ObjNr catno Beskrivning Utrop


DESCRIPTION OF LOTS,
Catalogues used are Facit for Scandinavia and Michel for all other countries.ALL PRICES IN SWEDISH CROWNS : SEK.


ALL PRICES ARE RESERVE PRICES.
UNDERBIDS WILL NOT BE ACCEPTED.
LOTS ARE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER AT 10% ABOVE THE SECOND HIGEST BID.
WHEN THERE IS ONLY ONE BID THE LOT WILL BE SOLD AT RESERVE PRICE.
A 20 % BUYERS PREMIUM WILL BE ADDED TOTHE HAMMERPRICE AS WELL AS POSTAGE AND INSURANCE COSTS.
WE USE "MARGIN SCHEME " REGARDIG VAT.

UTROPSPRISERNA ÄR MINIPRISER. UNDERBUD ACCEPTERAS INTE.
OBJEKTEN SÄLJS 10% ÖVER NÄST HÖGSTA BUD.
FINNS BARA ETT BUD SÄLJS OBJEKTEN TILL UTROPSPRIS.
EN KÖPARPRVISION PÅ 20 % TILLKOMMER PÅ "KLUBBAT" PRIS, LIKASÅ PORTO OCH FÖRSÄKRING.
VI ANVÄNDER VMB (ANGÅENDE MOMS)
ARK

7818 44b 6 öre ringtyp med PH 48 block med många praktex, F 24000+ enhet 2500
7819 51 10ö/24 öre ringtyp bra helark 100st, F 14000 2200
7820 53 nr 53 ½ ark ** 8ö Oskar PR-LYX 50 BLOCK alla i PR-LYX F 10000, sällsynt kvalitet 1000
7821 55b ** 15ö oscar i helark 100 st, AB-PRAKT centrering, mycket fräscht ark med fina marginaler 9000
7822 55vm2 ** 15 ö oskar, fint 100 ark, 30 ex upptill med vm2, AB-PRAKT centr. F ca 76000 7000
7823 56 ** 20 ö oskar, 100 ark, AB-PRAKT - LYXcentr. 3 st fastsättare i marginalenrna och 2 tejpspår i marginalen( berör ej märkena) F ca 70000+ pr-lyxex 9000
7824 61 1ö siffertyp med krona. fräscht 100 ark där siffran ett är precis förskjuten till Ovalen och touchar den F2019 90000 2000
7825 61-63 nr 61-63 ** 100 ex av var i arkdelar mest 40-50 block. F ca 10.000 1100
7826 61-63 nr 61-63 ** 50 st av var i 50 block. 2ö övre 45 block +5 strip F ca 5.000 750
7827 62 ½ ARK 2ö 2nr 62 siffertyp olika nyanser totalt 100 ex i prakt lyx kval F ca 14.000 1600
7828 62 2 öre siffertyp 1891, 100 ark ** , i PRAKT LYX centrering, några fastsättari i marginalerna berör ej märkens. Sällsynt välcentr. Nära alla märken i prakt. F ca 13000 1000
7829 62 2ö ** 40 block. PRAKT F ca 5.600 900
7830 68-70 1ö,2ö, 4ö(utan marginal) i bra helark 100 st av var 1800
7831 68vm2 2 st helark nr 68, ett med ca 10 ex med dlear av 2 vm, och pos 95 var SveFrige i praktex. 200
7832 69 2ö LILLA RIKSVAPNET VM KRONA F 4500 700
7833 69 2ö,halvark 50 st 325
7834 69 2 ö riksvapnet vm krona 100 särade tänder i mitten F 4500 300
7835 70 4öre VM KRONA OVANLIGT HELARK MED AB-PR-LYX centr,dock särade tänder på mitten 2200
7836 70 4 ö riksvapnet vm krona bra 100 ark mest praktcentr. Ovanligt välcentrerat. 1200
7837 70 4 ö riksvapnet vm krona bra undre ½ ark 50 st F 3000 400
7838 71 25st 100 ark nr 71 1ö Lilla riksvapnet 300
7839 71-74 5 st ark 1,2,3ö, 3ö omv vm, 4ö Lilla Riksvapnet 125
7840 72cx 2Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7841 73cc,var 3ö Lilla Riksvapnet vm \ ,10st cz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen 500
7842 73cx 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx, F 1500 300
7843 73cx,cxz 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx,10st cxz F 2000 400
7844 73cx,var 3ö Lilla Riksvapnet vm / cx ,10st cxz , variant dubbelperforerad i nedre marginalen . Kanske unikt med detta vm. 1000
7845 74 ARK 3st 4ö Lilla Riksvapnet 1911 nr 74, med mindre horiz. dragspelsveck. Syns mest från gummeringssidan. Ändock lite intresant studie. 200
7846 74cx 4Ö LILLA RIKSVAPNET VM CX, ovanligt 500
7847 75 5öre medaljong vm krona nr 75 stämplat ½ ark, övre 50st med marginaler Göteborg 20-1-30, ca F18750, sällsynt enhet 1800
7848 75 5 ö medaljong vm krona bra övre ½ ark 50 st bra AB F 8500 850
7849 76 10ö medaljong krona. fräscht 100 ark F2019 20000 2000
7850 81 8 ö medaljong , 3 st helark med plåt nr III, IV, V. samt på mitten nära särat ark plåt I, 500
7851 85,87 25ö ö medaljong ( 4 märken saknar marginal), 2 st hela 27öresark, 250
7852 87 27ö ö medaljong med blå linje i nedre marginal ( några spruckna tänder i marginalen nedtill) samt flera dragspelsveck 225
7853 89 35 ö Medaljong , helark 100st , något särat i mitten och 4 märken förstärkta med fastsättare. 10st med KPV F 7000+ 86x400 .Sällsynt ark F ca 42000 5500
7854 95 95 , 95 BZ ** 90ö 81 i arkdelar övre 30 block, hö marg 25 block, m.m. Bara PR-LYX centr och med 3 plåtnr 1,2,4. F ca 2000:- 300
7855 100v2 50 ARK Ca 25 st v2,Fca 10.000:- 1000
7856 103 27 på 65 vc ab-lyx,f 2-3000 500
7857 104v3 27/80ö DUBBELTRYCK I välcARK, särat i mitten förstärkt i marginal F 60000 6500
7858 115 NR 115 Landstorm 2 5/ 1ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 10.000 600
7859 116 NR 116 Landstorm 2 5/ 3ö stämplat 100 ark. F 5500 400
7860 117 NR 117 Landstorm II 5ö/ 5ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7861 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö rödakt orange , sällsynt färg, stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 1000
7862 118 NR 118 Landstorm II 5ö/ 6ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7863 122 NR 122 Landstorm II 10ö+tjugo/ 30ö stämplat 100 ark. lätt sprucket i tandn F 6.000 400
7864 126-35 ** LANDSTORM III komplett 100 ark serie , några med särade tänder horizontellt på mitten, några fastsättare i marginalerna . F för 100 serier utan KPV (tilllägg för minst 10 serier är oräknat) 75000 7000
7865 140Ccx 40-block 5ö Lejon grön 5x8st välcentrerat med flera prakt, F 10.000 1300
7866 229 20 öre G.V 70 år i AB- prakt- centrerat helark 450
7867 230 30 öre G.V 70 år i AB- prakt- centrerat helark, diagonalt veck över6 märken. 375
7868 262 15ö Delaware, helar med 9 BC par, 9 paroch 36 st C i mitten =72 märken F ca 8500 , bra marginaler 1500
7869 262bc-cb 15ö Delaware bra helark 2000
7870 318 ** LING HELARK nr 318C,BC-CB120 märken SÄRAT PÅ MITTEN dvs 2 halvark , även några särade tänder i höger marginal F ca 9600 för lösa märken och par.breda Marginaler på paren, Cyls 1, kn 90699 900
7871 324 ** BELLMAN HELARK nr 3 24C,BC-CB 120 märken SÄRAT PÅ MITTEN dvs 2 halvark ,10BC,10CB 80C F ca 16000 för lösa märken och par.Bra Marginaler på paren, Cyls 1, kn 31075. 1500
7872 469var 10 ö Flaggan , ark 50st där nedre tandningen är ojämn , 2 pos 2+7 märken är tandade högre upp än övriga. Intressant 200


TJÄNSTE ARK
7873
Ark parti, 8ö oscar 2 halvark, nr62 2ö ½ ark. 2x 68 halvark nr 69, nr 75 28 ex i 3 block, 80-81 isäradeark 99ärat ark + 70+ 98 block , 27/55 nr 103 bra ark, samt 133 och 135 stämplade 100 ark fina. F + 2000 för stpl , Totalt F2013 ca 26.000 1500
7874 12c,e 3 ö stora tjänste i bättre nyanser , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, 12c någrot sprucket horiz på mitt märkena . F ca 3000+600+400= 4000x 2= 8000 600
7875 12cv2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, sprucket horiz på mitt märkena . Marginalerna intakta.F ca 3000+600+400= 4000 700
7876 12cv2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, sprucket horiz på mitt märkena och mellan pos 1-5 och 5-10. Marginalerna intakta.F ca 3000+600+400= 4000 400
7877 12e,v2 3 ö stora tjänste , fint helark, pos25 v3, pos42 v2, F ca 3000+600+ 400=4000 x 20 st = F 80000kr 4000
7878 12e,v2 3 ö stora tjänste , fint helark, pos25 v3, pos42 v2, F ca 3000+600+ 400=4000 400
7879 12ev2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3, pos42 v2, .F ca 3000+600+400= 4000 600
7880 12ev2,v3 3 ö stora tjänste i bättre nyans , fint AB-PR-LYX centr. helark, pos 25 v3 AB, pos42 v2 ipr , .F ca 3000+600+800= 4400 550
7881 24B 1kr stora tjänste i fint AB-PR centrerat övre ½ helark med marginaler , 25 st . F 2020 3750 550
7882 24B 1kr stora tjänste i fint AB centrerat övre ½ helark med marginaler , 25 st . F 2020 3750 375
7883 25 stora tjänste 10/12ö , tj 25 , helark 50st , förstärkningar med fastsättare och ca 27 st ** och 23 *, position29 i= 2 prickar, pos 49 variant ÖKE och position variant öppen = i 10. Sällsynt ark F ca 9000 1250
7884 27-29 1, 2, 4Ö tjänste ark vikta på mitten , några särade tänder F över 5000 800
7885 29 TJ29 ** 4ö ARK ,vikt på mitten 325
7886 29 TJ29 ** 4ö ARK ,3 märken särade tänder 300
7887 29 TJ30 ** 5ö ARK ,vikt på mitten, ab-pr c. 200
7888 31 Tjänste 8ö vm krona F nr 31 i 3st 100 ark stpl STH 30-5-1917, F 25x80kr (4-bl) =2000x3 = F 6000 375
7889 34 20ö Halvark ,i fin kval. 2 ex def. F för 48 st ca 7200 800
7890 41 Tjänste 2ö vm lnjer F nr 41 i 9st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 250st cz KPV ingår , F ca 7000 250
7891 52 Tjänste 30ö vm lnjer F nr 52 i 6st 100 ark stpl STH 7-11-1917,ca 60st cz KPV ingår , F ca 3200 150
7892 54 ** 50ö små tjänste med vm linjer, 10st med KPV .mycket fint A-PRAKT centrerat 100 ark. F 2020 7700 900

1 LÖSEN ARK