 60
3787 347BB GÅRDBY 10-11-43, pr 40
3788 348 VAXHOLM B 4-10-43, LYX 150
3789 348 LANNABRUK 10-8-44, LYXS 100
3790 348 Silinge 8-8-44,pr 75
3791 348 SKILLINGARYD 3-8-43, PR-LYX 70
3792 348 EMMABODA 28-1-44, PR-LYXS 90 ö 60
3793 348 UTANBRO 4-2-44, PR 50
3794 349B2 ASKERÖD 1-5-44, PR-LYXS 60
3795 350 SUNDSBRUK 9-3-44, PRS 60
3796 353BB ORSA 1-3-45, PRAKT svårt par 150
3797 356 FÄLTPOST 11228-2-45, PRS 60
3798 358A SJÖTORP 6-9-45 LYX, R VG 70
3799 358ADPII stpl 24-7-45, skuggat runt korset 125
3800 359A STH AVG LBR 13-10-45, PR-LYX 75
3801 359AvP STH 8-9-46 , 3ex på klipp AUTOMAT SKURNA, mittex var bruten penna 150
3802 359AvP STH 20-11 , klipp, var bruten penna 75
3803 359B2PI STH 8C 22-12-45, PR, men 2 ktspets 125
3804 359BBvP stpl stjärna upp, vä ex var bruten penna 100
3805 361B2 RIMBO 5-8-43, PR, extra stort 50
3806 361BB STH 12-12-45, AB-PR 25
3807 362 WIMMERBY 28-1-46, LYXklipp 90ö 30
3808 365BB HÄRNÖSAND 29-7-47,upp.del anilinstpl 90
3809 366A GBG LBR 10-9-46, PR-LYX 75
3810 366B2 LAGAN 13-12-46, LYXex extra bred marg 150
3811 366B2 LJUSARP 23-5-47, LYX 100
3812 368A MÄLARHÖJDEN 17-9-46, LYX 100
3813 369 KOSTA 14-2-47, PR-LYX 75
3814 369 ÅSELE 22-10-46, PR-LYX 50
3815 369 STACKETORP 17-12-46, PR LYXs klipp 40
3816 369A Gårdveda 30-11-46, p-LYXS på klipp 50
3817 371 KYLINGE 9-3-47, PR, svår stpl 150
3818 371 YTTERTURINGEN 9-1-47, pr-lyx 40ö 75
3819 371 GARGNÄS 9-4-47, PRAKT 35
3820 372A VÄTÖ 7-6-47, LYXS 60
3821 374 LANDSBRO 25-10-48, LYX 125
3822 375 ÖREBRO 21-10-47, PR 50
3823 377A VELLINGE 8-1-48, PR-LYX 60
3824 378 LUND 1 C 15-9-48, LYX 100
3825 379A HEBY 7-12-48, PRAKT 40
3826 381 BRÄCKE POB 3 1-6-51, LYX 1 kr 200
3827 381 STH 3-12-52, PR-LYX 75
3828 382A STH pffs 29-12-48, lyxs 50
3829 389A STH 4 L 8-12-49, PRAKT 50
3830 394 LEKSBERG 23-8-55 PR-LYXs, R VG 50
3831 394Ab ENSKEDE 1 L 29-10-64, PR-LYX 50
3832 394BBb KOLSVA 9-2-68, PR-LYX 50
3833 395TB MALMÖ 18-11-65, PR-LYX 150
3834 400A DYNEKÄRR 17-4-57, LYX KLIPP 50
3835 403A HORNSÖ 9-2-55, PR-LYX 20ögrå 50
3836 404B1 SÖDERTÄLJE 11-6-52 , PR-LYX 25ö 60
3837 404B1 UPPLANDS VÄSBT 29-1-54 , PR-LYX 25ö grå 50
3838 405 MÖRBYLÅNGA 2-10-53, PR-LYX på kl 40
3839 405 ÖLANDS EKETORP 2-10-56, sidv klipp 25
3840 405B2 VÄNERSBORG 24-2-54, PR-LYX 60
3841 406 WIMMERBY POMB 2 5-12-56, LYXklipp 60
3842 406 VERKEBÄCK POB 1 16-2-57, PRS klipp 40
3843 406A FLEROHOPP 8-10-54, LYXS klipp 50
3844 406A TORNGÅRD 2-10-54, LYXS klipp 50
3845 409 HAMMERDAL 19-2-54, PR-LYX 50
3846 413 LÅNGRÅDNA 31-3-59, LYXS klipp 30
3847 413A HULTARP 21-9-57, PR-LYXS klipp 40
3848 414A SÖDERKÖPING B 16-11-60, LYXS 60
3849 414A BJÄRGES 3-10-60, PR-LYX 50
3850 414BB STORA VIKA A 31-1-63, PRAKT 50
3851 416A TUNA 13-5-60, LYX 100
3852 416A AVESTA 1 E 31-10-60, PR-LYX 60
3853 416A RUDA 20-1-51, LYX 50
3854 416B1 MAGLEHEM 29-10-57, PR-LYX 75
3855 416B1 SMEDJEBACKEN C 2011-58, PR-LYX 60
3856 416B1 VISINGSÖ 7-4-59, PR-LYX 50
3857 416B2 SVENSTAVIK 4-10-60, PR-AB 30
3858 416DD1 , sx1 i LYX 4-bl STHG PFA 30-10-58 150
3859 416dd1sx2 KALMAR 11-10-65, LYXs 4bl 125
3860 416dd1sx2 Malmö 5-10-60, LYXs 4bl 100
3861 416dd2sx2 Malmö 5-10-60, LYXs 4bl 100
3862 419A MÖLNLYCKE POB 1 21-6-67, 3-str 2 prs 75
3863 420A KÅLLTORP 15-1-65, PR-LYX 60
3864 422A HÄRRYDA POB 1 19-10-67, PR 40
3865 428A SAMMAKKO 10-5-65, PR-LYX 50
3866 428A PÅLSBODA A 12-7-66, PR 30
3867 428B1 KALIX 1 E 26-12-66 PR-LYX 40
3868 428B2 VIKARBYN B 26-11-65, LYX 100
3869 429A HÄLLEFORS 5-9-67, PR-LYX 40
3870 429B1 ULLERVAD 10-3-67,P-YX 75
3871 429B2 HUARÖD 28-10-67, PR 40
3872 431 TRÄDET 15-12-65, PRAKT 50
3873 433B2 LYRESTAD 8-8-70, LYXs, R VG 40
3874 440BB KALMAR 11-10-66, LYXs 100
3875 449A LYSEKIL 28-12-53, PR-LYX 60
3876 450 LATORPSBRUK 9-11-53, PR-LYX 50
3877 454A STH 12 17-5-54, PR-LYX 40
3878 455 ÅMOTSFORS 1-9-54, LYX 1 KR 100
3879 456A STACKETORP 13-9-54, PRAKT 50
3880 458 SORSELE A 26-9-61 ,LYX 125
3881 458 STOCKHOLM 27 D 19-6-58, PR-LYX 50
3882 458 HEDVIGSDAL 31-3-60, PR-LYX 50ö 50
3883 460 STENKULLEN 9-5-59, PR-LYX 50
3884 462 Moliden 13-11-67, PR-LYX 70Ö 100
3885 462 ASARUM A 6-2-63, LYX 100
3886 462 HASSLERÖR 21-9-63 PR-LYXS, R VG 70
3887 462 ALINGSÅS 21-10-63 AVG PR-LYX 60
3888 462 HÖGANÄS 16-8-63, PR-LYX 50
3889 464 NÄR 16-3-62, PRAKT 50
3890 467 MALMÖ 30-11-60 LYX bbdd 4-BLOCK 90
3891 467A STAFFANSTORP 7-1-56, PRAKT-LYX 40
3892 467A ÖRSJÖ 26-10-55, PR LYXS 30
3893 467B1 LILLHAGEN 27-8-58, PR-LYX 60
3894 469 SKURUP A 19-5-56, PR-LYX 50
3895 471 ÅRYD 2-7-55, PRAKT 125
3896 471-75 Stockholmia 1955 , FDC stpl 9-blocksats, sällsynta 1300
3897 471-75 STOCKHOLMIA BLOCKSATS,BRA STPL 750
3898 471-75 bra stpl -1955 9-blockserie 700
3899 471-75 6-block serie LYXs STH 3-7-55 150
3900 471-75 Stockholmia 1955 bra stpl serie utst st 35
3901 471-75 Stockholmia 1955 bra stpl serie 30
3902 474 ÅRYD 2-7-55, PRAKT-LYXEX 250
3903 481 GÄVLE B 25-2-57, PR-LYX 50
3904 483A KRISTINEBERG 17-3-57, PR 40
3905 483BB KISA 16-2-57, PR-LYX 100
3906 486B2 BILLESHOLM 22-3-58, PR-LYX 50
3907 488B1 VARGÖN 29-4-58, PR-LYX 75
3908 495A AVESTA 1 E 20-10-58. LYX 100
3909 495A HUSKVARNA G 10-12-58, PR-LYX 50
3910 505A FARINGE 12-10-59, PR-LYX 50
3911 506 VÄRNHEM 22-1059, PR-LYX 50
3912 509A PKP 7-5-60, LYX 75
3913 509A GULLBRANDSTORP 5-7-60, PR 30ö 50
3914 520 FU 6-2-63, LYX 100
3915 520 GETINGE 21-6-61, PR-LYX 75
3916 520 UNDROM 13-1-62, PR-LYX 50
3917 521A STH 7 A 11 26-5-62, LYX 50
3918 521BB VÄNERSBORG 16-3-61, PR-LYX SAS 200
3919 524A DJURSHOLM 2 E 17-11-61, PR-LYX 50
3920 526A MORA 25-4-62, PR-LYX 50
3921 526API SÄFFLE14-2-62, streck på tryckpressen 100
3922 526B2PI Lätt stpl, streck på tryckpressen 50
3923 533 ÄSKLOSTER 4-10-63, PR-LYX 50
3924 535 GETINGE A 4-10-62, LYX 100
3925 535 ÄLVDALEN C 1-4-63 50
3926 544 NYE 5-6-63, PR , 35Ö 35
3927 544B2 SLITE 12-12-63, PR-LYX 40
3928 545 ÅMÅTSFORS 12-12-66, PR 40
3929 546A STH 90 D 30-7-63, LYX 75
3930 546A STH 90 D 30-7-63, PRLYX 40
3931 550 HALMSTAD 7 E 17-12-68, PR-LYX 50
3932 560 HASSLERÖR 11-6-65 LYX, R VG 100
3933 563 brålanda 14-3-73, lyx 60
3934 566A FELLINGSBRO 30-11-65, PR-LYX, 40ö 50
3935 586 HÄRRYDA POB 1 9-5-67, PR 75
3936 598 JÖNKÖPING 2-4-68, PR-LYX 3,70 KR 40
3937 641SX JULA 27-2-71, LYX 75
3938 658 TROLLHÄTTAN 20-10-69, LYX 60
3939 705SX VÄSTERVIK 29-12-71, LYX 70ö 150
3940 706SX VÄSTERVIK 29-12-71, LYX S 2 :a stpl 40
3941 709 VETLANDA 1 SVG AVD 28-10-70, p-lyx 40
3942 712BB MELLERUD 22-6-71, PRAKT 80
3943 715BB VÄSTRA FRÖLUNDA 16-2-72, PR-LYX 100
3944 724 VETLANDA 18-5-71, PR-LYX 55ö 50
3945 743B2 LINKÖPING 1 8-1-73, PR-LYX 40
3946 744BB GBG 53 A 11-10-72, LYX 65ö 50
3947 751BB LYRESTAD 5-9-72, LYX, R VG 200
3948 799 SMÅLANDSSTENAR 11-1-73, PR-LYX 75Ö 40
3949 825 MÖLNDAL 1 G 8-9-73, 75ö , LYX 75
3950 870 HÄLLEKIS A 14-4-76, LYX 1KR 50
3951 900 LINKÖPING B13-12-71, PR-LYX, 45Ö 50
3952 919A MORJÄRV 13-9-77, LYX, 1,10 KR 75
3953 919A VÄRNAMO 1 26-2-80, LYX, 1,10 KR 60
3954 939SX1v STH PFA 23-08-77, LYXS 90ö scout, enögde scout HÖ, 100
3955 939SX1v 90ö scout, klipp enögde scout vä, stpl 29-10-75 på klipp 75
3956 942 NÄSSJÖ 25-02-81, LYX 7 kr ballet 40
3957 952A PKP 211 3-8-78, LYX, 1,30 KR 60
3958 952A VÄRNAMO 2 B 28-10-79, LYX, 1,30 KR 50
3959 952B1 JÖNKÖPING 04-03 -80, 1,30KR 30
3960 952B2 NYKVARN 26-4-78, LYX, 1,30 KR 60
3961 956-57 BORÅS 1 19-6-76, P-LYX 1,30+ 3,40kr 150
3962 961 BORÅS 1 14-5-76, LYX 1,30 KR 60
3963 962-66 BORÅS 1 19-6-76, P-LYX 85ö 5 olika 150
3964 967 BORÅS 1 19-6-76, LYX 85ö 70
3965 968 BORÅS 1 19-6-76, LYX 1,90 KR 70
3966 976 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö 60
3967 978 MELLERUD 11-5-77, LYX 100
3968 980 KARLSTAD B 9-10-76, LYX 130ö 75
3969 980 MELLERUD21-2-79, LYX 75
3970 983-86 BORÅS 1 17-11-76, LYX 6 olika 125
3971 983-86 BORÅS 1 17-11-76, LYX 3 par 100
3972 987-88 BORÅS 1 17-11-76, LYX 1KR+ 1,30 KR 100
3973 989-90 BORÅS 1 10-2-77, LYX 1KR+ 1,30 K 100
3974 1000-5 BORÅS 1 3-5-77, P-LYX 5x 95ö 100
3975 1007 BORÅS 1 3-5-77, LYX 1,40 KR 50
3976 1016-20 Borås 8-10-77, 5st 110ö Lokaltrafik ,lyx 150
3977 1022 VETLANDA 21-121-77, LYX 75Ö 50
3978 1042 ÖVERKALIX 2-4-79, PR-LYX 50
3979 1058SX GBG 53 R 29-09-79, LYX 1,30KR 50
3980 1059SX FLODA 1 KASSA 4 29-01-79, PR-LYX 50
3981 1060SX FLODA 1 KASSA 4 29-01-79, LYX 60
3982 1079 Vittsjö a 11-7-80, LYX 1,30KR 60
3983 1082 GBG 53 R 01-11-79, lyx 50
3984 1083 GBG 53 R 01-11-79, lyx 50
3985 1108 KORPILOMBOLO A 8-11-80, LYX 1,30Kr 60
3986 1109 OFFERDAL 19-11-79, LYX, 130ö 60
3987 1114BB GBG 53 P 29-01-80, LYX 60
3988 1116BB GBG 53 P 29-01-80, LYX 60
3989 1122B2 HORN 18-12-80, LYX, inrikespost 50
3990 1149 BANKERYD 05-08-96 2KR 30
3991 1166 PKP 901 br B Polcirkeln 5-7-82, 1,65kr 50
3992 1177 HOHED C 11-07-86, LYX, 2,40kr 40
3993 1178 HOHED C 11-07-86, LYX, 2,40kr 60
3994 1197 NORRKÖPING 8-3-82 D, LYX 50
3995 1197 Vetlanda Skede 21-7-82,lyx 1.65kr 50
3996 1205 BANKERYD 30-07-97, 2,40 30
3997 1238 KVILLSFORS C 30-5-83 , LYX , 1,65 kr 60
3998 1313 BANKERYD 08-08-94, LYX 1,90 40
3999 1322 STOCKARYD 22-3-85,LYX 1,90KR 100
4000 1668var 5KR fisk på klipp stpl 92?, utan text under märket . Intressant VARIANT 250
4001 1668var 5KR fisk Posten SV. 990816, utan text under märket bara litet spår av texten . Intressant VARIANT 200
4002 1734 JÖNKÖPING 5A 23-09-97, LYX, 2,50 40
4003 1735 JÖNKÖPING 5A 23-09-97, LYX,2,50häst 40
4004 1739 JÖNKÖPING 05-06-27, lyx 5,50 35
4005 1761 JÖNKÖPING rull exp 24-6-07, LYX 50
4006 1791 VETLANDA 23-09-93, LYX 2,60 kr 40
4007 2049 JÖNKÖPING 12-5-98, LYX tiger 50
4008 2131 JÖNKÖPING RULL EXP 01-07-17, LYX 50
4009 2178 JÖNKÖPING 4-7-00, LYX föreningsbrev 50
4010 2178 JÖNKÖPING rull exp 17-9-00, LYX 50
4011 2238 JÖNKÖPING 2004-11-15, LYX 50
4012 2508-09 GARBO BLOCK SS3 mitt LYXs BROMMA 2005-11-16 250
4013 2508-09 GARBO BLOCK SS3 LYXs BROMMA 2005-11-16 på varje märke 250TJÄNSTE

4014 1 WEXIÖ 11-7-77, PR-LYXS 125
4015 1a DANDERYD (stpl troligen F 1000) 120
4016 1a Linköping 12- 100
4017 1a WESTERÅS 15-8-74, sidvänd vacker 100
4018 1a BERS... 18, fin 3ö 90
4019 1b MARIESTAD 25-3-74, AB-PR 150
4020 1b GEFLE 30-3-78, PR 150
4021 1b SKÖFDE , omv prs 125
4022 1b ARVIKA 7-11-79, LYXS 125
4023 1b 3ö st (MAR)IESTAD 4-7-74, AB 110
4024 1b WISBY 23-2-77, OMV PRS 90
4025 1c SKELLEFTEÅ 22-5-77, PR 200
4026 1c ÖREBRO 15-5-77, LYXS 125
4027 1c FALKÖPING 3-7-78, AB 120
4028 1c LIDKÖPING 21-7-77, AB-PR 110
4029 1c rv Hernö... 8-7-77 100
4030 1c LJUNGBY 20-9-79, PRS, 3,3,4 100
4031 1d WISBY 13-6-79, PR 200
4032 1d KÖPING 31-12-80, PRS 150
4033 1d GEFLE 21-5-78, PRAKT 150
4034 1dv2 STH 7-12-78, kartongppr, Ab 175
4035 1e LIDKÖPING 2-11-81, AB 100
4036 1e S)UNDSVALL omv stpl 100
4037 1e KARLSTAD 22-3-79, AB omv stpl 100
4038 1e TÖCKSFORS 28-2-86, hel sidvänd 100
4039 1e WISBY 19-12-79, sidvänd vacker 80
4040 1e STH C. 11-, VÄLC. VACKERT 70
4041 2a GÖTEBORG 23-10-78, OMV LYXS, 4ö svart, extrem färgstyrka för utgåvan. Raritet i denna färg. UNIK? 15000
4042 2a Westerås 17-9-80, prakts 250
4043 2a WESTERÅS 25-2-80, PRS 200
4044 2a MULSERYD 8-7-80, vackert AB 175
4045 2a UMEÅ 16-9-80, PRAKTS 150
4046 2a MULSERYD 13-4-82, PRS 4ö 125
4047 2b HÄGERSTAD 8-2-81, PR 250
4048 2b Umeå 21-12-81, AB-PRs 200
4049 2b QVIINGE 15-4-81, PR-LYXS 200
4050 2b BORÅS 5-4-80., PRAKT 125
4051 2c LULEÅ 4-3-82, PRS 225
4052 2c SKANÖR 2-6-82, PRAKTs 200
4053 2c UMEÅ 7-9-81, PR-LYXS 200
4054 2c NYKÖPING 23-5-81, PRAKT 200
4055 2c UMEÅ 26-11-81, PRAKT 200
4056 2c STH C. 17-5-81, prs, 4ö ljusgrå, lvht 175
4057 2c FALKÖPING 2-8-82, OMV PRS 175
4058 2c KALMAR 26-2-81, AB-PRS 175
4059 2c GEFLE 3-6-, AB-PR 175
4060 2c KARLSTAD 30-7-80 PR-LYXS 170
4061 2c Östersund 4-5-82, PRS 150
4062 2c ÖREBRO 18-1-82, AB , prc 125
4063 2c ÖSTERSUND 24-11-80, rättvänd stpl 100
4064 2c STH C 7-5-81, AB 100
4065 2cvar STH 2-4-81, v prs, dubbeltand, ovnligt på tjänste 160
4066 2var SOLLEFTEÅ16-7-80, tre punkter över ö 200
4067 3 5ö RÖD STPL ...PING -81 200
4068 3 MALMA 3-4-78? vacker rättvänd 100
4069 3a Hernösand 19-10-77 125
4070 3b Sollebrunn 29-11-83 150
4071 3b Luleå 19-1-76 100
4072 3b bra stpl ex, STH 11-12 100
4073 3b ÖREBRO 12-12-85, AB 95
4074 3b VERNAMO 1-3- rättvänd, prCENTR 90
4075 3b VERNAMO 4-3, ljus färg 90
4076 3c JULA 29-12-83, PRAKT 200
4077 3c KR...tad 13-7-82 100
4078 3c Luleå 7-2-79 100
4079 3c ÖSTERSUND 21-2-81, RÄTTVÄND stpl 80
4080 3d KIL 22-7-85, SUPERB stpl 300
4081 3d NORRKÖPING 2 TUR 24-5-87, P-LYXS 200
4082 3d BJÖRKETORP 14-1-86, AB-PR 150
4083 3d omv Skara 18-4-82 125
4084 3d GEFLE 16-4-85 100
4085 3d NYKÖPING 16-4-84, AB 75
4086 4a MARIESTAD 1-7-74, PRS, vht 100
4087 4b 6ö grå SÖDERHAMN 29-9-76, PRAKT 800
4088 4b HALMSTAD 1-10-75, LYXS PRAKTEX 800
4089 4b ULRICEHAMN 1-12-76, PR-LYXS 500
4090 4b BARNARP 4- ,kt, stpl F 800 400
4091 4c WISBY 18-9-75, PRAKT 6 ö olivaktigt grå 450
4092 4c GBG 8-5-75, AB 400
4093 4c GEFLE 1-7-74, AB, lite bläck påbalsid 300
4094 4c 6Ö olivgrå, stpl 24-3-78 250
4095 4d ÖSTANBRO 4-10-76,pr-lyx 1000
4096 4d LÅNGASJÖ27-3-79, AB 200
4097 4d NO(RRB)O 13-11-75, fint ex 125
4098 4e WÄRDE stpl , PRAKT 6ö 450
4099 4e NORRKÖPING 19-8-79, PRAKT 400
4100 4e MULSERYD 6-8-78, PRS 200
4101 4e HÖRBY 6-2-79, AB-PR 200
4102 4e LIDKÖPING 8-8-77, vackert 200
4103 4e HÖRBY 15-2-79, LYX men svagt tunn 150
4104 4f WESTERVIK 17-6-83, AB 175
4105 4f WESTERÅS 3-4-78, praktS 150
4106 4fv2 ADELÖF 31-5-86, PRS Kartongppr 200
4107 4g ÖRSUNDSBRO 12-2-82, PR 400
4108 4g KLINTEHAMN 19-4-82, LYXS 6ö 250
4109 4g NÅS 29-9-82, AB-PRS 200
4110 5 BOTHOLM 29-8-75, PRS 29-8-75, svår stpl 500
4111 5 MALÖGA 10-1-77, st gnmsl 2 stpl F 800 225
4112 5 FÄLTPOSTKONTORET 2- def 12ö , stpl F 3000 200
4113 5a STH NORR 9-1-74, 9-DAG, prs klipp 100
4114 5b LJUGARN16-2-78, PR-LYXS, rambrott vä 100
4115 5c1 ÖREBRO 12-6-74, PR 100
4116 5c1 AXVALL 13-6-77, PRAKT 100
4117 5c1 WESTERÅS 20-8-77, PR-LYXS 100
4118 5c2 SALSTAD 13-12-77, PR-LYXS 100
4119 5c2 GÄLLERSTA 1-5-78, LYXS 100
4120 5c2,VAR GÄLLERSTA 15-7-78, PR, FÄRGKULA upp hö ovan 12 ovalen 150
4121 5d HÄSTHOLMEN 22-7-78, LYX men lvht 200
4122 5e l.s.s 23-9-81, lyx EX PÅ KLIPP 250
4123 5e CHARLOTTENBERG 5-10-81, LYXS 125
4124 6a GEFLE 6-6-, mycket vackert ex 200
4125 6a STH 10-9-78, välcentr AB 170
4126 6b Mariestad 20-3-77, ab-pr 300
4127 6b NOR 9-2-83, LYXS 300
4128 6b KALMAR 10-1-79, hel sidvänd AB 200
4129 6b LIDKÖPING 8-10-79, PRS 200
4130 6b SKENINGE 31-7-79, LYXS, obet kt 200
4131 6b LULEÅ 13-4-79 150
4132 6c,v2 STH 29-9-81, kartong ppr AB 3,3,3 200
4133 6cv2 KARLSTAD 20-8, kartong ppr F 900 175
4134 6d UPSALA 6-3-82, PR-LYXS 300
4135 6d PATHAHOLM 30-12-81, PRS 200
4136 6d TÅGARP 15-4-80, PRS 200
4137 6d WARBERG 27-10-83, PRS 200
4138 6e NYKÖPING 9-3-83, PRS 350
4139 6e WESTERÅS 30-11-83, vackert ex 250
4140 6e HÖÖR 2-1-83,ab-pr ex 200
4141 6e KALMAR 13-10-82, omv pr 200
4142 6e KALMAR 13-2-83, PRS 125
4143 6e,v2 SUNDSVALL 23-5-83, kartong ppr 325
4144 6e,v2 LULEÅ 13-7-81, PRS, tjockt kartong ppr 300
4145 6j STH 14-6-80, AB, tydlig vira mark i ppr 150
4146 6v2 LULEÅ29-12-80, PRS, lodr veck men tjockt kartongpapper, intressant 150
4147 7 DANDERYD 9-7-81, LYXS , kht, svår stpl 150
4148 7 TROSA 4-4-80, PR-LYXS 125
4149 7 WES)TRA BODA 16-11-76, AB stpl 100 100
4150 7 ULLÅNGER 10-11-74, AB-PRS 100
4151 7a Wisby 10-10-74, prs klipp 150
4152 7a SKOG 18-12-74, AB-PR 150
4153 7a TUNSTA 6-2-74, 2 stpl, tunn, Stpl F 250 100
4154 7b Westerås 18-12-78,lyxs pr.ex 250
4155 7b 24ö WÄRDE PRstpl,ktspts 150
4156 7b HERNÖSAND 15-3-78, PRAKT 150
4157 7b STH 7-1-80, PRAKT 150
4158 7b SKARA 27-10-79, helsidv stpl, AB 100
4159 7b JULA 1-7-76, PRS 100
4160 7d MALMÖ 1-7-75, PRS ,AB, ktspts 150
4161 7d1 STRENGNÄS 10-1-80, 24ö gul, LYXs 200
4162 7d1 STH 15-11-80, 24ö gul 150
4163 7d1 MORA 1-7-81, PRS 125
4164 7e JÖNKÖPING 25-8-81, PRAKT 200
4165 7e EKSJÖ 19-12-76, PR-LYXS, lvht 100
4166 7e,var GEFLE 4-6-79, vit fl över vä 24, omv prs 75
4167 7fv2 Umeå 4-1-79, randigt kartongppr 225
4168 7fv2 KRIS)TIANSTAD 23-10-78, kartongppr 100
4169 7g STH 16-11-80, PR-LYXS 150
4170 7g HELSINGBORG, PR-LYXS 150
4171 7g WEXIÖ 25-10-92, PRS 150
4172 7g MALMÖ 21-12-80, PR-LYXS 125
4173 7g Westerås 22-7-81, pr-lyxs 125
4174 7g STALLARHOLMEN 11-6-80, PRS 100
4175 7g GBG 16-5-81, AB 75
4176 7g WENERSBORG 27-1-80, AB 75
4177 7gv2 RISEBERGA 21-4-79, PRS, kartongppr 250
4178 8 rv Malmö 100
4179 8c GAGNEF 12-12-79 100
4180 8d STH 3-7-79, PRS 125
4181 8d KRISTIANSTAD 6-11-79, AB 100
4182 8var 30ö t14 med spegeltryck, kt, LENHOFDA SÄLLSYNT TYDLIGT, f 1700 400
4183 9b ÅMÅL 8-3-77, LYXstpl, liten del av Wärde stämpel förtar ej intrycket från detta suberba ex 500
4184 9b ANBY 23-1-83, PR-LYX stpl , fräscht 350
4185 9b Arboga 22-9-77, tu fl. 175
4186 9b WES)TERÅS 2-2-79, vackert ex 160
4187 9c WOLLSJÖ 1-5-80, fint AB 250
4188 9c WI)SBY 6-2-79, fint ex 50ö 200
4189 9d LULEÅ 8-7-81, AB 200
4190 9d STH 2-3-80, OMV PRS 175
4191 10 blå HAPA... , svart STH 28-11, ovanligt 150
4192 10 fint hörnstpl ex 125
4193 10a RONNEBY 21-5-77, omv prs 150
4194 10b MALMÖ 20-2-77, LYXS 4,3,5, lvht 200
4195 10b WEXIÖ 6-2-77, PR men tu fl. 125
4196 10b LINKÖPING 4-7-77, PRAKTS, lätt hö ve 120
4197 10c STH 9-7-79, AB-PRS 175
4198 10d JÖNKÖPING 17-1-80, LYXcentr ,sidv st 150
4199 10e HERNÖSAND 17-11-80, PR-LYXS , ex Sjöman 200
4200 10g STH 12-3-81, PRAKT 300
4201 10g STH 2-6-82 200
4202 10g LINKÖPING 18-3-81?, LYXc vackert ex 175
4203 10g HER)NÖSAND -82 125
4204 10gvar UMEÅ 8-2-81, 2:a märkesbild synlig 200
4205 11 2ö 3-strip JÖNK RULL stpl 23-111-96 300
4206 11 VÄNERSBORG 17-10-12, PR-LYX 100
4207 11 ÖSTERSUND 4-8-00, PR-LYX 100
4208 11a TORSBY 5-3-92, LYXS 100
4209 12 10-BLOCK 3 ö GBG 12-11-10 200
4210 12 VOLLSJÖ 4-10-1900, PR-LYX 150
4211 12a STABY 7-11-82, PRS, 2 kttsptsar 200
4212 12a HALMSTAD 6-4-82, svår nyans 75
4213 12g MORA 15-4-15, LYXS 100
4214 12var 3ö felperf ,Nyköping 30-5, a nyans? 1000
4215 13A LINDESBERG 16-991, BLÅ PRS 200
4216 13Aa STH 28-11-86 C.5, liten stpl 75
4217 13B STH 1 TJ BR 19-11-10, PR 50
4218 14 GÖTEBORG RULL STPL 18-8-96, PRAKT-LYXS 110
4219 14 GÅSBORNSHYTTAN 18-7-11, LYXS 100
4220 14 JÖRLANDA 23-9-07, LYXS 50
4221 14a KARLSTAD 16-2-87, PRS 100
4222 14c 5ö 4-block, Östersund 3-9-90, prakt 200
4223 14e ÖSTERHANNINGE 18-5-98, PR-LYXS 100
4224 14f LOCKNEBYN 12-7-00, LYXS 150
4225 14var FLEN 16-6-88, felperforerad, stor del 2:a märkesbild 1500
4226 15b HALMSTAD 5-2-93, PR-LYX 1000
4227 15b HALMSTAD 24-5-94, PRS 300
4228 15b HALMSTAD 2-6-94, LYXS 6ö 300
4229 15b HEDEMORA 13-7-96, LYXS 250
4230 15b SVARTSJÖ 30-3-85,tryckvar i hö valörfält 200
4231 15c AB Hernösand 25-6-92 175
4232 15c STRÖMSTAD 17-3, VACKERT 175
4233 16A HERREVADSKLOSTER 23-9-90, PRS 125
4234 16A ENGELHOLM 20-9-89, stark BLÅ färg, bht 100
4235 16Aa STH NORR 2-1-85 , LYXS ANDRA DAG! 1000
4236 16Ad GODEGÅRD 7-6-91, LYX 100
4237 16Af BERNSHAMMAR 18-7-94, P-LYXS 60
4238 16Afv2 HÄRADS 18-3-96, LYXS , 2 punkter efter Sverige, skadade bokstäver i vä oval 125
4239 16Afv2 WESTERÅS 17-5-95 PRSS , kt, 2 punkter efter Sverige, skadade bokstäver i vä oval 50
4240 16B ÅNGBÅTS PXP 165? 27-11-00, 200
4241 16B JÖNKÖPING RULL STPL 15-9-96, PRAKT-LYXS 150
4242 16B JÖNKÖPING 5-12-96, PR RULL stpl 100
4243 16B IGGESUND 8-6-96, BLÅ STPL 100
4244 16B ESPHULT 21-1-98, LYXS 100
4245 16B STHLM 1 TJ .BR 30-3-10, PR-LYXS 75
4246 16B MOTTAGNINGSBEVIS, LYX på 10ö 75
4247 17b CHARLOTTENBERG 22-10-82, PR-LYXS 125
4248 17b wenersborg 11-3-84, prs 100
4249 17c LYRESTAD 8-5-84, PR-LYXex, R VG 200
4250 17cvar LINKÖPING 22-7-83, PRS, vit fläck vä 12 100
4251 17d MÅLILLA 5-12-84, PRS 125
4252 17d UDDEVALLA 26-6- 50
4253 18e,v2 Jönköping 10-1-88, ej färgfylldab., ab-pr 200
4254 18e,v2 NORBERG 4-2-88, pr-lyxs, ej färgfyllda 175
4255 18v2 HERNÖSAND 2-6-86, LYXS , ej färg b. 200
4256 18v2 Hernösand 28-6-89 100
4257 19 UMEÅ 26-2-95, PR-lyx 75
4258 19a LINKÖPING 23-8-92, LYXS 100
4259 19c FALUN 9-5-99, LYXS 100
4260 19c WESTERVIK 2-5-96, PR-LYX 100
4261 19d WESTERÅS 15-4-04, LYXS 100
4262 19v2 STORA MELLÖSA 23-5-92, pr saknar M 250
4263 19v2 YSTAD 7-5-92 saknar M ihö oval 200
4264 20b BERGA 18-6-83, PRAKT 200
4265 20b HELSINGBORG 5-9-82, PRAKT 200
4266 20b GEFLE 3-3-88, PRS 100
4267 20b NORBERG 29-5-87, PRS 100
4268 20b ARBOGA 14-6-83, PR-LYXS 100
4269 20b KARLSBORG 20-10-83, PRS 100
4270 20c BODEN 28-12-84, LYXS 200
4271 20c NÄSHULT 4-11-82, PR-YX 200
4272 20c NORSHOLM 3-11-82, PR-LYXS 125
4273 20c HEDEMORA 30-4-84, AB-PR 100
4274 20c SMEDJEBACKEN 21-5-84, AB 75
4275 20C,var KORPILOMBOLO 15-12-82, sista E saknas i hö oval 200
4276 20cv1 LIDKÖPING 6-10-82, Ä saknas, LYXs 300
4277 20d SMEDJEBACKEN 30-5-84, PRS 125
4278 20d SUNNE 20--3-85, svårare nyans F 350 100
4279 20d KARLSBORG 8-5-84, PRS, bläcknot på baksidan , 100st 24ö + signatur. har legat underst i gammal 100 bunt? 100
4280 21 JÖKÖPING RULL stpl 14-10-96, LYXS 250
4281 21 JÖNKÖPING RULL STPL 1-12-95, PRAKT 150
4282 21d MARSTRAND 27-5-87, LYXS 200
4283 21f KARLSBORG 8-3-92, OMV LYX 50
4284 21g ESLÖF 8-2-90, PR-LYXS övre vä hörn 75
4285 21i SANDHAMN 9-5-96, PR-LYX 100
4286 21v3 NORA 11-11-90, 2 punkter efter E 90
4287 21var VISBY 5-1-00, 2 MÄRKESBILDER, ovanligt 400
4288 22A 50öre i 4-BLOCK med marginal stpl OINLÖST, UTST OBJ 3000
4289 22A BROBY 22-4-91, PRAKT 200
4290 22A STORLIEN 7-11-89, PR-LYXS 100
4291 22Aa WESTERÅS 11-10-83, PR-LYXS, liten tu fl. 70
4292 22Ab HOLSÅKER 27-7-82, LYXS 125
4293 22Ab2 RÖ 28-3-85? 75
4294 22Ac JÖNKÖPING 20-5-87, LYXS 200
4295 22Ac FRÅNÖ 3-11-90, PRAKT 150
4296 22Ac STH 12-5-84, sidvänd, AB, fint ex 60
4297 22Ad MALMÖ 19-2-86, PRAKT 100
4298 22Ad KALMAR 7-2-89,AB 95
4299 22Ad JÖNKÖPING 9-7-85, AB-PRS fin färg 90
4300 22Ad UDDEVALLA 23-12-87, hel sidvänd 65
4301 22Ad,v2 50ö skadat i, ...LULEÅ -87F 600 175
4302 22Adv1 WÄRING 13-5-87, PR-LYXS, kt, skadat E 200
4303 22Adv2 KARLSTAD 14-8-85, LYXS, skadat E 300
4304 22Ae MALMÖ PAKET 14-11-90, PR-LYXS 125
4305 22Ae STH C 4. 1-6-89, PRS 100
4306 22Ae KRISTIANSTAD 1-12-90, WÄRDE stpl 100
4307 22Ae LINKÖPING 5-8-89, LYXS 100
4308 22Af KÖPING 16-6-92, PRAKT 125
4309 22Af ÖFVERTORNEÅ 6-5-91, PRS 100
4310 22Af LJUNGSKILE 30-4-92, PRS 100
4311 22Af LINKÖPING 18-3-89, PR-LYXS 100
4312 22Af,v1 KARLSBORG 30-5-90, P-LYXS skadat E 250
4313 22Ag KARLSKRONA 13-4-, PRS 110
4314 22Ag MARIESTAD 10-8-92, PRS 100
4315 22Ag SVARTSJÖ 11-8-92, PRS 100
4316 22Ag VIFSTAVARF3-6-92, PRS 100
4317 22Ag RÄTANSBYN 9-4-92, AB-PRS 90
4318 22Ag TRANSTRAND 17-10-98, PRS 90
4319 22Ag HALMSTAD 4-2-92, hel sidvänd 75
4320 22Ag HÅNGSDALA 20-12-92 12-92, hel sidvänd 75
4321 22Ag MOLKOM 18-1-92 60
4322 22Ag, var 50ö postfrisk gumering kvar stpl FS...19-9-94, OVANLIGT 150
4323 22Av2 ÅSELE 9-1-91, skadat I , F 600 100
4324 22B TIDAVAD 9-2-93, pr-lyxs 1000
4325 22B LINKÖPING 18-11-92, PRAKTEX 900
4326 22B KRISTIANSTAD 17-2-93, AB-PRAKT 650
4327 22B LIDKÖPING 1-12-93, PRS 50 röd TYP2 600
4328 22B RYDSGÅRD 10-6-93 hel sidvänd AB+, på LYX centr märke. 3-4, 5,3-4 50 röd TYP2 550
4329 22B LIDKÖPING 13-4-98, PRS 500
4330 22B YSTAD 29-6-94, PRAKT 500
4331 22B HÖRBY 22-12-93, PRS. 50ö röd typ 2 500
4332 22B STH 20-7-93, OMV LYX 50 röd TYP2 500
4333 22B KALFSUND 29-4-190(0) 400
4334 22B STRENGNÄS 29-6-94, AB-PR 50 röd t2 400
4335 22B MARMA 12-11-95, sidvänd AB 50 röd TYP2 350
4336 22B KALMAR 3-2-93, TYP 2, bra AB 350
4337 22B HUDIKSVALL 25 -8 -93 AB 50 röd t2 300
4338 22B KARLSKRONA 3-6-93, vacker men tunn 190
4339 22f ESPÖ 14-9-94, hel sidv, fint ex 100
4340 23 SUNNE 101-2-97, LYXEX 400
4341 23 JÖNKÖPING RULLSTPL 2-9-96, LYXS 300
4342 23b KISA 12-5-14, LYEX 300
4343 24 STH 8-3-92 vacker 100
4344 24Ae ÅSELE 22-9-93, PRAKT 125
4345 24Ae STH S 14-6-94, LYXS 100
4346 24B LÖSEN ERLAGD, PR-LYXstpl 150
4347 24e KARLSKRONA 29-4-91, PR 100
4348 25v4 ÖSTAVAL,L , i = 2 prickar 90
4349 25v5 MALMÖ 8-2- , mycket tydlig ÖKE 150
4350 25var STH 5-3-xx, var defpåtryck hö krona 75
4351 27vm 1ö tjänste vm krona , raritet i stpl skick 4000
4352 30vm WIMMERBY 13-5-12, PRS 3-STRIP 300
4353 31 TUN 11-4-18, LYX 4-BLOCK 125
4354 31 8ö 4-block BORLÄNGE 8-9-18, LYXS 100
4355 32 HA... 3-6-12, 10ö omv krona 400
4356 33 GÖTEBORG 1-4-11, PR-LYXS 50
4357 33 KARLSKRONA 1-11-11, PR-LYXS 50
4358 35 SKILLINGARYD 11-7-14, LYXS 75
4359 35 SKILLINGARYD 13-6-14, PRAKTS 60
4360 35 SALTSJÖBADEN 6-10-15, PRS 50
4361 36 GBG 3-2-12, PR-LYX EX 30ö 90
4362 37 STH 13-3-11, 50 Ö LYXS 70
4363 37 SUNDSVALL 3-8-16, PR 50
4364 38 WAXHOLM 6-3-19, PRS 150
4365 38 GÄFLE 11-9-18, AB-PR 50
4366 39 ÖREBRO 1-5-17, PRAKT 5 200
4367 39 MALMÖ 13-9-16, PRAKTEX 200
4368 39 ÖREBRO 17-12-17, PR-LYXS 160
4369 39 KRISTIANSTAD 6-2-18, PRAKT 150
4370 39 ÖREBRO 17-4-16, PRAKT 150
4371 39 PRAKT4-BLOCK STPL STH 1916, F 250 100
4372 39 Borlänge 1-12-17, prklipp 100
4373 39 Borlänge 1-7-18, 5 kr 3-strip prklipp 100
4374 39 vadstena 31-7-17, lyxcentr, sidv stpl 100
4375 39 ORSA 5-10-18, 5KR vacker sidv. 50
4376 40-54 vm linjer kpl serie inkl extra 8ö cz, F 800 175
4377 41 KYRKHULT 22-8-18, PR-LYXS 60
4378 41cx TÅ... 9--, VM cx 50
4379 43cx JÖNKÖPING 16-12-16, PR-LYXS 200
4380 43cx STH 20-3-16, AB-PR 50
4381 43cx 4ö vm/ ...ÖSAND 2-14 40
4382 43cxz 4ö vm /+ KPV, streckstpl tydligtKPV 125
4383 43cxz 4ö vm/+ KPV ...SBY 3-, F 300 100
4384 44 Skurup 3-6-18, LYXS 5ö 75
4385 44 GÖTEBORG PAK 15-5-17, LYXS 50
4386 45 VÄSTERÅS 27-12-19, PR-LYXS svår 7ö 150
4387 46 8ö 3-strip, PLK 228 28-3-1919, ovanligt 250
4388 46acz 8ö tydligt vm KPV \, stpl A... 14-11 125
4389 46bcz 8ö tydligt vm KPV \, stpl A... 15... L 120
4390 46cz 8ö 3-strip, 24-2-1919, ovanligt tydl KPV 450
4391 46cz 8ö .. OLM 1 -19 , tydligt KPV 150
4392 47 LÖSEN ÖRE, PRAKTEX 100
4393 47 LÖSEN ÖRE, PR-LYXs ex 60
4394 47 RIMBO 4-5-17, PRS 10 ö 30
4395 47cx VÄNERSBORG 11-2-15, PR-LYX 150
4396 47cx ALSEN 5-7-15, PRAKTEX 125
4397 47cx STH 1 TJ BR 9-4-15, LYXS 110
4398 47cx GBG 13-2-15, LYXS 100
4399 47cx STH 1 TJ BR 9-1-15, PLYXS 75
4400 50 20ö linjer+ KPV, 20ö stpl 75
4401 50 VISBORGS SLÄTT 5-5-14, PRS 50
4402 51 REFVINGEHED 2-5-19. PR-LYX 150
4403 51 ÖREBRO 29-12-16, PR-LYXS 60
4404 51 ÖREBRO AFG AFD 7-3-17 PR-LYXS 50
4405 51 BRÄNNARP 10-6-20, PRS 50
4406 51cx PKP... 8-9-1. 25Ö OMV VM F 500 150
4407 51cx 25ö omv vm / H)ärnös... F 500 125
4408 52cx STRÄNGNÄS 1-4-16, PRAKT 150
4409 52cx FALKÖPING 16-12-14, AB-PR, cx F 200 125
4410 52cx 30ö omv vm / , omv prs Boden 21-3-18 100
4411 52cx 30ö stpl ..NERSBOR- 16 50
4412 52cx 30ö vm/ SOLLEFTEÅ 6-5-16, F 200 50
4413 52cx 30ö vm/ stpl ... F , välcentr, F 200 45
4414 53 VÄNERSBORG 29-1-18, PR-LYXS 75
4415 54cc GÄFLE 10-6-18, PR-LYXS 70
4416 57 ÖSTERFORSSA 18-2-10, Y Å, F 125 100


LÖSEN
4417 1 GRUMS 17-2-77, PRS 300
4418 1 TUNSTA 23-5-76, prakts, 300
4419 1 Hackås 18-11-78 125
4420 1 OINLÖST på 1ö lösen 125
4421 1 M... 31-12-7, PR centr fint ex 125
4422 1 BO(RN) 4-6-78, intensivt svart, välcentr. 100
4423 1 1ö LYX centr , hörnstpl upp hö 100
4424 1v KALMAR 4-3-79, LYXS på 1ö intensivt svart färgstyrka 10, svår i denna kvalitet 500
4425 2 15-block, AB-PR centr,Hudiksvall stpl 1879 900
4426 2 4-BLOCK 3ö orderst Hudiksvall 375
4427 2 FINSK KORK STPL, PRS 250
4428 2 LYSE 26-4-90, 3 ö t 14, PRAKTS 175
4429 2 3ö 2 nyanser stpl 74, välcentr 175
4430 2a RUTE30-4-75, PR CENTR 125
4431 2a 3ö stpl 4-74 praktcentr 100
4432 2b KNISLINGE 27-6-79, färgstark 3ö 100
4433 2b 3ö hörnstpl WA 80
4434 2b,v NÄSRÄM, kartong ppr, F 500 100
4435 2bv LAXÅ 28-9-80, PRS, kartongppr, extrem färgstyrka 175
4436 3 21 BLOCK STPL FÄRILA 1-10-78, STÖRSTA KÄNDA ENHET. UTST OBJ. 2000
4437 3 ESLÖF ODATERAD 2 RINGSTPL 100
4438 3 5Ö ...STAD, lyx CENTR 90
4439 3a 5ö BLÅ KORK stämpel, prakt 300
4440 3a POSTINSPEKTIONEN W.D. 22-2-80, BLÅ OMV PRAKTstpl 200
4441 3a OI(nlöst) stpl , pr-lyx centr 110
4442 3a 5ö brun, hörnstpl ... tor.., ab-prc 100
4443 3b OINLÖST PRS på 5ö 250
4444 3b LEKERYD 2-4-82, LYXS 200
4445 3b GBG 28-X-75, VACKER 150
4446 3b 5ö STH 11-9-75, pr-lyxcentr 100
4447 4 var: 2märkesbilder 150
4448 4a hörn stpl ... ÄS, 175
4449 4a 6ö orangegul , hörnstpl 150
4450 4b ÅRRÖD 28-8-78, Prakt men tunn punkt, sällsynt LYXcentrerad 300
4451 4b 6ö PR-LYXc, hörnstpl ex 200
4452 4b MALMÖ 27-4-75, omv stpl , AB 3,3,3 175
4453 4b KUNGSBACKA 18-9-78, AB-PRS 150
4454 4c EKERÖ 22-12-85, LYXS 1000
4455 4c 6ö PR-LYXc 4-BLOCK, RARITET i denna centrering, order st Hudiksvall-79 800
4456 4c ÖREBRO 14-9-76, PRAKT 500
4457 4c LJUSDAL 19-1-80, PRS, 2:a stpl 300
4458 5 12ö 29-BLOCK, (8 lodr.x 3vågr + 5 ex till vågr)stpl MOSÅS 9-5-78. EXCEPTIONELLT BLOCK. 2500
4459 5 KÄRRGRUFAN 20-3-84, PRS 75
4460 5a BODSJÖ 9-8-90, PR 150
4461 5b MÖKLINTA 17-5-79, LYXS 250
4462 5b LÅNGARYD 12-10-81, LYXS 150
4463 5b SKENE 8-11-81, PRAKT 100
4464 5b RASBO 5-8-84, PRS 100
4465 5var ENKÖPING 22-1-84, felperforerad, LYXS 250
4466 6 BOARYD på 20ö, stpl 800 250
4467 6 TRELLEBORG 23-3-76, PRS 200
4468 6a SKARA 29-4-74, PR-LYXc, fin färg 1800 675
4469 6a 20ö klarblå, lätt stpl + bläck, F 2500 350
4470 6a prc , stpl 74,tunn 275
4471 6c STH ANK 27-5-77 80
4472 7a HERNÖSAND 11-1-74, LYXcentr stpl 11 DAG! 500
4473 7av 24ö rödviolett, kort fotstreck på, lätt stpl, F 3000++ 400
4474 7av 24ö rödviolett ... RÖR -74, kort fots. på L 400
4475 7av 24ö rödviolett kort fot på L, stpl -10-78 300
4476 7av,var 24ö rödviolett, 2 märkesbilder och kort fotstreck på L. STH Pak 5-2-74, tidig stpl 350
4477 7b 24Ö rekonstr par omv LYXS " WÄRDE", 250
4478 7b ELFSBYN 8-4-84, PRS, 2:a stpl 110
4479 7bv prc. hörnstpl ex 150
4480 7c STH ANK A 16-1-80, BLÅ stpl , AB-PR 200
4481 7c SKARA 1-5-79, OMV PR-LYXS 150
4482 7c SKIRÖ , LYXCENTR 24ö 110
4483 8 RIMFORSSA 5-6-80, PRS 150
4484 8 Kalmar 26-10-81 100
4485 8b JUNSELE 21-4-78, PR-LYXS 250
4486 8b1 BÅSTAD 9-2-81, omv prs 30ö 125
4487 8b2 RUMSKULLA 17-9-78, PRAKT . n16 400
4488 8c STÖLLET 31-12-78, PR 225
4489 8c ÅTVIDABERG 18-9-78, lyxs ,2:a stpl 200
4490 8c STRENGNÄS 3-2-79, LYXS 200
4491 8c KULLTORP 27-, violett stpl 100
4492 9b STH PAKET 8-9-74, AB 125
4493 9b 50ö prcentr ...HOLMEN 5-X-76 125
4494 9b STPL 28-10-78, PRcentr 120
4495 9b STH PAK 6- 110
4496 9b,3b 2x50ö+2x5ö, på kl. KUNGELF 5-3-77 200
4497 9d DJURA 17-4-79 AB 3,3,3 100
4498 10 PR-LYXC. stpl ...SELE.. 175
4499 10 MYCKELÅSEN 25-6-42, LYXS 100
4500 10a 1 KR lodr 6-strip, mycket vackert stpl GBG 31-5-75, F 6x 600 =3600 900
4501 10a 1kr stpl 25-5-74, fint ex 125
4502 10b 4-BLOCK på Tyskt klipp, rv st STh 5-3-74 500
4503 10b STH PAKET No2 3-3-76, PRS 250
4504 10b Malmö Pak 9-6-77, omv 200
4505 10b PR-lyxc stpl Malmö 200
4506 10b STPL ... ERGBY 22-2-82, 100
4507 10c KUNGSBACKA 20-12-78, LYXs 1000
4508 10c STH Ank A 9-11-78, blå stpl , 1 kr 200
4509 10var hyssjning prc,19-3-77 2:astpl 75
4510 11 STENSTORP 31-10-83, PRS 125
4511 11 FRA SVERIGE , PRS 100
4512 11 REK STPL , PR , ktspts 75
4513 11a MULSERYD 10-7-85, LYXS 250
4514 11a1 SJÖGESTAD 19-1-91, PRAKT 200
4515 11b HYBO 30-3-91, PR-LYXS 1ö 150
4516 12 oi)nlöst STPL, 3Ö 75
4517 12a GÄLLERSTA 2-8-82, PRAKT 200
4518 12a FORSHEDA 7-3-86, PR-LYXS 125
4519 12c GEIJERSHOLM 2-1-87, LYXS , 3ö 300
4520 12d BERSBO 22-8-89, SUPERB 400
4521 12d ROKNÄS 16-6-87, PR-LYX 300
4522 12d 3Ö par intressant SIGILLstämpel ., 200
4523 12d EKEDALEN 18-7-90, OMV LYXS 125
4524 12d HAPARANDA 12-9-87, PRAKT 125
4525 12e OREBERG 18-11-88, LYXS, PRAKTEX 250
4526 12var 3ö Lösen t 13 , EXTREMT FELPERFORERAD stor 2:a märkesbild 300
4527 13 SJÖGESTAD 18-11-88, PRAKTEX 200
4528 13a JÄRBO 25-3-88, PRS 100
4529 13a OINLÖST , lyx CENTR 75
4530 13bvar MÖRSIL 17-3-66, PRS med felställd årtalsiffra, tidigast kända sttpl ? 500
4531 13f HASSLEBRO 30-4-91, PR-LYX 250
4532 13f UDDEVALLA 17-9-90, omv BLÅ prs 100
4533 13g GÅSÖ 5-12-89, LYXS, anilinstreck på baksidan, tidig stpl för nyansen 200
4534 13h KORK stpl rektangel, B-pr 200
4535 13hvar 5ö felperf. par hö ex 2 märkesbilder, STOCK HOLMPAKET 28-1-90 200
4536 13hvarr 5ö extremt centrerad vä. 100
4537 13var FRITSLA 14-7-86, EXTREMT FELPERFORERAD stor 2:a märkesbild 350
4538 14b GRÄSMARK 11-12-80, PRAKT 250
4539 14d LENNARTSFORS 30-6-88, LYXS 300
4540 14d GBG PAK EXP 29-4-85, PRS 100
4541 14e GBG PAK.EXP 4-7-85, PR-LYXS 75
4542 14f STRÅTJÄRA 27-5-91, PR-LYXS 150
4543 14f MARSTRAND 6-7-89, sidv 75
4544 14var 6Ö sto... 10-12 2 märkesbilder 75
4545 15 12ö 4-block WÄRDE stpl 300
4546 15 12ö LYX centr H...RG 2 -90 100
4547 15a LEKSAND 16-7-83, PRS , 2 :a stpl 100
4548 16 20ö 4-block WÄRDE stpl , pr 250
4549 16b BERG 8-4-86, PRAKT 250
4550 16b SÄMB 15-8-88, PR-LYXS 125
4551 16c EDSELE 29-1-87, LYXS 250
4552 16c NEDERKALIX 7-4-88, PRAKTEX 200
4553 16d BERSBO 10-12-89, PRAKT 250
4554 16d BJURSÅS 18-10-90, PR-LYXS 130
4555 16d JÖRLANDA 6-2-90, PRAKTEX 110
4556 16e LEKSAND 16-10-91, PR-LYXS 100
4557 16e2 LINKÖPING 5-5-91, VIOLETT stpl, PRAKTEX 300
4558 16e2 20Ö par intressant SIGILLstämpel ., 200
4559 16e2 HYBO 11-10-91, LYXS 20ö 150
4560 16e2 LOMMARYD 17-8-91, LYXS 20ö 150
4561 17a UPSALA 3-5-84, blå stpl, PRAKTEX, F 3000 900
4562 17a 24 ö grålila , stpl ...SÖ 5-3-83?, välcentr 375
4563 17a R... 16-11-80, bra stpl grålila 300
4564 17a PITEÅ 25-6-, pr-lyx centr 300
4565 17a MJÖLBY 18-5-85, mycket fin grålila 24ö, tunn punkt 300
4566 17a OSKA)RSHAMN 28- 18, välc 24ö grålila 300
4567 17a T STPL 24Ö GRÅLILA ktspts, F 1900 225
4568 17a GBG 1-9-82, tu fl. 200
4569 17av2 24ö grålila praktcentr, ...OLM 1-2-87 250
4570 18 ELFSJÖHYTTAN 14-11-91, PRAKT 200
4571 18 TÖREBODA 18-11-91 100
4572 18 WÄRDE STPL 30ö 100
4573 18b SVÄNGSTA 9-7-82, LYXS 250
4574 18b ÖREGRUND 14-9-90, LYXS 250
4575 18b JUNSELE 24-4-81, LYXS 200
4576 18b SEFFLE 11-1-90, LYXS 150
4577 18b SKELLEFTEÅ 9-6-90, PRS 100
4578 18b BÅSTAD 0-12-(8)0 60
4579 18c NÄSÅKER 1-6-84, LYXS PR. 4,3,5 225
4580 18c RÄTTVIK 8-5-84, PRAKT 200
4581 18c ÄS 24-12-81, LYXS 200
4582 18c REKARNE 16-11-90, PR 150
4583 18c ROSSÖN 6-6-91, PRS 125
4584 18c SÄFVAR 10-5-83, hel sidvänd 100
4585 18c ÖREGRUND 14-2-86, PRS 100
4586 18c RESELE 21-6-85, PRS 75
4587 18d UDDEHOLM 30-9-90, PR-LYX EX 250
4588 18d BACKE 7-5-89, prs 100
4589 18d REK stpl i PRAKT 100
4590 18e HAPARANDA 20-11-87, PRAKT 175
4591 18e BERSBO 30-9-89, PR men liten del av 2: astpl, färgstark 125
4592 18e STENSELE 5-5-87, PRS 30Ö grön 100
4593 18e TORSÅS 21-4-88, PRS 90
4594 18e UDDEHOLM 3-5-89, PRS 75
4595 18f MARMA 1-1-92, PR-LYXS PAR 150
4596 18f GIMO 11-5-90, AB-PR 60
4597 18var PARTIELLT DUBBELTRYCK stämplat ex UNIK ? 5000
4598 18var KISA 7-3-85 PRS 30ö, EXTREMT FELPERFORERAD stor 2:a märkesbild 500
4599 19 FINNERÖDJA 27-12-89, PRS 75
4600 19a RÖK 12-11-78, PR-LYXS 150
4601 19a ÅTVIDABERG 18-6-79, LYXS 150
4602 19a SÖDERKÖPING 7-8-79, PR 150
4603 19a ÅTVIDABERG 17-10-78, lyxs 125
4604 19a KUNGSBACKA 25-11-84, PR-LYXS 100
4605 19avar BÅSTAD 7-4-81, felperf. 100
4606 19b SKINNSKATTEBERG 30-5-87, rv stpl 80
4607 19bvar JO(CKM)OCK 1-12-78, 2 märkesbilder 125
4608 19c RIMFORSA 16-2-82, PRAKTS n16 250
4609 19c MO 4-12-85, PR-LYXS 150
4610 19d RÅDMANSÖ 25-12-90, PR-LYXS 200
4611 19d WÄLINGE 24-10-84, omv stpl 150
4612 19d HOLMEDAL 8-9-88, PRS 150
4613 19d MÖKLINTA 21-11-85, PR-LYXS 125
4614 19d SKIRÖ 13-6-86, PRS 125
4615 19d LIMA 5-2-82, prs 100
4616 19evar VINSLÖF 25-8-91PRS, 2 märkesbilder 125
4617 20 ANEBY 3-4-88, omv LYXS 100
4618 20,16 1KR+20Ö KLIPP MWSD lyx wärde STPL 300
4619 20a-d 1kr ,4 välcentr ex i olika nyans 200
4620 20avar STPL ...SKRONA, 2 märkesbilder 100
4621 20c UPSALA 15-4-84, BLÅ PRAKT-LYXS 250
4622 20d HAPARANDA 11-2-90, PRAKTEX 1 KR 500
4623 20d RESELE 16-12-88, PRS 200
4624 20d BJÖRKFORS 14-11-91, hel sidvänd 100
4625 20d KRISTIANSTAD 20-11-90, PRS 100
4626 20v2 1kr bruten ram till hö, stpl LU...18...tydlig variant F 1600 300
4627 20var stpl ÖR 2-12-90, överlappande färger 200
4628 20var GBORG, överlappande brun och blå färg 90
4629 20var HÄ... 30-11-8.. liten tryck var ned vä 75


MILITÄRMÄRKEN
4630 8 FÄLTPOSTEN 27-8-40, PRS klipp 200
4631 8 POSTANSTALTEN 1081 26-8-40, PRS 110
4632 8 Grön militär, stpl upptill vä. (19)41 110


ORTSSTÄMPLAR
4633
10PF TYSKA RIKET , svåra stpämpeln FRÅN TYSKLAND praktavtryck 700
4634
USA 5C GÖTEBORG 26-12-52, PRS 300
4635
MALMÖ PAKET 13-10-1901, PR-LYXS DANSK 4 ö tvåfärgad siffertyp nr 29 300
4636
2p Finskt ,ärke med pr-LYXS HAPARANDA 26-3-43 250
4637
Helsingborg 12-4-90 på dansk 10ö nr 54, LYX OBJ 250
4638
RYSK 1KOP, PRS STOCKHOLM 9-11-13, del av Från ...LAND 250
4639
GÖTEBORG 4-3-37, LYXs på 1½ d engelskt märke 250
4640
NYKÖPING 24-7-14,PRS på 3c grönt ARGENTINA MÄRKE 225
4641
finsk 25p med pr korkstpl och sth lm stpl 17-9-93 200
4642
STH . 2811-91, finsk 5+20p prs klipp 200
4643
GBG 15-7-40 USA 8C par klipp 200
4644
LINDOME 28-8-39, på ENGLAND ½+1d 200
4645
2½ M Estland, stpl STH 25-11-23 200
4646
NYKÖPING 24-7-14,PRS 2:a stpl del på 3c grönt ARGENTINA MÄRKE 175
4647
STH K.E. 29-6 88, finsk 25p prs 150
4648
STH K.E. 22-2-90, finsk 25p prs klipp 150
4649
STH K.E. 25-7-90, finsk 25p prs klipp 125
4650
STH 25-8-0X 25-8, PÅ USA 2C 125
4651
ALINGSÅS 5-12-77, PÅ USA 31C 125
4652 18S Finland 32p STOCKHOLM 18-5-80, PRAKTEX 400
4653 18S Finland 32p OXELÖ(SUND) 11-2 UNIK ORTSTPL? 250
4654 51,5 BAYERN 3 PF SVENSK STPL 20-6-02, PR-LYXS, kt 400
4655 180b MüNCHEN Hauptstadt der Bewegung 7-7-39, praktklipp 250
4656 545 20+10C stpl GÖTEBORG 31-12-50, Schweiz märke 100
4657 546 30+10C stpl GÖTEBORG 31-12-50, Schweiz märke, prakt 250
SVERIGE OSTÄMPLAT *

4658 1-5E4 * - ** 3-24sk nytryck 1885 t 13 , mycket fräsch serie i AB-prakt , 4sk är ** 5000
4659 2E2 * -*(*) 4sk nytryck 1868 i 6-block. ett ex hörn skada, ett ex obet kht, sällsynt objekt och delvis nära postfriskt. bar ostpl pga. svagt stadgat i tandningen. F 22.800:- + block 3000
4660 2i2 (') 4 skill bco gråultramarin. Ostämplat och fräscht exemplar (något påbattrad ö.vä ht) av ett i ostämplat skick sällsynt märke. Intyg HOW 1,3,- godtagbart ex (1993).. Som ostämplad en stor raritet och stjärnmärkt i Facit 2022 Nyansintyg O.P 2i2. 30000
4661 3E4var * 6 skill nytryck 1885 , Variant nästan halva märket med marginalvattenmärke Rosettslingor. Extremt stor vm del. Intyg HOW 3,3,4 2000
4662 3EIIh * 6sk Eftertryck II pos h, sign Sjöman 700
4663 5b (*) 24 sk äkta , men def F 70.000 2000
4664 5E2 * 24SK Eftertryck 2 1868, vht, välc fräscht ex 600
4665 6a3 * intyg HOW 1,3,2 små fel 500
4666 6N1 * 3ö svart lokal Nytryck 1871, mkt fräsch 600
4667 6N1 (') svart lokal nytryck 1871, gott ex 2,3,1 400
4668 6N1 (*) Svart lokal NYTRYCK I, AB 400
4669 6N2 * Svart lokal NYTRYCK II 1885, gott ex 300
4670 7 * 7a?, 7b1(*), 7c2, 3 nyanser 500
4671 7-12N2 VAPEN NYTRYCK PÅ BLAD, ur handbok 250
4672 7a1 * 5 ö mörkgrön AB,3,3,3 .F 5000 1500
4673 7a1 (*) 5 ö mörkgrön, 2,3,1, intyg S.Å. rufft. 450
4674 7a2 ( *) 5ö vapen mörkgrön 1867 fin tät färg fräscht ex 2,3,1, nyansintyg O.P.7 a2., F 7000 1500
4675 7b1, e1, b2 * 3st ostpl 5ö vapen grön fräscht ex F 6000 500
4676 7b1 * 5ö fint ex 3,3,3 300
4677 7b1 (*) 5ö vapen grön fräscht ex 225
4678 7b1 (*) fint ex med 2 dubbeltänder 2,3,1 200
4679 7b1 (*) fin 5ö vapen lite rufftandad men felfri 200
4680 7b2var (*) vitt streck mellan Ö, R 200
4681 7c1 (*) 5ö vapen gulgrön 1862 fräscht LYX centr. ex3,5,1, nyansintyg O.P:7c1. 1000
4682 7c1 (*) n.i. HOW, F6500 900
4683 7c1 (*) 5ö gulgrön 1862-63, fräscht gott ex 2,3,1. F 7000 750
4684 7c2 * AB ex ,lvht 300
4685 7c2 (*) 5ö vapen gulgrön fräscht ex 200
4686 7c2,v4 * fräscht AB ex 600
4687 7c2v4 (*) 5ö grön med variant FFM nyansintyg O.P 7c2,v4, STJÄRNMÄRKT I FACIT 2022 2000
4688 7cvar * färgfläck på F(EM),kt 150
4689 7d * 5ö ljusgrön, PRAKT 600
4690 7d * bra 5 ö ljusgrön, 3,3,3 200
4691 7e2var *- ** 5ö blåakt. grön, nyansintyg O.P.7 e2, grön färganhopning till vä. lite ojämn gumering 400
4692 7f * 5öre vapen ljust gulgrön, AB 3,3,4 225
4693 8 PRAKTex F 5000 1750
4694 8a * 9 öre rödviolett. Enormt färgstarkt och fräscht ostämplat exemplar. Nyansintyg O.P. 8a. Suverän färgstyrka. 2000
4695 8b * 30ö , AB-PR 150
4696 8c * AB-PR ex 800
4697 8c (*) 9ö gott ex 2,3,1 lvht 500
4698 8c (*) 9öre fint ex 2,3,1 , nyansintyg O.P. 500
4699 8d * 9ö praktex , 4,4,4 1500
4700 8d (*) 9ö LYX-PRcentr mycket gott ex. 900
4701 8d * AB ex , lvht 700
4702 8d * 9ö PR-LYX centr 500
4703 9c1 * 12 ö blå 4 nyansr c1, d1, c2, h ultramarina är (*) F 2022 10.600 , mycket fräsch 3,3,4 1000
4704 9c1 * 12ö bra AB ex , lvht 300
4705 9c1 * 12ö fäscht, obet ppr rest baksid 200
4706 9c2 *(*) 12 ö blå , mycket fräsch 3,3,4 450
4707 9c2 * 12ö litet skruvavtryck, mycket gott ex 300
4708 9c3 * AB-PR 500
4709 9c3 * 12ö vapen, AB 3,3,3 225
4710 9g (*) 12ö grönblå praktc 3,4,1 AB F 5000 550
4711 9g (*) 12ö grönblå, prc, 3,4,1, F 4000 500
4712 9m *(*) 12 ö blå , mycket fräsch 3,3,4 450
4713 10b1 * 24ö brungul, PR-LYX centrerat ex 1500
4714 10c (*) ljust orange gul 24ö AB-PRAKTcentr 500
4715 10c * ljust orange gul 24ö AB-PRAKTcentr, vht 450
4716 10d2 (*) 24ö orange praktcentr 3,4,1 400
4717 10f2 * 24ö rödaktigt orange 3,3,3 400
4718 11b (*) 30ö rödbrun fräscht ex, dubbeltand 400
4719 11d1 * 30ö mörkbrun 1855 års perf 3,3,3 mycket gott ex 500
4720 11e1var (*) 30ö brun 1855 års perf en tunn tand, färgstreck under R 400
4721 11e2 * 30ö brun Praktcentrerat ex 600
4722 11f * 30ö ljusbrun, fint ostpl ex F 4500 500
4723 11h * 30ö chockladbrun, AB ex 3,3,3, F 5000 500
4724 11h *-(*) 30ö chokladbrun, tu fl, intygS.Åkers. 450
4725 11N1 * 30ö nytryck 1885 AB 200
4726 11N1 * 30öre Nytryck 1885, AB 175
4727 12 * 50 öre vapen , mycket gott ex 500
4728 12a * AB ex ,very fine. F 6000 1500
4729 12a (*) 50ö PRc, KARTONG papper, ngt avtrubbad ht, fräsch fin färg 600
4730 12d (*) 50ö klar karmin, fräscht ex F 6000 500
4731 12d *- (*)pr-lyxc. ngt kht 450
4732 12f1 * 50ö, fint ex, 3,3,3 900
4733 12N1 * 50 öre Nytryck 1885, PR 275
4734 12N1 * 50 öre , AB ex 200
4735 13 * MKT gott ex 3,3,3, ngn kt 800
4736 13a * 3ö lokal olivbrun, 3,3,4, F2022 5500 650
4737 13b (*) brun lokal 2,3,1,gott ex 600
4738 13b (*) välc. gott ex ,2,3,1 600
4739 13b (*) 3 ö brun fräscht gott ex 2,3,1 500
4740 13b (*) 3ö BRUN LOKAL 2,3,1, F 5000 500
4741 13FP * 3öre brun lokal Parisförfalskning, svår 500
4742 13N1 * intyg Sjöman 3,3,3 600
4743 13N1 * Brun lokal NYTRYCK I 1871, bra AB 500
4744 13N1 (*) 3ö brun perf 14 nytryck, prc, 3,4-5,1 450
4745 13N1 * 3ö brun perf 14 nytryck, AB, 3,3,4 425
4746 13N1 *-(*), ktspts, restgummi 400
4747 13N2 * Brun lokal NYTRYCK II 1885, bra AB 400
4748 13N2var * 3ö brun lokal nytryck i PRAKTex och tryckvariant utflutet tryck i övre höger hörn 650
4749 14Aa (*) 3ö typ1 olivaktigt brun gott ex 500
4750 14Ab (*) fräsch 3ö typ 1, gott ex 2,2,1 500
4751 14Bc1 * 3ö fint ex F 2200 300
4752 14Bc1 * AB-PR 250
4753 14Bd (*) PR-LYXcentr , 3,4,1 200
4754 14Bdv2 * 3Ö HUVUDTYP III, AB-PRc, gummive. 250
4755 14Bdvar (*)3ö PRICK UNDER G, PR-LYX centr 200
4756 14Bg * AB ex 200
4757 14Bg,var * 3ö var brunt streck vid Ö, 3,3,3 300
4758 14Bh (*) 3ö PRC, 3,4,1 200
4759 14Bhvar * 3ö gråaktigt brun , 2 märkesbilder 225
4760 14Bv2 * TYP III, kht, F 1000 125
4761 14Bvar * kraftigt felperforerad 200
4762 14N1 * 3ö nytryck t 13, kht 100
4763 15b1 (*) PRc intyg HOW 3,4,1. mycket gott ex 1500
4764 15b1 (*) 17ö lila fint ostpl ex AB- praktcentrering 1000
4765 15b1 (*) 17ö lila fint ostpl ex AB- praktcentrering 700
4766 15b2 * 17 öre utsökt fräscht ex AB-PR ex ,F 97 5500:- 1900
4767 15c (*) 17ö gråö Förfalskningar 150
4768 16a (*) 20ö svagt brunakt. or.röd, int ex 400
4769 16b1 (*) 20ö lejon brunakt. röd gott ex 2,3,1 250
4770 16e * - (*) AB-PR centr, restgummi, fräscht 300
4771 16g * 20ö Lejon fräscht ostpl ex 500
4772 16N1 * 20ö nytryck 1885, AB , 3,3,4, VF 275
4773 17b *(*) 3ö gulbrun ,4-block 2,2,4, F 3750 350
4774 17b * fräscht 3ö gulbrun 100
4775 17f * 3ö LYXcentr, kt, 150
4776 17g * 3ö ngt intorkt gummi, men PRc fräscht 150
4777 18a * 4 öre ringtyp t 14, superfäscht 3,3,4 600
4778 19a * 5ö fräscht ex 400
4779 19a (*) prc 5ö 3,4,1 400
4780 19b * fint AB ex 800
4781 19b * AB ,ngt genomträng. gummi 500
4782 19b (*) 3,4,1, prc 450
4783 19c * praktcentr, kt, fräscht 350
4784 19d * fräscht AB ex 900
4785 19e * 5 öre mörkt blåaktigt grön. Enormt färgstarkt, fräscht och mycket vackert ostämplat exemplar. Svår nyans. Nyansintyg 19e O.P. 2800
4786 19f * 5 öre ringtyp t 14, PRAKTEX, F 4800 700
4787 19f,v2 (*) 5ö skugg siffra 400
4788 19fv5 * 5ö skuggad 5, fräscht ex F 4000 500
4789 19h (*) mkt fräscht AB ex 3,3,3-4 850
4790 20a 6 ö gott ostpl ex av svåra första nyansen, 2,3,1, F 7500 1500
4791 20b * 6ö 1,3,3, mycket fräscht ex 325
4792 20d * AB ex, lvht 700
4793 20g * 6 öre grå. Ostämplat exemplar av en ovanlig nyans. 3, 3, 3 F 9000 1200
4794 20j (*) bra AB centr 600
4795 20j * 6ö sign Sjöman , 3,3,3 mkt gott ex 500
4796 20j (*) 6ö blåaktigt lila, praktcentr 3,4,1 500
4797 20j (*) 6ö blåaktigt lila, i par F 7000 400
4798 20j,v3 * 6ö mkt fräscht, färglinje omg. minimal genomlysande punkt 375
4799 20k (*) 6ö fräscht gott ex, 2,3,1 450
4800 20k (*) AB centr F 3000 375
4801 21 * 12ö t 14, Ab 350
4802 21 (*) 3,4,1, prc. 250
4803 21 * 12Ö FRÄSCHT OSTPL EX 250
4804 21e *(*) 12öre fint ospl ex 3,3,4 , bättre nyans F 2500 450
4805 21g (*) 12ö grönakt blå 2,3,1 350
4806 21k * 12ö ringtyp t 14 fräsch nära ** 300
4807 21k (*) 12ö t14 , fräscht gott ex, 2,3,1 250
4808 21k (*) 12ö blå-ljusblå 3,4,1 250
4809 21m (*) 12ö mkt fräscht ex 300
4810 21mvar * 12ö mycket gott ex, vita prickar runt 12 250
4811 21o * 12ö skarpt tryck, 2,33 , kt 200
4812 22 (*) 20 ö ringtyp t 14, LYX centr 3,5,1 1200
4813 22c * 20ö röd, pr-lyxcentr. 3,4-5,1 1000
4814 24
(*) 24Ö ("GRÖNAKTIGT GUL CITRON) ingen färggaranti pga. något ofräsch med svag rostfläck ned vä. felfri annars av svåra 24ö ostämplad 1000
4815 24d * 24ö LYXcentr, ngt fuktskadad gummering 1200
4816 24i (*) 24ö citrongul kht, sällsynt nyans F 20.000 Intyg Sjöman godtagbart ex. 1400
4817 25a2 * 30ö rödaktigt brun, bra ostplex 3,3,3 1500
4818 25a2 (*) 30ö rödaktigt brun PR-LYX centr. diagonalt veck som inte syns fån framsidan. Mycket vackert ex 800
4819 25i * 30ö, kt fräscht ex , mycket gott ex 3,3,4 1200
4820 26 (*) - * 50ö intorkad gummi 500
4821 26a *(*) 50öre rosa mycket fräscht ostämplat ex med mycket lätt spår av fastsättare. F 7500++ Intyg HOW 3,3,3-4 2200
4822 27a * 1 R. ett par brunafläckar, 2 pappers fastsätare . Gott ex 2,3,3 1000
4823 27c (*) 1 RIKSDALER praktcentr. 3,4,1 1400
4824 27d * 1 riksdaler fräscht ex 2, 1, 3 900
4825 28avar (*) vit streck i 3, svår nyans 250
4826 28d * 3ö ringtyp t 13, AB 3,3,3, F 1100 100
4827 28e **/*3ö orangebrun, 4-block, AB, fräscht 400
4828 28e * 3ö orangebrun, bra AB 150
4829 28h * 3Ö , AB 120
4830 29 * mkt fräscht AB ex 300
4831 29b * fräscht AB ex 300
4832 29e * PRc., 2 lvhht. säreget ljusgrå 300
4833 29e *4ö ringtypt 13 3,3,4, fint ostpl ex 250
4834 30e,var (*) 5ö variant utflutet tryck, mkt fräscht 700
4835 30j * 5Ö GULAKT GRÖN, svår nyans F 4000 400
4836 30j (*) 5ö gulgrön slätt tryck, mkt sällsynt 300
4837 30k * 5ö grön skarpt tryck, praktex. 4,4,4 350
4838 30k *(*) 5ö grön, nära ** mkt fin 300
4839 30k * 5ö AB 225
4840 30v2 *(*) 5ö TYDLIGT SPEGELTRYCK 300
4841 31 * 6ö mkt fräscht AB 3,3,4 200
4842 31b *(*) NÄRA ** 6Ö rödaktigt lila, svår nyans, nyansintyg O.P. , nära **,2500 400
4843 31b * 6Ö FRÄSCHT EX av svår nyans 300
4844 31b * ostpl AB , 3,3,3 200
4845 31b (*) 6ö 200
4846 31c * 6Ö FRÄSCHT EX 300
4847 31c * 6Ö RINGTYP T 13, mattlila, 3,3,4 300
4848 31e 6ö PRAKTex 600
4849 31e * 6ö grålila, AB-PR 300
4850 31e * 6ö ringtyp t 13 grålila, 3,3,4, F 2500 250
4851 31e * 6ö grålila, fräscht ex 3,3,3 225
4852 31e (*) Prakt centrerat fräscht ex 200
4853 31ev3 * 6ö grålila skugg siffra, kt 150
4854 31g * 6ö AB F 1300 300
4855 31g (*) 6ö blåakt lila, 2,3,1 175
4856 31i *(*) 6Ö RÖDLILA mjukt ppr, fint ex sv svår nyans 500
4857 31i *(*) 6ö matt rödlila mjukt papper, nyansintyg O.P. i, AB-Praktex 500
4858 31j * 6ö , AB-PRAKT 300
4859 31j * 6ö fint AB 225
4860 31j * 6ö blåakt lila, prc , lvht 220
4861 31j * 6ö blåaktigt lila praktcentr, lvht 220
4862 31k **/* 6ö rödakt lila, 4-BLOCK, fräscht BA, centr nedåt, F ca 8000 800
4863 31k,v2 * 6ö fint fräscht AB , spegeltryck 450
4864 31v3 * 6ö skugg sifra, fräsch AB 250
4865 32 * 12ö ringtyp T 13 prakt 150
4866 32bv5 * AB 100
4867 32c * 12ö ringtyp t 13 djupblå, 3,3,4 90
4868 32g *12ö BLÅ 4-BLOCK , AB, ngr sär tänder 250
4869 32h (*) Pr-lyxc. AB ex 100
4870 32v4 * 12ö LYXc. extremt starkt spegeltryck 350
4871 32v4 (*) 12ö KRAFTIGT SPEGELTRYCK 200
4872 33 * 20 ö Färgstarkt, vht, gott ex 270
4873 33 * 20ö orangeröd, fräscht ex 250
4874 33a * LYXc 700
4875 33a * bra AB ex , F 2200 500
4876 33b *(*) 20ö orangeröd , praktex 4,4,4 600
4877 33b * 20ö PRAKTex förutom ktspts ,Ab F-97 2400 500
4878 33b * 20 Ö AB-PRC, fint ex F 2400 475
4879 33b * ab 3,3,3 400
4880 33b * 20ö mycket fräscht AB ex, 3,3,4 275
4881 33c * hög färg. ft. F 2400 140
4882 33e * 20ö 4-BLOCK, Fräscht AB-BA, F 10000 1250
4883 33e * 20Ö RÖD mjukt ppr, AB-PR 400
4884 33e *(*) 20ö t 13 mjukt ppr , mkt fräscht 300
4885 33e * pr-lyxc. liten tu fl 250
4886 33f * 20ö AB ex 375
4887 33V1F (*) TRETIO/20ö SFF TRYCK 1978 200
4888 34 *(*) 24ö LYX 4-block, F ca 4500 800
4889 34 * 24ö 4-BLOCK, Fräscht AB, F 2500 400
4890 34 * 24Ö I 4 OLIKA NYANSER, c,g,j,k 300
4891 34 * 24ö PRAKTEX 200
4892 34 * 24ö AB-PR 175
4893 34gv3 * AB var . färglinje 200
4894 34gvar * randigt papper,Ab ex 200
4895 34h * Randigt papper, 24 öre 200
4896 34h *(*) 24ö gul mjukt ppr , AB ex 3,3,4 150
4897 36c * 50ö ringtyp t 13, AB 3,3,4, F 4000 500
4898 36d * 50ö AB- PRAKTEX, bättre nyans 800
4899 39 * 10ö Oskar boktryck, bra AB 3,3,4 200
4900 39a * Praktex 600
4901 39a fräscht PR centr ex 500
4902 39a * 10ÖBOKTRYCK, mycket gott ex 3,3,4 200
4903 39b * PRAKT 700
4904 39b * 10ö Boktr rödkarmin, PRAKT 2300 600
4905 39c * AB-PR 600
4906 41cv3 *(*) 3ö par skuggad siffra 100
4907 42 * 4-block bra AB F 960 250
4908 42 * 4ö 3st praktc. ex i olika färgstyrkor 125
4909 42c * 4ö ljusgrå, PRAKT LYX centr fräscht ex 125
4910 42d *(*) 4Ö PR-LYX F400 60
4911 43 * AB 150
4912 43c * bra AB ex 150
4913 43e (*) 5ö smaragdgrön, svår nyans 100
4914 44a * prakt 100
4915 44b * 6ö prakt 75
4916 44b * 6ö ringtyp ph LYX 75
4917 44b * 6ö ringtyp ph PR-LYX 50
4918 44b,c,var * 2 ex båda med rambrott 100
4919 44c * LYX 120
4920 44c * 6ö ph, prakt 90
4921 44cv4 * prakt 150
4922 45 *(*) 10ö Oscar Boktryck vackert 6-block i PRAKT centrering. M F ca 5000CKET FINT. 1000
4923 45 * PR-LYX 500
4924 45 * 10 ö Oscar Boktr. LYXc 400
4925 45 * 10ö mattrosa, PR-LYX F 2022 1100 225
4926 45 * OSCAR 10Ö med PH, AB 120
4927 45b * praktex 500
4928 45b * AB ex centr ned. 150
4929 45c * 10ö med PH, LYX 325
4930 45c * PRAKT-LYXex Oscar10ö karmin med PH, F 2022 1100 250
4931 45c * 10ÖBOKTRYCK PH, PR-LYXc fint ex 200
4932 45d * 10ÖBOKTRYCK PH, PRAKT 4,4,4 200
4933 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT 175
4934 45d * 10 Ö MATTROSA, PRAKT, obet gumve 150
4935 46 * bra AB ex 250
4936 47 * pr-lyx centr 500
4937 47 * AB ex 500
4938 47 * bra AB ex, F 1500 275
4939 47d * 30 ö PH, AB 300
4940 48 * AB ex 300
4941 48a * 50Ö PH karminrosa, PR-LYX 900
4942 48b *(*) vc AB 350
4943 48d * 50 ö PH, AB-PR 300
4944 48e * 50ö bra AB 350
4945 49 * 1KR RINGTYP MED ph, FÄSCHT EX 100
4946 49a * 1kr AB , 3,3,4 , centr hö F 750 150
4947 50b * ab-pr ngt förskjutet påtryck 50
4948 52a * svår nyans 200
4949 52b * 5ö oscar blåaktigt grön blekt huvud, vackerttypiskt ex F 2022 2600 400
4950 52c * prakt 4-block 175
4951 52c,v1 * 5ö blågrön, vågr. otandat par, AB-PR 500
4952 52c,v1 * 5ö blågrön, otandat marginalex, PR 275
4953 52c,v2 * 5ö blågrön, spegeltryck 100
4954 52f * 5 ö ljusgrön, praktex svår nyans 250
4955 52fvm1 * 2ktt ,R5 i facit 500
4956 54bvm1 * svår nyans F 900+ 425
4957 54d prakt 100
4958 54v2 * prakt, spegeltryck 75
4959 54vm3 (*) 10ö oscar i tidig nyans (54c) med stor del av vm KPV vertikalt och liten del av vm krona. Okänt som ostämplat i Facit 1922. 3500
4960 55 * 15Ö OSCAR LYX 200
4961 55 * lyx 150
4962 55vm2 AB-PR vm 2 kronor 125
4963 56a * 20ö ultramarinakt blå typ 1, PR-LYX, svår nyans F 1600 för AB 400
4964 57 * PRAKT 25ö 150
4965 57 * 25Ö OSCAR PRAKT 4,4,4 100
4966 57b1 * 25ö oscar orange, PR-LYX, F 450+ 110
4967 57c * LYX F 400+50% 200
4968 57c *(*) 25ö prakt 170
4969 57vm * 4-block där varje märke har vm delar av 4 st KRONOR, RARITET 5000
4970 57vm1,2 * 25ö 2 st omv vm 100
4971 57vm2 * AB 175
4972 57vm2 * lyx centr. 175
4973 58 * LYX 225
4974 58 *(*) pr-lyx 225
4975 58 * 30Ö lyx 200
4976 58 *(*) 30ö oskar, mörkbrun, LYX 200
4977 58 * prakt 175
4978 58 * AB-pr 150
4979 58b * LYX 225
4980 59d * LYX F 1000+ 250
4981 59d * 50Ö lyx 250
4982 60 AB F 1300 * 300
4983 60c *(*) 1 kr ostpl PR-LYX 750
4984 60v5 *(*) 1KR förskjutet huvud, PR-LYX 350
4985 60v7 *(*) nära **, 1 kr oscar AB-PRAKT, förskjutet huvud nära ovalen , F 2022 stjärnmärkt 1000
4986 60V7 * 1KR Oskar huvud förskjutet ned i mrkesbilden 300
4987 61v1 *(*) otandat 4-block, pr 400
4988 61v4 * 4-block AB F1200 300
4989 61v4 * förskj. siffra 100
4990 65 * LYX, pr F 3000 975
4991 65 * 5KR POSTHUSET, PRAKTEX 400
4992 65 (*) 5 kr posthus omv vm, ostpl F 3000 300
4993 67 * pr-lyx 100
4994 67var * 25ö plåtspricka i ögat,AB 500
4995 77 *(*) 1 krona , PR-LYX 250
4996 77vm1 * omv vm AB F 900 300
4997 77vm1 * AB-PR 225
4998 77vm2 * 1KR , 2VM I HÖJDLED, F 900, AB 250
4999 88a * 30Ö MÖRKBRUN, lyx 100
5000 88a * 30Ö MÖRKBRUN, PR-LYX 50
5001 90 * 40ö Medaljong, LYX 80
5002 91 50ö , ostpl LYX 300
5003 92 * 55Ö MEDALJONG , PRAKTEX ,Intyg N.S. 4,4,4 8000
5004 92,94 (*) 55, 80 ö Förfalskningar 200
5005 96 * 1 kr utan vm kpv PR-LYX F ca 1900 300
5006 96 * 1kr medaljong PRAKTex, F 1300 175
5007 100v2 12/25ö starkt förskj. påtryck 125
5008 102v * 27 på 65, förskjutet påtryck 300
5009 102v * förskjutet påtryck 300
5010 105-114A * Landstorm 1, Påtryck på ORGINAL,kpl ,20ö def övriga mycket bra ex 900
5011 105-14 *(*) utvald pr-lyx serie 150
5012 105-14A * Landstorm I påtryck på orginal, bra ex 700
5013 115-25 * Landstorm II kpl, AB kval 1400
5014 119 * prakt 5 på 12ö 175
5015 123 * 10/50ö Landstorm II, pr-lyx 100
5016 124 * 10ö /1KR LANDSTORM 2, superbt LYXEX 800
5017 124 * 10+10/ 1KR, LYX centrerat fräscht ex 600
5018 125 * 10/5KR LANDSTORM 2, LYXEX 500
5019 125 *(*) 10Ö / 5KR, lyx 500
5020 126-35 * PR-LYX SERIE 150
5021 128v2 * ('') 12+18 på 4ö istället för 7+3ö, LYXEX nära postfriskt, flera äkthets sign:signerad HW , Diena. Går inte få snyggare 600
5022 137 * 20/ 2ö Luftpost LYX 30
5023 137v4 * tryckvar. 60
5024 137v4 * tryckvar. 60
5025 138 * 50/4 ö Luftpost PR-LYX F 2022 600 90
5026 138vm * 50/ 4ö vm krona , sign Strandell 400
5027 140A * LYX, 5ö grön typ I 50
5028 141Abz * 5ö brunröd typ1 vm KPV upptill., LYX 250
5029 141b *(*) 5ö brunröd typ1 , LYX 190
5030 141bz * bra AB ex F 600 175
5031 142Ac *(*) 5ö brunröd, B ppr, AB ex, F 900 200
5032 142Acc * 5ö brunröd, omv linje, Prakt 100
5033 142Acxz *(*) SUPERB 200
5034 142Acxz *(*) 5ö brunröd vm linje + KPV, LYX 125
5035 142Ea *(*) -** 5ö brunröd t 13 A1, PR-LYX 1100
5036 142Ea * 5 ö brunröd t 13, PRAKT , F 3500+ 1000
5037 142Ea *(*) 5Ö brun t 13 , A1 ppr, AB 850
5038 142Ea *(*) 5ö Lejon brun t13 A1 ppr, skarvremsa på baksidan, AB-PR, F 2022 142Ed 2500 400
5039 143Abz * PRAKT 1600
5040 143Acz * 5ö omv linje + KPV, SUPER LYX 1000
5041 143Acz * LYX omv linje+kpv 400
5042 143Acz * 5ö grön omv linjer+ KPV, AB , svår 340
5043 143Cb * LYX 100
5044 144Aa * 10Ö GRÖN LEJON AGRY, LYX 100
5045 144Ab 10ö grön , A1, LYX 110
5046 144Abz 10ö grön , vm KPV, AB-PRAKT 160
5047 144Acc * LYX 125
5048 144Acxz * 10ö grön vm linjer + KPV, LYX 75
5049 144Ccx * superb 250
5050 144Ccx * PRAKT 175
5051 144Ccx * 10ö grön 4-sidig, PRAKT 150
5052 144Ccxz * PRAKT,linje+kpv , mkt svårt 375
5053 144Ecxz * lyx 400
5054 145C *(*) 10 ö lejon violett typ1 4 sid PR-Lyx 20
5055 145Ea * lyx 10ö t 13 90
5056 146Ca * 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR 120
5057 146Ea * prakt 50
5058 146Eb * 10ö extremt svartakt violet SUPERB 200
5059 147 * A2 PPR PRAKT 50
5060 148Ac * a1 ppr 30ö, LYX 175
5061 148Ac * 30ö A1 ppr, prakt 100
5062 148Acxz * 30ö LYX 200
5063 148Acxz * praktex KPV+linjer 150
5064 148C * PRAKcentr. 150
5065 148C * 30ö 4-sid, PR-LYX 100
5066 149Ab * LYX 175
5067 149Abz *(*) 10ö LYX, vm KPV 160
5068 149Abz *(') 10ö G.V. EN FACE vm KPV, PRAKT 150
5069 149Ac *(*) 10ö LYX 125
5070 149Ac * 10ö B ppr, NÄRA LYX 100
5071 151A * AGRG papper, lyx 90
5072 151Aa * 20ö en Face ultramarinblå på AGRG , sällsynt märke med attest Norsten 1200
5073 151Ac * felperf, 2mm andra märke 100
5074 151C * superb 125
5075 151C * pr-lyx 20ö En Face 100
5076 151Cbz * superb 250
5077 151Cbz * 20ö G.V. en Face, KPV mitt på, PRAKT-LYX 175
5078 151Ccx (*) vm våglinjer, sign Sjöman, men falskt 1000
5079 152Acx * LYX vm linjer , svårt 700
5080 152Acx * 20ö G II A. vm linjer, PRAKT 400
5081 152Acx * AB F 950 200
5082 152Acx * G II A vm linjer, bra AB F 1100 200
5083 152Acx *(*) 20Ö G.II.A vm /, AB-PR 200
5084 153b * 20ö G. Vasa , LYX 50
5085 153c * prakt , ljus violett 90
5086 154 * 110ö G Vasa, LYX 300
5087 154b * pr-lyxc. 175
5088 154bz * 110ö Gustav Vasa, KPV tvärsöver,ab-prakt 125
5089 155a * 140ö G.Vasa ,Agrg, AB 375
5090 155bz * 140Ö PR-LYX 200
5091 156 * 35ö Postemblem vm / , LYX 150
5092 156a * prakt 35ö typ 1 125
5093 156cx * 35ö vm linjer, LYX 250
5094 156cx * , 35ö vm linjer ,AB, 140
5095 156cxz * LYX, 35ö linje + KPV 850
5096 157 * 35 ö orange typ 2, LYX 200
5097 157 * LYX 175
5098 158 * LYX 40ö typ 1 225
5099 158 *(*) LYX 200
5100 158 * 40ö prakt-lyx 190
5101 159 * 40ö Postemblem B papper, pr-lyx 200
5102 159b * 40ö svartakt. olivgrön, LYX 300
5103 159bz * 40ö postemblem med KPV ostpl praktex F 2000 500
5104 160 * 45ö LYX 290
5105 160 * prakt 225
5106 160 * PRAKT 45ö typ 1 200
5107 160 45 ö typ 1 prakt * 200
5108 160 * 45 ö typ 1, PR-LYX 200
5109 162a * 60ö postemblem a1+a2 ppr, PR-LYX 200
5110 162a * 60ö postemblem A1,PR 90
5111 162cx * mkt bra ex 60ö med linjer 275
5112 162cx * 60ö postemblem vm cx, AB 150
5113 163a * 60ö typ 2 prakt- lyx 275
5114 163a * 60ö typ 2, LYX 200
5115 163a * 60ö postemblem TYP2 , A2 ppr, Pr-Lyx 175
5116 163b '(*) 60öA3,LYX F 1400++ 500
5117 165bz * prakt 90
5118 165cc * 80ö omv linjer, PR-LYX 50
5119 165cxz * 85ö PR-LYX linjer+ KPV 150
5120 165cz * 80ö LYX 100
5121 165v * 85ö PLÅTSPRICKA, PR-LYX 150
5122 166var * 85ö plåtspricka LYX 200
5123 166var * plåtspricka 100
5124 167 *(*) 90 ö Postemlem A3, LYX centr 200
5125 167a * 90ö LYX, A2 PPR 300
5126 167a * lyx 90ö 250
5127 167a * prakt 200
5128 167b * 90öre vitt ppr,lyxc 550
5129 167b * 90ö blå vitt ppr, LYX 550
5130 167b * pr-lyx 90 ö vitt ppr 450
5131 167c * 90ö skifferblå A3ppr, PR-LYX, 400
5132 167c * skifferblå, bra AB 250
5133 171* 120ö svart, LYX centr, superb 250
5134 171a * 120ö,A2 ppr, högsta LYX 300
5135 171a * 120ö svart, PR-LYX 200
5136 171a 120ö svart, PR-LYX A2 ppr 200
5137 175Cb * 15ö 4-s ,PR-LYX 300
5138 176C * AB 4-block, F 900 200
5139 176C *(*) 15Ö G.V 4-SID RÖD TYP1 , PR-LYX 75
5140 177Ac1 * 15ö röd provppr, PRAKT 175
5141 177C * prakt 90
5142 177Ca * lyx 125
5143 177Cb * 15Ö RÖD TYP2 , RENT TRYCK, LYXPAR 125
5144 177Cb * 15ö rent tryck, PRAKT 80
5145 177Cc *(*) 15ö röd 4-sid, A3 ppr, LYX 150
5146 179Ab * 20ö violett svåra AGRG pappret 125
5147 180a * 20Ö RÖD A1ppr , LYX-PR PAR 80
5148 184 *(*) 25ö orange superb 200
5149 185a * 30Ö BLÅ G.V.profil vä, LYX 60
5150 186a * 30ö brun LYX 125
5151 186avar * extra högt märke 100
5152 186c * G.V. Profil Vä., 30ö brun A2, Pr-LYX 900
5153 186c * 30ö vitt ppr, PR-LYX 850
5154 187a * A2 ppr 35ö, PR-LYX 200
5155 187b * 35Ö RENT TRYCK, prakt 150
5156 187b * 35ö rent tryck, prakt-Lyx 90
5157 189 * 40ö grön typ 1 LYX 175
5158 189a * 40ö grön typ1 Högsta LYX 200
5159 189a * prakt, A1 175
5160 189b * A2 ppr, pr-lyx 200
5161 189b * A2ppr, prakt 175
5162 190b * 40Ö vitt ppr, PRAKT, F 500+ 110
5163 191 * 45ö brun GV profil vä. LYX 150
5164 191 * 45 ö brun, PR-LYX 150
5165 192a *(*) prakt 175
5166 192a * 50Ö GRÅ G.V.profil vä, LYX 100
5167 192b *(*) LYX 50ö grå A2 papper 200
5168 195 * LYX 45
5169 196-207 * 5-80 öre fin kval. mest PRc. 500
5170 196-207 * Kongress 5ö-80ö, AB-PR, F 3000 500
5171 196-207 * 5-80ö KONGRESS PRAKT, F ca 2235+ 500
5172 196-208 * KONGRESS 5Ö-5KR , bra tandning 800
5173 196-210 * KONGRESS KPL SERIE I BRA KVALITET 1500
5174 197cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
5175 197cxz 10 ö vm linjer + KPV, LYX 400
5176 199 * LYX 4-block 200
5177 201 * 30ö högsta LYX 110
5178 201b * LYX grönblå 375
5179 201b * 30ö grönblå praktex 300
5180 203 * 40 ö Kongress LYX 150
5181 203 * LYX 40 öre 140
5182 204 * pr-lyx 140
5183 205 * prakt 50ö 175
5184 206 * 60 öre LYXc. 200
5185 207 * 80ö LYX 200
5186 207 * 80Ö KONGRESS, PR-LYX 125
5187 208 * 1 KR PR-LYX 325
5188 208 * 1 KR lyx 300
5189 208 * 1 kr Kongress, lyx 250
5190 208 *(*) 1 KR , AB-PR 200
5191 209 * bra AB ex 550
5192 209 *(*) 2KR LYX 500
5193 210 * 5kr Kongress, PR 1100
5194 210 * 5 KR PRAKT ex 1000
5195 210 * bra AB ex 900
5196 210 * 5 kr Kongress Ab perfekt tandn 800
5197 211-225 * UPU kpl serie i ovanligt fin tandning 1200
5198 211-25 * FÖRENINGEN KPL VÄLCENTR. SERIE ,flera prakt 1750
5199 212cx *(*) 10ö linje, LYX 150
5200 212cx *(*) 10ö linje,PR 120
5201 212cx * LYX 100
5202 212cx * 10 ö vm linjer, LYX 100
5203 212cxz * 10 UPU KPV tvärs över PR-LYX 175
5204 214 * pr-lyx 100
5205 215 * Superb 25ö 150
5206 215 * 25ö UPU , PRAKT 60
5207 216 * 30ö LYX 125
5208 216b *(*) 30ö Grönblå, LYX 400
5209 216b * 30ö grönblå , bra AB,800 225
5210 216b * 30ö grönblå, AB , F 800 175
5211 216b * 30ö UPU grönblå , prakt 150
5212 216b * 30ö UPU grönblå PR-LYX 125
5213 217 * 35ö UPU SUPERBT LYXEX 200
5214 218 * LYX 175
5215 218 * 40 ö , LYX 100
5216 220 * 50ö UPU , LYX 175
5217 220var * 50ö extra långt ex, ovanl. 500
5218 221 * 60 ö , prakt 200
5219 221 *(*) 60ö LYX 200
5220 221 * 60ö , PR-LYX 175
5221 221 * 60ö UPU rödlila , PR-LYX 175
5222 222 * 80ö , LYX 175
5223 222b * 80ö UPU blågrön PR-LYX 100
5224 223 * LYX 375
5225 223 * 1 kr 1924, prakt 275
5226 223-225 * 1,2,5 KR UPU, BRA AB 900
5227 223-25 * 1-5 kr perfekt tandning 1500
5228 223-25 * 1, 2, 5 kr bra tandning 600
5229 224 * 2KR, bra AB , fin tandn 400
5230 224 * prakt centr 350
5231 224 * 2 KR FÖRENINGEN bra ex 275
5232 225 * 5 kr UPU pr-lyx 1000
5233 225 * 5KR, LYX 1000
5234 225 * Pr-lyxc. 900
5235 225 * 5KR UPU lyx 800
5236 225 * 5 kr bra AB ex 2800 700
5237 225 * 5KR , PRAKT 700
5238 225 * AB-PRc. 600
5239 226-30v (*) Makuleras F 800 för (*) 300
5240 233a * 5kr slottet LYX 425
5241 233a * 5 kr slottet grön, plåtskarv vänster 125
5242 233a,b * gröna slottet vanligt och vitt papper, 2 PRAKTEX 375
5243 233b * 5 kr gröna slottet , vitt ppr, SUPERB 900
5244 233b * prakt 700
5245 233b * AB , F 1700 500
5246 233b * 5KR slottet, vitt papper, PR-LYX 500
5247 235v * 15ö 4-sid, FLAMMA 100
5248 238 * prakt 100
5249 246-57 * prakt serie 250
5250 246-57 * kpl mkt bra serie 200
5251 259API * 10ö Swedenborg streck över vä 10 75
5252 259B1PI * 10ö Swedenborg streck över vä 10 100
5253 266BC * LYX 4-block 200
5254 266BC,CB *(*) 5 ö , 2 par 100
5255 266BC,CB *(*) 5Ö G.V. 80 ÅR, 2 PRAKTPAR 100
5256 266CB nästan **, obet fl i gummit 80
5257 267BC CB, * 2 st 4-block 350
5258 267bc-cb * 15ö G.V. 80 ÅR, 2 par 150
5259 267CB * LYXpar 125
5260 273Cv * par med 4 märkesbilder på båda 400
5261 273v1 * perf. genom märkesbilden 100
5262 318BC * Ling 5ö , 3+4s par, Prakt 75
5263 318BC,CB *(*) 5Ö LING, 2 OLIKA PRAKTPAR 100
5264 320B2 LYX F 440 100
5265 321BC+ CB * Linné 2 par 300
5266 321BC * Linne 3+4s prakt par 250
5267 321BC * 15l Linné bra par 150
5268 321bc,cb * Linné 3+4,4+3s par,prakt 400
5269 321bc,cb * 2 par Linné 300
5270 321bc,cb * LINNÉ 2 BRA PAR 300
5271 321CB * Linné 4+3s par 150
5272 324BC * prakt 150
5273 324BC *(*) Bellman 3+4s LYX par 125
5274 324CB * prakt 4- block 250
5275 332ba otandat vä+hö F2800x,4=1040 200
5276 332C * PRAKT 75
5277 332CB * 5kr slottet fint par 350
5278 332CB * 5kr slottet 4+3 sid PR-LYX par 300
5279 337C * 4 SID SVAN, LYX 60


TJÄNSTE OSTÄMPLAT *
5280 1 * 1ö , LYX centr fint ex 300
5281 1 * 3ö 4 nyansskiftningar 2st (*) 300
5282 1a (*) 3ö prc 3,4,1 125
5283 1b 4-bl AB F 2500 400
5284 1b * Lyxcentr 250
5285 1d * 3Ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 110
5286 1e * 3ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 100
5287 1v4 3ö i 3 nyanser, ett ex v4 lejonets vänstra bakben saknas. F 2800 350
5288 2 (*) 4ö t 14, 2,3,1 250
5289 2a * 4 ö gråsvart vackert ostpl ex 275
5290 3 * 5ö T14, LYX fräscht ex 500
5291 3 * helfräscht AB ex 300
5292 3 (*) 5ö t 14, gott ex 2,3-4,1 150
5293 3a * 5 ö , PRAKT 325
5294 3a * 5ö fräscht AB-PRAKTex 250
5295 3c * 5Ö PRAKT 300
5296 3c * 5ö T 14 fräscht AB ex 200
5297 3c * 5ö fräscht ex ostpl, 3,3,4 150
5298 3d * 5ö mkt bra AB ex 300
5299 4 (*) 6ö t 14, mycket gott ex 3,4,1 300
5300 4a *(*) Lyxc nära **, 6öre 600
5301 4a * 6ö intyg NS 3,3,3 400
5302 4a * 6ö praktcentr ,gummive 250
5303 4a * 6ö AB-PRcentr, liten tu fl. mkt fräsch 250
5304 4c * grå fräscht,obet böjt hörn 500
5305 4d * 6ö mkt fräscht Ab ex, F1900 550
5306 4d * 6ö blåakt violet, fräscht AB ex 400
5307 4d *(*) 6ö stora tj t 14, fräscht ex , ab-praktc 250
5308 4e * AB-PRAKT, F 1900 600
5309 4e *(*) ABcentr, obet nött tand 300
5310 4f * 6ö lila PRAKTEX, F 3300 400
5311 4f * 6ö FRÄSCHT AB ex 350
5312 4f (*) 6Ö lila t 14, fräscht ex 200
5313 4g * 6ö LYX centr PRAKT EX, 650
5314 4g * AB ex ,lvht 300
5315 4gv2 * 6ö LYX utseende, tu prick 400
5316 4h * 6ö AB-PRC, lodr veck, fräscht 225
5317 5 (*) 12ö gott ostpl ex 180
5318 5a (*) 12ö praktcentr 3,4,1 250
5319 5av1 12 öre blå, blågråaktigt papper. Otandat hörn-3-strip i den sällsynta a-nyansen. Trots som vanligt svagt veck, ett ytterst sällsynt objekt. Ex Benzinger. F 2020 30000 + för enhet. Utställningsobjekt 7000
5320 6a (*) 20ö finfärg, felfritt gott ex 2,3,1 1000
5321 6b * 20ö orangeröd stora tjänste t 14, mycket fräscht AB ex 3,3,4, F2019 8500 1300
5322 6d * 20ö tjänste T 114, fräscht ex centr vä. F 8500 700
5323 7 *(*) 24ö t 14, troligen omgummerat gott ex, 2,3,1 1000
5324 7 (*) 24Ö gulorange troligen omgummerad, (F 8500), svagt tunn fl, 1,4,1 godtagbart ex 700
5325 7a (*) 24ö fräscht ex med mycket svag nötning i pappret på baksidan, 1,3,1 godtagvbart vackert ex. F 2018 8500 750
5326 8 * 30ö PRAKT 1000
5327 8 * 30 öre mkt fräscht AB 750
5328 8 (*) 30ö mörkbrun PR-LYX centr 3,4-5,1 400
5329 8 * 30ö t 14, mycket gott ex 300
5330 8d * 30ö t 14, ab-prc mycket gott ex, 3,3,4 500
5331 8e (*) 30ö got ex, 2,3,1 , 350
5332 9a * 50ö, violetaktigt karmin, PR-LYXcentr ivht, 3-4, 4-5, 3 600
5333 15b * pr-lyx 120
5334 15b * PRAKT 6ö F 300 100
5335 15c * 6ö rödlila, AB-PR 90
5336 16A * 10ö typ1 , LYX 300
5337 17 *(*) prakt F 550 200
5338 17cvar spegeltryck, fräscht Ab 200
5339 17var * 12ö Prakt, 5 rambrott F 97. 600 200
5340 18 * pr-lyx 20ö röd, F 97 1900 600
5341 18 * 20ö röd t 13, pr-lyxcentr 400
5342 18 * 20ö t 13, prakt centr 300
5343 18b * 20ö fint ab ex 400
5344 18e * 20ö AB-PR 400
5345 18e * mkt fräscht Ab ex 20ö 250
5346 18f * 20ö fräscht fint AB ex 350
5347 18f * 20ö röd gulakt. ppr, bra AB 325
5348 18fv2 * 20 ö röd , bruten linje över go, bra AB 600
5349 18g * 20ö PR-LYX 700
5350 18g * 20ö röd, fräscht PRAKTEX, F 2100 450
5351 18g * 20ö röd, AB-PR mkt fräscht 450
5352 18g * 20Ö RÖD PRAKT F2600 450
5353 18g * 20Ö RÖD mycket gott ex 300
5354 18g *(*) 20ö ljust mattröd, mycket fräsch AB-PR 250
5355 19 * 20ö LYX CENTR 30
5356 19c * 20ö LYX 40
5357 20c * 24ö Prakt, F 800 225
5358 20cv1 *(*) 24ö gul Ä saknas hö AB-PR fräsch 275
5359 20d * 24ö gul praktex 200
5360 20f * 24ö olivakt gul, AB-PR 120
5361 20v2 * var. skadat i 225
5362 21 * 30ö LYX CENTR 80
5363 21d * 30ö gråbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
5364 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT PAR av sällsynt nyans, F 5000, nyansintyg O.P. UNIK enhet av denna svåra variant? 2000
5365 21h * 30ö mattbrun fräscht AB-PRAKT ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 800
5366 21h * 30ö mattbrun fräscht ex av sällsynt nyans, F 2500, nyansintyg O.P. 300
5367 22A * 50ö röd , PR-LYX 450
5368 22A * prc fräscht ex 300
5369 22A * 50 ö TYP 1 AB, 3,3,4 sällsynt fräscht 200
5370 22Ac * 50 ö röd, AB, F 1200 275
5371 22Ac * 50ö rosa, , PR-LYX c , ktspts 200
5372 22Ag * helfräscht AB 300
5373 22Ag * 50ö mkt fräscht AB ex 300
5374 22Av2 * AB 350
5375 24Ae *(*) 1kr djupt ultramarinaktigt blå PRAKT ex , nyansintyg O.P. Ae . F 6500 för prakt och lite plus för nyans 1200
5376 24Ae * 1 kr typ 1fräscht mycket gott ex F 5000 650
5377 25 * starkt spegeltryck 125
5378 25a,var * 10/12ö var ÖPE def R , prcentr 100
5379 25b * 10/12ö matt ljusblå, LYX 90
5380 25bvar * /** 4BL pos 1 var öppen 0 i 10, AB-PR 125
5381 25v3 * "ÖKE" AB 75
5382 25v4 * F 150 75
5383 25var 10/12ö färgfläck i skölden , ovanlig var 125
5384 25var * påtryck på Tj17v3, pr 100
5385 32 *(*) 10ö vm krona, PR-LYX 50
5386 34g * 24ö orange mjukt ppr , PR-LYXC 200
5387 36 *(*) 30ö vm krona, PR-LYX 50
5388 37 *(*) 50ö vm krona, PR-LYX 30
5389 39 * 5kr små tj vm krona, PR-LYX F 175 40
5390 40 *(*) 1ö vm linjer , LYX 25
5391 46 * 8 ö linjer, prakt 65
5392 46 *(*) 8ö vm linjer , PR-LYX 50


LÖSEN *
5393 1 *(*) 1Ö SVART, PR-LYX 225
5394 1 * prakt 200
5395 1 * 1Ö bra AB 110
5396 1-3 * 1-3-5ö ostpl mycket fräscha ex F 1800 200
5397 1,3,5 och L6 * 1,5,12,20ö t 14 AB-PR, F 2050 200
5398 1-9 *- (*) 1-3,5+20Ö *, 6Ö, 24-50Ö (*) 7700 350
5399 1v * prakt ex F 650 200
5400 1v *(*) 1Ö SVART, 2 ex 1 långt fotstreck på L , AB-PRAKT ex 200
5401 2 * 3 Ö LYX 400
5402 2 *(*) pr-lyx ex 250
5403 2a * 3ö violettakt karmin, PRAKTEX, F 900 295
5404 2a * 3ö ljus karmin, PRAKTEX, F 900 290
5405 2a * 3ö karmin, PRAKTEX, F 900 275
5406 2a * 3ö helfräsch AB ex 100
5407 2b *(*) 3ö mkt nära LYX, nästan ** 450
5408 2b * 3ö fräsch LYX centr , minamal tunn punkt 200
5409 2b * 3Ö LÖSEN PRAKT 200
5410 2b * 3ö violettakt karmin, PRAKT 150
5411 2v * prakt 250
5412 2v * 3ö KARTONGPAPPER, BRA AB 125
5413 3 * 5ö lösen, AB-PR 4-BLOCK 400
5414 3 *(*) bra AB 4-block ,F1375 300
5415 3 * pr-lyx 225
5416 3 * prakt ex 5ö t 14 175
5417 3 * 5ÖRE BRUN AB-PRAKT 125
5418 3a * 5ö brun, PRAKTEX, F 900 290
5419 3a * 5ö brun, PRAKT 225
5420 3a * 5ö AB-PR 200
5421 4b * 6ö orangegul AB-PRAKT 250
5422 4b * 6ö FRÄSCHT AB EX 225
5423 4c * 6ö AB-PR 300
5424 4c * 6ö orange AB 300
5425 5 * LYX 100
5426 6a * 20 ö klarblå,prc.ABex F 3200 1000
5427 6a (*) 20ö klarblå, intyg NS 3,4,1 mycket gott ex, F 3500 800
5428 6a (*) 20ö klarblå, prc 3,4,1, svår nyans 450
5429 6a *20ö KLARBLÅ, restgummi, lvht, P-LYXc 425
5430 6b * 20Ö PRAKT 250
5431 6b * 20 ö grönakt. blå, AB-PR 150
5432 6c * 20ö gråakt blå, LYX ,SÄLLSYNT kvalitet 1000
5433 6c * PRAKTex 225
5434 6c * prakt 225
5435 6d * LYX 400
5436 7 * prakt 225
5437 7 * 24ö grå AB 125
5438 7a *(*) 24Ö rödviolett, fräscht 3,3,4 800
5439 7a * 24ö fräscht mycket gott ex F 5000 800
5440 7b * 24Ö AB 110
5441 7bv * 24ö grå PR-LYXc. 250
5442 7c * 24ö PR-LYX 350
5443 7c * 24ö olivgrå LÖSEN t 14 lLYX 300
5444 7c * 24ö olivakt. grå. prakt, F 850 225
5445 7cv *(*) pr , F750 200
5446 7cv *-(*) 24ö LYXcentr 125
5447 8 pr-lyx 200
5448 8a * 30Ö FINT EX AV SÄLLSYNTA a NYANSEN , F 3000 900
5449 8a * 30ö , SUPERB ,SÄLLSYNT kvalitet 600
5450 8a *30Ö BLÅAKTIGT GRÖN, bra AB ,F 3000 400
5451 8a,b2,c * 30ö 3 nyanser , F 4500 600
5452 8b * 30ö ostpl mycket fräscht ex 3,3,4 125
5453 9c * 50ö pr-LYX , F 3500+ 1200
5454 9c * 50ö prakt , F 3500+ 750
5455 10 (*) PR-LYXcentr, 3,4-5,1 500
5456 10 * 1 kr mkt fräscht AB ex 400
5457 10 * PRAKTcentr, obrt tu fl 350
5458 10 (*) 1 kr PRAKT centr, 3,4,1 300
5459 10v2 * vc Ab på Kartongppr 400
5460 11-20 * T 13 kpl AB-PR 150
5461 11var * felperforerat. 100
5462 12 **/* pr-lyx 4-block 3ö 150
5463 13 **/* 5ö LYX 4-block 250
5464 17 * LYX 24Ö 125
5465 17a * 24ö gråviolett praktex 500
5466 17a,v2 * 24ö grålila, par kort och lång fot på L 300
5467 17av2 * AB ex F 1000+ 275
5468 17av2 * kort fotstreck på L, BA 175
5469 17b * 24ö blålila, LYX 125
5470 17b,v2 * 24ö LYX kort fotstreck på L 100
5471 17c * 24Ö LYX 200
5472 17c *(*) nästan **, 24ö LYX 200
5473 18a *(') 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 400
5474 18a * 30Ö djupt blågrön, PR-LYX 300
5475 18a * AB, mörk fin färg 125
5476 18a *(') 30Ö djupt blågrön, AB 100
5477 20 * 1KR LYX 300
5478 20 * 1kr mkt fräsch prakt 150
5479 20 (*) 1kr PR-LYXcentr 125
5480 20 * AB-PR 100
5481 20b * 1 KR T 13, PR-LYX 225
5482 20v * 1kr variant, bruten ram höger ,bra AB 600
5483 20var * 1kr överlappande färger, PRAKTcentr 150
5484 1 * Flyg 1912, PRAKT 100PROVTRYCK =P , (*) - * - **
Carl XV = CXV är (*), Ewerts = Ew är **
provtryck finns även bland ** , märkt P

5485 EW **grön vågr 8-strip 3+3s ot mellan 300
5486 EW **grön 4-bl 3+3s ot mellan 200
5487 EW ** grön , par otand mellan 100
5488 EW Ewerts grå par 4-sid, otandat emellan 100
5489 3 6sk ö medaljong SFF nytryck 75
5490 60P (*) 1KR OSCAR PROVTRYCK hörnmarginal ex i d nyans mörkkarmin / gråaktigt svart , tryckt på K papper utan gummering. Utlåtande Peter Lorenzon 800
5491 85 (*) 20ö blå PROVTRYCK Marginal 4-block 1000
5492 1861-63 Provhäfte Europa 1994 i grön stålgravyr. 60
5493 1888-92 Provhäfteesinlaga 5 märken i ståltryck. 60
5494 2127-30 Fartyg provhäfte i endast blå färg. 75
5495 2265-66 ståltryck i grön färg 80


PROVTRYCK , TJÄNSTE
5496 27P * 1Ö OTANDATnormalprov svart, margex 300
5497 31 (*) 8ö otandat prov marginalpar i slutfärg, blyertspris 220 kr 1964 på baksid. Då en månadshyra säkert. Nu pris en bråkdel av en hotellnatt. 475
5498 32 (*) DUBBELTRYCKT Färgprov 10ö högröd ,nålstick, papper tryckt på specimen makulatur baksidan 400
5499 32 (*) 10ö röd otandat färgprov 300
5500 32P * 10ö OTANDAT normalprov, marginalex 300
5501 33 (*) 15ö rödbrun otandat marg. färgprov 250
5502 33P 15ö lilla Tjänste VM krona (*), 7 st otandade provtryck i olika färger, alla med vä marginal. PRAKTOBJEKT 900
5503 33P *15ö OTANDAT normalprov , marginalex 300
5504 41 (*) Färgprov 2ö grön vm linjer 200POSTFRISKT SVERIGE
**

5505 1-5 NYTRYCK 1978 av 3,4,6,8,24 sk 5 olika 200
5506 1F **3sk PARISFÖRFALSKNING, postfriskt , ovanligt ** 700
5507 3 ** 5ö prakt centr, liten rostprick 250
5508 3E4,v ** 6sk kht, extremt stor del marginal vm, berör hela nedre kort +långsida. 3500+ 700
5509 9c2 ** 12ö vapen postfriskt AB-PR ex, lvht 1600
5510 28d,v3 3ö i 4block pos 2 =v3. F ca 11000, en kt 1000
5511 31e 4-block 6ö **/* 2 vä ex ** 2 hö ex nära ** , några särade tänder på mitten, min ålders påverkan av gummit, men extremt sällsynt nyans i 4-block F ca 15000 2000
5512 31j ** 6ö tpostfrisk, 2,2,5 fräscht ex F 3500 350
5513 32 12ö 4 -BLOCK ,AB 800
5514 32 ** 12Ö BRA AB F 700 175
5515 32f ** 12 ö klarblå , svår nyans , 6-BLOCK, F ca 22000, UTST.OBJ 5000
5516 32h ** 12ö mörkblå på mjukt ppr, bra AB marginal10-block, F 2022 2x5+2 x 800 = 9600 1000
5517 32h ** 12ö mörkblå på mjukt ppr, bra AB-PRAKT 4-block, med hörnmarginal med vattenmärke F 2022 5x 800 = 4000++ 600
5518 32h ** 12ö mörkblå på mjukt ppr, bra AB 4-block, F 2022 5x 800 = 4000 500
5519 32h ** 12ö mörkblå på mjukt ppr, AB-PRAKT 200
5520 32h ** 12ö mörkblå på mjukt ppr, marginalex 175
5521 33dv14 ** 20 öre matt orangeröd. Mycket fräscht par där det övre postfriska exemplaret har varianten "vit fyllning i 0:an". SOM ÄR STJÄRNMÄRKT I F 2022, nedre ex är *.
Nyansintyg O.P 33dv14. UTSTÄLLNINGSOBJEKT.
3500
5522 33e ** 20ö ringtyp t13, AB-PR 1700
5523 33v1 20/TRETIO, NYTRYCK SFF utgiven (*) 200
5524 34 24ö , fräscht 4-BLOCK ,AB F 7000 1400
5525 34 ** 24ö praktcentr, obet blyerts "e" bak 200
5526 34 ** 24Ö, 3,3,5 litet gummiveck, AB 140
5527 35 ** 25ö vm krona, LYX 200
5528 39 ** 10Ö boktryck AB-PRAKT 1500
5529 39 ** 5 kr vm krona, LYX 200
5530 39a ** 10ö boktryck utan PH, ab-pr 1500
5531 39aI ** 10Ö utan PH TYP1, AB-PRAKT 1400
5532 40a ** 2ö PH , pr-lyxEX 75
5533 40a ** 2ö vackert AB 4-block 50
5534 40b,v7 ** 2ö 4-block pos 1 v7, PRAKT 150
5535 40bv4v5 ** 2ö ringtyp 4-BL, pos 1+3v5, pos4 v4 150
5536 41 Prakt 125
5537 41b ** 3ö ringtyp med PH, vackert hörn 20- BLOCK med ca 14 praktex , 3 märken med särade tänder , Fca 10500 1600
5538 41b ** 3ö ringtyp PH, PR-LYX 4-BLOCK 1000
5539 41b ** 3ö ringtyp med PH, fint AB ex 80
5540 41c ** 3ö ringtyp 4-Block LYX 600
5541 42 4ö i 4-block, PR-LYX 1200
5542 42 4-block bra AB 700
5543 42 ** pr-lyx ex 500
5544 42 ** 4ö PRAKT 300
5545 42 ** 4ö ringtyp med PH, PRAKTEX 225
5546 43b 5ö mörkgrön, AB, ktspts 250
5547 44 ** 6Ö AB 125
5548 44a ** 6ö blålila , AB-PR marg 4-block 400
5549 44a 6ö blålila, AB 110
5550 44a,b,c 3 olika nyanser 6ö F 1200 250
5551 44b ** 6ö ringtyp ph LYX 400
5552 44c ** 6Ö RINGTYP MED PH PRAKT-AB 150
5553 44c 6 öre med PH ,AB 125
5554 45 ** 10ö med PH, AB 500
5555 45 ** 10Ö OSCAR BOKTRYCK med PH, AB 300
5556 46 20ö fräscht AB 4-block 3000
5557 46 ** 20ö ringtyp med PH, vackert 4- BLOCK AB , F 15000 2500
5558 46 ** 20ö ph PRAKT 1000
5559 46 ** 20ö ringtyp med PH, vackert AB ex 600
5560 46 ** 20ö ringtyp PH bra AB 500
5561 46 AB ex 20ö PH 400
5562 46 ** 20ö ringtyp PH bra AB-BA, F 3000 200
5563 48 vc AB 4-block F 18500:- 5000
5564 50 LYX 6 hörnmarg block 400
5565 50 ** 10/12ö hörnmarginal 10 block i LYX , PR F 800, ovanlikt välcentrerat 300
5566 50 ** 10/12ö SUPERB 200
5567 50 ** 10/12ö ringtyp påtryck 1889, LYX 100
5568 50 ** 10/12ö 1889, LYX 75
5569 50 PRAKT 50
5570 50-51 ** 10/24ö ,10/12 ringtyp påtryck LYX 250
5571 50-51 ** 10/24ö ,10/12 ringtyp påtryck pr-lyx 150
5572 50v2 4-block prakt, v2,pos1 350
5573 50v2 ** 10/ 12Ö med 2 st FÄRGKULOR, sällsynt med 2 st 300
5574 50v2 vc AB 250
5575 50v2 PRAKT F ca 250+50% 200
5576 51 ** 10/24ö ringtyp påtryck 1889, LYX 200
5577 51 4-BLOCK ,AB 160
5578 51a ** 10/24ö kraftigt rödorange marginal4-block, mycket svår i denna rödhet 500
5579 51a ** 10/24ö kraftigt rödorange marginalex, mycket svår i denna rödhet 225
5580 51a ** 10/24ö kraftigt rödorange mycket svår i denna rödhet 200
5581 51a PR-LYX 175
5582 51a ** 10/24ö rödorange svår nyans AB 100
5583 51b ** 10/24Ö ringtyp PRAKTEX 100
5584 51c ** 10/24ö citrongul,BA centr normal för c 300
5585 52 ** 5ö oscar 4-BLOCK prakt 100
5586 52 ** 5ö oscar 2 X4BLOCK IOLIKA NYANS 90
5587 52a1 4-Block,AB, 6 särade t. 8000 1800
5588 52a1v11 5 öre svagt gulaktigt djupgrön. Vackert postfriskt mycket gott ex exemplar 3,3,5 med hel lödskarvlinje. F 2022 3500 + variant. En raritet variant på denna nyans och **. 1200
5589 52a2 4-block 2 ex ** , F 4-bl ca 5400 500
5590 52a2 ** 5ö djupgrön, litet dragspelsveck, AB F 2200 400
5591 52c ** Oscar 5 ö blågrön kvarts karta övre vä. AB-AB/Pr, fräsch . Facit 2020 10000 1200
5592 52c ** Oscar 5 ö blågrön AB-PR marginal 4-bl 350
5593 52c ** Oscar 5 ö blågrön AB-PR 4-bl 300
5594 52c ** Oscar 5 ö blågrön PRAKT 125
5595 52c ** 5ö blågrön AB-PR 90
5596 52c ** Oscar 5 ö blågrön bra AB 75
5597 52c,vm1 ** 5ö oscar blågrön 6-BLOCK omv vm, F 2700 300
5598 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PR-LYX 250
5599 52c,vm1 ** 5Ö Oscar blågrön, omv vm, PRAKT 150
5600 52cvm2 ** 5ö blågron , 2vm liten del ,LYX 350
5601 52d ** 5ö oscar ,PRAKT 4-BLOCK 160
5602 52f **/* 5ö ljusgrön, PRAKT 4 BLOCK, 2 nedre är postfriska **. 4 block 6x = F 6000 + prakt ca 2x = 12000, MYCKET SÄLLSYNT 3500
5603 52g ** 5ö oscar tonat tryck, PR-LYX 75
5604 52v1 5ö otandat marginal 4-block 1 ex *, 1500 400
5605 52v2 ** 5ö oscar ,grön säregen färg 4-BLOCK spegeltryck F 1600 300
5606 52vm1 4-block, AB 45
5607 52vm2 2vm, 4-block, prakt 175
5608 53 ** 8ö Oscar, 10 block 5x2 i LYX, F 5000 för prakt. Fantastiskt Block! 900
5609 53 ** 8ö Oskar PR-LYX 40 BLOCK 8x5st, alla i PR-LYX F 8000, sällsynt kvalitet 800
5610 53 ** 8ö Oscar, marginal block 5x2 i PRAKT, F 2000 för prakt 300
5611 53 ** 8ö PRAKT 4-BLOCK 200
5612 53 ** 8ö Oscar, LYX,ex 200
5613 53 ** 8Ö 4-BLOCK, AB-PR 90
5614 53 ** 8ö Oscar, prakt 50
5615 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 100
5616 53var ** 8 ö oscar med blekt huvud, AB 3,3,5 90
5617 54 ** 10 ö oscar PRAKT-LYX 4-BLOCK 250
5618 54 ** 10ö LYX 175
5619 54 ** 10ö PRAKT- LYX 150
5620 54 LYX 100
5621 54 ** 10Ö LYX 100
5622 54 ** 10ö Oscar RÖD ,LYX, ur häfte 90
5623 54 ** 10ö PRAKT 75
5624 54 pr-lyx 70
5625 54 ** 10ö PRAKT 70
5626 54av1 ** 10ö otandat marginal 4-block F 6000 1000
5627 54c 10ö ljus karmin, 20-BL, AB, F 8400 1100
5628 54c 10ö ljus karmin, 4-BL, AB, F 1750 300
5629 54c ** 10ö ljus karmin, Prakt centr F 650 200
5630 54c ** 10ö ljus karmin, AB-PR F 650 190
5631 54c ** 10ö ljus karmin, AB F 650 110
5632 54e1 ** 10ö Oscar, PRAKT 50
5633 54e2 ** 10ö Oscar, PRAKT 90
5634 54ev1 10ö övre marginalex 3 cm, marg * 125
5635 54g ** 10ö Oscar, PRAKT 50
5636 54P dito singel 100
5637 54v1 Hörnmarg. 4-bl,2 ex **, 2 *(*) 325
5638 54v1 ** 10Ö OTANDAT MARGINALPAR 150
5639 54vm1 6-BLOCK omv vm 200
5640 55 bra AB 4-block F 2200 600
5641 55 ** 15 ö oscar ab-prakt 4-BLOCK 500
5642 55 15ö PR-LYX 425
5643 55 15ö PRAKT 290
5644 55 ** 15Ö, marginalex , AB 130
5645 55 ** 15Ö OSCAR, AB 3,3,5 f 2018 700 100
5646 55cvm2 AB 4-block F2400 700
5647 56 LYX 600
5648 56 ** 20ö oscar , PR-LYX centr 175
5649 56 ** 20 ö blå ,AB, F700 125
5650 56c ** 20ö gråaktigt mattblå, PRAKT 350
5651 56c ** 20ö gråaktigt mattblå, AB, F 1200 250
5652 56d ** 20ö blå, PRAKT F 1100 300
5653 56v1 20ö blå 4-block, otandat , 1 ex **, 3 *,PR 475
5654 56v1 MARGINALPAR 450
5655 56v1 20ö Otandat Marginalex , 3cm marginal* 250
5656 56v1 bra marg 225
5657 57 ** 25ö PR, nyans 1000
5658 57 **/* 4-BLOCK LYX ett ex ** 700
5659 57 ** 25ö AB-PR 200
5660 57avm1, vm2 (1ex), Hörnmarg. 4-block, AB 800
5661 57vm4 ** 25ö oscar omvända kronor del 2st, F 2022 2300 300
5662 58 PRAKT, F 2400 800
5663 58 ** 30ö Oskar, PRAKT 500
5664 58 BRA AB 400
5665 58vm1, vm2 ,pr-lyx , 2 omv kronor 700
5666 59c 50ö blågrå, AB marg 4-BLOCK, F 8800 2000
5667 59d 50ö olivgrå, bra AB marg 4-BLOCK 2700
5668 59d 50ö Oscar, 4-BLOCK ,AB, 8000 1600
5669 59d ** 50ö olivakt grå, PRAKT 750
5670 59d 50ö olivgrå, bra AB ex 550
5671 59d ** 50ö Oscar, vacker AB ex 3,3,5 400
5672 59dvm2 min del av 2:a krona PRAKTex F 4000 1000
5673 60 1 KR PRAKT EX 1500
5674 60 AB-PR 1300
5675 60 ** 1 KR PRAKT 1300
5676 60 bra AB ex F 3500 900
5677 60 ** 1 kr Oscar, AB, 3,3,5, centr hö 500
5678 60b 1 KR MYCKET FINT AB EX 750
5679 60c ** 1kr mörk c-nyans , nära d. 3,3,5 postfriskt ex. Utlåtande P. Lorentzon. F 2022 6500 1600
5680 61-64 4-block serie PRAKT 375
5681 61-64 4-block serie ab-pr 175
5682 61-64 4-block serie ab 160
5683 61v1 Prakt Marginalpar **/* ett ex ** 250
5684 61v4 1ö förskj siffra, AB 4-BLOCK , cntr upp 275
5685 61vm ** 1ö 4-block omv vm , AB , ganska svårt 250
5686 62 2ö PRAKT 4-BLOCK 175
5687 62 ** 2ö, PRAKT SIFFERTYP 60
5688 62a 2ö 4-BLOCK, AB, F 2000 450
5689 62a ** 2ö ljusblå/gul, 4-block Ab F 2000 300
5690 62b,c 2 ö 2 ab 4-block i nyanser, F 880 200
5691 62c pr-lyx 4-block 260
5692 62c 2Ö HÖRNARG 10-BLOCK, prakt 250
5693 62c 2ö 4-block PRAKT-LYX 180
5694 62c 2ö 4-block PRAKT 150
5695 62c ** 2ö siffertyp mörkblå/gulorange PR 50
5696 63vm 3 ö omv vm, 6-block, BA, F 900 150
5697 63vm1 ** 3ö siffertyp omv vm 4-bl AB, F 1000 200
5698 64 ** 4ö LYX 250
5699 64 4ö Hörnmarg 10 block, 5 vågrätt, bra AB 225
5700 64 ** 4ö siffertyp LYX 200
5701 64 ** 4ö PR-LYX 100
5702 65 Hörnmarg 4-block 7000
5703 65 ** 5 KR POSTHUS, LYX 2500
5704 65 PRAKT 2000
5705 65 AB-PR garanti HOW 1600
5706 65 ** 5 KR POSTHUS, hörnmarginalex, mycket fräscht 1200
5707 65 ** 5kr Posthus, vacker AB ex 3,3,5 1000
5708 66 LYX 4-BLOCK 1500
5709 66 Hörnmarg 10-block,AB 900
5710 66 Lyx Hörnmarginal 4-bl 900
5711 66 ** 20ö oscar utan vm LYX 4-BLOCK 800
5712 66 pr-lyx 250
5713 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 225
5714 66 prakt 175
5715 66 ** 20ö Oscar utan vm PRAKT 175
5716 66 ** 20 ö blå utan vm ,PRAKT , F750 150
5717 67 ** 25ö oscar utan vm i extremt ovanligt ljus (gulaktigt) orange för denna utgåva utan vm AB 4-BLOCK 3,4x3,5 mycket gott obj F 2600 600
5718 67 ** 25ö utan VM , prakt 250
5719 68-70 ** 1,2,4 ö, PR-LYX 4-BLOCK serie 150
5720 68-70 ** AB-PR 4-BLOCK serie 110
5721 68-70 ** Lilla Riksvapnet vm krona , PR-LYX 90
5722 69 ** 2ö vm krona, LYX 80
5723 70 ** 4Ö PR-LYX 4-BLOCK 200
5724 70 ** 4ö vm krona, PR-LYX 100
5725 70 ** 4ö vm krona, PR-LYX 70
5726 70 4ö Vm krona PR-LYX 60
5727 70 4ö prakt 50
5728 70a ** 4Ö VM KRONA PR-LYX 75
5729 70vm ** 4ö omv krona, HÖRN MARG 10-block PR-LYX 2000
5730 70vm ** 4ö omv krona, 10-block AB, F 5000 700
5731 70vm AB-PR Hörnmarg 4-block 600
5732 70vm 4-block AB 400
5733 70vm AB 125
5734 70vm omv vm, AB 110
5735 70vm1 ** 4ö omv krona, bra AB , F 950 200
5736 72v1 2 öre utan vm 4-block Bra AB-PR centr.F1200+, obet gummi ve. 500
5737 72var 2ö 4-block med spegeltryck 200
5738 74var 2 märkesbilder 100
5739 75 ** 5ö vm krona prakt 10-block F 3500 400
5740 75 ** 5ö vm krona prakt 9-block F 3150 350
5741 75 prakt 90
5742 75-78 ** 5Ö,10Ö, 1KR, 5KR MEDALJONG VM KRONA, fin 4-block sats AB kval F 8400 1600
5743 76 ** vågr LYX 4-strip, pr F 1520 500
5744 76 ** 10ö medaljong vm krona, prakt 135
5745 77 1 krona ,AB 500
5746 77 ** 1 kr medaljong vm krona ,AB 3,3,5 225
5747 77vm1,2 ** 1kr 2 st omv kronor, marginal ex , AB 400
5748 79bz ** 5ö medaljong KPV tydl. PR-LYX 60
5749 79var ** skarv par med förskjutning, ovanligt 300
5750 84 ** 15Ö MEDALJONG., rufft. PR-LYX 100
5751 84a ** 15ö medaljong , PRAKT 100
5752 84a,bz **/* 4-bl 15ö, pos1 * övriga ** 1-2 bz, PR 150
5753 84a,bz ** 15ö rödbrun, prakt 75
5754 84b Arknr 20, hörnmarg singelex 125
5755 84bz ** 15ö Medljong PR-LYX tydl KPV 90
5756 84bz ** 15ö medaljong vm KPV, bra AB 3,3,5 60
5757 84c 15ö marginal 4-block, BRA ab 125
5758 84c,bz ** 15ö orangebrun, AB 40
5759 84d ** vacker vågr par 100
5760 84d ** 15ö ljust orangebrun, PRAKT 60
5761 84d,bz ** 15ö vm kpv mitt på, AB 60
5762 85 ** 20ö medaljong, praktex 90
5763 85bz ** 20ö medaljong vm KPV, bra AB 3,3,5 90
5764 88 30ö Hörnmarg 10-block AB F4500 700
5765 88 ** 30Ö , LYX ex 450
5766 88 PRAKT 30ö 300
5767 88a ** 30Ö MÖRKBRUN prakt 200
5768 88a ** 30ö mörkbrun PRAKT 175
5769 88bz AB-PRAKT 200
5770 88c ** 30ö brun medaljong PR-LYX med marginal 260
5771 89a ** 35ö medaljong PR-LYX 200
5772 90 ** 40ö medaljong PR-LYX 225
5773 90a 40ö marginal 4-block, BRA ab 450
5774 90a,bz ** 40ö 4-block ALLA kpv, PRAKT, F ca 5000 FÖR PRAKT 600
5775 90a,bz 40ö 4-block, AB, alla med kpv, F 2600 400
5776 90bz ** 40 ö medaljong, bra AB 125
5777 90var 40ö Dragspelsveck, PR-LYX 200
5778 91 ** 50ö ljusgrå, bra AB 300
5779 91 50 öre AB 290
5780 91bz ** 50ö 4-block 2 övre KPV, PRAKT 9200 2000
5781 91bz Hörnmarg 4-bl, 2 ex bz, AB 1300
5782 91Bz ** 50ö AB- PRAKT 500
5783 91bz ** 50ö medaljong , tydligt KPV 2200 300
5784 92 55 ö medaljong SFF nytryck 75
5785 96 hörnmarg pr-lyxex 800
5786 96 1kr PRAKT 750
5787 96 1 kr medaljong, prakt 700
5788 96 1KR AB-PRAKT 500
5789 96 ** 1kr Medaljong, PRAKT 500
5790 96 ** 1 KR MEDALJONG, BRA AB 3,3,5 390
5791 96 ** 1KR , AB 300
5792 96 ** 1 kr utan vm marg ex bra AB, F 1800 300
5793 96 ** 1 kr medaljong postfriskt ex F 1800 175
5794 96a ** 1kr medaljong , ab-PRAKT 550
5795 96bz ** 1kr medajong med KPV tydligt, LYX 1000
5796 96bz ** 1 KR MEDALJONG MED KPV mitt över märket, PR-LYX EX 800
5797 96bz ** 1kr medaljong, bra AB, KPV tvärsöver 400
5798 96bz ** 1 kr medaljong postfriskt marginal ex KPV mitt på F 2800 275
5799 96bz ** 1 KR MEDALJONG MED KPV mitt över märket, PR-LYX centr, 2 ktt, F 2800 200
5800 96var ** 1KR MEDALJONG, dragspelsveck, AB-PR 250
5801 96var ** 1 kr dragspelsveck, 200
5802 100 ** 12/25ö LYX 4-BLOCK , f 400+ 150
5803 100v2 6-block, delvis förskjutet,AB 200
5804 100v2 4-bl, ngt förskjutet 100
5805 101 ** 12/65 Ö MEDALJONG, PR-LYX 4-BL 50
5806 102 ** 27/55 Ö MEDALJONG, PR-LYX ex 25
5807 102Bz ** 27/55 Ö medalj. hörnmarg 6-bl plåtsiffra nr 3, 2 nedre ex KPV, PR-LYX 75
5808 102Bz ** 27/55 Ö medalj. marg 4-bl ala med KPV, PR-LYX 40
5809 102(v1) ** 27/55 Ö MEDALJONG, lite FÖRSKJUTET PÅTRYCK , LYX ex 75
5810 103 ** 27/65 ö Medaljong, LYX 50
5811 104v1 ** 27/80 förskjutet påtryck 300
5812 105 ** 5/ 2Ö LANDSTORM 1, LYX 90
5813 105 PRAKT 5 / 2ö 50
5814 105 ** 5/ 2ö Landstorm I , PR-LYX 50
5815 105-14 ** Landstorm I , bra serie med KPV, F 2500 500
5816 105-14 ** Landstorm I , praktserie 250
5817 105-14 ** Landstorm I , bra postfrisk serie 175
5818 105-14 ** Landstorm I , bra postfrisk serie 170
5819 105-14cz ** Landstorm I, marginal 4-strip serie, alla med KPV på märkena utom 5ö som bara har KPV i marginalen . F2014 9360 kr 1250
5820 105-14cz ** Landstorm I, hörn marginal serie, 2ö , 5 och 30ö med KPV bara i marginalen F2014 2180 kr 300
5821 105A 5på 2ö orginalmärke, F350, AB 100
5822 105cx 2ö omv vm , svår, AB 200
5823 105cx ** 5/ 2Ö LANDSTORM 1 MED VM / ,AB 200
5824 106 ** 5/ 3ö Landstorm I , LYX 100
5825 106 ** 5/ 3Ö, PR-LYX 65
5826 106 PR-LYX 5/3ö 60
5827 106 ** 5/3Ö LANDSTORM I, PR-LYX 60
5828 106cz ** 5/3ö PR-LYX 4-BLOCK, 2 undre KPV 250
5829 107 ** 5/4ö PR-LYX 75
5830 107 PR-LYX 4ö 60
5831 107 ** 5ö/4 ö PR-LYX 60
5832 107 ** 5/ 4ö Landstorm I , PR-LYX 50
5833 107cc ** 5/4 ö PRAKT 60
5834 107cz ** 5 / 4ö, vm KPV mitt på, LYX 200
5835 108 ** 5/5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
5836 108 ** 5/5ö PR 60
5837 108 ** 5/5Ö LANDSTORM I, PR-LYX 60
5838 108 ** 5/ 5Ö LANDSTORM 1, PR-LYX 60
5839 109 5/ 6Ö, pr-lyx 75
5840 109 ** 5ö/6 ö PR 50
5841 109 ** 5/6Ö LANDSTORM I, PR-LYX 50
5842 109 5/6ö PRAKT 35
5843 109cz ** 5 / 6ö, vm KPV tvärsöver , LYX 200
5844 110 ** 10/ 12Ö LANDSTORM 1, PR-LYX 60
5845 110 ** 10/12 Ö LANDSTORM I, LYX 30
5846 111 10/20ö LYX 90
5847 111 ** 10ö/20 ö PR-LYX 60
5848 111 10 PÅ 20Ö ,PRAKT 50
5849 111 ** 10/20 Ö LANDSTORM I, PR-LYX 50
5850 111 ** 10/ 20Ö LANDSTORM 1, PR-LYX 50
5851 112 ** 10/ 24ö Landstorm I , LYX 75
5852 112 ** 10/24Ö PR-LYX 60
5853 112 ** 10/ 24Ö LANDSTORM 1, PR-LYX 60
5854 112 ** 10/24 Ö LANDSTORM I, PR-LYX 50
5855 112 10/24ö PRAKT 40
5856 112CX ** 10ö/ 24Ö LANDSTORM 1 MED VM / , RARITET, obet .naturlig gummiböj ,AB 5000
5857 113 ** 10/30 Ö LANDSTORM I, LYX 100
5858 113 ** 10/30ö PR-LYX 75
5859 113 ** 10/ 30Ö LANDSTORM 1, PR-LYX 75
5860 113 ** 10/ 30ö Landstorm I , LYX 70
5861 114 ** 10/ 50Ö LANDSTORM 1, PR-LYX 60
5862 114 10 / 50ö PR-LYX 55
5863 114 PRAKT 10 på 50ö 50
5864 114 ** 10/ 50ö Landstorm I , Prakt 50
5865 114 ** 10ö/50 ö PR 45
5866 115 PRAKT 450
5867 115 1ö AB-PR 200
5868 115 ** 5/1ö bra AB ex 200
5869 115 ** 5/1Ö välcentr bra ex 200
5870 115 AB 1ö Landstorm II 150
5871 115 ** 5Ö/ 1ö Landstorm II , AB 125
5872 115,115v ** 1ö vågr par , AB F 1100 225
5873 115-24 ** Landstorm II 1ö-1kr i 4-BLOCK, 50ö ett ex variant URE, F 2014 27780 2700
5874 115v ** 5/1ö Landstorm II, lång fotstreck på L , bra ab 3,3,5 F 1100 250
5875 115var 2 märkesbilder 150
5876 117 ** 5/5ö Landstorm II, bra AB ex 125
5877 118 ** 5/ 6ö Landstorm II, PR-LYX 200
5878 118 PRAKT 125
5879 119 AB 4-block F3600 900
5880 119 PRAKT 5/12öre 650
5881 119 AB-PR 400
5882 119a ** 5/12Ö gulaktigt ppr , PRAKT 300
5883 119a ** 5ö/ 12ö AB ex 3,3,5 200
5884 120 prakt 300
5885 120 ** 20ö ,PR 250
5886 120 ** 10Ö/ 20ö Landstorm II , PRAKT 200
5887 120 AB-PRAKT 175
5888 121 ** prakt 600
5889 121 24ö ,2 märkesbilder obet kt 200
5890 121 ** 10ö/ 24ö normalex F 900 140
5891 121av1 ** 10/24ö blåaktigt lila, AB-PR, kort fot L 400
5892 121b 10/24ö rödlila, fint AB ex 225
5893 121var ** 10/ 24Ö AB färgstreck upptill 200
5894 122 ** 10/30ö PR-LYX ex 200
5895 122 ** 10/30ö 4-BLOCK, AB 150
5896 122 ** 10/20Ö BRA ab 100
5897 122a 10 / 30ö ljust blåakt grön 4-BLOCK ,AB 150
5898 123 ** 10/ 50ö PR-AB 4-BLOCK, svårt 950
5899 123 ** 10/50ö AB-PRAKT 4-bl , svårt 800
5900 123 ** 10ö/ 50ö fräscht välcentr AB ex 3,3,5 200
5901 123 bra AB ex 150
5902 123 ** felperf 2 märkesbilder 125
5903 123 10/50ö normalex BA 100
5904 123a ** 10/ 50Ö LANDSTORM II, PRAKT 250
5905 123a 50Ö AB 125
5906 123a ** Landstorm II 10/50ö, bra AB 125
5907 123b ** 10/50 ö orangebrun, AB , 3,3,5 125
5908 123v 4-block pos 1 v URE, F 2050, normalex 400
5909 123var ** 10/50ö delar av 2 påtryck 200
5910 124 PRAKT 10+10 på 1kr 1200
5911 124 ** 1KR ,AB-PR 750
5912 124 ** 10 / 1KR LANDSTORM II, PRAKT 750
5913 124 ** 10Ö/ 1KR, BRA AB 600
5914 124 AB ex 550
5915 124b ** 10/ 1kr bra AB 450
5916 124v ** 10/1kr bruten ram hö. AB 3,3,5 1500
5917 124v ** Landstorm II 10/1 kr, variant, bra AB 1100
5918 125 **1916 Landstorm II 10+4,90 / 5 kr blå. LYXPAR med övre marginal 1100
5919 125 Prakt 700
5920 125 Landstorm 10ö +4.90 på 5kr , PR-LYX 675
5921 125 AB fräscht ex 10öpå 5kr 600
5922 125 ** 10ö/5KR PRAKT 600
5923 125 ** 10ö/ 5kr, ab-prakt 550
5924 125 ** 10/ 50KR LANDSTORM II, PR-LYX 550
5925 125 ** 10Ö/ 5KR Landstorm II, PRAKT 500
5926 125 ** 10ö/ 5kr blå, PRAKTEX 4,4,5 450
5927 125vm1 ** 10/5kr OMV VM PR-LYX 1200
5928 125vm2 10/ 5KR VM delar av 3 kr, tydligt, F 3000 700
5929 126-35 4-blockserie Landstorm III ** 500
5930 126-35 ** Landstorm III, hörnmarginal 4-block serie, några med KPV 500
5931 126-35 ** Landstorm III , fin vågr par serie 400
5932 126-35 ** Landstorm III , PRAKT 250
5933 126-35 ** Landstorm III, prakt serie 210
5934 126-35 ** Landstorm III, bra serie 7/2ö LYX 180
5935 126-35 ** Landstorm III, hörn marginal serie, 2ö , 20 och 30ö med KPV F2014 1290 kr 175
5936 126-35 ** Landstorm 3 , ab-pr serie 175
5937 126cx ** 7+7/2ö , vm / bra AB , F 2022 550 140
5938 126cx 2ö omv linje AB 125
5939 127 ** 7/ 3ö Landstorm III, 4-block, PR-LYX 150
5940 128 7+3/ 4ö PR-LYX 50
5941 128 ** 7ö/ 4ö LANDSTORM III, PR-LYX 50
5942 128 ** 7+3ö/ 4ö Landstorm III , PR-LYX 40
5943 130 ** 7ö/ 6ö LANDSTORM III, PR-LYX 50
5944 131 ** 12+8/12ö Landstorm III, PR-LYX 50
5945 131 12+8/12ö PRAKT 40
5946 132 ** 12/ 20ö Landstorm III, 4-block, LYX 160
5947 132 ** 12+8/20ö Landstorm III, LYX 75
5948 132 ** 12ö/ 20ö LANDSTORM III, PR-LYX 50
5949 133 ** 12+8/24Ö PR-LYX 60
5950 133 ** 12ö/ 24ö LANDSTORM III, PR 45
5951 133 ** 12+8ö/ 24ö Landstorm III , PR-LYX 35
5952 134 ** 12/ 30ö Landstorm III, 4-block, LYX 165
5953 134 12+8/ 30ö PRAKT-LYX 50
5954 134 ** 12+8/30ö Landstorm III, PR-LYX 50
5955 134 ** 12ö/ 30ö LANDSTORM III, PR-LYX 45
5956 135 12+8/ 50ö PRAKT-LYX 50
5957 135 ** 12ö/ 50ö LANDSTORM III, PR-LYX 50
5958 135 ** 12+8ö/ 50ö Landstorm III , PR 30
5959 136 10/3ö PR-LYX 6-BLOCK 200
5960 136 10/3ö LUFTPOST 4-Block LYX 100
5961 136 10/3ö PR-LYX 4-BLOCK 90
5962 136 ** 10/10Ö LUFTPOST, PR-LYX 20
5963 136-38 ** Luftpost 4-blockserie, PRAKT 600
5964 136-38 4- blockserie Luftpost .Bra AB 400
5965 136-38 kpl serie LUFTPOST 125
5966 136-38 ** Luftpost 1920 kpl, fin serie 110
5967 136-38 ** LUFTPOST, kpl serie AB-PRAKT 100
5968 136-38 ** LUFTPOST, kpl serie AB 80
5969 136-38cz ** vågr 4-strip alla med KPV, F 4080 750
5970 136var ** 10/10Ö LUFTPOST, PR-LYX, stora tänder nedtill 35
5971 137 ** 20/ 2ö luftpost, PR 4-BLOCK 100
5972 137 ** 20/2ö Luftpost , PR-LYX 4-BL 100
5973 137 ** 20/2ö Luftpost , LYXex 75
5974 137 ** 20/2ö LUFTPOST prakt 15
5975 137cz ** 20/2ö Luftpost , PR 4-BL, 2övre KPV mitt på 125
5976 137cz ** 20/2ö Luftpost , AB-PR hörn marginal 4-BLOCK , 2övre KPV mitt på 110
5977 138 ** 50Ö LUFTPOST PRAKT 4-block 700
5978 138 ** 50/4ö LUFTPOST 6-block, pr-lyx 400
5979 138 PRAKT 300
5980 138 ** 50/4ö LUFTPOST prakt 90
5981 138 ** 50/4ö LUFTPOST prakt 80
5982 138cz 50/4ö 9-block minst 6 ex med KPV , AB-PR F minst 6400 750
5983 138var PRAKT, påtryck i spegeltryck 300
5984 138var ** var ngt förskj påtr. PR-LYX 225

138,5 BANDMÄRKEN **
5985 139b 3ö AGRG, plåtlinje par, PR-LYX 300
5986 139b 3ö AGRG, LYX 200
5987 139b ** 3Ö AGRG, (AB)-PRAKT 200
5988 139b AGRG AB 50
5989 139var ** 3Ö 2 MÄRKESBILDER I HÖJDLED 90
5990 140A ** 5ö grön typ1 , AB-PR 80
5991 140Aa 5ö GRÖN, agry, prakt 160
5992 140Aa ** 5ö Lejon 2 sid, grön TYP 1 AGRG , sign BG AB-PR 125
5993 140Ab 5ö grön PLÅTSKARVPAR, PR-LYX 150
5994 140Ab prakt 125
5995 140Ab prakt 120
5996 140Ab AB 50
5997 140Acx ** 5ö typ 1 vm linjer, prakt 800
5998 140Acx ** 5Ö grön typ1 , PRAKT 700
5999 140Acx AB-PRAKT 475
6000 140Acx ** 5ö grön vm linjer, fint AB ex , tydl KPV 400
6001 140Acx ** 5ö grön typ1 vm linjer, PRAKT-AB 400
6002 140Ca 5ö typ 1 PR-LYX 4-BLOCK, svårt 600
6003 140Ca ** 5ö Lejon 4 sid, grön TYP 1 PR-LYX 200
6004 140Ca 4-block , AB 720 150
6005 140Ca ** 5ö Lejon 4 sid, grön TYP 1 PR 125
6006 140Ccx PR-LYX 4-BL, SVÅRT 300
6007 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, PR-LYX 125
6008 140Ccx ** 5ö Lejon 4 sid, grön TYP 1 PRAKT, sign BG 125
6009 140Ccx 5ö grön typ 1, 4-sid, PRAKT 100
6010 140Ccx ** 5ö grön Typ1 4-sid vm linjer, prakt 100
6011 140Ccx ** 5ö lejon grön 4s typ1 med vm, bra AB 80
6012 140Ccx ** 5Ö GRÖN 4-SID, VM, AB-PR 40
6013 140Ccxz ** 5ö grön vm linjer, tydl KPV, 200
6014 140cxz vackert par, F 1500 500
6015 141A ** 5ö brun B-ppr, PR-LYX EX 600
6016 141A ** 5ö brun B-ppr, PR-LYX centr 400
6017 141b LYX, 5 ö brunröd typ 1 950
6018 141b 5ö brunröd typ 1, PR-LYX 800
6019 141Bz prakt 5ö brun typ 1 , KPV 1100
6020 141bz ** 5ö orange brun, tydligt kpv,ab-pr 650
6021 141bz 5 brunröd typ 1, PR-LYX, men bara 2mm av KPV nedtill. 600
6022 141bz ** 5 ö brunröd typ1 vm KPV bra AB 500
6023 141bz ** 5ö brunröd Lejon typ 1, PRAKT 500
6024 141bz ** 5ö ljust brunröd tydl KPV , Bra AB 425
6025 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm PR-LYX, F 900++ 400
6026 142Acc ** 5ö brunröd, omv linjer, PRAKT 300
6027 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm PR-AB, F 900++ 200
6028 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm AB, F 900++ 150
6029 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 140
6030 142Acc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, AB 100
6031 142Acx 5Ö BRUN PLÅTSKARVPAR, pr-lyx 200
6032 142Acx ** 5ö brunröd vm linjer , plåtskarvpar 100
6033 142Acx ** 5ö brunröd, vm linjer, PRAKT 100
6034 142Acxz ** 5ö brunröd linje+kpv, PRAKT 250
6035 142Ea ** 5ö brunröd t 13 på A1 ppr, sign BG A1, praktex 4,4,5, svår , F 2022 142Ed 3000
6036 142Ecc ** 5ö brunröd omv vm, pr-LYX 250
6037 142Ecc ** 5ö brunröd typ 2, omv vm linjer, PR 225
6038 142Ecc ** 5ö brun omv linjer, PR 160
6039 142Ecc AB 80
6040 143Aa1 5ö PR , A1 60
6041 143Ab ** 5ö Lejon A2 ppr, PR-LYX 40
6042 143Ac prakt 100
6043 143Ac ** 5ö grön typ 2,rent tryck A2 ppr PR 100
6044 143Acc ** 5ö GRÖN typ 2, omv vm linjer, PR 100
6045 143Acx ** 5Ö GRÖN VM , plåtskarvpar PR 25
6046 143Acx ** 5Ö GRÖN VM PR-LYX 20
6047 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, 3-strip 35
6048 143Acxz ** 5Ö GRÖN VM linjer + KPV, plåtskarv 20
6049 143Ad ** 5Ö GRÖN A3 plåtskarv par, PR-LYX 60
6050 143C ** 5ö Lejon 4 sid, grön, PRAKT 60
6051 143Ca 4-block, PR-LYX 200
6052 143Ca ** 5ö Lejon 4 sid, grön,A1 PRAKT-LYX 70
6053 143Cb 4-BLOCK rent tryck AB 400
6054 143Cc 5ö vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
6055 143Cc 4-BLOCK PR-LYX 160
6056 143Cc prakt 4- block A3 ppr 150
6057 143Cc ** 5ö grön 4-sid A3 ,PR- LYX 75
6058 143Cc ** 5ö Lejon 4 sid, grön, AR3 PRAKT 60
6059 143Cc 5ö vitt ppr, PRAKT 50
6060 143Ea PRAKT 150
6061 143Eb ** 5ö grön A3 t 13 plåtskarv par, Pr-LYX 30
6062 143Eb ** 5ö grön A3 t 13, Pr-LYX 30
6063 143Eb ** 5ö t 13 par med plåtskarv AB 30
6064 143Eb ** 5ö Lejon grön t13 A3 ppr, sign BG 20
6065 143Ecxz ** 5ö grön typ 2, PRAKT 30
6066 143Ecxz ** 5ö Lejon grön t13 vm / + KPV, PRAKT 20
6067 144A AB-PR A2 ppr 200
6068 144A A2 10ö grön AB 150
6069 144Aa ** 10ö grön, A ppr, AB-PR 175
6070 144Aa AB-PR, 10ö grön , AGRY 150
6071 144Aa ** 10Ö GRÖN agry, bra AB 150
6072 144Abz ** 10ö grön Lejon, KPV , sign BG, P-LYX 800
6073 144Abz ** 10ö grön, KPV ppr,bra AB, sign KAN 350
6074 144Abz ** 10ö grön , vm KPV, AB 225
6075 144Abz 10ö grön, PR-LYX men gummi ve 200
6076 144Acc ** 10ö grön, plåtskarv vä, AB 200
6077 144Acx ** 10ö grön, vm linjer, PR-LYX 50
6078 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT-LYX 150
6079 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT 125
6080 144Acxz ** 10ö grön vm linjer + KPV, PRAKT, NR 48 postal siffra på baksidan 120
6081 144Ad ** 10ö grön, Bppr, PR 200
6082 144C 10ö grön 4-BLOCK, AB, A1, F 800 200
6083 144Ca ** 10ö Lejon grön 4-sid , AGRY PRAKT-LYX 175
6084 144Ca ** 10ö grön, 4-sid AGRY AB-PR 80
6085 144Ccx 10ö grön vm linjer, LYX 4-BLOCK, svårt 1400
6086 144Ccx 10ö grön vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 700
6087 144Ccx ** 10ö grön 4-SID vm linjer, PR-LYX 400
6088 144Ccx ** 10ö Lejon grön 4-sid vm / , PRAKT 400
6089 144Ccx pr-lyx 300
6090 144Ccx ** 10Ö GRÖN 4-SID, PRAKT 300
6091 144Ccx ** 10ö Lejon grön 4-sid , v m / PRAKT-LYX 300
6092 144Ccx ** 10ö grön, 4-sid VM linjer, pr 250
6093 144Ccxz ** par , BRA AB, F 3600 800
6094 144Ccxz ** 10ö grön, 4-sid, PRAKT, svag blyertsnotering på baksidan. 500
6095 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, LYX 100
6096 144Ecx ** 10ö lEJON GRÖN T 13 VM, LYX 100
6097 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, pr-LYX, plåtskarvpar 80
6098 144Ecx ** 10ö Lejon grön t 13 vm linjer, pr-LYX 50
6099 144Ecxz 10ö Lejon t 13 linje + KPV, LYXex 1000
6100 144Ecxz ** 10ö grön T-13 Lejon vm /+KPV, PR 400
6101 144Ecxz ** 10ö grön, t 13 linjer+ KPV, Ab 325
6102 145A ** 10ö LEJON violett typ1, LYX 100
6103 145A ** 10 ö violett, LYX 100
6104 145A PR-LYX gråaktigt violett 75
6105 145A prakt 50
6106 145C pr-lyx 4-block, svårt 300
6107 145C 10ö violett 4-sid, LYX 200
6108 145C bra AB 4-block 125
6109 145C ** 10ö Lejon violett, A1 , LYX 125
6110 145C ** 10ö LEJON violett typ1, PRAKT -LYX 75
6111 145C PRAKT 70
6112 145C ** 10ö violett, 4-sid typ 1, PRAKT 60
6113 145C ** 10ö Lejon violett, A1 , P-LYX, sign BG 60
6114 145E ** 10ö Lejon gråakt. violett t 13, A1 , PR-LYX 200
6115 145Ea 10ö violett t 13, LYX 350
6116 145Ea ** 10ö violett t 13 A2 ppr, PR-LYX 250
6117 145Ea ** 10ö violett typ1 , pr-lyx ex 200
6118 145Ea ** 10ö lejon violett typ 1 A2 PPR, prakt 110
6119 145Ea ** 10ö lejon violett typ 1 A2ppr, AB-prakt 90
6120 145Ecx ** 10ö Lejon . violett t 13, vm /LYX 60
6121 145Ecx PRAKT 50
6122 145Ecx,v variant par litet märke +extra brett ex, 200
6123 145Ecxz ** 10ö violett t 13 linjer + KPV, AB-PR 50
6124 146A ** 10Ö LEJON violett, LYX 100
6125 146Aa ** 10ö violett prov A3 ppr, PR- LYX 200
6126 146Aa,var ** 10ö prov ppr, 4-STRIP ,Plåtsår i E pos 4, i R pos1, po2 *. BRA abF 1150++var 250
6127 146Aa,var **/* 10ö prov ppr, 3-STRIP ,Plåtsår i E , pos 2 *. bra AB F 800++ var 150
6128 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR- LYX plåtskarv par 60
6129 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PRAKT 30
6130 146Ca LYX 4-Block på A1 ppr F ca 10.000:- 3000
6131 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, vackert 4-BLOCK, F 6000 800
6132 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV 4-BLOCK, F 6000 750
6133 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PR-LYX 700
6134 146Ca ** 10 ö lejon violett 4 sid A1 ppr, PLÅTSKARV HÖ 300
6135 146Ca ** 10 ö Lejon vilett typ 2 på A1 ppr, 3,3,5 300
6136 146Cc 10ö VIOLETT vitt ppr, PR- 4-BLOCK 200
6137 146Cd 10ö svartakt violett, PRAKT 4-BLOCK 500
6138 146Cd 10ö svartakt violett , PR 4-block ,2 ex *(*) 350
6139 146Cd ** 10 ö lejonsvartakt violett 4 sid 75
6140 146E ** 10ö Lejon violett t 13, A3, PR-LYX 90
6141 146Eb prakt 200
6142 147 ** 25Ö orange Lejon, agrg, PR-LYX 225
6143 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 150
6144 147 ** 25 Ö ORANGE, AGRG, PRAKT 125
6145 147 ** 25ö agrg PR-LYX 25ö plåtskarv vä 125
6146 148Aa ** 30ö Lejon brun AGRY, LYX 100
6147 148Ac ** 30Ö A1 ppr, PR, sign KAN 400
6148 148Acx 30ö vm linjer, PR-LYX 150
6149 148Acx 30ö vm linjer, PRAKT 80
6150 148Acx ** 30Ö linjer , PR 75
6151 148Acx ** 30ö Lejon brun vm /, PR-LYX 75
6152 148Acx ** 30ö vm linjer, PRAKT 60
6153 148Acxz PRAKT 200
6154 148Acxz ** 30ö Lejon, xm/ +KPV tydligt, AB-PR 200
6155 148Acxz ** 30ö fit AB ex 3,3,5 F 750 120
6156 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX, sign BG, svårt 650
6157 148C ** 30ö 4-sid, PR-LYX ex 550
6158 148C 30ö 4-BLOCK, AB 550
6159 148C 30ö brun 4-sid vågr par, PRAKT 475
6160 148C 30ö 4-sid, ab-PRAKT 350
6161 148C AB-PR 250
6162 148C bra AB 200
6163 148C ** 4-sid 30 ö brun , mkt fint AB 200
6164 148Cvar 4-bl (1 ex *) övre märkena är betydligt större (flera mm) än nedre märkena ,samt felperf, genom märkesbilden. F 2250 600
6165 149A ** 10ö G.V. EN FACE, AGRY PPR, AB 125
6166 149A,C ** 10ö Gustav V En Face, AB, F 1075 125
6167 149Aa 10ö AGRY, AB F 800 225
6168 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder 200
6169 149Aa,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder, skarvremsa 150
6170 149Ab ** 10ö röd G V EN FACE B, PPR, PRAKT 400
6171 149Ab AB-PRAKT 200
6172 149Ab ** 10ö G.V. En Face, ab-pr 175
6173 149Ab,var ** 10ö EN FACE, 2 märkesbilder i sidled, ovanligt 300
6174 149Abz ** 10ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 750
6175 149Abz ** 10ö en Face PRAKT tydligt VM KPV 400
6176 149Abz ** 10ö röd G V EN FACE KPV AB-PR 350
6177 149Ac Praktcentr, min dragspel 150
6178 149Ac B ppr AB 150
6179 149Ac ** 10ö röd G V EN FACE AGRG bra AB 150
6180 149Ac,var ** 10ö EN FACE, halva märket med skarvremsa 200
6181 149C ** 10ö G.V. en Face, 4-Block PRAKT-LYX 400
6182 149C ** 10ö g.v. en face 4 -sid, superbt LYXex 300
6183 149C bra AB 4-bl F 640 250
6184 149C ** 10ö En Face, LYX 210
6185 149C ** 10Ö röd G V en Face, bra AB 4-block 200
6186 149C 10ö 4-BLOCK, AB- (PR) 180
6187 149C ** 10ö En Face, PR-LYX par 150
6188 149C ** 10Ö röd G V en Face, prakt 110
6189 151a ** 20 ö En Face, AGRG ppr, fint 5-strip 800
6190 151A ** 20ö En Face, PRAKT, AGRG 350
6191 151A AB 200
6192 151A ** 20ö G.V. EN FACE, B ppr, AB-PR plåtskarv hö 200
6193 151A ** 20ö En Face, AB, AGRG 165
6194 151A ** 20ö En Face, AB, AGRG 130
6195 151Aa ** 20ö ultramarinblå G.V.EN FACE, AGRG AB-PRAKT F 9500+, shade certificate Norsten. 6000
6196 151Abz ** 20ö GV en Face tydligt KPV, praktpar 1400
6197 151Abz ** 20Ö GG.V. en face, VM kpv, Kkt, F3800 350
6198 151Ac ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 225
6199 151C **20ö En Face blå 4sid övre marginal15 block 10 horisontellt (hel rad ur helark) med även 5 tillså blir 10block med övre 5strip till hö. Ovanligt med 10-strip: F 2020 10.500kr 600
6200 151C ** 20ö G.V. EN FACE, 4-BLOCK, PR-LYX 600
6201 151C Bra AB 4-BLOCK 400
6202 151C ** 4-BLOCK 20 ö GV en Face, AB 400
6203 151C ** 20ö En Face, 4-block med marginal och plåtskarvsiffra 0 i marginalen . F 2800+ 400
6204 151C ** 20ö En Face, PR-LYX 250
6205 151C AB 125
6206 151C ** 20Ö G.V.EN FACE, AB-PRAKT F 700 125
6207 151C ** 20Ö EN FACE, 4-sid , AB marginalex 100
6208 151C,bz 20ö , 4-block 2 ex BZ*, 2ej bz **,AB 1600 250
6209 151Cb ** 20ö En Face PR-LYX 300
6210 151Cb PRAKT 250
6211 151Cb ** 20ö G.V. En Face, PRAKT 225
6212 151Cb ** 20ö En Face PR-AB 175
6213 151Cb ** 20ö blå G V EN FACE Bppr AB-pr 125
6214 151Cb ** 20ö En Face AB 110
6215 151Cb ** 20ö G II A.dolf AB-PR 95
6216 151Cbz ** 20ö En Face 4-bl alla med KPV, F minst 7200kr F 2022 1000
6217 151Cbz ** 20ö PR-LYX 900
6218 151Cbz 4-block, 2 nedre BZ, ,fin AB F 4400 800
6219 151Cbz ** 20ö en face PR-LYX med KPV 700
6220 151Cbz ** 20ö G.V. En Face vm kpv, PRAKT 600
6221 151Cbz AB 4-bl 2 ex bz, 2300 500
6222 151Cbz ** 20ö En Face 4s, KPV, PRAKT 500
6223 151Cvar ** 20ö G.V. EN FACE 4-SID, B ppr, AB plåtskarv hö, blått streck i pannan 200
6224 152A ** 20Ö G.II.A. AGRG papper, PRAKT 40
6225 152Aa 20ö G II A. AGRG, PR-LYX 50
6226 152Abz 20ö G II Adolf, PRAKT 300
6227 152Abz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 275
6228 152Abz AB-pr 175
6229 152Abz ** 20ö G.II. Adolf, vm KPV bra ex 175
6230 152Abz AB 125
6231 152Abz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , AB 90
6232 152Acx ** 20Ö G.II.A vm /, PR-LYX, SVÅRT 1400
6233 152Acx ** 20 ö G II A , vm linjer , AB 650
6234 152Acx ** 20ö .G.II.A. AB , 3,3,5 F 2022 3750 400
6235 152C ** 20Ö G.II.A. 4sid LYX ex 150
6236 152C AB 4-BLOCK 100
6237 152C ** G.II. A. 20ö 4-sid, PRAKTEX 75
6238 152Cbz ** 20ö 4-block, 2 ex BZ, AB 200
6239 152Cbz ** G.II. A. 20ö 4-s vm KPV tvärsöver, PR 190
6240 152Cbz ** 20ö G.II A vm kpv, PRAKT 140
6241 152cBZ ** 20 ö G-II.A. kpv, PRAKT 125
6242 152Cbz BRA AB ex 110
6243 152Cbz ** 20 ö G II A , tydligt KPV , bra AB 100
6244 152Cbz AB 60
6245 152Cvar ** 4 block PR-LYX , spegeltryck 400
6246 153 ** 20ö G.VASA. PR, siffra 24 baksid 75
6247 153a ** 20Ö GUSTAV VASA AGRY, PRAKT 200
6248 153a ** 20ö Gustav Vasa AGRY ppr, AB 3,3,5 150
6249 153b ** G. VASA 20ö plåtskarvpar, ab-PR 110
6250 153b ** 20ö G. VASA. PRAKT 95
6251 153b,bz ** 20Ö G.Vasa , kpv, AB 3,3,5 100
6252 153b,cBz ** Gustav Vasa 20ö 2 nyanser med KPV, F 2020 1450, 200
6253 153bz ** G. VASA 140ö kpv 3mm upptill , PR- LYX 400
6254 153bz AB 50
6255 153c pr-lyx 200
6256 153c,var ** G. VASA 20ö 2märkesbilder 100
6257 153cbz plåtskarvpar F 1000 250
6258 153cBZ ** 20ö G. VASA. AB, F 2022 950 175
6259 154 110ö PR-LYX 600
6260 154 bra AB 300
6261 154a ** 110ö Gustav Vasa Praktex på AGRY 750
6262 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT-LYX 600
6263 154a ** 110Ö GUSTAV VASA AGRY, PRAKT, PLÅTSKARV HÖ 500
6264 154a **110ö Vasa AGRY, PRAKT 350
6265 154Aa AB 1400 300
6266 154b ** 110Ö GUSTAV VASA praktex 600
6267 154b ** 110ö G.VASA. PRAKT 500
6268 154bz 10ö vm KPV mitt på, bra AB 600
6269 154bz ** 110ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 400
6270 154bz ** 110 ö Gustav Vasa KPV mitt på, 3,3,5 AB F 2800 400
6271 154bz 10ö vm KPV mycket liten del., AB 275
6272 155a ** 140ö AGRG ppr Gustav Vasa, PRAKT 1700
6273 155a 140ö AGRG, AB-PR 1100
6274 155a AB ex F 3300 900
6275 155a ** 140 ö Gustav Vasa AB-PRAKT, svår 900
6276 155a ** 140ö Gustav Vasa AGRG ppr, bra AB 800
6277 155a agrg , AB 500
6278 155a ** 140ö Gustav Vasa, AGRG ppr , AB-BA 350
6279 155bz ** 140ö Gustav Vasa med KPV, Praktex 500
6280 155bz 140Ö GUSTAV VASA vm kpv, AB 250
6281 155bz ** 140ö Gustav Vasa, KPV ppr , AB 200
6282 156 ** 35ö typ1 PR-LYX 500
6283 156 ** 35Ö TYP 1, A1, PRAKT 450
6284 156 ** 35ö postemblem typ1, PR-LYX 450
6285 156 ** 35ö gul typ 2, A1, PRAKT 400
6286 156 ** 35Ö Postemblem typ 1, A1 , PR-LYX 400
6287 156 35ö plåtskarvpar med skarvremsa,ab-pr 300
6288 156 BRA AB 250
6289 156 35ö Typ 1,LYXc,naturlig träflisa i pappret 250
6290 156 ** 35ö Postemlem typ 1 ,PRAKTEX sign BG A1 ppr 250
6291 156 35ö gul, typ 1, AB 200
6292 156 ** 35ö Postemlem typ 1 ,A1 ppr, AB 150
6293 156 ** 35Ö A1 ppr, AB 125
6294 156cx 35ö vm linjer, PR-LYX centr 600
6295 156cx ** 35ö vm linjer PRAKT 600
6296 156cx AB 250
6297 156cxz ** 35ö linje+ KPV mitt över märket, AB 1500
6298 157 ** 35ö Postemlem typ 2 ,A1 ppr, PRAKT 400
6299 157 ** 35ö typ 2, PRAKT 325
6300 157 ** 35 ö ul typ 2, A2 ppr, AB 225
6301 157 ** 35ö typ 2, AB, 750 210
6302 158 ** 40Ö agrg PRAKT 500
6303 158 ** 40Ö TYP 1, AGRG,AB-PRAKT 300
6304 158 ** 40 ö Postemlem typ 1 , sign BG, AGRG ppr, PRAKTcentr, svag gummiböj 150
6305 159 ** 40 ö Postemlem typ 2 , sign BG AI ppr, PRAKT 200
6306 159 ** 40 ö Postemlem typ 2 A1 , bra AB 175
6307 159 ** 40 ö Postemlem typ 2 , PRAKT 170
6308 159a prakt 400
6309 159a 40ö TYP 2, sign BG, A1, BRA AB 275
6310 159a 40ö typ 2, LYXc 200
6311 159a ** 40ö postemblem A1 ppr, bra AB 200
6312 159b ** 40ö B ppr prakt 1000
6313 160 ** 45 ö Postemlem typ 1 , PRAKT 800
6314 160 AB-PR 400
6315 160 AB 300
6316 160 ** 45ö postembl. typ 1, plåtskarv vä,AB 300
6317 160 ** 45ö Postemblem typ 1, AB 210
6318 162 ** 60ö Postenblem AGRG ppr, LYX 500
6319 162 ** 60ö Postenblem AGRG ppr, PR-LYX 400
6320 162 ** 60ö Postenblem AGRG ppr, PR-LYXPLÅTSKARVPAR 400
6321 162 ** 60ö Postenblem AGRG ppr, PR-LYX 325
6322 162 ** 60 ö Postemlem typ 1 , sign BG AGRG PRAKT 175
6323 162 ** 60 ö Postemlem typ 1 , AGRG PRAKT 160
6324 162 ** 60 ö Postemlem typ 1 , AGRG Plåskarv hö, AB 100
6325 162a ** 60 Ö AGRG, PR 140
6326 162cx ** 60ö Postemblem 60ö vm /, PRAKTEX 900
6327 162cx 60ö vm linjer, PRAKT 800
6328 162cx fint AB 60ö linjer 550
6329 163 ** 60 ö Postemlem typ 2 , A2 PRAKT 600
6330 163a ** 60ö typ 2, A1, bra AB 400
6331 163b AB ex vitt ppr 60ö 850
6332 163b ** 60 ö vitt papper, mycket gott ex 700
6333 163b ** 60ö postemblem typ 2,vitt ppr, PRAKT 700
6334 163b ** 60Ö RÖDLILA TYP 2 A3 ppr, BRA AB 600
6335 165bz ** 80ö vm kpv, PRAKT 200
6336 165bz 80ö KPV, AB 150
6337 165CC ** 80Ö VM //, PRAKT 50
6338 165cx ** 80 ö Postemlem vm / , PR-LYX 175
6339 166 **85 ö Postemlem A2, LYX 150
6340 166 ** 85 ö Postemlem , A2ppr LYX 130
6341 166c ** 85ö blåakt mörkgrön, A3ppr LYX 130
6342 167 90ö prakt 650
6343 167a 90ö Blå, fint AB , F 1500 390
6344 167a 90ö PRAKT men liten rostprick på baks 200
6345 167b ** 90 Ö VITT PPR, PR-LYX 2000
6346 167b AB-pr 900
6347 167b ** 90 ö vitt ppr LYX , obet gummi ve F 2700 700
6348 167b ** 90ö vitt ppr vacker, liten byrts not A3 600
6349 167c 90ö Skifferblå, fint AB 900
6350 167c 90 ö skifferblå, vitt papper, AB 800
6351 167c 90ö vitt ppr, AB 400
6352 167c 90ö vitt ppr, ngt kt 300
6353 168 ** 1kr rödakt or. Posteml. , A3 ppr LYX 400
6354 168a ** 1kr Postemlem A1, AB, plåtskarv hö 75
6355 168c ** 1kr rödaktigt orange, A3 ppr, LYX 500
6356 168c,d ** 1 kr 2 nyanser på vitt ppr, AB 200
6357 168d PR-LYX ,1kr gulakt orange 350
6358 169a ** 110ö agrg, sign BGAB-PR 90
6359 169a 110ö agrg, AB, F 250 75
6360 169cx **110 ö Postemlem vm /, PR- LYX 35
6361 169cxvar ** 110ö vm / , stor plåtskarvlinje 40
6362 170 ** 115 ö Postemlem A2, LYX 170
6363 170a ** 115Ö POSETMBLEM , A1, LYX 200
6364 170a ** 115ö brunröd, A2 ppr, prakt 60
6365 170b ** 115Ö POSTEMBLEM , A3 ppr, prakt 125
6366 170b2 prakt 150
6367 171 prakt 120ö svart 650
6368 171 ** 12ö svart, bra AB 390
6369 171 120 ö AB , F 1600 350
6370 171 ** 120 ö svart Postemlem A2, bra AB 300
6371 171 ** 120ö svart Postembl , AB plåtskarv vä 250
6372 171 ** 120ö svart Postemblem , AB 225
6373 172a ** 120ö lilarosa postemblem, PR-LYX 125
6374 172a ** 120Ö POSTEMBLEM , A1 ppr, prakt 110
6375 174a ** 145ö smaragdgrön prakt 150
6376 174a 145ö PRAKT 95
6377 174a,b,c ** 145ö smaragdgrön prakt, b-c Ab 160
6378 174b 145ö, PR-LYX 110
6379 174b ** 145ö PR-LYX 110
6380 174b ** 145ö Postemblem, PRAKT 70
6381 174c ** 145ö Postemblem vitt ppr, LYX 100
6382 174c ** 145ö Postemlem A3, prakt 50
6383 175A ** 15ö violett praktexa1 PPR 160
6384 175A ** 15ö violett praktex A1 ppr 140
6385 175Aa 15ö PRAKT 175
6386 175Aa ** 15ö violett G V profil vänster, AB 90
6387 175C LYX 4-block, 15ö matt violett 750
6388 175C 15Ömörkviolett, PR-4-BLOCK 500
6389 175C ** 15ö violett G. V. profil vä. PRAKT 150
6390 175C ** 15ö violett 4-sid praktex A1 ppr, AB 90
6391 175Cb 15ö , A2 ppr i 4-BLOCK, AB, F 7200 1600
6392 176A prakt-lyx, A2ppr 300
6393 176A ** 15Ö RÖD TYP 1, A 1 PPR, LYX 300
6394 176A ** 15ö röd G.V. profil vä. PRAKT, sign BG 250
6395 176A ** 15Ö röd G V profil vätyp 1, AB 110
6396 176C ** 15ö röd profil vä. 4-sid, LYXEX 600
6397 176C ** 15ö röd typ 1 G V profil vä. 4-block PR 500
6398 176C ** 15ö röd profil vä. 4-sid, LYXEX 375
6399 176C ** 15ö röd profil vä. 4-sid, PR- LYXEX 300
6400 176C ** 15ö röd G.V. profil vä. PRAKT, sign BG 240
6401 176C ** G.V. 15 röd typ 1 ,4-BLOCK pos 4 *, plåtskarv block F 2100 225
6402 176C prakt 200
6403 176C ** 15ö röd profil vä. 4-sid, PRAKTEX 175
6404 176C ** 15ö röd G.V. profil vä. AB 110
6405 176Ca ** 15ö röd typ 1 G. V. profil vä. PRAKT 200
6406 177A ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 olika A1, rent tryck, prov papper, vitt ppr F 3130 400
6407 177A ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2, Prakt-LYX 80
6408 177A ** 15ö röd typ 2, G. V. profil vä. PR-LYX 75
6409 177Aa prakt 90
6410 177Aa PR 75
6411 177Aa ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. PR 50
6412 177Aa ** 15ö röd G.V. profil vä.A1 ppr PRAKT, sign BG 45
6413 177Ab Rent tryck ab f 700 250
6414 177Ac prov ppr, AB 200
6415 177Ac1 15ö röd typ 2, provppr, plåtskarvpar AB 425
6416 177Ad ** 15ö röd G.V. profil vä.A3 ppr PRAKT 140
6417 177Ad ** 15Ö RÖD TYP 2, A 3 PPR, PRAKT 90
6418 177Avar **/* 15ö röd * +** par röd linje genom huvudet, PRAKT 200
6419 177C ** 15ö röd typ 2, G. V. profil vä. PR-LYX 200
6420 177Ca ** 15Ö RÖD TYP 2, A 1 PPR, PRAKT, plåtskarv vänster 175
6421 177Ca ** 15ö röd G.V. profil vä.A3 ppr PRAKT 160
6422 177Cb ** 15ö röd, rent tryck PRAKT 4-BLOCK 1000
6423 177Cb 4-block , fint AB 800
6424 177Cb ** 15ö röd typ 2 G V profil vä. 4 block rent tryck sign KAN ,F 4000 600
6425 177Cb ** 15Ö RÖD TYP 2 rent tryck ,4-BLOCK A 1 PPR, AB, plåtskarv hö. F 4000 500
6426 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, PRAKT 300
6427 177Cb ** 15ö rent tryck, PRAKT 300
6428 177Cb ** 15ö röd rent tryck 4-sid, AB 200
6429 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, 4-bl plåtskarv vä, AB 500
6430 177Cc 15ö röd 4-sid, A3 ppr, PR-LYX 400
6431 177Cc ** G.V. Profil Vä., 15ö röd typ2 A3, Prakt 350
6432 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, AB plåtskarv vä 170
6433 177Cc ** 15ö röd A 3 ppr, plåtskarv vä, AB 160
6434 177Cc ** 15ö röd typ 2 G V. vitt ppr, Ab 150
6435 177Cvar 15ö röd 4-bl.2undre märkena extra höga 400
6436 178A ** 15ö brun G.V. profil vä.A3 ppr LYX 110
6437 178A ** 15ö brun, G. V. profil vä. LYX 75
6438 178A 15ö brun, PR-LYX 70
6439 178A 15ö brun , PRAKT 60
6440 178C 15ö brun, 4-BLOCK, LYXc, ett ex obet kt 200
6441 178C 15Ö brun, PR 4-BLOCK 170
6442 178C 15ö brun, 4-sid AB-PR 4-BLOCK 160
6443 178C ** 15ö brun G.V. profil vä.A3 ppr LYX 150
6444 178C 4-block 15ö brun, bra AB 125
6445 178C 15Ö brun, PR-LYX 110
6446 178C ** G.V. Profil Vä., 15ö brun A3, Pr-LYX 100
6447 178Cvar vågr.brunt streck 100
6448 179Ac PRAKT AV ppr 800
6449 179Ac ** 20ö G.V. profil vä på AV PPR, F2022 179Ab AV ppr, PRAKTEX, normalex F 1900 500
6450 179Af ** 20 Ö PROFIL VÄ. B ppr , AB-PRAKT 100
6451 179Af,var ** 15ö kraftig plåtskarv hö, B ppr 90
6452 179Afvar färgstänk PRAKT 200
6453 179b ** G V Profil VÄ . 15Ö NR 175-194 nära kpl serie med olika papper och typer, F ca 34.000:- många välcentr ex. God kval 4500
6454 180a ** 20ö röd , G. V. profil vä. PR, plåsk. hö 150
6455 180A 20ö röd, AB 80
6456 180b LYX 450
6457 180b ** 20ö röd vitt ppr, PRAKT-LYX 400
6458 180b ** G.V. Profil Vä., 20ö röd A3 , Prakt-LYX 400
6459 180b prakt ex 300
6460 180b ** 20ö ,PR plåtskarv par 300
6461 180b ** 20ö röd G.V. profil vä. A3 ppr par AB 225
6462 180b 20ö röd vitt ppr AB 200
6463 180var ** 20ö röd G.V. variant röd fläck hö marg. AB 3,3,5 110
6464 181 ** 20ö ORANGE G.V. profil vä. A1 ppr AB 80
6465 183 ** 25ö blå, G. V. profil vä. A3 ppr LYX 300
6466 183 ** 25ö blå, G. V. profil vä. A1ppr PR-LYX 175
6467 183a ** 30Ö BLÅ A1, sign BG, lyx 200
6468 183a,var 25ö blå Spegeltryck, PRAKT 150
6469 183b ** G.V. Profil Vä., 25ö blå A3, Pr-LYX 200
6470 183d ** 25ö BLÅ G.V. profil vä. A3 ppr PRAKT 120
6471 184 prakt 25ö orange 300
6472 184 ** 25ö G. V.orange profil vä. A3ppr P-LYX 250
6473 184 ** 25ö orange, G. V. profil vä. A3 ppr PR 210
6474 184 25ö orange, AB 200
6475 184 ** 25ö orange, G. V. profil vä. A3 ppr PR 160
6476 184 ** 25ö or. G.V. profil vä. A3 ppr PRAKTC 125
6477 184a ** 25 ö orangeG V Profil VÄ PRAKT 250
6478 185 ** 25ö blå G.V. profil vä. A3 ppr PRAKT 50
6479 185c ** 30ö mörkblå vitt ppr , PR-LYX 100
6480 186 ** 30ö G.V. profil Vä. A1 prakt 160
6481 186 ** 30ö brun G.V. profil vä. A2 ppr,plåskarv hö 95
6482 186a ** 30ö brun A1 ppr , PR-LYX 175
6483 186b LYX rent tryck 30ö brun 500
6484 186b rent tryck PRAKT 400
6485 186b 30ö rent tryck, LYXc, kt 100
6486 186c 30ö VITT PAPPER, prakt 2200
6487 186c 30ö vitt ppr, PRAKT 2000
6488 186c,var ** 30ö vitt ppr vitt papper G.V. AB 3,3,5 800
6489 187 ** 35ö G.V. profil Vä. A2 PR-LYX 400
6490 187a ** 35ö karmin G.V. profil vä. A2 ppr, AB 190
6491 187b ** 35Ö RENT TRYCK , PRAKT 500
6492 187c ** 35ö violett vitt ppr , PR-LYX 150
6493 189 ** 40ö grön typ 1 G. V. profil vä. PR- LYX 700
6494 189a 40ö grön typ 1, A1, AB-PRAKT sign BG 375
6495 190a ** G.V. Profil Vä.,40ö grön typ2 ,PRAKT 400
6496 190a ** 40ö grön G.V. profil vä. A2 ppr, AB-PR pltskarv hö 190
6497 190b 40ö vitt ppr, AB,F 1100 300
6498 190b ** 40ö G.V. profil Vä. A3 PRAKT, f 1500+ 300
6499 191a 45ö brun, A2, PRAKT 400
6500 191a ** 45ö Profil vä. AB-Prakt 200
6501 191b ** 45ö brun G.V. vitt papper, prakt 50
6502 191b prakt 45
6503 192 ** 85 Ö PRAKT, A1 150
6504 192a ** 50 ö G V Profil VÄ AGRY ppr, PRAKT 500
6505 192a 50ö , ab-PR, men svart fläck i gummit 150
6506 192b ** 50Ö A1 ppr, AB-PR 300
6507 192b 50ö grå, AB 200
6508 192b ** 50ö grå G.V. profil vä. A1 ppr, AB 180
6509 193 ** 85ö G. V. profil vä. A1ppr LYX 500
6510 193 prakt 225
6511 193 ** 115 Ö PRAKT, A1 120
6512 194 ** 115ö, A1, PR-LYX 200
6513 194 115Ö PRAKT 150
6514 194 ** 115ö G.V. PROFIL VÄ, PRAKT 150
6515 195 ** 145ö G. V. profil vä. LYX 150
6516 195 PR-LYX 100
6517 195b ** 145ö G.V. profil Vä. A2 PRAKT 55
6518 196 ** 5Ö Kongress prakt-lyx 30
6519 196-208 **/ 5ö-1kr ( ej 80ö) i 4-block med 2 var ** , F 2020 ca 15.300 1500
6520 196-210 KONGRESS normalserie , dvs delvis ngt ktt. F 11000 1500
6521 196var pr. par med tryckvar 150
6522 197 *' 4-BLOCK, PR-LYX 100
6523 197 ** 10ö Kongress PR-LYX 4-BLOCK 100
6524 197 ** 10Ö Kongress LYX 60
6525 197 *' 4-BLOCK, PRAKT 50
6526 197 ** 10Ö GRÖN pr-lyx EX 45
6527 197 ** 10ö Kongress, PR-LYX 35
6528 197cx LYX 4-BLOCK 600
6529 197cx AB-PRAKT 4-BLOCK 300
6530 197cx 10ö vm linjer, PR-LYX 200
6531 197cx ** 10ö vm linjer, PR-LYX 200
6532 197cx ** 10ö UPU vm linjer 3-strip AB-PR 200
6533 197cx prakt 170
6534 197cx ** 10ö grön Kongress vm / , PR-LYX 150
6535 197cx ** PRAKT 10ö vm linjer 140
6536 197cx ** 10Ö KONGRESS vm linjer, PRAKT 125
6537 197cx ** 10ö Kongress, vm linjer PR-AB 75
6538 197cxz ngt ktt 200
6539 197cxz ** 10ö med linje+ KPV bra AB marg. ex. 160
6540 199 4-BLOCK, FINT AB 250
6541 199 20ö PR-LYX 125
6542 199 ** 20Ö Kongress , prakt 100
6543 199 ** 20Ö PRAKT 95
6544 199 ** 20Ö RÖD, LYXcentr, gummi veck 80
6545 200 ** 25ö Kongress , PR-LYX 175
6546 200 ** 25ö PR-LYX 150
6547 200 ** 25Ö KONGRESS, PRAKT 150
6548 200 25ö Kongress, AB 90
6549 200 ** 25ö ab-pr 90
6550 201 ** 30ö Kongress 4-BL AB 250
6551 201 30ö 4-BLOCK AB, 230
6552 201 30ö Kongress, LYX 200
6553 201 ** 30ö Kongress PR-LYX 200
6554 201 30ö Kongress, PRAKT 125
6555 201 ** 30ö blå PRAKT 125
6556 201 AB 100
6557 201 ** 30ö Kongress AB plåtskarv vä 70
6558 201a ** 30ö Kongress PRAKT-LYXcentr 4-bl 300
6559 201a ** 30ö 4-block, ab-prakt 225
6560 201a ** 30Ö KONGRESS, PRAKT-LYX 200
6561 201b ** 30Ö GRÖNBLÅ, LYX 1000
6562 201b **/* 30ö Kongress GRÖNBLÅ 4-block med 2 st ** AB-PRAKT, svårt 4-block, F 4500++ 900
6563 201b pr-lyx 30ö grönblå 700
6564 201b ** 30ö grönblå PRAKT 600
6565 201b ** 30ö grönblå kongress, PRAKT ex 600
6566 201b 30ö Grönblå PRAKT 550
6567 201b 30Ö grönblå AB- PRAKT 475
6568 201b Lyx men svgt ve. 250
6569 201b ** 30ö Kongress grönblå praktcentr 2ktt 200
6570 202 35ö PR-LYX centr 4-BLOCK 600
6571 202 4-BLOCK 35Ö, AB 350
6572 202 ** 35ö Kongress LYX 300
6573 202 ** 35ö svart KONGRESS , LYX 250
6574 202 35ö Kongress, AB 100
6575 202 ** 35ö Kongress AB plåtskarv vä 80
6576 203 40Ö 4-BLOCK, AB 600
6577 203 ** 40ö Kongress 3-strip LYX 600
6578 203 ** 40ö grön PRAKT 200
6579 203 ** 40ö Kongress plåtskarv vä , PR-LYX 200
6580 203 ** 45ö Kongress plåtskarv vä , PR 200
6581 203 AB 125
6582 203 ** 40ö Kongress, praktex 100
6583 204 ** 45ö Kongress 3-strip LYX 750
6584 204 ** 45ö brun, (PR)-LYX 375
6585 204 PRAKT 325
6586 204 ** 45Ö Kongress , prakt-LYX 275
6587 204 ** 45 Ö PRAKT 250
6588 204 ** 45ö Kongress PR- LYX 250
6589 204 AB 45ö 200
6590 204 ** 45ö Kongress prakt 150
6591 204 ** 45ö Kongress AB plåtskarv vä 100
6592 205 4-BLOCK fint AB,2600 700
6593 205 50ö 4-BLOCK PR-LYXc, 2 ex **,2 * (1kt), 550
6594 205 praktex 50 öre 325
6595 205 ** 50ö svart Kongress , LYX 300
6596 205 ** 50 Ö PRAKT 250
6597 206 60 ö Kongress PR-LYX marg 4-BLOCK 1000
6598 206 60Ö PRAKT 4-BLOCK, obet nött tand 750
6599 206 ** PR-LYX 60ö 400
6600 206 60ö Kongress, PR 325
6601 206 ** 60 Ö PRAKT 325
6602 206 ** 60ö KONGRESS rödlila , PR-LYX 300
6603 206 ** 60Ö Kongress , prakt-LYX 300
6604 206 AB 250
6605 206 ** 60ö rödlila Kongress , PRAKT 250
6606 206 ** 60ö Kongress AB-PRAKT 200
6607 206 ** 60ö Kongress AB 150
6608 207 LYX 80ö 475
6609 207 ** 80ö Kongress LYX 450
6610 207 ** 80 Ö PRAKT 350
6611 207 ** PR-LYX 80ö 350
6612 207 ** 80ö Kongress , prakt-LYX 290
6613 207 ** 80ö Kongress PRAKT 250
6614 207 ** 80Ö Kongress, PR- LYX ex 250
6615 207 ** 80ö Kongress PR-LYX 250
6616 207 ** 80ö grön Kongress , plåtskarv hö, AB 150
6617 208 PRAKT 1 kr 475
6618 208 ** 1kr AB-PR 450
6619 208 ** 1 KR Kongress , prakt-LYX 400
6620 208 AB 300
6621 208 ** 1kr bra ex, AB centr 275
6622 208 ** 1Kr Kongress, AB-PR 200
6623 209 **/* 2 kr Kongress PRAKT 4-block med 2st **,F 6500++ prakt 1100
6624 209 2KR Kongress, PRAKT-AB 800
6625 209 ** 2kr vackert ex 600
6626 209 ** 2KR Kongress , pr-lyx centr, diagonalt veck 250
6627 210 5 KR PR-LYX EX 2300
6628 210 ** 5kr kongress välcentr, bra tandning 1500
6629 210 ** 5kr , bra centr AB, fin tandning. 1200
6630 210 ** 5kr normalex, AB centr 800
6631 210 ** 5 kr Kongress , bra 5kr , 750
6632 211 ** 5ö UPU PR-LYXcentr 4-BLOCK 100
6633 211 ** 5ö UPU marginal 4-BLOCK 60
6634 211 ** 5Ö UPU , LYX 60
6635 211 ** 5ö brun, PR-LYX 50
6636 211-25 ** UPU 1924 KPL FIN SERIE, FLERA PRAKT EX 2KR , ALLA MED FIN TANDNING. 1900
6637 211-25 ** 5Ö-5KR UPU bra komplett serie 1800
6638 212 ** 10Ö LYX 75
6639 212 ** 10Ö UPU , LYX 60
6640 212 ** 10ö UPU, PR-LYX 45
6641 212cx bra AB 4-bl 300
6642 212cx ** 10Ö GRÖN vm linjer , LYX 200
6643 212cx ** 10ö UPU , 4- BLOCK , PRAKT 200
6644 212cx ** 10Ö PR-LYX PAR 200
6645 212cx prakt 175
6646 212cx ** 10ö UPU vm linjer PRAKT-LYX 175
6647 212cx ** 10ö UPU vm linjer PRAKT 150
6648 212cx ** 10ö UPU, PR-LYX 140
6649 212cx ** 10ö grön UPU 1924 praktex 120
6650 212cx 10ö vm linjer, AB-PR 110
6651 212cx ** 10Ö GRÖN VM /, pr-lyx, plåskarv hö 100
6652 212cx ** 10Ö UPU , bra ex vm / 75
6653 214 ** 20Ö UPU 1924, LYXEX 250
6654 214 PR-LYX 20ö 225
6655 214 ** 20ö föreningen , PR-LYXcentr 150
6656 214 ** 20Ö PRAKT 125
6657 214 ** 20ö UPU, PR-LYX 125
6658 215 bra AB 4-bl 600
6659 215 25ö LYXc , obet gummiveck 200
6660 215 ** 25ö UPU, PR-AB,plåtskarv vä 120
6661 216 30ö PR-LYX 4-BLOCK 900
6662 216 4-BLOCK AB 500
6663 216 30ö LYX 300
6664 216 ** 30Ö UPU , bra ex 30ö 100
6665 216b 30Ö Grönblå AB 350
6666 217 ** 35Ö UPU , PRAKT 175
6667 217 ** 35ö UPU, PRAKTEX 130
6668 217 ** 35ö UPU, AB ,plåtskarv vä 120
6669 218 40ö ABcentr 4-BLOCK, 1 ex kt 400
6670 218 40ö PR-LYX 370
6671 218 PR-LYX 350
6672 218 ** 40ö UPU PRAKT-LYX 300
6673 218 ** 40ö UPU PRAKT 200
6674 218 ** 40ö UPU 1924, bra AB ex, F 600 140
6675 218 ** 40Ö UPU , AB, F 600 100
6676 218a ** 40ö UPU 4-block AB 350
6677 219 ** 45ö UPU PRAKT-LYX 400
6678 219 ** 45ö UPU, PR-LYX 350
6679 219 ** 45Ö UPU PR-LYX EX 300
6680 219 ** 45ö UPU, PR-LYX 300
6681 219 ** 45ö , prakt 275
6682 219 ** 45ö brun UPU 1924 praktex 220
6683 219 ** 45ö UPU PRAKT-LYX, plåtskarv vä 200
6684 220 50Ö GRÅ, PR-LYX 600
6685 220 PRAKT 500
6686 220 50ö PR-LYX 500
6687 220 50 öre AB-pr 400
6688 220 ** 50ö UPU PRAKT 300
6689 220 ** 50 Ö UPU , PRAKT 200
6690 220 ** 50Ö UPU, AB , F 850 125
6691 221 60ö PR-LYX 475
6692 221 AB 60 ö 300
6693 221 ** 60 Ö UPU, PR-LYX 300
6694 221 ** 60Ö UPU PR-LYXEX 250
6695 221 ** 60 Ö UPU , PRAKT 225
6696 222 80ö UPU, PRAKT-4-BLOCK 1250
6697 222 ** 80ö blågrön , PR-LYX 550
6698 222 ** 80Ö UPU PR-LYXEX 250
6699 222 ** 80ö UPU, prakt 250
6700 222 ** 80 Ö UPU , PRAKT 225
6701 223 ** 1KR grön , PR-LYX 550
6702 223 1 KR Föreningen, AB 325
6703 224 2KR PRAKT 1500
6704 224 ** 2KR PRAKT 1250
6705 224 AB-prakt 1200
6706 224 ** 2 KR PRAKT 1000
6707 224 AB 900
6708 224 ** 2KR UPU BRA TANDNING, AB 400
6709 225 ** 5kr UPU, LYX 2800
6710 225 5 kr, mkt vackert 2000
6711 225 ** 5kr blå , PR-LYX 2000
6712 225 ** 5KR UPU AB 1200
6713 225 prc. , kt F 5500 900
6714 225 ** 5kr UPU 1924, vältandat bra AB ex 800
6715 225 LYXcentr, små veck 750
6716 225 ** 5 KR LYXcentr svagt vert böjning 750
6717 225 ** 5kr UPU, BRA EX vältandat 750
6718 225 ** 5KR UPU BRA TANDNING, AB 600
6719 226 **5ö G.V. 70 ÅR, LYX 100
6720 226-30 ** G.VI 70 år, 4-block serie , PR-LYX 400
6721 226-30 ** 5-30ö 70 årsdagen, PRAKT 4-bl serie 250
6722 226-30 prakt-(ab) 4blockserie 2 ex * 200
6723 226-30 ** G V 70 ÅR, 4-BLOCK SERIE 175
6724 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal par serie i sällsynt kvalitet 175
6725 226-30 G V 70 ÅR , PR-LYXSERIE 170
6726 226-30 ** G.V.70ÅR, PR-LYX SERIE 150
6727 226-30 ** 5-25ö G.V. 70 år, 4-blockserie 1080 150
6728 226-30 PR-LYX SERIE 125
6729 226-30 ** 5-25ö G.V. 70 år, 4-blockserie 1080 120
6730 226-30 ** AB-PRAKT SERIE G V 70 år 75
6731 226-30 ** G.V. 70år 1928, 5-30ö PR serie 60
6732 226-30mak **-*(*) övertryck MAKULERAS, ovanl ** 400
6733 226-30v ** G.V 70 ÅR MAKULERAS, svår ** 500
6734 226-30v (*) Makuleras F97 800 för (*) 275
6735 226-30v (*) G.V 70 MAKULERAS, på blad ur bok 250
6736 226-30V (*) SERIE ÖVERTRYCK MAKULERAS 250
6737 227 10ö G.V. 70 år, LYX 50
6738 227 ** 10Ö G.V. 70 ÅR, LYX plåtskarv vä 40
6739 229 ** 20Ö G.V. 70 ÅR, LYX 75
6740 230 ** 25Ö G.V. 70 ÅR, LYX 70
6741 231 ** 10ö Postflyg, PR-LYX 250
6742 231 ** 10ö Postflyg, LYX 60
6743 233a 5kr AB-PRAKT 9 BLOCK (3x3) vackert 5000
6744 233a prakt 1000
6745 233a ** 5kr slottet grön, A1 ppr, PR-LYX 800
6746 233a ** 5 KR GRÖNA SLOTTET, LYX 750
6747 233a AB 550
6748 233a AB, naturlig gummirepa 300
6749 233b 4-BLOCK AB 3600
6750 233b ** 5kr gröna slottet på vitt papper, LYX 1200
6751 233b AB 1000
6752 234-37 kpl PR-LYX serie Lützen 400
6753 234-37 LüTZEN kpl bra serie 200
6754 234A ** 10Ö LüTZEN, PR-LYX 30
6755 234C 10ö PRAKT 4-BLOCK 75
6756 234C ** 10ö Lützen LYX 50
6757 234C ** 10ö Lützen PR-LYX 25
6758 235C ** 15ö Lützen, AB-PR 4-block 110
6759 235C PR 4-BLOCK 100
6760 235C 15ö röd, PR 4-BLOCK 90
6761 235C ** 15Ö Lützen, prakt 4-block 75
6762 235C ** 15Ö Lützen PR-LYX 50
6763 236 ** 25Ö Lützen, PLÅTSKARV vä 20
6764 237 ** 90 ö Lützen 3-strip med plåtskarvpar, i PR-LYXKVALITET 200
6765 237 ** 90 ö Lützen, LYX 200
6766 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Pr-LYX 150
6767 237 ** 90 ö Lützen plåtskarvpar, AB 125
6768 237 ** 90Ö Lützen, PLÅTSKARV hö, Prakt 100
6769 238 ** 5ö postsperbanken typ1 LYX 4-block 400
6770 238 ** 5Ö POSTSPARBANKEN typ1, PRAKT 160
6771 238 4-BL.5ö Postsparbanken 1,AB 150
6772 238 ** Postsparbanken 5ö typ 1, PR-LYX 125
6773 238 ** 5Ö POSTSPARBAN TYP 1, AB PRAKT 50
6774 238-39 ** 5ö sparbanken 2 st 4 block, ab-pr 300
6775 238-39 ** Postsparbanken 4-sid typ1 +2, ab-pr 100
6776 239A ** Postsparbanken 2-sid , LYX 60
6777 239C LYX 4-BLOCK 125
6778 239C LYX-AB 4-BLOCK 60
6779 239C ** 5ö typ2 postsparbanken LYX 60
6780 239C ** Postsparbanken 5ö typ 2, PR 35
6781 239C ** 5ö typ2 postsparbanken prakt 20
6782 240A ** 5ö Riksd., PLÅTSKARV vä, Pr 15
6783 240PIII 5ö par hö ex PIIII begynnelse stadium? 200
6784 242C ** 15Ö 4-BLOCK , LYX 160
6785 243 25 ö Riksdagen, PR-LYX 70
6786 243 ** 25ö Riksd., PLÅTSKARV PAR 50
6787 244 35 ö Riksdagen, PR-LYX 100
6788 244 ** 35ö Riksd., PLÅTSKARV, vä AB 40
6789 245 Påtryck "MUSTER", LYX 900
6790 245 60 ö Riksdagen, PR-LYX 175
6791 245 ** 60ö Riksd., PLÅTSKARV, vä , PR 90
6792 246-57 ** POSTVERKET KPL SERIE 550
6793 246A ** 5ö POSTVERKET, PR-LYX 30
6794 248A ** 15ö POSTVERKET, PR-LYX 40
6795 248CPI 4-block 2 ex PI,, LYX 200
6796 248CPI 4 EX P I, PR-LYX 150
6797 248CPI **15ö PR-LYX brott på rockkanten 50
6798 248CPII ** 15ö Postverket , vit hov, AB 3,35 100
6799 249 20ö PR-LYX 125
6800 249 ** 20 ö Postverket,LYX 125
6801 249 ** 20ö POSTVERKET, PR 70
6802 250 ** 30ö Postv.., PLÅTSKARVPAR P-LYX 250
6803 250 25ö PR-LYX 90
6804 250 ** 25ö POSTVERKET, PR 50
6805 251 30ö prakt 200
6806 251 ** 30 ö POSTVERKET, PR 120
6807 251 30ö Postverket, AB 100
6808 252 35ö Postverket, PR-LYX 110
6809 252 35ö Postverket, PRAKT 75
6810 252 ** 35ö Postv.., PLÅTSKARV, vä , PR 40
6811 253 40ö Postverket, LYX 140
6812 253 40ö Postverket, PRAKT 75
6813 253 ** 40 ö POSTVERKET, PRAKT 45
6814 253 ** 35 ö POSTVERKET, PRAKT 35
6815 254 45ö Postverket, PRAKT 90
6816 255 50ö Postverket, PRAKT 200
6817 255 ** 50ö POSTVERKET, PRAKT 140
6818 255 50ö Postverket, AB 125
6819 256 60 ö LYX 400
6820 256 ** 60 Ö pOSTVERKET , LYX 400
6821 256 ** 60ö Postv.., PLÅTSKARVPAR med skarvpapper, AB , ovanligt 250
6822 256 ** 60 ö Postverket,LYX 250
6823 256 60ö Postverket, PRAKT 225
6824 256 ** 60ö POSTVERKET, LYX 200
6825 256 ** 60ö Postverket PRAKT 125
6826 257 ** 1 kr postverket, LYX 100
6827 257 ** 1kr POSTVERKET,PR- LYX 55
6828 258 ** 50ö Bromma, LYX 100
6829 258 PR-LYX BROMMA 50ö 75
6830 258 ** 50ö Bromma , PR-LYX 50
6831 258 ** 50ö Bromma. LYX 50
6832 258 ** BROMMA 50ö, PRAKT 30
6833 258BCvar extremt bred marg, ett LYXc+ snc i par 90
6834 259API 3-strip PI i mitten , prakt 150
6835 259API 10ö Swedenborg , streck över 10, PR 110
6836 259API ** 10ö streck i pannan, prakt 100
6837 259B2PI ** 10ö Swedenborg streck över vä 10 140
6838 259BC PRAKT 4-BLOCK 150
6839 259BC ** 10ö Swedenborg marg 4-bl pr 125
6840 259BC bra par 75
6841 259BC ** 10ö Swedenborg, bra par 70
6842 259BC ** 10ö Swedenborg ,PR -LYX par 70
6843 259BC bra par, Swedenborg 65
6844 259BC ** 10ö Swedenborg ,PRAKT par 65
6845 259BC ** 10ö Swedenborg, bra 4-block 65
6846 259BC ** 10ö Swedenborg praktpar 60
6847 259BC ** 10ö Swedenborg ,PRAKT par 55
6848 259BC ** 10ö Swedenborg ,PRAKT par 45
6849 259BC ** 10ö Swedenborg ,fint par 35
6850 259BC ** 10ö Swedenborg, bra par 35
6851 259BC,CB **10ö Swedenb ö 2 olika PR 4-BLOCK 150
6852 259BCv1 ** 10ö Swedenborg , LYX marginal, PR -LYX med streck överhö 10, F 350+ 175
6853 259BCvar extremt bred marg, 4-bl. LYXc+ snc i par 150
6854 259C ** 10ö Swedenb. 6block 2 övre vä ex med linjer i textskölden 150
6855 259C ** 10ö Swedenborg 4-bl pos4 P I, Prakt 100
6856 259CB PRAKT 4-BLOCK 150
6857 259CB praktpar 100
6858 259CB 10ö Swedenborg, PRAKT 4-BLOCK 100
6859 259CB 10ö Swedenborg, 4-block 90
6860 259CB bra par 75
6861 259CB bra par 65
6862 259CB 10ö Swedenborg, prakt 60
6863 259CB ** 10ö Swedenborg ,PR-LYX par 4+3 60
6864 259CB ** 10ö Swedenborg ,LYXmarg par 4+3 50
6865 259CB ** 10ö Swedenborg ,PRAKT par 4+3 sid 45
6866 259CB ** 10ö Swedenborg ,fint par 4+3 sid 40
6867 259CCPI 10ö streck över vä 10 100
6868 259CP1 ** 10ö , 4-BLOCK pos4 streck över 10 100
6869 259CPI ** 10Ö Swedemborg 4-BL POS 2 pi 100
6870 261 ** 5ö Delaware , LYX 4-block 4+3sid 125
6871 261-65 kpl A,B,C, f 1100 350
6872 261-65 ** Delaware kpl med 4 BC-CB, F 1750 300
6873 261-65 Delaware, kpl med 3sid= 11st, F 1110 225
6874 261-65 ** Delaware kpl 9 olika ex F 1130 225
6875 261BC 5ö Delaware 4-block , bred marginal 110
6876 261BC bra par, Nya Sverige 5ö 70
6877 261BC bra par 70
6878 261BC ** 5ö Delaware, PR-LYX par 60
6879 261C ** 5ö Delaware, LYX 4-BLOCK 70
6880 261CB LYX 4-BLOCK 175
6881 261CB ** 5ö Delaware LYX 4-block 150
6882 261CB 5ö Delaware 4-block, prc 100
6883 261CB bra par 70
6884 261CB bra par 70
6885 262BC 4-BLOCK PRAKT 275
6886 262BC praktpar 175
6887 262BC ** 15ö Delaware LYX 4-block 175
6888 262BC ** 15ö Delaware 4-Block PR-LYX 160
6889 262BC bra par 130
6890 262BC bra par, Delaware 15ö 100
6891 262BC,CB 15ö Delaware 2st 4-block, breda marg 250
6892 262BC-CB ** 2ST 4-BLOCK (4 PAR) , PR 300
6893 262C LYX 4-Block 100
6894 262C ** 15ö Delaware, PR-LYX 4-BLOCK 60
6895 262CB PR-LYX 4-BLOCK 290
6896 262CB bra par 150
6897 264var 30ö blå par med ett otandat perforeringshål, sällsynt 100
6898 265 ** 60Ö DELAWARE, LYX 50
6899 266-68 Gustav V 80 år, kpl serie 5 olika, 30ö P-L 80
6900 266BC praktpar 200
6901 266BC **G.V.80år 5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
6902 266BC bra par 135
6903 266BC bra par 5ö G V 80år 110
6904 266BC ** g.v 80 ÅR PRAKTPAR 90
6905 266BC,CB **G.V.80år 5ö 2 olika PR-LYX 4-BLOCK 300
6906 266C ** 5ö Gustav V 80 år, PR-LYX 4-BLOCK 40
6907 266CB 5ö PR-LYX 4-BLOCK 200
6908 267BC LYX 4-BLOCK 500
6909 267BC bra par 210
6910 267BC ** G.V. 80 ÅR FINT 3+4SID PAR 120
6911 267BC,CB, ** 15ö 2st 4block bra ex, F 3000 400
6912 267C ** 15ö G.V. 80 år, LYX 4-block 70
6913 267CB 4-BLOCK LYXmarg 450
6914 267CB **G.V.80år 15ö LYXmarginal, 4-BLOCK 300
6915 267CB bra par 15ö brun GV 80år 200
6916 269B1 otandad vänster 200
6917 269B1,B2 10ö 2 olika 3-sid, F 1400 200
6918 269BC Bra par 300
6919 269BC bra par, 10 Små siffror 260
6920 269BC 10ö små siffror vackert par 250
6921 269BC ** 10ö G.V. prifil hö. små siffror superb LYXmarginal 200
6922 269BC,CB ** 10ö G.V. profil hö. 2 prakt 4-block 600
6923 269BC,CB ** 10ö G.V. profil hö. små siffror, breda 400
6924 269BC-CB **10ö små siffror, 2 par med praktmarginaler 500
6925 269CB PRAKT 4-BLOCK 600
6926 269CCB ** 10ö små siffror, 3+3+4sid, LYX marg 350
6927 273BC LYX par 750
6928 273BC LYX par utan färgstreck 750
6929 273BC bra par 600
6930 273BC bra par, 10ö Stora siffror 500
6931 273BC Bred marg ,kttspts 300
6932 273BC1 ** G.V profil hö, färgstreck, LYX par 600
6933 273BC1 10ö PR-LYX 500
6934 273BC2 PRAKT PAR Utan färgstreck 550
6935 273BC2 ** 10ö G.V. profil hö. 3+4s fint 4-block 450
6936 273CB prakt 4-block 1000
6937 273CB pr-lyx par 750
6938 273CB bra par 600
6939 273CB1 ** 10östora siffror ,med färgstreck, bra par 450
6940 273CB2 ** 4-BLOCK ,10ö utan färgstreck, F 3600 975
6941 273CCCB1 ** LYX CENTR 10Ö 4+4+4+3 sid 500
6942 273Cv1 10ö Felperforerat 150
6943 275CPI ** 4-BL PI pos 4, PRAKT 75
6944 275CPI ** PAR PI pos 2, PRAKT- lyx 70
6945 275CPI 15Ö streck vid örat, PRAKT-LYX 65
6946 275CPI 10-BLOCK, 5 horiz, 2 vert. PI pos 7 60
6947 275CPI 9-block , LYX, P1 i mitten 50
6948 275CPI ** 15 ö 4-bl pos 4 PI 50
6949 275CPI 15ö 4-block, PI pos2 i blocket 40
6950 275Cv4 ** 15ö brun, streck öra till krage, pr-lyx 100
6951 275Cv4 ** 15ö brun, streck öra till krage, AB 50
6952 282v2 ** 45ö G.V. profil hö, streck kind-krage 100
6953 284-317 ** TRE KR kpl serie i PR-LYX kvalitet 250
6954 284-317 Tre Kr. kpl serie 200
6955 284-317 ** TRE KR kpl serie 34st i fin kvalitet 160
6956 318 kpl A,B,C F 97 530 150
6957 318BC 4-BLOCK PRAKT 250
6958 318BC ** Ling PRAKT 4-BLOCK 200
6959 318BC prakt par 175
6960 318BC Ling 5ö praktpar 3+4 sid 130
6961 318BC BRA PAR, LING 120
6962 318BC,CB 5ö Ling 2 st 4-block, prakt marginaler 300
6963 318BC-CB ** /* 5ö Ling 2 st , övre paren * 150
6964 318CB 4-BLOCK BRED MARG. 250
6965 318CB 5ö LING 4-block pr marg 225
6966 318CB ** Ling 5ö, pr 4-block 200
6967 318CB praktpar 175
6968 318CB ** Ling 5ö 4+3sid , bra 4-BLOCK 175
6969 318CB ** 5ö Ling 4-bl Lyx marginal 150
6970 318CB Bred marg 125
6971 318CB BRA PAR 120
6972 318CB ** Ling 5ö, prakt par 110
6973 318CB ** 5ö Ling 4+3 sid praktpar 80
6974 320B1 LYX F 1100 325
6975 320B1,2 ** 10ö Berzelius 2 x3 sid. prakt ,F 2200 300
6976 320B2 bra ex 300
6977 320BC bra par 500
6978 320BC bra par, Berzelius 10ö 450
6979 320BC ** 10ö Berzelius, LYX marginal 325
6980 320BC B **, C *, F 1100 för B 300
6981 320BC ** Berzelius 10ö vackert par 300
6982 320BC ** 10ö Berzelius, praktpar, LYX marginal 300
6983 320BC ** 10ö berzelius, 1 ngt kt, bra marg, Prc 175
6984 320BC,CB ** 10ö Berzelius 2 prakt 4-block 750
6985 320BCC ** 10 ö Berzelius 3+4+4 sid, OVANL 300
6986 320CB pr-lyx par 650
6987 320CB BERZELIUS 10ö PR-LYX PAR 475
6988 320CB bra par 450
6989 320Cvar 10ö Berz. LYX 4-bl ,var linje i nedre marg 200
6990 321B2 ** 15ö Linné PR-LYX 70
6991 321BB Prakt -lyxpar 175
6992 321BB 15ö Linné PR par 125
6993 321BB 15ö LINNÉ, PR- LYX PAR 125
6994 321BC LYX 4-BLOCK 1000
6995 321BC praktpar 550
6996 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, PR-LYX 500
6997 321BC LINNÉ SUPERMARGINAL, rostprick 200
6998 321C ** 15ö Linné LYX 4-BLOCK 125
6999 321CB 4-BLOCK bred marg 1000
7000 321CB bra par LInnè 500
7001 321CB LINNÉ PR-LYXPAR 500
7002 321CB bra par 450
7003 321CB Lyxmarg. men ngt ktt 200
7004 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck, par 150
7005 323var ** 50ö Linne partiellt spegeltryck 100
7006 324BB PRAKT BELLMAN 100
7007 324BC ** Bellman 3+4 sid 10-block 5 prakt par 700
7008 324BC 4-block prakt 500
7009 324BC, CB 2 BRA PAR 400
7010 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt 4-block 400
7011 324BC Lyx 350
7012 324BC bra par 250
7013 324BC bra par, Bellmann 5ö 225
7014 324BC BELLMANN BRA PAR, BRED MARG 200
7015 324BC 5ö Bellman, LYX marg 200
7016 324BC ** Bellman 3+4 sid prakt par 175
7017 324BC ** 5ö Bellman 3+4sid par , LYX marg 150
7018 324BC,CB ** Bellman 3+4,4+3 sid par, PRAKT 500
7019 324bc,cb 5Ö 2ST 4 BLOCK BC, CB , PRAKT 500
7020 324bc-cb 5ö Bellmann 2 bra par 375
7021 324BCC ** 5ö Bellman 6-block BCC , pr-lyx 320
7022 324CB ** 5ö Bellman 4-block , pr-lyx 275
7023 324CB bra par 225
7024 324CB ** Bellman 3+4sid par, prakt 200
7025 326-27 ** Sergel kpl, 50ö PR-LYX 110
7026 326-27 ** Sergel kpl, 50ö PRAKT, F 700 90
7027 326B2 ** 15ö SERGEL PR-LYX 50
7028 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
7029 326B2var ** 15ö SERGEL tandningsvariant 50
7030 326BB ** LYX PAR 15Ö SERGEL 90
7031 326BB prakt 80
7032 329 90 öre Bibeln 75
7033 330A ** 10ö Skansen, LYX 45
7034 332Ba pr-lyx ot.vä+hö F96 2800 500
7035 332BC 3+4sid par, pr-lyx 1250
7036 332BC ** 5 kr slottet 4-block , prakt marginal 1200
7037 332BC ** 5kr slottet 3+4sid praktpar 1100
7038 332BC PR-LYXpar 5 kr slottet 1000
7039 332BC 5KR SLOTTET LYX PAR 3+4sid tandn 1000
7040 332BC SLOTTET FINT 3+4 sid PAR 1000
7041 332BC ** SLOTTET 4+3 SID PR-LYX PAR 1000
7042 332BC ** 5 kr slottet 3+4 sid par,LYXmarginal 900
7043 332BC obetydligt kt 550
7044 332BC ** slottet , ngt kt, praktmarg 500
7045 332CB Slottet 5 krblå 3+4 sid,pr-lyx 1300
7046 332CB ** SLOTTET perfekt PR-LYX PAR 1000
7047 332CB ** 5kr Slottet 4+3sid praktpar 900
7048 332CB ** 5kr slottet 4+3 SID, LYX MARGINAL 900
7049 332CB ** 5 kr slottet 3+4 sid par,LYXmarginal 900
7050 332CB LYX men svag rostfl 600
7051 333-334 ** Hazelius kpl serie F 275 50
7052 335-36 15-120 Ö Birgitta , fin pr serie 125
7053 335BB ** 15ö Birgitta , prakt par 25
7054 336 ** 120ö Birgitta 100
7055 336var ** 120ö Birgitta , tryck fläck över hö. hörn 125
7056 337 ** 20 kr 4-sid svan, LYX 300
7057 337 20 KR SVANAR, 200
7058 337C 20 kr svanar, LYX 475
7059 337C prakt 325
7060 337C 4-sid Svanar 300
7061 337C ** 20 kr svanar fint ex 275
7062 337C ** 20 KR SVANAR hörnmarg PR-LYX 200
7063 337C ** 20 KR SVANAR PR-LYX 150
7064 337C ** 20 kr svanar, pr-lyx 150
7065 338-39 ** Nationalmuseum kpl serie 40ö i LYX 100
7066 338-39 ** Nationalmuseum kpl bra serie 90
7067 338-39 ** Nationalmuseum kpl serie 40ö i PR 60
7068 338BB ** 20ö Nationalmuseum , Lyx 4-bl 40
7069 338BB ** 20ö Nationalmuseum , prakt -Lyx par 20
7070 339 40ö Tessin, PR-LYX 100
7071 342-43 Schele, pr-lyxserie 65
7072 344-46 ** G V 85 år, kpl fin serie F 300 50
7073 351BB ** SJÖKARTAN 5Ö LYX 4-block 35
7074 351BB ** SJÖKARTAN 5Ö LYX 4-block 30
7075 351BB ** SJÖKARTAN 5Ö LYX par 20
7076 354BB ** 20ö Flottan , Lyx 4-block 100
7077 354BB ** 20ö Flottan , PR- Lyx 4-block 70
7078 354BB ** 20ö Flottan , PR- Lyx par 50
7079 410 ** 30ö röd G.VI.A. PR-LYX 30
7080 416DD1 +SX1 i 4block DD överst, F 335 85
7081 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering, mest prakt-lyx 500
7082 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering, mest prakt 300
7083 471-75 kpl serie 9-BLOCK Sthlmia 55 225
7084 471-75 ** Stockholmia 1955 välc. 9-blockserie 200
7085 471-75 ** Stockholmia 1955 9-blockserie i utvald centrering 200
7086 471-75 ** STOCKHOLMIA 1955, PRAKT 4-BL 120
7087 471-75 ** Stockholmia 55, kpl serie 30
7088 471-75var ** Stockholmia 1955 9-blockserie där 3sk arket är felcentrerat i 9 arket. marginl till hö 3mm och till vä 1,7cm. Sällsynt variant 300
7089 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck, 4-block 90
7090 479BBvar 25 ö partiellt spegeltryck 50
7091 513BB,PI skyttet 15ö 6-block, P I mitt i. LYX 100
7092 561BB ** 10kr Bildsten par, LYX 100
7093 730BBv 4-block blank gummi, i häftesomslag,Pr 300
7094 730BBv2 Väderkvarn blank gummi, PR 150
7095 938SX1v ** 2 par , de ena med enögda scouten 75
7096 939SX1v **90ö scout, enögde scout vä, 60
7097 1000-04 5X 95Ö MED tandningsvariant 100
7098 1095-1098v1 ** BLOCK SVENSK ROKOKO 1979 UTAN NUMMER, LYX F 600+ 200
7099 1718A felskuret par delvis tandat upptill och med styrmärke 300
7100 1721 felskuret 200
7101 38g ** 1kr hörnmarginal ex med tydligt hönmarginalvattenmärke i marginalen. LYX objekt 6000
7102 223 ** 1 KR välcentr, obet gummive. 250
7103 730BBv1 ** Öländsk Väderkvarn , blank gummi 100
7104 730BBv1 ** Öländsk Väderkvarn , blank gummi 90


TJÄNSTE **

7105 1 ** 1ö t 14, AB-PRcentr, lvht, 3,3,5 400
7106 1b ** 3Ö mycket fräscht AB, 3,3,5 250
7107 1d ** 3Ö PRAKT centr gummiveck 250
7108 11 ** 3ö LYX 75
7109 11b ** 2 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 400
7110 11b ** 2ö prakt 4-block 60
7111 12 ** 3 ö LYX 100
7112 12 ** 3Ö stora tj t 13, LYX 100
7113 12 ** 3ö PRAKT 25
7114 12b 4-bl AB-BA 100
7115 12B Ab 40
7116 12c ** 3 ö LYX, SUPERB 200
7117 12e prakt 4-block 175
7118 12e ** 3ö gulaktigt papper, LYX 125
7119 12ev2 prakt 4-bl , v2 pos3, F ca 550 250
7120 12ev2 8-block, pos 6 v2 F ca 5x60+2x200=700 150
7121 12h ** 3 ö LYX, SUPERB hörnmarg 4-bl 300
7122 13Ab AB 80
7123 13B 4ö 4-block, PRAKT, F 400 140
7124 13B 4-block , prakt 100
7125 13B ** 4Ö stora tj t 13, LYX 75
7126 13B 4ö 4-hörnmarg. par AB- PRAKT 40
7127 15 ** stora Tjänste 6ö övre ½ ark (övre marginal hörnen vinkelklippta ) LYX-PR-AB F ca 20000 1800
7128 15 ** stora Tjänste 6ö 25 block (½ark) med sido marginaler och pos 13 i mitten med variant färglös punkt efter 6 tj 15v1 PR-AB (Ba centr 5st.) F ca 19000 1500
7129 15a AB 150
7130 15b PR-AB 4BLOCK, 2 pr. F 3000 800
7131 15b 6ö 4-BLOCK AB-PRAKT F 3300+ 650
7132 15b 6ö 4-BLOCK AB, F 2500 500
7133 15b Hörnmarg 4-block AB, F 2000 400
7134 15b 6ö 4-BLOCK AB-BA F 3300 350
7135 15b pr-lyx 6ö 250
7136 15b 6ö AB-PRAKT 200
7137 15b ** 6Ö BLÅLILA, BRA AB 175
7138 15b AB 125
7139 15b 6ö AB 100
7140 15b,v **/* 4-block ab-prc. 2 nedre ** pos 4 v ** ej färgfyld punkt efter 6 , F ca 2000 400
7141 15c HÖRNMARG 4-BLOCK, ab, 6ö 550
7142 15c ** 6ö rödlila ,färgstarkt AB-PRAKT ex 190
7143 15c Hörnmarginalex, AB 175
7144 15c 6ö bra AB 160
7145 16A ** 10ö typ1 bra AB, F 1100 200
7146 16A ** 10ö typ1 AB 150
7147 16Aa prc, kt 100
7148 16Ab ** 10ö rosa, mycket fräschF 1200 300
7149 16Ab ** 10ö typ1 marginal par , F 1700AB 250
7150 16B ** 10ö tjänste, LYX 125
7151 16B ** 10ö röd stora tjänstetyp 2 , LYXex 100
7152 16B ** 10ö tjänste typ 2, Prakt 50
7153 17 Hörnmarg 4-block AB-PR 12Ö 1300
7154 17 HÖRNmarg 4-bl. AB 950
7155 17c ** 12ö matt ljusblå AB-PRAKT F 1200 250
7156 17v3 12ö Variant, PRAKTex,F ca 1600 600
7157 18 20ö 4-block, Ab-PR, 1 pr,3 ab F 27000 4000
7158 18 bra AB ex 20ö röd 900
7159 18g ** 20Ö RÖD marginalex, gott ex F 4200 400
7160 19 ** 20Ö blå, PRAKT 65
7161 19v 20Ö blå OTANDAT ö hö hörn marg 4-BL 400
7162 20 PR-LYX 4-Block ,ett ex obet matt fl. i gummit ,räkn*,F7000 1500
7163 20b ** 24ö orange PR-LYX ex fräsch 500
7164 20c ** 24ö gul fräscht svår nyans AB fräsch 300
7165 20d AB-PR 4-block, F 5200++ 1600
7166 20d Fräscht AB-BA hörnmarg 4-block 1000
7167 20d AB 4-block, F 5200 1000
7168 20d 20Ö GUL, PR-LYX, svårt,Fca2000 800
7169 20d 24 öre gul AB 1200 300
7170 20d 24ö gul marginalex Ab 200
7171 20dv1 ** 20ö gul Ä saknas, Prakt, F 2200++ 800
7172 21 30ö 4-block, AB, F 2500 400
7173 21 ** 30 Ö marginal 4-block, AB 375
7174 21 ** 30ö brun , PR-LYX EX , F 2022 950 300
7175 21 ** 30ö brun , marginal par, bra AB 200
7176 21 ** 30ö brun , PRAKTEX , F 2022 950 190
7177 21b ** 30ö tjänste t 13, F 600 75
7178 22A 50ö typ 1,mkt fräscht 3-strip, BA, F13500 1100
7179 22A ** 50ö röd LYX utseende, men lodrätt veck och 3mm riss, trots detta framifrån syns ej detta utan ser ut som LYX ** F 5000 500
7180 22A ** 50ö fräscht ex postfriskt men ursprunglig matthet i gummering, F 5000 300
7181 22B ** 50 ö röd stora tjänste typ II , i sällsynt 10 block . bra AB-PRAKT 3,3,5F 2x4block(6x) = F för AB 48000 6000
7182 22B ** 50ö röd typ 2 ,PRAKTEX , F2022 8000 1100
7183 23 LYX 4-block 1000
7184 23b 50ö LYX 4-BLOCK 1200
7185 23b ** 50ö grå , AB , F 2022 450 90
7186 24B 1kr lyx 4-BLOCK, f 850+ 600
7187 24B LYX 4-block 500
7188 24B 4-BLOCK PR-LYX 500
7189 24B LYX 1 KR 250
7190 24B ** 1 kr LYX 250
7191 24B 4-BLOCK AB-PRAKT 1 KR 225
7192 24B ** 1kr stora tjänste typ 2, PR-LYX 200
7193 24B PRAKT-LYX 1 KR 175
7194 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 160
7195 24B bra ab-pr 4-bl 150
7196 24B ** 1 kr PR-LYX, MARGINALEX 130
7197 24B ** 1kr PRAKT 100
7198 24B ** 1 kr typ 2 ,PRAKTEX , F2022 300 80
7199 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 4-BLOCK 300
7200 25a ** 10/12ö PR-LYX 4-block pos 4 påtryck på tj17v3 350
7201 25a ** 10/12ö ,PRAKT-LYX EX , F2022 450 140
7202 25bv6,v5 ** 10/12ö spegeltryck, 4block AB 3,3,5, pos3 ÖKE. F 4x400 för * x 2,5 för **= ca 4000 + Öke 500
7203 25c,v5 ** 10ö/12ö variant ÖKE 100
7204 25var spegeltryck 150
7205 25var påtryck på Tj 17v3, AB 125
7206 25var ** 10/12ö påtryck på tj17 v3, AB 110
7207 25var ** 10/12ö AB, rambrott höger 100
7208 26c ** 10/24ö ,AB- PRAKT , F2022 350 70
7209 27vm1 ** 1ö OMVÄNT VM,4-BLOCK, PRAKT UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 5000
7210 30 5ö OMV VM, hörnmarg 4-block, AB 250
7211 30 ** små tjänste 5ö vm krona . LYX, 4-BLOCK 150
7212 30 ** små tjänste 5ö vm krona . PR-LYX, 4-BLOCK 100
7213 30vm ** 5ö omv vm, hrn marg 15 block, ab-pr 850
7214 30vm ** 5ö omv krona, ¤-block , AB 125
7215 30vm1 ** 5ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 400
7216 31vm1 ** 8ö OMVÄNT VM, PRAKT 4-BLOCK 900
7217 32 10ö PRAKT 150
7218 33 15ö orange provtryck (*) 200
7219 33vm1 ** /* 2 st ** 15ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK SÄLLSYNT, PRAKTcentr 1800
7220 34 ** 20ö pr-LYX 4-block 350
7221 35 ** 25ö LYX 4-block 500
7222 35vm1 ** 25ö OMVÄNT VM, 4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 7000
7223 36 30Ö tj vm krona, 4-BLOCK, AB 150
7224 36 ** små tjänste 30ö vm krona . PR-LYX, MARGINALEX 125
7225 36 ** små tjänste 30ö vm krona . AB 3,3,5 30
7226 37 ** 50ö små tjänste vm krona, AB 30
7227 38 ** 1kr AB-PR-LYX 100 ARK 1 krona, 5 märken särade horizontellet på mitten . F 17.500 2200
7228 38 ** 1kr AB-PR-LYX 100 ARK 1 krona, märken särade horizontellet på mitten . F 17.500, liten extraperforering nedtill höger i arket. Intressant 2100
7229 38 prakt 90
7230 38 ** 1KR PRAKT 75
7231 38 ** små tjänste 1 kr vm krona . prakt 70
7232 38vm1 ** 1kr OMVÄNT VM,4-BLOCK, UNIK ENHET ? , STOR SÄLLSYNTHET. UTST OBJ! 20000
7233 38vm1 ** 1KR små tj omvänt vm krona, AB 3,3,5, sällsynt F 3500 900
7234 39 ** 5kr vackert 9-block 350
7235 39 ** 5KR SMÅ TJ, PR-LYX 150
7236 40 ** 1ö vm linjer, PRAKT 4-BLOCK 80
7237 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 4-BLOCK 500
7238 46 ** 8ö vm linjer, AB-PR 4-BLOCK 275
7239 46 ** små tjänste 8 kr vm linjer . 9 block F 2250 225
7240 46 ** 8ö vm linjer, PR-LYX 150
7241 46 ** 8ö lnjer, pr-lyx 125
7242 46a,b 2 st 4-block (b ett ex *) 350
7243 46cz ** 8ö vm linjer, 2 nedre kpv AB 4-BLOCK 325
7244 51var ** 6-block pos 5 , 2 st rambrott 150
7245 53 ** 35Ö vm linjer, LYX 4-BLOCK 100
7246 54v ** 50Ö UTAN VM I PRAKT 4-BLOCK , F ca 6000 för prakt 950
7247 54v 50Ö UTAN VM i par AB F 1300 300
7248 137 ** 20/2ö , PR-LYX 4-BLOCK 125


LÖSEN **
7249 1 ** 1Ö SVART, AB-PRAKT 300
7250 1 1Ö , AB 225
7251 1 ** 1ö Lösen t 14, fräscht ex F 2019 1700 200
7252 1v 1Ö ** BA, kort fotstreck på 1 F ca 1500 150
7253 2 3ö BRA AB EX 300
7254 2a ** 3ö mycket fint AB ex 450
7255 2a ** 3Ö karmin, bra AB 300
7256 2a,v 3ö stark färg, kartongpr, PRAKT 700
7257 2b ** 3ö PR-LYX 1000
7258 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT-LYX 800
7259 2b ** 3ö AB-PR 500
7260 2b ** 3ö violettaktigt karmin, PRAKT 500
7261 2b ** 3ö AB 300
7262 3 5ö 4-block, fräscht AB, F 7000 1200
7263 3 ** 5Ö 4-BLOCK AB-PRAKT hörnmarginal 4-block 1200
7264 3 ** 5ö brun BA 160
7265 5b ** 12 ö AB 40
7266 5v2 lodr pr par övre ex v2 250
7267 5v2 4-block prakt 2 ex*, 1 exv2 250
7268 5v2 4-BLOCK AB-PR,2 ex **, POS1 v2 175
7269 6c ** /* 20Ö 4-BLOCK PRAKT position 2 och 4 **, F ca 13000 2000
7270 6c 20ö gråakt blå, blyerts baks, AB 300
7271 7c ** 24Ö olivaktigt grå, AB-PRAKT 500
7272 7c ** 24Ö olivaktigt grå, AB-PRAKTcentr 350
7273 8b ** 30ö ljusgrön., AB 325
7274 8b ** 30Ö grön., AB 300
7275 8b1 ** 30Ö BRA ab F 1900 300
7276 11 PRAKT 75
7277 11a LYX 200
7278 11a1,a2 ** 1ö Lösen t13 , 2 praktex 100
7279 11v2 lodr. 3 strip, pr lyx,2 v2 250
7280 11var kraftigt felperforerad 200
7281 11var spegeltryck 150
7282 12 15-block AB-PR, 2-3pr.1500 350
7283 12 3 ö 4-block, AB-PR 200
7284 12 ** 3ö hög karmin, PR-LYX 150
7285 12 ** 3ö fräscht 6-block 125
7286 12 ** 3ö Lösen t13 ,praktex 100
7287 12a ** 3ö AB -PR 4-BLOCK 125
7288 12b PR-LYX 4-block 3ö , SVÅRT 500
7289 12c ** 3ö hög karmin 21 block AB ,ca 4200 450
7290 12c ** 3ö hög karmin 4 block AB-PR 250
7291 12c ** 3ö hög karmin PRAKT 150
7292 12c ** 3ö högkarmin, PRAKT 150
7293 12c ** 3ö högkarmin, pr-LYX 150
7294 12c ab-pr 100
7295 12d 3ö PR-LYX 150
7296 12d 3ö PRAKT 100
7297 12d ** 3ö PR-LYX 100
7298 12e ** 3Ö prakt 100
7299 13b ** 5ö Lösen t 13 mörkbrun, PRAKTEX 80
7300 13d ** 5Ö OLIVAKT GRÅBRUN, PR-LYX 150
7301 13f 5ö fint fräscht 4-block 150
7302 13g ** 5ö svartbrun , pr-lyx 150
7303 14 PR-AB 4-BLOCK 200
7304 14 ** 6ö vackert 9-block 200
7305 14 ** 6ö Lösen t13 ,praktex 100
7306 14b ** 6Ö brunakt. orange , svårare nyans 50
7307 14c 6ö PRaktcentr 4-block, ursprungliga gummi oregelbundenheter 200
7308 14d prakt 125
7309 14d ** 6ö gul t 13, PRAKT 100
7310 14d ** 6ö gul. prakt 100
7311 14f ** 6ö PRAKT 75
7312 15 ** 12Ö 4-BLOCK PRAKT-LYX, men blyertsstreck på ett märke och blyertsnotering på ett annat 500
7313 15 ** 12ö mörkröd. prakt-LYX 250
7314 15 12Ö PR-LYX 175
7315 15 ** 12ö PRAKT, F 750 150
7316 15 12ö PRAKT 125
7317 15 ** 12ö Lösen t13 , bra AB , F 300 50
7318 15d 12ö mörkröd, AB-PRAKT 4-BLOCK 350
7319 15e ** 12 ö PR-LYX, variant kula i tycket 175
7320 16 ** 20ö PR-LYX 4-BLOCK 750
7321 16 ** 20ö PRAKT 4-BLOCK 500
7322 16 ** 20ö hörn marg. vackert 4-BLOCK 200
7323 16 ** 20ö AB-PR 4-BLOCK 125
7324 16 ** 20ö PRAKT 100
7325 16 ** 20ö Lösen t13 ,praktex 100
7326 16b ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 300
7327 16b ** 20ö 4-block, AB 140
7328 16c ** 20ö 4-block, PR-LYX, ett par särade t. 450
7329 16c ** 20ö 4-block, AB-PRAKT 225
7330 17a BA centr F 3600 350
7331 17av2 par AB+BA ex,hö ex v2,7200 900
7332 17av2 AB ex F 3600 700
7333 17b 24ö blålila, AB-PRAKT 175
7334 17b ** 24ö blålila, ab 125
7335 17b,v2 9-block , 3 mittex v2.,AB-BA F 5500 600
7336 17b,v2 24ö blålila, PR-LYXex med kort fot. L. 400
7337 17b,v2 hörnmarg 6-block , 3 hö ex v2.4ab 2 ba 400
7338 17bv2 4-block 2 ex v2,AB-PR (1pr) 500
7339 17bv2 prakt, F 1400+ 350
7340 17bv2 AB, kort fotstreck på L 100
7341 17d,v2 24ö rödlila, PRAKT med kort fot. L. 250
7342 17d,v2 24ö rödlila, 4-BLOCK, bra AB, 2 ex v2 250
7343 18 ** 30ö Lösen t13 , bra AB 35
7344 18b ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 140
7345 18c ** 30ö 4-block, AB 120
7346 18d 30ö PRAKT 200
7347 18e ** 30ö 4-block, AB-PR 225
7348 19d **4-block 50ö gulakt. orangebrun,3st ** pos 2 * med tryckvariant färgfält hö mitt , 2 nedre ex är ** och praktex F 2x650+240+80= 1630 300
7349 19d ** 30ö AB-PR 4-BLOCK 225
7350 19d ** 50ö gulakt. orangebrun, PR-LYX 225
7351 19d ** 50ö gulakt. orangebrun, PRAKT F 650 125
7352 19d ** lösen t13 50ö bra AB, 3,3,5 matt gulakt. orangebr 50
7353 19v2 ** 50ö Lösen t 13 Kartongppr 4-bl en kt 300
7354 19v2 ** 50Ö TRESTRIP KARTONGPPR 200
7355 19var ** 50ö Lösen t q13, 2 märkesbilder 100
7356 20 ** 1kr PRAKT4-BLOCK , F 7200 1200
7357 20 ** 1 KR LÖSEN T 13, 4-BLOCK AB 3400 600
7358 20 ** 1KR LÖSEN T 13 , PR-LYX 600
7359 20 ** 1 kr lösen t 13, vackert par ab-PR 400
7360 20 **/* 1 kr lösen t 13, vackert 3 strip bra AB ex, mittex ** F 1500 250
7361 20 ** 1 kr lösen t 13, bra AB ex F 900 200
7362 20d **/* 1KR 4-BLOCK AB-PRAKT, 2 nedre ** 600


MILITÄR OCH FLYG 1912 **
7363 8b ** grön militär kuvert märke LYX 110
7364 13I,II ** MILITÄR typ1 +2, 50
7365 13II ** MILITÄR FÄLTPOST typ2, 25
7366 1 ** FLYG 1912, BRA 4-BLOCK , 700
7367 1 flyg 1912, fint marg.4-block 600
7368 1 ** HF1 FLYG 1912 LYX hörnmarginalex 400
7369 1 ** HF1 FLYG 1912 LYX marginalex 350
7370 1var FLYG 1912 hörn marg 4-block, små gummi fukt prickar,tryckvar prick under R 5505- STRIP ** SVERIGE

7371 50v2 10 på 12 ö, vågr 5-strip, mittex v2, AB-PR 200
7372 52g ** 5ö oscar tonat tryck, övre vä hörnmarginal 5-strip AB-PRAKT. fint! 250
7373 56v1 20ö Oscar Otandat 1100
7374 61v4 1ö förskj. siffra , AB 5-STRIP , 2250 300
7375 62 2ö vågr AB-PR 5 STRIP 125
7376 62 2ö vågr AB 5 STRIP 100
7377 64 4ö vågr 5strip med marginal, bra AB 160
7378 70vm 4ö omv vm och med delar av 2 st vm 5-strip, ab-pr 1500
7379 70vm ** 4ö omv krona, VÅGR. FINT 5-STRIP 500
7380 78 ** 5KR MEDALJONG 5-STRIP PR-LYX 35
7381 79a,bz 5ö ljusgrön LYXF ca 600 200
7382 79a,bz 5ö ljusgrön PRAKT F CA 600 150
7383 79b, bz 5ö Hörn marg 5-strip, AB 300+ 90
7384 79b, bz 5ö gulgrön5-strip, AB 280 , ett ex * 90
7385 79bz 5ö 10-strip, AB 520 , två änd märkena * 120
7386 79var ** 5ö 5-strip med Partiellt Spegeltryck 1000
7387 95 ** 90ö MEDALJONG 6-STRIP PR-LYX 35
7388 103 27 på 65ö vågr 5-strip, PRAKT-AB 35
7389 136 10/3 LUFTPOST vågr LYX 5-strip 125
7390 136 10ö Luftpost 12-block,( 6vågr) bra AB 100
7391 136 10/3 LUFTPOST vågr PRAKT 5-strip 60
7392 136 10ö Luftpost / 3ö vågr 6-strip med marg 60
7393 136 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 40
7394 136-38 ** 10/3ö, 20/2ö , 50 / 4ö Luftpost , AB 5-strip ett 136-37 1ex böjning, 138 2 exbjning vertikalt, F 2500 225
7395 136cz 10/3 LUFTPOST vågr AB 5-strip 150
7396 137cz ** 20/2ö Luftpost , AB hörn marginal 5-strip sällsynt KPV mitt på, F 900 ettex böjning 180
7397 142Acc ** 5ö brunröd, omv vm 5-strip i LYX, F 4500+++ 1400
7398 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i LYX 600
7399 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i PRAKT 300
7400 142Acx ** 5ö brunröd, vm 5-strip i AB F 1100 160
7401 143Acxz AB-PR 75
7402 143Acz 5ö omv linje + tydl KPV 2 ex ** 2 *(*) ,mitt * F 14400, mktsvårt strip 3000
7403 144b 10ö Lejon grön, LYX 5-STRIP sällsynt 1600
7404 144Ecx 10öLejon grön t 13 PR-LYX 5-STRIP 300
7405 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr ,prakt 5-strip 600 600
7406 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr ,prakt 5-strip plåtskarv mellan pos 1-2 500
7407 145Ea ** 10ö violett typ1 t 13 A2 ppr , banderoll 6-strip F 2400 400
7408 146Aa 10ö Lejon violett prov A3ppr, PR-LYX 700
7409 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, PR- LYX 6-strip 200
7410 146Ab ** 10ö violett A3 ppr,AB-pr 5-strip 150
7411 146Ab ** 10ö violett A3 ppr, AB 5-strip plåtskarv 75
7412 146Ac 10ö Lejon svartakt violett, bra AB 750
7413 146b,c ** 10ö lejon i 2 PR-LYX 5- strip ultramarinaktigt violett och svartaktigt violett F 2019 4150 900
7414 146Ca 10ö viol. Lejon vågr AB-PR 6-STRIP 2000
7415 152Aa ** 20ö G II A,PR-LYX några gummirepor 125
7416 152Aa,var ** 20ö G II A, förskjutet spegeltryck 200
7417 152C 4s G II A , 5 str , ngt sär 4-5 tand, ovanl 175
7418 153b ** 20ö G. VASA. violett , PRAKT 5-strip , F 2022 1250++ 200
7419 153cBZ ** 20ö G. VASA. ljus violett med KPV, PRAKT 5-strip , F 2022 4750++ 950
7420 162cx ** 60ö vm linjer vackert 5-STRIP , svårt 1600
7421 165cc 80ö PR-LYX 400
7422 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 150
7423 166b ** 85Ö POSTEMBLEM postfriskt prakt 5-strip 120
7424 170a 115ö AB,pos 4 vitt trycklöst fält under R 300
7425 170a,var 115ö A2 ppr, färgfläck ellan 2-3 märke 275
7426 173a 140ö AGRG, AB 175
7427 174a ** 145ö smaragdgrön, Postemblem 5-strip i PR-LYX 500
7428 179Ab 20ö AGRG, 5 -strip 1 ex kt,ft, F 4 ex 6000, AB , mkt sällsynt med AGRG på 20ö 1400
7429 179Ac *-**, 3 ex **,AVppr AB-PR 5-strip, F 5500 800
7430 179Ae 20ö gråakt lila, AGRY, AB , F 1200 275
7431 179Ae 20ö violett, AB 250
7432 179Af LYX, 15ö B-PPR, 1ex ändmärke, 2000+ 750
7433 179Afbz ** 20ö violett G V. profil vä. 5 strip tydligt vm KPV,bra AB F 2019 7500 1200
7434 181a pr-lyx ett ex ändmärke 550
7435 185a 30ö blå , AB, F 2500 500
7436 187a 35ö, AB, F 5500 800
7437 187a ** 35Ö G.V. PROFIL vä. AB -5strip 700
7438 190b 40ö vitt ppr , PR-LYX 1800
7439 191b ** 45ö Profil vä. LYX 5-STRIP 300
7440 191b ** 45ö brun PR-LYX 5-strip A 3 papper 190
7441 192c ** 50ö G V PROFIL vä.LYX -5strip 100
7442 194 ** 115ö G V PROFIL vä.A1ppr, PR -5strip 500
7443 195 ** 145ö G V PROFIL vä.A1ppr, PR-LYX -5strip 220
7444 203 40ö Kongress 4-strip, PRAKT 550
7445 203 40 ö Kongress vågr 4-strip+ särat 5te märke, AB F 2500 375
7446 204 45ö 5-strip, ab, 5te märke *(*), 5 särade tänder mellan 3-4 märket, F 2700 400
7447 206 60ö 4-strip 4 märket *, AB F 2800 400
7448 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 5- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 325
7449 226-30 5-25ö G.V. 70år, bra vågr 5strip, 20ö ve. 275
7450 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 4- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 275
7451 226-30 G V 70 år, 5-30ö 5-strip serie, vågr 260
7452 226-30 ** G.V. 70år 1928,5-30ö PR-LYX vertikal 3- strip serie , ovanlig enhet i sällsynt kvalitet 200
7453 227 ** G.V. 70år 1928, 10ö LYX 5-strip 100
7454 228 ** 15ö G.V. 70 år, fräscht 50
7455 228 ** G.V. 70år 1928, 15ö AB-PR 5-strip 50
7456 229 ** G.V. 70år 1928, 20ö AB 5-strip 50
7457 230 ** G.V. 70år 1928, 25ö LYX 5-strip 150
7458 230var ** 25ö G.V. 70 år, pr-lyx, spegeltryck 225
7459 231 10Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 100
7460 231 prakt 10ö 30
7461 232 50Ö LYX 5-STRIP , SVÅRT 250
7462 234A ** 10ö Lützen 5-strip LYX 175
7463 234A ** 10ö Lützen 6-strip med banderoll 125
7464 236 25ö blå Lützen 125
7465 237 90 ö Lützen, AB 700
7466 241A ** 5-STRIP 10ö Riksdag , PRAKT 225
7467 243 25ö Riksdagen PRAKT 5-STRIP 275
7468 243 25ö Riksdagen, prakt 200
7469 246A 5ö Postverket PR-LYX 130
7470 247A 10ö Postverket PR-LYX 150
7471 247A 10ö Postverket PR-AB 125
7472 249 Postverket PRAKT 20ö 400
7473 251 PR-LYX 30 ö Postverket 1300
7474 251 AB 30ö Postverket 750
7475 252 PRAKT , 35 ö Postverket 400
7476 252 6-strip 35ö, prakt, perf vikt Postverket 300
7477 253 40ö Postverket PRAKT 325
7478 253 ** 40Ö POSTVERKET, AB-PR 170
7479 255 PRAKT 50ö Postverket 1600
7480 255 ** 50Ö POSTVERKET, AB 400
7481 257 PR-LYX 1kr Postverket 400
7482 257 ** 1 KR POSTVERKET, AB 180
7483 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, PRAKT Swedenb. 95
7484 259BC 10ö 6 strip BCCCCC, B ktt Swedenborg 50
7485 259CB 10ö 6 strip CCCCCB, PRAKT Swedenb. 95
7486 259PI 5-STRIP, P I , POS 2, Swedenborg 100
7487 260 ** 100 ö Swedenborg LYX 5-strip 140
7488 261bc-cb ** Nya SV 5ö 8 strip med båda paren, pr 100
7489 262bc-cb ** Nya SV 15ö 8 strip med båda paren 160
7490 262C 15ö Nya Sverige, lodr. prakt 6 -strip 90
7491 262C 5ö Nya Sverige, vågr prakt 6 -strip 60
7492 263 ** 20ö Delaware, 5-strip 30
7493 266A Gustav V 80 år 5 ö 20
7494 267A 15Ö Gustav V 80 år 20
7495 268 30öre GV 80år 375
7496 268 ** 30ö G V. 80 år, PR 5-strip 300
7497 269A 10ö GV profil höger små siffror 25
7498 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal ned. F 3500 400
7499 269B1 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip PR otandat vänster, marginal upp. F 3500 400
7500 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal ned cyls 2. F 3500 400
7501 269B2 ** 10ö G.V. små siffror, lodrätt 5-strip otandat hö, marginal upp cyls 2. F 3500 400
7502 269bc-cb ** G V Profil hö små siffror 10ö 12 strip med båda paren, PR-lyx 500
7503 270 5-strip 20ö små siffror profil höger LYX 100
7504 270 20ö G.V: typ 1,profil höger PR-LYX 65
7505 273C 10ö profil höger vågr 8-strip 15
7506 277 25Ö ORANGE, rullbanderollstrip 35
7507 283 50Ö G.V. profil hö, AB-PR 5-strip 50
7508 283 50Ö G.V. profil hö, AB-PR 5-strip 40
7509 284 50ö Tre kronor, LYX 60
7510 284-317 ** tre kr fin 5-strip serie 34 olika 600
7511 285 55ö Tre kronor prakt 25
7512 287 65ö Tre kronor lyx 15
7513 290 80ö Tre kronor 10
7514 292 85ö brun Tre kronor 100
7515 293 90ö Tre kronor Tre kronor 20
7516 295 105 öre, lyx Tre kronor 40
7517 297 115ö LYX, Tre kronor 15
7518 298 120ö rosalila, Tre kronor 45
7519 299 120ö blå, prakt, Tre kronor 90
7520 301 145ö, pr, Tre kronor 75
7521 304 170ö röd Tre Kronor, 20
7522 305 175ö blågrön Tre Kronor, 120
7523 306 180ö Tre kronor, lyx, 40
7524 307 185ö Tre kronor LYX 90
7525 310 210ö Tre kronor ,blå 125
7526 317v1 3kr Flourescens, prakt 4000 1200
7527 318BC,CB marg 12 -strip, med BC(veck) -CB PAR 200
7528 318bc-cb ** Ling 5ö 12 strip med båda paren, lyx 250
7529 320-22 7-strip 3 olika fina F ca 1900 , ovanligt 300
7530 321C Linné vågr 6-strip, F 300, ovanligt 125
7531 323 prakt 50ö LINNÉ 325
7532 326A Sergel 10ö 90
7533 327 50Ö SERGEL LYX 5-strip ** 550
7534 327 50Ö Sergel PR-6-strip ** med banderoll 500
7535 327 50Ö SERGEL PR-LYX 5-strip ** 300
7536 327A Sergel 50ö, F 1750 350
7537 329 BIBELN 90öre PR-LYX 450
7538 329 BIBELN 90öre bra 350
7539 331 60Ö SKANSEN 250
7540 336 Birgitta, prakt 120 ö 700
7541 336 ** 120ö Birgitta PR-LYX 5-STRIP 500
7542 339 Tessin 40ö prakt 475
7543 340A2PI 10 Ö position 5 är PI streck i övre marg 100
7544 343 60 Ö SCHELE LYX 200
7545 343 ** 60Ö SCHELE prakt 5- STRIP 150
7546 343 ** 60Ö SCHELE prakt 5- STRIP 100
7547 343 ** 60Ö SCHELE FINT 5 STRIP 75
7548 353-57 Flottan 10-90ö ,5-strip 90ö LYX 240
7549 353-57 Flottan KPL prakt 225
7550 357 90 ö FLOTTAN LYX 350
7551 357 ** 90ö Flottan LYX 5-strip 350
7552 357 PRAKT 5-strip 90ö FLOTTAN 200
7553 357 bra 5 strip 90ö FLOTTAN 120
7554 358Av2,P *(*) 5 strip 20ö mittex skugg runt korset 100
7555 360 60 ö PRESSEN 150
7556 362 90 ö RYDBERG F 375 125
7557 363-64 40 Ö Sparbanken 1945 , LYX 30
7558 364 40 Ö Sparbanken, LYX 30
7559 367 90 ö LUND 1946 F 550 125
7560 367 90 ö LUND F 550 125
7561 369 **60Ö LANTBRUKSMÖTET 1946, PR 90
7562 371 TEGNER 40 ö 1946 20
7563 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
7564 372 20ö Nobel 5-STRIP 10
7565 373 30 ö Nobel5-STRIP 30
7566 378 60ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
7567 378 60 ö G V 40 ärs jub som regent 5-STRIP 30
7568 380 30ö Pionjärjubileét 1948 5-STRIP 10
7569 381 1kr Pionjärjubileét 19485-STRIP 25
7570 386 30ö Strindberg 5-STRIP 10
7571 386 30ö Strindberg5-STRIP 10
7572 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
7573 387 80ö Strindberg 5-STRIP 40
7574 410 G.VI. A. typ1 30ö röd, prakt 175
7575 441 1,40kr Olaus Petri 5-STRIP 40
7576 448 1,40kr karmin riksidr.förb. 1953 5-STRIP 60
7577 449-49 1,70 kr STHLM 700 år 70
7578 455 10kr blå vm på skidor 1954 5-STRIP 150
7579 455 ** 1KR skid VM 1954, LYX 5-strip 100
7580 458-66 Hällristningar kpl 5-strip, 95ö LYX 150
7581 458-66 ** Hällristningar kpl 9st fin 5-strip serie 110
7582 459 55ö Hällristningar 5-STRIP 20
7583 461 65ö Hällristningar5-STRIP 20
7584 463 75ö Hällristningar 5-STRIP 35
7585 466 95ö Hällristningar 5-STRIP , LYX 80
7586 468 40ö sv. frim. 100år 5-strip 20
7587 477 1,40 Atterbom 1955 5-STRIP 70
7588 480 40ö grön Ryttarolymbiaden 1956 60
7589 483-85 Sv. Järnvägar 10, 25, 40ö 5-strip 50
7590 485 Sv. Järnvägar 1956 40ö 5-STRIP 35
7591 487 1, 40 kr röd Helikopterpost 1958 60
7592 494 1,20 blå Fotboll 5-STRIP 30
7593 494 120ö Fotboll 25
7594 496 1,70kr Götstålet 1958 5-STRIP 60
7595 496 Götstålet 170ö 60
7596 501 90 ö vattenfall 1959 5-STRIP 70
7597 501 90ö Vattenfall 65
7598 502 Röda korset 30+10ö 5-STRIP 10
7599 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 70
7600 504 1kr Verner von Heidenstam 5-STRIP 50
7601 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
7602 505 30ö Domänverket 5-STRIP 25
7603 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 70
7604 506 1,40 kr Domänverket 5-STRIP 60
7605 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 90
7606 508 1,70kr Heidenstam 5-STRIP 70
7607 510 80ö Zorn 1960 5-STRIP 50
7608 514 90ö Skyttväsendet 100år 1960 5-STRIP 40
7609 514 90ö Skyttväsendet 100år 5-STRIP 30
7610 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 40
7611 516 1,40kr Fröding 1960 5-STRIP 30
7612 523 1,40ö Pilo 5-STRIP 90
7613 525 90ö Alström 5-STRIP 20
7614 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 125
7615 527 1kr kungl Biblioteket 5-STRIP 80
7616 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
7617 543 1,70kr VM i Ishockey 5-STRIP 50
7618 546-47 Industri o Ingeniörsk. 1963 5-STRIP 40
7619 547 1,05 krIndustri o Ingeniörsk. 1963 5-str 50
7620 550 2 kr Medicinalstyrelsen 5-STRIP 80
7621 556 5-STRIP KARLFÄLT 100
7622 556 1,05 kr röd KARLFÄLT 5-STRIP 75
7623 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR, 1625 550
7624 563v 20ö Posthorn 5-strip FLOUR 5-strip 450
7625 565 1,40kr Teleunionen 5-STRIP 35
7626 567 1 kr Prins Eugen 5-strip 30
7627 586 1 kr grön Almquist 1966 5-STRIP 40
7628 596 2,70 kr vm i handboll 5-STRIP 50
7629 634 90ö Kyrkornas Världsråd 5-STRIP 20
7630 651-52 55, 70ö ILO 50 år 5-STRIP 15
7631 681-83 Nobel 1969 5-STRIP 30
7632 716-18 Nobel 1970 5-STRIP 35


5-STRIP EWERTS PROV


5-STRIP TJÄNSTE **
7633 12c ** 3ötjänste matt gulbrun lodr. marg 5-strip 90
7634 12e 3ö 5-STRIP lodr, marginalex, F ca 300 100
7635 13 4ö vågr 10block med marginaler, AB-PR 150
7636 13 4ö vågr 5strip med marginaler, AB-PR 85
7637 15 ** 6ö stora tj, lodr 5-strip, AB-BA, F 3250 350
7638 15b 6ö 5-STRIP lodr, hörn marginal, F 3300 475
7639 15b 6 ö 5-STRIP lodr, marginal strip F 3300 350
7640 16A 6ö 5-STRIP lodr, 3 mittex ** F 3250 325
7641 25 ** 10/ 25Ö, PR-LYX 5-STRIP lodr 250


5 - STRIP ** LÖSEN
7642 3 lösen 5ö AB-sned ovanl enhet 5-strip 900
7643 6 lösen 5-strip BA centr F 7500 1000
7644
EVERTS 5-strip, i rödviolett färg 100RULLAR 100 i var om ej annat står.

7645
POSTSKOLAN 15ö grön fin 100 rulle, ovanligt. 400
7646 143Ad 5ö Lejon grön vitt ppr, rulldel om 82st med banderollen. A3 ppr F 8200 600
7647 144Ecx 144Ecx 150 st i rulldel. 10ö grön t 13, ab-pr 1800
7648 164 70ö Postemblem 1922, fin 100 rulle 200
7649 174a 145Ö smaragdgrön Postemblem i fin 100 rulle, sällsynt nyans i rulle F 30000 6000
7650 174c 174c 145ö POSTEMBLEM FIN 100 RULLE 2200
7651 182 25 ö röd GV profil vänster 110
7652 182 25Ö RÖD , G V PROFIL VÄ 100
7653 182 25 Ö RÖD G VI 100
7654 191b G V profil vä. 45ö brun A3 fin 100 rulle, F 10.000 1200
7655 231-32 Luftpost 1930 10ö, 50ö i 100 rullar 150
7656 232 50ö LUFTPOST 1932 150
7657 258 50ö Bromma 98 ex rulldel ur 100 rulle 1200
7658 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
7659 269A 10ö GV små siffror 100 rulle 1500 200
7660 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 200
7661 277 25ö orange Profil Hö, fin 100 rulle, 1800 180
7662 278 25ö violett G.V. profil hö. 100 rulle 250
7663 278 25ö G.V.PROFIL HÖGER 225
7664 278 10ö violett G.V. rulle, öppnad banderoll 150
7665 278 25ö violett Prifil Hö, fin 100 rulle, 1200 125
7666 279 30ö G.V. Profil höger , 100 rulle, F 800 100
7667 281 40ö olivgrön F 900 125
7668 283 50ö G.V., svår rulle, F 5500 900
7669 283 50ö PROFIL HÖ, BRA RULLE 850
7670 284 50ö TRE KRONOR, fin 100 rulle 220
7671 284-317 284-317 Rullserie/ 100 serier tre kronor 34 st . 2,10 kr saknas MEN FINNS I 20ST 5STRIP , 1,70 öre , 2,55kr och 3kr 100st i rulldel ej kpl rulle, 1,45 ö endast 83st i rulle +17st . Högt katalogvärde och gammal investeringsfavorit. 9000
7672 288 70 öre TRE KRONOR 100 rulle 325
7673 289 75ö tre kronor, 100 rulle 350
7674 289 75 öre TRE KRONOR 100 rulle 275
7675 292 85 öre brun TRE KRONOR 100 rulle 550
7676 292 85ö brun TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 4000 500
7677 293 90öre TRE KRONOR 250
7678 295 1,05 öre TRE KRONOR 100 rulle 200
7679 298 1,20 KR ROSALILA, TRE KR 500
7680 299 120ö blå TRE KRONOR 1964, FIN 100 RULLE , F 4000 500
7681 299 120ö BLÅ TRE KRONOR, fin 100 rulle 450
7682 301 230ö TRE KRONOR rulle 99st 1200
7683 301 210ö TRE KRONOR rulle ca 75st 700
7684 301 145ö TRE KRONOR fin 100 rulle 600
7685 302 150ö rödviolett TRE KRONOR 1951, FIN 100 RULLE , F 1500 200
7686 305 1,75KR TRE KR 4000
7687 315 280ö TRE KRONOR, fin 100 rulle 250
7688 323 50ö Linné 95 st i rulle , praktcentr. F 2009 23750:- 3000
7689 329 Bibeln 90ö 100 rulle, fin 7500
7690 329 Bibeln 90ö 100 rulle, mycket bra dock notering på banderollen "1941 282A" F 2020 35000kr, lågt utrop 3000
7691 335A 15ö Birgitta 100 rulle 100
7692 338 20ö Nationalmuseum ca 470 ex kvar från 500 rulle. F ca 4700 550
7693 338 10ö Nationalmuseum 500 rulle, ca 4-500 märken kvar. F minst 4000 500
7694 341 90 Ö FOLKSKOLAN 800
7695 341 90ö Folkskolan fin 100 rulle , F 4500 450
7696 343 60ö Scheele 1942, fin 100 rulle 1700
7697 360 60ö Svensk Press 1945, fin 100 rulle 850
7698 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle 300
7699 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 250
7700 364 40ö sparbanken 1945 100 rulle, F2000 200
7701 367 90ö LUND 1946 , fin 100 rulle F 11000 1000
7702 373 30ö NOBEL F 2000 300
7703 373 NOBEL 30Ö 1946, 100 rulle, F 2200 200
7704 376-78 G.V. 40år som regent 10,20,60ö 3 fina 100 rullar F 2200 220
7705 378 60ö GV 40 ÅR F 1000 225
7706 378 60Ö rödviolett G V 40års jub, 100 rulle 175
7707 380-81 Pionjärjubileet 1948, 30 , 1 kr 100 rullar F 2800 275
7708 382-84 G.V. A 90 ÅR 6 100 rullar, 2 AV VAR 350
7709 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 200
7710 382-84 G.V. A 90 ÅR 3 100 rullar 180
7711 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 160
7712 382-84 G ustav V 80 år 3 olika 100 rullar 150
7713 384 Gustaf V 90 år 1948, 30+10ö , 5 st fina rullar, F 2500 250
7714 384 Gustaf V 90 år 1948, 30+10ö , F 500 90
7715 384 Gustaf V 90 år 1948, 30+10ö , F 500 85
7716 392 30Ö UPU 1949 50
7717 404A 25ö G VI A. 25ö grå F 900 90
7718 405 25ö röd GVI A. TYP I 125
7719 407 25Ö BRUN G VIA TYP 1, 100 rulle 170
7720 409 30ö brun G.VI. A. typ 1 70
7721 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 100
7722 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 75
7723 409A G.VI A 30 ö brun, F 500 60
7724 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 100
7725 411 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 700 70
7726 415A G.VI A 25 ö brun, F 1000 100
7727 417 40ö grön GVI typ I 150
7728 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 200
7729 417A G.VI A 40 ö grön,100 rulle F 1500 150
7730 418A G.VI A 15 ö RÖD, F 400 50
7731 421 30ö Blå GVI typ III 150
7732 425 40ö blå 90
7733 425A 35ö G VI A. 35ö blåå F 800 80
7734 426A G.VI A 35 ö GRÅ, F 800 100
7735 428A G.VI A 40 ö blå,100 rulle F 800 100
7736 430 45ö blå G.VI .A 90
7737 432AY G.VI A 50ö grön Florescens, F 800 100
7738 434 60ö G VI ADOLF TYP 3, 100
7739 434A G.VI A 60 ö röd, F 1000 100
7740 434AY G.VI A 45ö blå Florescens, F 800 100
7741 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 125
7742 436Y G.VI A 70ö rödlila Florescens, F 1000 120
7743 439 40ö POLHEM 100
7744 439 45ö Polhem 100 rulle 100
7745 440A Petri 25ö 100 rulle 75
7746 441 140Ö OLAUS PETRI, fin 100 rulle 350
7747 442-44 G VI 70år F 1200 150
7748 445 10ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F600 50
7749 446 15 öre D.O. F 600 100
7750 446 15ö RIKSIDROTTSFÖR. 1953 F800 75
7751 447 40 öre D.O. F 1200 250
7752 448 140ö Riksidrottsförbundet 1953bra rulle 600
7753 450 1,70 kr Sth 700 år 100 rulle 300
7754 453 60ö telegrafverket 1953, fin 100R, 3500 350
7755 457 65ö Lenngren , 100 rulle, F 5500 550
7756 458 50ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 400, bra 75
7757 459 55Ö RÖD , HÄLLRISTNINGAR 160
7758 459-60,64 55,60 och 80ö Hällristningar, 3x100 250
7759 461 65ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 160
7760 463 75ö HÄLLRISTNINGAR 500
7761 463 75ö Hällristningar, fin 100 rulle 300
7762 463 75ö Hällristningar 1954 fin 100 rulle 300
7763 463 75ö Hällristningar 1954, 100 rulle F 2500, bra 300
7764 464 80ö Hällristningar, fin 100 rulle 90
7765 466 95 öRE Hällristningar 4000 850
7766 466 95 Ö HÄLLRISTNINGAR 570
7767 466 95ö Hällristningar, fin 100 rulle 500
7768 466 95ö Hällristningar 1964, 100 rulle F 3500, bra 350
7769 468 40ö frim 100 år , fin 100 rulle 150
7770 476-77 Atterbom 20, 140ö i 100 rullar, F 5600 650
7771 478-80 Ryttarolympiaden 1956 20,25,40ö i varsinn 100 rulle F 6400 700
7772 483-85 JÄRNVÄGEN F 3600 650
7773 483-85 10, 25ö 40ö Sveriges Järnvägar 100 år, i 100 rullar . F 5800 600
7774 485 40ö järnvägar, 100 rulle, F 4000 400
7775 485 40Ö sj JÄRNVÄGAR 1956, 100 RULLE 350
7776 486-87 30Ö+ 140Ö SJÖRÄDDNINGEN 1957 1300
7777 486A Sjöräddningen 1957 30ö 100 rulle 600
7778 488 30 ö Helikopterpost 1958 50
7779 489 40ö SJÖpost 1958 750
7780 489 40Ö HELIKOPTERPOST 100 rulle 600
7781 490 15ö SJÖpost 1958 100
7782 494 120ö VM I FOTBOLL 300
7783 499 80ö Selma Lagerlöf 100 rulle 150
7784 501 90ö Vattenfall 100 rulle 500
7785 502 RÖDA KORS 1959 80
7786 502 Röda kors 30+10ö, fin 100 rulle F 500 60
7787 502 30ö röda kors 100 rulle F 500 50
7788 504 1,70KR BRANTING 1960 100 rulle 400
7789 504 1,40KR FRÖDING 1960 100 rulle 400
7790 507-08 15ö+ 1,70kr Svante Arrenius 2 100 rullar 700
7791 519-20 100 rullar 15ö, 170ö Hjalmar Branting 500
7792 520 Hjalmar Branting 1.70ö 100 rulle 400
7793 520 1,70 kr Hjalmar branting 1960 bra 100 rulle 400
7794 522-23 PILO 30, 140ö 500
7795 524 Jonas Alströmer ca 80 ex i rulle 150
7796 526A 2oö kungl Biblioteket, 100 rulle variant? 75
7797 534-35 30ö, 2 KR kommunallagar 600
7798 540-41 Nobel 1903 25+50ö 100
7799 540-41 25Ö, 50Ö NOBEL 1962 100
7800 548A 25ö brun Medicinalstyrelsen 1963 75
7801 550 2KR MEDICINALSTYR. 1963 100 rulle 550
7802 553-54 Nobel 1902 25+50ö 130
7803 553-554 25Ö, 50Ö NOBEL 1963 175
7804 563X,Y Posthorn 1965, 2 100 rullar med och utan flourescens F 30000 2500
7805 652 70ö ILO 50år, 100 rulle 200
7806 681 45ö NOBEL 1969 100
7807 801 NOBELPRIS 65Ö 1972, 100rulle F 900 90
7808 802 NOBELPRIS 75Ö 1972, 100rulle F 1200 120
7809 823-24 65ö Väderlekstjänsten 1973, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 150
7810 848SX2 75 ö Allmogemål. 200ex,100 par rulldel 600
7811 906-07 75ö Sveriges Radio 1974, en gång i tiden mycket eftersökt SX rulle 125
7812 954Av1 85ö Alkfåglar flourescens 100
7813
EWERTS PROVMÄRKE i ljus brunröd färg ca 800 st yttre ex från 1000 rulle, ovanligt 2000
7814
EWERTS PROVMÄRKE i brun färg 100 ex i inre rulldel 400
7815
Parti 7 olika rullar G VI A. nr 411, 416, 425, 431-32, 433, 435 F2016 5500 350
7816
Parti 7 olika rullar 1939-49, ex 273 (1800) , 277 , 324,351,368, 374 , 396 (1300) F 2016 4300 300
7817 411 7 st rullar nr 311 40ö blå G.VI. A. typ 1, F 4900 300ARK

7818 44b 6 öre ringtyp med PH 48 block med många praktex, F 24000+ enhet 2500
7819 51 10ö/24 öre ringtyp bra helark 100st, F 14000 2200
7820 53 nr 53 ½ ark ** 8ö Oskar PR-LYX 50 BLOCK alla i PR-LYX F 10000, sällsynt kvalitet 1000
7821 55b ** 15ö oscar i helark 100 st, AB-PRAKT centrering, mycket fräscht ark med fina marginaler 9000
7822 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
7823 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
7824 61 1ö siffertyp med krona. fräscht 100 ark där siffran ett är precis förskjuten till Ovalen och touchar den F2019 90000 2000
7825 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
7826 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
7827 62 ½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
7828 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
7829 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
7830 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
7831 68vm2 2 st helark nr 68, ett med ca 10 ex med dlear av 2 vm, och pos 95 var SveFrige i praktex. 200
7832 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
7833 69 2ö,halvark 50 st 325
7834 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
7835 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
7836 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
7837 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
7838 71 25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
7839 71-74 5 st ark 1,2,3ö, 3ö omv vm, 4ö Lilla Riksvapnet 125
7840 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7841 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
7842 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
7843 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
7844 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
7845 74 ARK 3st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74, med mindre horiz. dragspelsveck. Syns mest från gummeringssidan. Ändock lite intresant studie. 200
7846 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7847 75 5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat ½ ark, övre 50st med marginaler Göteborg 20-1-30, ca F18750, sällsynt enhet 1800
7848 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
7849 76 10ö medaljong krona. fräscht 100 ark F2019 20000 2000
7850 81 8 ö medaljong , 3 st helark med plåt nr III, IV, V. samt på mitten nära särat ark plåt I, 500
7851 85,87 25ö ö medaljong ( 4 märken saknar marginal), 2 st hela 27öresark, 250
7852 87 27ö ö medaljong med blå linje i nedre marginal ( några spruckna tänder i marginalen nedtill) samt flera dragspelsveck 225
7853 89 35 ö Medaljong , helark 100st , något särat i mitten och 4 märken förstärkta med fastsättare. 10st med KPV F 7000+ 86x400 .Sällsynt ark F ca 42000 5500
7854 95 95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
7855 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
7856 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
7857 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
7858 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
7859 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
7860 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7861 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
7862 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7863 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7864 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
7865 140Ccx 40-block 5ö Lejon grön 5x8st välcentrerat med flera prakt, F 10.000 1300
7866 229 20 öre G.V 70 år i AB- prakt- centrerat helark 450
7867 230 30 öre G.V 70 år i AB- prakt- centrerat helark, diagonalt veck över6 märken. 375
7868 262 15ö Delaware, helar med 9 BC par, 9 paroch 36 st C i mitten =72 märken F ca 8500 , bra marginaler 1500
7869 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000
7870 318 ** LING HELARK nr 318C,BC-CB120 märken SÄRAT PÅ MITTEN dvs 2 halvark , även några särade tänder i höger marginal F ca 9600 för lösa märken och par.breda Marginaler på paren, Cyls 1, kn 90699 900
7871 324 ** BELLMAN HELARK nr 3 24C,BC-CB 120 märken SÄRAT PÅ MITTEN dvs 2 halvark ,10BC,10CB 80C F ca 16000 för lösa märken och par.Bra Marginaler på paren, Cyls 1, kn 31075. 1500
7872 469var 10 ö Flaggan , ark 50st där nedre tandningen är ojämn , 2 pos 2+7 märken är tandade högre upp än övriga. Intressant 200


TJÄNSTE ARK
7873
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
7874 12c,e 3 ö stora tjänste i bättre nyanser , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, 12c någrot sprucket horiz på mitt märkena . F ca 3000+600+400= 4000x 2= 8000 600
7875 12cv2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, sprucket horiz på mitt märkena . Marginalerna intakta.F ca 3000+600+400= 4000 700
7876 12cv2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, sprucket horiz på mitt märkena och mellan pos 1-5 och 5-10. Marginalerna intakta.F ca 3000+600+400= 4000 400
7877 12e,v2 3 ö stora tjänste , fint helark, pos25 v3, pos42 v2, F ca 3000+600+ 400=4000 x 20 st = F 80000kr 4000
7878 12e,v2 3 ö stora tjänste , fint helark, pos25 v3, pos42 v2, F ca 3000+600+ 400=4000 400
7879 12ev2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, .F ca 3000+600+400= 4000 600
7880 12ev2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3 AB, pos42 v2 ipr , .F ca 3000+600+800= 4400 550
7881 24B 1kr stora tjänste i fint AB-PR centrerat övre ½ helark med marginaler , 25 st . F 2020 3750 550
7882 24B 1kr stora tjänste i fint AB centrerat övre ½ helark med marginaler , 25 st . F 2020 3750 375
7883 25 stora tjänste 10/12ö , tj 25 , helark 50st , förstärkningar med fastsättare och ca 27 st ** och 23 *, position29 i= 2 prickar, pos 49 variant ÖKE och position variant öppen = i 10. Sällsynt ark F ca 9000 1250
7884 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
7885 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
7886 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
7887 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
7888 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 3st 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000x3 = F 6000 375
7889 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
7890 41 Tjänste 2ö vm lnjer F nr 41 i 9st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 250st cz KPV ingår , F ca 7000 250
7891 52 Tjänste 30ö vm lnjer F nr 52 i 6st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 60st cz KPV ingår , F ca 3200 150
7892 54 ** 50ö små tjänste med vm linjer, 10st med KPV .mycket fint A-PRAKT centrerat 100 ark. F 2020 7700 900

1 LÖSEN ARK
7893
Kuriosa , märke STOCKHOLMS EXPOSITION 1897 MAJ- OKTOBER, 8X5 = 40 BLOCK. oVANLIG I ENHETER 250HÄFTEN

7894
kuriosa: i 4ST OLIKA HÄFTEN fritid-Frimärkstid 1949, SFF i STH inför utställningen 11/3-15/3 1949, nyskick , ovanliga 400
7895 9-10o,r 7ö+12ö Medaljong 4 olika Häften ,rättvänt +omvänt 120
7896 9o 7ö Medaljong Häfte, omv, 10 ex KPV, nyskick 60
7897 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
7898 9o 7ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
7899 9o,r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt +omvänt 80
7900 9r 7ö Medaljong Häfte,rättvänt Nyskick 50
7901 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 50
7902 10o 12ö Medaljong Häfte, omvänt Nyskick 45
7903 16o 20ö violett G V profil vä. omv häfte 30
7904 16o 20ö violett G V profil vä. romv häfte, ok 30
7905 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 55
7906 16o,r 20ö violett G V profil vä. omv +rättv. häfte 50
7907 16r 20ö violett, G.V.profil vä PR-LYx centr 60
7908 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, prakt 60
7909 16R G V. Profil vä 20ö ,bra 50
7910 16R 20x20ö G.V profil vä 50
7911 16r 20x 20ö G.V. profil vä., fräscht 45
7912 16r 20ö violett G V profil vä. rättv häfte, ok 30
7913 16r,o G.V . 20 ö pofil vä, rättv + omv häfte 80
7914 21o NYSKICK, F 2500 800
7915 21O G. V. 70 ÅR, MKT FINT, OMV INFATTN, 700
7916 21o 1928 G.V. 70 ÅR , fint fräscht häfte 600
7917 21o G.V. 70 ÅR, BRA OMV HÄFTE 500
7918 21o G.V. 70år 8x 5,10,15ö, svagt hrnböj på omslaget. 350
7919 23o 10ö Lützen, PR-LYX häfte 200
7920 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT 250
7921 23r 10ö Lützen rättv prakt centr. Bra 225
7922 23R 10Ö LüTZEN, FRÄSCHT AB 200
7923 23r 10ö Lützen ,bra rättvänt häfte 200
7924 23R 10ö Lützen 1932, PR-LYX RÄTTV häfte 200
7925 23R 10ö Ltüzen rättvänd , prakthäfte 200
7926 23r 10 ö Lützen , svag fläck på omslag 150
7927 23R 10ö Lützen, LYX omslag, centr vä, AB 125
7928 24 15ö Lützen praktcentr, 2 m omslags riss 350
7929 24O 15ö Lützen omvänd , prakthäfte 600
7930 24o 15ö Lützen omv. AB-PR centr F2200 400
7931 24o 15ö Lützen, PR-LYX centr, lätt vid klammern vikt omslag . F 2200 300
7932 24O 15ö Lützen 1932, ab-PR-LYXcentr , häfteS OMSLAG 3MM RISS f 2200 250
7933 25I POSTSPARBANKEN 1933 TYP 1, omv , svagt , spår av blyerts radering 1200
7934 25II Postsparbanken typ II helfräscht 400
7935 25II 5ö Postsparbanken fint välc. 225
7936 25IIO Postsparbanken, AB-LYXc, liten nötning på omslaget. 200
7937 25Io 5ö Postsparbanken typ 1 omv, lätt vikt vid klammern, fint. 1500
7938 26PI,r 5ö riksdagen , ett ex Flaggstång, detta felfritt, 2 märken med veck. 500
7939 29 5ö Postv. PR-LYX märken normalomsl. 250
7940 29 5ö Postverket 1936, pr-lyx häfte 250
7941 29 5ö Postverket, CYLS 1, bra häfte 200
7942 29 5ö Postverket , mkt fräscht 200
7943 29 5ö postverket fint häfte år 1935 175
7944 29 5ö bra häfte, normalkvalitet 150
7945 29 5ö Postverket, fint häfte, F 600 125
7946 29PII 5ö Postv. pos3 punkt i 5 290
7947 30 MKT FRÄSCHT ,F 1000 300
7948 30 Postverket 10ö AB-prakthäfte 260
7949 30 10ö Postverket, prakt-LYX häfte, F 800+ 250
7950 30 10ö Postverket 1936, prakt häfte 250
7951 30 10ö Postverket, AB,lätt vikt vid klammern 225
7952 30 5+10ö Postverket, bra häften 225
7953 30 10ö, lyxc, små hörn ve. 200
7954 30 10ö Postverket, prakt häfte, F 800+ 200
7955 30 10ö Postverket 10ö praktcentr fint häfte 200
7956 30 10ö Postverket , fint 175
7957 30 10ö Postverket, AB-prakt häfte, F 800+ 160
7958 30 10ö Postverket 10ö fint häfte 100
7959 31 POSTVERKET 15ö prakthäfte 500
7960 31 15ö Postverket 1936, fräscht häfte 400
7961 31 15ö Postverket 15ö fint häfte AB-PRAKT centr F 2500 350
7962 31 8ex P1,delvis släppt 300
7963 31 15Ö POSTVERKET fint, 3 särade tänder vid yttre 6-block F 2000 200
7964 31PI 15 Ö VARIANT, 2400++ 800
7965 31PI 15ö POSTVERKET, mkt fräscht 575
7966 31PI POSTVERKET 15ö prakthäfte 375
7967 31PII ett ex PII. 650
7968 31PII Postverket 15ö prakthäfte, vit hov pos16 600
7969 31v 15ö Postverket , mycket fint pos 16 vit hov 450
7970 33BCo SWEDENBORG 10ä 4+3 sid omv 5 LYX marginal 5 ok. 400
7971 33BCR 10ö Swedenborg mörkgrått omslag, SUPERLYX MARGINALER, extremt breda 600
7972 33BCr SWEDENBORG 10ö 4+3 sid rättvänt PR-LYX marginal , övre block pos4 P1, F 2020 3700 600
7973 33CBo omv prakthäfte 750
7974 33CBo omv, lyx+bra marg, nyskick ,2 ex ktt 625
7975 33CBr RV. BREDA, SWEDENBORG 750
7976 33CBr RV, någon kt,pr marg 600
7977 33CBr Swedenborg 10ö, LYXmarg, blyerts spår på omslagets framsida 500
7978 33CBr 10ö Swedenborg, mörgrått omslag, pr-lyxcentr MÄRKEN MED BRED MARGINAL. rättvänd , prakthäfte 500
7979 33CBR 10ö Swedenborg grått omslag, 5 godkända marginaler 5 lite smala 180
7980 33CCo SWEDENBORG, 4+4 sid omv, LYX 175
7981 33CCo 10ö Swedenborg 150
7982 33CCr Cyls 1v, ett ex var. PI 250
7983 33CCr 10ö Swedenborg, ljusgrått omslag, pr-lyxcentr pos 4 v1 PI rättvänd , prakthäfte 200
7984 33CCr Swedenborg 10ö rättv. bra 175
7985 34BC 5ö Nya Sverige 1938, prakt häfte 700
7986 34BC pr-lyx, 5 ö Delaware 600
7987 34BC LYXpar i fräscht häfte 500
7988 34BC 5ö Nya Sverige 1938, välc, bred marg 500
7989 34CB BREDA MARGINALER 750
7990 34CB Cylinder siffra 2,bra marg. 600
7991 34CB 5ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 2475 600
7992 34CB BRA HÄFTE 500
7993 34CB 5ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
7994 34CB Nya Sverige 5ö, fint och bra l marginal 500
7995 34CB 5ö Delaware 4+3sid, godkänd marginal F 2475 450
7996 34CB 5Ö DELAWARE 3+4SID LYX MARGINAL 400
7997 34CB 5ö NYA SVERIGE 4+3 sid , PR-LYX marginaler 400
7998 34CB K nr.,GODK. MARG 350
7999 34CB 5ö Delaware, mkt bra marginal 300
8000 34CB 5Ö DELAWARE, breda marginaler, 4mm riss i omslag. F 2475 300
8001 34CB Nya Sverige 5ö, CYLS1h, toppfräscht men något smal marginal 200
8002 34CC 2ST 5Ö DELAWARE, "ÄKTA PAR" ETT CYLS 1 hö + kn 74... det adra KN ..591. Sällsynt med 2 häften i följd. 1000
8003 34CC 5Ö DELAWARE 4+4 sid kn ..098 och culs 1 hö, PRAKT 250
8004 34CC 5ö Delaware, kn +3 ...333, PR-LYX 200
8005 34CC 5ö Nya Sverige , kn +3 ,kn ..443 160
8006 34CC 5ö Nya Sverige , kn 99..., lätt vikt vid klammern 120
8007 34CCvar 5ö Nya Sverige , kn+3 ..431 men förskjutet så bara halva siffrorna syns, lätt vikt vid klammern 150
8008 35BC 15Ö PRAKT, cyls 2 1250
8009 35BC NYA SV. 15Ö PRAKT 1100
8010 35BC pr-lyx HÄFTE 1000
8011 35BC GOD MARG.,obet vikt omsl. 800
8012 35BC Booklet H35BC postfrisk, 1938 New Sweden 18 × 15 öre brown, perf on 3+4 sides. Very fine condition. BRED MARGINAL F 3600 600
8013 35BC 15ö Nya Sverige 1938, bra marginal 550
8014 35BC,CB 15ö NYA SVERIGE 3+4 och 4+3 sid , PR-LYX marginaler 950
8015 35CB LYX-pr 800
8016 35CB 15ö Delaware 4+3sid,praktmarginal F 3600 600
8017 35CB 15Ö DELAWARE,PR-LYX MARGINAL 600
8018 35CB ÄKTA men ngt smal 500
8019 35CB 15ö Nya Sverige 1938, MKT bred marg 500
8020 35CB Nya Sverige 15ö, lätt vikt vid klammern annars helfräscht 500
8021 35CB 15ö Delaware 4+3sid, precis godkänd marginal F 3600 400
8022 35CC KN, 3mm omsagdef i hörn 200
8023 36BCr 5ö G V 80år,3+4sid med de bredaste marginaler som jag sett. Osannolikt ett skrytobjekt !!!!!!! UNIKAT ! 2300
8024 36BCr 5ö G.V.V 80 år Rättvänd 3+4sid häfte med LYXMARGINALR, prakthäfte 800
8025 36CC 5Ö G V 80 ÅR, bra häfte 200
8026 38BCr LING 20X5Ö CYLS 2 hö, LYX MARGINALER pr-lyx häfte 800
8027 38CBr LING , Lyx mrg,lyxc. 1400
8028 38CBR LING 4+3 SID PARAKT marg, cyls 1 700
8029 38CCr fräscht men 3 mm omslagsriss 125
8030 39BC 10ö småsiffror 4 par (8block) kvar F 4400 500
8031 39CCo cyls 2h, F900, omslag vikt vid klammern 250
8032 39CCo Knr helt + delat,bl. not F900 200
8033 39CCo cyls1v, obet omslagsve. 200
8034 39CCr obet gemspår 150
8035 39CCr små sifror, omslagsveck 110
8036 39CCr,o 2st 10ö Typ 1 G. V. profil hö småsiffror 350
8037 40 10ö Berzelius,fint häfte med stämplade inlagor, VETLANDA 12-6-39 200
8038 40BCo Berzelius 10ö omv LYX marginaler, LYX 3200
8039 40BCR BERZELIUS 10Ö 10 BC PAR I pr-lyx, Position 2 i 2 10 blocket med Plåsår 320v3, Prakthäfte 3000
8040 40CBo Omv.LYX marginaler 5000
8041 40CCo 10ö Berzelius, 4sid , LYX häfte. F 1500 450
8042 40CCo Berzelius 10ö omv med stämplade inlagor VETLANDA 11-1-40, ovanligt, vikt vid klammern 200
8043 41A,CBR 15öre Linné PR-LYX häfte mycket breda 4800
8044 41AbCBr Linnè 15ö häfte med 5 Lyxpar och en inlaga äkta men godkänd -smal marginal. Lätt vikt vid klammern. F 17000 1700
8045 45 HÄFTE 4 SIDIG SVANAR 2x10 block (delvis hopfuktade -går att blöta loss) stpl STH 31-3-48, ena med CYLS . Häftesraritet. 800
8046 52 15ö Linnè, prakt -LYXcentrerat, fint F 4200 500
8047 53 Bellman 20x,5ö PR-LYX 700
8048 53 5ö Bellman , prakthäfte 550
8049 54xa LYX, alla märken med Spegeltryck 350
8050 54yb 10ö profil hö, prakt-lyx centr CYLS1 H, F 1800 350
8051 55 SERGEL, PRAKT HÄFTE 750
8052 55 15ö Sergel PRAKT häfte 750
8053 55 15ö Sergel nyskick bra häfte 625
8054 55 15ö Sergel LYXcentr häfte 500
8055 55 SERGEL 15ö10 pr-lyx par, fint omslag 300
8056 55b SERGEL 15ö brun PRAKT 625
8057 55b Sergel 15ö 1940, särat 6 block , F 2500 för märkena 10 BB par, fräscht omslag 300
8058 55b SERGEL 15ö bra häfte 300
8059 55b 15ö Sergel, fräscht häfte F 1600 275
8060 57 ett märke saknas,prlyx 150
8061 57v Bibeln 18x15ö, III på inhäftningsremsan + 850och pos 17 Plåsår i R +250, F 2022dubbelvariant 900+850+250 =2000 500
8062 57v Bibeln 18x15ö, III på inhäftningsremsan + 850och pos 17 Plåsår i R +250, F 2022dubbelvariant 900+850+250 =2000 400
8063 57v "III" ett ex saknas F 805 175
8064 57v Bibeln ,III på remsan, dock bara 8 par 120
8065 58 20x5Ö HAZELIUS BB, PRAKT 175
8066 58A SKANSEN 10ö violettgrått omsl. AB 175
8067 58B SKANSEN 10ö , prakt, mörkgrått 270
8068 58B SKANSEN 10ö grått omsl. PRAKT 225
8069 58b 50 ö Skansen , mörkgrått prakthäfte 140
8070 58b cyls2, enbart 5 par kvar, F 400 100
8071 58B SKANSEN , cyls 2 v, nära särat 6-block 100
8072 60A 15ö Birgitta GLÄTTAT OMSLAG. pRAKT 180
8073 60A Birg. 8 par F 480 100
8074 60A,B Lyx men ett ex i var saknas, F 1020 200
8075 60B Birgitta 15ö cyls 1, LYX HÄFTE 250
8076 61 Cyls 2, obet särad tander 20
8077 61var 20ö G.V. röd, spegltryck ,ett par särade t. 100
8078 62 20ö Nationalmuseum , CYLS 2h , särat 6-block , märkesvärde 400 50
8079 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 200
8080 63I 10ö Folkskolan typ 1, prakt, F 1000 175
8081 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR-lyx 160
8082 63I 10Ö Folkskolan 1942 typ 1, PR 140
8083 63I 10ö 1, LYXcentr delat märken 5+5 ex 110
8084 64 Cyls2 h F 600 200
8085 64 5ö SCHELE, LYX 195
8086 64 SCHEELE CYLS 1H, PRAKT 195
8087 64 SCHELE , bra F 500 150
8088 64 SCHELÉ 20x 5ö, pr-lyx 140
8089 64 5 ö scheele, prakt 110
8090 64 cyls 2h, i par saknas 100
8091 65 kungen 85år 20x 20ö. CYLS 2, PRAKT 500
8092 65 G.V.85år 20x20ö cyls2, PR-LYX 400
8093 65 G V 85 år, cyls 2,obet.omsl.ve. 325
8094 65 G V 85 år, välcentr märken 300
8095 65 20ö G.V. 85 ÅR, PRAKT 200
8096 65 G.V.85år 20x20ö mycket fräscht häfte 170
8097 66 spegeltryck 20 märken 200
8098 66 Cyls 1 h, oglättat 75
8099 66 SKYTTERÖRELSEN 1943 20X10Ö , LYX 40
8100 66 SKYTTET 10ö ,PRAKT 25
8101 67 5ö MONTELUS, grön, LYX 65
8102 67 20x5ö Montelius, cyls 1höger 60
8103 67 5ö MONTELUS, mörkgrön, PRAKT 50
8104 67 Montelius 5ö 40
8105 68 5ö SJÖKARTAN LYX 75
8106 68 Sjökartan 5ö prakt 70
8107 68 5ö SJÖKARTAN särat 6-bl, bra omslag 25
8108 69 LYX 125
8109 69 10ö Flottan cyls 2 F 400 65
8110 69 Cyls 2 , ktt 50
8111 69 10ö flottan omv Cyls 2 50
8112 69 10ö Flottan 1944, cyls 2 50
8113 69 10ö Flottan 1944, cyls 1 40
8114 70 20ö FLOTTAN ,LYX 300
8115 70 Cyls 2, LYX 300
8116 70 20ö Flottan, cyls 1h (nästan hela siffran finns) 300
8117 70 cyls 1h, nyskick 225
8118 70 20ö Flottan ,prakt F 1000 200
8119 70 20ö ,FOTTAN , PRAKT 160
8120 70 20ö ,FOTTAN , fint häfte 100
8121 71I 15ö G.V. PROFIL HÖ TYP 1, 110
8122 72 cyls 1h F 660 225
8123 72 Röda Korset, CYLs 1h 200
8124 72 RÖDA KORSET 20Ö , LYX 200
8125 72 20ö röda kors, cyls 2, prakt 450+400 200
8126 72 20ö RÖDA KORSET 1945, PRAKT 175
8127 72 Röda Korset 20ö bra 150
8128 72 röda korset, 20ö x 20st prakthäfte 80
8129 72 Röda Kors 1945, lyx centr 80
8130 73 Pressen, CYLS 2vä 35
8131 73 LYX 30
8132 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR CYLS 2v 30
8133 73 Pressen ,fräscht 20
8134 73 5ö SVENSK PRESS 300 ÅR 1945 20
8135 74 Rydberg, LYX 125
8136 74 pr-lyx centrering 110
8137 74 RYDBERG 20Ö 1945, PR-LYX 90
8138 74 V. Rydberg F 250 80
8139 75 Sparbanken 3häften neutral, cyls1, cyls2 80
8140 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 1, VF 35
8141 75 Sparbanken 10ö 20
8142 75 SPARBANKEN 10Ö, CYLS 2, riss i omsl 15
8143 76 15ö LUND neutral, cyls1, cyls2 125
8144 76 3st 15ö LUND CYLS 1 , pr-lyx 100
8145 76 15ö LUND , CYLS 1, LYX-PR 60
8146 76 Lund 15ö pr-lyx 50
8147 76 15ö LUND , CYLS 2, ab-pr 45
8148 76 Cyls 1, centr. hö 30
8149 76v2 15ö LUND tryck färgfläck på inhäft. remsan 100
8150 77 Cyls 1h , prakt 150
8151 77 Lund 20ö Cyls 1 h, lyxc 110
8152 77 nyskick 100
8153 77 20ö LUND , CYLS 1v, PR-LYX 100
8154 77 20ö LUND, prakt 100
8155 77 20ö LUNDs Domkyrka, LYX 95
8156 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , LYX 90
8157 77 20ö LUND , CYLS 1h, VF 80
8158 77 20ö LUND , AB-PR 70
8159 77 Lunds Domkyrka 20x20ö , PRAKT 60
8160 78 LANTBRUKSMÖT. 5ö ,CYLS 1H ,PR 25
8161 78vP Svensk Presscyl 1 , pos 4 v P bruten penna, kulspets anteckning på omsl 329, PR-LYX centr 100
8162 79A
20
8163 79B pr 20
8164 79B TEGNÉR 10ö , CYLS 1v, vf 20
8165 79B2var Tegner, förskjutet omslag liten del av text upptill, skuret i texten nedtill 200
8166 80 Cyls2h, prakt, F 450 150
8167 80 cyls 1h , pr-lyx 140
8168 80 Lyx , NOBEL 125
8169 80 NOBEL 20Ö , PRLYX HÄFTE 120
8170 80 20ö NOBEL 1946, PR-LYX 90
8171 80 NOBEL 20Ö , BRA HÄFTE 75
8172 80 20ö Nobel, prakthäfte, F 400+ 65
8173 81 GJEJER 5Ö CYLS 1v 25
8174 81 5ö Gjejer Cyls 2 prakt 25
8175 81 5ö GEIJER CYLS 2 , AB-PRAKT 20
8176 82 3st 20ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 150
8177 82 3st 10ö 40års jub neutral, cyls1, cyls2 80
8178 82 20ö 40års jub , cyls1, 60
8179 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 30
8180 82 G V. 40 år regent 1947, CYLS 1,20ö 25
8181 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 1, VF 20
8182 82 G V. 40 år som regent 1947, CYLS 2, VF 20
8183 82 G V. 40 år som regent 1947, VF 15
8184 83 20ö GV 40års jub 20
8185 85 Pionjärjubiléet 30
8186 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2v 30
8187 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, CYLS 2h 30
8188 86 10ö grön G.V. 90 ÅR, PRAKT-LYX 25
8189 86-87 F 140 50
8190 86-87 G V 90 ÅR, 10Ö+20Ö FINA 45
8191 87 20ö röd G.V. 90 ÅR, CYLS 1v 30
8192 88 cyls 1h 60
8193 88 Strindberg 35
8194 88a STRINDBERG 20Ö LYX 55
8195 88a 20ö STRINDBERG CYLS 1 h, PR 50
8196 89 2st 15ö Lingiaden cyls1,cyls 2 ab-prakt 125
8197 89 15ö Lingiaden cyls1 prakt 75
8198 89 LINGIADEN 15ö , CYLS 2, AB-PR 30
8199 90 6 st 20ö UPU neutral, cyls1, cyls2, cyls1h, cyls2v,h 150
8200 90 10ö UPU äkta par cyls2hö, cyls2 vä 120
8201 90 10ö UPU par cyls1hö, cyls1 vä 90
8202 90 3 st10ö UPU neutral, cyls1, cyls2 50
8203 90 UPU 10ö , CYLS 1, AB-PR 15
8204 90 UPU 10ö , CYLS 2, AB 15
8205 91 UPU 1949, 20Ö CYLS 1 LYX 25
8206 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 2, pr-lyx 22
8207 91 UPU , 20ö PR-LYX, cyls 1 20
8208 93A 20 x 25 Ö 30
8209 93A,B G.VI . A. 25ö GRÅ, 6-block särade 30
8210 93B 25ö G.VI. typ 1, 20st, grått omsl. PR 60
8211 93B2 20x20ö grå, CYLS 2, prakt , grått omsl. 450
8212 94 POLHEM 25Ö 25
8213 94 POLHEM 25ö CYLS 1h 25
8214 94 POLHEM 25ö , PR-LYX 25
8215 94 POLHEM 25ö PRAKT 20
8216 95 3st 25ö Petri 1952, neutral ,cyls1,cyls 2 175
8217 95 cyls 2, pr 160
8218 95 Petri Cyls 1 130
8219 95 cyls 2 130
8220 95 Petri F 350++, 125
8221 95 PETRI CYLS 1, PR 100
8222 95 25ö Petri 1953, cyls 1 prakt 100
8223 95 25ö Petri 1953, cyls 2 prakt 100
8224 95 PETRI 25Ö, CYLS2 90
8225 95 PETRI 25ö , CYLS 1, AB-PR 80
8226 95 PETRI 25ö , CYLS 2, AB-PR 80
8227 95 Olaus Petri 1952 20x 25ö F 375 75
8228 95 PETRI 25ö , särat 6-block , F 360 för BB 30
8229 96 25ö röd G.VI . A.,1952 LYX 100
8230 96 25ö röd G.VI . A.,1952 40
8231 97 3st G.VI.A 70år 20x10ö1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
8232 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 1 25
8233 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX , cyls 2 25
8234 97 cyls 1, lyx 20
8235 97 Cyls 2 20
8236 97 10ö grön G.VI . A. 70 år, PR-LYX 20
8237 97-98 G VI 70 år, 10+20ö 25
8238 98 3st G.VI.A 70år 20x25ö 1952, neutral,cyls1,cyls 2 65
8239 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 2 25
8240 98 20ö röd G.VI . A. 70 år, PR, CYLS 1 20
8241 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 150
8242 99 5kr blå slottet 20x5kr fint häfte 150
8243 99 Slottet 5 kr blå, 20st PR-LYX f 600 140
8244 99 SLOTTET HÄFTE 20X 5 KR STRECKPERFORERAD RYGG 110
8245 99B2a SLOTTET 2 KR , PR 150
8246 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 150
8247 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 140
8248 99B2a 20x 5kr Slottet streckperf rygg, praktcentr 135
8249 99B2ba1 20x 5kr Slottet bigad rygg, ab-praktcentr 175
8250 99B2ba2 20x 5kr Slottet bigad rygg, praktcentr 200
8251 100A2 20X 20Ö GRÅ ljusgrått omslag, prakt 500
8252 101 3st Idrottsrörelsen 70år 20x10ö 1953, neutral,cyls1,cyls 2 90
8253 101 Idrottsrörelsen F 150 50
8254 101 cyls1 40
8255 101 10ö grön , Riksidrottsförb 50 år, LYX 40
8256 101var omslag felskuret uppåt in i trycket 100
8257 102 cyls1 50
8258 102 Cyls 2 50
8259 102 STOCKH. 700 ÅR 25ö, PR-LYX, CYLS 2 50
8260 102 Stockholm 700 år F 120 40
8261 102 STOCKHOLM 700 ÅR 25ö, PR-LYX 40
8262 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 2 70
8263 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
8264 102A STH 700 ÅR PR-LYX häfte 55
8265 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte CYLS 1 60
8266 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 50
8267 102B STH 700 ÅR PR-LYX häfte 40
8268 103 Svanar 20x20KR, CYLS 2, (ngr särade tänder) F 9500 900
8269 103 Svanar, cyls 2, löst 6-block 650
8270 104 TELEGRAF VERKET 3st 1953, neutral,cyls1,cyls 2 150
8271 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte cyls 2 75
8272 104 cyls 1h F 180 65
8273 104 TELEGRAFVERKET 60
8274 104 TELEGRAF VERKET PR-LYX häfte 40
8275 105 cyls 2, pr 100
8276 105 20x20ö VM på skidor, cyls 1 prakt 90
8277 105 20x20ö VM på skidor, cyls 2 prakt 90
8278 105 20ö VM PÅ SKIDOR, PR-LYX CYLS 1 65
8279 105 20x20ö VM på skidor, 50
8280 108 Cyls 1, lyx 100
8281 108 Cyls 2, lyx 95
8282 108 Cyls 1 80
8283 108 Lenngren fint häfte cyls 1 80
8284 108 Lenngren fint häfte cyls 2 80
8285 108 Lenngren f 200 60
8286 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX, CYLS 1 55
8287 108 AM LENNGREN 20ö, PR-LYX 50
8288 108 Lenngren fint häfte grått omslag 50
8289 108 Lenngren fint häfte brunakt grått omslag 50
8290 108 LENNGREN prakthäfte 20x20ö 50
8291 109 25ö SVENSKA FRIMÄRKET 1955, LYX 20
8292 109 25ö SVENSKA FRIM 1955, CYLS 1h 15
8293 110 Atterbom 1955 10x20ö, 50
8294 110A Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
8295 110A Atterbom F 220 75
8296 110A 20ö Atterbom , ljusgrått , löst 6-bl 20
8297 110B Atterbom 3st 1955, neutral,cyls1,cyls 2 160
8298 111 Olympiaden 3st 20x20ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
8299 111 Olympiaden 20x20ö 1956, cyls 2 45
8300 111 20ö RYTTAROLYMPIADEN , LYX 30
8301 111 Olympiaden 20x20ö 1956, 30
8302 112 Olympiaden 3st 20x25ö 1956, neutral,cyls1,cyls 2 95
8303 113A1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ömed snedstreck, Prakt, F 400+ 90
8304 113A2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck 25
8305 113A2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 20
8306 113B1 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö MED snedstreck, F 400 90
8307 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 utan snedstreck, LYX F 150 50
8308 113B2 Sv. Järnvägar 100 år 1956 10ö utan snedstreck, F 150 30
8309 113B2 10ö JÄRNVÄGEN , VF 15
8310 113VAR Delvis dubbeltryckt textframsida 100
8311 114 25ö JÄRNVÄGEN , PR-LYX 40
8312 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, LYX 60
8313 114A1a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYX 50
8314 114A2a Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljusblå, pr-LYX 60
8315 114A2b Sv. Järnvägar 100 år 1956 25ö ljust ultramarin blå, pr-LYXc 45
8316 115B Sjöräddningen F 350 115
8317 115B Sjöräddningen 20x30ö, LYX 100
8318 115B 30ö SJÖRÄDDNINGEN, PRAKT 70
8319 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 60
8320 115B Sjöräddningen 20x30ö, bra häfte 50
8321 116B4 15ö röd G.VI . A.. typ 2, utan snedstreck 25
8322 117C2 20x 30 ö blå, LYX- PRAKT 75
8323 117C2 25ö blå G.VI . A.. typ 2, utan snedst., PR 65
8324 117D 20x 30ö G.VI.A blå , fetskiljelinje över hela häftesomslaget svagt hörnveck på omslaget, mycket svårt häfte F 2019 8000 800
8325 119A1 Helikopterpost 20x 30ö med snedstreck , LYX 110
8326 119B Helikopterpost 20x 30ö PR- LYX 60
8327 120A 15ö röd, SJÖPOST, snedstreck, pr-lyx 90
8328 120A1 SJÖPOST 20x 15ö med |/ snedstreck , LYX 100
8329 120B SJÖPOST 20x 15ö utan snedstreck , pr-LYXcentr 25
8330 121A1a 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,3 svårt, Prakt 125
8331 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 45
8332 121B 20x15ö Fotboll sneds |/ f 3,5 PRAKT 30
8333 122AII 20x 20ö Fotboll 1958 35
8334 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 PRAKT 35
8335 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 30
8336 122AII 20x20ö Fotboll sneds /| f 3,5 25
8337 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 35
8338 122B 20x20ö Fotboll UTAN SNEDSTRECK, PR-LYX 25
8339 123 GÖTSTÅLET 20x30ö , PR-LYX 30
8340 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 25
8341 124 Selma Lagerlöf 20x20ö PR-LYX 20
8342 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR-LYX 30
8343 125a Selma Lagerlöf 20x25ö |/ PR-LYX 25
8344 125a Selma Lagerlöf 20x25ö /| PR 25
8345 126 Vattenfalsstyelsen 50 år 20x 30ö pr-lyx 30
8346 127 röda korset år 20x 30ö prakt 35
8347 127 Röda Korset år 20x 30ö bra häfte 25
8348 128 Heidenstam 20x15ö PR-LYX 30
8349 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö förskjutet spegeltryck , LYX 100
8350 129 DOMÄNVERKET 20x 30ö bra häfte pr. 35
8351 130 ARRENIUS 30
8352 130 Svante Arrhenius 20x15ö prakt 18
8353 131 Anders Zorn 20x30ö , pr 60
8354 131 ZORN 20x 30ö bra häfte 60
8355 131 ZORN SÄRAT 6 BLOCK ,F300 25
8356 132 Världsflyktingåret 20x20ö bra häfte 20
8357 133B Skytteväsendet 20x20ö pr 20
8358 134 FRÖDING 20X30Ö LYX 35
8359 134 FRÖDING 20X30Ö pr-LYX 30
8360 135 Branting 20x15ö fint häfte 18
8361 135 BRANTING 15ö 15
8362 135 Branting 20x15ö bra häfte 15
8363 136 SAS ,F 80 25
8364 136O 4ST OLIKA SAS 1961 NEUTRAL CYLS1 CYLS 2, kn 19830 100
8365 136O SAS 1961 äkta par kn 305+57, pr 75
8366 136O SAS 1961 äkta par kn 302+20, pr 70
8367 136o SAS omv, CYLS 2 35
8368 136O SAS 40ö 15
8369 138A1 20x20ö gråsvart G.VI. typ 3, 45
8370 140 Pilo 20x30ö prakt 55
8371 140 30öx20st PILO 1961, bra 45
8372 140 30Ö PILO 40
8373 140 Pilo 20x30ö prakt, bra häfte 40
8374 141 Alströmer 20x15ö prakt 15
8375 142 svenskt tryck, fint häfte 18
8376 142v 20ö Kunglga Biblioteket pos 12 PI 125
8377 143B2 BILDSTEN 1961 STRECKPERF RYGG, MÖRKGRÖNT, LYX 1400
8378 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
8379 144 Nobel 1961 20x20ö fint häfte 15
8380 145 Lokalbrevbäringen 20x30ö ,prakt 22
8381 145 LOKALBREVBÄRINGEN 20ö 15
8382 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 25
8383 146 kommunallagar 20x30ö 1962 , fint häfte 22
8384 146 KOMMUNALLAGAR 30ö 20
8385 149-50 SV. Byggnadsminnen 20,50ö 35
8386 149a Sv Byggnadsminnen 20x15ö 20
8387 149b Sv Byggnadsminnen 20x15ö , pr 20
8388 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö , kn 2+3 äkta par 82+413 120
8389 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 1 40
8390 150Ao Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 40
8391 150Ao 50Ö sv .bygg minnen, kn +3 ...965 25
8392 150Ar 50Ö sv .bygg minnen 20
8393 150Ar+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö , pr, 2st 40
8394 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2st kn 2 77..., kn +3 275 40
8395 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2+ kn 2 nr 73... 40
8396 150Bo 50Ö sv .bygg minnen, CYLs 2 30
8397 150Bo Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,cyls 2 30
8398 150Bo 50Ö sv .bygg minnen 20
8399 150Br 50Ö sv .bygg minnen 20
8400 150Br+o Sv Byggnadsminnen 20x50ö ,2ST 40
8401 150o Sv byggminnen. 50 ö 30
8402 151-152 G VI. A. 80 år 20+15ö, 35+10ö 15
8403 154 VM I ISHOCKEY 1963 20X25Ö 20
8404 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 25
8405 155 Antihungerkampanjen 20x35ö , pr-lyx 22
8406 155 Antihungerkampanjen 20x35ö 18
8407 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3...., pr 70
8408 156O Ingenjörskonst 10x50ö omv, kn +1 3.... 60
8409 156R+O Ingenjörskonst 10x50ö rättv , omv 60
8410 157 Medicinalstyrelsen 25ö 35
8411 157 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, lyx 35
8412 157-158 Medicinalstyrelsen 25+35ö 2 olika 60
8413 158 Medicinalstyrelsen 35ö 35
8414 158 20x25ö Medicinalstyrelsen 1963, prakt 25
8415 159 20x20ö byggnadsminnen 15
8416 160 Nobelpris 1903 F 100 35
8417 160a,b Nobel 1903 a omslags veck 45
8418 162 Karlfält 20
8419 167-168 Nobel 1964 30+40ö 40
8420 167-68 1904 Nobel 55
8421 169 BYGGNADSMINNEN 1965 20X30Ö 30
8422 170AaO 60ö Teleunionen, 6 häften 5 st med olika markeringar 150
8423 170AaR 60ö Teleunionen, LYX 60
8424 170Ao TELEUNIONEN, CYLS 2, 60
8425 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag KN +3 .. 909 , PR-LYX F 3100 625
8426 170Ba 60ö Teleunionen grågrönt omslag PR-LYX F 3100 600
8427 170O 60ö TELEUNIONEN , CYLS 2 30
8428 171A,B EUGEN 2 olik astyrm + utan 30
8429 172A,B BREMER 2 olika 30
8430 173 NOBEL 20X30Ö 1965, RT 50
8431 173 NOBEL 20X30Ö 1965 20
8432 173-174 NOBEL 20X30Ö , 20x 40ö1965, stpl SÖLVESBORG 5-3-66 på omslagen , märkena **, ovanligt 70
8433 174A Nobel 20x40ö, \ PRAKT 35
8434 174B Nobel 1905 60
8435 174B Nobel 20x40ö, |\ PRAKT 35
8436 175Ao Nathan Söderblom 4st omvända RT, cyls1, 2, neutral 100
8437 175Ao Nathan Söderblom fint häfte 20
8438 175Br,o Nathan Söderblom RV, OMV 2ST 50
8439 179 Representationsref. , bra häfte, + häfte stpl FDC Sölvesborg 12-5-65 på framsidan med ** märken 35
8440 179RT Representationsref. , bra häfte me RT 45
8441 180B Drottnholms teater, signerat av gravören 50
8442 181 Almqvist 1966, prakt häfte 18
8443 181 Almqvist 1966, fint häfte 15
8444 197 Älghuvud, F 100 30
8445 197 ÄLGHUVUD 90 Ö 25
8446 198 G.VI.A 70ö grön 85 år 15
8447 200 NOBEL 35ö röd 3 st inkl cyls 1f, cyl2 50
8448 200 NOBEL 45ö röd 1967 15
8449 203-04 45, 70ö RIKSBANKEN 25
8450 205A Nordiska Vildblommor 30
8451 205A VILDBLOMMAOR, 45ö, CYLS 1 25
8452 205A VILDBLOMMAOR, 20
8453 207 Kyrkornas värdssamfund 15
8454 209 45öx10 Folkhögskolan äkta par kn3 972 och kn 2 85 med cyls1 100
8455 209 45ö FOLKHÖGSKOLAN 15
8456 210,:0 40öx10 VM i orientering CYLS 1 20
8457 211A Bildsten 10 kr x 10, Lyx 600
8458 211A 10X 10 KR BILDSTEN , PRAKT 350
8459 212AR Svanar 1968 20kr , PR-LYX häfte rättvänt 250-
8460 212AR SVANAR stpl häfte TRÅNGSUND 27-3-79 200
8461 214A Liljefors 20
8462 215 Nobel 1908 35ö, cyls 2 25
8463 219 20x 55ö G.VI A, 3 häften sammnahörande äkta par Kn3+2 KN 79861, +Cyls1v 150
8464 222A Europa, äkta par kn 0013+78, 170
8465 222A kn+1,5, delat kors vä 100
8466 222A EUROPA 1969, PRAKT 60
8467 228A,B SAGOR 2 EX 90
8468 234A SVENSKT NÄRINGSLIV RT 8x 2 mm 100
8469 234A SVENSKT NÄRINGSLIV RT 6x3,5mm 80
8470 234A Näringsliv 30
8471 234B SVENSKT NÄRINGSLIV RT 8x 2 mm 100
8472 234B
30
8473 239
30
8474 253 Idrottsflickor, helt kn 25
8475 254 Sv. GLAS 30
8476 258A2 Öländsk Väderkvarn, med centralt regm. F 2200 400
8477 262 Äkta par Cyls 2 fot + fana 60
8478 262 G:VI: 90 år F 65 20
8479 270 Nordiska Museet F 130 40
8480 270A
40
8481 276 Upu 100 år, helt kn 39043 30
8482 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, omslaget stpl LINKÖPING 08-09-77 200
8483 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, omslaget stpl LINKÖPING 08-09-77 200
8484 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, omslaget stpl LINKÖPING 08-09-77 200
8485 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, omslaget stpl LINKÖPING 08-09-77 200
8486 301 Vilda bär häfte med otryckt inlaga och bara perforerat horizontellt, små veck 150
8487 301 Rabatthäfte 1980, lyxs STH PFA 12-5-80 100
8488 301var Vilda bär otryckt inlaga med bara horizontell perforering 300
8489 301var Vilda bär otryckt inlaga med bara horizontell perforering 225
8490 301var Vilda bär otryckt inlaga med bara horizontell perforering obet skrynklighet 150
8491 324BC 5ö Bellman 3+4sid par 100
8492 329 50KR FALKHÄFTE CYLS 2 fana 140
8493 354 Helt kn,+ cyls2 20
8494 357 Levande natur 3 häften RT, RT+kn, cyls1+kn 50
8495 371 3 st Stockholmia V, cyl1,2,kn 75
8496 371 Stockholmia 86 , knr 50
8497 371 Stockholmia 86 F 160 40
8498 371A2b Stockholmia handpåtryck, 120
8499 371A2b Stockholmia handpåtryck, 90
8500 414var Europa 1991 rymden felskuret häfte och märken nära mitt itu med 4 kr överst. Modern Raritet 1000
8501 461var Hälsningsfrimärkena 37kr ,1995, OTRYCKT inlaga 200
8502 468 Svenska Hus 2, signerat av gravören 50
8503 485var Älgar 1997,(6x brev), OTRYCKT inlaga 200
8504 562var Älskade Mopeder,2005, OTRYCKT inlaga 200
8505 563var Änglar på Millesgården 4x 10kr,2005, OTRYCKT inlaga 200


Häften signerade av gravören på inhäftinsremsan.
8506 246 Cz. SLANIA, sign på inh.remsan 150AUTOMATHÄFTEN

8507 1O 8x25ö omv, PRAKT 200
8508 1O 8X 25Ö LYX 200
8509 1O 8X25Ö G VI A omv bra häfte 160
8510 1O 8X25ö ,omv LYx 160
8511 1O 8X25ö ,omv cyls1 h pr 150
8512 1O 25ö, kn+ cyls 1 v, skrapningpå baksid 100
8513 1R 8x 25ö G.VI., LYX, RÄTTV 875
8514 1R 8X25ö RÄTTV. LYXHÄFTE 700
8515 1R 8x25 ö blå rättvänd , F 2600 600
8516 1R 8X25Ö G VI A rättvänt bra häfte 500
8517 1R,O 8X25ö rättv,omv , R LYX, O PR 600
8518 2Eo 10x10ö brun, CYLS 2, PR-LYX 30
8519 3R,O 4X25Ö G VI A , RÄTTV, OMV 50
8520 4Ao 4X25Ö frimärken, PR-LYX 100
8521 4Ao 25ö blå , omv , Omslag Frimärken 90
8522 4Ar F 700 225
8523 4AR 4x25 ö Frimärken rättv 200
8524 4Ar 4X25Ö frimärken , PR-LYX 175
8525 4AR CYLS2v, svagt spår blyerts radering 170
8526 4AR CYLS1 svagt spår blyerts radering 160
8527 4Ar+o 4x 25ö "frimärken" 2 st LYXcentr häften 225
8528 4Ar+o 25Ö frimärken 1955 r+o F975 175
8529 4B,O 2st CYLS 2v,helt KN, blyertsnot på frams 50
8530 4Bo,r 4X25Ö frimärken 100 år, PR-LYX 50
8531 4R 4x25ö blå , LYX 30
8532 5 15+5ö, 5+15ö kpl 4 olika, bra 400
8533 5 5+15ö omv. CYLS 2H 200
8534 5B,OV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 125
8535 5B,RV 5Ö+15ö G VI A, PRAKT, F 600+ 200
8536 5BOV Kn 0,5+ 300
8537 5BRV F 600 200
8538 5BRV 5+15Ö G.VI.A. F 600 125
8539 5OH 15+5ö , KN 70530 75
8540 5OH PR-LYX 50
8541 5OH
35
8542 5OH 5Ö+15ö G VI A, PRAKT 30
8543 5OV PRAKT 5+15Ö 200
8544 5OV FINT HÄFTE, F 525 150
8545 5OV 5+15Ö, OMV 150
8546 5RV 5+15ö RV, PR-LYX 250
8547 5RV 5+15ö PRAKT 200
8548 5RV 5+15Ö, Rättv 150
8549 6 KPL 4 OLIKA F 1000 300
8550 6OV F 200 60
8551 6RV snedstreck, lyx 70
8552 6RV snedstreck 60
8553 6RV utan snedstreck F 175 55
8554 8OH kn +3 "...465, F 650 225
8555 11BOV KN 3 108.. 35
8556 12FOV CYLS1, KN +1 100
8557 12OH 2st ,ett med CYLS1 , ett med +kn 53479 30
8558 15Do kn +4 30
8559 16C1r
15
8560 16C1r
15
8561 18 Tjörnbroar 20
8562 18A TJÖRNBROAR, skuren rygg, f150 40
8563 18A,B Tjörnbroar,skuren+streckad rygg, p-lyx 70
8564 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
8565 18A,B TJÖRNBROAR, skuren+perf rygg 45
8566 18B TJÖRNBRO, äkta par kn3½+1½ 30686 35
8567 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
8568 18B TJÖRNBROAR, perf rygg, CYLS 1fot 20
8569 18B TJÖRNBROAR, CYLS 2 20
8570
valkyrian 10 häften med orginalbanderoll varje med 50 märken a 2öre, Välgörenhetsmärken mot Tuberkolos. 300


HÄFTEN PARTIERHÄFTEN PARTIER

8571
Bättre 1950-70-talshäften, bl a H 95, H 105, H 131 2 ex, H 156. F ca 30.000 2400
8572
SKOASK HÄFTEN 1963- 71 med massor bättre häften i antal. Många Nobel . Nominal ca 3000 2000
8573
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, ORGINAL 100 BUNT I INPLASTAT ORGINALFÖRPACKNING. SÄLLSYNT F.10000:- mervärde 2000
8574
Album häften 1999-2009 , Nominal ca 6500 2000
8575
KARTOKEKSLÅDA HÄFTEN 1969-1989, med ca 1-6 av var häfte och några rj kompletta ingår. Bra spridning och välordnat. Nominal ca 6500kr 2000
8576
H 75 SPARBANKRÖRELSEN 125ÅR 10Ö 1945, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. F 10000 1800
8577
Bra häftesparti 1940-60 tal ex H80 2st,77,95, 105 2st, 131 2st, 3 omgångar Stockholmia 86 med påtryck specimenF ca 26000:-. 1600
8578
H 78 LANTBRUKSMÖTENAS JUBILEUM 1946, 100 bunt i postens lackerade papper, nyskick , Häftesbunt raritet. 1500
8579
Häfteslot F ca 16.300, mest 1950-60-tal, bl a H 110, 115, 212, 228 (10 ex), 371 A2a. F ca 7.200. Dessutom automathäften HA 1R (liten def), HA 6 kpl. F 9100 1400
8580
Samling häften i 2 visirpärmar , ex H9r,o, H10r, o, H16r,o, H23o, H 26o, H2815ö Riksdagen, H29, H48, H 66-70, 74-99, välbesatt H 101 -H 238. En del markeringarLågt utrop 1400
8581
Samling i 2 visiralbumhäften medaljong 2x H9 , 2x H10, H16 2r+o,10ö Lützen, 5+15 ö Riksdagen, 5ö Postverket, H 48 15ö, från H66 mycket välfylld utom de allra dyraste, inkl flera kungahäften, Högt värde fin kvalitet. 1400
8582
Bättre häften, mest 1950-70-tal. F15.000 1200
8583
EUROPA CEPT HÄFTEN nom ca 1490 1100
8584
Häften, mest 1960-tal, bl a H 57, H 95, H 228 (29 ex). F ca 14.100 1100
8585
Moderna, mest bättre 1950-60- talshäften, bl a H 70, H 74, H 95, H 100 A1 samt H 115. Facit ca 12.900 1100
8586
Bättre moderna häften, bl a H 211 A (2 ex). Facit ca 12.500 1000
8587
Bättre 1940-60-talshäften, bl a H 62, 95 (4 ex), 105, 117 A1a, 138 B och 156.F ca 10.700 1000
8588
Samling häften i album 1991-98 Nominal ca 3400 kr 1000
8589
H228 Svenska Sagor 1969, 72 Häften F minst 14400kr 900
8590
H 228 SVENSKA SAGOR 1969 , 85 ST HÄFTEN f 17000 850
8591
22 st häften och häftesomslag med kvarvarande märken, medaljong- 1940, hela häften H9-10, 16 och bl.a. BC-CB par kvar 259CB 4PAR, 261BC 4 block, 266BC 6-block, 324CB 6 block, märkesvärde ca 7800 750
8592
HÄFTEN PALME 50st i orginalbunt öppnad postpris 1500 F 2019 7500 750
8593
H 238 Svenska Fåglar, 100st med massor av markeringar F minst 10000 kr 750
8594
H 238 Svenska Fåglar, 100st med massor av markeringar F minst 10000 kr 700
8595
H 469 Carl XVI 50 år, 18 häften,nom 900 660
8596
Samling 42 häften varav ca 26 olika 1918-67, ex H9-10, 108, 131 Hög kvalitet. 600
8597
H 75, F NR 363 , lackförseglad 100 bunt häften Sparbankrörelsen 1945, F 10000 600
8598
Block 4 MOSAIKBRODERIER 1974 nr 892-901, 85 st i BUNT F.8500 600
8599
Ca 30 olika häften medaljong - 1966, H9r,o, 10, , 16 , 33, 34CB, 35, 38, 39, 43CCA, 57, 60, 69... f 2010 CA 12600 LITE BLANDAD KVAL. 600
8600
205 Vildblommor 1968 59 st F minst 8260kr 600
8601
H 170 Teleunionen 35st 29 Rättv. o 6 omv. F minst 8000 600
8602
Parti EUROPA häften 1982-2001 , nominal ca 880 kr 580
8603
Samling i album ca 60 olika 1965-75 med flera bättre och en del markeringar. 550
8604
H 214 Bruno Liljefors 1968 90 häften F minst 7200 550
8605
H124 SELMA LAGERLÖF 20ö 100 st i öppnade 100 pack men orginalförpackning och banderoller kvar ,F 10000 500
8606
H 249 GAMMALDAGS JUL 63 HÄFTEN FCA 8000 500
8607
Parti ej kpl häften ca 45 st1933-1964 ex 14st 239C, 2 par 261Bc, 4-block 262BC, 14st 247C14X 245C, 10X 246C, F CA 9000 för kvarvarande märken 500
8608
205 Vildblommor 1968 ca 47 st F minst 6580 500
8609
H 135 Hjalmar Branting, 50 FINA HÄFTEN 400
8610
H 86 Gustaf V 90 år 1948, 50 st häften 10Ö i 10 buntar med orginal banderoll. postpris var 200kr 1948 ,F 6250 400
8611
Ca 86 olika häften 1970-79, flera bättre, fåglar ,Nobel, Gammeldags Jul, Svenskt glas, en del markeringar . Nominal ca 570kr. 400
8612
Häften med markeringar ca 50st 1981-89 olika eller olika markeringar nominal 740 400
8613
H 469 Carl XVI 50 år, 10 häften,nom 500 375
8614
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 50st 350
8615
HA 10 20 serier RV,RH,OV OH, F 5200 350
8616
Saling häften 1971-1982 (inkl ett par senare) Flera bättre Gammal Jul, Nobel 71, Svenskt glas Nordiska Museet, G.VI A 90 årm.fl Nominal 675kr 350
8617
H 249 Gammal Jul 34st F minst 350
8618
H 234 Svenskt Näringsliv 15st A+ 15 B = 30 st F ca 4000 325
8619
parti olika häften 1942-54 bl.a.10-20 ö Flottan nr 69-70 , 76, 78.86-87, 105 F ca 1800 fin kval 300
8620
H9 ,7ö medaljong 9 häften, fräscha 300
8621
H 10,12ö medaljong 9 häften, fräscha 300
8622
ASk häften 10-200st mest 1940-60 tal, även ett antal Augeli block m.m. Nominal ca 550 kr, flera bättre. ca 650 gram inkl kartong. 300
8623
Parti kpl och icke kompletta häften medaljong -1950 tal kpl ex H 72, 77, , ej kpl H30 löst 6-block ,H 31
F ca 6000 i märkesvärden, (1930 tal 1600 1940 tal 4100 och 50 tal 500)
300
8624
Parti kpl häften ca 37 olika st 1942-1960tal mest 1950-tal. God kval. 300
8625
HA22 SKYDDA DJUREN 1973, ca 50st A och 35 st B (utan flour). F 1750+2100 = 3850 , nominal 425 300
8626
H 253 Idrottsflickor 1972 37 st , F 3700 300
8627
H251 , H 252 1970 Nobel 1910 40st av var F ca 4800, F ca 1700 300
8628
Häften ca 30, 15 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 290
8629
Häften ca 29, 14 olika st 1940-50 tal samt ca 15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Inkl Nobel 1946, 15ö Lund, Vm på skidor, Lenngren ...Högt värde 280
8630
LOT ca 38 OLIKA H 141-276 fin kvalitet äldre F ca 2500 275
8631
NOBEL häften 1961-71 19 olika H 80+144-252 nobel kpl därimellan , F 2011 1980:- 270
8632
H 222 EUROPA 1969 , 17 ST HÄFTEN f 3400 250
8633
H 301 Vilda bär 47 häften F2820 250
8634
HA 18 Tjörnbroar ca 41 häften F minst 2460 250
8635
NOBEL häften 1961-71 17 olika H 80+144-230 nobel kpl därimellan , + 251-52 F 1800 240
8636
H 228 SV SAGOR 12 häften varav 2 md RT. F ca 2000 225
8637
H 262 Gustaf VI90 år 1972, 39st häften F 2340:- 225
8638
Parti ca 44 olika häften 1950-70 tal+ 19 automathäften, bl.a bättre : Nordiska museet, Svenskt glas, Nordiska vildblommor, Bruno liljefors, UPU 1974, gammeldags jul G VI 90år, Tjörnbroar... 225
8639
NOBEL häften 1961-71 16 olika H 144-230, + 251-52 F 1400 210
8640
H371 Sockholmia 1986 6 st med olika markeringar. 200
8641
H 249 Gammaldags Jul, 10 häften ,1RT 200
8642
Häften 15 st 1967-70 med mark. inkl 8 RT, 209, 216,220, 239, 223 kn+3,228kn 200
8643
Provhäfte 1981 blå/brun, Upsala Domkyrka, 35st 200
8644
10 olika h72 -89 1945-49 ex Röda kors F 2010 ca 1500 200
8645
11 OLIKA HÄFTEB H 58-110 19411-1953, sKANSKEN , sJÖKARTAN, LUND 20Ö, PETRI M.FL. F2001 CA 2000 200
8646
H 2225 Regalskeppet WASA 17 st häften. F 1275 populärt häfte 200
8647
VM på skridsko , ca 30 häften H176A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd? 200
8648
Drottning holms teater , 40 häften H178A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
8649
Fartyg på frim, 32 häften H182A,B nästan alla med markeringar, flera RT och dubbla. Fynd ? 200
8650
Parti kpl häften ca 40 olika st 1950-1960tal ex Pilo, Atterbom . Dessutom 2 äkta par Skridsko + DrottningholmGod kval. 200
8651
H 176 A,B Skridsko VM 1966ca 47st nästan alla med markeringar, Fynd? 200
8652
H 245 Musikaliska Akademien 200 år 1971 50 häften varav ca 20 med RT. F ca 1750 200
8653
H162b Karlfält 20 häften F 3000 200
8654
H 225 WASA 20 häften , 5st med RT F ca 1600 200
8655
H232 Polcirkeln 42st F 2500 200
8656
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
8657
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
8658
NOBEL häften 1961-69 13 olika H 144-230, F 1280 170
8659
H273 Sthlmia, 81st postpris 263 160
8660
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 160
8661
HA 8 , 10 kpl satser, F1250:- 150
8662
15 olika G.VI Adolf 1960 tal. Högt värde 150
8663
H229 , H 230 1969 18+13 stNobel 1909, F ca 1700 150
8664
H251 18st , H 252 21 st 1971 Nobel 1911 F ca 1900, nominal ca 230 150
8665
H 205 B Nordiska Vildblommor 8 st 125
8666
17ST PROVHÄFTEN UPSALA DOMKYRKA 1967, 5st +12 i 2 typer 125
8667
15st Svenska Fåglar H 238 ,1970 125
8668
H 189 VM i Bordtennis 11st F 990 100
8669
HA 13 B1a ,11 häften,R F 660 75
8670 484 Förlåt du fick vänta häftet. 2 märken . 25


NOMINALVAROR

8671
100 st äldre rabatthäften giltiga i Norden för brev upp till 1kg. Värda upp till 39kr per märke : totalt 100x20 =2000 märken . Max frankeringsvärde 78000kr 18000
8672
2000 st äldre rabattmärken ( motsvarar 100 häften) giltiga i Norden för brev upp till 1kg. Värda upp till 39kr per märke : totalt 2000 märken . Max frankeringsvärde 78000kr 16000
8673
50 st äldre rabatthäften giltiga i Norden för brev upp till 1kg. Värda upp till 48kr per märke : totalt 50x20 =1000 märken 9000
8674
Serie årsböcker 1987/88-2015 inkl många brev märken (13kr) Nominal ca 14.500 8000
8675
Brevmärken 1000st i fin kvalitet , nominal 1300 7400
8676
10 Rullar föreningspost kors F nr 2299 år 2002 med 200st märken värde 6 kr styck , perfekt frankering porto, nominal 12000 6400
8677
Rabatthäften 42 st giltiga inom Norden och 2 st inom Sverige och 96 st märken inom Norden. 4400
8678
Samling Sv i Schaubek alb med fickor 1974-96 blad till 99 singlar och block. Nominal ca 4900 + högt album värde. 2900
8679
NOMINAL CA 6700 , SAMLING ** I mest FINA LINDNERALBUM MED PLASTBLAD 1855-1974, häften 1972-89. Lågt utrop. 2800
8680
Dubblettlager ** i visiralbum 1967-68 ca 49 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip Nominal ca 3000:- 2000
8681
10 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 1900
8682
10 st äldre rabatthäften giltiga i Norden 1900
8683
10 st äldre rabatthäften = 200 märken giltiga i Norden , max 39 kr frankeringsvärde per märke (100gram till Norden) 1850
8684
rabattmärken = 200 märken giltiga i Norden , max 7800 kr frankeringsvärde per märke (100gram till Norden) 1700
8685
Dubblettlager ** i visiralbum 1969-70 ca 50 blad , många 5-strip inkl många bättre serier och 5-strip ex cept 10serier+ 50 av var i 5-strip Nominal ca 2500:- 1700
8686
Samling ** i fint Leuchturmalbum med kasset , 1975-95 nära kpl sen delvis. Nominal ca 3000 1700
8687
Parti 400st a 6 kr /föreningsbrev märken Frankeringsvärde 2400 kr, 1400
8688
2 Rullar föreningspost kors F nr 2299 år 2002 med 200st märken värde 6 kr styck , perfekt frankering porto, nominal 2400 1200
8689
Parti märken och häften mest ca 1990, några bättre tidigare häften .Nominal ca 2000 1200
8690
Parti 300st 6 kr märken Nom 1800 , 300st B-porto 1200
8691
Nominalparti Nom 2000 1000
8692
Dubblettlager ** 1969-70 ca 43 visirblad , många 5-strip inkl många Nominal ca 2000:- 1000
8693
Nominalpost Sverige , nominal 2500 1000
8694
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 900
8695
5 st äldre rabatthäften giltiga i Sverige 850
8696
Samling mest 1983-93 men även något 1940 tal . Nominal ca 1700 850
8697
Parti häften 1940 tal till 1990 med flera bättre bl.a. kunga häften, div 50 -60 tal m.m. Nominal ca 1600 800
8698
Parti 200st 6 kr märken Nom 1200 , 200st B-porto 750
8699
Brevmärken 100st i fin kvalitet , nominal 1300 750
8700
Samling 5-strip ** I INSTICKSBOK 1978- 1985 kpl och en del 1986 Nominal ca 1500 750
8701
Rulle föreningspost kors F nr 2299 år 2002 med 200st märken värde 6 kr styck , perfekt farnkering nu med 12 kr porto, nominal 1200 600
8702
Parti i 2 32 sid insticksböcker, 1928- 1970 tal , några 5-strip 1940-50 tal sen mest 1960-70 tal. Massor märken, Nominal ca 1100 500
8703
Häften och lösa märken Nominal ca 800 400
8704
100 porton 5,50 i form av 3x1,70+40ö. varav 230 st 1,70 i rullar ., 40ö rulle. 380
8705
2 st äldre rabatthäften giltiga i Norden, frankeringsvärde 1560 kr 375
8706
Brevmärken 50st i fin kvalitet , nominal 650 360
8707
4 rullar 2x 1,30+70ö, 2,20kr= 50 x 11kr porton nom 550 kr 350
8708
Parti Häften mest 1990 tal Nominal ca 1500. 350
8709
Samling 1970-80 ** postfriskt i album. Nominal ca 590:-. 300
8710
Svensk Flyghistoria 1984 , oöppnad 50 bunt i postens orginalförpackning , postpris 600 kr vackra block 300
8711
MUSIK I SVERIGE 1983 , oöppnad 50 bunt i postens orginalförpackning , postpris 575 kr 290
8712
1 st äldre rabatthäften giltiga i Norden, frankeringsvärde 780 kr 190


ARK PARTIER

8713
Små tjänste vm linjer Ark parti fina helark 2 öorange , tj 41, 75 st helark F 3000 900
8714
20 ark, 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,cc , 3 ark cxark många med KPV cz,och cxz ligger i postens orginal (öppnade) förpackning om 20 ark. F för cx,cxz märkena Ca 6000kr 500
8715
20 st helark 2ö lilla riksvapnet nr 72 500
8716
Små tjänste vm linjer 3st fina 100 Ark, helark 20ö,25ö, 35 ö tj 50 51,53 F 4100+ 450
8717
Tjänste 10 olika valörer i stämplade 100 ark 8ö vm krona övriga vm linjer 2-3ö, 5-7ö, 10-20ö och30ö . F ca 8000 450
8718
nr 100 12/25ö Medaljong , AB-PR centrerat, 400
8719
Små tjänste vm linjer 2st fina 100 Arkf 25ö, tj51 F 3600 350
8720 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000 200
8721 103 nr 103 27/65ö Medaljong , nedre 50 ½ark, 20st med kpv, F 1100 125


RULLPARTIER

8722
HÖGVALÖRER 1953-63 9, olika 100 rullar nr. 450, 477, 487,489, 492, 504, 516, 520, 550, F ca 31.600: 3000
8723
nr 305 1,75 kr , TRE KRONOR, välcentrerad 100 rulle en gång i tiden ca 1982 kostade den 40.000 kr . F 2016 8500, trots allt sällan utbjuden rulle 2000
8724
182, 27st 100 rullar 25ö GV profil vä 1800
8725
Rullparti 15 olika 100 rullar 1930-46, ex Flottan 354, 356, 357 90ö Flottan F 16000 för denna , 373 , sammanlagt F ca 22000 1600
8726
nr 277 25ö orange Profil Hö, 1940 10 st 100 rullar, 18000 1200
8727
144Ecx 1 100 st i rulldel. 10ö grön t 13, F 10000 1100
8728
10 olika 100 rullar, G.V. Profil höger nr 271-73,275, 277-79, 281-83 , F 10000 1000
8729
20 olika 100 rullar, G.VI. A nr 394,2olika 395 sen 17 olika mellan nr 400-436 , F 12700 M oräknat. 1000
8730
182, 10st 100 rullar 25ö GV profil vä 750
8731
269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750
8732
8st olika 100 rullar nr 182, 277, 380, 385, 440, 456, 476, 524 . F 2014 5300kr + 1 M 475
8733
5st rullar 1930-58 232, 277,445 ,446 502. F 5000 400
8734
5 OLIKA RULLAR kungarullar1940-57 . nr 278, 279, 412, 413 417 ,,F 2013 ca 4300 325
8735
SAS 1961 nr 521A, 9 st 100 rullar, Nominal 360 , kul flygfrankering 300
8736
4 olika 100 rullar, G.VI.30+30+40+35 ö A 408-409, 417,426 F 3300 M oräknat. 200
8737 269A 269A, 10ö GV små siffror 10 st 100 rullar F 2011 15.000 750


POSTFRISKA SERIER

8738
100 SERIER LUNDS DOMKYRKA 1946 I 100 RULLAR OCH HÄFTEN 2200
8739
tj 10ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 12500 1250
8740
nr 61-64 siffertyp 1-4ö 50 kpl serier ** delvis i 4-block F minst 10.000 1000
8741
68-70, 1,2,4ö ** Lilla Riksvapnet 100 serier ,delvis i block. F 11100 950
8742
TJÄNSTE nr 38 ** 1kr vm krona 60st delvis större enheter F ca 9600 900
8743
tj 36 30ö små tj vm krona 60st ** i 4-30 block , F 9600 900
8744
tj 39 5kr små tj vm krona 40st ** många 4 bl , F 8400 850
8745
tj 34 20ö små tj vm krona 50st ** inkl 4 bl , F 8000 800
8746
tj 37 50ö små tj vm krona 50st ** många 4 bl , F 7500 750
8747
FLOTTAN 1944 353-57 36 kpl serier och div extra strip 30-40ö. F 2017 ca 11000 750
8748
nr 76 10ö medaljong vm krona 31 st ** bra kval även 4-bl, F 5800 500
8749
68-70,** 1,2,4ö Lilla Riksvapnet 50 serier ,delvis i block. F 5500 500
8750
tj 29 4ö små tj vm krona 160st ** i 4 bl , F 7000 500
8751
tj 35 25ö små tj vm krona 30st ** delvisi 4 block , F 4000 400
8752
NR 259C ** 120 st, 266C 76st , 318C 82st mest i blockenheter. F 2009 ca 6000 400
8753
nr 70 och 68 50 ex ** av var i block. F 3300 300
8754
tj 28 2ö små tj vm krona 200st ** i 4 bl , F 4400 300
8755
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** inkl 4 bl , F 2500 300
8756
nr 62 2ö siffertyp 50 st ** delvis i 4-block F minst 3500 300
8757
tj 29 4ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 3500 280
8758
tj 31 4ö små tj vm krona 200st ** många i 4-block , F 3500 250
8759
G V 85 år nr 344-46 1943 20 kpl serier i 5-strip och 2x 10block BB ** F 2400 250
8760
Montelius 1943 nr 349-50 kpl serier i strip och 10+8 block BB ** F 2070 225
8761
892-902 Block 4 Mosaik 1974 20 st block 225
8762
tj 34 20ö små tj vm krona 10st ** inkl pr 4 bl , F 1600 210
8763
nr 63 **, 240 st i enheter F mins 2400 200
8764
nr 50-51 ringtypspåtryck 10 av var ** 200
8765
tj 39 5kr små tj vm krona 10st ** 1x4 bl , F 2100 200
8766
tj 33 15ö små tj vm krona 120st ** mest i 4 bl , F 3040 200
8767
tj 75 3ö stora tj 100st ** flera 4-bl , F 1500 200
8768
tj 32 10ö små tj vm krona 10st ** , F 2500 200
8769
nr 61-64 siffertyp ** 10 kpl serier delvis i 4-block F minst 2.000 200
8770
nr 61 1ö siffertyp 100 st ** i nyanser delvis i 4-block F minst 2.000 200
8771
Sjökartan 1944 nr351-52 20 kpl serier ** F 2100 200
8772
tj 30 5ö små tj vm krona 150st ** delvis i 4 bl , F 1800 180
8773
tj 28 2ö små tj vm krona 100st ** i 4 bl , F 2200 175
8774
nr 269C 54 st *'* 10Ö , F ca 1800 175


ÅRSATSER

8775
ÅRSBÖCKER serie 1987-2001 Nominal ca 3700 inkl svåra 1987 2400
8776
ÅRSATSER HÄFTEN 1991-97, Nominal ca 3100 1900
8777
Årsatser, häften. lösa märken nominal ca 3700 1800
8778
POSTENS förseglade årsats 1967 1000
8779
Årsatser frimärken 37 st 1974-80 4x1974, 4x75, 8x76, 6x77, 5x78 10x 1979 och 5x 1980. Bra presenter och bra nominal.. 1000
8780
Årsatser 1972-1987 15 (34 rabatt märken + 2 företagspost ingår) 900
8781
ÅRSATSER 25ST förseglade 1975-1984 , samt 1974 öppnad. Nominal ca 1700 800
8782
Årsatser 1989-1994 6 olika nominal ca 1250 + 20 rabattmärken 800
8783
Årsatser frimärkshäften1991-1994 4 olika nominal ca 1320 800
8784
ÅRSBOK 1987/88 i absolut nyskick Oöppnad ? i postens orginalutskicks kartong. 750
8785
Årsats1968 oöppnad toppskick 700
8786
ÅRSBOK 87/88 helt kpl , fint skick. 600
8787
ÅRSBÖCKER FRIMÄRKEN 1988/89- 91/92 4 OLIKA. 575
8788
POSTENS förseglade årsats 1969 550
8789
POSTENS förseglade årsats 1968 500
8790
ÅRSBOK 1987/88 MED SVARTAVDRAG 500
8791
ÅRSBOK 1987-88 450
8792
ÅRSBOK 1987-88, F 2000 400
8793
ÅRSBOK 87/88 , nyskick. 400
8794
Årsatser 1971-80, fina oöppnade F 2018 ca 6500 400
8795
Årsats frimärken 2002 , nominal ca 441 320
8796
Årsbok 2005 Nominal 436 300
8797
Små tjänste vm linjer Ark parti fina helark 2ö, tj 41, 20 st helark F 8000 300
8798
Årsats Häften 1993 nominal ca 352:- 250
8799
6 ST ÅRSATSER MELLAN 1980 OCH 2004 MED NOMINAL CA 1200 250
8800
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
8801
Årsats HÄFTEN 1992 , nom 342 240
8802
Årsats Häften 1992 nominal ca 342:- 240
8803
Årsats Häften 1994 nominal ca 326:- 230
8804
ÅRSATS 1972, 200
8805
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1990 200
8806
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1992 200
8807
Årsats frimärken 1994 , nominal ca 278 185
8808
ÅRSATS FRIMÄRKEN 1991 180
8809
ÅRSBOK 1991/92 175
8810
ÅRSBOK 1989-90 170
8811
ÅRSBOK 1989/90 170
8812
Årsats frimärken 1992 , nominal ca 256 170
8813
ÅRSBOK 1988-89 165
8814
Årsats 1972, fint skick 160
8815
ÅRSATS 1973 150
8816
ÅRSATS 1973 150
8817
POSTENS förseglade årsats 1973 150
8818
Årsbok 1991/92 , nominal ca 220 150
8819
Årsats frimärken 1991 , nominal ca 230 150
8820
Årsats 1973, fint skick 150
8821
ÅRSATS 1974 100
8822
7 OLIKA ÅRSBÖCKER 1990-99 ej frim 100
8823
Årsbok 2006, inga frimärken 95
8824
Fåglar på frimärken, specialpresent med folder ex 50kr Falk ** 75


KILOVAROR


8825
KILOVARA 1973, förseglad 350
8826
Kilovara 1967 plomberad 350
8827
Postförseglat Kilovara 1kg 1974 325
8828
Postförseglat Kilovara 1973 325


TILLBEHÖR

8829
Nordisk Filatelis färglikare kpl i fin special pärm . 750
8830
Nordisk Filatelis färglikare kpl Sverige i fin special pärm . 700
8831
Leveranslikaren med omfattande vägledning i text på ca 37 sidor. Bilder på 340 skillingar. Allt i finNordisk Filateli pärm. 460 gram 600
8832
Svart Leuchturmalbum Sverige blad med fickor 1908-14 och kassett 31x32cm , Nyskick. Stängs med metallstångsvred. 500
8833
Grönt klämfjäder Leuchturmalbum Sverige 29x31cm blad med fickor 1973-2000 , Nyskick. 500
8834
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 1,35kg 300
8835
2 auktions specialkataloger David Feldman 2008 The Kristall Collection part II-III , klassoskt Sverige med 3 skillinbrev, 4-bl 4sk brev m.m. Påkostade kataloger. 300
8836
Handbok över Svenska Post och Makuleringsstämplar 1685-1951, Inbunden 395 sidor , tryckt 1952. 300
8837
Färg guide Color Guide : Michel "Farbenführer" 47 sidor . 150 gram 300
8838
Yvert & Tellier -Champion catalogue DE Timbres-Poste 1936 Hela världen-all world. Inbunden fin vinröd katalog i bra skick. Raritet. 950 gram. 300
8839
Michel Europa 1960, inbunden katalog i fint skick . Sällsynt i detta skick. 1,45 kg 300
8840
Michel "Farben Führer" färgguide, 300
8841
8st böcker. bl.a. SFF specialböcker Bågstämplar, Fyrkantstämplar, Svensk Lösen, vidare "Vadkostade brevet", Från Fjäderbrev till flygpost,,"Bland kronor ,slingor och fjädrar" 2st förteckningar över Oscarsperiodens ortstämplar, 250
8842
Bok XpoNat VII "Svensk Posthistoria" Kersti & Bertil Larsson, RDP" 250
8843
Sveriges Frankoteckeb 1855-1963 i en inbunden 4,5cm tjock bok . Bra skick , 2kg. 250
8844
ATLAS handbok över Svenska Automathäften 1998 i A¤ pärm HA1-HA 26. 1,5 kg. 250
8845
Stanley Gibbons "Farben Führer" färgguide 250
8846
Röd , Leuchturmalbum Sverige med kassett 25x32cm 8 svartablad och 21 genomskinliga blad 1or-4or, Nyskick. 200
8847
Sveriges Franckotecken 1855 -1905, inbunden . Utgiven av SFF 1905. Utmärkt skick. 1,5 kg 200
8848
Bok: ElizLundin :1998 "Postvägar" postkontor och postgårdar i 1750 talets Sverige. 200
8849
Nytt Sverige förtrycks album Leuchturm lighthouse 1855-1969 utan fickor i orginalkartong. 200
8850
Lindner svart pärm 29,5cmx 31cm i svart kasett ca 33x30,5cm. och ca 20 neutrala plast blad mest 7raders vita mellanblad. Högt nypris 200
8851
VISIRBLAD 80st svarta 3delade för brev, 4 bloc och singel i fin visirpårm. 2,97 kg. 175
8852
Grön 18 ringars Lindnerpärm 30x31cm 150
8853
Michel Deutschland Handbuch-Katalog Markenheftchen Allierte Besatzung ,BUND, BERLIN 2010/11, 0,8KG 150
8854
Mörkgrön SAFE Dual pärm 14 ringar kläm pärm 30cn vågr 31cm lodr. 150
8855
Island: Postal Rates in Iceland 1870-1997 Brian Flack 173 pages Published by :The Scandinavia Philatelic Society 1998. 625 gram 150
8856
Bok :Trelleborg- Sassnitz 1897-1945 Ingemar Wågerman, Sveriges Filatelist Förbund Specialhandbok nr 26 1990. 145 sidor 500 gram. 150
8857
Stanley Gibbons Color Guide 40 grams. 150
8858
Bok "Oskarsperiodens Frimärken 1885-1911" SFF Handbok A3 ,tryckt 1985. 125
8859
6 Gripenpärmar , en med rund rygg 100
8860
Bok: Stig Nilebrant 1974 : "Svenska brev " förfilatelitalet till 1855. 100
8861
Årsböcker 2005-08 4st upplaga ca 6000 inga frimärken, bra att samla i? 100
8862
Esttettalbum pår . Fin. 75
8863
Bok : Ångbåtspost av Donald MacFie :197 ,SFF specialhandbok nr 7. 75


BUNTAR , MASSVAROR, FYNDLÅDOR, BREVPARTIER


8864
Stor låda med 6 tjocka insticksalbum /pärmar med massor av bättre BB par 1939-1990tal , även block med t.ex. många Näringsliv, många tusentals med flera bättre. Mycket högt värde 2200
8865
Bra låda stämplade BB par 1949-65 ex drygt 100 par Polhem nr 438BB, ca 50 par 449BB, ca 44 par 451BB 50 par, 454BB, 50par av : 478-79, 484BB, 488BB, , 100 PAR 495BB, 100PAR 500BB ... TO M 56BB 100 PAR F 2014 CA 28.000 fin kvalitet 2000
8866
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 165 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 6000 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 2000
8867
Stort parti flera 1000 vackra stämplar ringtyp - 1950 tal inkl många oscar i 2 visiralbum, och 2 st 32 sidiga insticksböcker, samt enklare samling på albumblad Ca 5kg. 2000
8868
STÄMPELSAMLING i pergamyntkuvert A-Ö mest 1940-50 tal men även några Oscar, -grovtandat band och 1960-och senare tal. Allt i 1500-2000 pergamyntkuvert med påskriven ort ofta fler i varje kuvert. Allt är på klipp. Många PR-LYX ex och pr-lyx avtryck. 1800
8869
Parti olika häften 1985-2009 LYX stämplade Kiruna eller Stockholm, inköpsvärden ca 2500+ 500 brevmärken 6500 +120 julmärken 1460 = ca 10500 , 370 gram. 1800
8870 Sterbhus fyndlådor mest Sverige, i 6st flyttkartonger, insticksböcker , visirpärmar, FDC, klipp i askar,Exempel , Insticksbok stämplat med många 12ö vapen -ringtyp, Samling Automathäften i pärmar, Insticksalbumtjänste stpl /*, album svenska block inkl 2st 9-blockset Stockholmia 1955 och framåt, Flera album stämplade BB par, Album Svenska ** 1960-90 tal i märken och strip med bra nominalvärde , Några årsatser m.m. Även lite utland ex USA ark från 1970 tal.
Bör hämtas. JAg kan även köra hem det inom ca 20km gräns i Stockholm för ca 500kr. Porto med Postnord och förpackningsavgift blir annars 2000kr.

För den som vill ha mycket att plocka med. Fynd? Lågt utrop!
1500
8871
Dryg kilovarukartong stor ask med stämplade dubbletter nr 333-449,1940-50 tal bl.a. 100tals BB parex:,Flottan,Nationalmuseum, Gjejer, Skyttet, Telegrafverket , STH 700år, Nobel BB m.m. Högt värde 1200
8872
Ringtyp ph oscar- siffertyp och lilla riksvapnet nr 40-74 dubblettlager postfriskt ** i pergamyntkuver med flera bättre 40-42, 44, många nr 50, 4-bl 51, 4st 52c, 4 53vm, 23 st 10ö flera omv vm, 20ö oscar , 4st 20ö utan vm, 56, 5st 66, 30ö par räknat som * då gummi oregelbundheter, 50 ö oscar, 13x 62, 4x 4ö nr 64 , 40serier 68-70... många vm, omv vm.. F 2020 ca 28.000:- 1100
8873
Fyndlåda, med bl.a. 100 tals PR-LYX stämplar i ask, tjänste , Oscar m.m. Diverse märken på visirblad, 50 gamla 1800 tals Kungörelser , även tidigare ? 1000
8874
Banankartong med samling FDC 1938-2009, massor 800
8875
Flottan 1944 nr355-57 , 50-100 BUNTAR 30ö 300st , 40 ö 600st och 90 ö 600st F 2022 22800 kr 800
8876
Dubblettlager postfriskt ** i pergamyntkuver Medaljong nr 75-104 r med flera bättre 10st nr 75 5ö vm krona, nr 76 10st, 19st 5kr, 31st 5ö nr 79, ca 22x10ö, 6x 15ö, 5x20ö, 85bz, 30ö, 30ö bz, 35ö, 50ö, många påtrycksmärke. . många vm, omv vm.. F 2020 ca 15.000:- 750
8877
BUNTAR 1939-46 om 46 st lite bättre högvalörer m.m. F över 20000,och ca 45st M märken , MÅNGA OLIKA VALÖRER.. 750
8878
Låda samling FDC 1970-ca 2010 100 tals olka FDC, desista åren mycket högt inköpsvärde. 600
8879
FDC 1970-2010 i låda kpl? Högt inköpspris. 600
8880
Postemblem 35ö -115 ö, 68 st 100 buntar, många olika valörer. 600
8881
Postemblem 35ö 14st, 40ö 5st, 45ö 4st, 1x1kr, 1st 1,45krtotalt 25 st 100 buntar i lite roligare valörer valörer. Högt katalogvärde. 600
8882
19 olika HÖGVALÖRER på singelfrankerade brev 1930-40 tal. Fint parti 600
8883
16 sid insticksbok med ca 150 olika LYX märken/par ca 17 olika häften och ca 20 block eller miniark, allt LYXs 1985-2009 LYX mest Kiruna . 600
8884
BUNTAR om 100, ca 171 st G.V. PROFIL HÖGER , MÅNGA OLIKA VALÖRER.. 600
8885
FDC 1967-2011, CA 173 ST EFTER 2000 , högt inköpsvärde, ca 2,3kg. 500
8886
Tändsticksaskar 2x48= 96 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars rariteter. 500
8887
HÄFTEN PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1986- ca 2002, Nomiinal betalt ca 2700 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häften. 500
8888
Flyttlåda FDC 1940 tal - ca 1983, bla en del bättre 1940 -60 tal, ec Bildsten, Ales Stenar , Kunga FDC G-VI .A., ibland 2 av var. Billigt 500
8889
BUNTAR TRE KRONOR 50ST EN DEL lite bättre 70Ö, 85Ö, 1,50 rödviolett, m.m. F över 10000 för ej M märken 500
8890
Serie Årsböcker 1987/88 kpl( Svår första F 2000 för denna) och 14 st årsböcker till 188/89- 2002 utan frimärken . 450
8891
BB par 100st Hazelius nr 333BB i fin kvalitet vackra stämplar finns F 7000 450
8892
olika FDC 1910-1913 alla oadresserade och illustrerade "Nominal" ca 2300 kr 400
8893
Parti över 350gram lösa stämplade BBpar (många tusen par ), flera bättre ca 1940-2000, mycket högt katalogvärde. 400
8894
FDC Ca 61 olika 26/1 2006- 14-11 2013, (Nominal) 2700kr 400
8895
BREVPARTI 18 st EX 20 Ö RINGTYP T 13 TILL ENGLAND 1882, 4Ö NR 29 PÅ 6Ö BREVKORT TILL TYSKLAND 1882, 2X6Ö NR 31 LYXS STH 29-1-84, 8 ringtypsbrev till och 2st 12ö vapen, 7 försändelser till ex 5x tj11 slarvigt öppnat. 400
8896
NR 193-94 2 100 buntar av varje 400 märke F8000 400
8897
Nr 378 60ö G.V. 40års juileum som regent ca 575 st i 50-100 buntar. F 2022 över 8000 kr 400
8898
BB par 100st SERGEL nr 326BB i fin kvalitet med flera vackra stämplar F 5500 400
8899
BB par 100st Slottet nr 332BB i fin kvalitet F 5000 400
8900
Tre Kronor 50ö -3kr ö, flera 188 st 100 buntar, många olika valörer.Fynd? 400
8901
Profil hö nr 269-283 5ö-50ö ö, flera ca 200 st 100 buntar, många olika valörer. Fynd? 400
8902
FDC 19 olika 1935-49, ett med Bellman 324A,BC,325, ett med 324A,CB ,325, vidare Riksdagen 1935, Bibeln Birgitta ... . även Bra kvalitet Även 4 st senare ingår PetriSjöräddningen och illustrerat FDC med nr 471-75 3-24sk. 400
8903
Postens Årsböcker första 1987/88 kpl med märken F 2000 för denna. Vidare 20st årsböcker till utan frimärken1988/99- 2003 , 2005, 2007, 2010-2012. 400
8904
FDC kpl 1986-91 kpl, Postpris ca 1200. 390
8905
BB par 100st Schele 5ö nr 343 BB i fin kvalitet vackra stämplar finns 2022 F 5000 375
8906
30st paket med 300 olika Sverige stämplat 350
8907
BB par 100st av var 20kr Svanar, 337BB, nr347 BB 10ö, 351BB 5ö i god kvalitet F 2022 5700 350
8908
BB par 100st Nationalmuseum 20ö nr 338BB i fin kvalitet vackra stämplar finns 2022 F 4500 350
8909
1750 olika Sverige stpl och 150 till i extra par ca 1891-1993. Totalt 1900st märken 300
8910
32 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 300
8911
Litet gammalt dubblettparti mest nr 344-46 och 353-56 i ett par 100 stpl ex bl.a. stpl 4 block 344BB Malmbäck 14-9- 1943, 6 354BB par, ca 100 nr357, F 2018 ca 6000kr 300
8912
FDC ca 170st olika 1984-1995 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 1,65 kg 300
8913
Parti stämplade Block häftesblock - 4 block, flera bättre 1966-2000, ca 120gram , över 1000 märken ? 300
8914
Parti över 500gram i pergamyntkuvert stämplade BBpar (många tusen par ), flera bäetr ca 1940-2000, högt katalogvärde. 300
8915
Tändsticksaskar 48 st i ask med gamla etiketter alla helt oanvända. Nytryck ? annars raritet. 300
8916
HÄFTEN/ häftesblock eller block PR-LYX stämplade ca 55 st ( mest Kiruna och Göteborg) stort parti /samling troligen alla olika häften 1990- 2000tal, Nomiinal betalt ca 1400 (brevmärken räknade 9kr) . Hög kvalitet för den som söker vackert stämplade häfteesblock o block. 300
8917
BB par 100st Nobel 20ö nr 372 BB i fin kvalitet vackra stämplar ? 2022 F 4000 300
8918
Postens Årsböcker första 1987/88 kpl med märken F 2000 för denna. Vidare 5st årsböcker till utan frimärken1988/99- 93/94. 300
8919
FDC 164 -68 kpl (en saknas 1966 2x10bl), F ca 1800 275
8920
27 FDC 15 med vinjetter, 6-6-51 till 8-5-59, ex 1/7 55, 16-6-55, vackra 250
8921
100 buntar av varje nr 93 och 101 , 65ö och 12/65ö medaljong F 3100 250
8922
Parti ca 17 olika häften 1997-2002 LYX stämplade Kiruna ,4 st block, , inköpsvärden över 1000kr (brevmärken 13), och ca 20 LYXs märken. 250
8923
BUNTAR TRE KRONOR 16ST olika valörer EN DEL lite bättre 70Ö, 55Ö, 1,50 rödviolett, 215ö m.m. F över 5000 för ej M märken 250
8924
FDC 31/1 2001 -29/8 2002 kpl "Nominal" 550 225
8925
Portfölj full med FDC, mest Sverige 1970 tal totalvikt 5.4 kg 225
8926
FDC 11st 1945-58 alla illustrerade , 200
8927
BB par 100st Rydberg 20ö nr 361BB i fin kvalitet vackra stämplar ? 2022 F 2800 200
8928
Tre Kronor 50ö -3kr ö, 19 olika valörer st 100 buntar, många olika valörer. 200
8929
BUNTAR 1939-46 om 9 st lite bättre högvalörer m.m. F över 4600, 200
8930
FDC 30 st 1945-58 ett par illustrerade , ingår 16/6 1855 1/7 55..., 35st FDC 1968-71 . 150
8931
FDC ca 76st olika 1984-1989 alla illustrerade och oadresserade. Kan vara kpl dessa år? Högt inköpspris . 0,8kg 150
8932
8st buntar för variantletaren, nr 246, 240A 2st, 358 3st, 359BB, 513BB . F ca 2400 + M 125
8933
19 olika FDC alla illustrerade 1966-68, bl.a Ales stenar 18-4-66, + 2olika bruksmärken samma datum 125
8934
100 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 30.000:- 1300
8935
1000 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 35.000:- 1100
8936
nr 66 2st 100 BUNT AR F 26.000 1100
8937
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 1000
8938
16 BREV MED DUPPELPRÄGLINGAR OCH PLÅTSÅR på försändelser , 6st nr 139, 3st nr 140, nr 145, 153, 179, och 4st postverket. ex Roland Frahm. Ovanligt parti 1000
8939
PILO 522BB 300 PAR i block bra kvalitet stpl , F 10500 750
8940
337 BB 20 kr svanar , ca 1000 stämplade par från gammalt lager . F ca 17000, god kvalitet 750
8941
50 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 15.000:- 700
8942
156-174b, 21 olika buntar Postemblem, inkl 159b, 172a+b, 174b F2004 17000 650
8943
nr 66 100 BUNT F 13.000 650
8944
POSTEMBLEM på vitt ppr 700 st 100 av var 163b,166b, 167b-c, 168c-d, 171, 172b, 174c. F ca 14.500:- 600
8945
Ca 1000st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 12.000:- 600
8946
NR 40 RINGTYP PH 2Ö 100 BUNT, F 2020 7000 600
8947
RINGTYBSBUNT 50ö t 13 nr 36, F 7000 550
8948
tj 52, 1st 100 bunt 30 öre små tjänste 100 bunt med omv vm . Vm kpv ?? från stort gammalt lager. F minst 6000:- 500
8949
6 ST 100 BUNTAR NR nr 172 ,183b, 186c 30ö vitt ppr, 190a,b F 17000 500
8950
ca 1750 olika Sverige + extra par totalt ca 1900 märken 500
8951
CA 500 st 159b 40ö Postemblem mörka, från gammalt lager. F 17.500:- 500
8952
VATTENFALL 50 år nr 500 BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 7200 500
8953
100st nr 66 i kuvert och 100bunt nr 67 Oscar 20+ 25ö utan vm F 2014 16500 kr 500
8954
142Acx 3ST, 143Acx4st, 144Acx 7st, 144A bz Lejon 5ö ,10,ö med vm, 15 st 100 buntar, gammal tråd. F2018 22300 500
8955
143 Ea Lejon 5ö grön T 13 2 sidig , 1 st 100 bunt, gammal tråd. F 2018 9000 500
8956
RINGTYBSBUNTAR 30ö t 13 nr 35, 3st F 5400 475
8957
nr 329 , Bilbeln 90ö 1000 st stpl ex från gammalt lager. F 9000 450
8958
Ca 900st 143Eb stående lejon 5ö grön t 13 utan vm vitt papper från gammalt lager. F 10.800:- 450
8959
nr 350 , 120ö Montelius 350st stpl ex från gammalt lager. F 8400 425
8960
Nr 194 85ö GV ca 350 ex i 4 buntar med ca 50-150 i var.F ca 4500 .Chans till stpl fynd 400
8961
100st 143Ea stående lejon 5ö grön t 13 utan vm från gammalt lager. F 8.500:- 400
8962
ZORN nr 509BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 4500 400
8963
FRÖDING 515BB 400 PAR i block bra kvalitet stpl , F 6400 400
8964
145-146A Lejon 10ö violett 2 sidig , 53 st 100 buntar, gammal tråd. 400
8965
GÖTSTÅLET nr 496BB 200 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3600 350
8966
nr 257 , 1 kr Postverket ca 90st stpl ex från gammalt lager. F 6750 325
8967
1600 st 158-159 40ö Postemblem typ1 2, från gammalt lager. F 10.200 - 22000 300
8968
PILO 522BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 3500 300
8969
Byggnadsminnen 20ö nr 551 BB 100 par i block stpl 1964, 100par Nobel 559BB stpl 1964och 106 par 560BB stpl 1964, fin kval. F 3400 300
8970
ca 4st 100 buntar tre kronor 50ö- 2,80kr ,vikt ca 400 gram 1939- 1960 tal småformatiga, många olika valörer. Stämpel, variant fynd? 300
8971
nr 237 , 90ö Lützen ca 100st stpl ex från gammalt lager. F 1800 250
8972
nr 334 , 1kr Hazelius 100st stpl ex från gammalt lager. F 4000 250
8973
20 st 159bz 40ö Postemblem mörka med vm KPV , från gammalt lager. F 6.000:- 250
8974
100buntar 340A2,A4, och Folkskolan 10ö+10ö+40ö F2014 6800 250
8975
2st buntar 115 ö nr 193 115ö G V profil vä. troligen gamla. 250
8976
nr 172b 120ö rosalila på vitt ppr. F 3500 225
8977
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2500 225
8978
Stockholm 700 år 1953 10st 100 buntar 1,70kr nr 450, från gammalt lager F 8000 225
8979
12ö ringtyp t14 nr 21e,g,o .3 AB-PR brev 200
8980
nr 331 , 60 ö Skansen 400st stpl ex från gammalt lager. F 2000 200
8981
nr 325 , 35ö Bellman 400st stpl ex från gammalt lager. F 1600 200
8982
GÖTSTÅLET nr 496BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1800 200
8983
VATTENFALL nr 500 BB 50 år 123 PAR i block bra kvalitet stpl , F 2200 200
8984
100 bunt nr 182 25 ö Profil Vä. Svårt märke. 200
8985
8st BB par 100buntar ex nr 370BB, 377BB,385BB F2014 4200 200
8986
Petri 1952 8st 100 buntar 1,40kr nr 441, frångammalt lager F 5600 200
8987
Götstålet 1958 8st 100 buntar 1,40kr nr 496, frångammalt lager F 6400 200
8988
Atterbom 1955 10st 100 buntar 1,40kr nr 476, frångammalt lager F 6000 200
8989
5st 100 Buntar,1932-35, nr 236-37, 242-43, 245 F 5500 kan vara gamla , stämpelfynd? 200
8990
NOBEL märken BB PAR 1960 - ca1990 stpl ca 200 gram lösa säkert 1000st , en del i pergamyntkuvert, vackra stpl ? 200
8991
100buntar 344B och 345 G.V 85 år 20ö 3-sidig och 25ö F 3400 175
8992
FRÖDING 515BB 100 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1600 160
8993
nr 350 , 120ö Montelius 100 st stpl ex från gammalt lager F ca 2400 150
8994
GÖTSTÅLET nr 496BB 70 PAR VARAV 2 i hela häften bra kvalitet stpl 1964, F 1260 150
8995
ZORN nr 509BB 30 PAR i 3 häften bra kvalitet stpl 1963, F 1335 150
8996
ALSTRÖMER 524BB 150 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1500 150
8997
DOMÄNVERKET 100 år nr 506 BB 50 PAR i block bra kvalitet stpl , F 1250 125
8998
VYKORT, samling Oskarsfrankerade färgkort från ca 1893-1903 varav 38 st med hälsning från och 26st med ortsnamn på framsidan adresserade på baksidan och meddelande text på framsidan, Mycket fint skick. Några skickade utomlands. 6500
8999
VYKORT, samling ca 100 Oskarsfrankerade mest färgkort i gammalt brefkorts i mycket fint skick. Några skickade utomlands. Många intressanta motiv, spårvagnar, ångbåtar m.m. 4500
9000
CA 97 FÖRSÄNDELSER OSCAR - 1930 tal , bl.a. många vykort från Utställningar, i början av 1900. Intressant , Ett par gamla Engelska brev till sverige, små tjänste dubbelanvända m.m. Sterbhuspost. 2400
9001
KUNGÖRELSER , post med ca 41st 1700 -1800-tal, alla med Kronslingor. Några med anteckning Kyrkopost. Ovanligt 2000
9002
Ask försändelser, brev , vykort helsaker, ca 75st med utländska stämplar på svenska märken mest 1880-1910 tal. Ett ringtyp 20ö med finsk ANK stpl på märket och från utlandet, ank stplÅbo4-7-1880? något slarvikt öppnat. Många oscar . Intressant post med många fina försändelser. 2000
9003
Helsaker , samling i 10 pärmar med bl.a. några FK 1, begagnade delade svarskort och kortbrev med kvarsittande rivningskant. Flera intressanta och vackra ingår. Genuin post. 1200
9004
16st försändelser med siffertyp nr 61-64, bl.a. 2st satsbrev, 3 pfsk, en tidning med 4ö, lokal trycksak, flera till utland ex USA Schweiz, 800
9005
BREVparti några är framsidor med vackra och lite bättre mest Oscarsstämplar 700
9006
25 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 700
9007
80-100 brev 1977-1999 varav ca 80 LYX-nära LYXs märken . Bra märke troligen olika. 600
9008
Brev, ca 55st med PR-LYX stämplar. ca 1930-50 tal. Vackert parti. 600
9009
KUNGÖRELSER , post med 10st 1781 -1822, alla med Kron slingor. Ovanligt 550
9010
KUNGÖRELSER , post med 10st 1798 -1827, alla med Kron slingor. Ovanligt 500
9011
Parti brev 2 olika nyanser 6ö t14 och 10 intressanta brev 12ö ringtyp t 14 mest stpl 1872-73 i nyanser. 500
9012
10ST adrk. t. paketpostförsändelse bl. 239 MED RINGTYP ex. en med 48a,43 50ö, 5ö på .MALMÖ pak 3-5-87 vacker , 20+30+5Ö -86, 3ST MED 30ösingel, samt 5 st ofrankerade då frakten betalts av mottagaren. 500
9013
BREV, parti 24 st bl.a. 5st Oscarsbrev till Belgien och några Belgien till Sverige, 1:98 nr 97 singel på Första flyg till Urugay 1946, Persien till Sverige 1936 m.m. 500
9014
19 försändelser flera 12ö frankokuvert, 12ö vapen framsidatill Norge, förfil kron slinga, 3 st prs 12ö stora rjänste, nr 31 m.m. Fin kvalitet 500
9015
Drygt 80 st Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH , bla 3 st med vackra BLÅ GNESTA STÄMPLAR 500
9016
Parti brev ca 44 st 1882-ca 1950 , 6st flygbrev 1940 tal delvis med högvalörer till USA, a 15 st Sverige ex 5 st nr 61-64 satsbrev , vidare tyska, Usa och olika länder till Europa och Sverige 1906-40 tal. Intressant 500
9017
Brev USA till Sverige 1891-1908 9st, och ett till Danmark 2chelsak med tillägsfrankering par 2c 1889. 500
9018
16 BREV 1940 tal till USA, flygbrev , en del intressanta frankeringar 2st Nobel BB par, högvalörer m.m. 500
9019
15 st postanvisnings avier med 5ö ringtyp och 2st 10ö Oscar Boktryck. Flera olika orter, vackra stämplarm.m. 450
9020
REK+ ASS 5st + 2 framsidor 1879-90 400
9021
KUNGÖRELSER , post med 20st 1700 talet, varav 1st med Kron slinga. 400
9022
KUNGÖRELSER , post med 5st 1700 talet, alla med Kron slinga. 400
9023
10 försändelser 1990 tal, bla 5 öringtyp på 5ö brevkort till Belgien 1990, dito med 5ö oscar, 10öbrevk till Belgien m.m. 400
9024
ca 21 försändelser , 9st ringtyp ett med 3x4ö ringtyp t13 Alfta-82 lätt beskuret upptill, 5 adresskort med 30ö nr 35, 6 fribrev 1850-60 tal, 4st 1930-35 .något bl.kval men även praktförs. 400
9025
PAQUEBOT STÄMPLAR PÅ 8 (7 OLIKA, FÖRSÄNDELSER 1910-80. 400
9026
10 brev till NORGE, 12ö Ringtyp t14, 8st Oscar med jvg stämplar och 35ö Medaljong Rek. 300
9027
8st ringtypsförsändelser nr 17, 25-49. Några är framsidor. Rek, Pfsk avi med nr 49 ,52,2x58. 300
9028
5 VYKORT till Italien, 3 är Oscar ett till Sicilien 1902. 300
9029
12ö vapen 10st 1860-65 i nyanser inkl bättre g,i,l m.fl God kval. 300
9030
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 300
9031
83,82(2), ,79 , 148, 162, 179 PÅ 7 st Reklamationer av paket.1914-23. Intressant. 300
9032
Parti 7 postanvisningar5+20ö ringtyp 1988-90 med vackra (prakt) olika stämplar, bl.a BLÅ GNESTA 15-11-88. 300
9033
13 st vackra Postanvisningar 5+20ö Ringtyp PH med olika ortstämplar , bla PR LYXS BLÅ GNESTA STÄMPEL 300
9034
ca 50 helsaker delvis tilläggs frankerade med ringtyp och oskar, samt ett 12övapenbrev., ett par till utlandet. 300
9035
HÖGERTRAFIKEN 2-9-1967, 10 BREV 45Ö 4st äktgångna Första Dagen 2/91967 , 3/9 2 :a dagen , 3st 4/9 , 5/9 2st och 2 tidiga 35ö brev. Intressant tidig dokumentation av denna viktiga händelse i Sverige. 300
9036
Ca 56 försändelser till utlandet 1921-37 . Bl.a till Belgien (många) , USA , Schweiz, Tjeckoslowakien, ... 275
9037
11fina brev med div frankeringar med 1416-19 Sthlmia -86 ,stpl sept 1986. 250
9038
10 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5x5ö nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 250
9039
20 st brev med PR-LYX STÄMPLAR, mest 1940 tal 250
9040
8 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 220
9041
6 bandmärkesbrev med olika frankeringar bl.a 5strip nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 200
9042
8 bandmärkesbrev mest olika frankeringar bl.a 5x nr 143A till RIGA 1931-35, ovanligt adr land 175
9043
4st brev och 2 vyk med Lejon t13 i olika kombinationer inkl 3 st med 145E. 150
9044
10 st vackra 50 kr Falkavier stpl 1984 150
9045
FDC BRUKSMÄRKEN 1939-02-10 - -660418 , 16 olika FDC med mest G.VI. A flera bättre HA block 3-9-62 2 olika . F ca 2000 fin kvalitet 350
9046
ILLUSTRERADE FDC ca 23 olika 1941-1955 och 7st 1960-68. Många vackra och bättre. 300
9047
Parti ** 1935-1960-tal strips och BB par och ca 80 automathäften bl.a. 5,10,15 ö Riksdagen häften med 12,15och 13 märken kvar, många strip 1940 tal ex 260 i 8-strip, många BB par ofta 9 st sammanhängande ur häften ex Sergel 10 par, Skansen 9, 20ö Flottan 9, Röda kors, Scheele, ... F 2007 ca 24.000 1500
9048
SVE. 6 ö ringtyp- 1970tal + ngt senare. Pressen,skyttet sjökartan, mycket kpl serier 1950-60 tal. Högt värde, även hög nominal ca 1700 1300
9049
Samling (lösa märken) ** i kuvert och häften 1969-ca 1980. Nominal ca 1200. Alla bättre häften ingår. Lågt utrop. 750
SAMLINGAR OCH PARTIER SVERIGE

9050
Fantastisk nyanssamling stora tjänste t 14 ca 105 ex och t 13 ca 245 exmed massor PRAKT-LYX stämplar, en del enheter som Tj 22A 4 -bl med Oinlöst stpl, flera varianter. En samling i mycket fin kvalitet med många svåra PR-LYX ex. 30000
9051
RINGTYP MED PH NR 40-51 FANTASTISK SAMLING MED CA 2500 MÄRKEN, NÄSTAN ALLA UTVALDA STÄMPLAR INKLUSIVE LYX, PR-LYX , PRAKT I MÄNGDER. ETT LIVSVERK. Ex 2Ö ca 68st 3ö ca 58 st, 6ö ca 63 st, 50ö ca 196st, 1 kr ca 106 st. NYANSER , LITE VARIANTER M.M. EN FANTASTISK MÖJLIGHET ATT FÅ EN START TIILL STORSAMLING. Svårt att få tag i där de finaste finns kvar. 26000
9052
Samling stämplat 1855 -1983 i 2 Facit Lyx album, skilling Banco kpl, nr 6-51 kpl med många nyanser på vapen-ringtyp, Landstorm I,II,III fina stämplade serier, bättre bandmärken 142Ea, 144Ccx, Kongress och Föreningen kpl och alla BC-CB paren senare nära kpl. Tjänste och lösen kopletta med ex. fin tj22B. Högt värde. Skillingarna i något blandad kvalitet sen mest fin -myckt fin kvalitet. 22000
9053
Samling stämplat 1855 - 1989 i 2 Safe album , välfylld med de flesta märken (ej 55o80ö). skillingarna kpl men i blandad kvalitet, vapen - 1924 i princip kpl., flera BC-CBm.m. 20000
9054
Samling i visiralbum Ringtyp t 13 och ph i nyanser med massor av PRAKT-LYXex. En del enheter ingår. Fin kvalitet, ca 330 märken. 16000
9055
STORA TJÄNSTE T 13 samling PRAKT-LYX stämplade ex ca 390 st alla valörer ingåroch många nyanser. Men framför allt mycket hög stämpelkvalitet. Underbart vackert parti. 10000
9056
Samling 5-strip och 4-block 1938-69 i 2 album . BC-CB ingår som par (ej 4-block) även några stpl varianter. Oftast utvald välcentrerad kvalitet. Facit 1989 räknat av samlaren till 87600 kr. 9000
9057
OSCARSSTÄMPLAR något vapen ringtyp o medaljong,band, , samling järnväg PKXP nr 1-113 med dubbletter (bra spridning) på ca 27 visirblad ca 1675 ST mest PRAKT stpl, en del LYXs och en del AB med bra tydliga nummer.Flera lite bättre. BRA KVALITET. 9000
9058
LOT ca 256 st ringtyp med AB-PR-LYX stämplar varav 58 st t14 inkl 6x6ö 3 grå, 2x 22f, 6x24ö, 4x 50ö, t 13 ca 120 st, + 4-bl 12ö, 14x 24ö, ph ca 72 st. Nästan alla t 13 och ph är PRAKT stpl. Bättre nyanser ingår 26a prs, 21a prs, . VACKER LOT. 8000
9059
50 st helark NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i 10st stämplatde100 ark. av var valör lätt sprucket i tandn F 330.000 Billigt 8000
9060
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 5 visirblad , ca 185 st och ca 16 försändelser och några klipp, mycket fin samling i lite blandad kvalitet, med många bättre märken som 3st 17 ö grå, 9ö vapen 17ö lila, Många fina stämpelavtryck . Populärt samlarobjekt. 8000
9061
RINGTYP T 14, stort dubblettpartipå visirblad, 176st 3ö , 3st 4ö, ca 340 5ö, 38x 6ö, ca 240 12ö, ca 170 20ö inkl blekoranga, 10x 20/20, 41x 24ö, 220x 30ö, 21x 50ö. 14 x 1 riksdaler. F 2020 ca efter blligaste nyans 121000 kr 8000
9062
Samling stämplat i Facit album 1855-1961, 2x 4sk, vapen lejon o ringtyp t14 överkompletta, nr 28-36, 39-51, Landstorm I-II-III fina kpl stpl serier, en del bättre band 144Ccx, 144-146E, 162cxKongress och förening 1924 kompletta, några BC-CB par, tänste och lösen kpl. Högt värde god kvalitet. 7000
9063
Mycket fin nyanssamling ringtypt 14 med 20x 3ö, 2x 4ö, 26x 5ö många 19c, 1x 19e, 17x 6ö inkl 20a,e,-k ,34 x 12ö , 17 x 20ö inkl 22a, 22f 2, 7x 20/20, 11x 24ö, 16x 30ö, 9x 50ö, 7x 1 riksdaler. Bara fina exempla massor AB och flera PRAKT stämplar och praktex. 5000
9064
Stora Tjänste t 14-13 och små samt lösen samling stämplat i nyanser, ex 4x tj1, 4x 4ö tj 2, flera 6ö inkl grå, 8x12ö, 5x20ö, 7x24ö, 6x 30ö, 5x 50ö, 2x 1kr, t 13 4-12 st av varje valör, tj 22B 2st, små tj kpl några cx ex 51-52cx, Lösen t 14 2-4 av varje ex 3st 6ö, 4x 24ö inkl L 7a, och t 13 4-7 av var ex 5 24ö inkl L17a praktstpl HOSSMO 5-11-84, 5x 1kr. En del varianter ingår. Högt värde och mest god-mycket god kvalitet. 5000
9065
Stora Tjänste, nyanssamling på 4 visirblad 6x3ö, 4ö 6x5ö 6x 6ö, 24x12ö +par, 2st av var nyans av 20ö, 30ö, 50ö, 1kr, 24ö 24st, samt ett 4-block av 1 kr. Många fina stämplar, lite blandad kvalitet. F 2020 41200kr 5000
9066
RINGTYP T 13,stort dubblettparti på visirblad, 240st 3ö , 310st 4ö, ca 260 5ö, 210x 6ö, ca 470 12ö, ca 350 20ö inkl, , 65x 24ö, 130x 30ö, 190x 50ö. 1 x 1 riksdaler.47 x 1kr. F 2020 ca efter blligaste nyans 78000 kr 5000
9067
Parti vapen 31 x 5ö en ostpl, 10st 9ö, ca 50 34ö, 26x 30ö, 17st 50ö , Intressant parti i blandad kval, högt värde. Många nyanser 5000
9068
Bra samling 1855-1979 i 2 album, stämplat till 1964 , 2 album Leuchturm med fickor 1965-79 ** nära kpl,
I början 4sk vapen kpl, lejon med 17 ö grå, bra ringtyp-band, kongress kpl , förening till 1kr, sen välfylld, div tjänste lösen . God kvalitet
4500
9069
Bra Samling 1978 - 1941 på rutade albumblad många fina ringtyp t13 med flera praktex i nyanser, vidare så oscar, medaljong , bandmärken, och senar i fin kvalitet och en del PR-LYX, Ex 142Ea, 144A par på AV ppr 144 AC en är (*) , 144Cbz,cx, 162cx, Kongress och förening med valörer till 1kr, 10 tal BC-CB m.m. Många verkligt vackra märken 4500
9070
SAMLING i fin kvalitet på visirblad ** /* 1903-1952, bl.a. ** av nr 65, 88-89, 96, 140Acx (kt), 144Ccx, 171 (ngt kt) , 190, 204-07, 221-222, och 233b. Ostpl bl.a. nr 91bz, och 225. Från 1934 ganska kpl inkl 7 BC-CB. 4000
9071
Samling **/* nr 1864- 1967, flera bätre 14B prc, 17ö Lejon enormt färgfrisk men påbätrad tandning, nr 17, 32, 34, 41** 43 **, 49**, 6 stvarianter nr 40, 50v2, diverse tjänste och lösen, L17a ** kt, div landstorm ex nr 123**, bättre band nr 171**, 186c *(*),196-208, 223, en del bc.cb, 332C **, 337C *(*). 1800 tals märken i lite bl kval, sen god kval. F ca 52.000:- 4000
9072
Dubblettparti Kongress och Förening 5ö-5kr i antal på 2 visirblad alla valörer utum nr 210 , bl.a. 21st 1kr UPU, F ca 55.000 som alltid lite blandad kval. Många fina kronvalörer 4000
9073
Samling 1855- 1970 i tre Estettalbum, 4sk , vapen kpl, lejon kpl ringtyp t 14 kpl, t13, ph, en del bättre band som 142Ea, Kongress till 2kr Föreningn till 2 r, många BC cB som bra 320BC-CB, tjänste t 14 kpl, lösren kpl m.m. Högta värde. En del Praktstpl 4000
9074
PRAKT-LYX stämplar ca 1330 massor olika märken eller parkombinationer ca 1970tal-2010 på 43 visirblad.. Ett tio tal 4-block tillkommer. 4000
9075
LYX(-Prakt) stämplar ca 875 massor olika märken eller parkombinationer ca 1970tal-2008 på 33 visirblad.. Ett 40 tal 4-block tillkommer. 3800
9076
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 146E 100ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE F MINST 35000:- 3500
9077
Stora och små tjänste ,nyansamling stämplat t 14 och t 13. T 14 med 3-6 av var valör, ex 6x6ö, 5x 20ö , 4 x50ö, 6x 1kr, t13 ex 4 x6 ö, 5x12ö, 4x 24ö, 6 x50ö, och 1 st typ 2. , nr 26 6st. Högt värde och oftast vackra stämplar . Ser bra ut men ngt bl kvalitet. 3500
9078
Ringtyp t 13 samling 16x 3ö, 18x4ö+ 3 par, ca 70st PRAKTs 5ö+ div klip, 29x 6ö +3-strip + 1 brev, ca 45 praktstpl 12ö +div, 90st praktstpl 20ö +många klipp 5+20ö ,8x 24ö, ca 20 prs 30ö, div 50ö bl.a. 5-strip och några 1 kr. Flera nyanser , varianter , praktstämplar m.m. 3500
9079
Insticksbok 1920-55 med ** ex 149C i 5-strip, 10 olika kongress inkl 60o 80ö, Bra serie nr 211-25 Föreningen, (60ö*) prakt centr kron valörer, 2 serier 234-37, och 2 serier postverket , tre kr kpl, 471-75 i 9-blockserie m.m. Fin kvalitet . Högt värde 3500
9080
BRA GENUIN samling stämplat i gammalt Ljungkrantz album (pärm saknas) 1858-1952, med vapen, Lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, Landstorm I o II kpl II med bra 10/24ö, Kongress 5ö-1kr, för 5ö-1kr (ej60ö), 12 BC-CB par inkl 320 BC, bra tjänste med t 14 kpl, bra lösen med flera t 14. God kvalitet. Några Prakt s. 3500
9081
Samling stämplat /*/**1855-1971 i fin 64 sid insticksbok helfylld med märken: 4sk, fin brun lokal men vht, div vapen ex 2x 50ö, 14-16, många ringtyp ex 3 nyanser nr 20, 2x nr 23, 2st riksdalrar, div tjänste bl.a. ostpl nr 24A men fastnat på bladet ( måste fuktas bort) Landstorm bra med ex 105-23 stpl, 18 kongress 5-80ö, div föreningen sen massor av märken. Högt värde något blandad kvalitet. 3500
9082
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 I facit album eftter ca 1930 delvis ostpl , 4sk, vapen överkpl lejon överkpl, Ringtyp kpl (ej nr 37 )med många extra nyanser oscar-medaljong -band , landstorm I-II-III i fina stpl sserier i nyanser o , flera bra 1924 års 196-208 , , dyrare ex 233 *, 238, 269B1,B2, bättre tjänste och lösen. Högt värde och flera PRAKT STÄMPLAR 3500
9083
RINGTYP med ph nr 40-51,stort dubblettparti på visirblad, 113x2ö, 59st 3ö , 70st 4ö, ca 168 5ö, 33x 6ö, ca 64 20ö 110x 30ö, 116x 50ö. 120 x 1kr, 65x 10/12ö, 4x 10/24ö. F 2020 ca efter blligaste nyans 53000 kr 3500
9084
Smling stämplat i 2 Estett album 1855-1932 och **/* 1935-1969 , 4sk, svart o brun lokal, vapen vapen överkpl 2-3 av var men 9öbra en, Lejon 2 serier, ringtyp t 14 i nyanser ex 5st 6ö, ringtyp t 13( ej nr 37) o ph med nyanser, div Landstorm Io III kpl, bättre bandmärken 14Ea, 62cx, och fler bättre vm., Kongress 11 olika ex 1 kr, Frenigen till 2 kr, från 1936 mest **/* ex riksdagen o postverket kpl ** 3500
9085
Postfrisk samling på PFAs samlarblad i 3 pärmar 1991-2005. Nominal 5800 mervärde för blad och brevmärken. 3300
9086
Samling **/* Oscar till1936 välfylld med många bra bandmärken, Kongress och förening m.m. 3200
9087
Kongress och Föreningen 20ö-1kr + 10ö cx, ca 110 märken med ex 7 st 1 kr, mycket högt katalogvärde, bl.kval. 3200
9088
Samling stämplat 1855-1975 i Stender album, 2x 4sk, vapen överkpl ex 3st 50ö, 14-16, 17-36, 38-51, Landstorm med 1kr nr 124Kongress 5-80ö, Föreningen 5ö-1kr (ej 40ö). dyra tjänste lösen. Något Blandad kvalitet F 2014 över 50.000:- 3200
9089
Samling 5-strip ** några grovtandade band och 1938-1978, verkar helt kpl, no nr 259- 1054 Alla bra högvalörer 1930-40-50 tal finns, även kungamärken . Högt värde mycket hög kvalitet. Ca 2,3 kg. 3200
9090
Trevligt gammalt investeringsparti stämplat från 1976 Köparen betalade ca 11000 för denna del av investering 1976. Innehåller, 6 st 4 skillingar, ca 150 ringtyps klipp med praktstämplar,25 st 3öre ringtyp ph nr 41, 15 st 6öre ringtyp ph nr 44, diverse senare bra märken . Högt katalogvärde. God kvalitet. 3200
9091
BRA PARTI POSTFRISKA (ENSTAKA EX *) MEDALJONG- 1938 BL.A. 5-STRIP AV 151A, 159b( F 15000). 162, 90öre LUTZEN(PRAKT 5-STIRIP ett ex*), DIV BC,CB M.M. F 2018 ca 45000 3000
9092
Samling ostpl * 1886 -1933, bla 43-44, 59c, 60, 91, 96, 151,154,163b, 167, 183-87,190-92, 196-208, 211-225, 233. Högt värde bra kvalitet. 3000
9093
Samling stpl 1986-94 i album, nära kpl och mest med LYX stämplar , mest Sthlm PM, Kista, Kiruna eller specialstämplar. Totalt ca 450 olika LYX stpl märken eler par. 3000
9094
ORTSTÄMPLAR, ca 1100 olika klipp G VI Adolf A-Ö ,i album , nästan enbart 1954 AB-PRAKT- LYX kvalitet. 3000
9095
Samling ** 1928-66 i visiralb. Bra i fin kval, från 1938 nära kpl inkl 12 BC-CB ex 320BC-CB, 324bc-cb, i övrigt fina serier med B par kpl. Högt värde. Enstaka * ingår oräknat. 3000
9096
RINGTYP t13 samling stpl med nyanser , vackra-praktstämplar på Vinjettblad. Ex 12x3ö, 14x 4ö, 16x 5-50ö, 12x 1kr och 1st vacker riksdaler med liten tu fl. Många praktstpl ex ca 9st på 24ö. 3000
9097
Tj 46 tjänste 8ö vm linjer 100 bra stpl ex av svårt märke, vattnmärkesvarianter? F 2009 mins 25.000 3000
9098
Samling stpl Stora tjänste t14 tj 1-10 alla valörer , ex 3ö 17st, 6ö 10st, 20ö 10st, många vackra -praktstpl , MEST FIN KVALITET men som alltid på dessa långa märken nägr a med småfel, VACKER SAMLING 3000
9099
Samling stämplat i E.W. Larsson album 1855-1970 med 4sk, div vapen, ringtyp, bättre bandmärken Kongress kpl med prs 2kr, Föreningen kpl, m.m. 3000
9100
Samling 1924-36 ** postfriskt med Kongress kpl 10ö är cx, även 197cx i 4-block, Föreningen 5-80ö + 2kr , 212 cx, cxz, 226-58 kpl ** inkl 233a* (även 233b men stpl). Fin kvalitet ( ett par örevalörer kongress normaltandning) F 2014 ca 30.700:- 3000
9101
DRYGT 100 SERIER RINGTYP T 13 STÄMPLADE F NR 28-36+ 38 (ej nr 37) en del vackra stäplar, nyanser m.m. F 2014 ca 66.000:- 3000
9102
Samling stämplat 1891 -1966 i 3 Estett album, med ex 61-64vm1, 5kr posthus, 2x nr 75, 76vm1 2st, 71-74 omv vm, Landstorm överkpl serier I-II-III, en del bättre band i vm, ex 144Ccx, 44Ecx, 146E, 156cxz, 162cx, 179Abz, 185b, 189a,b, 4st 153 inkl bz, Kongress 5ö-1kr, UPU kpl 5ö-5kr. 16 olika BC CB par, 269B1,B2344BBstpl 1943, många BB par Sx block m.m. F 2020 ca 50.000 Mest fin kvalitet ocgh en del PR-LYX stämplar 3000
9103
POSTHUS 1903, 100 st stämplade ex i god kvalitet. 3000
9104
Bra stämpelsamling bandmärken 1920-36 bokstäverna T-ö, ca 760 märken (ca 15% på klipp) och ca 34 försändelser, inkl bättre som YTTERRISSJÖN 3-4-31, F 400, bra stämpel kvalitet läsbara - LYX. Lönsam att stycka. 3000
9105
Samling ** i fint Safe Dualalbum 1855-1936 ( några * ingår oräknade)med märken** från 1891 nr 40 , 50-51 oscar5,8.10.25 och 50ö **, nr 61-64, 75-76, medaljong t.ex 30-50ö , div landstorm ex 126-35, 138, band 151C, 163, 168c. 175C, 187a,c, 191a, KONGRESS OCH FÖRENING kpl ** serier , Lüutze, div riksdagen, några postverket. Små tjänste är kpl fina serier. Lågt utrop 3000
9106
Samling 5-strip ** postfriska 1920 -40 tal 142Ecxz, 144Ecx,168d, 169cx,cxz,174, 194, 254, 269B16-strip, 269B2 7 strip, ca 21 olika tre kr, 260, 327 Sergel , 330-331, 348 360 352 m.fl. F 2022 34000 fin kvalitet 3000
9107
Samling postfriskt 1960-98 i 2 dyra Leuchtturm album med fickor 5500 samt ca 66 rabattmärken med frankeringsvärde upp till ca 2376kr, så totalt frankeringsvärde ca 7800 kr samt en del provtryck , specimenhäften m.m. 3000
9108
Omfattande parti i visirpärm och 2 16 sid insticksböcker med stämplat/**/* mängder märken ringtyp - ca 1960, många bättre märken ex 10st nr 44 stpl, många nr 41, flera ringtyp , nr 224-25 * 2-5kr UPU, Kongress 5-80ö *, div stpl föreninen , mycket ** 1940 tal med många bättre, en del bra bandmärken ex 167 b 90ö vitt papper *, Mycket att plocka med och lågt utrop. 3000
9109
Samling stämplat och en del ostämplat , 1855-1924 medd 4sk, vapen kpl, ringtyp t 14 kpl med fin 4ö, tjänste t 14 kpl, 27 olika Landstorm *, bra lösen t 13 *, Kongress 5ö-1kr *, UPU nr 211-225 kpl 5ö-5kr. 3000
9110
30ö GII A typ II nr 416SX1+ 416 SX2 105 st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 31.500:- 2900
9111
Samling stpl /**/* 1855-1960 , med bl.a. bra 4sk, flera vapen-lejon, bra 20g, j,k ende lprs ringtyp., 28olika landstorm, kongress till 1kr 1kr ab-prs, Föreningen fin serie kpl */**, 269 BC ** m.m. 2800
9112
Insticksbok 16 sid med div bättre ** 1891-1940 ** ex nr 44, 66, 5-strip av nr 166b , 170b, 174c,194 div 1924, div BC-CB, 324Bb 4-block bättre band 1920 tal (ca400märken) ,m.m. F ca 31000 (F 2007) 2800
9113
Samling stpl i EWL. album 1858-41bl.a. div vapen (ej 9ö) , nr 14, 16, 17-51 (ejnr 37) inkl 20g, 22f, 52-138 med bra serier stpl Landstorm I-II-III, en del bättre bandmärken och några bättre 1924 års. Prisvärd. 2800
9114
Samling stpl i Facitalbum 1855-1960, 4sk def, div vapen ringtyp, ex nr 23, 26, 2 nyanser nr 44, 38-91, LANDSTORM KPL stpl serier nr 105-138, en del bättre band ex 144Ccx, 153-55, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, sen välfylld och några bättre tjänste och lösen. Bra kvalitet( fåtal undantag) 2800
9115
Stor pärm med visirblad med massor av bättre BB par 1939-46, nr 321BB- 347 BB i antal av varje. F2017 ca 57.000 kr , god kvalitet. 2800
9116
Bra försäljnings pärm med **/* oscar-1961 på ca 41 fulla visirblad, ex ** nr51, 67 prakt, 88, 91,div landstorm , 155, 156, 175, 185, 192-93, div 1924 års, 234-37, 240-45,9 olika BC-CB ex 269CB, 266-68, Trekronor kplmed dubbletter och därefter nästan alla serier ingår ** inkl 4 sid slott nr 332 C, 337C 4 sid svan, ostämpla t.ex,1-5 kr UPU 2 kr prakt, 5 kr pr-lyxex *, Bra kvalitet . Högt värde 2800
9117
Samling stämplat i 2 album på rutade blad och egen text 1855-1991 med bra 4sk ,vapen kpl, lejon kpl, ringtyp kpl ej nr 37 , bättre ex, nr 65, 75, landstorm bara 2 st saknas, bättre band , 142Ecx, 144Ccx, 144E, 146E, bra ex 162cx, 179Abz m.m. kongress och föreningn 1924 båda 5ö-80ö, sen mycket välfylld till 1980 och ex tjänste t14 o 13 kpl, Lösen bara 3 st saknas. God kvalitet 2700
9118
Lösen t14 och 13 stämplat och ostpl bra nyansamling på gamla albumblad . Ex t14 (33st):4x 6ö , 4x 20ö inkl a nyans, 4 x24 med 2 st a nyanser 3x vardera 30ö,50ö 1kr. T13 (49st) ex 17a, 5st 1kr 2600
9119
KONGRESS OCH FÖRENINGEN kpl i 2 mktbra stämplade serier, inkl 10ö cx. 2600
9120
Parti Lejo n 37st 3ö nr 14, 7st 17ö, 44st 20ö, lite blandad kvalitet, nyanser , stämplar 2600
9121
SAMLING ostpl 1924-67, så gott som kpl utan BC-CB par. Ingår ex bra serier KONGRESS OCH FÖRENINGEN. Nr 233 0ch 320B2 är stpl. Hög kvalitet. 2500
9122
Samling stäplat 1855-1979 i Facit album, 4sk, vapen överkpl, Lejon kpl, ringtyp 14 överkpl, tjänste ochlösen kpl t13-14, ringtyp kpl förutom nr 37, därefter välfylld. F ca 30.000 blandad kval. 2500
9123
Lejon nr145Ea 10öre violett t 13 utan vm, 100 st stpl ex i mycket fin kvalitet F 2009 35.000:- 2500
9124
Samling stämplat 1972-89 i verbisalbum med ca 400 olika märken par, block häftes block med PRAKT LYX stämplar. 2500
9125
ARK 100st 1ö nr 71, 100 st 3ö nr 73 och 100st 4ö nr 74 ,Lilla Riksvapnet 1911 2500
9126
Intressant dublettpärm, 1855-1940 4sk, nr 6 0 13 ostpl, 2x 14B ostpl 4st stpl, nr 15A ostpl, 2x nr 7 ca 18 12ö vapen , 2x 24ö, många ringtyp 14 ex 4st 6ö nr 20, 7st nr 26 50ö, massor ringtyp 13 , ph ex 8st 24ö, 3x nr 44, oscar-medaljong, bättre band som fint ex 142E, 144Ccx i par, en del bättre 1924ärs, tjänste med ex tj 2, 8 2st, 9, 4st stpl tj15, 6st tj17. Även div FDC o några försändelser. Högt värde, blandad kvalitet 2500
9127
Trevligt parti **/* på ca 24 visirblad ex 30ö ringtyp PH **, pr-lyx 8-bl 2ö nr 40, 151C 4-bl 2 st **, 234-37** 241-45 i par **, bra postverket med 3x30ö, 6x 40ö, 5 x 45ö, 5x50ö (ett 4-strip), 60ö, 1 kr par, 4olika HA6 , högvalörer i 5-strip 1940 talet ** Montelius 120ö 2st, sjökartan 60ö... Högt värde(F 2014 ca 36000:- 2500
9128
Samling stpl /**/* 1855- 1966 i Lindner Dual album med plast blad att stoppa in märken i, finns bra 4sk, 2 av var 5,24,30ö vapen 12ö ostpl (*), 50ö ostpl parisförfalskning, ex nr 19c, 44, 65, Landstorm 1 och 2 kpl stämplat med bra högvalörer, 126-35 *, diverse 1924 års, några BC-Cb ex slottet, tjänste lösen ex 6ö grå tj 4 b, mest fin kvalitet 2500
9129
2 visiralbum 4,4 kg fulla med märken ** medaljong till 1970 tal, bl.a. 234-37, POSTVERKET 1936 i praktserie, en hel del tre kronor, bättre 40 talsmärken, nr 410 8 st , en pärm med enbart BB par ex 4 Bellman, 6 Sergeln, 7 Bibeln 8 skansen5 x 344 BB, 7 Bildsten 1950 tal ca 10 av var. Högt katalogvärde. 2500
9130
Samling stämplat (med en del ostämplat-**) i Facit album 1858-1967, diverse vapen, lejon ringtyp t 14 5 st Lösen t 14 ostpl 3-6ö,24ö, 50ö, lösen t 13 kpl ostpl, nr 28-36, 39-51 , TJ 11-26, KONGRESS STPL 5Ö-2KR, FÖRENONGEN KPL STPL 5Ö-5KR, några BC-CB. mest bra kval. 2500
9131
Samling stora tjänste t 14 överkpl med ex 6ö grå, 2x20ö, 3x 1kr, och t 13 ca 135st samling i nyanser med en del ostämplat, 3x 6ö, 6x 12ö en*, tj 18 *, tj 2st 24ö 20** och 4 stpl, tj22A lyxc ostpl (*) 9x 50öröd stpl, 22B praktstpl HÖRBY 4-8-93, 4x th25, 6x tj26, små tjänste överkpl. 2500
9132
Samling **/*/stpl /brev nr 39- 70 mest 52-70 i nyanser **/* och störst värde på OSCAR II , med singel, en del 4-block , ofta i nyanser, antal, div otandade, bla. 6st 30ö **/* , 8st 50ö **/* , ca 36 fina vackra försändelser, inkl nr 60 singel, helsak "ur Breflåda%, helsak "obeställbart"+,"retur" stämpel. Mycket tevlig samling. 2500
9133
Samling ** postfriskt 1938-71 i Lindner Falzlosalbum ca 1,8 kgmed samling par och inkl alla BC-CB par utom slottet 332CB, nära kpl med nära alla kunga G IV block t.ex 4x4 olika ur HA6, Stockholmia i 9 blockserie, hela häften 1967-70 m.m. Högt värde ! 2500
9134
Liten insticksbok med **/* ostpl - postfriskt ringtyp- 1940, bl.a. 2x 34, 2x 46,59, 77vm2, 125 **, Kongress och Förening kpl nr 196-225, 5 kr slottet 233a, 238-239 i 6-block **, 259Bc **, 262CB **, 318CCB **, 332C**, div bättre tjänste ex tj 23 4-block **, tj24 5 strip **, 324 CB 2st**, F för ** ca 12000, F för * ca 15000 tot F 2020 ca 27000 fin kval 2500
9135
CIMBRITSHAMN / SIMBRISHAMN stämpelsamling, RAk stpl ( F 2500) - 2005 i visirpärm, 6 st 4-k stpl förfil, 3x 4sk 4-k stpl (1def), 8 zt vapen med 4-k stpl + 2 brev, 23 cirkelstämplar på vapen,och 4 brev, 35 ringtyp + 3brev inkl nr 26, 2x 41, 44, ca 120 Oscar, många försändelser, 30 tal medaljong till band, över 30 tjänste inkl tj 9, ca 200 modernare märken 1930 tal framåt ex nr 238, Sammanlagt ingår ca 65 försändelser. 2500
9136
Visiralbum **/* ex 14B,Oskar kpl nr 39, 45, 52-60 med en del nyanser och block, bättre medaljong delvis i 4-block, diverse kongress ch förening ex 197cx i 4-strip **, 226-330 i 4-bl **, div små tjänste, bättre 1930-40 tal ex 15 block 318 inkl 3 BC**, 322 30 ö berz LYX 3-strip, Bellman 324 BC**, 332 C **, 233A *(*). div blocm.m. Högt värde god kvalitet 2500
9137
Lagerbok stämplat tjänste t14 och t 13 i nyanser, små tj med många vm cx, och lösen t 14 och t 13 : alla märken ingår och delvis i nyanser 3x tj1, 3x tj2, 4 x tj 3, 4 x tj 4 inkl grå, 9st 24ö, 2x tj 9..., t 13 med ex 5x6ö, 8x 12ö, 8x 24ö, 6x tj22A, bra tj 22B, 3x tj25, 4x tj 26, tj 46 6st + en cz, F 2020 ca 55000 även över 100 Militär märken ingår ex M3, M8 allt är stämplat. Mest god kvalitet. 2500
9138
Fin samling stämplat 1855- 1950, 4 sk , en del vapen typ, lejon , ringtyp väfylld , en del bättre 1924 års,många lite bättre serier . Bra kvakitet. en del PR-LYXstpl 2500
9139
Samling ostämplat - postfriskt, (')- * - **, 1865-1920 svart och brun lokal i nytryck , 14B, nr 17, 20, flera ringtyp t 13 och PH, oscar med nyanser 52a1, 54d**, -medaljong , många tjänste även 3 t 14, lösen med många t 14, div Landstorm och Lejon. En del bättre ** har setts som nr 44, 119, 142Ecc m.fl 2500
9140
Samling stpl 1855-1918 . Många bra märken. Omfattende ringtyp med en del pr-lyxs. 2400
9141
32 sid insticksbok med stpl dubbletter, mest ringtyp ex nr28 3ö 45st, 6x nr 34, ca 70x35, 76x 36 50ö, 27 x 38 1kr, 3x 44, 66x 48 50ö ph, 40x nr 49, även lite tjänste ex tj 9, 2x tj25 mest bra kvalitet nyanser stämplar m.m. F ca 40.000 samt , lösen t 13 i bl kval F ca 9100. Totalt F 2008 ca 49.000:- 2400
9142
Insticksbok 12ö vapen ex10tal ultramarina, a -nyans, , ca 25 klipp, 2st 24ö, ringtyp t 14 ca 10x 3ö, flera 5ö med 6st 19c, 10x6ö inkl 20h, 60tal 12ö med flera tidiga nyanser, flera 20ö, 19st 30ö, ex 25c, nr 26-27, 22f, 2x 23, T13 med 25x3 inkl 28c, ca 24x4ö, ca45x5ö, ca 40x6ö, ca 100 12ö, 21x 24ö, 19x 50ö, 8st 1kr m.m. div Oscar Många tidiga nyanser och en del varianter och många vackra -praktstämplar. 2300
9143
Samling stämplat på gamla albumblad , 4st 4 skillingar, många vapen ex 2x 50ö, , ringtyp med t.ex. 2x 4ö nr 18, 3x6ö t 14 , kongress bl.a. 30ö grönblå, 1kr, Freningen t.ex 50ö-1kr , tjänste och lösen m.m. Även en del **/* som 151A **, 226-30 i 4-bl **. Bra värde 2300
9144
32 sid insticksbok massor stämplade dubbletter 1855-1960 , ex 3x 4sk Bco, vapen kpl, 17ö Lejon med attest Sjöman,ringtyp t 14 kpl, diverse ringtyp till band , Kongress och bra Föreningen komplett, senare ex 471-75. Blandad kvalitet men prisvärt utrop. 2300
9145
Samling ** i tre Estettalbum 1962-94 nästan kpl. Nominal ca 3700. 2200
9146
Parti ** på 2 visirblad, 1920-36, bla bra ex nr 143Cb,157, 159B (3000), båda gröna slotten 233a,b i fina ex (F 5900+), bättre 177-184, 240-45 kpl, 251,255 m.fl. Ca 70st och ca 60 olika. F 2016 22000:- Billigt 2200
9147
Samling stämplat i EW Larsson album 1866-1891 och däredfter ostämplat, bla . nr 14-16, 17-27 med 27a omv pr-lyxs, mycket bra bandmärken ostpl kongress till 60ö, Föreningen till 2 kr, 233a, 337C **, 1932-64 kpl enligt album, vidare 2 album 1965-74 mest **. Prisvärd. 2200
9148
Samling stpl Oscar - 1936 på visirblad , bl.a. LANDSTORM I-II-III kpl bra stpl serier, div bättre band m.m. 2100
9149
BRA SERIE KONGRESS STPL MED NÅGRA VACKRA- PRAKT STPL 2000
9150
20öre RINGTYP T13, UTSÖKT LOT I NYANSER UR STOR SAMLING. NÄRA ALLA 25 st ÄR PR-LYX STÄMPLADE 2000
9151
Samling 1955- 1962 med ca 140 olika märken med LYXstämplar STH pffs . MÅNGA SVÅRA MÄRKEN OCH PAR. 2000
9152
Vapen-ringtyp parti på 3 visirblad med flera bättre nyanser och vackra stämplar. 2000
9153
Parti olika märken nr 156- 1940 tal bl.a nr 156, Kongress 5ö-1kr bl.a. bra 30,40,50ö och 1 kr, Föreningen 5ö-80ö delvis ktt, bra serier Lützen , Postverket och Delaware inkl 261-62 BC-CB, Flottan m.m. F ca 18.000 2000
9154
Landstorm 1-3 kpl med ex 2x 219-21 i nyanser. Bra kval 2000
9155
Samling nr 105-138 kpl på gamla albumblad , allt stämplat med bra 124-25. 2000
9156
Insticksbok bättre märken **/* ringtyp t13- 1940 , tjänste , lösen ,r 61-64 i 4-block ** några medaljong , band 5-strip 143A, Acxz, 145A, Ecx, nåra Bc-CB. F ca 26000 (2007) 2000
9157
Samling lösen stpl några ostpl, på blad med fransk text, ca 45 t 14,drygt 60 t13, . De flesta nyanser och en del stämpel kuriosa. F 2007 ca 22.000 2000
9158
Souvenirbok , välbevarad från 1934 med Kongress och Föreningen ostpl * (märkena ofta hårt inklistrade) 5-80ö i par inkl 201b 30 ö grönblå och högvalörer 1,2,5 kr i singlar, Lützen 2sid i par, nr 238A i 3-strip. Fin liten bok från " Du Xéme Congres Postal Universel au Caire 1934" 2000
9159
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div 4-block på gamla albumblad, F 2009 ca 11.000:- fin kvalitet 2000
9160
Samling mest stpl 1855 till 1936 och sen mest ostpl. tiil 1949 i Estettalbum , 4 sk många vapen, Lejon ringtyp,, Landstorm I. III. div bättre bandmärken ex flera t 13, en del 1924 års, några stpl BC-CB, flertalet tjänste och lösen delvis flera ex. F 2012 ca 42.000 delvis blandad kvalitet. Några Prakt stämplar. 2000
9161
LÖSEN T 14 OCH 13 stpl och ostpl, intressanta rester från stor utställnings samling, flera pr-lyx ex ostpl ex 4 fina L20, stpl lyxs 12ö t 13 i 4-block, 3 st prs 24ö t 13, 4-block m.m. Hög Kvalitet 2000
9162
Samling stpl /**/* 1855- 1961 iFacitalbum, 4sk def, div vapen-lejon i bl kval. sen lite bättre hä och där , med ex bra Kongress överkpl serie stämpad med 10 cxz, Föreningen nästan kpl 1 och 5kr är *, sen välfylld med massor märken, Blandad kval i början men Prisvärd. En del Prakt stämplar. 2000
9163
Samling i album 1855- 1935 , 2x4sk, o 8sk med småfel, vapen kpl, lejon kpl riingtyp 14, 13, ph kpl utom nr 37 men med många extra nyanser m.m. Oscar medaljon , 25 olika Landstorm, Föreningen 5-80ö och 212cx, div tjänste ex 3x nr 1. Ca 12 försändelser ingår 1852-1918. 2000
9164
Parti stämplat ringtyp-1960 i 2 insticksböcker, bl.a. många 4-block och strip , ex 4-bl nr 32, 45, 55,57,59,och 60 1 kr oscar, 8-bl nr 52c, 54,samt flera medaljongblock, . Bättre bandmärken som 139b i 5-strip, även ett 8 block ** 149C, 168bz 3-strip, 233b 4-block, 238 i par, m.m. Div tjänste, några varianter m.m. 2000
9165
Samling stämplat i Facit Norden album till 1954 med bättre Sverige som 4sk 2st, vapen kpl, ringtyp 14 kpl, t13-ph kpl utom nr 37, bättre ex som nr 65, 75, 142Ea, Kongress kpl, m.m. Även bättre tjänste och lösen ex tj 15 2st, 17olika lösen ex bra 6ö t 14 och några nyanser. Högt värde . Billigt. 2000
9166
Samling stpl i Estettalbum 1855- 1940, med 4sk, 14st vapen märken (ej 9ö), 5st 14-16, 47 ST RINGTYP T14 alla valörer, ex 3x 6ö, många t13, diverse bättre tjänste lösen, varianter, många vattenmärken på bandmärken , en del bättre 1924, 12 olika BC-CB stpl par, 6 olika ** ex 267BC-CB, 4 olika *, 2000
9167
PARTI STÄMPLAT, 4-BLOCK OCH ENHETER ca 90 st ringtyp - ca 1940 och några senare ex nr 30 4-bl , 32 10 block + 4-block 2014 1kr oscar mittstpl 4-block +18-block, nr 65 posthus i 4-block, 233b 10-block, 259BC 4-bl,4olika 4-BLOCK ur HA6 mest mycket god kvalitet. 2000
9168
Bra samling/ parti * ostämplat 1858-1955 på 3 visirblad, med ex nr 17, 28-30, 57-58, 91, bra bandmärken, tj 14A LYX, Tj 22B prakt, diverse lösen. Fin kvalitet. 2000
9169
Stora tjänste t 14 bra parti 38st stämplade och 3+50ö ostämplade, flera vackra stämplar och mest fin kvalitet. Trevlig lot. F 2015 ca 27000:- 2000
9170
Insticksbokstämplat ringtyp ex t 14 2x4ö, 9st 6ö med 20e, 6ö grå, 4x 50o, 3 olika nyanser 1 riksdaler , ringtyp t 13 och PH några *, F ca 30.000 inkl diverse lösen t 14 o13 stpl ostpl, sen mest ostämplat otill ca 1930 tal ch några ** ex 183b i 4-stripp ** med F ca 15000. Totalt F ca 45000 mest bra kval . 2000
9171
Förnämlig samling LÖSEN T 14 i stämplade 4-block, 8st t14 varav 5 olika valörer och 3 nyanser 1 kr t 14 i fina block, t 13 alla valörer inkl med flera praktstpl F 2016 ca 21000 2000
9172
Album utländska stämplar på Svenska märken vapen ringtyp Oscar , band , Danska ca 130st , bla nr 3 på 30ö vapen , ktt, nr 227 på 17ö lejon, nr 1 på 9-50ö vapen, och 14B , 17 ö lejon, nr 19 på ringtyp, flera nr 24 på vapen o ringtyp, Fra Sverige, många olika eller på olika märken , Köpenhamnsstpl m.m., tyska , finska , norska engelska stpl m.m. totalt ca 220 märken och ca . Lite blandad kvalitet men ånga fina stämplar.15 försändelser 2000
9173
Bra samling 1858- 1920 tal mest stpl men även ostpl / ** , på gamla albumblad vapen kpl lejon kpl bättre ringtyp , oscar tjänste lösen , ex 156**, 160 **, F allt räknat 2017 ca 50.000kr 2000
9174
SAMLING 1855- 1983 I ALBUM , stpl i början med fin 4sk, , vapen kpl, lejon kpl, ringtyp t 14 kpl, div t 13, från ringtyp ph mest ostpl, med tex 43*, 55**, 56-59*, 79-91*, landstorm I kpl 9st stpl 112*, div bättre band ex 156**, Föreningen 5ö-50ö * 80ö stpl, 223** 1kr, 1941-78 välfyllt **/*, div bättre tj, lösen. Lågt utrop 2000
9175
Samling stämplat i EW Larssons album 1855- 1973, med många bättre märken prs 12ö vapen 24ö vapen 9ö def , def 4sk, bättre ringtyp t14, en del praktstpl ringtyp t 13, sen väl besatt, många bättre bandmärken, Kongress 5ö-80ö. UPU 5-80ö ( ej 45ö), flera bra BC-CB ex 320BC och slottet 332BC i fina par, sen mycket välfylld till 1973. Mest fin och mycket fin kvalitet. 2000
9176
Samling stämplat i gammalt förtrycksalbum (Norma) 1855- 1952 med 4sk vapen kpl (bl kval) , bättre ringtyp, en hel del bättre ex csom 1kr Kongress, 1kr Föreningen, 19 olika BC-CB med ex 273BC,CB, 332BC,CB, 324BC-CB fina par, bättre BB par 344BB stpl -43, diverse tjänste och lösen. Br samling 2000
9177
Samling ostämplat */** i Esselte album till 1969bl.a. 5 kr posthus * fint ex, 155a, 151 Abz, 167a,b, 171, Kongress till 1kr och Föreningen kpl, 233a,b sgröna slotten, sen kpl enligt album, från 1961 **. Bra kvalitet högt värde. 2000
9178
Parti över 600 ringtyp, en del t 14 ex 2st 6ö grå, 3st 19c, 2st 24ö , men mest t 13 med 46 st 24ö i god kvalitet, ca 250 st 20ö, flera 3-4ö m.m. Många vackra stämplar en del prakt stpl. Högt värde 2000
9179
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN VAPEN- ca 1920 tal på 4 visirblad , ca 120 st /enheter inklusive några klipp, fin samling i lite blandad kvalitet, med en del bättre märken och fina stämpelavtryck. 2000
9180
Samling **/* i visirpärm1889-1959 bl.a. några Oscar, landstorm I o III kpl, bra bandmärken med 149-53 , 156*,160*, 168c **, 171*, 172**, 180a**, 187**, 240-45**, bra BC-CB alla uppräknade fina ** 259bc-cb, 261bc-cb, 262CB, 266-67 bc-cb, 269bc-cb, 273 bc-cb 318bc-cb, 321 BC-CB linné, 324-BC-CB, bra 40 talsserier **, 471-75 i 9 block , även en del tjänste som tj 23**. Bra kvalitet 2000
9181
Landstorm I-II-III kpl stämplat samt div extra märkenmed vm kpv ,samt Luftpost med ex 50ö vm krona stpl ex ( F 2022 5500 för denna 138vm)) fin kvalitet 2000
9182
FINSKA STÄMPLAR på Svenska märken, ( inkl 5 utländska märken England,Tyskland USA)9 försändelser och 42 objekt 2000
9183
Bra samling stpl 1855-1940 i album, 2x4sk bra vapen överkpl med fin 9ö, 2 pr-lyxs 12övapen fina 50ö, bra 17ö lejon, ringtyp t 14 kpl, nr 28-51 (ej nr 37),, div landstorm, kongress och förenig 5ö-1kr, 212cxz, flera bättre tjänste och lösen. Högt värde god kvalitet. F ca 30000 2000
9184
ORTSTÄMPLAR , special samling PR-LYX stämplarMOTALA förfilateli - 1953 drygt 50 försändelser och många lösa märken på ett visirblad per stämpeltyp 29st olika. Bok om Motala lokalpost med nytryck ingår. Många första och senast kända avstämplingar per stämpeltyp ingår. 2000
9185
Vapenmärken ca 18 x5ö, 13x 24ö, 8 30ö, 3x 50ö, ca 80 st 12ö ( + 140 st 12 i kuvert i blandad kvalitet),och ca 45 st ringtyp t 14, något blandad men mest god kvalitet. 3 insicks sidor och 3 instickskort och kuvert 2000
9186
PARTI POSTFRISKT 100 tals märken ** i album 1890tal- 1940 tal och några senare häften med markeringar , Bl.a mycket tjänste mest små tjänste med bättre valöre men även tj 23-24 ,, 144E 5-strip 259 BC 4-block ,260 i 5-strip 269B1 par, 69B2 par 324 BB, 327 i par, 329 F 2022 ca 38000 2000
9187
RINGTYP T 14 , 20 Ö ca 260 st uppsatta på gamla blad. Många tidiga nyanser m.m. God kvalitet. 1900
9188
Ringtyp t 14 samling 9x 3ö, 4ö ,11x 5ö, 9x 6ö + 1 brev, ca 44 12ö med många tidiga nyanser och vackra -prakt 8x20ö inkl 22f +flera klipp 5+20ö bl.a. 22f+5ö LYXs klipp, 3x nr 23,5x 24ö, 16x30ö, 3x50ö och 3x 1 riksdalrar. , flera nyanser , . 1900
9189
Parti / samling på gamla albumblad stpl medaljong 15ö -27/80 , div 4-block och strips m.m. samt LANDSTORM I-II-III helt kpl stpl. 1900
9190
Samling ** 1855-1996 i 2 fina Viking album med fickor . Nära komplett ( en del G.VI. Adolf kunga märken saknas och fåtal till) . Fin samling nominal ca 3400:- 1900
9191
FÖRENINGEN 1924 nr 211-25 inkl 212 cx, kpl **/* F ca 8600:- 1800
9192
4 skill - RINGTYP PH stämplat samling med ca 75 st (5 ostpl ingår), bl.kval. F ca 22000:- + defekta svar,brun lokal oräkn. 1800
9193
Högkvalitativ samling postfriskt ** nästan komplett 1939-1973 ( ej BC.CB och ej 337C) i visiralbum. 1800
9194
Kongress kpl stpl serie inkl 10ö cx, 5kr perfekt tandning, övriga normal-bra tandning. serie nr 226-30 ingår. 1800
9195
FÖRENINGEN KPL * OSTPL nr 211-225, BL.A 80ö, 5 KR i LYX 1800
9196
RINGTYP T 14 parti stpl på 4 visirblad inkl alla valörer och många nyanser ex 5 st 19b, 3x 19c, 9 st 6ö ,9st 24ö, par nr 27a m.m. Flera vackra stpl. Ca 115 st. 1800
9197
Samling 36st RINGTYPS FÖRSÄNDELSER I NYANSER , med 36 st. Bl.a. flera nr 17, nr 20c SVÅR NYANS PRS, intyg HOW dock rep tänder., 20d , 20j, 24 f , praktavi med 20+5ö med BLÅ PRS GNESTA 27-11-88. m.m. 1800
9198
Samling stämplat 1858-1949 med bl.a. vapen kpl , lejon kpl, ringtyp kpl ( ej nr 37), oscar , bandmärken m.m. Senare år är några serier ** ex Tre Kronor **, Birgitta **. God kvalitet. 1800
9199
Oscar till 1940tal lot ca 50 märken , bl.a. r 65, Landstorm 2 kpl nr 115-25 stpl, 153bz, 332CB. GOD KVAL. 1800
9200
Parti Ringtyp t 13 och en del PH ca 800 märken på ca 30 visirblad, ex 25x 24ö, 12ö ett 10 block stpl-85, över 50st 50ö nr 36 , 40 st 1kr nr 38. Högt värde. En del PRAKTSTÄMPLAR nyanser m.m. 1800
9201
Samling stpl i gamalt Wennnbergalbum för nyanser och varianter. Bl.a. 4 x 4sk (3def inkl 2d kht, ) div vapen och de flesta ringtyp, många band, Koress 5ö-1kr, Föreningen kpl ostpl. Tjänste ex 3x tj 15 stpl, 6x tj22 m.m. Blandadkval. Men prisvärd. 1800
9202
Nyanssamling ringtyp t 14 med ca 120 märken alla valörer. F efter billigaste nyans utom 6 ö grå ca 24.000:- Lite blandad kval men flera bra ex 3 st ok 4ö. 1800
9203
Samling stpl i specialicerat HAWE album 1855- 1941, med tex vapen lejon och ringtyp kpl ( ej nr 37), 65,105-12, 126-36, 140C, 7 olika kongress, 9 olika Föreningen, 233a,b. div tjänste o lösen ex tj22, 25, Lösen L10, L17. Något bl kval men mest bra. 1800
9204
Stora Tjänsteparti **/* 58st på 1 insticksblad ,inkl 7 4-bl ex 24B** pr-lyx, 25-26** , singel ex3x 15**, 17** spegeltryck, 24ö, 50ö typ1 2st, 22B, tj25 spegeltryck m.m. F2011 ca 18000:- 1800
9205
Samling stämplat 1858- 1983 på A4 kartongblad. Vapen överkpl , nr 14-16, bättre ringtyp t14 ex 24i,ringtyp o Oscar inkl en del varianter ,en del bättre tjänste och lösen, bättre bandmärken, Föreningen 9 olika inkl 216b, sen välfylld, med några bc-cb ex 332 CB 2 ktt, med en del PR-LYX stämplar. Billigt. 1800
9206
Samling stämplat /**/* i 32 sid insticksbok vapen - 1960 tal, många bättre märken 5och 12ö vapen *, stpl 30-50ö vapen 17ö lejon , nr 18, 27, 44, 51, 65, 52v1** div landstorm band, en del 1924 ex nr 223, BC-CB som 332CB STPL, div tjänste och lösen F 2014 ca 30000 Lågt utrop mest bra kvalitet. 1800
9207
** 3-24sk STOCKHOLMIA 1955 471-475 , 10 st 9-blockserier 1800
9208
Parti samling Vapen-lejon i nyanser 6x 5ö, prs 9ö , div 12ö, 9st 24ö, 8st 30ö, 3st 50ö, 11st 3ö, prs 17ö6st 20ö. Flera fin -pr-lyxs. 1800
9209
INSTICKSBOK 32 sidor ca1200 stämplade BB-par (20 olika) 1939-47 ca. 100 av var Bellman, Sergel, Hazelius and Scheele etc. F 2022 ca 60000. 1800
9210
Samling ** på postens samlarblad 1991-96 i 2 album , nominal ca 2300. Högt albumpris 1750
9211
Samling stämplat 1855-1969 i fint Schaubek klämfjäder album, med 4sk, felfri svart lokal vapen kpl, Lejon kpl, Landstorm I, III, 136-38, Kongress och Förening båda 5ö-1kr, ca 6 BC-CB par, 1940-69 nära kpl. Mest bra kvalitet 1750
9212
Parti postfriskt 1020- 60 tal på visirblad , en del bättre bandmärken ex 175C i 4-block, 183, 186b187a,c, 190b, 191a, senare 100 tals märken , tre kronor kpl, 416 4 olika 4-block m.m. F 2013 ca 27000 varavca 20000 11936 och tidigare. God kvalitet. 1700
9213
Liten fin välbevarad presentbok "Ottawa" 1933 med fina svenska frimärken 1911-33,t. ex. 156,158,160, 163,175, 176A,183a,166, 187a,191a192b, praktex gröna slottet nr 233a,och 234-37A. F 2019 ca 16.800kr 1700
9214
Samling stämplat vapen, i nyanser på gamla album blad, 6x 5ö, 9ö, 11x12ö , 24ö 9st, 30ö 5st och 4 st 50ö samt 7x 3ö, 17ö och 8st 20ö Lejon. 1700
9215
Samling stämplat ringtyp t14, 13 och ph nr 17-51, , i nyanser på gamla album blad, alla valörer utom nr 37, ex.9st 6ö t14 med 2 st grå, 5x 24ö, 5x 50ö, 3x riksdalern, T 13 med 8x24ö, 7x 1kr, 3x 3ö nr 41, 3x 6ö nr 44. Högt värde 1700
9216
Samling stämplat tjänste t14 27st ex 2x 50ö, 5x 1 kr , 13 71st ex 4x6ö , fin tj 22B, +3x tj25, 4x tj 26 i nyanser samt små tjänste kpl.på gamla album blad, alla valörer . F 2022 ca 21000 fin mest Kvalitet 1700
9217
Samling i Facit album mest stpl till 1949 sen mest ostpl till 1965. Bl.a. 4sk , div vapen, prs nr 23, 2 nyanser nr 44, r 65,75, 24 olika landstorm, , 20 olika kongress o Förening, tjänste 4b,6,8-10, bra L17b m.m. 1600
9218
Insticksbok med stpl bandmärken Lejon nr 140-48 med många bättre ex, 14Acx, 140Ca,cx, 142Acc 2st, 143 Acc 3-strip, 142Abz par, flera 144Acc, Ccx, Cb 7st, 146Ca 23 st, 144Eb, m.m. F 2010 ca 32000:- 1600
9219
Parti **/* medaljong - 1960 tal, 4-block , 5 strip, par m.m. i 2 insticksböcker och ca 24 visirblad, ex 3x 4bl nr 84, nr 85 4-bl, 6 block ** 149C, 324 BC-CB Bellman i fina 4-block ** , par 329 ** , par 336 ** 120ö , 471-75 9-block, bra högvalörer 5-strip 50-60 tal. Prisvärd. 1600
9220
Samling stora tjänste med nyanser **/* 2x tj 1 sen t 13 med t.ex 6ö 8st samt postfriskt fint 6-block, 2x 16A, 2x 12ö, 20ö röd , 22A , 22B. Mest fin kvalitet F 2020 ca 18800 1600
9221
Samling stämplat lösen t14 24st , 13 48st i nyanser på gamla album blad, alla valörer . F ca 16000 fin Kvalitet 1600
9222
Samling **/* 1928-41 mest i 3-strip med 2 ex **och i 4-block (2-4st **) . Bra högvalörer t.ex.nr 260, 268, 322, 323, 327, 329, 331, 334, 336, 226-30 i 4-bl, Postverket kpl serie, några BC-CB, ex 369 CB. God kvalitet F1995 ca 16000:- 1500
9223
SAMLING STÄMPLAT RINGTYP 14- MEDALJONG INKL T 14 KPL MED 4 NYANSER 6ö, 3st 50ö M.M. F (98) CA 14.000:-, Ngt bl. kval. 1500
9224
KONGRESS KPL STPL SERIE, 60ö ktt,5 kr praktstpl men ft,kt .Övriga är ok. 1500
9225
10 ÖRE LEJON T 13 , F NR 145Ecx 90ST STÄMPLADE EX I BRA KVALITET. SVÅRT MÄRKE .F 13.500:- 1500
9226
SAMLING SKILL- OSCAR, med många nyanser stämplar, varianter m.m. Ex 3 st 4skill, (def), vapen överkpl, ca 200 ringtyp , flera PRAKTstpl, bl.kval. 1500
9227
SAMLING ** 1975-82 i visiralbum , ofta flera av var, även en del strip, block, häften m.m. Nominal ca 2550. 1500
9228
Samling stpl 4-block , 4-strip och block 1891-1965, ovanligt matrial. Ex Oscar 5,10, 30, 50ö 4-bl, 12 olika Medaljong block, sen est från 1938 o framåt med många BC-CB men dessa som singlar ex Slottet nr 332, massor BB 4-bl ex 344BB stpl , 471-75 lyx stpl 2 sidiga i mest 4-strip stpl. m.m. Fin kval. 1500
9229
Bra samling ca 600 märken ** medaljong - 1966 på visirblad bl.a. 142Ecxz, 149C, 172, 186, 8 olika Kongress ex 40-50ö, 6 olika Föreningen, 259BC, serier Skansen , Bibeln, Birgitta 320-23, 344-46 m.m. F 2008 ca 17.500:- Lågt utrop 1500
9230
Insticksbok, mest ** med div kongress o Föreningen ex 1kr nr 208**, 214-16, 222 **, 4 st 90ö nr 237 Lützen, div postverket, , även div stpl ringtyp, något utland m.m. Från sterbhus. 1500
9231
Samling stpl 1981- 2000 i Facitalbum. nära kpl och med ca 110 ex eller par med PR-LYXs. Flera LYX. 1500
9232
3 visirblad bättre stpl bandmärken nr 140-179 samling /parti i nyanser , vm. ex 4 x 141bz, 3x 142bz, 7x 142Acc inkl par + 3-strip, 3x 5x 152cx, 156cxz, 5x 165cxz, 4x 165cz, 5 x 168bz, 3x 179bz etc. F ca 31.000 god kval 1500
9233
Intressant parti stpl på visirblad 1885- 1936 med många Oscar -siffertyp-medaljong i nyanser, varianter... bra Landstorm inkl nr 125 bra stpl ex, 235v, praktstämplar bättre märken ex 3x nr 65, 4x nr 75, 136-38, 24st olika kongress o Förening, 226-45 m.m. F 2010 ca 16000 1500
9234
INSTICKSBOK STORA TJÄNSTE ** / * och stpl bl.a. 27st 3ö **, tj13A 4-strip **, 8 st 6ö **, och 4block 6ö*, 39st stpl 12ö, tj 18 20ö röd **, 8 st 24ö stpl, tj 22B **,tj 25 11st **+ 1 stpl. tj 26 4st **. F ca 30000 , lite bl kval. ca 300 märken 1500
9235
Parti lösen **/* t 14 1ö-30ö 13st med ett par nyanser ex L7a ngt tunn, 20st t 13 **, och 28st * i fin kvalitet. F 2011 ca 20.500:- 1500
9236
Ringtyp T 13 över 100 st i nyanser på 7 blad, inkl PRAKT stämplar, par och 3-strip, Ringtyp PH ca 170 märken bra nyanssamling/parti på 7 visirblad, ex 19x 2ö, 14x 6ö m.m. Många PR-LYXS, några varianter, par strip... Intressant. 1500
9237
Parti lösen **/* /stämplat på 10sidor i röd instbok. bl.a. L3 **, L5 **, ca 85 t13 inkl div 4-block, flera välc., lösen t 14 stpl kpl inkl 4bl 3ö, L7a . F 2011 ca 20.500:- 1500
9238
Samling i Facitalbum 1967-87 med ca 450 olika märken med LYX-pr stämplar märken o par , mest STH pfa men en deloandra orter. 1500
9239
2ST 32 sid insticksböcker med stämplade BB par, även några BC-CB, 1000-2000 par. KVALITEN VERKAR BRA. F 2014 CA 35.000 varav stort värde på 1940 tals par i antal. 1500
9240
TJÄNSTE parti ostpl (*)/*/** på 5 visirblad, t 14 3-50Ö + extra 6 Ö GRÅ, T 13 ca 35st alla ingår utom tj22A i nyanser ex tj 20 **, 24A (*) , små tj överkpl, Blandad. kvalitet F 2014 CA 50000 1500
9241
STORA TJÄNSTE T 13 FIN SERIE **/* några nyanser, en 12ö** en 24ö, ** 30ö**, 22A praktex *, 22B praktex *, 24 A 1 kr typ 1 pr centr men tunn, F ca 15.000 1500
9242
LÖSEN SAMLING med flera nyanser över kpl T 14 25 st -T 13 55st ostämplat några är ** ex L18a svår nyans, flera nyanser, eflera välcentr. F 2016 ca 23000, mest fin kvalitet, även blad militärmärken 1500
9243
Insticksalbum 20 sidor, några vackert stpl 12ö vapen, 6st 14B, bra 17ö lejon 7st 20ö lejon, ringtyp t 14 kpl, många ringtyp t 13, ex 22st 24ö, 4st nr 41,2x 51, ca 40st 24ö stora tjänste (dessa blandad kval),diverse kongress m.m. Mest bra kvalitet. Flera praktstämplar 1500
9244
Parti stämplat på 12 visirblad, ca 160 12ö vapen, 27 24ö vapen, diverse Lejon med prakt stpl klipp med 17ö nr 15, många ringtyp, ca 50 st stora tjänste t 14 m.m. Intressant parti med en del Praktstämplar. 1500
9245
Bra samling 1858-1960 tal i visiralbum, många vapen 6x 5ö, 8x 24ö 5x 30ö 2x 50ö, 5x 14, 3x 16, ringtyp t 14 överkpl ex 6x6ö, 3x 1 riksd. många ringtyp, 3x 65, 144Ccx,28 olika landstorm,div 24 års , ca 11 olika BC-CB m.m. Högt värde, lite blandad pkval på vapen sen bra 1500
9246
3 insticksböcker dubbletter 1855-1970 tal mest före 1940, 2sk, ringtyp, landstorm ex nr121, flera bättre 1924 bl.a. fin 1 kr nr 223, bandmärken ex 162 cx, många lite dyrare märken . Blandad kval. F 2016 ca 30.000 1500
9247
SAMLING STÄMPLAT 1855-CA 1967 Ii 2 Facit album eftter ca 1939 mest **/* ex 120ö Birgitta ** ostpl , 4sk, vapen överkpl med fi 9ö, lejon kpl, 17ö kht Ringtyp 14 kpl utom 4ö nr28-36, 38-51, 65, 75 105-138 (ej 121,124 ,125) o flera braband , 153c, 156cxz, 162cx (kt) 1924 års 196-2087, 211-222, , dyrare ex 238, 9olika BC-CB ...lite blandat till ringtyp 14 sen fin kvalitet 1500
9248
Samling stämplat i Leuchturmalbum med fickor 1916-86 med ex 115-23, 196-210 kongress kpl, 197cx, 212cx, 11 olika UPU , några BC-CB ex 324BC-CB,samt tjänste och lösen med ex tj 1-10, L 1-10, Blandad kvalitet. 1500
9249
16 sid insticksbok med mängder ostämplat ( ca 1000st)Sverige 1892- 1961, många äldre ,medaljongperioden, Bandmärken **/*/(*) med flera bättre ** som nr 168c,d (F 1400) 186a,c 30ö vitt papper F 6000, 190b F 1500 1500
9250
Samling lösen t 14 o 13 i nyanser Stämplat och ostämplat. L1-3 och 5-10 ostpl, 1-3 av var valör stpl inkl L7a, Lösen t 13 70st inkl L 17a, även diverse militärmärken. God kvalitet Högt värde. F över 20000:- 1500
9251
Samling stämplat i 16 sid insticksbok och 2 extra blad. 1858-1970, från 1939 delvis **. Flera bra märken i god kvalitet7,10,14, 20,24,2641,44, 65, div landstorm ,20-30,40,50,80ö 1kr Kongress och UPU 1924 fin kpl stpl serie nr 211-225, bättr tjänste tj 3 15,17,20,22, 25, 27-54. några lösen . F ca 15000 för de stpl ** oräknat. Bra kvalitet .Lågt pris 1500
9252
Parti ostpl */** samt några (*) stora tjänste t14 och 13 och några små tj på 5 visirblad Bl.a 6st 3ö tj1 , 4st tj 3 5ö, 6ö tj4(*) . t 13 ex 2x 20ö, 50ö röd, bra 4-block 6ö ** t13 F 3250 för denna bara, Totalt F 2018 ca 20.500 1500
9253
WREDSTORP samling 10 försändelser vapen -1994, drygt 50 st AB-PR-LYXS vapen ringtyp, Oskar , tänste och några senare. 1500
9254
44 ST 5KR POSTHUS F NR 65 , ett 4-block ingår, fin kvalitet 1500
9255
Stämpelsamling, rest av livsverk vapen, ringtyp oscar i olika stämpeltyper.ca 50 12ö vapen inkl bågstpl Fahlköping, Många vackra -PR-LYX stämplar. 1500
9256
NYANSUPPSTÄLLNING 6 ÖRE RINGTYP T 14, NR 20b-20k, 30st F 2020 då c nyanserna ( ngt tveksamma) räknade som b 17.600kr 1500
9257
Parti ringtyp t 14, 13, ph på 13 insticks blad A4, frimärken på 24 sidor. flera t 14 , ex 4ö, 9st 6ö inkl nyanser 20e, 2st grå, 3x24ö, 5x 30ö, 3x 50ö, 2x riksdalern, t 14 dock blandad kvalitet. , ca 900 st ringtyp 13 och ph inkl 24ö och några 6ö ph. Även en del tjänste och Oscar. 1500
9258
Parti Oscar-1924 på ca 23 visirblad drygt 100st nr 39, ca 320 st nr 45 , ca 100 oscar koppartryck, diverse landstorm, ca 30st kongress med alla valörer till 1 kr, och ca 30st UPU med alla valörer 5ö- 1 kr. , ett par brev diverse band. Många utvalda stämplar. 1500
9259
Samling LYX ståmplade märken FÖRSTA DAGEN, 1956-67, ca 163 olika märken. SÄLLSYNT SAMLING på enstaka märken och LYX. 1500
9260
Samling stämplat oscar - 1938 .på gamla album blad, bl.a. nr 65,75 Landstorm 36st , bra bandmärken , ex 142Ea, 144 Cbz, cx, cxz ( F 4800 för dessa 3) 144 Ecx 2st, 16Ea,b, 3x 153, 162cx, Kongress och Förening båda 5ö-1kr inkl 10öcx, . F 2022 ca 2500 mest god -mycket Kvalitet.Billigt. 1500
9261
Insticksbok 10sidor med dubblettparti ca 900 stringtyp t 13 alla valörer i antal utom nr 37, ex ca 150 x6ö, 70st 24ö, 100 x 50ö, 64x 1kr blandad kvalitet, men massor nyanser Varianter? F 2022 ca 54000 1500
9262
Samling/ parti ** postfriskt Oscar- 1942 ex 52c i 4-bl, nr 6, 76, 85,126-35,155bz, 175A par, 181a 3-strip, 185a 3-srip, 240-44, 261-62BC-CB, 318BC, 320BC, 321BB, 324BB, 326-29, 332C slottet 4-s, Birgitta kpl, 337C 4-sid Svan m.m. Bra kvalitet F 2022 ca 22000 1500
9263
Samling / parti i insticksbok ostämplat */** mest * 1870-1944 ex 14B (*), 28 *, 3x oscar 25ö, medaljong ex 2x30ö, 40ö, landstorm ex 105-123, 2x 136-38, bättre band, 154, 4x 160 en **, 162 2st, 167, 177Cc, 184, 189, 233a, 234-58 delvis flera serier, div tjänste och lösen. Högt värde. Fin kvalitet. 1400
9264
Visirkort med 23 st AB-PR-LYXS märken nr 7-26, 3x 5ö,3x12ö,2x24ö,4x 30ö, 50ö vapen , 19b ,22f+19 på lp-yxs klipp, 22,23,24, 3x25,26 F ca 5700++ (2007) 1400
9265
Parti ringtyp t 13, 12x 30ö, 150x 50ö, 55x 1kr. Stämplar nyanser m.m. F billigaste nyans2008 ca 19.500 1400
9266
NR 115-118+122 Landstorm II påtryck på 1,3,5,6 och 30ö i stämplatde100 ark. lätt sprucket i tandn F 33000 1400
9267
BRA NYANSSAMLING RINGTYP T 13 på gamla albumblad,albumblad ca 135 st, ganska jämn spridning inkl 9 st 24ö., många prakt stämplar, nyanser och en del varianter. 1400
9268
KONGRESS OCH fÖRENING, LAGERBOK stpl /**/* ex postfriska 196-206, 208, 197cx 13st varav 2st 4-block, 23st 15ö i block F ca 11000 för Kongress **, UPU ** 5-45ö, 60, 80ö , med 10ö cx,cxz, F UPU ** ca 7200, div stpl dubbl Kongress 5-ö-1kr, UPU 5ö-2kr div extra inkl 197cx 2st, cxz, 212 cx 3st., 216b F stp ca 12800+ 8800. F 2020 totalt ca 31000 1400
9269
Samling stpl /*/** i fint Leuchturm album med fickor 1855-1959, bl.a fint stpl 8sk men riss, div vapen -ringtyp ex 6ö grå, 27a, nr 65, 105-14 **, 207 **, 221-223 ** 60-1kr UPU, några BC-CB stpl, 321BB **, många tjänste lösen inkl L6a (*), 1938-59 mycket välfylld . 1400
9270
Samling ringtyp med PH med 5-17st av var, totalt 81 st + 4-strip 30ö, 3strip 1kr. Mestadels med vackra stämplar flera pr- lyx stpl ex 3st 6ö. Bra lot. 1300
9271
Samling stpl i Facitalbum 1862-1967 med flera ringtyp ex bra 4ö t 14, landstorm med I och III kpl, Kongressen och föreningen båda 5-80ö, tjänste m.m. En del prs. 1300
9272
Samling stpl 1855-1961 i gammalt album med ex 2 st 4sk, div vapen- ringtyp några prs, 26 st olika landstorm , 18 olika 1924års, ett par BC-CB m.m. 1300
9273
Parti 14 olika 5-strip mellan 139b-192, ex 139b, 147,155,169cxz, 173a ,179Af. God kval F ca 10000 1300
9274
FÖRENINGEN NR 211-222, 5-80ö i ostpl 4-BLOCK *,(25ö,60ö 2 ex i var block med ktt ) några prakt. F ca 12000 1300
9275
6 öre RINGTYP T 14 20c-j NYANSPARTI 33ST , god kval. några , fler bra nyanser ex 20c sign BG, 7ST GRÅ, varav 2x 20h, , F2012 ca 17000 1300
9276
Stora tjänste t13 tj 11-26 kpl serie i PR-LYX stämplar inkl tj 22B prs Gefle 3-11-92 med intyg HOW 3,3,4 , fin serie. 1300
9277
Parti ca 380st ringtyp t14 , 13, ph på rutade blad i nyanser, 4 visirblad, några gamlaauk obj., + antal ca 100? i perg kuvert. Flera lite bättre t 14, , många t 13 ca 10 24ö, även flera praktstämplar. Intressant 1300
9278
Parti stpl med nr 2,3 kht, 2xnr7, 3x 10, 11,12, 15c och div ringtyp. Blandad kvalitet. F ca 21000 1250
9279
Bra nyanssamling ringtyp PH, 8x3ö, pr-lyxs 6ö a-nyans , 3 fler 6ö, 14x50ö, 1 kr 31 st inkl 20-block. Fin kvalitet med flera vackra -praktstämplar. 1250
9280
Samling stpl 1858-1939 bl.a. nr 11, 14, 20, 44,65, 75, Landstorm inkl bra stpl nr 105-23, 126-35 är *, bättre band, 153c, 144Ecx, 145Ea, Kongress och Förening 5-80ö, 258Cb, 320Cb, 321 BC m.m., . F ca 15000 1250
9281
Samling lösen stpl kpl och ostpl t 14 9 olika m.fl.l inkl felfri 7a bläckmak, några vackra stpl . mest god kvalF 2011 ca 25.000:_ 1250
9282
Parti små tjänste 16 olika 1, 8ö vm krona och tj41-54 (ej tj46) i arkdlar ca 80 av var. samt 5kr vm krona i kpl 100 ark. F ca 20.000 (räknat som 4-block) fin kvalitet 1250
9283
PARTI LÖSEN **/* OCH STÄMPLAT med 28st t 14 alla valörer (def L7a oräknad ) F 2017 ca 13000, t 13 **/* över 100st inkl L7a, stpl över 60st ex 4x 24ö, 8st 1kr. t 13 F ca 8000+4500= 12500 sammanlagt över F 2017 25000 kr. Bra kvalitet lågt utrop 1250
9284
64 sid insticksbok, vapen- 1940 tal, stpl och **7* 3x 5ö vapen, 3x24ö, 2x 30ö, div 12ö,inkl 3 brev, ringtyp med nr 20 , 20g, 26-27, 5x 34, ca 30st praktstpl nr 30 5ö t 13, nr 29 4ö i 4-blpck stpll, många ringtyp PH inkl ca 3st0 prakt stpl 5ö nr 43, oscar-medaljon delvis prs och enheterdiv tjänste, bandmärken 1924 med ex 1kr nr 223, div 1930-40 tal stpl och ** ex par 245**, några BC-CB ... Bra värde. God kvalitet 1250
9285
PARTI ** MEDALJONG-1960tal i visiralbum bl.a överkpl serier Lützen, Riksdagen, Postverket, med flera. F ca 11300. Lågt utrop. 1200
9286
Parti ostämplat 12ö vapen , 14B div ringtyp 28-29 3 x32, 34, 47, stora tjänste t14 4x3ö, 5ö, 6ö m.m. 4 visirblad 1858-1936. F ca 15000 ganska bra kval 1200
9287
Stora tjänste t 13 nyanssamling stpl ex 4x 6ö, 5x12ö, 20ö t14, 4x 24ö, 3x 30ö, 6x 50ö, 50ö typ 3x tj25, 2x tj26 Bra kval flera prs. 1200
9288
Parti stpl 1858- 1940 i 2 gripenalbum bl.a. 5ö+24ö vapen , 27x12ö med flera ultramarinaex 2st j, ringtyp och Oscar delvis PRS, en del bättre 1924 års bl.a 1 kr föreningen, 12st 20-80ö, 1200
9289
Nyanssaming tjänste t 14+13+ små på gamla albumblad, 4x tj1, 3x tj4, 2x tj6, 4x tj 9, 3x tj10 Lite bl.kval F 2009 ca 19.000 1200
9290
24öre ringtyp t13 nyansparti , 3x 34a, 5 x b, 8xe, 3x f m.m. Totalt 43 st. flera vackra. 1200
9291
Samling mest stpl 1855 till 1938 och sen både stpl/**- ostpl. tiil 1965 i Facitalbum , 4 sk vapen5, 30ö, Lejon 3ö, 20ö, ringtyp 13 o ph , NR 65 ,27 OLIKA Landstorm div bättre bandmärken ex flera t 13, , 144Ccx, kongress till 1kr och Föreningen 5-80ö, , 233A,B , 238, 7 fina stpl BC-CB, inkl 262BC, 324bc-cb, flera tjänste t 13 F 2012 ca 20.000 mest god kvalitet. 1200
9292
Samling mest stämplat 1858- 1949 på gamla insticksblad för klämfjäderpärm, flera ringtyp, oscar i antal, nr 65, nr 75 i 4-bl **, bandmärken ex 5-strip 175A 4st **, 179Abz, 216b, 233b, flera BC-CB ex 332BC , Tre kronor kpl ** och stpl. Bra kvalitet. 1,7 kg. 1200
9293
PARTI STÄMPLAT, med 6a2, ngt def, 2 par av 30ö vapen, nr 20 i par, flera ringtyp t 14, ex 3 22f. 23, 2x 24, 2x 26, nr 38 1kr ringtyp t13 i 14-block ,posthus nr 65 i 4-block, 136-37 4-block 153 3-strip, 155a 3-strip, 233a,b i 4block, (div BC-cb oräknat) F 2014 ca 18000 god kvalitet. 1200
9294
Samling ringtyp PH på visirblad i nyanser, ca 130 st och ca 45 klipp samt ex ostpl 5, 30ö, 50ö.flera PRAKT stämplar 1200
9295
LÖSEN parti ostpl (*)/*/** på 2 visirblad, t 14 kpl inkl L7a, T 13 ca 50 st i nyanser ex L17a F CA 20000 1200
9296
Gammaldags samling på albumblad nr 139-95 **/* mest * i nyanser, pappersorter och vm ex 139b, 141bz144Cb,5x 151, 3x 154, 155a, 159b, 163b, 2x 171, 179bz 2st, 179 AV ppr, ,och något 4-block, drygt 280 märken. Intressant. Bra kval. billigt. 1200
9297
42st 30öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1200
9298
STORA TJÄNSTE, 116 st med PR-LYX stämplar A-Ö många riktigt fina och de flesta valörer. Många orter. 1200
9299
Dubblettparti stämplat i 2 insticksböcker , div stora tjänste, 8 ö oscar div medaljong vm krona , och nr 68-70, div 152C sen 1930-50 tals högvalörer och bättre 3 sidiga 1938-40 som Berzelius 320B. F2018 ca 52.000 en del vackra stämplar. 1200
9300
ORTSTÄMPLAR på ringtyp A-Ö på 4 visirblad ca 145st, även klipp och färgade stämplar, några ktt. Många vackra-PR-LYX avtryck 1200
9301
Samling 1928-1989 i förtrycksalbum med insatta fickor, i början 1928-4 0 tal stpl med en del Praktstpl sen ** . Nominal ca 1900kr 1200
9302
Parti 12ö vapen på 3 visirblad, 48st med vackra stämplar, ex 4 olika Ångbåts stpl nr 10, 13, 16, 19, , många nyanser , flera fina ultramarina. Lite bl.kvalitet. 1200
9303
Parti vapen 5x9ö, ca 30 12ö med nyanser stämplar, 16 st 24ö, 15x30ö, 6x50ö dessutom 14A, 6a3. Blandad kval . F2020 ca 37000 1200
9304
Stora tjänste t 14 serie med 2-4 av var välör i nyanser inkl 6ö grå. Många vackra stämplarF 2020 ca 11500 1200
9305
Parti ostämplade * Tjänste t 14, 8x3ö i nyanser 4ö tja,b(*),c(*) ,2x 5ö en (*), 3x 12ö ,F 20000 för t 14 och vidare 4st 6ö t13 **, påse med diverse ex tj18 ostpl. F totalt ca 25.000 1200
9306
Visiralbum med ca 1200 stämplar, ringtyp, oscar, medaljong, bandmärken, till 1980-90 tal., många prakt-lyx stämplar. Många moderna LYXstpl. Billigt 1200
9307
Samling stämplat / ostämlat 1855- 1969 på EW Larsson albumblad, bl.a. praktstpl 4sk, 5,24,30,50ö vapen,ringtyp t 14 4ö, 6ö grå, 2ö 50ö, 28-51 (ej nr 37), bättre bandmärken * 157-174 inkl 163b*, 167B *, många profil vä *, 1928-49 välfylld mest ostämplat *. Diverse tjänste lösen m.m Bra värde. 1200
9308
Ca 111 olika märken 1981-89, par, SX-par med PR-LYXstpl ,mest VIKEN. 1100
9309
ca 194 olika 5-strip 1970-90, nominal ca 1600 1100
9310
2 insticksböcker 5-strip mest 1953-59 många 445-48, 480, 490, 502 och 54 serier 570-71. F 2005 ca 11.100:- 1100
9311
30ö GII A typ II nr 416DD1+ 416 DD2 63st av var , stpl , Hög kvalitet. F 2005 ca 14.500 1100
9312
Samling tjänste stpl kpl ( ej nr 9) med många nyanser 21 st t14, ca 114 t 13 och små kpl. Bl.a 3xth2, 3xtj15, 7x tj17, 6x tj20, 3xtj25, 4xtj 26. T 14 i bl .kval. F ca 15.000 1100
9313
Nyans samling vapen 7x5ö, 4 olika nyanser 9ö, 12x12ö, 9x24ö, 9x 30ö och 7x 50ö. Mycket bl. kval F ca 23.000 1100
9314
Insticksbok ** 1920-40 tal med flera bättre, ex 183 plåtskarv par, 194-95, 237, 240-45, postverket 20-45ö i par, 2x 1kr, 261BC 4-block, 262 BC-CB i 4 block, 326 BB 4-block. Fin kvalitet F 2009 ca 11.500 1100
9315
Samling 1877-1970 i gammalt album med ringtyp t13-ph-oscar medaljong i nyanser, många bättre vm bandmärken 142Acc, 143Acc, 144Ccx, 153-55 + 153-55bz, 168bz, några 1924 års ex 197cx. 212cx, senare välfylld. 1100
9316
Parti ** på 13 visirblad, mest 4-block ex nr 51 praktblock, och 5-strip ex Tre Kronor kpl, men även några singel bättre 136-38, 199-200, BCCB 261-62BC-CB. 324BC-CB. ... Högt värde fin kvalitet. Prisvärt. 1100
9317
Parti lösen ca 250 ex * några ** , t 14 1ö-30ö 33st (F 11000) med ett par nyanser i blandad kval, ca 220st t 13 ex 44 st 12ö, L 17a F 2011 ca 27.000:- 1100
9318
Samling ** på gamla albumblad med plastfickor , 126-35, sen 1928- 49 ganska kpl utan bc-cb, ex 334-258, 269b1,b2, 320b1,b2, 332, 336, 337 ,de flesta serier finns med A B1,B2,högvalör. Bra kval. Lågt utrop. 1100
9319
Samling 1855-1920 på albumblad, 2x4 sk, div vapen flera ringtyp t 14 ex 4ö, 3x 6ö 1riksd, nr 44, 51, 65, 75, 144Ccx, bra tjänste lösen inkl bl.a L7a, L17a. F 2011 ca 24000 , några småfel men mest bra kval. Lågt utrop 1100
9320
Samling **/* 1878-1964 i 32 sid isticksbok, bla. ** av nr 41, 141, 144A, 145Ea, 149-151C, 171, 173, 184, 2065, 221, 238, 262CB 332 C, bättre ostpl tjänste och lösen, mest bra kval F 2015 ca 27.500:- 1100
9321
32st 24öre vapen stämplade i nyanser, mest bra kvalitet 1100
9322
Parti nr 2-1 på 4 visirblad stämplat, 3x 4 sk ngr ktt, svart lokal, 11st 5ö vapen nr 7, 9ö nr 8b kht, över 50st 12ö, 9 st 24ö, 4 st 30ö, 3st 50ö.brun likal (*) kht, 5x 14B en typ III, fin 17ö lejon , 2x nr 16. Lite blandad kvalitet. F 2017 ca 28000:- 1100
9323
Bra parti tjänste t 14, 13, små, ex tj1*, tj3*, tj4 8ö grå *,tj13A**, tj15 6ö **, 4block **,fräscha 20ö röd*, 24ö *, 50ö röd*, 1kr Pr-lyx**, 25 pr**, 26e*, tj27-39** . F 2018 19000:- Billigt. 1100
9324
Bra parti vapen- lejon i god kvalitet 5ö, ca 37 12ö delvis på klipp , 7 x 24ö, 3x 30ö, 4 x 50ö, och 7 klipp med 3ö en felperforerad, och 5st 20ö. Bra kvalitet en del fina stämplar 1100
9325
Parti vapen -lejon på 6 visirblad, 5, 9ö vapen 12x12ö, 7x 24ö, 5x 30ö , 5x 50ö 16x 3ö nr 14B, och 7x20ö. mest goda ex. F 2018 ca 14.000 1100
9326
Samling på gamla albumblad stora tjänste t 14 i nyanser 42 st varav 76ö, 6x 30ö, 3x50ö, 4x 1 kr del vackra stämplar. Mest god kvalitetF 2020 ca 20300:- 1100
9327
Parti stora tjänste med nyanser T 14 14 st F 4600 T 13 massor på 10 fulla visirblad F ca 7000 , små tjänste vm krona F3600, småtjänste vm linjer bara omv vm F ca 4900, Total F 2020 ca 20.000kr Lite blandad kval. 1100
9328
Ringtyp PH **/* 4ö 15st och 6ö 42st (samt 2 x 5ö en 30ö och några 3ö öre) ringtyp PH specialsamling delvis med varianter **/* på 8 utställningsmonterade blad ca 99 märken i singlar par och enheter upp till 4-block, många praktcentrerade F 2020 ca 20.000 lågt utrop 1100
9329
Samling stämplat i fint Leuchturmalbum med fickor 1969-92 med betongi på vackra stämplar ca 200st PR-LYSstämplade märken finns. Utropsäkert under bara albumpris 1100
9330
PRAKT-LYX stämplar ca 1085st massor olika märken eller parkombinationer inkl några 4-block ca 1970tal-2000tal på 37 visirblad.. 1100
9331
Samling lösen t 14 stämplat (1ö*) med nyanser bl.a. 3x3ö,5x20ö,4x50ö 4x 1kr, inkl L7a, 3xL7v mm F ca 11000, ngt bl.kval. 1000
9332
5 ÖRE RINGTYP T 14 (NR 19) , 41 ST ALLA VACKERT STÄMPLADE OCH ÖVER HÄLFTEN PRAKTs. PRAKTEX VARIANTER t ex 8st v3. FINT PARTI. 1000
9333
SAMLING 1932-1940 I INSTICKSBOK MED BL.A. BRA SERIE POSTVERKET i fin kvalitet, 7OLIKA BC-CB PAR (dessa i ngt bl kval) ,bb par Linné, Bellman, sergel. ca 80 märken (ca 15 dubbletter) . F 1998 ca 13500 lågt utrop! 1000
9334
Samling stpl 1858-1972 med en del vapen , ringtyp, nr 105-14, 126-38, 141a AV ppr (F 900), div 1924 års m.m. 196 1000
9335
Parti tjänste och lösen på albumblad, ex tj1-9 med nyanser, 4 ö 4st, tj 15, tj20 15st, tj22B, L17a m.fl. Även ngt ** tj21.. 1000
9336
Samling stpl och **/* i Norma album 1928 -69, ganska kpl förutom BC-CB, oftast både stpl och ostpl. Bra kvalitet. Högt värde. 1000
9337
Saml ringtyp t13 o ph drygt 100st på gamla album blad. Nyanser PRAKTstpl och flera varianter.mm.Ex 3nyanser nr44 1000
9338
Samling stpl vapen-1946 med ex vapen 524,50ö, nr 16f, 20, 211-222 * 5-80ö föreningen i fin kval, några bättre lösen ex 6ö t14. 1000
9339
Samling **/* 1889-1966 i röd Gripen Lyxalbum i nyskick, bl.a. postfriska ex nr 51, 105-14, tre kr kpl (ej nr 305) 8 olika BC-CB par ex 266-67 BC-CB, bra 40-tals serier 1000
9340
Samling stpl nr 39-51 i nyanser flera prakt-lyxs stpl. Bra .Totalt 70 med ex 3x 6ö. 1000
9341
Parti ringtyps enheter, ex par nr 17, 24 + 13 par till, 4 st 3-strip t 13, nr 30 i vackert 4-block, ab-pr 5-strip 1 kr, 4x40 16 block 1 kr nr 38, 6 block 50ö ph, 4-bl 1kr ph. Vacker lot. 1000
9342
Samling ** 1928-69 med bl.a. postverket 2 -sid, inkl 60ö i prakt (20ö+1kr (*) ), sen nära alla bra högvalörer , Tre kr kpl . m.m. F 2005 ca 10.000:- Fin kvalitet. Lågt utrop. 1000
9343
Samling nr 175-195 G.V. profil vä 49st olika eller olika nyanser. Nära kpl med ex 177Aa,b,c1,c2, Ca,b,c 187a,b,c 192a,b,c God kval. F ca 10.000:- 1000
9344
Parti lösen 26 enheter på 2 utställningsblad, korkstpl, speciella stämplar , kuriosa m.m. Intressant. 1000
9345
Samling * BAND ca 65 st olika 156- 195 på album blad . Många bra ex 167 a, c . God kval. högt värde. 1000
9346
Samling stpl 1855- 1938 nr 2-194, med bra märken som 2x 4sk, div vapen 4ö ringtyp 14, tjänste o löse div landstorm delvis sämre kval men flera bra hela ex. F ca 20.000 alt räknat. 1000
9347
Ringtyp t 13 parti 5ö 35st, 6ö, 8x12ö + 4-block, 21x 20ö, 24ö, 22x 30ö, 4x5ö, 3x 1kr med vackra stämplar , flertalet prakts även lyxs. några ktt förekommer. Vackert parti. 1000
9348
Samling ** 4-block och 5-strip på visirblad 1944-1968, nära kpl och några häften H 111-12,119-20 på ca 55 visirblad. Hög kvalitet 1000
9349
Parti strip** bl.a 4-strip av 165 cx,cc, 166b,168d, 5-strip serie tre ronor. F ca 9000 1000
9350
Parti stpl på 11 visirblad 4sk, vapen bra 5,24 , 30 och 50ö, 50 st 12ö, nr 14, 16 sen många ringtypsklipp ex över 50 6ö t 13, ca 150 st 12 ö. Många fina stämplar. 1000
9351
LYX(-PR) STÄMPLAR SKÄNNINGE CA 160 OLIKA märken 1975-81och en 12ö vapen och 7 block. 1000
9352
Ringtyp t13,nyans samling 76 st på albumblad 5-11 av var, , alla valörer (ej nr 37), nyanser ex 28c, 34f , flera prs 1000
9353
Samling 1974-80 med ca 115 PR-LYS stpl märken och par i rätt tid och en del haftesblock och ej prs märken kpl? 1000
9354
PARTI RINGTYP stpl bl.a ringtyp t 14 kpl med div nyanser, bl.a. 5 olika 6ö inkl grå, samt 2 visir div ex 4x 34, 9x 38a varav ett 5 strip, 5-strip nr 45 , nr 51 m.m. 1000
9355
Parti stpl på 21 visirblad vapen -medaljong, F 2009 ca 15.000 mest ringtyp ex t 14 2x 6ö, 2x 24ö, 3x 50ö, 1 riksd, t 13 flera ex bl.a 5x 24ö, ph 3x 3ö, 4x 6ö, ca 75 x 1kr. Några praktstpl. God kval. 1000
9356
Samling **/* 1935-49 , ex nr 240-58, tre kr kpl slottet fint BC 332 BC**, flera serier högvalörer. par Högt värde. 1000
9357
Samling **/* och något stpl medaljong-1935, ex medalj 5-50ö **/* 29 olika Landstorm, 138**, 141**, 154**, 156cx **, 14 olika 1924, 177Cc **, 189-90* m.m.Högt värde. 1000
9358
Nyanssamling ringtyp nr 20-51 ca 140 märken stpl på gamla albumblad ngt restbetonad men flera bra kvar.Ex 20b,d,h,g, 2x nr 23, 2x nr 24, 7x nr 25, 2x nr 263x 34, 5x 38, 5x 41, 44, 3x 51 m.m F 2009 ca 13000 1000
9359
Parti stpl nr 14B 4st, ringtyp ca 300 st mest t 13 men även bra ex 4 ö t 14, på albumblad och visirblad, bra spridning på valörer , flera vackra stpl några enheter, 5-strip 1 kr nr 38, 2 st 3strip 30ö, vågr 4-strip 3ö nr 28 ktt. Delvis bl kval. Prisvärt 1000
9360
32 sid insticksbok stpl dubbletter vapen- 1930 tal inkl tjänste och lösen och något Danmark och Finland. Bl.a. sv vapen , 2x 14B, flera ringtyp några prs, kongress 80ö ,1kr, 259BC-CB, 269B2 på klipp, DIV TJÄNSTE EX 3x Tj 22A, AB-PRS TJ22B, 6block ** tj 15 6ö (F 4500). En del intressanta stämplar. vapen -ringtyp i bl.kval F ca 17.000 totlt. 1000
9361
Stora Tjänste STPL 9 st t14, och 30 st t13 inkl de flesta valörer inkl 3st 6ö nr 15, 20d, 2x22A, 22B. F 2011ca 8000kr men många vackra till PR-LYXS. 1000
9362
Parti ståmplat **/* på 17 visirblad 1872-1940, en del ringtyp , nr 66 4-block **, Landstorm II 6olika 4-block samt 50ö 2 par alla ** div stpl kongr-föreningen 1924, F 2011 ca 18000:- bra kval. 1000
9363
PARTI ca 375 st 12Ö VAPEN -RINGTYP nr 9-52, ex 28 st 12ö inyanser även PR-LYX stpl, ringtyp de flesta valörer ex 3x 44, några vackra 50-51, div PR-LYX stämplar, några färgade stpl och varianter. ett 4-block nr 30. 1000
9364
Samling /parti stämplat ringtyp MED PH på ca 2 visirblad i nyanser en av varje kpl 38st ivackra -PR-LYXS. Fin t parti. 1000
9365
Samling O II -1969 med **/* med flera bättre ** :som 176A, 177CC pr, 184 LYX, 267CB lyxmarg , 13 olika kongress 5-1kr delvis **, bl.a. 10öcx ** pr-lyx, 471-75 9-blockserie 563vI 20ö gul flour i LYX 5-strip, m.m. F 2014 ca 12.000:- 1000
9366
DRYGT 300 lLYX stämplade (PFA) MÄRKEN OCH PAR 1970-80 TALET . 1000
9367
Parti stämplat/**/* tjänste och lösen, bl.a. tj3-4 *, ca 30 st stpl t14, 100 tal stora tj t 13 inkl 22B *, små tj ex 2 stpl tj46, Tj F ca 14000 och lösen F 12000 totalt F ca 26.000:- . Blandad kvalitet. 1000
9368
Samling * ostämplat bandmärken 143- 191, i liten skinnalbum med flera bättre ex 7st 151A en är bz, 152Acx, 159b, 162cx, 163a, 167a 3st, 167b 2st. Mycket fin kvalitet. F 2014 ca 18000 :- Lågt utrop 1000
9369
Samling stämplat 1858- 1968 i Facitalbum, flera vapen, div ringtyp diverse Landstorm, band , Kongress till 2kr, Förening till 1 kr, några BC-CB ex 332CB, tjänste ex nr 9 50ö T14. F 2014 ca 26.000 Lite blandad kvalitet. Lågt utrop! 1000
9370
Liten souvenierbok "Ottawa 1933", med märken 1911-1933, bandmärken i utvald centrering ex nr 171 120ö svart, 2sid Lützen kpl, 233a gröna slottet i praktex . 1000
9371
Ca 125 olika orter A-Ö på nr 46 20ö ringtyp PH med AB- PR-LYXSTÄMPLAR FINT PARTI! 1000
9372
Insticksbok par och strip med massor ringtyp ex 4-strip nr 28, 3st 3 strip 4ö , 10 3-strip 30ö t 13 nr 35, 50ö 2st 3-strip, nr 38 3-strip + 8par = 19 märken F 3040+ för dessa.Massor Oscar flera nr 39 -medaljong till 1936. Även ett ex 140Acx. Ovanligt matrial. En del vackra stpl. Ca 240 ringtyp, och 5-600 övriga. 1000
9373
32 sid insticksbok med ca 500 ringtyp med PH , nanser, varianter t.ex 47v2 2 ph, , ex 18 st 3ö, 9st 6ö, flera vackra -prakt-lyx stämplar 1000
9374
Liten post med ex 5st 4 SKILLINGAR på klipp, diverse 12ö vapen, Stockholmia 9 blockserie, Förfil Nyköpng Fr Brevstpl m.m. 1000
9375
Ringtyp PH parti 16x2ö, 19x3ö, ca60 4ö, drygt 100 5ö, 98 20ö, ca 115 30ö, 20 50ö, 15 1 kr och 8 st nr 50. Flera vackra -prakt stämplar (kanske 80 PRs) 1000
9376
Parti ringtyp t 13 på 9 visirblad, bra spridning på valörer, , många vackra-PR-LYX stämplar, några varianter, kuriosa stämplar Tuna omv N ... Totalt ca 350 märken bl.a. 12st 24ö 1000
9377
Samling stpl 1855-1951 i Facit album, diverse vapen ringtyp, nr 65, 75, div landstorm, bättre band, Kongress 5-80ö inkl 30 ö grönblå fint ex 201b (F 1200, 11 olika Föreningen inkl 212cx, sen ganska kpl till 1951, Militär ex M8, Tj 4a, små tj kpl, div lösen. Trevlig samling. 1000
9378
Samling/ Parti **/* mest ** på mycket gamla insticksblad, oscar- 1940 tal, inkl häften ,ex H54, H71 I cyls 2, H71 I cyls 1h, bl.a. 240A-245, bra ** högvalörer 4st 50ö Sergel, 4strip 90ö Bibeln, 3 strip 120ö Birgitta, 5-strip 40 ö Tessin o 60ö Schele ** 60ö skansen o 1kr Hazelius säratde 5-strip, 324BB i 6 block, 2 x 324CB ngt smala, bra 5-strip ** nr 348, 350, 352, 360, 362, 367, 369 m.m. Även en del försändelser. 1000
9379
Nyanssamling lösen t 14 nr L2-L10 37st F 2014 ca 19.200 mest bra kval. lågt utrop 1000
9380
4 instcksalbum stämplade dubbletter, medaljong - 1970 tal , mycket bandmärken med ex många 144bz, bättre Kongress och Föreningen 1924, många postverket m.m. Bra värde. Ca 3,5 kg. 1000
9381
2st 32 sidiga och 2 st 16 sid insticksböcker stämplat 1858-1966,, bl.a vapen överkpl med ex 4x24ö, 2x 30ö, ringtyp, oscar posthus, div landstorm , bandmärken ,flera 1924 års, div lösen m.m . Bra värde. 3,2 kg. 1000
9382
Samling stämplat på1858-1938 visirblad, några bra vapen 12ö ultra. 24öringtyp med 2x 24ö, 3 fina 6ö ph , 2 bra nr 51, div landstorm, bra band med bättre vm, 139B, 142Acc, 142Ea, 143Acc2x 144Acc, 144Ccxz145Ea,cx151Aa, 155a, 2x 155bz, 159bz , 2x 165cxz, 165cz, 2x 168bz 189, 197cx, 2x 205, 2x 207, 208, 1kr UPU, några BC-CB, tjänste och lösen med en del bättre. Högt väre. 1000
9383
Visiralbum med **/ oscar - 1971, med flera bättre märken ** ex ** :136-38 2 överkpl serier, 146Aa par, b, c , 151A, 177Ac vitt ppr 10st, 177Cc i 4-block ( F 4000)184 i par, 234-37A, 240-45 2 serier, några BC-CB, högvalörer m.m. massor märken . 1000
9384
32 sid insticksbok ca 2500 st stämplade bandmärken nr 139- 195, omfattande dubblettlager, ex ca 50 x 140A, 140Acx, 4x 140C, 4x 141bz, många 143Ea, 144Acz, 2x 144Ccx, 156cxz, 162cx, många vm nr 165, 7x179fbz, 179gbz, 2x 185b, 10st 152cx, mycket högt värde endel varianter och många vackra stämplar 1000
9385
Samling i Insticksbok 32sidor, vapen -1966, inkl nyanser papper vm, lite varianter m.m. En del bättre märken. 1000
9386
Album och 2 insticksalbum med vapen- 1940 tal stpl /**/* med bättre ** högvalörer 1940 tal, stämplat mycket bandmärken med ex flera 142Abz, många 143Ea, 168bz, 179Af,gBZ, .Högt värde. 100 tals märken. 1000
9387
Parti **/* ( 5st ringtyp ug) 5ö vapen till 1946 på 6 visirblad , bl.a oscar band, 10 olika BC-CB, 321BC-CB 332BC. äldre Facit ca 17.000 1000
9388
Samling stämplat i 32 sid insticksbok 1855- 1966, 2 x 4sk, 5, 12,24,30ö vapen lejon kpl, dessa i något bl.kval sen mes t god kvalmed tex 4ö ringtyp t 14, nr 65, 126-35, 140Ccx, 142Ea, , 233b, 318BC, 321BB prakt, 321BC, 324BC-CB, 332 Cb, vä Högt värde.lfylld 1000
9389
Ask med ** postfriskt i pergamyntkuvert, kuvert ex 261BC 3st, 262BC-CB, 5 serier nr 335-36 Birgitta 1941, samt extra par 120ö nr 336 , flera bra 1940 talsserier, även en del strip, 5st nr 260, 2o strip 330A och div rulldelar och några hela rullar ex 10ö Luftpost nr 231, 40ö Flottan, även 9-blockserie Stockholmia 1955 471-75. Högt värde , fin kvalitet. 1000
9390
Utställningsmonterad samling **/* 1938-48 på rutade blad i röd skinn klämfjäderpärm , mest i 5-strip (oftast 3st **) och 4-block,, ca 110 5-strip ex nr 327, 4st 331 60ö skansen med 12 st **, 40ö Tessin 5-strip, 4st 5-strip 1,75 tre kr, . Ex 4-block 3 st 266BC och 3 st 266BC 4-block och 3st av 318BC-CB 4-bl, Fin kvalitet. Högt värde. 1000
9391
Parti ringtyp t 14 21 st + 2 klipp med t.ex 22f, nr17-261-5 av var valör AB-PR LYX stämplar och 2 ångbåtspkxp och en Dansk nr 24. Fin Lot 1000
9392
UTLÄNDSKA STÄMPLAR PÅ SVENSKA MÄRKEN och svenska på utländska på 8 visirblad mest ringtyp -oscarsperioden och några bandmärken , totalt ca 125 objekt ex . Prisvärd 1000
9393
Fint parti 19 st vapen i nyanser med vackra-prakt stämplar, 2x 5ö,9x12ö 2x24ö, 4x30ö, 50ö. Fin lot 20ö oscar korkstpl medföljer. 1000
9394
Samling 1855-1962 i Esselte album,med ex 4sk, 2x 5ö vapen 6x 12, 24, 2x30ö, 14,16, ringtyp t14 kpl med nyanser 2x 4ö ngt kt, 4 nyanser 6ö 2x24ö, 2x 1 riksd, måmga t 13 i nyanser, 2x nr 44, 2x nr 65, nr 75, 136-38, band ex 151Cbz, 153-55, 155a, 185b, 3x 233a, 2x 233b, 269B1,B2, flera bra tjänste t 13. Prisvärd. en DEL prakt STPL 1000
9395
Specialiserad samling 1933- 53 samt kungamärken Gastav VI A. i 2 st 32 sid insticksböcker, stämplat med några **, /* , många varianter, ex 235A PI, 328 A plåtsår v2 2st, Flera BC-CB par ex 261BC-CB, 262CB flera 324BC-CB 4-block slottet 332CB kraftig stpl , 332CB, enligt uppgift F 77 .000 ej kontrollerat. men lågt utrop. 2,3 kg. 1000
9396
Visirpärm stpl dubbletter vapen -1924,6x nr 7, 9x 24ö vapen nr 10, 5 x 30ö, 8 x 3ö nr 14, 4x 20ö nr 16, alla ringtyp 14 med dubbletter, ca350stringtyp t 13 ch PH,landstorm med ex 4 serier 126-35, bättre 1924 års, samt 32 sid insticksbok, div lösen , tjänste, några BC-CB, BB, flera nr 258, 22st 120ö Birgitta...även lite ** samt div utländskt. F 2018ca23000+13000= ca 36000, De äldsta i något blandad kvalitet. Lågt utrop. 1000
9397
Samling **/* 1886-1976 i 32 sid insticksalbum flera oscar, medaljong 1kr **, nr 77, 88-90 **, div bandmärken, välfylld från 1940 med t.ex 8 olika BC-CB **, tre kr kpl **, 336** m.m. 1000
9398
Ringtyp t 13 , ca 1000st i insticksbok uppsatta som nyanserings försök ( alla inte korrekt) bl.a. över 40x3ö, ca 130 x 4ö, över 50 x 6ö, 33a 70st, många 33c, 8x24ö, ca 80st 30ö .... Högt katalogvärde. Ok kvalitet. 1000
9399
NYANS OCH RINGTYPS VARIANTER, på drygt 60 visirblad, NR 33-51, INKL OSKAR BOKTRYCK NR 39, 45. En del prakt stämplar , färgade stämplar, utländska stämplar... 1000
9400
Samling medaljong och lilla riksvapnet F nr 68-103 på 17 visirblad stämplat ca 240 märken och med många enheter och block (ca 15st), nr 69 4st horiz. 5-strip, nr 75 6 block och horiz 5-strip svåra 5ö vm krona, nr 75 10st lösa dessutom (F 2750) , massor vackra -prakt-lyx stämplar 1000
9401
Linné 1939 15ö nr 321BB 38 stpl par i bra kvalitet från gammalt lager, F 2020 15200kr 1000
9402
Stora tjänste, parti 2 av var valör (12ö och 24ö 4st var ) inkl 6ö grå, alla med vackra -praktstpl. Mest fin kvalitet. F 2020 ca 12200 1000
9403
12 öre vapen ca 358 st på gamla insticksblad, Nyansrikt parti i lite blandad kval. 1000
9404
Samling ca 250st ringtyp t 14,13, ph på7 visirblad, ex bra 4ö nr 18, 2x 22f , 3x23, 4x 26, 4och 5-strip 5ö nr 30, många prakt-lyx stämplar 1000
9405
Parti Lösen1-3 av var valör t 14 (16st F 6600) och t 13(21st F 3500) inkl L7a och flera fina stpl. Mest bra kval. F ca 10000 1000
9406
Lösen t 13, bra stämplat parti i god kvalitet 8 av var valör uton 12ö och 24ö som är 4 av var.dessutom bläckmakulerade block 1ö 9, 3ö 9, 5ö 2x 15-bl, 6ö 15+20-bl, 12öre i 15 block, 20ö 4+7 bl, 30ö 5-bl. F ca 4150+ block 5900 = F ca 10000 1000
9407
Samling Utländska stämplar på Svenska märken 12ö vapen - Oscar och ett par senare, Samt Svenska stämplar på utländska märken . 10 försändelser och 40 märken. Många fina. 1000
9408
Dubblettparti I 32+16 insticksböcker mest stämplat, och några **/*, vapen-ca 1980, bra ex nr 11, 51 bra vm flera 74cx, bra bandmärken 142Ea, 144x, och mänder andra vm och papper., diverse 1924 års, bättre 1940 flera336, 337C 324 CB bra par. Även varianter. Lite blandad kval men mest bra. F ca 40.000:- Lågt utrop. 1000
9409
Trevlig samling rintyp t 14 i nyanser, br 3ö 7st inkl praktex, fin 4ö , alla valörer 12ö 15st flera 24ö. Bra 1000
9410
Parti ringtyp t 14, 13, ph på 1 insticks blad A4 1 sida t 14 med 4ö, 7x6ö inkl 20e, 1 bra grå, 9st 24ö, 9st 30ö, 4st 50ö, 5st riksdalrar, drygt 40 st t 13 med 4st 24önågra PH ex 6ö.Mest bra kvalitet. F 2022 ca 14000 1000
9411
Samling stämplat i Facit lyx album 1855-71, bla 4sk brev div ringtyp, 7st BC-CB som 259 BC-CB 262BC, 1000
9412
2 insticksböcker postfriska märken och mest 5 strip G.V. Profil höger och G. VI A. typ1 1000 tals märken ( 7000st ?)inkl flera nr 269A,C , nr 277 90 st, 407 250st, 410 30ö röd 19st a 130kr, 412 165st m.m. Ofta uppsatt i datumordning med lapp om datum. Högt värde. F bra bit över 10000 Hög kvalitet 1000
9413
16 sid insticksbok med stämplade BB par 1940- 1946 med 40-50 av varje ex 40 av var : Bellman 324BB, Sergel 326BB, skansen 330