Innehåll

Björn Jarlvik Filateli

stampauction.se

Länkar . Links


Tillbaka till hemsidan, back to first page

website instructions

Auktionsvillkor, Terms of sale

förkortningar, abbreviations

Paymentinstructions

datalagring information GDPRinfo

send e-mail to BJ at : bj@jarlvik.com

or

send e-mail to BJ : bj@jarlvik.net

Lists are auction 124, November 18th 2022


Budblankett , bid sheet if you want to bid by postal mail.

listor bara på internet

Lists with photos

Auktion 124. Det finns 2 sätt att se singelobjekten: överst med bilderna i samma format och

Längst ned i denna spalt är listor med full storlek bilder direkt laddade.

Auction 124: There are two ways of looking at the single items. First with pictures in same size and

at end in this column are lists with fullsize pictures directloaded.


auction 124 whole list 1-17120 no photolinks


Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections, länk till alla samlingar se längst ner i denna spalt

Bilder ur en del sterbhus partier , Pictures from some chosen estate lots

Bilder på intyg , Pictures of certificates

Sweden :covers , lot 1-584 with photos


stämplat Sverige 585 -4657 Photos

Sverige ostämplat 4658-5484, photos

Sverige provtryck 5485-5504 photos

Sverige ** 5505-7370 postfriskt , photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 7371-7674

Sverige ark 7818-7892 många med bilder

Norge lot 10531- 10714 ,photos

Danmark lot 10715-11326 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 11327 - 11613 photos

Iceland lot 11614-12309 photos

Finland lot 12310-12149 photos

Europa Albania- Russia 12150- 13908 photos

Europa San M.- Turkey 13909 -14399 photos

Europa , Tyskland. Germany 14400 -15687 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 15688 -15895 photos

non European countries 15896 - 15975 ,photos

USA single lots 15976 -16459 photos

Parts of list without photos


Sverige rullar 7645 -7817

Sverige ark 7818-7892

Sverige häften , booklets 7893-8670

Sverige partier häften , booklets lots 8571-8670

Sverige samlingar och partier 8571-10529

Norge-HV,USA samlingar och partier 16460-17120

Bilder ur en del samlingar , Pictures from some collections

Nedan är listor med full storlek bilder direkt laddade. Below are lists with fullsize pictures directloaded.

Sweden :covers , lot 1-584 with photos


stämplat Sverige 585 -4657 Photos

Sverige ostämplat 4658-5484, photos

Sverige provtryck 5485-5504 photos

Sverige ** 5505-7370 postfriskt , photos

Sverige 5-strip de flesta med bilder ** 7371-7674

Sverige ark 7818-7892 många med bilder

Norge lot 10531- 10714 ,photos

Danmark lot 10715-11326 photos

Danska biområden Grönland, DVI... 11327 - 11613 photos

Iceland lot 11614-12309 photos

Finland lot 12310-12149 photos

Europa Albania- Russia 12150- 13908 photos

Europa San M.- Turkey 13909 -14399 photos

Europa , Tyskland. Germany 14400 -15687 photos

Europa Europa Ungarn-Österrike 15688 -15895 photos

non European countries 15896 - 15975 ,photos

USA single lots 15976 -16459 photos