Welcome to Björn Jarlvik Philately´s website

Välkommen till Björn Jarlvik Filatelis hemsida
Last auction 124 was on Sunday November 6th at 20:00

17120 lots with lists are only seen on internet. No printed catalogue.

Invoices to bidders will be mailed with e-mails and PDF attachment with the invoice on Monday evning/night November 7th or latest Tuesday November 8th to all buyers who bid via e-mail.
If you bid by ordinary mail or telephone we send invoice with ordinare postal letters.If you are interested to buy any lot that was not sold. Most of them are still for sale at startprice + 20%+ postage.
Send an e-mail with nubers that you are interested in.


The auction lists are still available in left frame
A complete list , lot 1-17120 without photos is seen left frame, and also parts of lists with photolinks.If You want an e-mail when future catalogues are ready please send your e-mail address to me. All bids sent by e-mail will be confirmed with e-mail.


Förra auktion nr 124 var söndagen 6 november 2022 klockan 20.00.

Ingen tryckt katalog utan med listor bara på internet:

fakturor till alla budgivare som bjöd via e-mail skickas med e-mail inklusive PDF fakturor sent måndag kväll 7 november eller senast tisdagen 8 november.

De som bjöd per brev eller telefon får fakturor med vanlig post.

Är ni intresserad att köpa osålda objekt så är de flesta till salu för utrop + 20% +porto. Skicka mail vilka ni är intresserad av eller ring.


En komplett lista auk 124 , lot 1-17120 utan foton finns i vänstra ramen.
Listor på olika delar med fotolänkar finns också .

Alla bud som skickas med e-mail kommer att bekräftas med e-mail tillbaka. Vill ni ha en e-mail när katalogen eller framtida kataloger är klara på internet så skicka er e-mailadress till mig.
Vi har frimärksauktioner flera gånger om året.

We have several stampauctions every year.

Många 1000-tals objekt.
Many 1000´s lots.
We accept bids sent by e-mail. All bids sent by e-mail will be confirmed with e-mail.
send e-mail to Björn Jarlvik Filateli

This webpage started March 20th 2003. It is quickly constructed by Björn Jarlvik. I hope to improve it to future auctions.


NY POSTADRESS 1/7 2021
Björn Jarlvik Filateli
Pokalvägen 3 lgh 1303
117 40 Stockholm
Sweden
tel. +46(0) 8 669 26 86 (fax is no longer available :Call +46706504926, or scan and e-mail instead)
tel. international +46 8 669 26 86
mobile phone 070- 650 49 26,+46706504926 e-mail : bj@jarlvik.com
e-mail 2 : bj@jarlvik.net